Printer Friendly

Articles from Science - Future of Lithuania (October 1, 2012)

1-16 out of 16 article(s)
Title Author Type Words
Analysis of a municipal landfill drainage layer using tyre shreds and rubble/Savartyno drenazo sluoksnio uzsikimsimo tyrimas naudojant smulkintas padangas ir skalda. Baziene, Kristina; Vasarevicius, Saulius Report 3120
Analysis of experimental research on cyclones with cylindrical and spiral shells/Ciklonu su cilindriniu ir spiraliniu korpusais eksperimentiniu tyrimu analize. Chlebnikovas, Aleksandras; Baltrenas, Pranas Report 3859
Analysis of the main characteristics of pollution in the Vilnia river/ Pagrindiniu vandens uzterstumo vilnios upeje charakteristiku analize. Margenyte, Laura; Zigmontiene, Ausra; Tomasevskis, Eduardas Report 2199
Analysis of the thermodynamical efficiency of an air handling unit with a heat pump/Vedinimo irenginio su silumos siurbliu termodinaminio efektyvumo tyrimas. Martinaitis, Vytautas; Bareika, Paulius; Miseviciute, Violeta Report 1802
Bioaccumulation of lead in body tissues of Atlantic salmon (Salmo salar L): experimental investigation and comparative analysis/Svino bioakumuliacijos Atlantiniu lasisu (Salmo salar L.) kuno audiniuose eksperimentinis tyrimas ir lyginamoji analize. Idzelis, Raimondas Leopoldas; Sauliute, Gintare; Grigeleviciute, Joana; Svecevicius, Gintaras Report 3085
Changes in energy demand for a partially glazed greenhouse/Energijos poreikiu kitimas is dalies istiklintame siltnamyje. Vitkauskaite, Rasa; Paulauskaite, Sabina Report 2016
Educational wind tunnel/Mokomasis aerodinaminis vamzdis. Bielskus, Juozas; Juodis, Egidijus Saulius Report 2467
Experimental investigation into noise insulation of straw and reeds/Siaudu ir nendriu triuksmo izoliacijos eksperimentiniai tyrimai. Deveikyte, Saule; Mazuolis, Jurgis; Vaitiekunas, Petras Report 4987
Investigation and assessment of [sup.40]k accumulation in the segments of an ordinary carrot (Daucus carota L.) and red beet (Beta vulgaris L.)/[sup.40]k kaupimosi paprastosios morkos (Daucus caruta L.) ir raudonojo burokelio (Beta vulgaris L.) segmentuose tyrimas ir vertinimas. Mikalauskiene, Renata; Butkus, Donatas Report 2533
Investigation into the dependence of noise generated by standing cars on the engine power/Stovinciu lengvuju automobiliu keliamo triuksmo priklausomybes nuo variklio darbinio turio tyrimai. Gineika, Julius; Grubliauskas, Raimondas Report 2239
Modelling the size of seasonal thermal storage in the solar district heating system/Sezonines silumos akumuliacines talpyklos turio modeliavimas centralizuotoje saules sildymo sistemoje. Streckiene, Giedre; Bagdonaite, Salomeja Report 4099
Research and evaluation of the energy flux density of the mobile phone electromagnetic field/Mobiliuju telefonu elektromagnetinio lauko energijos srauto tankio tyrimai ir ivertinimas. Baltrenas, Pranas; Buckus, Raimondas Report 3709
Research into noise generated by domestic appliances in the anechoic chamber/Buitiniu prietaisu skleidziamo triuksmo tyrimai triuksmo slopinimo kameroje. Zukauskiene, Agne; Grubliauskas, Raimondas Report 3105
Research into smell emitted by containers for public waste/Konteineriuose surenkamu buitiniu atlieku skleidziamo kvapo tyrimai. Lukauskas, Tadas; Zuokaite, Egle Report 2561
Research on changes in the volumetric activity of radon in soil air depending on depth/Turinio radono aktyvumo dirvozemio ore kaitos pagal gyli tyrimas. Streckyte, Erika; Gagiskis, Audrius; Butkus, Donatas Report 4215
The use of solar energy for preparing domestic hot water in a multi-storey building/Saules energijos panaudojimas karstam vandeniui ruosti daugiabuciame name. Siupsinskas, Giedrius; Adomenaite, Solveiga Report 3079

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters