Printer Friendly

Articles from Science - Future of Lithuania (April 1, 2015)

1-14 out of 14 article(s)
Title Author Type Words
A research of provisions of the Lithuanian youth migration/Lietuvos jaunimo migraciniu nuostatu tyrimas. Siniavskaite, Edita; Andriusaitiene, Daiva Report 6489
Analysis of lithuanian direct investment into European Union countries/ Lietuvos tiesioginiu investiciju Europos Sajungos salyse analize. Zigmantaviciute, Evelina; Miecinskiene, Algita Report 3945
Analysis of methodological potential for evaluation of corporate sustainable development/Imoniu darnios pletros vertinimo metodinio potencialo analize. Ozeliene, Danguole; Drejeris, Rolandas Report 5046
Application of derivatives market for controlling risks of commodity prices/Isvestiniu finansiniu priemoniu taikymas zaliavu kainu rizikai valdyti. Drazdauskiene, Rasuole; Stasytyte, Viktorija Report 3422
Crediting problems of small and medium businesses in Lithuania/Smulkaus ir vidutinio verslo kreditavimo problemos lietuvoje. Liustrovaite, Julija; Martinkute-Kauliene, Raimonda. Report 4740
Global competitiveness of exporting business: the case study of Lithuania/Pasaulinis eksportuojanciu gamintoju konkurencingumas: lietuvos atvejo analize. Zacharevic, Greta; Dzemyda, Ignas Case study 5518
Influence of personal income tax on the municipalities' income/Gyventoju pajamu mokescio itaka savivaldybiu pajamoms. Slavinskaite, Neringa; Kreizaite, Orinta; Stonyte, Monika Report 4195
International marketing developing publishing business/Tarptautinis marketingas pletojant leidybos versla. Chlivickas, Eugenijus; Lescinskaite, Laura Report 5602
Investment management in higher education institutions/Investiciju i aukstojo mokslo institucijas valdymas. Stankeviciene, Jelena; Pilelyte, Justina Report 5411
Lithuanian population aging factors analysis/Lietuvos gyventoju senejima lemianciu veiksniu analize. Garlauskaite, Agne; Zabarauskaite, Rasa Report 6309
Model of employees motivation through gamification of information system/Darbuotoju motyvavimo zaidybinimo priemonemis informacineje sistemoje modelis. Kostecka, Jolanta; Davidaviciene, Vida Report 7519
The formation of the concept of knowledge potencial in networking society/Ziniu potencialo sampratos formavimasis tinklaveikos visuomeneje. Skackauskiene, Ilona; Katiniene, Ausra Report 4780
The internationalization of small and medium enterprises and human capital/Mazu ir vidutiniu imoniu internacionalizacija ir zmogiskasis kapitalas. Godelyte, Laura; Korsakiene, Renata Report 2934
The processes of emigration from Lithuania in the conditions of economic globalization/Emigracijos is Lietuvos procesai ekonomikos globalizacijos salygomis. Naulickaite, Indre; Melnikas, Borisas Report 10502

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters