Printer Friendly

Recurrent ectasia after penetrating keratoplasty/Penetran keratoplasti sonrasi ektazi nuksu.

Summary

Corneal ectasia or recurrent keratoconus after penetrating keratoplasty is rare, and few case reports exist in the literature concerning this condition. Computerized corneal topography is quite useful to identify and manage this disorder. Management consists of several methods ranging from spectacle and contact lens correction to repeated penetrating keratoplasty. Clinical and computerized topography findings of two patients with keratectasia following penetrating keratoplasty are presented in this article. Two healthy 45-year-old and 25-year-old male patients complained of decreased visual acuity following penetrating keratoplasty. Clinical and topographical data were consistent with recurrence of corneal ectasia. After repeated penetrating keratoplasty, best-corrected distance Snellen visual acuity of 0.7 was obtained in the 45-year old patient. The other patient underwent collagen cross linking, received antiglaucomatous therapy, and his visual acuity reached 0.5. During the follow-up period, ectasia progression did not occur. (Turk J Ophthalmol 2013; 43: 124-8)

Key Words: Keratoplasty penetrating, keratoconus, recurrence

Ozet

Penetran keratoplasti sonrasi kornea ektazisi veya keratokonus nuksu nadir gorulen bir tablodur ve bu tablo ile ilgili literaturde az sayida vaka sunulari vardir. Bilgisayarli topografi kullanimi hastaligin tani ve tedavisinde oldukca yararlidir. Tedavide gozluk ve kontakt lens kullanimindan, tekrarlanan penetran keratoplastiye kadar bircok yontem yer alir. Bu makalede penetran keratoplasti sonrasi ektazi gelisen iki vakanin klinik ve bilgisayarli topografi bulgulari sunuldu. 45 ve 25 yasinda saglikli iki erkek hasta penetran keratoplasti sonrasi gorme keskinliklerinde azalmadan yakinmaktaydi. Oftalmolojik ve topografi bulgulari kornea ektazisi nuksu ile uyumluydu. 45 yasindaki hasta rekeratoplasti sonrasi 0,7 Snellen sirasi duzeltilmis gorme keskinligi elde etti. Diger hastaya kollajen capraz bag tedavisi uygulandi, antiglokomatoz tedavi verildi ve gorme keskinligi 0,5'e ulasti. Takip sureleti boyunca ektazide ilerleme olmadi.(Turk J Ophthalmol 2013; 43: 124-8)

Anahtar Kelimeler: Penetran keratoplasti, keratokonus, nuks

Giris

Kornea grefti sonrasi ektazi/ keratokonus nuksu nadir gorulen bir tablodur. Baslangic bulgulari; astigmatizmada artma, gozluk veya kontakt lensle optik duzeltmenin basarisiz olmasi ve goruntu carpikligi ile karakterizedir. (1,2) Gunumuzde modern komputerize topografi yontemleri erken tani ve takipte oldukca yararlidir. Literaturde hem penetran keratoplasti (PK) hem de derin on lameller keratoplasti (DALK) sonrasi klinik taniya dayali ektazi nuksu veya histoplatolojik olarak gercek keratokonus oldugu kanitlanmis olgu sunulari bulunmaktadir. (1-13)

Bu makalede penetran keratoplasti sonrasi kornea ektazisine bagli korneal diklesme gelisen iki olguyu sunmayi ve konu ile ilgili literaturu gozden gecirerek tani ve tedavi alternatiflerini tartismayi amacladik. Olgularin gorme keskinlikleri Snellen eseli ile degerlendirildi ve ondalik olarak ifade edildi. En iyi duzeltilmis gorme keskinlikleri otorefraktometre (OR) (Huvitz MRK 3100, Huvitz Co., Ltd, Korea) ile yapilan olcumler kilavuzlugunda subjektif refraksiyon muayenesi ile belirlendi. Goz ici basinclari (GIB) Goldman applanansyon tonometresi ile olculdu. Topografik inceleme Scheimpflug kamera (Pentacam, Oculus;Weltzar, Germany) ile yapildi. Endotel hucreleri spekuler mikroskopi (Konan NPS 9900, Konan Medical Inc., Japan) ile sayildi. Optik disk basindaki retina sinir lifi tabakasi optik koherens tomografi (OKT) (Zeiss Stratus 3000 OCT[TM], Carl Zeiss Meditec Inc, Dublin, CA, USA) ile degerlendirildi.

Olgul

Kirk bes yasinda erkek hasta sag gozde gorme keskinliginde (GK) azalma sikayeti ile klinigimize basvurdu.

Hikaye: Hikayesinden hastaya; keratokonus nedeniyle dis merkezde sag goze 1994'te penetran keratoplasti (PK) ve 1996'da eksimer laser ile refraktif cerrahi, sol goze 1995 yilinda radial keratotomi (RK) tedavisi yapildigi ogrenilmistir. Hasta ameliyat sonrasi erken donemde her iki gozde GK'nin iyi duzeyde oldugunu, sag gozde PK'dan yaklasik 10 yil sonra gozluk ve kontakt lens kullanimina ragmen GK'de azalma basladigini, yaklasik 5 yildir parmak sayma seviyesinde oldugunu ve sol gozun GK'de herhangi bir degisiklik olmadigini belirtmistir.

Muayene bulgulari: Otorefraktometre ile olcum alinamayan sag gozde GK camsiz 1 metreden parmak sayma (MPS), pinhol ile 0,3 seviyesindeydi ve refraktif cam duzeltmesi ile GK'de artis saglanamadi. Biyomikroskop ile yapilan muayenede hastanin penetran keratoplasti gecirdigi ve korneanin global olarak one dogru bombelestigi goruldu. Greft santralinde gecirdigi eksimer laser yuzey ablasyonuna bagli haze ve retikuler skar vardi. Alici yatak-greft birlesim yerinde ozellikle alt kadranda daha belirgin olan incelme mevcuttu. On kamara oldukca derin, iris ve lens dogal idi (Resim 1). Fundus muayenesinde optik sinir dogaldi ve glokom ile uyumlu bulgu mevcut degildi. Goz ici basinci 16 mmHg idi. Topografik incelemede; K-maks 79,2 D, topografik astigmatizma 5,4 D, en ince kornea kalinligi 528 [mu], on kamara derinligi 4,42 mm, Q degeri 1,71 idi. On aksiyel haritada ozellikle alt kadrandaki greft alici yatak birlesim yerinde belirgin diklesme ve kornea kalinlik haritasinda alt kadranda alici korneada ve alici-donor birlesiminde belirgin incelme mevcuttu (Resim 2).

Sol gozde OR olcum degeri +4,25 (-3,75 128[degrees]) idi, GK camsiz 0,8, pinhol ve refraktif duzeltme (+1,50 40[degrees]) ile 1,0 duzeyindeydi. Biyomikroskopi muayenesinde santrali saydam olan korneada 8 adet RK skari bulundugu, on kamara derinligi normal, iris ve lensin dogal oldugu goruldu. Fundus muayenesinde patolojik bulgu saptanmadi. Goz ici basinci 14 mmHg olarak olculdu. Topografik incelemede; K-maks 52,4 D, topografik astigmatizma 2,1 D, en ince kornea kalinligi 404 [mu], on kamara derinligi 3,27 mm, Q degeri 3,28 idi. On aksiyel haritada santral korneanin duz ve periferik korneanin belirgin derecede dik oldugu izlenmekteydi.

Ektazinin ilerlemis olmasi, santral korneada haze ve retikuler skar bulunmasi nedeniyle rekeratoplasti planlandi. Ilk operasyon grefti 7,5 mm olarak olculdu. Rekeratoplasti sirasinda 8,00 mm'lik vakum trepan, 8,25 mm'lik punch trepan kullanildi. Greft alici yataga 10,0 naylon sutur ile 16 batislik devamli ve 8 adet tek suturle tespit edildi. Postoperatif donemde rutin olan topikal antibiyotik (8x1) ve kortikosteroid (8x1) tedavisine ilaveten topikal siklosporin-A (4x1) baslandi. Rekeratoplasti olmasi nedeniyle 1 mg/kg dozunda baslanan sistemik kortikosteroid 15 gunde azaltarak kesildi. Keratoplasti sonrasi 1. ayda OR olcumu; -3,00 (-6,00 130[degrees]), GK camsiz 5 MPS, pinhol ve duzeltme ile [-3,00 (-4,00 130[degrees])) ile 0,4, topografik astigmatizma 0,6 D idi. Kornea saydam, on kamara temiz, iris ve lens dogaldi, fundus muayenesinde patolojik bulgu yoktu ve GIB 16 mm Hg idi. Alt kadrandaki suturlerin alici yatak kisminda gerilme ve suturlerin distal uclarinin limbustan kayarak alicidonor birlesimine dogru yaklasmis oldugu goruldu. Sutur gerilimini azaltmak icin hastaya topikal timolol maleat %0,5 (Timoptic XE[R], MERCK SHARP & DOHME, France) 1x1 baslandi ve ayni gun alt kadrana ilave suturasyon yapildi.

PK'den 8 hafta sonra (alt kadrana sutur ilavesinden 2 hafta sonra) kornea saydam, on kamara temiz, iris ve lens dogaldi (Resim 3), GIB; 14 mmHg, OR; -4,75 (-0,75 128[degrees]), GK; camsiz 0,1, pinhole ile 0,8, duzeltilme ile -4,50 (- 0,75 125[degrees]) 0,7 ve topografik astigmatizma; 3,5 D idi (Resim 4). Endotel hucte sayisi 2179 hucre/[mm.sup.2] olarak tespit edildi.

Olgu 2

Yirmi bes yasinda erkek hasta, sag gozde yanma ve batma sikayeti ile klinigimize basvurdu.

Hikaye: Her ki gozunden keratokonus tanisi alan hastanin, sol gozune 2004 yilinda PK yapilmis, 6 ay sonra retina dekolmani gelismis, dekolman cerrahisi basarisizlikla sonuclanmis ve isik hissi kayboldugu ogrenilmistir. Hasta sag gozune ise 2005 yilinda dis merkezde PK uygulandigini, ameliyat sonrasi GK gozlukle %60-70 duzeyinde oldugunu ve takiplerinde gozluk numaralarinda sik degisiklik yapilmadigini belirtmistir.

Muayene bulgulari: Sag gozde GK camsiz 0,1, pinhol ve duzeltme ile (-6,25 100[degrees]) ile 0,6 idi. Biyomikroskop ile yapilan muayenede ust kapak konjonktivasinda ince papiller reaksiyon, bulber konjonktivada hafif hiperemi, penetran keratoplasti greftinin saydam, on kamaranin temiz, iris ve lensin dogal oldugu goruldu. Endotel hucre sayisi 2046 hucre/[mm.sup.2], optik diskte cukurlugun diske oram 0,3 ve GIB 15 mmHg idi. OKT'de patolojik bulgu saptanmadi.

Sol gozde isik hissinin olmadigi, hafif konjonktival hiperemi bulundugu, greftin opak oldugu ve fitizis bulbi gelistigi gozlendi.

Allerjik konjonktivit tanisi ile ketotifen %0,025 (Zaditen[R], Novartis Pharma AG, Basel, France) 2x1/gun ve fluorometolon %0,1 (FML[R], Allergan Pharmaceuticals LTD, Ireland) 3xlgun tedavisi baslandi. Bir hafta sonra yapilan kontrol muayenesinde FML tedavisi sonlandirildi, ketotifeni 1 hafta sonra kesmesi onerildi ve topografik inceleme yapildi.

Topografik inceleme: Sag gozde K-maks: 68,8 D, topografik astigmatizma 5,9 D, en ince kornea kalinligi 467 [mu], on kamara derinligi 3,89 mm, Q degeri 0,2 idi. On aksiyel haritada asimetrik papyon seklinde oblik astigmatizmanin bulundugu ve ust kadranin daha dik oldugu goruldu. Hastanin tek gozlu olmasi nedeniyle 3 ay araliklarla takip onerildi. Yaklasik 4 ay sonra yapilan biyomikroskopi ve fundus muayenelerinde patolojik bulgu tespit edilmedi. GK gozlukle (-6,25 100[degrees]) ile 0,6 ve GIB 14 mmHg idi. Topografide ust kadranda 2,4 D diklesme gelistigi fakat K-maks'in bir onceki muayene ile ayni 68,6 D oldugu goruldu. Bir ay sonra kontrole cagrilmasina ragmen sekiz ay sonra kontrole geldiginde GK'de son iki aydir giderek azalma sikayeti vardi. Duzeltilmis GK -6,25 100[degrees] ile 0,1, GIB 15 mmHg, greft saydamdi. Topografi muayenesinde K-maks 87,6 D, topografik astigmatizma 16,5 D, en ince kornea kalinligi 460 [mu], on kamara derinligi 4,43 mm, Q degeri -0,59 idi. On aksiyal haritada asimetrik papyon seklinde oblik astigmatizma, bir onceki muayeneye gore ust kadrandaki diklesmede 15,4 D artis, ust ve alt astigmatizma akslari arasi aci >22[degrees] oldugu tespit edildi. Endotel hucre sayisi 2017 hucre/[mm.sup.2] idi. Hastada duzensiz steroid damla kullanim hikayesi tespit edilmedi. OKT ile disk kenarinda sinir lifi kaybi oldugu tespit edildi ve brimonidin tartarat %0,015 2x1 (Alphagan[R] P, Allergan Ine, Irvine CA, USA) baslandi. Kranial MRI incelemesinde patolojik bulgu tespit edilmedi. PK sonrasi alici korneada ektazinin ilerledigi dusunulerek kornea capraz baglama tedavisi (CxL) icin dis merkeze yonlendirildi. Hastaya 48.3 mikronluk Topografi eslikli PRK+ CxL tedavisi uygulandi. CxL sonrasi 1. ayda GK camsiz 3 MPS, pinhol ile 0,6, duzeltme ile [-6,00 (-6,00 170[degrees])] 0,3 duzeyindeydi. GIB brimonidin tartarat ile 12 mmHg olarak olculdu. OKT'de sinir lifi kaybinin devam etmesi uzerine Brimonidin %0,2 + Timolol %0,5 fiks kombinasyon (Combigan [TM], Allergan Inc, Irvine, CA, USA) 2x1 tedavisine gecildi. Resim 5'de on aksiyel haritada ilk topografik muayeneden capraz bag tedavisi sonrasina kadar ust kadrandaki korneanin diklesmesi ve CxL sonrasi cokme, Resim 6'da CxL sonrasi biyomikroskopik gorunumu izlenmektedir. CxL tedavisinden 3 ay sonra GK camsiz 3 MPS, pinhol ile 0,6 ve duzeltme ile [-6,00 (-6,00 170[degrees])] 0,5. Brimonidin ve timolol maleat fiks kombinasyonu ile GIB 9 mmHg olarak olculdu. OKT'de optik sinir basi degisikliklerinde ilerleme olmadigi tespit edildi. Topografi muayenesinde K-maks 79,4 D, on kamara derinligi 4,52 mm, Q degeri 0,63 olarak bulundu. Ultrasonik olarak olculen kornea kalinligi ise 390 mikron idi.

Tartisma

Penetran keratoplasti sonrasi ektazi gelisimi/keratokonus nuksu 20-25 yillik takiplerde %6-11 oraninda bildirilmistir. (4,6,7,13-15) Siklikla PK'dan 10 yil sonra gelismeye baslamaktadir (1) ve ortalama gelisim suresi bir calismada 17,9 yil olarak bulunmustur. (14) Bu surenin keratokonus dogal gelisim suresine yakin olmasi, gec kornea ektazisinin gercek bir keratokonus gelisimi olabilecegini dusundurmektedir. Hem PK sonrasi, hem de DALK sonrasi histopatolojik olarak dogrulanmis gercek keratokonus olgulari da bildirilmistir. (4,6-8,12,16) Penetran keratoplasti sonrasi gec postoperatif donemde gelisen kornea ektazisi siklikla alt kadranda alici greft bilesim yerinde ve alici yatakta ektazinin ilerlemesi seklindedir. (13-17) Alici yatakta keratokonusun dogal olarak ilerlemesi, alici-greft bilesiminde incelmeye bu da yara yeri stabilizasyonunun bozulmasina, keratometrik diklesmeye ve astigmatizmaya neden olur. (1) Bu tablo gercek keratokonusta goruldugu gibi santral korneanin ilerleyici incelmesi ve ektaziden farkli bir tablodur. (1,4,5) Greftin santral kalinligi normal veya endotel hucre sayisinin zamanla azalmasina bagli olarak normalden daha kalin olabilir. PK sirasinda ektazik dokunun yetersiz cikarilmasinin onemli bir faktor olabilecegi ileri surulmustur. (1) Fakat ektazinin 8,00 mm den buyuk greftlerde de gelismesi bu hipotezin tek basina yeterli olmayacagini dusundurmektedir. (14)

Greftte gercek keratokonus gelisiminde uc faktor uzerinde durulmaktadir: (1,7,13,14)

1-Donor korneada tespit edilememis veya subklinik keratokonus varligi; Ektazi gelisen donorlerin diger gozlerinden alinan donor kornealarin takiplerinde keratokonus gelismemesi bu hipotezinde tek basina yeterli olmadigini dusundurmekredir.

2-PK sonrasi kontakt lens kullanimi, sik goz kasima gibi hastaya ait faktorler,

3-Alici epiteli ve stromal keratositleri ile donor korneanin biyomekanik etkilesimi; Anormal alici epiteli bir takim yikici enzimler aciga cikarmaktadir ve epitel--stroma etkilesimi Bowman membrani'na hasar verir. Anormal alici keratositlerinin zamanla donor dokuya infiltrasyonunun anormal kollajen uretimine ve keratokonus gelisimine neden oldugu dusunulmektedir.

Kornea ektazisi LASIK cerrahisi sonrasi da gorulen bir komplikasyondur. (18-19) LASIK sonrasi kornea ektazisi gelisiminin erken donemlerinde GIB'in dusurulmesinin, ektazi gelisimini onlemede veya durdurmada yararli olabildigi bildirilmistir. (20) Kornea iki karsit kuvvetin etkisi altindadir. GIB kornea arka yuzeyine basinc uygularken, atmosferik basincta kornea on yuzunden basinc uygulamaktadir. Herhangi bir islem gecirmemis korneanin biyomekanik gucu, bu iki karsit basinctan birinin digerini asmasi durumunda (GIB artisi, kasima aliskanligi ile disaridan uygulanan basi v.b) korneanin sekil degistirmesini onlemektedir. Cerrahi islem gecirmis kornealarda kollajen lifler korneanin seklini korumak icin yeteri kadar guclu degildir ve GIB etkisi ile kotnea disari dogru bombelesme egilimindedir. Erken veya aktif ektazi doneminde GIB'in topikal bir ilacla dusurulmesinin ektazi gelisimini onlemede yararli olabilecegi onerilmistir. Uzun sureli ektazilerde GIB dusurulmesi etkisiz olmaktadir. (18)

Kornea cerrahisi gecirmis olgularda onemli bir sorun da GIB olculmesidir. Bu vakalarda, korneanin incelmesi, sekil degistirmesi kollajen lamellerin degisimi GIB olcumlerini etkilemekte ve Goldman applanasyon tonometresi ile yapilan statik olcumler yaniltici sonuclar vermektedir. Keratokonusta hastaligin ilerlemesine ve korneanin incelmesine paralel olarak 'Goldman applanasyon tonometresi icin kornea kalinligina gore hesap yapan standart nomogramlarin yaklasik 2-6 mmHg' GIB 'ni dusuk degerlendirdigi bildirilmistir. (21-22) Dinamik kontur tonometre duzensiz kornealardaki biyomekanik degisikliklerden en az erkilenir. (23,24)

Penetran keratoplasti sonrasi gelisen ektazi / keratokonus nuksu tedavisinde gozluk ve kontakt lens kullanimindan, ikinci penetran keratoplastiye kadar cesitli yontemler yer alir. (2,9) Kornea CxL tedavisinin keratokonusun ilerlemesini durdurmada etkili oldugu bircok calismada gosterilmistir. (25-28) Ektazinin erken doneminde kollajen liflerdeki baglantilari arttirmak ve korneanin guclenmesini saglamak icin yararlidir.

Bizim olgularimizdaki ektazini etiyolojisi topografik olarak degerlendirildiginde alici yatakta keratokonusun dogal ilerlemesi, alici-greft bilesiminde incelme ve yara yeri stabilizasyonunun bozulmasidir. Birinci olguda K-maks 79,2 D ve kornea kalinligi 528 [mu] olarak olculmustur ve pakimetre haritasinda ozellikle alt kadranda daha belirgin olarak alici korneada ve alici-greft bilesim yerinde incelme izlenmistir. Operasyon sirasinda olculen ilk greft buyuklugu 7,5 mm dir. Bu vakada ektazi hafif veya orta duzeyde olsaydi ve santral korneada haze olmasaydi yapilacak islem alt kadranda yara yerinin acilmasi, kama rezeksiyon ve resuturasyon olabilirdi. Kornea merkezinde haze olmasi ve korneanin global formda one dogru bombelesmesi nedeniyle, hastanin kendi grefti uzerinde yapilacak cerrahi mudahale ile yeterli GK elde edilme ihtimalinin zayif olacagi dusunuldu ve 8,00 mm capli rekeratoplasti planlandi. Rekeratoplasti sonrasi; operasyon sirasinda limbusa yakin gecilen sutur uclarinin, 6. hafta kontrolunde alici donor birlesimine dogai kaymasi alici korneada ozellikle alt kadranda sutur geriliminin arttigini dusundurdu. GIB 16 mmHg idi ve optik sinir basinda GIB yuksekligi dusundurecek bulgu olmamasina ragmen korneaya icerden uygulanan gucu azaltmak icin, yara yeri stabilizasyonu saglanana kadat antiglokomatoz tedavi eklendi ve alt kadrana ilave suturasyon yapildi. Ilave suturasyon sonrasinda 0,7 duzeyinde duzeltilmis GK elde edildi.

Ikinci olgumuzda ilk basvuru ve 4 ay sonraki kontrolde GIB normal sinirlarda olculdu. Optik sinir basinda patolojik bulgu saptanmadi. Bizim takibimize girdikten yaklasik bir yil sonra miyopik refraktif kusurun ve topografide kornea ust kadraninda diklesmenin artmasi nedeniyle ektazi baslangici olabilecegi dusunuldu. GIB 15 mmHg olmasina ragmen OKT'de retina sinir lifi kaybi tespit edildiginden ve keratoplastili gozlerde Goldmann applanasyon tonometresi ile olculen GIB'in yaniltici olabilecegi goz onune alinarak topikal antiglokomatoz tedavi basladik ve CxL ile korneanin mekanik kuvvetini arttirmayi, ektazinin ilerlemesini durdurmayi hedefledik. Topografi eslikli PRK ile kombine CxL sonrasi 1. ayda duzeltilmis GK 0,3 seviyesine ulasti. Tekli antiglokomatoz tedavi altinda GIB 12 mmHg olarak olculmesine ragmen OKT'de retina sinir lifi kaybi devam ettiginden ikili fiks kombinasyon antiglokomatoz tedaviye gecildi. CxL sonrasi 3. aydaki muayenesinde duzeltilmis GK 0,5 duzeyine ulasti, GIB 9 mmHg idi ve topografide ektazinin ilerlemedigi goruldu.

Sonuc

Keratoplasti sonrasi kornea ektazisi gelisimi nadir gorulen bir komplikasyondur. Ektazi baslangicinda bu olgularda tespit edilememis bir GIB yuksekligi olabilecegi arastirilmalidir. GIB dusurmeye yonelik ilac kullaniminin ve ozellikle genc hastalarda kornea biyomekanik gucunu arttirmak, ektazinin ilerlemesini durdurmak icin kollajen capraz bag tedavisinin yararli olabilecegi fikrinin uzun donem takip sonuclari ile desteklenmesi gerekir. Ektazinin ilerlemesinin onlenemedigi olgularda gorme keskinligini arttirmak icin rekeratoplasti son tedavi secenegidir.

DOI: 10.4274/tjo.43.98700

Kaynaklar

(1.) Raecker ME, Erie JC, Patel SV, Bourne WM. Long-term keratometric changes after penetrating keratoplasty for keratoconus and Fuchs endothelial dystrophy. Trans Am Ophthalmol Soc. 2008;106:187-93.

(2.) Thalasselis A, Etchepareborda J. Recurtent keratoconus 40 years after keratoplasty. Ophthalmic Physiol Opt. 2002;22:330-2.

(3.) de Toledo JA, de la Paz MF, Barraquer RI, Barraquer J. Long-term progression of astigmatism after penetrating keratoplasty for keratoconus: evidence of late recurrence. Cornea. 2003;22:317-23.

(4.) Bourges JL, Savoldelli M, Dighiero P, et al. Recurrence of keratoconus characteristics: a clinical and histologic follow-up analysis of donor grafts. Ophthalmology. 2003;110:1920-5.

(5.) Szczotka-Flynn L, McMahon TT, Lass JH, et al. Late-stage progressive corneal astigmatism after penetrating keratoplasty for keratoconus. Eye Contact Lens. 2004;30:105-10.

(6.) Bechrakis N, Blom ML, Stark WJ, Green WR. Recurrent keratoconus. Cornea. 1994;13:73-7.

(7.) Kremer I, Eagle RC, Rapuano CJ, Laibson PR. Histologic evidence of recurrent keratoconus seven years after keratoplasty. Am J Ophthalmol. 1995;119:511-2.

(8.) Abelson MB, Collin lib, Gillette TE, Dohlman CH. Recurrent keratoconus aftet keratoplasty. Am J Ophthalmol. 1980;90:672-6.

(9.) Valldeperas X, Angi M, Romano V, Romano MR. Bilateral Keratectasia 34 Years after Corneal Transplant. Case Report Ophthalmol. 2010;2;l:24-9.

(10.) Patel Sy Malta JB, Banitt MR, et al. Recurrent ectasia in corneal grafts and outcomes of repeat keratoplasty for keratoconus. Br J Ophthalmol. 2009;93:191-7.

(11.) Patel N, Mearza A, Rostron CK, Chow J. Corneal ectasia following deep lamellar keratoplasty. Br J Ophthalmol. 2003;87:799-800.

(12.) Yeniad B, Alparslan N, Akarcay K. Eye rubbing as an apparent cause of recurrent keratoconus. Cornea. 2009;28:477-9.

(13.) Reinhart WJ, Musch DC, Jacobs DS, Lee WB, Kaufman SC, Shtein RM. Deep anterior lamellar keratoplasty as an alternative to penetrating keratoplasty a report by the American Academy of Ophthalmology. Ophthalmology. 2011;118:209-18.

(14.) Pramanik S, Musch DC, Sutphin JE, Farjo AA. Extended long-term outcomes of penetrating keratoplasty for keratoconus. Ophthalmology. 2O06;l 13:1633-8.

(15.) Rubinfeld RS, Traboulsi EI, Arentsen JJ, Eagle RC Jr. Keratoconus after penetrating keratoplasty. Ophthalmic Surg. 1990;21:420-2.

(16.) Unal M, Yucel I, Akar Y, Akkoyunlu G, Uscunel I. Recurrence of keratoconus in two corneal grafts after penetrating keratoplasty. Cornea. 2007;26:362-4.

(17.) Lim L, Pesudovs K, Goggin M, Costet DJ. Late onset post-keratoplasty astigmatism in patients with keratoconus. Br J Ophthalmol. 2004;88:371-6.

(18.) Wachlet BS, Lowering intraocular pressure for keratoectasia. In modern management of keratoconus, Ed Wachlet BS. Jaypee Brothers Medical Publisher, New Delhijndia 2008, Section 3;p,149-156.

(19.) Kymionis GD, Portaliou DM, Diakonis VF, et al. Management of post laser in situ keratomileusis ectasia with simultaneous topography guided photorefractive keratectomy and collagen cross-linking. Open Ophthalmol J. 2011;ll;5:ll-3.

(20.) Hiatt JA, Wachler BS, Grant C. Reversal of laser in situ keratomileusisinduced ectasia with intraocular pressure reduction. J Cataract Refract Surg. 2005;31:1652-5.

(21.) Romppainen T, Bachmann LM, Kaufmann C, Kniestedt C, Mrochen M, Thiel MA. Effect of riboflavin-UVA-induced collagen cross-linking on intraocular pressure measurement. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2007;48:5494-8.

(22.) Kaufmann C, Bachmann LM, Thiel MA. Intraocula pressure measurements using dynamic contour tonometry after laser in situ keratomileusis. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2003;44:3790-4.

(23.) Ozbek Z, Cohen EJ, Hammersmith KM, Rapuano CJ. Dynamic contour tonometry: a new way to assess intraocular pressure in ectatic corneas. Cornea. 2006^25:8904.

(24.) Meyenberg A, Iliev ME, Eschmann R, Frueh BE. Dynamic contour tonometry in keratoconus and postkeratoplasty eyes. Cornea. 2008;27:305-10.

(25.) Wachler BS, Shawn J, Colin CCK. C3R Corneal Collagen Crosslinking with Riboflavin. In modern management of keratoconus, Ed Wachler BS. Jaypee Brothers Medical Publisher, New Delhijndia 2008, Section 3;p,75-92.

(26.) Kanellopoulos AJ. PRK and C3R. In modern management of keratoconus, Ed Wachler BS. Jaypee Brothers Medical Publisher, New Delhijndia 2008, Section 6;p,219-228.

(27.) Sin jab MM. Quick guide to the management of keratoconus. A systematic step-by-step approach. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012, section 3;p,59-93.

(28.) Gkika M, Labiris G, Kozobolis V Corneal collagen cross-linking using riboflavin and ultraviolet-A irradiation: a review of clinical and experimental studies. Int Ophthalmol. 2011;31:309-19.

Ayse Burcu, Zuleyha Yalniz Akkaya, Koray Budak *, Firdevs Ornek

S.B. Ankara Egirim ve Arastirma Hastanesi Goz Klinigi, Ankara, Turkiye

* Serbest hekim, Ankara, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Ayse Burcu, S B. Ankara Egitim ve Arastirma Hastanesi Goz Klinigi, Ankara, Turkiye Tel.: +90 312 491 63 97 E-posta anurozler@yahco.com.tr Gelis Tarihi/Received: 26.04.2012 Kabul Tarihi/Accepted 04.07.2012
COPYRIGHT 2013 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Case Report/Olgu Sunumu
Author:Burcu, Ayse; Akkaya, Zuleyha Yalniz; Budak, Koray; Ornek, Firdevs
Publication:Turkish Journal of Ophthalmology
Article Type:Case study
Geographic Code:7TURK
Date:Mar 1, 2013
Words:3385
Previous Article:Traumatic and toxic optic neuropathies/Travmatik ve toksik optik noropati.
Next Article:Ocular surface reconstruction with allogeneic limbal stem cell and autologous oral mucosal graft: two cases/Allojen limbai kok hucre ve otolog oral...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters