Printer Friendly

Browse Saarse, Leili; Niinemets, Eve; Amon, Leeli; Heinsalu, Atko; Veski, Siim; Sohar, Kadri

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
Development of the late glacial Baltic basin and the succession of vegetation cover as revealed at palaeolake Haljala, northern Estonia/ Balti basseini ja taimestiku hilisglatsiaalne areng Haljala paleojarve (Pohja-Eestis) uuringute andmetel. Dec 1, 2009 8899

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters