Printer Friendly

Robinow syndrome/Robinow sendromu.

Giris

Robinow sendromu (RS), bas, yuz, dis ureme organlari ve omurga segmentasyonlarinda anomalilerle ka-rakterize cok nadir gorulen genetik bir hastaliktir. Kol ve bacaklarda belirgin kisalikla karakterize cucelik gorulur. Fotal yuz gorunumu, genital hipoplazi ve gingival hiperp-lazi sendromun 3 major bulgusudur (1). Belirgin hipertelorizm, midfasial hipoplazi, kisa yukari donuk burun yapisi vardir. Alin duz ve belirgindir. Fotal yuz gorunum zaman icinde belirginligini yitirir (1).

Robinow ve arkadaslari boy kisaligi, mezomelik ust ekstremilerde kisalik, hemivertebra, genital hipoplazi ve fotal yuz gorunumu olan bir olguyu 1969 yilinda yayinlamistir (2). 2000'li yillara kadar 100'un uzerinde olgu rapor-lanmistir (1). Otozomal dominant RS (DRS) ve otozomal resesif RS (RRS) olmak uzere 2 form tanimlanmistir. RRS'li olgular daha cok akraba evliliginin yuksek oldugu Turkiye, Umman ve Cek Cumhuriyeti gibi ulkelerden bildirilmistir (1). RRS'de tani kolaydir ve klinik ozelliklere gore konulmaktadir. Radyolojik inceleme, iskelet sistemindeki degisikliklerle taniya yardimci olmaktadir. DRS'de ise tipik yuz gorunumunun belirgin olmamasi ve normal boy olmasindan dolayi tani zordur. DRS'de radyolojik bulgular on plandadir.

Bu yazida, nadir gorulmesi nedeniyle Robinow sendromu tanisi konan olgunun bulgulari sunulmustur.

Olgu Sunumu

Uc yasindaki erkek olgunun oykusunden 22 yasindaki annenin 2. gebeliginden, 2. yasayan olarak miadinda, 3500 g olarak dogdugu ogrenildi. Sol inmemis testis ve cinsel gelisim kusuru nedeniyle cocuk cerrahisine yonlendirilen ve pediatrik endokrinoloji ile konsulte edilen olguda kromozom sayisi 46 XY saptanmis. Pelvik sonog-rafi normal bulunmus. Konjenital adrenal hiperplazi on tanisiyla yapilan degerlendirmede anormal bulgu sap-tanimamis. Onbir aylikken uc kez 50 mg testosteron intramuskuler verilip fallusta yeterli buyume saglandiktan sonra penoskrotal transpozisyon ile gomulu penis duzeltilmesi uygulanmis. Iki bucuk yasinda ise sol inmemis testis operasyonu yapilmis. Tekrar pediatrik endokrinoloji tarafindan degerlendirilip human koryonik gonadot-ropin (HCG) testi uygulanmis. Bu teste yeterli yanit saptanmis ve olguda kismi androjen direnci dusunulmus. Anne ve baba arasinda 2. derece akrabalik olan erkek olgunun babasinin amcasinin iki torununda da ayni yuz ve genital yapi olup baska bir merkez tarafinca izleniyor-mus. Yapilan muayenede; agirlik 14 kg (25-50 persentil), boy 88,3 cm (3-10 persentil), kol/onkol orani 15/13 idi. Dis-morfik yuz gorunumu (makrosefali, hipertelorizm, belirgin gozler, burun koku basikligi, ucgen-balik agiz, gingival hi-pertrofi ve sol elde klinodaktili saptandi (Resim 1A,1B). Hi-poplastik genitalya (kucuk ve gomulu penis) dikkati cekiyordu (Resim 1C). Iskelet displazisi dusunulerek cekilen rontgenogramlarda; radius ve ulnada, tibia ve fibulaya oranla daha belirgin olan mezomelik kisalik (Resim 2A), torakal duzeyde multipl hemivertebra, kostalarda fuz-yon gorunumleri vardi (Resim 2B). Diger iskelet grafile-ri normaldi.

Olguya sendromla uyumlu klinik ve radyolojik ozellikleriyle Robinow sendromu tanisi konuldu.

Tartisma

RS, mezomelik ekstremite kisaligi, vertebral malsegmentasyon /malformasyon (hemivertebra), kosta displa-zisi, genital hipoplazi ve fotal yuz gorunumu (genis ve belirgin on kafa, hipertelorizm, kucuk genis burun, molar hipoplazi, retrognati) ile karakterize bir sendromdur (1). Hafif otozomal dominant (normal boy) ve siddetli resesif (kisa boy) formlarinin tanimlandigi nadir gorulen genetik bir hastaliktir (3-6). Resesif formun %10'unda muhtemelen konjenital kalp hastaligina bagli erken fotal olum gorulur (7). Olgumuzda, makrosefali, hipertelorizm, belirgin gozler, burun koku basikligi, trianguler; ucgen-balik agiz bulgulariyla fotal yuz gorunumu vardi.

RS'de disetlerinde hiperplazi, dislerde duzensizlik, ankiloglossi gorulebilir (8). Gozler belirgin olup ekzoftalmus goruntusu verebilir. Bu gercek ekzoftalmus degil alt goz kapaklarin yetmezligine bagli ortaya cikan bir goruntudur. Gozler kapanmazsa cerrahi girisim ihtiyaci olabilir. Nadiren orta hatta kapiller hemanjiom gorulebilir.

Olgularin mental ve motor gelisimleri genellikle normaldir. On kol kisaligi, bacaktaki kisaliktan daha belirgindir. Madelung deformitesi gorulebilir. Ellerde, brakidak-tili, distal falankslarda kisalma ve tirnak hipoplazisi veya distrofisi olabilir. Karpal kemiklerde ve falankslarda fuz-yon gorulebilir. Olgumuzda, on kol kisaligi belirgindi, to-rakal duzeyde multipl hemivertebra, kostalarda fuzyon gorunumleri vardi.

Resesif formun radyolojik tanisi kolaydir. Vertebrada malsegmentasyon, kostalarda hipoplazi/displazi, ust ekstremitelerde mezomeli; distal ulnar ve proksimal radial hipoplazi, radius basi dislokasyonu, ust uste disler ve brakidaktili vardir. Alt ekstremiteler genellikle daha az etkilenir (1). Dominant formda, bulgular benzerdir fakat daha az siddetlidir.

[ILLUSTRATION OMITTED]

Vertebra ve kosta anormallikleri siktir, tanisaldir ve siddetli olabilir. Kifoskolyoz ve gogus anomalileri, torasik vertebralarda fuzyon ve hemivertebra gorunumleri vardir. Kostalarda fuzyon gorulebilir. Bu tutulumlara gore hastalik spondilotorasik, spondilokostal, iskiovertebral displazi ve servikofasiotorasik sendrom olarak gruplan-dirilabilir. Spondilotorasik displazi, servikal, torasik ve lumbar vertebralarda tutulum, posterior fuzyonla birlikte bilateral simetrik genisleme gorulur. Spondilokostal displazide, torasik vertebra en cok etkilenir ve hipoplas-tik/displastik asimetrik kosta degisiklikleri olur. Iskiovertebral displazide, iskio-pubik sinkondrozun olmasiyla ayrilir. Servikofasiotorasik sendromda servikal ve torasik vertebra en cok etkilenir. Mezomelik displazi ve kosta anomalileri yoktur (1). Olgumuzda, torasik duzeyde mul-tipl hemivertebra ve asimetrik kosta degisikliklerinin olmasi nedeniyle spondilokostal displazi dusunulmustur.

DRS'nun klinik ayrimi Aarskog sendromu ile yapilmalidir. Her ikisinde de benzer fenotipik ozellikler bulunabilir. Aarskog sendromuda malsegmentasyon servikal vertebralarda gorulur ve ekstremitelerde mezomelik kisalik yoktur. Klippel-Feil sendromunda da servikal vertebra-larda segmentasyon anomalileri gorulur ancak diger iskelet bulgulari ve klinik ozellikleri yoktur (9).

DRS icin molekuler neden hala net degilken RRS icin cesitli mutasyonlar tanimlanmistir. Bunlardan en onemlisi ROR2'dir. ROR2 hucre yuzeyinde bulunan tirozin kinaz ailesinden olup iskelet, kardiyovaskuler ve genital sistem olusumunda etkilidir (10). ROR2 geni 9q22 kromozom uzerindedir (11,12). Insanlardaki mutasyonunda RRS ve dominant brakidaktili tip B gelismektedir. Mutasyona ugramis ROR2 proteininin endoplazmik retikulumda birikip plazma membranina ulasiminda sorunlar oldugu olasi mekanizmalardan biri olarak dusunulmektedir (10). Memelilerde ROR2 Wnt5a icin reseptor veya koreseptor ozelligi tasir. Farelerde ROR2 veya Wnt5a sinyal aktivite-sindeki bozukluklarin iskelet sisteminde deformasyon-larla seyrettigi saptanmistir (13).

[ILLUSTRATION OMITTED]

Sonuc olarak, RS cok nadir gorulen, tipik yuz gorunumu ve radyolojik bulgulariyla tanisi konulabilen nadir bir sendromdur.

Tesekkur

Prof. Dr. Ercan Tuncel'e katkilarindan dolayi tesekkur ederiz.

Kaynaklar

(1.) Al Kaissi A, Bieganski T, Baranska D, Chehida FB, Gharbi H, Ghachem MB et al. Robinow syndrome: report of two cases and review of the literature. Australas Radiol 2007;51:83-6.

(2.) Robinow M, Silverman FN, Smith HD. A newly recognized dwarfing syndrome. Am J Dis Child 1969;117:645-51.

(3.) Teebi AS. Autosomal recessive Robinow syndrome. Am J Med Genet 1990;35:64-8.

(4.) Kantaputra PN, Gorlin RJ, Ukarapol N, Unachak K, Sudasna J. Robinow (fetal face) syndrome: report of a boy with dominant type and an infant with recessive type. Am J Med Genet 1999;84:1-7.

(5.) Mazzeu JF, Pardono E, Vianna-Morgante AM, Richieri-Costa A, Ae Kim C, Brunoni D et al. Clinical characterization of autosomal dominant and recessive variants of Robinow syndrome. Am J Med Genet A 2007;143:320-5.

(6.) Kulkarni ML, Reddy S. Robinow syndrome. Indian Pediatr 2004; 41:89.

(7.) Butler MG, Wadlington WB. Robinow syndrome: report of two patients and review of literature. Clin Genet. 1987;31:77-85.

(8.) Eronat N, Cogulu D, Ozkinay F.A case report on autosomal recessive Robinow syndrome. Eur J Paediatr Dent 2009;10:147-50.

(9.) Duran S, Yucelgulcek S, Gunaydin E. Sprengel Deformitesi ve Omovertebral Bandin Eslik Ettigi Klippel-Feil Sendromu. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2005;25:118-20.

(10.) Ali BR, Jeffery S, Patel N, Tinworth LE, Meguid N, Patton MA, Afzal AR. Novel Robinow syndrome causing mutations in the proximal region of the frizzled-like domain of ROR2 are retained in the endoplasmic reticulum. Hum Genet 2007;122:389-95.

(11.) Patton MA, Afzal AR, Robinow syndrome. J Med Genet 2002;39:305-10.

(12.) Schwarzer W, Witte F, Rajab A, Mundlos S, Stricker S. A gradient of ROR2 protein stability and membrane localization confers brachydactyly type B or Robinow syndrome phenotypes. Hum Mol Genet 2009;18:4013-21.

(13.) Minami Y, Oishi I, Endo M, Nishita M. Ror-family receptor tyrosine kinases in noncanonical Wnt signaling: their implications in developmental morphogenesis and human diseases. Dev Dyn 2010;239:1-15.

Gokhan Gokalp, Erdal Eren *

Zeynep Yazici, Halil Saglam *

Uludag Universitesi Tip Fakultesi

Radyoloji Anabilim Dali, Bursa, Turkiye

* Uludag Universitesi Tip Fakultesi

Cocuk Sagligi ve Hastaliklari

Anabilim Dali, Bursa, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence

Dr. Gokhan Gokalp

Uludag Universitesi Tip Fakultesi

Radyoloji Anabilim Dali

16059 Gorukle, Bursa, Turkiye

Tel.: +90 224 295 33 22

Faks: +90 224 442 8142

E-posta: drgokhangokalp@yahoo.com

Gelis Tarihi/Received: 24.08.2009 Kabul

Tarihi/Accepted: 17.11.2009
COPYRIGHT 2010 Galenos Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Case Report/Olgu Sunumu
Author:Gokalp, Gokhan; Eren, Erdal; Yazici, Zeynep; Saglam, Halil
Publication:The Journal of Current Pediatrics
Article Type:Case study
Date:Jun 1, 2010
Words:1281
Previous Article:Two unusual presentations of childhood Brucella cases/Atipik prezentasyonlu iki cocukluk cagi Brusellozis olgusu.
Next Article:Factors influencing glycemic control in children with type 1 diabetes/Tip 1 diyabetli cocuklarda glisemik kontrolu etkileyen faktorler.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters