Printer Friendly

Browse Roberts, Benjamin

1-5 out of 5 article(s)
Title Type Date Words
Schertsen, schimpen en schateren. Geschiedenis van het lachen in de Zuidelijke Nederlanden, zestiende en zeventiende eeuw. Book Review Mar 22, 2000 1030
"De vreselijkste aller harpijen": Pokkenepidemieen en pokkenbestrijding in Nederland in de 18de en 19e eeuw: een sociaal-historische en historisch-demografische studie. Book Review Sep 22, 1999 996
A History of the Breast. Book Review Jun 22, 1999 1253
The Prospect Before Her: A History of Women in Western Europe, 1500-1800. Book Review Dec 22, 1998 943
The Unredeemed Captive: A Family Story from Early America. Book Review Dec 22, 1995 1239

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters