Printer Friendly

SAF/FM and financial management/comptroller organization chart.

SAF/FM

Organization  Executive or Administrative Assistant  Phone Number

SAF/FME    Mr. Steven Parker            DSN 225-2524
SAF/FMB    Lt Col James O'Brien          DSN 225-7816
SAF/FMC    Maj Michael Greiner           DSN 225-5312
SAF/FMP    Capt Scott Mathis            DSN 2273831
AFAA      Lt Col Amy Hammond           DSN 224-5626
ACC      Maj R. Tyls               DSN 574-3112
AETC      Capt Michael Tatum           DSN 487-2341
AFMC      Maj Mike Dobson             DSN 787-2443
AFRC      Ms. Tina Neal              DSN 497-1378
AFSPC     Maj Monica Fuchs            DSN 692-3792
AMC      Capt Homero S. Martinez III       DSN 779-3339
PACAF     Capt Andy Grab             (315) 449-3623
USAFE     Capt David Noegel            (314) 480-6437
AFDW      Mr. George Varga            (202) 404-6691

Organization    Fax           E-mail

MAJCOMs

ACC      DSN 574-4382   michael.phelps@langley.af.mil
AETC      DSN 487-2938   barbara.gilchrist@randolph.af.mil
AFMC      DSN 787-0800   david.price3@wpafb.af.mil
AFSOC     DSN 579-2896   william.rone@hurlburt.af.mil
AFSPC     DSN 692-6860   oswaldo.mullins@peterson.af.mil
AMC      DSN 779-3339   don.davis-02@scott.af.mil
PACAF     (315) 449-3630  dan.barnett@hickam.af.mil
USAFE     DSN 480-9724   roberta.lowe@kirtland.af.mil
AFRC      DSN 497-1400   larry.collier@afrc.af.mil
HAF/RM     DSN 222-5240   joann.moore@Pentagon.af.mil

Air Staff/FOAs/DRUs

USAF/REC    DSN 225-9831   michael.benjamin@pentagon.af.mil
AFOTEC     DSN 263-0307   ginger.shoemaker@afotec.af.mil
ANG      DSN 327-1310   willard.windsor@ngb.ang.af.mil
USAFA     DSN 333-6274   randall.white@usafa.af.mil

Organization  Financial Management/Comptroller--Phone

MAJCOMs

ACC      Col Michael Phelps    DSN 574-4854
AETC      Col Barbara Gilchrist   DSN 487-2161
AFMC      Brig Gen David Price   DSN 787-3907
AFSOC     Mr. William S. Rone    DSN579-2292
AFSPC     Col Oswaldo Mullins    DSN 692-3791
AMC      Col Don Davis       DSN 779-3339
PACAF     Col Dan Barnett      (315) 449-3624
USAFE     Col Roberta Lowe     DSN 680-5985
AFRC      Mr. Larry Collier     DSN 497-1377
HAF/RM     Mrs. Jo Ann Moore     DSN 227-4885

Air Staff/FOAs/DRUs

USAF/REC    Col Michael Benjamin   DSN 695-0132
AFOTEC     Mrs. Ginger Shoemaker   DSN 246-5630
ANG      Col Willard Windsor    DSN 327-0903
USAFA     Lt Col Randall G. White  DSN 333-2772

Organization    Financial Analysis--Phone Number

MAJCOMs

ACC      Lt Col R. Berk       DSN 574-4656
AETC      Col Thomas (T.C) Carter   DSN 487-5100
AFMC      Col James Sisson      DSN 787-6353
AFSOC     Ms. Annette Beard      DSN 579-1728
AFSPC     Col Juan Limon       DSN 692-7748
AMC      Col Luke Carter       DSN 779-2359
PACAF     Col Ottis Hutchinson, Jr.  (315) 449-3655
USAFE     Capt Susan Sheets      DSN 480-5723
AFRC      Mr. Jerry Mathews      DSN 497-1390
HAF/RM     Mr. Mark Novitski      DSN 425-5210

Air Staff/FOAs/DRUs

USAF/REC    Capt Darin Atteberry    DSN 225-0366
AFOTEC     Ms. Michelle Perea     DSN 246-5631
ANG      Col Kathleen Patterson   DSN 327-0908
USAFA     Capt Johnny Bevers     DSN 333-7905

Organization   Financial Services--Phone Number

MAJCOMs

ACC      Col J. Young      DSN 574-4871
AETC      Col Judy Perry     DSN 487-2527
AFMC      Ms Mary Mille      DSN 787-4939
AFSOC     Lt Col Robin Hinote   DSN 579-4688
AFSPC     Lt Col Michael Young  DSN 692-3721
AMC      Col Tony Grogean    DSN 779-2334
PACAF     Col Bill Sims, Jr.   (315) 449-3642
USAFE     Capt Todd Howey     DSN 480-9205
AFRC      Ms. Jerrianne Werner  497-1445
HAF/RM     Mr. James Boyd     DSN 425-5230

Air Staff/FOAs/DRUs

USAF/REC    NA           NA
AFOTEC     Vacant
ANG      Col Albert Woolley   DSN 327-0847
USAFA     Mr. Terry W. Anderson  DSN 333-6950

Organization       Plans--Phone Number

MAJCOMs

ACC      Maj T. Jenkins      DSN 574-2481
AETC      Ms. Beverly Gembler   DSN 487-6871
AFMC      Ms Sharon King-Roberts  787-6903
AFSOC     NA            NA
AFSPC     NA            NA
AMC      NA            NA
PACAF     Maj Bernie Davey     (315) 449-3671
USAFE     NA            NA
AFRC      Mr. Michael Holmes    DSN 497-1421
HAF/RM     NA            NA

Air Staff/FOAs/DRUs

USAF/REC    NA            NA
AFOTEC     NA            NA
ANG      Lt Col Benjamin Unruh  DSN 327-0812
USAFA     Ms. LeahAnn Qualls    DSN 333-8820

             AF Audit Agency
Organization     Representative--Phone Number

MAJCOMs

ACC      Mr. James E. Szewczyk  DSN 575-0767
AETC      Ms. Charlene Houghton  DSN 487-3812
AFMC      Ms Chris Marmer     DSN 787-4741
AFSOC     Ms. Lori Tetla     DSN 579-5587
AFSPC     Mr Jim Lobban      DSN 692-3044
AMC      Ms Heather Kiefer    DSN 779-2304
PACAF     Ms. Linda Heffernan   (315) 448-1551
USAFE     Mr. James Miller    DSN 489-7513
AFRC      Mr. Ron Misamore    DSN 472-0350
HAF/RM     Mr. Roy Eason      DSN 425-5229

Air Staff/FOAs/DRUs

USAF/REC    Mrs. Elaine Holland   DSN 225-0302
AFOTEC     Ms. Ginger Shoemaker  DSN 246-5630
ANG      Ms Kathy Teter     DSN 329-2653
USAFA     Mr. Jim Desautel    DSN 834-7668


[ILLUSTRATIONS OMITTED]
COPYRIGHT 2006 U.S. Air Force, Financial Management and Comptroller
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2006 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Air Force Comptroller
Date:Sep 22, 2006
Words:686
Previous Article:Key comptroller personnel by major commands and bases.
Next Article:Notes from the Director, Air Force Accounting and Finance Office.

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters