Printer Friendly

Browse Chinese herbal medicine topic

Research subtopic

Articles

1-71 out of 71 article(s)
Title Author Type Date Words
Icariin Inhibits Intestinal Inflammation of DSS-Induced Colitis Mice Through Modulating Intestinal Flora Abundance and Modulating p-p65/p65 Molecule. Zhang, Haoran; Zhuo, Shixuan; Song, Danni; Wang, Leyao; Gu, Junyi; Ma, Junyan; Gu, Yang; Ji, Minghui Report Apr 1, 2021 5724
The Ethyl Acetate Extraction Obtained from Podocarpus nagi kernel Meal with Anticancer Activity. Xiao, Yuchen; Yong, Jianping; Yang, Yang; Lu, Canzhong Report Mar 1, 2021 1490
Shenfu injection prolongs survival and protects the intestinal mucosa in rats with sepsis by modulating immune response. Jin, Shuifang; Jiang, Ronglin; Lei, Shu; Jin, Liming; Zhu, Chen; Feng, Wen; Shen, Yingying Report Apr 1, 2019 4719
Salvia miltiorrhiza extract dihydrotanshinone induces apoptosis and inhibits proliferation of glioma cells. Cao, Yong; Huang, Bin; Gao, Changqing Report Aug 1, 2017 3795
Bu-Zhong-Yi-Qi Decoction, the Water Extract of Chinese Traditional Herbal Medicine, Enhances Cisplatin Cytotoxicity in A549/DDP Cells through Induction of Apoptosis and Autophagy. Yu, Ning; Xiong, Ying; Wang, Chun Report Jan 1, 2017 5060
Antidiabetic Micro-/Nanoaggregates from Ge-Gen-Qin-Lian-Tang Decoction Increase Absorption of Baicalin and Cellular Antioxidant Activity In Vitro. Lin, Dai; Du, Qian; Wang, Huiqin; Gao, Guanzhen; Zhou, Jianwu; Ke, Lijing; Chen, Tianbao; Shaw, Chri Report Jan 1, 2017 5928
An Exploration of Traditional Chinese Medicinal Plants with Anti-Inflammatory Activities. Fan, Chao; Jin, Hui-zi; Wu, Lehao; Zhang, Yu; Ye, Richard D.; Zhang, Weidong; Zhang, Yan Report Jan 1, 2017 5716
Cestrum nocturnum Flower Extracts Attenuate Proliferation and Induce Apoptosis in Malignant Cells through Inducing DNA Damage and Inhibiting Topoisomerase II Activity. Wu, Deng-Pan; Lin, Tian-Yu; Lv, Jin-Yan; Chen, Wen-Ya; Bai, Li-Ru; Zhou, Yan; Huang, Jin-Lan; Zhong, Report Jan 1, 2017 5722
Preparation of Galla Chinensis Oral Solution as well as Its Stability, Safety, and Antidiarrheal Activity Evaluation. Yang, Yi; Luo, Huihui; Song, Xu; Yu, Li; Xie, Juan; Yang, Jiajie; Jia, Renyong; Lin, Juchun; Zou, Yu Report Jan 1, 2017 5861
Molecular Targets and Associated Potential Pathways of Danlu Capsules in Hyperplasia of Mammary Glands Based on Systems Pharmacology. Huang, Jihan; Tang, Haitao; Cao, Sumin; He, Yingchun; Feng, Yibin; Wang, Kun; Zheng, Qingshan Report Jan 1, 2017 4989
Involvement of Normalized Glial Fibrillary Acidic Protein Expression in the Hippocampi in Antidepressant-Like Effects of Xiaoyaosan on Chronically Stressed Mice. Ding, Xiu-Fang; Liu, Yan; Yan, Zhi-Yi; Li, Xiao-Juan; Ma, Qing-Yu; Jin, Zhong- Ye; Li, Yue-Hua; Liu, Report Jan 1, 2017 7294
Application of Spontaneous Photon Emission in the Growth Ages and Varieties Screening of Fresh Chinese Herbal Medicines. Zhao, Xiaolei; Pang, Jingxiang; Fu, Jialei; Yang, Meina; Van Wijk, Eduard; Liu, Yanli; Fan, Hua; Zha Report Jan 1, 2017 5943
A Network Pharmacology Approach to Explore the Pharmacological Mechanism of Xiaoyao Powder on Anovulatory Infertility. Liu, Huiping; Zeng, Liuting; Yang, Kailin; Zhang, Guomin Jan 1, 2017 7771
Pharmacodynamics and Medicinal Chemistry of an External Chinese Herbal Formula for Mammary Precancerous Lesions. Chen, Ruixue; Zhang, Guijuan; Ma, Yi; Bie, Fengjie; Fan, Hongxia; Ma, Min Report Jan 1, 2017 4839
Rapid Detection of Pesticide Residues in Chinese Herbal Medicines by Fourier Transform Infrared Spectroscopy Coupled with Partial Least Squares Regression. Yang, Tianming; Zhou, Rong; Jiang, Du; Fu, Haiyan; Su, Rui; Liu, Yangxi; Su, Hanbo Report Jan 1, 2017 5755
The Inhibitory Effect of WenxinKeli on H9C2 Cardiomyocytes Hypertrophy Induced by Angiotensin II through Regulating Autophagy Activity. Li, Jie; Li, Yang; Zhang, Ying; Hu, Dan; Gao, Yonghong; Shang, Hongcai; Xing, Yanwei Report Jan 1, 2017 5815
Gegen Qinlian decoction alleviates experimental colitis via suppressing TLR4/NF-[kappa]B signaling and enhancing antioxidant effect. Li, Ruiyan; Chen, Yingying; Shi, Meijing; Xu, Xinxin; Zhao, Yaxing; Wu, Xiaojun; Zhang, Yubin Report Sep 15, 2016 5361
Activation of the farnesoid X receptor attenuates triptolide-induced liver toxicity. Jin, Jing; Sun, Xiaozhe; Zhao, Zhongxiang; Wang, Wenwen; Qiu, Yuwen; Fu, Xinlu; Huang, Min; Huang, Z Report Sep 15, 2015 4725
Guttiferone K induces autophagy and sensitizes cancer cells to nutrient stress-induced cell death. Wu, Man; Lao, Yuanzhi; Xu, Naihan; Wang, Xiaoyu; Tan, Hongsheng; Fu, Wenwei; Lin, Zhixiu; Xu, Hongxi Report Sep 15, 2015 5055
Antiproliferative activity of rosamultic acid is associated with induction of apoptosis, cell cycle arrest, inhibition of cell migration and caspase activation in human gastric cancer (SGC-7901) cells. Sui, Cheng-Guang; Meng, Fan-Dong; Li, Yan; Jiang, You-hong Report Aug 15, 2015 6002
Tenuigenin enhances hippocampal Schaffer collateral-CA1 synaptic transmission through modulating intracellular calcium. Wei, Peng-Jv; Yao, Li-Hua; Dai, Dan; Huang, Jun-Ni; Liu, Wen-Xiao; Xiao, Peng; Li, Chu-Hua Report Aug 15, 2015 4437
Panax notoginseng saponins suppress radiation-induced osteoporosis by regulating bone formation and resorption. Wenxi, Du; Shufang, Duan; Xiaoling, Yu; Liming, Yin Report Aug 15, 2015 5043
Two triterpeniods from Cyclocarya paliurus (Batal) Iljinsk (Juglandaceae) promote glucose uptake in 3T3-L1 adipocytes: the relationship to AMPK activation. Zhu, K.N.; Jiang, C.H.; Tian, Y.S.; Xiao, N.; Wu, Z.F.; Ma, Y.L.; Lin, Z.; Fang, S.Z.; Shang, X.L.; Report Aug 15, 2015 5478
Effects of Danggui-Shaoyao-San on the Influence of Spatial Learning and Memory Induced by Experimental Tooth Movement. Li, Hong-Shi; Ke, Jie; Zhao, Gui-Zhi; Wu, Li-An; Kou, Jun-Ping; Liu, Hong-Chen Report Jul 20, 2015 5343
Adverse events from complementary therapies: an update from the natural therapies workforce survey part 1. Harris, T.A.; Grace, S.; Eddey, S. Report Jun 1, 2015 3137
Xingshentongqiao Decoction Mediates Proliferation, Apoptosis, Orexin-A Receptor and Orexin-B Receptor Messenger Ribonucleic Acid Expression and Represses Mitogen-activated Protein Kinase Signaling. Dong, Yuanli; Li, Mei; Wang, Shaojie; Dong, Yuwei; Zhao, Hongxia; Dai, Zhong Report Jan 1, 2015 3920
Data mining and frequency analysis for licorice as a "two-face" herb in Chinese formulae based on Chinese formulae database. Guo, Jianming; Shang, Erxin; Zhao, Jinlong; Fan, Xinsheng; Duan, Jinao; Qian, Dawei; Tao, Weiwei; Ta Report Sep 25, 2014 5215
Chinese herb combines well with methotrexate for RA. Moon, Mary Ann May 1, 2014 519
Hypolipidemic effect of the Chinese polyherbal Huanglian Jiedu decoction in type 2 diabetic rats and its possible mechanism. Zhang, Xiao-Jie; Deng, Yuan-Xiong; Shi, Qun-Zhi; He, Meng-Yun; Chen, Bo; Qiu, Xi- Min Report Apr 15, 2014 7617
Is it a new approach for treating senile hypertension with kidney-tonifying Chinese herbal formula? A systematic review of randomized controlled trials. Wang, Jie; Xiong, Xingjiang; Yang, Xiaochen Report Jan 1, 2014 4299
Buyang Huanwu Decoction for healthcare: evidence-based theoretical interpretations of treating different diseases with the same method and target of vascularity. Li, Ji-huang; Liu, Ai-ju; Li, Hui-qin; Wang, Yan; Shang, Hong-Cai; Zheng, Guo- qing Report Jan 1, 2014 8096
Clinical study of effects of Jian Ji Ning, a Chinese herbal medicine compound preparation, in treating patients with myasthenia gravis via the regulation of differential MicroRNAs expression in serum. Jiang, Chao; Liu, Ping; Zhang, Jingsheng; Bao, Wenjing; Qiu, Shaobo; Liang, Yan; Jiang, Lin Report Jan 1, 2014 7009
Ergosterol is the active compound of cultured mycelium cordyceps sinensis on antiliver fibrosis. Peng, Yuan; Tao, Yanyan; Wang, Qinglan; Shen, Li; Yang, Tao; Liu, Zulong; Liu, Chenghai Report Jan 1, 2014 4532
Antitumor effects and biological mechanism of action of the aqueous extract of the Camptotheca acuminata fruit in human endometrial Carcinoma cells. Lin, Chi-Shian; Chen, Pin-Chien; Wang, Chien-Kai; Wang, Chia-Woei; Chang, Yu-Jia; Tai, Cheng-Jeng; T Report Jan 1, 2014 4988
Xilei san ameliorates experimental colitis in rats by selectively degrading proinflammatory mediators and promoting mucosal repair. Hao, Yongbiao; Nagase, Kazuko; Hori, Kazutoshi; Wang, Shenglan; Kogure, Yoko; Fukunaga, Ken; Kashiwa Report Jan 1, 2014 5592
The inhibition of the components from shengmai injection towards UDP-glucuronosyltransferase. Jiang, Li-Peng; Zhao, Jin; Cao, Yun-Feng; Hong, Mo; Sun, Dong-Xue; Sun, Xiao-Yu; Yin, Jun; Zhu, Zhi- Report Jan 1, 2014 3242
Protective effect of Flos Lonicerae against experimental gastric ulcers in rats: mechanisms of antioxidant and anti-inflammatory action. Kang, Jung-Woo; Yun, Nari; Han, Hae-Jung; Kim, Jeom-Yong; Kim, Joo-Young; Lee, Sun-Mee Report Jan 1, 2014 7467
Extracts of Cistanche deserticola can antagonize immunosenescence and extend life span in senescence-accelerated mouse prone 8 (SAM-P8) mice. Zhang, Ke; Ma, Xu; He, Wenjun; Li, Haixia; Han, Shuyan; Jiang, Yong; Wu, Hounan; Han, Li; Ohno, Tomo Report Jan 1, 2014 4934
Effects of Sheng Hua Tang on uterine involution and ovarian activity in postpartum dairy cows. Lee, K.H.; Lee, Y.T.; Chen, T.C.; Yeh, C.C.; Chen, J.Y.; Liu, L.Y.; Chi, C.H. Report Sep 1, 2013 4666
The anti-diabetic effects and pharmacokinetic profiles of berberine in mice treated with Jiao-Tai-Wan and its compatibility. Chen, Guang; Lu, Fuer; Xu, Lijun; Dong, Hui; Yi, Ping; Wang, Fang; Huang, Zhaoyi; Zou, Xin Report Jul 15, 2013 6075
Acupuncture and TCM. Deng, W; Sui, H.; Wang, Q; He, N; Duan, C; Han, L; Li, Q; Lu, M; Lv, S. Author abstract Jun 1, 2013 323
Relieving visceral hyperalgesia effect of Kangtai capsule and its potential mechanisms via modulating the 5-HT and NO level in vivo. Chen, Yun-Long; Huang, Xiao-Qi; Xu, Shi-Jie; Liao, Jin-Bin; Wang, Ru-Jun; Lu, Xiao-Feng; Xie, You-Li Report Feb 15, 2013 6172
Chinese medicine formula "Weikang Keli" induces autophagic cell death on human gastric cancer cell line SGC-7901. Huo, Jiege; Qin, Fengxia; Caic, Xueting; Ju, Jianming; Hu, Chunping; Wang, Zhigang; Lu, Wuguang; Wan Report Jan 15, 2013 4039
Comparison the neuropreotective effect of Cortex Phellodendri chinensis and Cortex Phellodendri amurensis against beta-amyloid-induced neurotoxicity in PC12 cells. Xiana, Yan-Fang; Lin', Zhi-Xiu; Ip Siu-Po; Su, Zi-Ren; Chen, Jian-Nan; Lai Xiao-Ping Report Jan 15, 2013 5384
Moutan cortex radicis improves lipopolysaccharide-induced acute lung injury in rats through anti-inflammation. Fu, Pin-Kuei; Yang, Chi-Yu; Tsai, Tung-Hu; Hsieh, Ching-Liang Report Oct 15, 2012 7370
Cardioprotective effect of total paeony glycosides against isoprenaline-induced myocardial ischemia in rats. Long, Jiangang; Gao, Meili; Kong, Yu; Shen, Xian; Du, Xiaoyang; Son, Young-Ok; Shi, Xianglin; Liu, J Report Jun 15, 2012 2879
Hypocholesterolemia of Rhizoma Coptidis alkaloids is related to the bile acid by up-regulated CYP7A1 in hyperlipidemic rats. Cao, Yang; Bei, Weijian; Hu, Yinming; Cao, Le; Huang, Lihua; Wang, Laiyou; Luo, Duosheng; Chen, Yuan Report Jun 15, 2012 4184
Xiao Shan Zhu Lin Si's secret gynaecological Chinese medicinal formulae--grappling with an ancient disease in modern times. Lim, Chi Eung Danforn; Wong, Wu Shun Felix; Cheng, Nga Chong Lisa Report Mar 1, 2012 1927
Danshen-Gegen decoction protects against hypoxia/reoxygenation-induced apoptosis by inhibiting mitochondrial permeability transition via the redox-sensitive ERK/Nrf2 and PKC8/mKATP pathways in H9c2 cardiomyocytes. Chin, Po Yee; Leung, Hoi Yan; Leong, Pou Kuan; Chen, Na; Zhou, Limin; Zuo, Zhong; Lam, Philip Y.; Ko Report Feb 15, 2012 6953
Modified Wu-Zi-Yan-Zong prescription, a traditional Chinese polyherbal formula, suppresses lipopolysaccharide-induced neuroinflammatory processes in rat astrocytes via NF-kb and JNK/p38 MAPK signaling pathways. Zeng, Ke-Wu; Zhang, Tai; Fu, Hong; Liu, Geng-Xin; Wang, Xue-Mei Report Feb 15, 2012 4658
Pharmacological studies on the anxiolytic lignans extract on restraint-stressed mice effect of standardized Schisandra. Chen, Wai-Wei; He, Rong-Rong; Li, Yi-Fang; Li, Shan-Bing; Tsoi, Bun; Kurihara, Hiroshi Report Oct 15, 2011 2983
Osteogenic effects of flavonoid aglycones from an osteoprotective fraction of Drynaria fortunei--an in vitro efficacy study. Xinluan, Wang; Lizhen, Zhen; Ge, Zhang; Man-Sau, Wong; Ling, Qin; Xinsheng, Yao Report Jul 15, 2011 3908
Adipostat. Report Jul 1, 2011 3872
Pharmacokinetics, tissue distribution and excretion study of dl-praeruptorin a of Peucedanum praeruptorum in rats by liquid chromatography tandem mass spectrometry. Zhang, Z.; Liu, Y.Y.; Su, M.Q.; Liang, X.F.; Wang, W.F.; Zhu, X. Report Apr 15, 2011 4862
Chinese medicine: transurethral resection of the prostate (TURP) and Zhu Ling Tang. Flaws, Bob Clinical report Jan 1, 2010 1173
Chinese medicine: pairing medicinals in Chinese medical oncology for best therapeutic effects. Flaws, Bob Clinical report Aug 1, 2009 2206
Protection of hippocampal slices against hypoxia/hypoglycemia injury by a Gynostemma pentaphyllum extract. Schild, L.; Roth, A.; Keilhoff, G.; Gardemann, A.; Brodemann, R. Report Aug 1, 2009 5037
Danggui-Shaoyao-San, a traditional Chinese prescription, suppresses [PGF.sub.2.[alpha]] production in endometrial epithelial cells by inhibiting COX-2 expression and activity. Hua, Y.Q.; Su, S.L.; Duan, J.A.; Wang, Q.J.; Lu, Y.; Chen, L. Clinical report Dec 1, 2008 4049
Chinese medicine: objective research on the Chinese medical pattern discrimination of metabolic syndrome. Flaws, Bob Report Jun 1, 2008 1769
Anti-inflammatory and analgesic effects and molecular mechanisms of JCICM-6, a purified extract derived from an anti-arthritic Chinese herbal formula. Wong, Y.F.; Zhou, H.; Wang, J.R.; Xie, Y.; Xu, H.X.; Liu, L. Report Jun 1, 2008 6107
Cough-variant asthma and Chinese medicine. Flaws, Bob May 1, 2008 1305
ADHD and ADD in Chinese medicine. Flaws, Bob Apr 1, 2008 2052
A four-step protocol for improving the effects of clomiphene in patients with ovulatory dysfunction infertility. Flaws, Bob Report Jan 1, 2008 1375
Pharmacological studies on the sedative and hypnotic effect of salidroside from the Chinese medicinal plant Rhodiola sachalinensis. Li, Tingli; Xu, Guanghui; Wu, Lili; Sun, Chunyu Sep 1, 2007 1725
A characteristic pharmacological action of 'Yang-invigorating' Chinese tonifying herbs: enhancement of myocardial ATP-generation capacity. Ko, K.-M.; Leon, T.Y.Y.; Mak, D.H.F.; Chiu, P.-Y.; Du, Y.; Poon, M.K.T. Nov 1, 2006 3291
Use of traditional medicine appears ubiquitous among Chinese immigrants. Finn, Robert Statistical data Apr 1, 2006 572
Effect of "Dang-Qui-Shao-Yao-San" a Chinese medicinal prescription for dysmenorrhea on uterus contractility in vitro. Hsu, C.-S.; Yang, J.-K.; Yang, L.-L. Jan 1, 2006 3789
Formulation and in vitro/in vivo evaluation of combining DNA repair and immune enhancing nutritional supplements. Pero, R.W.; Amiri, A.; Sheng, Y.; Welther, M.; Rich, M. Apr 1, 2005 5826
Distinction of water-soluble constituents between natural and cultured Cordyceps by capillary electrophoresis. Li, S.P.; Song, Z.H.; Dong, T.T.X.; Ji, Z.N.; Lo, C.K.; Zhu, S.Q.; Tsim, K.W.K. Nov 1, 2004 3022
Involvement of NF-[kappa]B and c-myc signaling pathways in the apoptosis of HL-60 cells induced by alkaloids of Tripterygium hypoglaucum (levl.) Hutch. Zhuang, W.-J.; Fong, C.-C.; Cao, J.; Ao, L.; Leung, C.-H.; Cheung, H.-Y.; Xiao, P.-G.; Fong, W.-F.; Apr 1, 2004 4147
Chinese herb is estrogen-active. Brief Article Sep 1, 2003 173

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |