Printer Friendly

Browse Rybacki, Marcin; Wiszniewska, Marta; Wdowik, Pawel; Marcinkiewicz, Andrzej; Pas-Wyroslak, Alicja; Sl

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
HEALTH CRITERIA AND SCOPE OF WORKERS' PERIODIC HEALTH CHECK-UPS FOR SELECTED TYPES OF WORK AND EXPOSURE FACTORS--NOFER INSTITUTE OF OCCUPATIONAL MEDICINE GUIDELINES/KRYTERIA ZDROWOTNE I ZAKRES BADAN PROFILAKTYCZNYCH DLA WYBRANYCH RODZAJOW PRAC I CZYNNIKOW NARAZENIA--WYTYCZNE INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY W LODZI. Report Jan 1, 2019 6203

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |