Printer Friendly

Articles from Science - Future of Lithuania (May 1, 2009)

1-17 out of 17 article(s)
Title Author Type Words
Aprangos ir tekstiles pramones konkurencingumo didinimo taikant informacines technologijas kryptys/Directions of increasing competition in clothes and textiles industry on the basis of information technologies. Janseviciute, Daina Report 1974
Apribojimu teorijos taikymo organizaciju projektinese strukturose specifika/Application of the theory of constraints in project based structures. Sarapinas, Martynas; Sudzius, Vytautas Pranas Report 1650
Bankroto esme: teorija ir praktika/The matter of bankruptcy: theory and practice. Januseviciute, Aiste; Jureviciene, Daiva Report 1802
Europos mazmeniniu mokejimu rinkos pletra: naujos galimybes susiliejimu ir isigijimu sandoriams vykti/European retail payments market: new opportunities to mergers and acquisition transactions. Novickyte, Lina Report 1697
Influence of price and quality to customer satisfaction: neuromarketing approach/Kainos ir kokybes itaka vartotoju pasitenkinimui: neuromarketingo poziuris. Dapkevicius, Aurimas; Melnikas, Borisas Report 2389
Informaciniu technologiju naudojimas optimizuojant investavima i nekilnojamaji turta/Real estate investment improvement with the help of information technologies. Potelis, Arturas Report 2216
Kulturine kompetencija jaunimo nevyriausybiniu organizaciju tarptautines veiklos kontekste/Intercultural competence in the context of youth non-governmental organisations' international activities. Palaimaite, Alvyde; Radzeviciene, Asta Report 2348
Perspektyvus produktai leidybos ir spaudos rinkoje/Promising products for printing and publishing market. Cincikaite, Renata Report 1547
Rinkos struktura konkurencines strategijos formavimo kontekste/Market structure in the context of developing competitive strategy. Krivka, Algirdas; Ginevicius, Romualdas Report 1956
Seselines ekonomikos padarinys--salies mokestiniai nuostoliai/The effect of shadow economy--country's tax losses. Krumplyte, Jolita Report 1660
Tarptautine prekyba ir jos raidos tendencijos/Understanding of international trade and its importance. Burinskiene, Aurelija Report 1553
Tarptautines aukstuju technologiju paslaugu vadybos ir rinkodaros problemos/The problems of management and marketing of high technology services. Petrauskaite, Neringa Report 2329
Tarptautiniai socialiai atsakingi investiciniai fondai/International socially responsible investment funds. Plakys, Modestas Report 2213
Tiesioginiu uzsienio investiciju poveikio tyrimas/A survey on foreign direct investment impact. Cegyte, Orinta; Miecinskiene, Algita Survey 1988
Verslo internacionalizavimo modeliai/Models of business internationalisation. Vabinskaite, Jurgita Report 1740
Verslo salygu palankumo vertinimo problema/The problem of the ease of doing business assessment. Samoska, Mindaugas Report 1108
Why companies decide to participate in mergers and acquisition transactions/Kas lemia imoniu sprendima dalyvauti sudarant susijungimu bei isigijimu sandorius. Duksaite, Egle; Tamosiuniene, Rima Report 3081

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |