Printer Friendly

Articles from Science - Future of Lithuania (June 1, 2013)

1-18 out of 18 article(s)
Title Author Type Words
Architecture of the first railway in the interwar Lithuania/pirmosios gelezinkelio trasos tarpukario lietuvoje architektura. Dabasinskiene, Iveta Report 2922
Comparative study of christian and pagan burial constructions/pagoniskuju ir krikscioniskuju laidojimo konstrukciju lyginamoji studija. Bazaraite, Egle; Heitor, Teresa Report 3710
Digitizing methods in regeneration of masonry castles/skaitmeninimo metodai muriniu piliu regeneracijoje. Genyte, Inga Report 2441
Diversity of landscape aesthetics in rural, periurban and urban ecosystems/kaimo, pusiau urbanizuotu vietoviu ir miestu ekosistemu krastovaizdzio estetikos ivairove. Lazdane, Lilita; Jankevica, Maija; Zigmunde, Daiga Report 8681
Emergence of ecological planning abroad and in Lithuania/ekologisko planavimo galimybes uzsienyje ir lietuvoje. Maciukenaite, Justina; Gudzineviciute, Giedre Report 4297
Evaluation of landscape ecological aesthetics of green spaces in Latvian large cities/Latvijos didziuju miestu zaliuju erdviu krastovaizdzio ekologines estetikos vertinimas. Jankevica, Maija Report 4788
Evaluation of livonian village landscapes in Latvia/latvijos livonijos kaimu krastovaizdzio vertinimas. Nitavska, Natalija; Draudina, Ilze Report 4763
Formation and architectural development of the lithuanian manor (yard)/lietuvos dvaro (kiemo) formavimasis ir architekturine raida. Kacinskaite, Indre Report 3629
Green architecture paradigm: from urban utopia to modern methods of quality assessment/zaliosios architekturos paradigma: nuo urbanistiines utopijos iki siuolaikiniu tvarumo vertinimo metodikyu. Stauskis, Gintaras Report 4390
ICTS as a tool to increase the attractiveness of public spaces/ikt kaip viesuju erdviu patrauklumo didinimo priemone. Stadler, Reinhold Lehel Report 8822
Ideals of city planning in the soviet period/sovietinio periodo miestu planavimo idealai. Siupsinskas, Matas; Cicenaite, Ieva Report 2516
Information on resources available on the land lot for integrated building design/sklypo energiniu istekliu informacija integruotai projektuojant pastata. Martinaitis, Vytautas; Zekas, Vygantas Report 2875
Interwar period rural and suburban dwelling-house architecture in Kaunas County/tarpukario kauno apskrities kaimo vietoviu ir kauno priemiesciu gyvenamuju namu architektura. Cepinskas, Stanislovas Report 3132
Landscape in the Curonian spit. Expression of identity/Kursiu nerijos krastovaizdis. Tapatybes israiska. Piekiene, Nijole Report 2465
Morphostructural transformation of suburban settlements (insight to the research methodology)/priemiestiniu gyvenamuju vietoviu morfostrukturos kaita (metodines tyrimo prielaidos). Cirtautas, Matas Report 5240
Origins and application of postmodern trends in private dwelling-houses of Lithuania, 1987-1998/postmodernizmo stiliaus tendenciju kilme ir pritaikymas privaciu gyvenamuju namu architekturoje lietuvoje (nuo 1987 iki 1998 metu). Galaunyte, Aiste Report 2447
Spatial narrative and perception of space in historical and contemporary architectural compositions/erdvinis naratyvas ir formos percepcija istorines ir siuolaikines architekturos kompozicijose. Orzikauskas, Gytis Report 3300
Watermill and small-scale hydroelectric power plant landscapes assessed according to ecological aspects/vandens malunu ir mazuju hidroelektriniu krastovaizdzio vertinimas ekologiniais aspektais. Lazdane, Lilita Report 5384

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |