Printer Friendly

Articles from Revista de Stiinte Politice (July 1, 2009)

1-24 out of 24 article(s)
Title Author Type Words
Actele Simpozionului International "Politica de vecinatate si noul spirit european". Ghitulescu, Mihai 315
Analiza conceptuala si teoretica a cooperarii pentru dezvoltare. Negrescu, Victor Report 8506
Anca Parmena Olimid, Politica romaneasca dupa 1989. Popescu, Irina Olivia 636
Autonomie decizionala: perceptii, valori, standarde. Studiu empiric in patru tipuri de organizatii din sectorul public. Georgescu, Catalina Maria Report 8274
Biserial correlation coefficient. Applicative program. Costescu, Mihai Radu Report 430
Challenges in implementing EU anti-discrimination legislation in Member States. Georgescu, Catalina Maria Report 2765
Conditiile esentiale pentru validitatea actului juridic civil in traditia si perspectiva sistemelor de drept europene. Popescu, Irina Olivia Report 3490
Considerente interpretative ale notiunilor de "copil", "minor" si "tanar" in legislatia romaneasca si dreptul la protectie a acestor categorii. Costache, Gheorghe Report 2439
Coordonate ale disputei dintre postmodernitate si modernitate: I. Coordonata economico-sociala. Roman, Miron Report 1992
Criza economico-financiara mondiala si reculul contrastelor. Cercel, Mihai Ovidiu Report 1287
Filosofia ca centru iradiant al culturii in viziunea lui Ion Petrovici. Neacsu, Adriana Report 4426
Guvernanta, de la Aristotel la Uniunea Europeana. Piturca, Aurel Report 3063
Implicatiile religioase ale procesului de globalizare. Ion, Veronica Report 2770
Jurnalistul roman: deziderate si interpretari. Negrea, Xenia Report 2366
Le personnalisme spirituel europeen de la revendication a l'integration dans la modernite politique roumaine. Olimid, Anca Parmena Report 2646
Mitul supradimensionarii legislative. Ghitulescu, Mihai Report 6088
Potentialul educational al folclorului si modalitati de valorificare. Vieru, Manuela Popescu Report 4468
Raportul stat-societate-religie-drept in configurarea unei istoriografii a dialogului interconfesional in context european. Olimid, Anca Parmena Report 5694
Terorismul, ca teorie si practica. Riza, Radu Report 1870
The comprehension of announced and written TV news. Kosa, Istvan; Ambrus, Zoltan; Zsigmond, Csilla Report 7912
The criticism of Romanian social security system's reform: "Emperor's new clothes" or practical measures? Avram, Cezar; Radu, Roxana Report 5048
TVR Craiova si procesul de armonizare a principiilor regionale si europene. Vlad, Davian Report 2572
Unificarea comunitara a dispozitiilor aplicabile in materia consimtamantului actului juridic civil. Analiza comparativa a dreptului continental si a sistemului common-law. Popescu, Irina Olivia Report 2834
Uniunea Europeana in oglinda presei. Osiac, Daniela Report 3010

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters