Printer Friendly

Relation of Vitamin B12 levels to bone mineral density of postmenopausal women/ Postmenopozal kadinlarin kemik mineral yogunlugunun vitamin B12 duzeyleri ile iliskisi.

Giris

Osteoporoz yaslanan dunya populasyonunun en onemli problemlerindendir. Morbidite ve bagimliligi artirir, yasam kalitesini azaltir ve saglik harcamalarinda o nemli mali problemler yaratir (1,2). Beslenme ve gunluk diyetin osteoporoz ile iliskili oldugu gosterilmesi nedeni ile, hastaligin onlenmesinde ozellikle kalsiyum, D vitamini alimi ile ilgili calismalar yapilmis ve eser elementler, K, B12, B6 vitamini ve folik asitin kronik olarak dusuk miktarda alimi osteoporoza predispozisyon olusturabilecegi one surulmustur (3-6).

B12 vitamini (vit-B12) eksikliginin, agri, uyusma, sicaklik ve dokunma duyusu kaybi, titreme, gucsuzluk, inkontinans, gorme bozukluklari, konfuzyon, hafiza kaybi, apati, iritabilite, kisilik degisikligi, depresyon, halusinasyon, carpinti, halsizlik, istah kaybi, kan basinci degisiklikleri, kulak cinlamasi, saclarda erken beyazlamaya kadar giden genis semptom dagilimi oldugu belirtilmistir (7). Hemopoetik ve sinir sistemi gibi uzerine etkileri iyi bilinmektedir (8,9). Otonomik sistem belirtileri olarak uriner ve fekal inkontinans gorulur, ozellikle stres urner inkontinanslilarda daha belirgin olmak uzere uriner sistemde olumsuz etkileri oldugu son zamanlarda yapilan calismalarda bildirilmektedir (10). Mesane kanseri riskinin vit-B12 alanlarda daha az oldugu calismalarda belirtilmistir (11). Psikiyatrik semptom olarak depresyon vit-B12 eksikliginde gorulebilir (12). Kardiyovaskuler ve serebrovaskuler olaylarda da rol oynar (13,14). Vit-B12 eksikliginin, iskelet sistemi uzerindeki etkileri ile ilgili bilgiler azdir (8,9,15).

Vit-B12 seviyeleri ile osteoporoz riski arasinda iliskiyi arastiran calismalar oldukca sinirlidir, calismalarda irksal ve etnik farkliliklar olabilecegi vurgulanmistir (5,16).

Vit-B12 homosistein metabolizmasinda onemli bir kofaktordur. Yuksek homosisteinli vakalarda dusuk Vit-B12 seviyeleri saptanmistir. Homosistein kollajenin capraz baglarini bozdugu one surulmustur, bundan dolayi mineralizas yon ve matriks yapisi bozulabilir ve osteoporoz olusumuna katkida bulunabilir. Ayrica hiperhomosisteineminin osteoklastlari arttirdigi, osteoblastlari ise etkilemedigi one surulmustur (17,18). Postmenopozal kadinlarda homosistein metabolize eden enzim metilenetetrahidrofolat reduktaz arasinda baglanti saptanmis, homosistein yuksekligi, vit-B12 eksikligi dusuk KMY ile iliskili bulunmustur (19). Bazi ulkelerde bu enzim polimorfizmi ile KMY arasinda baglanti bulunurken iran gibi ulkelerde bir baglanti bulunamamistir (16).

Vit-B12 konsantrasyonu ile kemik iligi stromal osteoprogenitor hucreleri ve UMR106 osteoblastik hucrelerine timidin inkorporasyonu gosterilmis olup, bu bulgular vit-B12 nin osteoblastik fonksiyona direkt etkisi oldugunu gostermektedir (20,21). Ayrica invitro bir calismada dusuk vit-B12 seviyesinin osteoklastik aktiviteyi arttirdigi gosterilmistir (22). V it-B12 iki aktif koenzim formu dezoksiadenozilkobalamin ve metilkobalamindir. Bu koenzimler suksinilkoenzim A(CoA) ve metionin sentezi icin gereklidir. CoA, lipid ve karbonhidrat metabolizmasinda onemlidir. Metionin ise aminoasid metabolizmasinda ozellikle purin ve pirimidin sentezi icin gereklidir (8). Clarke (9) vit-B12 ve folatin butun hucrelere metil grubu temin ettigini, bu nedenle eksikliklerinde olusan bulgularinin bu nedenle zengin oldugunu biryazisinda yayinlamistir. Kollajen icerigindeki proteoglikanlarin yapisinda aminoasitlerin yer almasi gibi nedenlerden vitamin B12'nin osteoporoz olusumunda rolunu arastirmaya calismacilari yonlendirmistir (23,24). Bu konu ile ilgili klinik calismalarin az olmasi ve dietin gittikce osteoporoz da onem kazanmasi nedeniyle, randomize prospektif calismamizda osteoporozlu hastalarda vit-B12 seviyelerinin kontrol grubu ve literatur ile karsilastirma planlanmistir.

Gerec ve Yontem

Prospektif, kontrollu ve kesitsel olarak planlanan bu calismaya, Haziran-Eylul 2004 tarihleri arasinda Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon AD poliklinigine kronik mekanik nedenli bel agrisi ile basvuran, yaslari 50-65 yil arasinda degisen postmenopozal kadinlardan, enine kesit yontem ile 740 kisinin vit-B12 seviyelerine bakilarak 400pg/ml altinda 80 kisi, bu degerin ustunde 660 kisi saptanmistir. Vit-B12 seviyesi 400pg/ml altinda 80 kisi arasindan calismaya alinma kriterlerini tasiyan 26 kisi ve vit-B12 seviyesi 400pg/ml ustunde olanlar arasindan 20 kisi 'Quickcalcs graph pad' (25) bilgisayar programi ile randomizasyon ile belirlenmistir (Sekil 1). Hastalara kan alma oncesi bilgi verilmis ve onaylari alinmistir.

[FIGURE 1 OMITTED]

Calismaya alinmama kriterleri; erkekler (24), vejateryenler, gastrik operasyonlular, ostrojen replasmani almis olanlar, malign hastaligi olanlar, diabet, tiroid hastaliklari gibi metabolik hastaliklar, colyak, Crohn, Whipple gibi ince barsak son kismini tutan hastaliklari olanlar, pernisiyoz anemisi olanlar, son 3 aydir duzenli vitamin, analjezik, proton pompa inhibitoru ya da H2 bloker kullananlar, folik asit, kalsiyum ve D vitamini eksiklikleri, osteoporoz tani ve tedavisi almis ve halen almakta olanlar, ayrica calismaya katilmayi kabul etmemeden olusmustur.

Vit-1312 seviyelerine gore ayrilan bu iki grubun her ikiside calisma kriterlerini tasimaktadir veyas, kilo, boy verilerine gore birbirleri arasinda istatistiksel anlamli fark saptanmamistir (Tablo 1).

Alkol, sigara, c ay, kahve, NSAii kullanimi, proton pompa inhibitoru ya da H2 bloker kullanimi, Ca, D vitamini alinimi, diger vitaminlerin kullanimi ve vejateryenlik ayrica sorgulandi (Tablo 1).

Lomber omurga, sol femur KMY'leri DXA (Lunar 4500-DPX-NT) ile incelendi. Tum DXA olcumleri ayni teknisye tarafindan cekildi. Deneyimli bir rehabilitasyon uzmani tarafindan tum olcumler degerlendirildi. Boy ve agirlik klinikte standart ekipman ile DXA olcumleri oncesinde alindi. Vucut kitle indeksi (VKI) ayrica hesaplandi. Merkez biyokimya laboratuvarinda alkalen fosfataz (ALP); kalsiyum, fosfor, paratiroid hormonu (PTH) serum seviyeleri, hemogram, folik asit, aclik kan sekeri, tiroid hormonlari analiz edildi (Tablo 2). Vit-B12 seviyelerinin degerlendirme metodu Electrochemluminescence Immunoassay 'ECLIA (El 70) ile yapildi.

istatistiksel Analiz

Sosyal bilimler icin istatistik paketi (SPSS) 10,0 istatistiksel analizde kullanildi. P<0,05 degeri istatistiksel anlamli olarak kabul edildi. istatistiksel analizlerde, ki-kare testi nonparametik degerlerde, gruplar arasi karsilastirmalarda bagimsiz student t test KMY olcumlerini gruplarda karsilastirmada, korelasyonlar icin spearman korelasyon kullanildi. Standart deviasyon ortalamanin yarisindan daha buyukse veya orneklem sayisi kucukse Mann Whitney U ve Wilcoxon Rank test gibi nonpara metrik testler kullanildi.

Bulgular

Vit-B12 seviyesi 400 pg/ml'in altinda olan olgu grubunun yas ortalamasi 58,5 4,6 yil, kontrol grubunun yafl ortalamasi 62,5 [+ o -] 3,1 yildi (Tablo 1).

Hastalarin hepsi postmenopozal donemdeydi. Her iki grubun demografik degerler acisindan istatistiksel anlamli fark yoktu, aliskanliklar, beslenme ve ilac kullanimi sorgulandi ginda anlamli fark saptanmadi (p>0,05).

Laboratuvar tetkiklerinden, olgu grubunun vit-B12 seviyesi 242,8 [+ o -] 142,9 pg/ml, kontrol grubunun 596,2 [+ ou -] 120,3 pg/ml (p<0.0001) olarak bulundu, bunun disindaki bakilan parametreler arasinda istatistiksel anlamli fark yoktu (p>0,05), (Tablo 2). Olgu ve kontrol gruplarinin KMY karsilastirildiginda gruplar arasinda istatistiksel anlamli fark saptanmadi (p<0,05), (Tablo 2).

Olgu grubunda on kisinin vit-B12 seviyesi, 200 pg/ml'nin (153,02 [+ o -] 36,29) altinda idi. Vit-B12 seviyesi dusuk olan bu grupta (grupA), yas ortalamasi 62,40 [+ o -] 7,70 yildi. Yas ortalamasi 56,18 [+ o u] 7,35 yil olan vit-B12 seviyesi 200-400 pg/ml (298,93 [+ o -] 68,75) arasinda 16 kisi (grup B) ile grup A karsilastirildiginda, yas ortalamalari ve lomber KMY'larinda anlamlilik sinirinda fark bulunmadi, vit-B12 seviyeleri ve femur boynu KMY'lari arasinda istatistiksel anlamli farklar saptandi (Tablo 3).

Tartisma

Osteoporoz ozurluluk yapabilen yaygin bir iskelet sistemi hastaligidir. Konservatif tedavi onemlidir. Konservatif tedavi icinde egzersiz yani sira yasam tarzi degisiklikleri ozellikle de kalsiyum, D vitamini gibi vitamin ve minerallerden zengin bir diet onemli bir yer alir (1-4). VitB12 eksikligi ile osteoporoz arasindaki iliskiyi gostermeye yonelik dunyada calismalar son yillarda yapilmistir (15,26-32). Ulkemizde ise bu konu randomize bir yontem ile calisilmamistir (33). Bu konu ile ilgili yapilmis dunyada ve ulkemizde yogun klinik calisma olmadigi gibi, irksal faktorlerin onemli olmasi (16,19,34) nedeni ile bu calismada osteoporoz ile vit-B12 iliskisinin daha parametrik degerlerle arastirilmasi amaclanmistir.

Serum vitamin B12 duzeylerini bir cok laboratuvar 200-900 pg/ml olarak kullanmaktadir. 100 pg/ml nin altinda B12 eksikligi icin tanisal deger spesifikligi yuksekken, 100-400 pg/ml arasi spesifite duser. Vucudun vit-B12 duzeyi hakkinda kesin bilgi saglamaz, vit-B12 eksikligi klinik bulgulari, B12 seviyeleri hafif azalmalar hatta normal sinirlar icinde iken bile gelisebilir (35). Calismada vit-B12 400 pg/ml alti ve ustu olarak ayrilmasi bu nedene baglidir. Bazi calismalarda da vit-B12 eksikligi klinik tani degeri olan 200 pg/ml alti ve dusuk normal kabul edilen 300 pg/ml alti olarak alinmistir (15). Bir tanimlamada ise, vit-B12 seviyesi 200 pg/ml den daha az ise eksiklik, serum seviyesi 200-350 pg/ml ise buna borderline eksiklik denir (6). Bizim vit-B12'si eksik ve borderline eksik hastalarimizin KMY'ni de calismamizda ayrica karsilastirildi.

Dunyada yapilan calismalarda vit-B12 eksikligi oranlarini yasli nufus icin cok degisken bulmuslardir, bu oranlar %10-43 arasinda degismektedir (5,6,36-38). Ekonomik durumu iyi olan bir grupta yapilan bir calismada %37,5 vit-B12 eksikligi bulunmustur (39). Ulkemizde orta yasli (yas ortalamasi 46,4 yil) bir grupta yapilan calismada vit-B12 eksikligi %24 bulunmustur (40). Calismamizda 55-65 yas arasi kadinlarda, kronik mekanik bel agrili hasta grubumuzda vit-B12 eksikligini %18,1 olarak saptanmi stir. Calismamizda sadece kadin populasyonun alinmasi da bir limitasyondur, fakat daha onceki vit-B12 eksikli ginin osteoporoz ile iliskisini inceleyen bazi calismalarda erkeklerde vit-B12 eksikligi ve KMY arasinda iliski olmadigi belirtilmistir, biz de bu nedenle calismanin homojenizasyonunu da bozacagi icin erkek hasta grubunu almadik (24,31). Bununla ilgili celiskili yayinlar da mevcuttur, Tucker ve arkadaslari (28) erkeklerde daha cok femur KMY'sinin, kadinlarda ise lomber KMY'nin dustugunu vit-B12 dusuklugu ile iliski olarak gosterilmistir. Vit-B12 eksikligi ile ilgili olarak kalca kiriklarinin her iki cinsiyette arttigini belirtmislerdir. Vit-B12 eksikligi genc yaslarda daha az karsilasilan bir tablo oldugundan hastalarin orta yasta olmalari tercih edilmistir (15).

Genel olarak literatur verileri degerlendirildiginde vit-B12 ile osteoporoz iliskisi calismalarda bildirilmistir (15,26-28,30,33). Dusuk vit-B12 seviyelerinin yasli kadinlarda kalcada kemik yogunlugu kaybini hizlandirdigini belirtmislerdir. Bunun vit-B12'nin direkt bir etkisi mi yoksa genel beslenme ile ilgili bir gosterge mi, bunun net olarak soylenmesinin zor oldugu bildirilmistir (15). Sato ve arkadaslari da yaptiklari calismalarda femurda vit-B12 eksikligi ile ilgili olabilecek KMY azalmasi saptami slardir (26). Bir calismada folik asit ve vit-B12'nin kalca kirigi ile iliskisine bakilmis, vit-B12'nin kalca kirigi ile daha cok ilgili olabilecegi bildirilmistir (32). Bizim calismamizda da vit-B12 seviyesi 200 altinda olanlarda, 200400 pg/ml olanlara gore bu arastiricilarin sonuclarina benzer sekilde femur KMY degerlerinde dusukluk elde edildi.

Tucker ve arkadaslarinin (28) calismasinda da lomber bolge KMY daki dusukluk vit-B12 eksikligi ile korele bulunmustur. Ulkemizde yapilan bir calismada osteoporozlu ve osteopenik postmenapozlu kadinlarda saglikli populasyona gore daha yuksek homosistein seviyeleri saptanmistir, calismada sadece lomber bolge KMY degerlendirilmis buna gore osteoporoz ve osteopenisi olanlarda vit-B12 eksikligi arastirilmistir (33). Calismacilar, vit-B12 dusuklugunun homosisteini arttirdigini bunun da osteoblast aktivitesine ve kollajene etkileyebilecegini ve osteoporoza neden olabilecegini one surmuslerdir. Bizim calismamizda vit-B12 seviyeleri dusuk ve borderline gruplarin lomber KMY'leri karsilastirildiginda istatistiksel anlamlilik sinirina yakin sonuc bulunmustur.

Bir hayvan deneyinde vit-B12 eksikliginin osteoporoz ile ilgili olmadigi iddia edilmistir (41). Fakat ulkeler arasi alinan sonuclarda degiskenlik gorulurken, hayvan modellerine gore degerlendirmeler yanlis olabilir.

Bazi calismalarda da vit-B12 eksikliginden cok folik asit eksikliginin osteoporoz ile iliskili oldugu belirtilmistir (29). Diger bir calismada folik asit aliminin KMY arttirdigini vit-B12 almanin ise etkilemedigi gosterilmistir (32). Calismamiza folik asit eksikligi olan vakalar alinmadi. Burada olgu grubundaki hastalardaki vit-B12 eksikliginin belirgin olmasi ve kontrol grubuna gore istatistiksel anlamli farkli bulunmasi bir etyolojik faktor olarak vit-B12 eksikliginin osteoporozda rol oynayabilecegini du sundurmektedir. Vit-B12 eksikligi yapabilecek hastaliklarin dislanmasi nedeni ile diyet on plana cikmistir. Stone ve ark. vit-B12 eksikliginde dietle ilgili faktorlerin onemine deginmislerdir (15). Bu calismada dietle ilgili bir sorgulama osteoporoz yonunden yapilmissada vitB12 eksikligi icin vejeteryanlik, alinan protein sorgulanmi s ve vit-B12 eksikligi yapabilecek ilaclar arastirilmistir. ilaclardan ozellikle H2 reseptor blokerleri ve proton pompa inhibitorleri ile vit-B12 eksikligi ile ilgili calismalar mevcuttur (42). Bel agrili hastalarda da analjezik tedavi sirasinda olusabilecek gastrik komplikasyonlar icin bu ilaclar kullanilmaktadir. Ayrica nonsteroid antiinsamatuar ilaclarin da vit-B12 eksikligi yapabildigi bilinmektedir. Calismamizda bu ilaclarin son uc ayda alinmamis olmasina dikkat edildi, fakat daha once kullanimlari ile ilgili bilgi alinmadi, her iki grubun randomize olmasi, benzer tanilar ve hastalik surelerine sahip olmalari nedenleri ile calismanin bu limitasyonu onemsenmeyebilir.

Diger limitasyonlar, calismanin tek merkezli yapilmasi, hasta sayisinin azligidir, ancak yas ve BMI acisinda eslesmis vit-B12 eksikligi olmayan bir kontrol grubu olmasi bizim sonuclarimizi anlamli kilmaktadir.

Calisma dizayni olarak bizim calismamiz randomize ve vit-B12 eksikliginde KMY ler arasi farklar degerlendirilmis, vit-B12 seviyeleri dustukce femur KMY'larinda belirgin azalma meydana cikmistir. Fakat, vit-B12'nin bunun direkt bir etkisi midir yoksa, iskelet yapisini etkileyen, genel beslenme hakkinda fikir veren bir gosterge midir belirgin degildir. Bizim dusuncemize gore B12 vitamini protein sentezi uzerinden kollajen yapisini ve dolayisi ile iskelet yapisini etkilemekte ve osteoporozda etkili olmaktadir.

Sonuc olarak, vit-B12 eksikliginin tedavisi ucuz ve kolaydir. Genel populasyonda vit-B12 eksikligi 50 yas ve uzerindeki hastalarda arastirilmali ve eksik olan kisilerde tedavi programi ozellikle vit-B12 seviyesi dusuklugu olan osteoporozlularda, vitamin B12 tedavisi, osteoporoz tedavisi ile birlikte planlanmalidir. Ancak, bu calismanin sonucunda vit-B12 ve osteoporoz iliskisi ile ilgili daha ayrintili yorum yapabilmek icin cok merkezli ve genis hasta grubunu iceren calismalara ihtiyac vardir.

Kaynaklar

(1.) Lanham New SA. Importance of calcium, vitamin D and vitamin K for osteoporosis prevention and treatment. Proc Nutr Soc 2008;67:163-76.

(2.) Kleerkoper M, Gold DT. Osteoporosis prevention and management: an evidence-based review. Clin Obstet Gynecol 2008;51:556-63.

(3.) Consensus Development Conference: Prophylaxis and treatment of osteoporosis. Am J Med 1991;90:107-10

(4.) Heaney RP. Calcium, Dairy Products and Osteoporosis. J Am Coll Nutr 2000;19:83S-99S.

(5.) Carmel R, Green R, Jacobsen DW, Rasmussen K et al. Serum cobalamin, homocysteine, and methylmalonic acid concentrations in a multiethnic elderly population: ethnic and sex differences in cobalamin and metabolite abnormalities Am J Clin Nutr 1999;70:904-10.

(6.) Klee GG. Cobalamin and Folate Evaluation: Measurement of Methylmalonic Acid and Homocysteine vs Vitamin B12 and Folate. Clin Chem 2000;46:1277-83.

(7.) Pacholok SM, Stuart JJ. Could It Be B12? An Epidemic of Misdiagnoses by, D.O. 2006 Quill Driver Books ISBN 1-884956-46-7.

(8.) Mason JB. Consequences of Altered Micronutrient Status. In: Cecil Textbook of Medicine. Eds: Goldman L, Ausiello D. 22nd Edition, 2004, Saunders Company, USA, Chapter 231, page: 1326-36.

(9.) Clarke R. Prevention of vitamin B-12 deficiency in old age. Editorial. Am J Clin Nutr 2001;73:151-2.

(10.) Incontinence Study Group. Diet as a risk factor for the development of stress urinary incontinence: a longitudinal study in women. Eur J Clin Nutr 2004;58:920-6.

(11.) Garcia-Closas R, Garcia-Closas M, Kogevinas M et al. Food, nutrient and heterocyclic amine intake and the risk of bladder cancer Eur J Cancer 2007;43:1731-40.

(12.) de Jong N, Chin A Paw JM de Groot L, Rutten RAM. Et al. Nutrient-dense foods and exercise in frail elderly: effects on B vitamins, homocysteine, methylmalonic acid, and neuropsychological functioning. Am J Clin Nutr 2001;73:338-46.

(13.) Beitzke M, Pfister P, Fortin J, Skrabal F. Autonomic dysfunction and hemodynamics in vitamin B12 deficiency. Auton Neurosci 2002;97:45-54.

(14.) Homocysteine Studies Collaboration. Homocysteine and risk of ischemic heart disease and stroke: a meta-analysis. JAMA 2002;288:2015-22.

(15.) Stone KL, Bauer DC, Sellmeyer D, Cummings SR. Low Serum Vitamin B-12 Levels are Associated with Increased Hip Bone Loss in Older Women: A prospective Study. J Clin Endocrinol Metab 2004;89:1217-21.

(16.) Golbahar J, Hamidi A, Aminzadeh M, Omranib GR. Association of plasma folate, plasma total homocysteine, but not methylenetetrahydrofolate reductase C667T polymorphism, with bone mineral density in postmenopausal Iranian women: a cross-sectional study. Bone 2004;35:760-5.

(17.) Lubec B, Fang-Kircher S, Lubec T, Blom HJ, Boers GH. Evidence for McKusick's hypothesis of deficient collagen cross-linking in patients with homocystinuria. Biochim Biophys Acta. 1996;1315:159-62.

(18.) Herrmann M, Peter Schmidt J, Umanskaya N, Wagner A, Taban-Shomal O, Widmann T, Colaianni G, Wildemann B, Herrmann W. The role of hyperhomocysteinemia as well as folate, vitamin B(6) and B(12) deficiencies in osteoporosis: a systematic review. Clin Chem Lab Med 2007;45:1621-32.

(19.) Abrahamsena B, Madsenb JS, Toftengc CL, Stilgrena L et al. Are effects of MTHFR (C677T) genotype on BMD confined to women with low folate and ribosavin intake? Analysis of food records from the Danish osteoporosis prevention study. Bone 2005;36:577-83.

(20.) Kim GS, Kim CH, Park JY, Lee KU et al. Effects of vitamin B12 on cell proliferation and cellular alkaline phosphatase activity in human bone marrow stromal osteoprogenitor cells and UMR106 osteoblastic cells. Metabolism 1996;45:1443-6.

(21.) Choi SW, Friso S, Ghandour H, Bagley PJ. et al. Vitamin B-12 deficiency induces anomalies of base substitution and methylation in the DNA of rat colonic epithelium. J Nutr 2004;134:750-5.

(22.) Herrmann M, Schmidt J, Umanskaya N, Colaianni G, Al Marrawi F, Widmann T, Zallone A, Wildemann B, Herrmann W. Stimulation of osteoclast activity by low B-vitamin concentrations. Bone 2007;41:584-91.

(23.) Carmel Lau KH, Baylink DJ, Saxena S et al. Cobalamin and osteoblast-specific proteins. N Engl J Med 1988;319:70-5.

(24.) Dhonukshe-Rutren RA, Lips M, de Jong N, Chin A Paw MJ, Hiddink GJ. Et al: Vitamin B-12 status is associated with bone mineral content and bone mineral density in frail elderly women but not in men. J Nutr 2003;133:801-7.

(25.) http://www.graphpad.com/quickcalcs/randomSelect1.cfm

(26.) Sato Y, Honda Y, Iwamoto J, Kanoko T et al. Effect of folate and mecobalamin on hip fractures in patients with stroke: a randomized controlled trial. JAMA 2005;293:1082-8.

(27.) van Meurs JB, Uitterlinden AG. Homocysteine and Fracture Prevention. JAMA 2005;293:1121-2.

(28.) Tucker KL, Hannan MT, Qiao N, Jacques PF et al. Low plasma vitamin B12 is associated with lower BMD: the Framingham Osteoporosis Study. J Bone Miner Res 2005;20:152-8.

(29.) Cagnacci A, Baldassari F, Rivolta G, Arangino S et al. Relation of homocysteine, folate, and vitamin B12 to bone mineral density of postmenopausal women Bone 2003;33:956-9.

(30.) McLean RR, Jacques PF, Selhub J, Fredman L et al. Plasma B vitamins, homocysteine and their relation with bone loss and hip fracture in elderly men and women. J Clin Endocrin Metab 2008;10:2007-710.

(31.) Gjesdal CG, Vollset SE, Ueland,Refsum H et al. PMPlasma Total Homocysteine Level and Bone Mineral Density The Hordaland Homocysteine Study Arch Intern Med 2006;166:88-94.

(32.) Rejnmark L, Vetergaard P, Hermann AP, Brot C, Eiken P, Mosekilde L. Dietary Intake of Folate, but not Vitamin B(2) or B(12), Is Associated with Increased Bone Mineral Density 5 years after the Menopause: Results from a 10-Year Follow-Up Study in Early Postmenopausal Women. Calcif Tissue Int 2008;82:1-11.

(33.) Ozlem S, Samanci N, Karayalcin B, Bilgilisoy M et al. Postmenopozal osteoporoz ve osteopenide plazma homosistein duzeyleri ile biyokimyasal kemik dongusu belirtecleri arasindaki iliski. Osteoporoz Dunyasindan 2006;12:22-6.

(34.) Masalha R, Rudoy I, Volkov, I, Yusuf N et al. Vitamin B12 Deficiency in a Nonvegetarian Population. Am J Med 2002;112:413-6.

(35.) Snow CF. Laboratory diagnosis of Vitamin B12 and folate deficiency. Arch Intern Med 1999;159:1289-98.

(36.) Matthews JH. Cobalamin and folate deficiency in the elderly. Baillires Clin Haematol 1995;54:245-53.

(37.) Stabler SP, Allen RH, Savage DG, Lindenbaum J. Clinical spectrum and diagnosis of cobalamin deficiency. Blood 1990;76:871-81.

(38.) Carmel R. Current concepts in cobalamin deficiency. Annu Rev Med 2000;51:357-75.

(39.) Volkov I, Rudoy I, Machagna M, Glezer I, Ganel U, Orenshtein A, Press Y. Modern society and prospects of low vitamin B12 intake. Ann Nutr Metab. 2007;51:468-70.

(40.) Ozdem S, Gultekin M. Yaslilarda serum B12, folik asit ve plazma homosistein duzeyleri. Turkish Journal of Geriatrics 2006;9:59-64.

(41.) Wojtyczka A, Berge B, Menapf GR, Schwille PO, Ballanti P. et al. Gastrectomy osteopenia in the rat: the role of vitamin B12 deficiency and the type of reconstruction of the digestive tract. Clin Sci 1998;95:735-44.

(42.) Valuck RJ, Ruscin JM. A case-control study on adverse effects: H2 blocker or proton pump inhibitor use and risk of vitamin B12 deficiency in older adults J Clin Epidemiol 2004;57:422-8.

Nur Kesiktas, Nurten Eskiyurt, Ayse Karan, Semih Aki, Halim Issever *

Istanbul Universitesi Istanbul Tip Fakultesi, Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon ve ** Halk Sagligi Anabilim Dah, Istanbul, Turkiye
Tablo 1. Olgu ve kontrol gurubunun demografik ve klinik ozellikleri

 Olgu (n=26) Kontrol (n=20) p

yas (yil) 58,5 [+ or -] 4,6 62,5 [+ or -] 3,1 P>0,05
Boy (cm) 153,8 [+ or -] 6,1 154,2 [+ or -] 5,8 P>0,05
Agirlik (kg) 75,4 [+ or -] 12,9 76,1 [+ or -] 14,3 P>0,05
BMI 31,3 [+ or -] 4,3 30,8 [+ or -] 5,6 P>0,05
Cay 26 20 P>0,05
Kahve 24 19 P>0,05
Alkol 0 0 P>0,05
Multivitamin alimi 9 11 P<0,05
Protein alimi 26 20 P>0,05
Sigara 20 12 P>0,05
NSAID kullanimi 24 19 P>0,05
PPI/H2 bloker 18 11 P>0,05
Ca D vitamini 9 6 P>0,05

Tablo 2. Olgu ve kontrol gurubu laboratuvar ve KMY de?erlendirmeleri

 Olgu (n=26)

B12 seviyesi pg/ml 242,8 [+ or -] 142,9
L2-4 KMY (gr/ 0,930 [+ or -] 0,1789
[cm.sup.2])
Femur boynu KMY 0,870 [+ or -] 0,1347
(gr/[cm.sup.2])
Folik asit (ng/ml) 4,1 [+ or -] 1,5
Kalsiyum 9,4 [+ or -] 1,2
Alkalen fosfataz 151,8 [+ or -] 14,1
Htc. %37,1 [+ or -] 1,7
Lo kosit sayisi 5200 [+ or -] 1450
Eritrosit sayisi 4,49 x [10.sup.6] [+ or -]
 0,5 x [10.sup.6]
AKS 84,7 [+ or -] 15,1
PTH 52 [+ or -] 14,1
Tiroid fonk boz. n=9

 Kontrol (n=20) p

B12 seviyesi pg/ml 596,2 [+ or -] 120,3 <0,0001
L2-4 KMY (gr/ 0,959 [+ or -] 0,1209 >0,05
[cm.sup.2])
Femur boynu KMY 0,823 [+ or -] 0,1253 >0,05
(gr/[cm.sup.2])
Folik asit (ng/ml) 4,2 [+ or -] 1,7 p>0,05
Kalsiyum 9,3 [+ or -] 1,4 >0,05
Alkalen fosfataz 159,7 [+ or -] 12,8 >0,05
Htc. %37,43 [+ or -] 1,4 >0,05
Lo kosit sayisi 6400 [+ or -] 1150 >0,05
Eritrosit sayisi 4,01 X [10.sup.6] [+ or -] >0,05
 0,5 x [10.sup.6]
AKS 87,3 [+ or -] 16,2 >0,05
PTH 49 [+ or -] 16,1 >0,05
Tiroid fonk boz. n=6 >0,05

Tablo 3. Olgu grubunda vit-B12 seviyesine gore KMY dagilimlari

Bolge Grup A (n=10) Grup B (n=16)
 Vit-B12 [down arrow] 200 Vit-B12 200-400

Yas 62,40 [+ or -] 7,70 56,18 [+ or -] 7,35 yil
Vit-B12 pg/ml 153,02 [+ or -] 36,29 298,93 [+ or -] 68,75
L2-4 KMY (gr/ 0,846 [+ or -] 0,163 0,983 [+ or -] 0,172
[cm.sup.2])
Femur boynu
KMY (gr/ <0,05
[cm.sup.2])

Bolge p

Yas =0,06
Vit-B12 pg/ml <0,05
L2-4 KMY (gr/ =0,055
[cm.sup.2])
Femur boynu
KMY (gr/ <0,05
[cm.sup.2])
COPYRIGHT 2009 Galenos Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2009 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Investigation/Orijinal Arastirma
Author:Kesiktas, Nur; Eskiyurt, Nurten; Karan, Ayse; Aki, Semih; Issever, Halim
Publication:From the Osteoporosis World
Article Type:Report
Geographic Code:7TURK
Date:Apr 1, 2009
Words:3625
Previous Article:VIBE: evaluation of ibandronate efficacy: a retrospective cohort study comparing fracture rates for women receiving monthly ibandronate vs weekly...
Next Article:Pulmonary functions and quality of life in osteoporotic and ostecpenic subjects/ Osteoporoz ve osteopenili olgularda pulmoner fonksiyonlar ve yasam...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |