Printer Friendly

Articles from Science - Future of Lithuania (February 1, 2011)

1-22 out of 22 article(s)
Title Author Type Words
A survey on methods for reconstructing surfaces from unorganized point sets/Pavirsiu rekonstrukcijos is nestrukturizuotu tasku rinkiniu metodu apzvalga. Matiukas, Vilius Author abstract 2844
Analysis of the algorithm for evaluating the quality parameters of mobile data transmission/Mobiliojo duomenu perdavimo tinklo kokybes parametru ivertinimui sukurto algoritmo analize. Balciunas, Dmitrijus Author abstract 2006
Botnet propagation via public websited detection algorithm/Botnet plitimo viesuose interneto tinkluose aptikimo algoritmas. Juknius, Jonas; Cenys, Antanas Report 1748
Construction and research of system identifiable mathematical models/Identifikuotinos sistemos matematinio modelio sudarymas ir tyrimas. Janickas, Robertas Author abstract 1326
Estimation of otoacoustic emision signals by using synchroneous averaging method/Otoakustines emisijos signalu ivertinimas panaudojant sinchronini vidurkinima. Sankauskas, Linas; Petrenas, Andrius; Marozas, Vaidotas Report 1440
Evaluating terrain irregularity by robot posture/Pavirsiaus netolygumo vertinimas pagal roboto padeti. Luneckas, Tomas Author abstract 1505
Feasibility study of 8-bit microcontroller applications for Ethernet/Astuoniu skilciu mikrovaldikliu panaudojimo galimybiu tyrimas ethernet tinklo irenginiuose. Gulbinovic, Lech Author abstract 1390
Free open source software: social phenomenon, new management, new business models/Atvirosios programos: socialinis reiskinys, nauja vadyba, nauji verslo modeliai. Jancoras, Zilvinas 3113
Growth and investigation of epitaxial GaBiAs layers/Epitaksiniu GaBiAs sluoksniu auginimas ir savybiu tyrimas. Ruseckas, Andrius; Butkute, Renata; Bertulis, Klemensas; Dapkus, Leonas; Pacebutas, Vaidas Report 1619
Investigation of electronic devices for strain measurement/Elektroniniu itaisu tyrimas deformacijoms matuoti. Masiulionis, Ricardas 2067
JRMAD method uses of information technology security/JRMAD metodo panaudojimas taikant informaciniu technologiju saugos politika. Svedaite, Egle 1387
Parallel synthesis of multiconductor microstrip lines/Lygiagrecioji daugialaidziu mikrojuosteliniu liniju sinteze. Pomarnacki, Raimondas; Krukonis, Audrius Author abstract 2668
Privacy preserving iris based biometric identity verification/Issaugantis privatuma, akies raineles analize gristas, biometrinio tapatumo verifikavimas. Strzelczyk, Przemyslaw Author abstract 2460
Research of self-formation nanostructures/Nanodariniu formavimosi procesu tyrimas. Petrauskas, Romas Report 1427
Robot Robotino[R] for mechatronics specialists training/Roboto Robotino naudojimas mechatronikos specialistu ruosimui. Bosevicius, Saulius; Lipnickas, Arunas Author abstract 1027
Speaker localization and speech separation in two echoic mixtures/Kalbetojo aptikimas ir snekos isskyrimas dvieju signalu misiniuose su aidu. Kasprzak, Wlodzimierz; Ding, Ning; Hamada, Nozomu Report 3438
Stator windings currents harmonics of induction motor, which control frequancy converter/Daznio keitikliu valdomo trifazio asinchroninio variklio statoriaus apviju sroviu harmonines sudeties tyrimas. Lezner, Jevgenij Author abstract 1096
Stochastic model of TCP SYN attacks/Stochastinis TCP SYN ataku modelis. Ramanauskaite, Simona; Cenys, Antanas Author abstract 2122
The analysis of the usage and perspectives of renewable energy sources in Lithuania/Atsinaujinanciu saltiniu panaudojimo ir perspektyvu lietuvoje analize. Vasarevicius, Dominykas Author abstract 2186
The investigation of sinusoidal single phase voltage source inverter output filter/Isejimo filtro tyrimas vienfazio inverterio sinusinei itampai formuoti. Platakis, Andrius; Bleizgys, Vytautas; Lipinskis, Tadas 1467
The methods of sensitivity analysis and their usage for analysis of multicriteria decision/Jautrumo analizes metodai ir ju naudojimas daugiakriteriniams sprendimams analizuoti. Simanaviciene, Ruta; Ustinovicius, Leonas Report 1834
Windows api hooking libraries research/Windows api funkciju seku peremimo biblioteku tyrimas. Radvilavicius, Lukas; Ceponis, Dainius Author abstract 1767

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |