Printer Friendly

Retrospective analysis of 1650 permanent pacemaker implantations experience over two different consecutive time periods in a single cardiology clinic/Bir kardiyoloji kliniginde ardisik 2 ayri donemde takilan 1650 kalici kalp pilinin retrospektif karsilastirmali incelemesi.

ABSTRACT

Retrospective analysis of 1650 permanent pacemaker implantations experience over two different consecutive time periods in a single cardiology clinic

Objective: Indications for pacing, pacing modes, and demographics of patients who underwent pacemaker implantation between two different time periods were compared in this study.

Methods: Pacemaker registry of our cardiology department was used to evaluate these changes from 1986 to 2007 (First period: 1986-1996, second period: 1997-2007) retrospectively.

Results: Registry revealed 776 implantations in the first and 874 implantations in the second period. The percentages of first implantation were 89% and 70.1% respectively. Nearly 50% of the patients in both periods were female. Main indications for pacing were atrioventricular (AV) block, sick sinus syndrome (SSS) and slow ventricular rate during atrial fibrillation in both periods. Implantation of VVI-AAI pacemakers have decreased (77.8%/1.5% to 51 %/0.3%, p<0.05) and implantation of DDD-VDD pacemakers have increased (19.3%/1.3% to 42.3%/6.3%, p<0.05) during the second period compared to the first period. Permanent pacemaker implantation for SSS has decreased significantly from 31.1% in the first period to 12.0% (p<0.05) in the second period. Implantation for AV block has increased significantly from 63.3% to 79.7% (p<0.05) in the second period.

Conclusion: Our data revealed temporal changes in pacemaker implantation practice during last twenty years in the cardiology department of a teaching hospital. Implantation of VVI-AAI pacemakers have decreased significantly during the second period. Permanent pacemaker implantation for AV block has also decreased during the last period.

Key words: Permanent pacemaker, atrioventricular block, sick sinus syndrome

OZET

Bir kardiyoloji kliniginde ardisik 2 ayri donemde takilan 1650 kalici kalp pilinin retrospektif karsilastirmali incelemesi

Amac: Bu calicmada bir kardiyoloji kliniginde kalici kalp pili (KKP) implantasyonunun basladigi tarihten gunumuze kadar olan zaman icerisinde olusan farkliliklarm arastirilmasi amaclanmistir.

Yontemler: Klinigimizde KKP implantasyonunun basladigi 1986 yilmdan gunumuze kadar olan surede, konu ile ilgili veriler iki farkh zaman diliminde (1. donem: 1986-1996, 2. donem: 1997-2007) retrospektif olarak karsilastinlmictir.

Bulgular: Birinci donemde 776, 2. donemde 874 KKP implantasyonu gerceklestirilmistir. Bunlann sirasi ile %89'u ve %70.1'i ilk implantasyondur. Kadin hasta yuzdeleri her iki donemde %50'i kadar idi. Basta gelen KKP takilma endikasyonlari, her iki donemde de sirasi ile atriyoventrikuler (AV) blok, hasta sinus sendromu (HSS) ve yavas ventrikuler yanitli atriyal fibrilasyondur. Birinci donemde %77.8 ve %1.5 olan VVI ve AAI KKP takilma yuzdeleri, 2. donemde anlamh derecede azalmiftir (sirasi ile %51 ve %0.3 p<0.05). Buna karsihk DDD ile VDD kullammi %19.3 ve %1.3 seviyesinden sirasi ile %42.3 ve %6.3 seviyelerine, anlamh derecede artis gbstermistir (p<0.05). Birinci dbnemle karsilastinldiginda, ikinci donemde AV blok nedeni ile KKP takilma yuzdelerinin anlamh derecede arttigi (sirasi ile %63.3 ve %79.7 p<0.05) buna karcilik, HSS nedenli KKP implantasyon yuzdelerinin anlamh oranda azaldigi gbrulmektedir (%31.1 ve %12.0 p<0.05).

Sonuc: Yirmi yilhk bu donemde, fizyolojik sistemlerin kullanim yuzdeleri anlamh derecede artmistir. Ayrica 2. donemde HSS endikasyonu ile KKP takilma yuzdelerinde istatistik olarak anlamh azalma, AV blok nedeni ile KKP implantasyon yuzdelerinde anlamh artis, olmuctur.

Anahtar kelimeler: Kahci kalp pili, atriyoventrikuler blok, hasta sinus sendromu

Giris

Pacemaker'lar ilk kez gecen yuzyilm ortalarinda, atriyoventrikuler (AV) blok nedeni ile olusabilecek mortaliteyi onlemek amaci ile kullanima girmictir (1). Son yillarda pacemaker jenerator, yazilim ve elektrot teknolojisindeki ilerlemeler sonucunda, kalici kalp pili (KKP) tedavisi, mortaliteyi onleyici yonune ilave olarak hemodinamiyi duzeltici, hayat kalitesini ve egzersiz kapasitesini artirici fonksiyonlar kazanmistir (2). Bunun sonucunda pacemaker implantasyonu ile ilgili kilavuzlarda onemli degisjklikler olmustur (3). Tum bu gelicmeler, zaman icerisinde kardiyologlann KKP'ne ihtiyaci olan hastalara yaklasim seklinde degisjme yol acmistir.

Calismamizda bir kardiyoloji kliniginde KKP implantasyonunun basjadigi 1986 yilindan gunumuze kadar olan surede, bu konudaki farklihklar iki farkh zaman diliminde karsilastinlmistir.

Yontemler

Calicmada klinigimizde 1986-2007 yillari arasinda KKP implantasyonu yapilan 1650 hasta ile ilgili veriler, geriye donuk olarak incelenmistir. Klinigimizde pacemaker implantasyonu yapilan olgular, duzenli olarak pacemaker poliklinigince takip edilmekte olup, veriler bu poliklinigin kayitlarindan alinmistir. Bu konudaki temporal farkliliklarin ortaya konabilmesi icin 1986-1996 ve 1997-2007 yillarina ait hasta verileri karsilastirilmistir.

Her iki donem arasinda cesitli parametreler acisindan karsilastirma yapilmistir. Incelenen parametreler arasinda: 1-Demografik veriler, 2-Kalici kalp pili takilma endikasyonlari (atriyoventrikuler blok, hasta sinus sendromu (HSS), yavas ventrikuler cevapli atriyal fibrilasyon, hassas karotis sendromu, diger nedenler), 3-Kalici kalp pili modlari (VVI, DDD, VDD, AAI), 4-Her iki donemde hiz modulasyonlu kalici kalp pili oranlan, 5-Komplikasyonlar (pnomotoraks, hematom, infeksiyon, lead dislokasyonu, reoperasyon) bulunmaktadir. Klinigimizde KKP'leri, her yil ihale ile temin edildiginden jenerator ve elektrot markasi olarak cok genis bir spektrum soz konusudur. Kullanilan pacemaker markalari Telectronics, Siemens, CPI-Guidant, Intermedies, Vitatron, Sorin, Medtronic, Biotronic, St Jude olup, bu markalara ait cok fazla sayida model bulunmaktadir. Son zamanlarda bu cesitlilige, ayni hastada farkli marka jenerator ve elektrot kombinasyonu da dahil olmuctur. Bu sebeple, calismada implante edilen KKP'leri ile ilgili marka ve model dokumu yapilmamistir. Ancak, calismanin 2. zaman diliminde %100 oraninda steroid salan elektrot kullanildigi belirtilebilir. Klinigimizde pacemaker lead implantasyonu amaci ile klasik lokalizasyonlar kullanilmakta olup (sag atriyal apendiks ve sag ventrikul apeksi), olgularm cok buyuk bir cogunlugunda pasif fiksasyonlu lead'ler tercih edilmistir. Bu lokalizasyonlarda pasif fiksasyonlu elektrotlarla stabilizasyon ve/veya uygun pacing parametreleri saglanamadigi cok kucuk bir vaka grubunda aktif fiksasyonlu elektrotlar, klasik ya da diger lokalizasyonlarda implante edilmictir. Klinigimizde KKP implantasyonu esnasmda, venoz yaklasjm yolu olarak cogunlukla subklaviyan ven ponksiyonu kullanilmaktadir. Ancak ponksiyonun tehlikeli oldugu hastalarda ya da pnomotoraks olucumu hayati tehlike olucturabilecek olgularda sefalik ven disseksiyonu, juguler venoz ponksiyon yontemleri tercih edilmektedir.

Istatistiksel analiz

Istatistiksel analizler SPSS for Windows, Version 16.0 (Chicago, IL, USA) programi kullanarak yapilmictir. Calismada cesjtli parametreler bakimmdan her iki donem arasinda karsilas-tirmalar Fisher'in Ki-kare testi ile yapilmis, p<0.05 istatistiksel olarak anlamli kabul edilmistir.

Bulgular

Retrospektif analiz sonucunda, 1986-2007 yillan arasmda yaklasjk iki dekatlik surede klinigimizde 1650 olguya pacemaker takildigi saptandi. Bunlarm 1304'u ilk implantasyondu (%79). Olgularm %50'si kadmdi (n=829). Ortalama yas 65 [+ or -] 15 yil, kadinlarda ortalama yas 67 [+ or -] 16 yil, erkeklerde 63 [+ or -] 13 yil idi. En yacli olgu 93, en genc olgu ise 15 yasjndaydi. Bu demografik bilgilerin her iki doneme gore acihmi Tablo Tde gosterilmistir. Reimplantasyon olgulan disjandiginda, ilk implantasyona giren olgularm yas ortalamasi her iki donemde de 63 olarak bulunmustur. ote yandan merkezimizde ilk on yila oranla, 2. on yilda KKP takilma sayismda yaklasik %12 civarinda bir artis olmustur.

Pacemaker takilma nedenleri incelendiginde, en onde gelen nedenin AV blok oldugu gorulmektedir (n=1187, %72). Atriyoventrikuler blok olgulan icerisinde 12 konjenital AV blok (birinci donemde 9, ikinci donemde 3 olgu) ile 12 postoperatif AV blok (birinci donemde 6, ikinci donemde 6 olgu) vakasi vardir. Postoperatif AV blok olgulan, 3 hastada ventrikuler septal defekt, 2 hastada atriyal septal defekt, 2 hastada Fallot tetralojisi, 2 hastada aort valf replasmani, 1 hastada mitral valf replasmani, 1 hastada transpozisyon ve 1 hastada Ebstein anomalisinin cerrahi tedavisi sonrasmda gelismistir. Atriyoventrikuler blogu sirasi ile HSS (n=346, %21), yavas ventrikul yamtli atriyal fibrilasyon (n=66, %4), hassas karotis sendromu (n=31, %2) ve diger nedenler (vazovagal senkop, hipertrofik kardiyomiyopati ve kalp yetersizligi n=20, %1) takip etmistir.

Pacemaker takilma nedenlerinin her iki 10 yildaki dokumu Tablo 2'de gosterilmictir. Tablonun en belirgin bulgusu, 2. donemde HSS endikasyonu ile KKP takilma yuzdelerindeki istatistik olarak anlamli azalma, AV blok nedeni ile KKP implantasyon yuzdelerindeki anlamli artisj Jr. Ote yandan diger sutundaki nedenlerde de yeni bazi pacemaker endikasyonlannin ilave olmasi nedeni ile (biventrikuler KKP gibi) 2. donemde anlamh bir artis gozlenmistir.

Calismanm kapsadigi zaman araligmda klinigimizde 1050 adet VVI, 520 adet DDD, 65 adet VDD ve 15 adet AAI KKP implantasyonu gerceklestirilmistir. Her iki donemdeki KKP modlari Tablo 3'te sunulmustur. Tablodaki veriler incelendiginde, ikinci donemde VVI ve AAI tipi KKP takilma yuzdelerinin anlamh derecede azaldigi buna karsihk, VDD ve DDD tipi KKP implantasyon yuzdelerinin anlamh oranda arttigi gorulmektedir.

Son yillarda KKP teknolojisindeki gelismeler sonucunda "rate-responsive" sistemler uygun endikasyonlarda daha sik kullanilmaktadir. Hiz modulasyonu olan KKP implantasyonunun zaman icerisinde gosterdigi degjsjklik Tablo 4'de gosterilmistir. Calismanin 2. zaman diliminde tum pil modlannda, hiz modulasyonlu pil tipinin kullamlmasinda artis gozlenmektedir. Toplam olarak 1. zaman diliminde takilan 776 KKP'nin 49'u (%6) ve 2. zaman diliminde implante edilen 874 KKP'nin 100'u (%11) hiz modulasyonlu sistemlerdir. Hiz modulasyonlu KKP sistemlerindeki bu artis, VDDR ve DDDR modlarinnda istatistik olarak anlamlidir (p<0.05).

Kalici kalp pili (KKP) takilmasi esnasinda, olusan erken ya da takipte ortaya cikan gec komplikasyonlarin her iki zaman periyodunda gorulme sikliklan Tablo 5'de gosterilmistir. Cesitli komplikasyonlarin gorulme yuzdeleri bakimindan donemler arasinda istatistiksel olarak anlamli bir fark yoktur. Komplikasyonlar arasinda ilk donemde VVI pacemaker yuzdesi yuksek olmasina ragmen, pacemaker sendromu gorulmemesi dikkat cekicidir. Pacemaker sendromu nedeni ile hicbir olguda VVI sisteminin DDD sistemine cevrilmesi gerekmemistir.

Tartisma

Calismanin en belirgin bulgularindan biri 2. donemde HSS endikasyonu ile KKP takilma yuzdelerindeki istatistik olarak anlamli azalma, AV blok nedeni ile KKP implantasyon yuzdelerindeki anlamh artistir. Ayrica ilk donemle karsilastirildiginda, ikinci donemde VVI ve AAI tipi KKP takilma yuzdelerinin anlamli derecede azaldigi, buna karsilik VDD ve DDD tipi KKP implantasyon yuzdelerinin anlamli oranda arttigi gorulmektedir. Calismanin 2. zaman diliminde tum pil modlarinda, hiz modulasyonlu pil tipinin kullamlmasinda artis vardir. Cesitli komplikasyonlarin gorulme yuzdeleri bakimindan donemler arasinda istatistiksel olarak anlamli bir fark saptanmamistir.

Son yillarda KKP teknolojisindeki gelicmeler ve KKP ile ilgili calisma sonuclari bu konudaki pratigi onemli olcude etkilemis ve degistirmistir (4, 5). Baslangicta Adam-Stokes sendromlu olgularda KKP ile saglanan dramatik klinik fayda 'yasamak icin ritim denetimi' kavramimn gelismesine yol acmisti (6). Son zamanlardaki gelismelere paralel olarak, KKP tedavisi 'yasam kalitesi icin ritim denetimi' kavrammi da kapsar hale donusmustur. Gunumuzde KKP takilma endikasyonlan geniclemis ve programlanabilen parametreler cogalmistir. lyi tasarlanmis randomize klinik calismalarin kanitlannin birikmesi sonucu, klinik sonuclarin daha az dramatik oldugu ve fakat hastalara en uygun tedavi seceneklerinin sunulabildigi bir doneme girilmistir (5, 7).

Pacemaker ihtiyaci olan olgularda, eger mumkunse atriyoventrikuler ve interventrikuler senkronizasyonu korumayi veya yeniden saglamayi amaclayan iki veya uc odacikli kalp pilleri kullanilmalidir (3, 8). Ayrica, kronotropik kompetansi yeniden saglamak uzere tasarlanmis sensor tetiklemeli, hiz cevaph kalp pillerinin kullamlmasi daha fizyolojik gibi gozukmektedir (9).

Calismamizin her iki doneminde de kadin erkek oranlari birbirine yakin saptanmis olup yaklasik %50'dir. Ortalama implantasyon yasi 1. donemde 64.1 iken, ikinci donemde 66.2 olarak saptanmistir. Implantasyon yasindaki bu artis reimplantasyon oranlanndaki artistan kaynaklanmaktadir. Birinci donemde %11 olan reimplantasyon vaka yuzdesi, 2. donemde %29.9'a yukselmistir. Sadece ilk implantasyon olgularinin yaslari karsilastirildiginda, yas ortalamasi her iki donemde de benzer gozukmektedir (sirasi ile 63.1 ve 63). Gene hasta yasi verileri ile iliskili olarak 60-69 ve 70-79 yas araligindaki olgu yuzdeleri sirasi ile 1. donemde %32 ve %26, 2. donemde %31 ve %28 bulunmustur. Bu yas farkinin gercek nedeninin reimplantasyon yuzdesindeki artis oldugu dusuncesindeyiz. Bu konuda ulkemizle ilgili son veriler Turk Kardiyoloji Dernegi Pacemaker, Aritmi ve Elektrofizyoloji Calisma Grubu'nun (TKDPAEcG) 2004 yilinda yayinladigi rakamlara dayanmaktadir. Buna gore, 2002 yili itibari ile ilk implantasyon olgularinda ortalama yas kadinlarda ve erkeklerde sirasi ile 66 ve 61 bulunmustur (10). Klinigimiz ve ulkemizle ilgili veriler Avrupa ulkeleri ile karsilastirildiginda ilk implantasyon olgularma ait yas ortalamalarinin Almanya, italya gibi ulkelerden yaklasik 10 yil daha az olmasi dikkat cekicidir (11).

Kalici kalp pili takilma nedenleri incelendiginde, onde gelen elektrokardiyografik tanimn degisik dereceli AV bloklar oldugu, bunu sirasi ile HSS ve yavas ventrikuler yanitli atriyal fibrilasyon ve flutter'in takip ettigi gorulmektedir. Calismanin 2. donem verilerinde AV blok nedenli implantasyon yuzdesi %63.3'den %79.7'ye yukselmic, HSS'u endikasyonu ile KKP takilma yuzdeleri ise yaridan fazla azalmistir (sirasi ile %31 ve %12). Endikasyon olarak TKDPAEcG 2002 verilerinde AV blok %60, HSS %15'lik oran olusturmaktadir (10). HSS nedenli pacemaker implantasyon rakamlarindaki dusme Avrupa ulkelerindekine benzerlik gostermektedir (11,12). Avrupa ulkeleri icerisinde sosyo-ekonomik acidan ulkemize kismi benzerlik gosteren Yunanistan'da, 1993 yilinda HSS nedenli pacemaker implantasyonlari tum implantasyonlarin %60.9'unu olustururken bu oran 2006 yilinda %15.8'e gerilemistir (12). Sinus nod disfonksiyonu ve semptomlari olan bircok olguda elektrokardiyografik bulgularla semptomlar arasinda belirgin korelasyon kurmak her zaman kolaylikla mumkun olamamaktadir. Ote yandan boyle bir korelasyon bulundugu dusunulerek, pacemaker implante edilmis, bircok HSS'li olguda semptomlarin kaybolmamasi pacemaker implante eden hekimi hasta karsisinda zor durumda birakabilmektedir. Bu sebeplerle kilavuzlarda sinus nod disfonksiyonunda pacemaker implantasyon endikasyonlari ile ilgili onerilerin yorumlanmasinda operatorlerin zamanla daha tutucu birtutum gelistirmis olmasi, pacemakerli hasta populasyonu icerisinde sinus nod disfonksiyonlu hasta yuzdesinde azalmaya yol acmis olabilir.

Calicmamizin 1. doneminde %77.8 olan VVI tipi KKP oram, 2. donemde %51'e azalmis buna karsjlik DDD tipi KKP oram ayni donemlerde %19.3'den %42.3'e artis gostermistir. Iki donem kiyaslandigmda, VDD tipi KKP oranmda 6 kat artis, olmakla birlikte bu pil tipinin kullanim yuzdesi halen %6.2 civarindadir. Bu konuda TKDPAEcG 2002 verilerinde VVI, DDD ve VDD tipi KKP yuzdeleri sirasi ile %42, %37 ve %16 olarak bildirilmistir. Buna gore klinigimizde, VVI ve DDD mod kullanimi Turkiye ortalamasinm bir miktar ustunde ve VDD kullammi da ortalamanin bir hayli altmdadir. Bu konuda operator tercih ve deneyiminin de etkili olmasi olasilik dahilindedir. calismamizm her iki doneminin arasinda yer alan 1997 yilina ait Avrupa pacemaker implantasyon verileri incelendiginde: Avrupa'da VVI pacemaker implantasyonlanmn tum implantasyonlarm %46.1'ini olucturdugu gorulmektedir. VDD implantasyon oranlan ise ulkeden ulkeye degjsjklik gostermektedir. Ornegin Norvec'te bu oran 1997 yili itiban ile %21 iken, Danimarka'da aym yilda bu oran sadece %4'dur (13). Hasta sinus sendromlu olgularda zamanla AV blok gelisme olasiligi artmaktadir (9). Bu oranin takiplerde yilda yaklasik %1 oldugu bildirilmistir (14). Buna paralel olarak klinigimizde HSS olgularmda AAI tipi KKP implantasyon oranlannin calismamn ikinci doneminde % 1'in altma dustugu dikkat cekmektedir. Turk Kardiyoloji Dernegi bunyesindeki TKDPAEcG 2002 verilerinde de 2002 yih AAI implantasyon yuzdesi %0.3 olarak bildirilmictir (10). ulkemiz ve ABD'nin tersine olarak HSS olgularmda AAI tipi KKP implantasyon yuzdeleri Avrupa ulkelerinde oldukca yuksektir (11). Implante edilen KKP sistemleri icinde hiz modulasyonlu unite yuzdesi 1. donemde % 6 civannda iken, 2. donemde %11 oranina yukselmictir. Ozellikle kronotropik yetersizligj olan hasta gruplannda egzersiz kapasitesini artirmasi yanmda, yacam kalitesine olumlu etki yapmalannin cesjtli calismalarla objektif olarak gosterilmis olmasinin bu tur pacemakerlann kullanimmdaki artistan sorumlu olabilecegi dusuncesindeyiz (15-17). Son olarak 1. donemin ilk yillarinda onemli sayida sosyal guvencesiz olgu ile karsjlasjlmisjjir. Bu hastalar pacemaker'larini kendileri satin almak mecburiyetinde kaldiklanndan ekonomik imkanlan smirli olgularda her turlu endikasyonda daha ucuz olan tek odacikli pacemaker implantasyonu mecburiyeti olusmakta di. Daha sonraki donemde pacemaker ihtiyaci olan sosyal guvencesiz hasta ile karsjlasjlmamistir. Bu sebeple de 2. donemdeki mod secimi yuzdelerinin gercek tibbi endikasyonlan yansitmak bakimindan daha guvenilir oldugu dusuncesindeyiz.

Arastirmada ozellikle 1. donem olgularmda etiyolojik nedenler konusunda veriler yeterli olmadigindan, donemler arasi etiyolojik karsilastirma yapilmamistir. Son olarak donemler arasi komplikasyon karsilastirmasi yapildiginda, komplikasyon yuzdelerinin dusuk ve her iki donemde benzer oldugu gozlenmektedir. Bunda klinigimizde KKP implantasyonlarimn ogrenme egrisi donemini tamamlamis operatorler tarafmdan yapilmasimn etkili oldugu dusunulmektedir.

Calisma kisitlamalari

Mevcut arastirma retrospektif bir calisma olup, retrospektif degerlendirmelere ait bazi kisitlihklan icermektedir. Daha yeterli takip verisine sahip, iyi tammlanmis birtakip programi ile olusturulacak cok merkezli ve ulusal prospektif calismalara ihtiyac oldugu aciktir.

Sonuc

Her iki donem karsilactirildigmda demografik yonden ve komplikasyonlar bakimindan farkhlik olmadigi gorulmustur. Ancak, calismanin 2. doneminde VVI ve AAI tipi KKP implantasyonunda anlamh azalma, DDD ve VDD tiplerinde ise anlamh artis oldugu tespit edilmistir. Calismanin ikinci doneminde HSS nedeni ile KKP takilan hasta yuzdesinde saptanan anlamh azalma, AV blok nedeni ile KKP takilma yuzdesindeki anlamh artis ise diger onemli bir bulgudur. Sonuc olarak, tek bir klinige ait 1650 KKP implantasyonunu iceren bu degerlendirmenin iilkemiz KKPtakma pratiginde zaman icinde olusan degisim konusunda veri kaynagi olacagi dusuncesindeyiz.

doi: 10.5152/akd.2010.037

Cikar catismasi: Bildirilmemistir.

Bu calisma kismen "Cardiorhythm 2009" kongresinde 20-22 Subat 2009 tarihlerinde, Hong Kong, China da sunulmustur

Accepted/Kabul Tarihi: 11.11.2009

Kaynaklar

(1.) Nelson G. A brief history of cardiac pacing. Tex Heart Inst J 1993; 20:12-8.

(2.) Gold M. Permanent pacing: new indications. Heart 2001; 86:335-60.

(3.) Gregoratos G, Abrams J, Epstein AE, Freedman RA, Hayes DL, Hlatky MA, et al. ACC/AHA/-NASPE 2002 Guideline update for implantation of cardiac pacemakers and antiarrhythmia devices: Summary article. Circulation 2002; 106: 2145-61.

(4.) Toff WD, Camm AJ, Skchan JD. For the United Kingdom Pacing and Cardiovascular Events (UKPACE) Trial investigators. Single-chamber versus dual-chamber pacing for high-grade atrioventricular block. N Engl J Med 2005; 353:145-55.

(5.) Lamas GA, Lee KL, Sweenay M0, Silvermann R, Leon A, Yee R, et al. Ventricular pacing or dual-chamber pacing for sinus node dysfunction. New Engl J Med 2002; 346:1854-62.

(6.) Edhag 0, Swahn A. Prognosis of patients with complete heart block or arrhythmic syncope who were not treated with artificial pacemaker. A long-term follow-up study of 101 patients. Acta Med Scand 1976; 200:457-63.

(7.) Kerr CR, Connoly SJ, Abdollah H. Canadian trial of Physiological Pacing: Effects of physiological pacing during long-term follow-up. Circulation 2004; 109: 357-62.

(8.) Andersen HR, Thuesen L, Bagger JR Vesterlund T, Thomsen PE. Prospective randomized trial of atrial versus ventricular pacing in sick-sinus syndrome. Lancet 1994; 344:1523-8.

(9.) Duff HJ, Raj SR, Exner DV, Sheldon RS, Roach D, Mitchell LB, et al. Randomized controlled trial of fixed rate versus rate responsive pacing after radiofrequency atrioventricular junction ablation: quality of life, ventricular refractoriness, and paced QT dispersion. J Cardiovasc Electrophysiol 2003; 14:1163-70.

(10.) Karaoguz R, Yazicioglu N, Ozin B, Mercanoglu F Tezcan UK. Tiirkiye'de 2000, 2001 ve 2002 yih kalici kalp pili bildirimlerinin degerlendirilmesi. Turk Kardiyol Dern Ars 2004; 32:117-24.

(11.) Ector H, Rickards AF, Kappenberger L. The world survey of cardiac pacing and cardioverter defibrillators: Calendar year 1997-Asian Pasific, Middle East, Sauth America, and Canada. Pacing Clin Electrophysiol 2001; 24: 863-70.

(12.) Styliadis IH, Mantziari AR Gouzoumas NI, Vassilikos VP Paraskkevaidis SA, Mochlas ST, et al. Indications for permanent pacing and pacing mode prescription from 1989 to 2006. Experience of a single academic centre in Northern Greece. Hellenic J Cardiol 2008; 49:155-62.

(13.) Ector H, Rickards AF, Vardas P Santini M, Sutton R, Kappenberger L. The registry of the European Working Group on Cardiac Pacing. Pacing Clin Electrophysiol 1998; 21: 960.

(14.) Andersen HR, Nielsen JC, Thomsen PE, Thuesen L, Mortensen PT, Vesterlund T, et al. Long-term follow-up of patients from a randomized trial of atrial versus ventricular pacing for sick-sinus syndrome. Lancet 1997; 350:1210-6.

(15.) Kristensen L, Nielsen JC, Pedersen AK, Mortensen PT, Andersen HR. AV block and changes in pacing mode during long-term follow-up of 399 consecutive patients with sick sinus syndrome treated with an AAI/AAIR pacemaker. Pacing Clin Electrophysiol 2001; 24:358-65.

(16.) Sulke N, Chambers J, Dritsas A, Sowton E. A randomized double-blind crossover comparison of four rate-responsive pacing modes. J Am Coll Cardiol 1991; 17: 696-706.

(17.) Alagona P Jr. Advances in pacing for the patient with sick sinus syndrome. Curr Opin Cardiol 1997; 12:3-11.

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Serdar Bayata, Ataturk Egitim ve Arastirma Hastanesi, 1. Kardiyoloji Klinigi, izmir, Turkiye Tel: +90 232 464 97 97 Faks: +90 232 244 91 15 E-posta: sbayata@hotmail.com

Serdar Bay ata, Murat Yesil, Erdinc Arikan, Nurcen Postaci, Rida Berugen, ozgurCeylan, EyiipAvci Izmir Ataturk Egitim ve Arastirma Hastanesi, 1. Kardiyoloji Klinigi, Izmir, Turkiye
Tablo 1. Her iki donemdeki olgularm demografik bilgileri

             Ilk      Kadin,   Ortalama
         implantasyon, n(%)   n(%)   yac, yil

Donem 1 (n=776)    691 (89)    385 (49.6)   64.1
Donem 2 (n=874)    613(70.1)    444 (50.8)   66.2
* P           <0.05       AD     AD

         En genc  En yash
         olgu, n  olgu, n

Donem 1 (n=776)   17    88
Donem 2 (n=874)   15    93
* P         --    --

Veriler oran ve yuzde olarak sunulmustur

* Fisher'in Ki-kare testi

AD--p<0.05 duzeyinde istatistik olarak anlamli deijil

Tablo 2. Her iki donemde olgularda kalici kalp pili takilma nedenleri

         AV Blok, n(%)  HSS, n(%)  Yavas AF, n(%)

Donem 1 (n=776)  490 (63.3)   241 (31)    31 (3.9)
Donem 2 (n=874)  697 (79.7)   105 (12)    35 (4.0)
* P          <0.05     <0.05      AD

         Hassas karotis  Diger, n(%)
         sendromu, n(%)

Donem 1 (n=776)    12(1.5)     2 (0.3)
Donem 2 (n=874)    19(2.1)     18(2.1)
* P           AD       <0.05

Veriler oran ve yuzde olarak sunulmustur * Fisher'in Ki-kare testi
AD--p<0.05 duzeyinde istatistik olarak anlamh degil, AF--atriyal
fibrilasyon, AV--atriyoventrikuler, HSS--hasta sinus sendromu

Tablo 3. Her iki donemde olgularm kalici kalp pili modlan

          Wl, n(%)  DDD, n(%)  VDD, n(%)  AAI, n(%)

Donem 1 (n=776)  604 (77.8)  150 (19.3)  10(1.3)   12(1.5)
Donem 2 (n=874)  446 (51.0)  370 (42.3)  55 (6.3)   3(0.3)
* P         <0.05    <0.05   <0.05     <0.05

Veriler oran ve yuzde olarak sunulmuctur

* Fisher'in Ki-kare testi

Tablo 4. Her iki donemde hiz modulasyonlu kahci kalp pili oranlan

         WIRAA/1,%  DDDR/DDD, %  WDR/VDD,%  AAIR/AAI,%

Donem 1 (n=776)   6      7      11      1
Donem 2 (n=874)   8      15      41      2
* P         AD     <0.05    <0.05     AD

Veriler yuzde olarak sunulmuctur

* Fisher'in Ki-kare test

AD--p<0.05 duzeyinde istatistik olarak anlamli degil

Tablo 5. Her iki donemde komplikasyon yuzdeleri

         Pnomotoraks, %  Hematom, %  Infeksiyon, %

Donem 1 (n=776)    0.8      0.9      0.3
Donem 2 (n=874)    0.7      1.2      0.4
* P           AD       AD      AD

         Islemle     A.lead      V. lead
         iliskili  dislokasyonu, %  dislokasyonu, %
          olum, %

Donem 1 (n=776)    0       2.4        1.9
Donem 2 (n=874)    0       2.2        1.9
* P         --       AD        AD

         Reoperasyon, %

Donem 1 (n=776)    6.1
Donem 2 (n=874)    5.3
* P           AD

Veriler yuzde olarak sunulmuctur
* Fisher'in Ki-kare testi
AD--p<0.05 duzeyinde istatistik olarak anlamli degil,
A--atriyal, V--ventrikuler
COPYRIGHT 2010 Aves Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Investigation/Ozgun Arastirma
Author:Bayata, Serdar; Yesil, Murat; Arikan, Erdinc; Postaci, Nursen; Berilgen, Rida; Ceylan, Ozgur; Avci,
Publication:The Anatolian Journal of Cardiology (Anadolu Kardiyoloji Dergisi)
Date:Apr 1, 2010
Words:3526
Previous Article:Which parameters describe the electrophysiological properties of successful slow pathway RF ablation in patients with common atrioventricular nodal...
Next Article:Does our permanent pacemaker implantation practice change?/ Kalici kalp pili implantasyon pratigimiz degisiyor mu?

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters