Printer Friendly

Sag ventrikul cikim yolunda yerlesen izole kardiyak kist hidatigin cerrahi tedavisi/Surgical treatment of isolated cardiac echinococcosis, located in the right ventricular outflow tract.

Kardiyak kist hidatik nadir gorulur. Fakat yerlesim yerine gore hayati tehdit edici olabilir (1, 2). Tum kist hidatik olgularinin % 0.5-2'sinde kardiyak kist hidatik gorulur. Endemik alanlarda bu oran yukselebilir. Ailede kist hidatik saptananlarda ya da kedi kopek gibi hayvanlarla yakin temasi olanlarda gorulme sikligi yuksektir. Serolojik testler % 50'sinde pozitif olmaktadir (3). Konvansiyonel ve spesifik kardiyak incelemeler bu hastalik icin patognomonik degildir. Bircok olguda 2 boyutlu ekokardiyografi, transozofajiyal ekokardiyografi (TEE), bilgisayari tomografi (BT) ve nukleer manyetik rezonans (NMR) ile kesin tani konulmaktadir (4, 5). Hastaligin kesin tedavisi cerrahidir (2, 6). Klinigimizde kardiyak kist hidatik tanisi ile iki hasta opere edildi. Her iki hastada da klasik acik kalp cerrahisi teknikleri kullanildi. ilk hastamiz 35 yasinda bayan hasta idi ve 4 - 5 yildir olan ve 2 aydir artan gogus agrisi yakinmasi ile hastanemiz kardiyoloji poliklinigine basvurdu. Oykusunde ve yapilan fizik muayenesinde patoloji saptanmayan hastanin EKG'sinde tam sag dal blok mevcuttu. Rutin laboratuvar tetkiklerinde patoloji saptanmadi. Yapilan kardiyak NMR incelemesinde sag ventrikul icerisinde yaklasik 2.5 x2.5 cm boyutunda iyi sonirli kistik gorunumlu lezyon izlendi. Kardiyak kist hidatik olarak rapor edildi (Sekil 1). Hasta sag ventrikulde kist hidatik tanisi ile ameliyata alindi. Hastada sag ventrikul icinde cikim yolunda disari dogru kabarma yapan kitle mevcuttu. Sag ventrikul cikim yoluna yapilan longitudinal kesi ile interventrikuler septum uzerine yerlesmis 3.5 cm capinda beyazimsi renkli kiste ulasildi. Kist icindeki sivi aspire edildi. Kist icine hipertonik solusyon enjekte edildi. Ardindan sivi geri aspire edildi. Kist duvari acildi. Germinatif membran disari alindi. Kist duvari kontrol edildi. interventrikuler septum saglam idi. Kist duvarinin fazla kisimlari rezeke edildi. Kist duvari 4/0 prolen ile kendi uzerine katlanarak kapatildi. Sag ventrikulotomi kapatildi. Hasta sorunsuz yogun bakima alindi. Hastaya 400 mg / gun Albendazole baslandi. Servis donemi sorunsuz seyreden hasta gerekli onerilerle postoperatif 5. gun taburcu edildi. ikinci hastamiz ise 7 yasinda kiz hasta olup 3 aydir olan carpinti, cabuk yorulma ve nefes darligi nedeni ile gittigi doktorda yapilan ekokardiyografik incelemede kist hidatik saptanmasi uzerine hastanemize yatirildi. Sag ventrikul cikim yolunda kist hidatik ile uyumlu goruntu tespit edildi. Torax BT'de sag ventrikul icinde iyi sinirli, kapsullu 3.5x3.5 cm boyutunda icinde septalar bulunan kitle tespit edildi. Serolojik testlerde patoloji saptanmadi. Hasta kardiyak kist hidatik on tanisi ile ameliyata alindi. Kalbin on yuzu ve sag ventrikul cikim yolu serbestlestirildikten sonra kiste ulasildi. Kist acildiginda icinde kazeifikasyon nekrozu gosteren sari peynirimsi sivi aspire edildi. Germinatif membran cikartildi (Sekil 2). Kist duvari saglamdi, orifis genisletildi kalp bosluklari ile iliskisi olmadigi tespit edildi. Kist acik drenaja birakildi. Postoperatif donemde sorunsuz seyreden hasta Albendazol tedavisi verilerek 6. gunde taburcu edildi.

[ILLUSTRATIONS OMITTED]

Infekte kedi, kopek ile temas ya da kontamine yiyecekler yenildikten sonra kist embriyosu ince bagirsaklardan once karacigere gecer. Embriyo kalbe koroner kan akimi ya da venoz dolasim ile gelir. Sag atriyuma ya da ventrikule yerlesim gosterir. Sol ventrikule ise patent foramen ovale ya da pulmoner dolasim yolu ile ulasir. Miyokarda ulasan kistin etrafinda adventisyal perikistik bir lamina olusturulur. Bu tabaka miyokarddan ayrilamaz. Yerlestigi yere gore kistin buyuklugu belirlenir. Etrafina dogru genisleyen kist kalp bosluklari icine rupture olabilir, koroner damarlara baski yaparak iskemiye yol acabilir. Ya da ileti yollarina dogru ilerleyerek kalp bloklarina yol acabilir. Sag ventrikul cikim yoluna yerlestiginde obtruksiyona yol acabilir. Hastanin yakinmalari ve klinik bulgular kistin yerlesim yerine, buyuklune, sayisina, rupture ya da infekte olup olmamasina baglidir. Hasta tamamen asemptomatik olabilir. Konvansiyonel ve spesifik kardiyak incelemeler bu hastalik icin tani koydurucu degildir. Bircok olguda 2 boyutlu ekokardiyografi, transozofajiyal ekokardiyografi (TEE), bilgisayarli tomografi (BT) ve nukleer manyetik rezonans (NMR) ile kesin tani konulmaktadir (4,5). Tum kist hidatik olgularinin % 0.5-2'sinde kardiyak kist hidatik gorulur. Ailede kist hidatik saptananlarda ya da kedi kopek gibi hayvanlarla yakin temasi olanlarda gorulme sikligi yuksektir. Hastalar asemptomatik bile olsalar ileride ortaya cikabilecek komplikasyonlari onlemek icin kardiyak kist hidatigin tedavisi cerrahidir. Yerlesim yerine gore acik kalp cerrahisi teknikleri ile veya calisan kalpte kist drene edilir. Ekstrakardiyak yerlesim gosteren kistlerde ise kist duvari saglam ise kist boslugu direkt acik drenaja birakilabilir. Kist duvarinin saglam olmadigi olgularda ise kist duvari perikard ya da sentetik bir materyal ile saglamlaatirilmalidir.

Kaynaklar

(1.) Fawzy ME. Hydatid disease of the heart. Br Heart J 1976; 38: 307-8.

(2.) Miralles A, Bracamonte L, Pavie A, Bors V, Rabago G, Gandjbakhch I, et al. Cardiac echinococcosis. Surgical treatment and results. J Thorac Cardiovasc Surg 1994; 107: 184-90.

(3.) Perez--Gomez F, Duran H, Tamamer S, Pervote L, Blanes A. Cardiac echinococcosis: clinical pictures and complications. Br Heart J 1973; 35: 1326-31.

(4.) Desnos M, Brochet E, Cristofini P, Cosnard G, Keddari M, Mostefai M, et al. Polyvisceral echinococcosis with cardiac involvement imaged by two--dimensional echocardiography, computed tomography and nuclear magnetic resonance imaging. Am J Cardiol 1987; 59: 383-4.

(5.) Goksel S, Kural T, Ergin A, Cengel A, Ozer C, Kutuk E. Hydatid cyst of the interventricular septum. Diagnosis by cross-sectional echocardiography and computed tomography, treatment with mebendazole. Jpn Heart J 1991; 32: 741-4.

(6.) Heyat J, Mokhtari H, Hajaliloo J, Shakibi JG. Surgical treatment of echinococcal cyst of the heart. Report of a case and review of the world literature. J Thorac Cardiovasc Surg 1971; 61: 755-65.

Yazisma Adresi: Dr. Birol Yamak, Sani Konukoglu Tip Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisi Klinigi, Ali Fuat Cebesoy Bulvari, Gaziantep, Turkiye Gsm: 0533 714 25 35 E-mail: byamak@superonline.com

Bulent Mese, Feragat Uygur, Mustafa B. Erdogan, Riza Asil *, Birol Yamak

Sani Konukoglu Tip Merkezi, Kaip ve Damar Cerrahisi ve * Anestezi Klinikleri, Gaziantep, Turkiye
COPYRIGHT 2006 Galenos Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2006 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Bilimsel Mektup/Scientific Letter; article in Turkish
Author:Mese, Bulent; Uygur, Feragat; Erdogan, Mustafa B.; Asil, Riza; Yamak, Birol
Publication:The Anatolian Journal of Cardiology (Anadolu Kardiyoloji Dergisi)
Date:Dec 1, 2006
Words:893
Previous Article:Composite graft in cases of insufficient length of internal thoracic artery/Internal torasik arter uzunlugunun yetmedigi durumda kompozit greft.
Next Article:Muscular bridge causing non- ST-segment elevation myocardial infarction/ST-elevasyonsuz miyokard infarktusune neden olan miyokardiyal kopruleme.


Related Articles
A cardiac hydatid cyst case seen after operation on pulmonary hydatid cyst / Akciger kist hidatigi ameliyati sonrasinda gorulen kardiyak kist hidatik...

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters