Printer Friendly

Refractive error, strabismus and amblyopia in congenital ptosis/Konjenital pitoziste refraksiyon kusurlari, sasilik ve ambliyopi.

Giris

Konjenital pitozis, levator kasinin dogumsal miyojenik distrofisidir (1). Genellikle tek tarafli ve sporadik olarak gorulur. Konjenital pitozise eslik eden gormeyi etkileyen fonksiyon bozukluklari arasinda okuler motilite bozukluklari, yuksek refraksiyon kusurlari ve astigmatizma, anizo-metropi, kornea yuzey ve sekil anomalileri sayilabilir ki bunlarin hepsi pediatrik yas grubunda binokulerite kaybi ve ambliyopiye neden olabilen faktorlerdir. Yine bir gozun pupilla merkezinin pitozisli kapak tarafindan ortulmus olmasi o gozde ambliyopi nedeni olabilir (2,3).

Bu calismada konjenital pitozisli olgularda refraksiyon kusurlari, okuler motilite bozukluklari, ambliyopi degerlendirildi, bulgularin pitozisli gozde kapak seviyesi ile iliskisi arastirildi.

Gerec ve Yontem

S.B. Ankara Egitim ve Arastirma Hastanesi 2. Goz Kli-nigi'ne Ocak 2004-Agustos 2009 tarihleri arasinda basvuran 1-13 yas arasi 37 konjenital pitozisli hastanin 44 gozu degerlendirildi. Ifade edebilen hastalarin gorme keskinligi Snellen eseli ile olculdu. Oftalmolojik muayenede biyo-mikroskopi yani sira pitozis miktari, kenar refle mesafesi, goz hareketleri degerlendirildi. Sasilik ve fundus muayeneleri yapildi. Sikloplejili refraksiyon muayenesi %1'lik siklopentolat 5 dakika araliklarla 3 kez uygulandiktan 1 saat sonra yapildi.

Pitozis derecesi, bilateral olgularda ust kapagin limbu-su ortme seviyesi belirlenerek tespit edildi. Buna gore; ideal kapak seviyesi olarak kapaklarin limbusu orta hatta 1-2 mm ortmesi temel alindi ve uzerindeki degerler pito-zis olarak degerlendirildi. Pitozisin tek tarafli oldugu olgularda her iki gozun kapak araliklarinin karsilastirilmasina gore pitozisin derecesi tespit edildi. Pitozis 2 mm ve daha az ise "minimal", 3 mm ise "orta", 4 mm ve uzerinde ise "ileri" olarak kabul edildi. Elde edilen degerler kenar refle mesafesi (Hasta 30 cm mesafedeki kucuk bir isik kaynagina bakarken kornea merkezindeki yansima noktasi ile ust kapak arasindaki mesafenin milimetre cinsinden olcumu) ile dogrulandi.

Calismada olgular iki gruba ayrildi. birinci grup pupilla merkezi kapali, pitozis derecesi 4 mm ve uzerinde ve kenar refle mesafesi 0-1 mm ve daha az olan hastalardan, ikinci grup ise pupilla merkezi acik, pitozis derecesi hafif ve orta duzeyde, kenar refle mesafesi 1 mm'den fazla olan hastalardan olusmakta idi.

Travma veya norofibrom ve kapiller hemanjiom gibi tumorlere sekonder pitozis, myopatiler, optik aksta ortam opasitelerinin varligi ve retina hastaligi olan olgular calisma disi birakildi.

Iki goz arasinda sferik esdegerin 1D'den fazla farkli olmasi anizometropi olarak degerlendirildi. Astigmatizma, yok ya da 1D'den fazla olarak tanimlandi. En iyi duzeltilmis gorme keskinliginin 0,5'in altinda olmasi, Snellen ese-linde iki goz arasinda en az 2 sira fark olmasi, dinamik re-tinoskopide notr refle alinamamasi, sasilik, 1D ve uzerindeki astigmatizma ve anizometropi ambliyojenik refraktif bozukluklar olarak degerlendirildi.

Istatistiksel degerlendirmede Yates duzeltmeli ki kare testi ve Fisher'in Kesin testi kullanildi. Istatistiksel anlamlilik icin p<0,05 sarti arandi.

Bulgular

Calismaya dahil edilen 37 hastanin 14'u (%37,8) kiz, 23'u (%62,2) erkekti. Olgularin 30'unda (%81,1) tek tarafli, 7'sinde (%18,9) bilateral pitozis mevcuttu. Tek tarafli hastalardan 14'unde (%46,7) sag, 16'sinda (%53,3) sol goz etkilenmis idi. Ortalama yas 6,49 [+ or -] 3,28 yil (1-13, or-tanca=6 yil) idi.

Pitozis nedeniyle 25 gozde (%56,8) pupilla merkezi kapali (Grup 1), 19 gozde (%43,2) pupilla merkezi acikti (Grup 2). Tek tarafli pitozisi olan olgularin 3'unde cift ele-vator paralizisi, 1'inde Marcus Gunn sendromu; bilateral pitozisi olan olgularin birinde ise blefarofimozis sendromu saptandi. Tablo l'de olgularin pitozisin agirligina ve tipine gore dagilimi gosterilmistir.

Pupilla merkezi kapali olan 25 gozun 4'unde (%16), pupilla merkezi acik olan 19 gozun ise 2'sinde (%10,5) anizometropi saptandi (Tablo 2). Pitozisi bilateral olan hicbir olguda anizometropi yoktu. Toplam alti olguda (%13,6) anizometropi saptandi ve bunlarin tamami tek tarafli pitozis olgulariydi.

Kirk dort pitozisli gozun 13'unde (%29,5) astigmatizma tespit edildi. Hastalarin 7'sinde hipermetrop astigmatizma, 6'sinda miyop astigmatizma tespit edildi. Bu 13 hastadan, 7'sinde tek tarafli, 6'sinda bilateral pitozis mevcuttu. Pitozisin derecesine gore incelendiginde pupilla merkezi kapali olan gozlerin %36'sinda; pupilla merkezi acik olanlarin ise %21'inde astigmatizma mevcuttu (Tablo 3). Pupilla merkezi kapali olan hastalarin gozlerinde astigma-tizma gorulme orani, pitozisin cift tarafli oldugu olgularda %83,3 iken, pitozisin tek tarafli oldugu olgularda %21,1 olup, bu farklilik istatistiksel acidan anlamli bulundu (p=0,011, Fisher Kesin testi).

Tek tarafli pitozisi olan olgularin 6'sinda (%20) goz hareketlerinde bozukluk saptandi. Uc hastada ust rektus hi-pofonksiyonu izlendi. Bunlardan bir hastada ust rektus hi-pofonksiyonu cift tarafliydi, bir hastada tabloya ezotropya eslik ediyordu, bir hastada ise disa bakista da kisitlilik vardi. Tek tarafli pitozisi olan bir hastada ezotropya ile birlikte nistagmus mevcuttu. Bir hastada iki tarafli ust oblik hi-pofonksiyonu ve hipertropya tespit edildi. Ezotropyasi olan bir hastada ise tabloya iktiyozis ve mental motor re-tardasyon eslik etmekteydi.

Bilateral pitozisi olan olgularin 2'sinde (%14,3) ezot-ropya izlendi. Bunlardan biri tek tarafli, digeri alternan ezotropya idi ve bu hastalarda ust kapak tamamen pupil-la merkezini kapatmakta idi.

Olgularin hepsi beraber degerlendirildiginde 44 pitozisli gozun 8'inde (%18,2) sasilik ve okuler motilite bozuklugu vardi, agirlikli olarak pupilla merkezi kapali olgularda gorulmekte idi (Tablo 4). Pupilla merkezi acik hastalarin %5,2'sinde sasilik izlenirken, pupilla merkezi kapali hastalarin %28'sinde sasilik saptandi.

Kirk dort pitozisli gozun 15'inde (%34) ambliyopi saptandi. Pupilla merkezi kapali 25 olgunun 10'unda (%40), pupilla merkezi acik olan 19 olgunun ise 5'inde (%26,3) ambliyopi saptandi (Tablo 5). Tek tarafli pitozisi olan 30 hastanin 11'inde (%36,7) ambliyopi vardi. Bunlarin 3'un-de sasilik ve astigmatizma; 3'unde sasilik ve anizometro-pi; 6'sinda yalniz anizometropi; 1'inde anizometropi ve astigmatizma ve 1'inde de astigmatizma pitozise eslik etmekteydi (Tablo 6).

Bilateral pitozisi olan 7 hastanin 2 sinde (%28,6) ambliyopi vardi. Bu hastalarin her ikisinde sasilik ve astigmatizma mevcuttu.

Anizometropisi olan gozlerin tumunde ambliyopi mevcuttu. Pupillayi tamamen orten tek tarafli konjenital pitozisi olan 1 (%2,3) hastada ise herhangi bir okuler mo-tilite ve refraksiyon kusuru tespit edilmeksizin ambliyopi saptandi.

Tartisma

Literaturde konjenital pitozisli hastalarda genel populas-yona gore daha yuksek oranda kirilma kusuru, sasilik, astigmatizma ve ambliyopiye rastlandigi bildirilmistir (2,4,5).

Konjenital pitozisle birlikte gorulen ambliyopi genellikle pupilla merkezinin kapali olmasina ya da eslik eden sasilik, astigmatizma ve/veya anizometropiye baglidir.

Genel populasyonda ambliyopi insidansi yaklasik olarak %2 civarinda tespit edilmistir (6). Bizim calismamizda bu oran %34, Anderson ve Baumgartner'in (7) calismalarinda %20, Merriam ve ark.(2) calismalarinda %14, Har-rad ve ark. (8) calismalarinda %17, Hornblass ve ark calismalarinda (4) %19, Dray ve Leibovitch'in (9) calismalarinda ise %23 olarak bulunmustur. Ulkemizden Ilhan ve ark. (10) calismalarinda bu oran %29, Berk ve ark. (11) calismalarinda ise %30,7 olarak tespit edilmistir. Bu konudaki tum calismalarda konjenital pitozisi olan olgularda genel populasyona gore ambliyopi oraninda artma oldugu uzerinde bir fikir birligi vardir.

Pitozisin derecesiyle ambliyopinin iliskisi konusunda ise farkli gorusler mevcuttur. Beneish ve ark. (12) hafif, orta veya ciddi pitoziste ambliyopi gorulme sikliginin farkli olmadigini belirtirken, Hornblass ve ark. (4) ciddi pitoziste ambli-yopinin anlamli olarak fazla goruldugunu belirtmislerdir. Bizim calismamizda pupilla merkezi kapali 25 olgunun 10'unda (%40), pupilla merkezi acik olan 19 olgunun ise 5'inde (%26,3) ambliyopi saptandi. Gusek-Schneider ve Martus (13) ise pupilla merkezinin kapali oldugu olgularda ambliyopinin daha sik goruldugunu, bilateral pitozisli olgularda bu farkin daha belirgin oldugunu bildirmislerdir. Bizim calismamizda bilateral pitozisi olan hastalarin %28,6'sinda, tek tarafli pitozisi olan hastalarin %36,7'sinde ambliyopi saptandi ve tek tarafli, pupilla merkezi kapali olgularda ambliyopi daha sik olarak bulundu.

Primatlar ve hayvanlar uzerinde yapilan calismalarda bir goz kapaginin birkac gunlugune tam olarak kapatilmasi deprivasyon ambliyopisine sebep olmustur (14,15). Ancak konjenital pitozisli hastalar degerlendirildiginde, insanlarda sadece pitozise bagli ambliyopi cok fazla izlenmemektedir. Deprivasyon ambliyopisi konjenital pitozisli olgularda Dray ve Leibovitch'in (9) calismasinda %6,9, Harrad ve ark. (8) calismasinda %2,3, Anderson ve Baumgartner'in (7) calismalarinda %1,6 oraninda bildirilmistir. Literaturde bu durumun pitozis varliginda ortaya cikan bas pozisyonuna bagli olabilecegi ifade edilmistir (13,16,17). Bizim calismamizda 37 hastadan sadece birinde (%2,3) eslik eden sasilik, anizo-metropi veya astigmatizma olmadigi halde ambliyopi mevcuttu.

Konjenital pitozisi olan hastalarda literatur incelendiginde sasilik gorulme orani %12-44 (7,12,18,19) olarak bildirilirken bu oran genel populasyonda %1-5 bildirilmistir (20,21). Gusek-Schneider ve Martus tarafindan yapilan calismada, pupilla merkezinin kapali oldugu olgularda kaymanin istatistiksel olarak anlamli duzeyde yuksek oldugu belirtilmistir. Konjenital pitozisli olgulardaki vertikal kaymalar embriyolojik gelisim esnasinda yakin iliskili olan ust rektus kasindaki zayifliga baglidir (7). Pitozis varliginda binokuler fuzyonun bozulmasi nedeniyle sasilik oraninin arttigi one surulmustur (17). Ulkemizden Yagci ve ark.'larinin calismalarinda hastalarin % 49,1'inde konverjans yetmezligi ve/veya bir ya da daha fazla kasi ilgilendiren hareket bozuklugu tespit edilmistir. Levator fonksiyonu zayifladikca bu bozukluklarin sikliginin arttigi bildirilmistir (22). Bizim olgularimizin ise %18,2'sinde sasilik mevcuttu. Sasilik tespit edilen hastalardan biri haric digerleri pupilla merkezi kapali hastalardan olusmakta idi.

Konjenital pitozisli hastalarda astigmatizma insidansi da normal populasyona gore yuksek bildirilmistir (2). Pitozisli hastalarda kapagin korneanin ust yarisina uzun sure yaptigi baski, korneanin bu kisminda duzlesme santralinde diklesmeye ve astigmatizmaya neden olmaktadir. Pitozis ve ble-faroplasti ameliyatlarindan sonra kornea ile kapak etkilesimi ve gozyasi film tabakasindaki degisikliklerden dolayi, kornea topografi haritalariyla da dogrulanan, kornea seklinde ve refraktif ozelliklerinde degisiklik olmaktadir (23). Beneish ve ark. (12) tek tarafli konjenital pitozisli olgularin %27'sinde, Ilhan ve ark. (10) konjenital pitozisli olgularin %23,5'inde, Gusek-Schneider ve Martus (13) tek tarafli pitozisli olgularin %44'unde, bilateral pitozisli olgularin %63'unde astigmatizma bildirmislerdir. Perez-Inigo ve ark.'larinin 35 konjenital pitozisli hastanin refraktif bozukluklarini kontrol grubu ile karsilastirdiklari calismalarinda astigmatizma ile pitozis ciddiyeti arasinda istatistiksel acidan anlamli korelasyonun bulundugu bildirilmistir (24). Bu calismada ise 13 hastada (%29,5) astigmatizma tespit edildi. Bunlarin 7'sinde (%23,3) tek tarafli, 6'sinda (%42,9) ise cift tarafli pitozis mevcuttu. Pitozisin derecesine gore incelendiginde pupilla merkezi kapali olan gozlerin %36'sinda; pupilla merkezi acik olanlarin ise %21'inde astigmatizma mevcuttu. Pupilla merkezi kapali cift tarafli pitozislerde asigmatizma gorulme orani %83,3 olup, tek tarafli pitozislerden yaklasik 4 kat daha yuksek idi. Astigmatizma ile ambliyopi iliskisi arastirildiginda, 15 ambliyop gozun 9'unda astigmatizma mevcuttu.

Ambliyopiye neden olan bir diger onemli faktor de ani-zometropidir. Awaya ve ark.'nin (25) tek tarafli pitozisi olan 50 hastadan olusan calismalarinda 1D uzerinde 39 hastada anizometropi izlemislerdir. Gusek-Schneider ve Marttus'un (13) calismalarinda ise pupilla merkezi kapali 57 hastadan tek tarafli pitozisli 7, bilateral pitozisli 3 hastada, pupilla merkezi acik olan tek tarafli pitozisli 6, bilateral pitozisli 3 hastada anizometropi bildirmislerdir. Bizim calismamizda anizo-metropi sadece tek tarafli pitozisi olan hastalarda tespit edildi ve bu hastalarin %16'sinda pupilla merkezi kapali iken %10,5'inde pupilla merkezi acik idi. Ayrica anizometropi saptanan hastalarin tamaminda ambliyopi mevcuttu.

Sonuc olarak, konjenital pitozisli hastalarda genel popu-lasyonla karsilastirildiginda yuksek oranda ambliyopi saptanmistir. Ambliyopinin sik gorulen sebepleri ise eslik eden astigmatizma, anizometropi ve sasiliktir. Kapak seviyesi de ambliyopi de belirleyici olabilir. Ancak konjenital pitozisli hastalarda sensoryel tipte ambliyopi dusunuldugu kadar sik gorulmemektedir. Pitozisli hastalarda sasilik ve sikloplejili refraksiyon muayeneleri onem arzetmektedir. Pitozisin duzeltilmesi ile birlikte gozluk, kapama tedavisi ve gereken olgulara sasilik cerrahisi ile gorsel rehabilitasyonun ambliyopi-yi azaltacagi kanaatindeyiz.

DOI: 10.4274/tjo.40.275

Kaynaklar

(1.) Berke RN, Wadsworth J. Histopathology of levator muscle in congenital and 1 acquired ptosis. Arch Ophthalmol. 1955; 53:413-28. [Abstract]

(2.) Merriam WW, Ellis FD, Helveston EM. Congenital blepharoptosis, anisometropia and amblyopia. Am J Ophthalmol. 1980;89:401-7. [Abstract]

(3.) McCulloch DL, Wright KW. Unilateral congenital ptosis: Compensatory head posturing and amblyopia. Ophthal Plast Reconstr Surg. 1993;9:196-200. [Abstract]

(4.) Hornblass A, Kass LG, Ziffer AJ. Amblyopia in congenital ptosis. Ophthalmic Surg. 1995;26:334-7. [Abstract]

(5.) Anderson RL, Baumgartner SA. Strabismus in ptosis. Arch Ophtalmol. 1980;98:1062-7. [Abstract] / [PDF]

(6.) American Academy of Ophthalmology. Preferred practice pattern on amblyopia. Presented at: American Academy of Ophthalmology. San Francisco 1992.

(7.) Anderson RL, Baumgartner SA. Amblyopia in ptosis. Arch Ophthalmol. 1980;98:1068-9. [Abstract] / [PDF]

(8.) Harrad RA, Graham CM, Collin JR. Amblyopia and strabismus in congenital ptosis. Eye (Lond). 1988;2:625-7. [Abstract]

(9.) Dray JP, Leibovitch I. Congenital ptosis and amblyopia: a retrospective study of 130 cases. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2002;39:222-5. [Abstract]

(10.) Ilhan HD, Yaman A, Berk AT. Konjenital Pitozis: Refraksiyon ve Ambliyopinin Ozellikleri. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2004;13:180-4. [Abstract] / [PDF]

(11.) Berk AT, Maden A, Kupelioglu A, Ergin M. Kongenital ptozis: Histopatoloji ve okulomotor sistem ozellikleri. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 1994;3:9-14. [Abstract] / [PDF]

(12.) Beneish T, Williams F, Polomeno RC, Little JM, Ramsey B. Unilateral congenital ptosis and amblyopia. Can J Ophthalmol. 1983;18:127-30.

(13.) Gusek-Schneider G, Martus P. Stimulus deprivation amblyopia in human congenital ptosis: A study of 95 patients. Journal of Pediatric Ophthalmology and Strabismus. 2001;38:340-8.

(14.) Awaya S, Miyake Y, Imaizumi Y, Shiose Y, Kanda T, Komuro K. Amblyopia in man, suggestive of stimulus deprivation amblyopia. Jpn J Ophthalmol. 1973;17:69- 82.

(15.) Von Noorden GK. Experimental amblyopia in monkeys. Further behavioral observations and clinical evaluations. Invest Ophthalmol. 1973;12:721-6.

(16.) Callahan MA, Callahan A, editors. Ophthalmic Plastic and Orbital Surgery. Birmingham. Ala:Aesculapius Publishing Co. 1979:58.

(17.) Fiergang DL, Wright KW, Foster JA. Unilateral or asymmetric congenital ptosis, head posturing, and amblyopia. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 1999;36:74-7. [Abstract]

(18.) Schneider GCG, Martus P. Stimulus deprivation amblyopia in human congenital ptosis: a study of 100 patients. Strabismus. 2000;8:261-70. [Abstract]

(19.) Burke R. Congenital ptosis. Arch Ophthalmol. 1949;4:188-97.

(20.) Adelstein AM, Scully J. Epidemiological aspects of squint. Br Med J. 1967;3:334-8. [Abstract] / [PDF]

(21.) Breinsen GM. Research in strabismus. In: Vision and Its Disorders. Washington, DC: National Institute of Neurological Diseases and Blindness, Public Health Service; 1968.

(22.) Yagci A, Kose S, Pamukcu K, Egrilmez S. Konjenital pitoziste goz hareket ve fonksiyon bozukluklari. MN Oftalmoloji. 2000;7:50-3.

(23.) Zinkernagel MS, Ebneter A, Ammann-Rauch D. Effect of upper eyelid surgery on corneal topography. Arch Ophthalmol. 2007; 125:1610-2. [Abstract] / [PDF]

(24.) Perez-Inigo MA, Gonzalez I, Mayoral F, Ferrer C, Honrubia FM. Comparative study of refractive errors in simple congenital myogenic ptosis and control children. Arch Soc Esp Oftalmol. 2008; 83:601-6. [Abstract] / [PDF]

(25.) Awaya S, Yasuma M, Sugawara M, Suzuki M. Studies on visual function in 50 cases of unilateral congenital ptosis. Folia Ophthalmology Japan. 1979;30:195- 201.

Ozlem Yalcin Tok, Selda Koyuncu *, Fatma Akbas Kocaoglu *, Ayse Burcu *, Firdevs Ornek *

Suleyman Demirel Universitesi, Tip Fakultesi, Goz Hastaliklari Anabilim Dali, Isparta, Turkiye * S. B. Ankara Egitim ve Arastirma Hastanesi, 2. Goz Klinigi, Ankara, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Ozlem Yalcin Tok, Turan Mahallesi, Mehmet Bilginer Sitesi C Blok, No: 9 Isparta, Turkiye Gsm: +90 505 486 22 60 E-posta: esattok@yahoo.com Gelis Tarihi/Received: 17.02.2010 Kabul Tarihi/Accepted: 07.06.2010
Tablo 1. Pitozisin agirligi ve tipine gore gozlerin dagilimi

Pupilla merkezi     Kapali  Acik  Toplam

Tek tarafli pitozis    19    11    30
Cift tarafli pitozis    6    8    14
TOPLAM          25    19    44

p = 0,341, Yates duzeltmeli ki kare testi

Tablo 2. Pupilla merkezi acik ya da kapali tek tarafli ve cift tarafli
pitozisli olgularda anizometropi

                    Pupilla merkezi

             Kapali *        Acik **    TOPLAM

           Cift    Tek    Cift    Tek
          tarafli  tarafli  tarafli  tarafli
          pitozis  pitozis  pitozis  pitozis

Anizometropi (+)   0     4     0     2     6
Anizometropi (-)   6     15     8     9     38
TOPLAM        6     19     8     11    44

Tablo 3. Pupilla merkezi acik ya da kapali tek tarafli ve cift tarafli
pitozisli olgularda astigmatizma

                     Pupilla merkezi

             Kapali *    Acik **        TOPLAM

           Cift    Tek    Cift    Tek
          tarafli  tarafli  tarafli  tarafli
          pitozis  pitozis  pitozis  pitozis

Astigmatizma (+)   5     4     1     3     13
Astigmatizma (-)   1     15     7     8     31
TOPLAM        6     19     8     11    44

Tablo 4. Tek tarafli ve cift tarafli pitozisli olgularda pupilla
merkezinin acik ya da kapali olmasina gore sasilik

                          Tek
                         tarafli
           Cift tarafli pitozis *   pitozis **

        Pupilla  Pupilla  Pupilla   Pupilla   TOPLAM
        merkezi  merkezi  merkezi   merkezi
        kapali   acik   kapali    acik

Sasilik (+)    2     0     5      1      8
Sasilik (-)    4     8     14     10     35
TOPLAM      6     8     19     11     44

Tablo 5. Tek tarafli ve cift tarafli pitozisli olgularda pupilla
merkezinin acik ya da kapali olmasina gore ambliyopi

                          Tek
                         tarafli
           Cift tarafli pitozis *   pitozis **

        Pupilla  Pupilla  Pupilla   Pupilla   TOPLAM
        merkezi  merkezi  merkezi   merkezi
         kapali   acik   kapali    acik

Ambliyopi (+)   3     1     7      4     15
Ambliyopi (-)   3     7     12     7     29
TOPLAM       6     8     19     11     44

Tablo 6. Tek tarafli ve cift tarafli pitozisli olgularda okuler motilite
ve refraksiyon

              Pitozis

           Tek    Cift
          tarafli  tarafli   P

Anizometropi (+)    6     0    0,154
Anizometropi (-)    24     14
Astigmatizma (+)    7     6    0,287
Astigmatizma (-)    23     8
Sasilik (+)      6     2    1,000
Sasilik (-)      24     11
Ambliyopi (+)     11     4    0,738
Ambliyopi (-)     29     10
COPYRIGHT 2010 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Article/Ozgun Arastirma
Author:Tok, Ozlem Yalcin; Koyuncu, Selda; Kocaoglu, Fatma Akbas; Ornek, Ayse Burcu Firdevs
Publication:Turkish Journal of Ophthalmology
Article Type:Report
Geographic Code:7TURK
Date:Sep 1, 2010
Words:2630
Previous Article:Two-step surgery for telecanthus-epicanthus and ptosis in patients with blepharophimosis/Blefarofimozisli hastalarda telekantus-epikantus ve pitozis...
Next Article:Etiological and clinical features of our uveitis patients/Uveit olgularimizin etyolojik ve klinik ozellikleri.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |