Printer Friendly

Browse RNA sequencing topic

Articles

1-300 out of 333 article(s) nextnext page
Title Author Type Date Words
Expression Analysis of Apocheima cinerarius Ershoff from Different Geographical Populations through Illumina RNA-seq. Wang, Lei; Yang, Lu; Luo, Lei; Gao, Yaqi; Gao, Jian; Liu, Ping Report Oct 20, 2020 7909
Folic acid supplementation regulates key immunity-associated genes and pathways during the periparturient period in dairy cows. Khan, Muhammad Zahoor; Zhang, Zhichao; Liu, Lei; Wang, Di; Mi, Siyuan; Liu, Xueqin; Liu, Gang; Guo, Sep 1, 2020 6542
Transcriptome Analysis Reveals Complex Defensive Mechanisms in Salt-Tolerant and Salt-Sensitive Shrub Willow Genotypes under Salinity Stress. Sui, Dezong; Wang, Baosong Aug 31, 2020 6144
The Role of Caspase-4 and NLRP1 in MCF7 Cell Pyroptosis Induced by hUCMSC-Secreted Factors. Jiao, Yang; Wang, Linlin; Lu, Lin; Liu, Jianjun; Li, Xin; Zhao, Hongbo; Hou, Zongliu; Zheng, Bingron Jul 31, 2020 7644
High-Throughput Sequencing and Exploration of the lncRNA-circRNA-miRNA-mRNA Network in Type 2 Diabetes Mellitus. Yang, Fang; Chen, Yang; Xue, Zhiqiang; Lv, Yaogai; Shen, Li; Li, Kexin; Zheng, Pingping; Pan, Pan; F Jun 30, 2020 6187
Baicalin Represses C/EBP[beta] via Its Antioxidative Effect in Parkinson's Disease. Lei, Kecheng; Shen, Yijue; He, Yijing; Zhang, Liwen; Zhang, Jingxing; Tong, Weifang; Xu, Yichun; Jin Jun 30, 2020 7451
Comparative Transcriptome Analysis Reveals the Potential Cardiovascular Protective Targets of the Thyroid Hormone Metabolite 3-Iodothyronamine (3-T1AM). Haiyan, Zhou; Bailong, Hu; Bei, Zhang; Yiming, Wang; Xingde, Liu Jun 30, 2020 4536
An Integrated Transcriptomic and Proteomic Analysis Identifies Significant Novel Pathways for Henoch-Schonlein Purpura Nephritis Progression. Xie, Biao; Zhang, Wei; Zhang, Qi; Zhang, Qiuju; Wang, Yupeng; Sun, Lin; Liu, Meina; Zhou, Ping Jun 30, 2020 6148
RNA Sequencing for Gene Expression Profiles in Peripheral Blood Mononuclear Cells with Ankylosing Spondylitis RNA. Huang, Dan; Liu, Jian; Cao, Yunxiang; Wan, Lei; Jiang, Hui; Sun, Yue; Wen, Jianting Jun 30, 2020 4989
Profiling and Bioinformatics Analysis of Differentially Expressed circRNAs in Spinal Ligament Tissues of Patients with Ankylosing Spondylitis. Kou, Jianqiang; Liu, Guoming; Liu, Xiangyun; Li, Tianmi; Wei, Ying; Sun, Yuanliang; Wang, Ting; Wang Jun 30, 2020 6777
Identification of Heat-Responsive Genes in Guar [Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub]. Alshameri, Aref; Qurainy, Fahad Al-; Gaafar, Abdel-Rhman; Khan, Salim; Nadeem, Mohammad; Alansi, Sal Jun 30, 2020 11573
Using RNA-Seq to Explore the Repair Mechanism of the Three Methods and Three-Acupoint Technique on DRGs in Sciatic Nerve Injured Rats. Lv, Tao-tao; Mo, Yan-jun; Yu, Tian-yuan; Shao, Shuai; Lu, Meng-qian; Luo, Yu-ting; Shen, Yi; Zhang, Jun 30, 2020 7231
Swift and Arbor partner for hybridization-based target enrichment of COVID-19 virus. Jun 4, 2020 173
Profiling of the Salt Stress Responsive MicroRNA Landscape of C4 Genetic Model Species Setaria viridis (L.) Beauv. Pegler, Joseph L.; Nguyen, Due Quan; Grof, Christopher P.L.; Eamens, Andrew L. Jun 1, 2020 13317
Response to the Cold Stress Signaling of the Tea Plant (Camellia sinensis) Elicited by Chitosan Oligosaccharide. Li, Yingying; Zhang, Qiuqiu; Ou, Lina; Ji, Dezhong; Liu, Tao; Lan, Rongmeng; Li, Xiangyang; Jin, Lin Jun 1, 2020 6474
Transcriptional Analysis Reveals Key Genes in the Pathogenesis of Nifedipine-Induced Gingival Overgrowth. Ju, Yanqin; Huang, Lijuan; Wang, Shuwei; Zhao, Shouliang Report May 31, 2020 5885
Abnormal Peripheral Neutrophil Transcriptome in Newly Diagnosed Type 2 Diabetes Patients. Lin, Qiuqiu; Zhou, Wenzhi; Wang, Yanfei; Huang, Juan; Hui, Xiaoyan; Zhou, Zhiguang; Xiao, Yang May 31, 2020 6019
Global Transcriptional Profiling Reveals Novel Autocrine Functions of Interleukin 6 in Human Vascular Endothelial Cells. Ljungberg, Liza U.; Zegeye, Mulugeta M.; Kardeby, Caroline; Falker, Knut; Repsilber, Dirk; Sirsjo, A May 31, 2020 7529
AKNA Is a Potential Prognostic Biomarker in Gastric Cancer and Function as a Tumor Suppressor by Modulating EMT-Related Pathways. Wang, Gang; Sun, Dan; Li, Wenhui; Xin, Yan May 31, 2020 4982
Clinical and Genetic Analyses of 38 Chinese Patients with Peutz-Jeghers Syndrome. Wu, Bo-Da; Wang, Yong-Jun; Fan, Liang-Liang; Huang, Hui; Zhou, Peng; Yang, Mei; Shi, Xiao-Liu May 31, 2020 4849
Enhanced Effect of IL-1 [beta]-Activated Adipose-Derived MSCs (ADMSCs) on Repair of Intestinal Ischemia-Reperfusion Injury via COX-2-[PGE.sub.2] Signaling. Liu, Liu; He, Yi Ren; Liu, Shao Jun; Hu, Lei; Liang, Li Chuang; Liu, Dong Liang; Liu, Lin; Zhu, Zhi Apr 30, 2020 7343
RNA-Seq Analysis of the Liver Transcriptome Reveals the Networks Regulating Treatment of Sitagliptin Phosphate plus Fuzhujiangtang Granule in the Zucker Diabetic Fatty Rats. Guo, Xuan; Sun, Wen; Xu, Guangyuan; Hou, Dan; Zhang, Zhuo; Wu, Lili; Liu, Tonghua Apr 30, 2020 11292
Combining bioinformatics and biological detection to identify novel biomarkers for diagnosis and prognosis of pulmonary tuberculosis. Zhao, Guanren; Luo, Xiaobo; Han, Xue; Liu, Zhen Apr 1, 2020 4780
Veracyte announces results of study identifying over 100 fusions in FNA samples. Apr 1, 2020 405
Transcriptome Analysis of 'Haegeum' Gold Kiwifruit Following Ethylene Treatment to Improve Postharvest Ripening Quality. Tilahun, Shimeles; Choi, Han Ryul; Kwon, Hyok; Park, Sung Min; Park, Do Su; Jeong, Cheon Soon Apr 1, 2020 8971
Morphological, Physiological, and Genetic Responses to Salt Stress in Alfalfa: A Review. Bhattarai, Surendra; Biswas, Dilip; Fu, Yong-Bi; Biligetu, Bill Apr 1, 2020 8767
Microbiome within Primary Tumor Tissue from Renal Cell Carcinoma May Be Associated with PD-L1 Expression of the Venous Tumor Thrombus. Liss, Michael A.; Chen, Yidong; Rodriguez, Ronald; Pruthi, Deepak; Johnson-Pais, Teresa; Wang, Hanzh Mar 31, 2020 3190
DV200 Index for Assessing RNA Integrity in Next-Generation Sequencing. Matsubara, Takehiro; Soh, Junichi; Morita, Mizuki; Uwabo, Takahiro; Tomida, Shuta; Fujiwara, Toshiyo Mar 31, 2020 2953
miR-146b-5p Plays a Critical Role in the Regulation of Autophagy in [DELTA]per Brucella melitensis-Infected RAW264.7 Cells. Hanwei, Jiao; Nie, Xin; Zhu, Huapei; Li, Baobao; Pang, Feng; Yang, Xiaohong; Cao, Ruiyong; Yang, Xia Mar 1, 2020 7924
A Novel Therapeutic Reagent, KA-1002 for Alleviating Lysophosphatidic Acid-Mediated Inflammation Related Gene Expression in Swine Macrophages. Hwang, Hyeon-Jeong; Park, Tamina; Kim, Miok; Shin, Hee-su; Hwang, Wooyeon; Min, Yong Ki; Song, Suk-g Report Mar 1, 2020 5867
Detection of Fusion Genes Using a Targeted RNA Sequencing Panel in Gastrointestinal and Rare Cancers. Lee, Su Jin; Hong, Jung Yong; Kim, Kyung; Kim, Kyoung-Mee; Kang, So Young; Lee, Taeyang; Kim, Seung Mar 1, 2020 4701
Protein Expression Profile and Transcriptome Characterization of Penicillium expansum Induced by Meyerozyma guilliermondii. Yang, Qiya; Solairaj, Dhanasekaran; Apaliya, Maurice Tibiru; Abdelhai, Mandour; Zhu, Marui; Yan, Yua Mar 1, 2020 7915
No excessive mutations in transcription activator-like effector nuclease-mediated [alpha]-1,3-galactosyltransferase knockout Yucatan miniature pigs. Choi, Kimyung; Shim, Joohyun; Ko, Nayoung; Park, Joonghoon Feb 1, 2020 7883
Gene Expression Profiling in Ovaries and Association Analyses Reveal HEP21 as a Candidate Gene for Sexual Maturity in Chickens. Chen, Biao; Liang, Guitao; Zhu, Xuenong; Tan, Yuwen; Xu, Jiguo; Wu, Hongxiang; Mao, Huirong; Zhang, Report Feb 1, 2020 6896
Combinatorial Discriminant Analysis Applied to RNAseq Data Reveals a Set of 10 Transcripts as Signatures of Exposure of Cattle to Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis. Malvisi, Michela; Curti, Nico; Remondini, Daniel; De Iorio, Maria Grazia; Palazzo, Fiorentina; Gandi Report Feb 1, 2020 6450
RNA Sequencing (RNA-Seq) Based Transcriptome Analysis in Immune Response of Holstein Cattle to Killed Vaccine against Bovine Viral Diarrhea Virus Type I. Lopez, Bryan Irvine; Santiago, Kier Gumangan; Lee, Donghui; Ha, Seungmin; Seo, Kangseok Report Feb 1, 2020 6522
Atmospheric Ammonia Affects Myofiber Development and Lipid Metabolism in Growing Pig Muscle. Tang, Shanlong; Xie, Jingjing; Zhang, Sheng; Wu, Weida; Yi, Bao; Zhang, Hongfu Report Jan 1, 2020 7508
Identification of Novel lncRNAs Differentially Expressed in Placentas of Chinese Ningqiang Pony and Yili Horse Breeds. Pu, Yabin; Zhang, Yanli; Zhang, Tian; Han, Jianlin; Ma, Yuehui; Liu, Xuexue Report Jan 1, 2020 7028
Evaluation of SCD, ACACA and FASN Mutations: Effects on Pork Quality and Other Production Traits in Pigs Selected Based on RNA-Seq Results. Piorkowska, Katarzyna; Malopolska, Martyna; Ropka-Molik, Katarzyna; Szyndler-Nedza, Magdalena; Wiech Report Jan 1, 2020 9277
Small RNA Sequencing Reveals Exosomal miRNAs Involved in the Treatment of Asthma by Scorpio and Centipede. Tang, Binqing; Wu, Yingen; Fang, Hong; Wu, Yuqin; Shi, Kehua Jan 1, 2020 5677
Altered Expression of Long Noncoding and Messenger RNAs in Diabetic Nephropathy following Treatment with Rosiglitazone. Zhang, Liwen; Zhou, Ying; Zhou, Fangfang; Yu, Xialian; Liu, Jian; Liu, Yunzi; Zhu, Yufei; Wang, Weim Jan 1, 2020 8020
Differential RNA editing of ATP complex in different tissues of Catharanthus roseus plastid. Alshammari, Wasimah B.; Alhamdan, Huda; Khan, Thana; Hassanein, Sameh E.; Ramadan, Ahmed M. Report Jan 1, 2020 3859
Hepatic Tumor Formation in Adult Mice Developmentally Exposed to Organotin. Katz, Tiffany A.; Grimm, Sandra L.; Kaushal, Akhilesh; Dong, Jianrong; Trevino, Lindsey S.; Jangid, Jan 1, 2020 13540
Sucrose Promotes Strawberry Fruit Ripening and Affects Ripening-Related Processes. Luo, Ya; Lin, Yuanxiu; Mo, Fan; Ge, Cong; Jiang, Leiyu; Zhang, Yong; Chen, Qing; Sun, Bo; Wang, Yan; Dec 31, 2019 7271
Weighted Gene Coexpression Network Analysis Identified MicroRNA Coexpression Modules and Related Pathways in Type 2 Diabetes Mellitus. Feng, Tianyu; Li, Kexin; Zheng, Pingping; Wang, Yanjun; Lv, Yaogai; Shen, Li; Chen, Yang; Xue, Zhiqi Dec 31, 2019 5554
Transcriptome Analysis Reveals the Molecular Mechanisms Underlying Adenosine Biosynthesis in Anamorph Strain of Caterpillar Fungus. Lin, Shan; Zou, Zhicheng; Zhou, Cuibing; Zhang, Hancheng; Cai, Zhiming Dec 31, 2019 7329
Comparative Effect of Aqueous and Methanolic Bupleuri Radix Extracts on Hepatic Uptake of High-Density Lipoprotein and Identification of the Potential Target in HFD-Fed Mice. Tan, Zhibin; Huang, Yijia; Chen, Fenglian; Cao, Cheng; Wang, Shuling Dec 31, 2019 6069
Scientists compare human brain neurons with crabs to validate RNA sequencing. ANI Dec 16, 2019 443
Transcriptome Profiles of Contrasting Potato (Solanum tuberosum L.) Genotypes Under Water Stress. Barra, MacArena; Meneses, Claudio; Riquelme, Stephanie; Pinto, Manuel; Lague, Martin; Davidson, Char Dec 1, 2019 8427
BLUE MUSSEL (GENUS MYTILUS) TRANSCRIPTOME RESPONSE TO SIMULATED CLIMATE CHANGE IN THE GULF OF MAINE. Martino, Pieter A.; Carlon, David B.; Kingston, Sarah E. Dec 1, 2019 11805
A Rare Partner of TFE3 in the Xp11 Translocation Renal Cell Carcinoma: Clinicopathological Analyses and Detection of MED15-TFE3 Fusion. Ye, Hong; Qin, Shuming; Li, Ning; Lin, Min; Xu, Yanmei; Li, Xiaomei Nov 30, 2019 4693
Expression Profile Analysis of Differentially Expressed Circular RNAs in Steroid-Induced Osteonecrosis of the Femoral Head. Zhu, Zhongxin; Du, Wenxi; Yu, Huan; Jin, Hongting; Tong, Peijian Nov 30, 2019 3910
Adipose-Derived Stem Cells Are an Efficient Treatment for Fistula-in-ano of Japanese Rabbit. Qin, Xiao; Wang, Peng; Huang, Yongming; Li, Yansen; Chao, Min; Wang, Wei Nov 30, 2019 4000
Veracyte announces new data that advance understanding of genomic alterations. Nov 3, 2019 181
Exogenous DCPTA Increases the Tolerance of Maize Seedlings to PEG-Simulated Drought by Regulating Nitrogen Metabolism-Related Enzymes. Xie, Tenglong; Gu, Wanrong; Li, Congfeng; Li, Jing; Wei, Shi Nov 1, 2019 8442
Expression Levels of the [gamma]-Glutamyl Hydrolase I Gene Predict Vitamin [B.sub.9] Content in Potato Tubers. Robinson, Bruce R.; Salinas, Carolina Garcia; Parra, Perla Ramos; Bamberg, John; de la Garza, Rocio Nov 1, 2019 8408
Comprehensive Stress-Based De Novo Transcriptome Assembly and Annotation of Guar (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.): An Important Industrial and Forage Crop. Al-Qurainy, Fahad; Alshameri, Aref; Gaafar, Abdel-Rhman; Khan, Salim; Nadeem, Mohammad; Alameri, Abd Oct 31, 2019 9171
Determination of Electroacupuncture Effects on circRNAs in Plasma Exosomes in Diabetic Mice: An RNA-Sequencing Approach. Shou, Yin; Hu, Li; Zhang, Weibo; Gao, Yuan; Xu, Ping; Zhang, Bimeng Oct 31, 2019 8563
Corrigendum to "Genome-Wide Identification of Long Noncoding RNAs in Human Intervertebral Disc Degeneration by RNA Sequencing". Zhao, Bo; Lu, Minjuan; Wang, Dong; Li, Haopeng; He, Xijing Correction notice Oct 31, 2019 173
Global Next Generation Sequencing Services Market 2019-2025: Focus on Targeted Sequencing, Exome, RNA-Seq, ChIP Sequencing. Oct 23, 2019 910
Novigenix's New Early Colon Cancer Detection Blood Test Demonstrates Positive Results. Oct 2, 2019 488
Integrated mRNA and miRNA profile expression in livers of Jinhua and Landrace pigs. Huang, Minjie; Chen, Lixing; Shen, Yifei; Chen, Jiucheng; Guo, Xiaoling; Xu, Ningying Oct 1, 2019 4138
Diapause within the Context of Life-History Strategies in Calanid Copepods (Calanoida: Crustacea). Lenz, Petra H.; Roncalli, Vittoria Oct 1, 2019 7067
Transcriptome Arofile of Brassica rapa L. Reveals the Involvement of Jasmonic Acid, Ethylene, and Brassinosteroid Signaling Pathways in Clubroot Resistance. Fu, Pengyu; Piao, Yinglan; Zhan, Zongxiang; Zhao, Yuzhu; Pang, Wenxing; Li, Xiaonan; Piao, Zhongyun Oct 1, 2019 8521
Small RNA sequencing reveals microRNAs related to neuropathic pain in rats. Dai, Dawei; Wang, Junyu; Jiang, Ying; Yuan, Lei; Lu, Youming; Zhang, Aijun; Zou, Dongdong; Chen, Xin Oct 1, 2019 4101
Protective Effects of Oridonin on Acute Liver Injury via Impeding Posttranslational Modifications of Interleukin-1 Receptor-Associated Kinase 4 (IRAK4) in the Toll-Like Receptor 4 (TLR4) Signaling Pathway. Shi, Min; Deng, Yilin; Yu, Heguo; Xu, Ling; Shi, Cuicui; Chen, Jiong; Li, Guangming; Du, Yiqi; Wang, Sep 30, 2019 5979
Bioinformatic Analysis of Transcriptomic Data Reveals Novel Key Genes Regulating Osteogenic Differentiation of Human Adipose Stem Cells. Cheng, Jinluo; Zhao, Xinyuan; Liu, Juan; Cui, Li; Zhu, Yanfeng; Yuan, Xiaoqing; Gao, Jianbo; Du, Yun Aug 31, 2019 3672
Moxibustion Exerts a Neuroprotective Effect through Antiferroptosis in Parkinson's Disease. Lu, Juan; Liu, Xuelei; Tian, Ye; Li, Hang; Ren, Zhenxing; Liang, Shuang; Zhang, Guiyu; Zhao, Caiping Aug 31, 2019 6778
Circular RNA hsa_circRNA_0007334 is Predicted to Promote MMP7 and COL1A1 Expression by Functioning as a miRNA Sponge in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma. Yang, Jinghui; Cong, Xianling; Ren, Ming; Sun, Hongyan; Liu, Tao; Chen, Gaoyang; Wang, Qingyu; Li, Z Aug 31, 2019 8215
Identification of Potential Biomarkers and Survival Analysis for Head and Neck Squamous Cell Carcinoma Using Bioinformatics Strategy: A Study Based on TCGA and GEO Datasets. Shen, Yujie; Liu, Jinhui; Zhang, Liqing; Dong, Shikun; Zhang, Jiacheng; Liu, Yaqin; Zhou, Han; Dong, Report Aug 31, 2019 6282
Identification of FBXW7[alpha]-regulated genes in M1-polarized macrophages in colorectal cancer by RNA sequencing. Long, Yupeng; Zhu, Yujun Aug 1, 2019 3773
The Pathogenicity and Transcriptome Analysis of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in Response to Water Extract of Galla chinensis. Wu, Shizhou; Liu, Yunjie; Zhang, Hui; Lei, Lei Jul 31, 2019 5511
Suppression of Alzheimer's Disease-Like Pathology Progression by Mitochondria-Targeted Antioxidant SkQ1: A Transcriptome Profiling Study. Stefanova, Natalia A.; Ershov, Nikita I.; Kolosova, Nataliya G. Jul 31, 2019 8369
Whole Genome Analysis and Prognostic Model Construction Based on Alternative Splicing Events in Endometrial Cancer. Wang, Caixia; Zheng, Mingjun; Wang, Shuang; Nie, Xin; Guo, Qian; Gao, Lingling; Li, Xiao; Qi, Yue; L Jul 31, 2019 5771
Expression Profiles of Long Noncoding RNA and mRNA in Epicardial Adipose Tissue in Patients with Heart Failure. Zheng, Meili; Zhao, Lei; Yang, Xinchun Jul 31, 2019 3948
CD Genomics Has Released Newly-developed Exosomal RNA Sequencing Service for Biomarker Research. Jul 30, 2019 466
Discovery of new liver cells can make liver transplants redundant. Jul 27, 2019 386
Selection of candidate genes affecting meat quality and preliminary exploration of related molecular mechanisms in the Mashen pig. Gao, Pengfei; Cheng, Zhimin; Li, Meng; Zhang, Ningfang; Le, Baoyu; Zhang, Wanfeng; Song, Pengkang; G Jul 26, 2019 5964
Noncoding RNAs Serve as Diagnosis and Prognosis Biomarkers for Hepatocellular Carcinoma. Tan, Chang; Cao, Jingyi; Chen, Lu; Xi, Xiaochen; Wang, Siqi; Zhu, Yumin; Yang, Liuqing; Ma, Longteng Jul 1, 2019 6049
Pathogenic Effects and Potential Regulatory Mechanisms of Tea Polyphenols on Obesity. Li, Zhandong; Liu, Yue; Zhao, Weihao; Wu, Xiuhua; Jiang, Xiujuan; Yang, Lili; Xing, Chaoqun; You, Li Jun 30, 2019 6883
Anticancer Effects of Emodin on HepG2 Cell: Evidence from Bioinformatic Analysis. Zhou, Rui-sheng; Wang, Xiong-Wen; Sun, Qin-feng; Ye, Zeng Jie; Liu, Jian-wei; Zhou, Dai-Han; Tang, Y Jun 30, 2019 6611
Genetic Clearness Novel Strategy of Group I Bacillus Species Isolated from Fermented Food and Beverages by Using Fibrinolytic Enzyme Gene Encoding a Serine-Like Enzyme. Kaya-Ongoto, Moise Doria; Kayath, Christian Aime; Nguimbi, Etienne; Lebonguy, Aime Augustin; Nzaou, Jun 30, 2019 6972
High Concentration of Low-Density Lipoprotein Results in Disturbances in Mitochondrial Transcription and Functionality in Endothelial Cells. Gonnissen, Stefanie; Ptok, Johannes; Goy, Christine; Jander, Kirsten; Jakobs, Philipp; Eckermann, Ol Jun 30, 2019 6608
Chemoresistance in the Human Triple-Negative Breast Cancer Cell Line MDA-MB-231 Induced by Doxorubicin Gradient Is Associated with Epigenetic Alterations in Histone Deacetylase. Han, Jeonghun; Lim, Wanyoung; You, Daeun; Jeong, Yisun; Kim, Sangmin; Lee, Jeong Eon; Shin, Tae Hwan Jun 30, 2019 6132
Exosomes Play an Important Role in the Progression of Plasma Cell Mastitis via the PI3K-Akt-mTOR Signaling Pathway. Wang, Xiaohong; Han, Yong; Liu, Jian; Zhang, Yingzhe; Cheng, Kai; Guo, Jiwei; Guo, Qingqun; Liu, Son Jun 30, 2019 5549
The Association of the Long Prostate Cancer Expressed PDE4D Transcripts to Poor Patient Outcome Depends on the Tumour's TMPRSS2-ERG Fusion Status. van Strijp, Dianne; de Witz, Christiane; Heitkotter, Birthe; Huss, Sebastian; Bogemann, Martin; Bail Jun 30, 2019 10394
New Article Published in Cancer CytopathologyDetailing Clinical Utility of Its RNA Sequencing-Based Testing for Thyroid Cancer Diagnosis and Treatment. Jun 20, 2019 706
Veracyte announces new data for Afirma Xpression Atlas genomic test. Jun 2, 2019 238
Impacts of Salt Stress on Locomotor and Transcriptomic Responses in the Intertidal Gastropod Batillaria attramentaria. Ho, Phuong-Thao; Rhee, Hwanseok; Kim, Jungmin; Seo, Chaehwa; Park, Joong Ki; Young, Curtis Robert; W Report Jun 1, 2019 11825
Extracellular Vesicles Long RNA Sequencing Reveals Abundant mRNA, circRNA, and lncRNA in Human Blood as Potential Biomarkers for Cancer Diagnosis. Li, Yuchen; Zhao, Jingjing; Yu, Shulin; Wang, Zhen; He, Xigan; Su, Yonghui; Guo, Tianan; Sheng, Haoy Jun 1, 2019 5583
Caffeic Acid Prevented LPS-Induced Injury of Primary Bovine Mammary Epithelial Cells through Inhibiting NF-[kappa]B and MAPK Activation. Liu, Mingjiang; Fang, Guoqing; Yin, Shaojie; Zhao, Xin; Zhang, Chi; Li, Jingui; Liu, Zongping May 31, 2019 6769
RNA-Seq-Based Gene Expression Pattern and Morphological Alterations in Chick Thymus during Postnatal Development. Xue, Zhouyiyuan; Ansari, Abdur Rahman; Zhao, Xing; Zang, Kun; Liang, Yu; Cui, Lei; Hu, Yafang; Cheng May 31, 2019 6066
Aberrant Expression of Collagen Gene Family in the Brain Regions of Male Mice with Behavioral Psychopathologies Induced by Chronic Agonistic Interactions. Smagin, Dmitry A.; Galyamina, Anna G.; Kovalenko, Irina L.; Babenko, Vladimir N.; Kudryavtseva, Nata May 31, 2019 9080
Diquat Determines a Deregulation of lncRNA and mRNA Expression in the Liver of Postweaned Piglets. Wang, Jin; Li, Zhi-xin; Yang, Dan-dan; Liu, Pei-qi; Wang, Zhi-qiang; Zeng, Yong-qing; Chen, Wei May 31, 2019 5872
Microbiology (ASM) Clinical Virology Symposium (CVS) is taking place May 5-8, at the Savannah International Trade & Convention Center in Savannah, GA. May 1, 2019 102
HOTTIP Functions as a Key Candidate Biomarker in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma by Integrated Bioinformatic Analysis. Yin, Xiteng; Yang, Weidong; JunqiXie; Wei, Zheng; Tang, Chuanchao; Song, Chuanhui; Wang, Yufeng; Cai Apr 30, 2019 6390
Interfering Expression of Chimeric Transcript SEPT7P2-PSPH Promotes Cell Proliferation in Patients with Nasopharyngeal Carcinoma. Wang, Jing; Xie, Guo-Feng; He, Yuan; Deng, Ling; Long, Ya-Kang; Yang, Xin- Hua; Ma, Jiang-Jun; Gong, Apr 30, 2019 4623
RNA Sequencing Analysis of Molecular Basis of Sodium Butyrate-Induced Growth Inhibition on Colorectal Cancer Cell Lines. Zhou, Qianwen; Li, Guiqin; Zuo, Siyu; Zhu, Wenjing; Yuan, Xiaoqin Mar 31, 2019 5230
Aluminum Responsive Genes in Flax (Linum usitatissimum L.). Krasnov, George S.; Dmitriev, Alexey A.; Zyablitsin, Alexander V.; Rozhmina, Tatiana A.; Zhuchenko, Mar 31, 2019 8263
Low Expression of hsa_circ_0018069 in Human Bladder Cancer and Its Clinical Significance. Li, Mingshan; Wang, Yixiang; Liu, Yili; Zhang, Xiling; Liu, Jie; Wang, Ping Mar 31, 2019 3926
Effect of Herb-Partitioned Moxibustion on Autophagy and Immune-Associated Gene Expression Profiles in a Rat Model of Crohn's Disease. Zhao, Ji-meng; Liu, Ya-nan; Zheng, Han-dan; Huang, Yan; Qi, Qin; Liu, Hui-rong; Shi, Yin; Ma, Xiao-p Mar 31, 2019 7621
Nicotine May Harm Human Embryos At The Single-Cell Level. Mar 11, 2019 752
Evaluation of SSR and SNP markers in Rubus glaucus Benth progenitors selection/ Avaliacao dos marcadores SSR e SNP na selecao de progenitores em Rubus glaucus Benth. Lopez, Ana Maria; Barrera, Carlos Felipe; Marulanda, Marta Leonor Mar 1, 2019 6792
BEST PRACTICES: The Emerging Science of the Developing Infant Skin Microbiome. Feb 1, 2019 1630
BEST PRACTICES: The Emerging Science of the Developing Infant Skin Microbiome. Capone, Kimberly A. Feb 1, 2019 1543
Presymptomatic Noninvasive Assessment of Fetal Well-being by Genome-wide RNA Sequencing. Oudejans, Cees B.M. Medical condition overview Feb 1, 2019 1476
Molecular and Microbial Studies Survey for Camel Udder Microbiota. Alnefaie, Zayed; Abu-Zeid, Mohamed; Mutwakil, Mohammed H.; Ahmed, Mohamed Morsi M. Report Feb 1, 2019 4761
The study of blood transcriptome profiles in Holstein cows with miscarriage during peri-implantation. Zhao, Guoli; Li, Yanyan; Kang, Xiaolong; Huang, Liang; Li, Peng; Zhou, Jinghang; Shi, Yuangang Report Jan 1, 2019 3646
Constellation Pharmaceuticals to present data on EZH2 program at conference. Conference news Nov 15, 2018 150
Signaling Events Downstream of AHR Activation That Contribute to Toxic Responses: The Functional Role of an AHR-Dependent Long Noncoding RNA (slincR) Using the Zebrafish Model. Garcia, Gloria R.; Shankar, Prarthana; Dunham, Cheryl L.; Garcia, Abraham; La Du, Jane K.; Truong, L Report Nov 1, 2018 17768
Qiagen Launches Novel RNA-Seq Library Preparation Solutions for Next-Generation Sequencing. Oct 12, 2018 192
Expression profiles of circular RNAs in sheep skeletal muscle. Cao, Yang; You, Shuang; Yao, Yang; Liu, Zhi-Jin; Hazi, Wureli; Li, Cun-Yuan; Zhang, Xiang-Yu; Hou, X Report Oct 1, 2018 4302
Screening for candidate genes related with histological microstructure, meat quality and carcass characteristic in pig based on RNA-seq data. Ropka-Molik, Katarzyna; Bereta, Anna; Zukowski, Kacper; Tyra, Mirostaw; Piorkowska, Katarzyna; Zak, Report Oct 1, 2018 7107
Fluidigm introduces single-cell total RNA sequencing applications for C1. Sep 27, 2018 148
Biochemistry & Molecular Biology. Sep 22, 2018 3547
Role of MIR-196a2 Gene Polymorphism in Some Hormonal and Physiological Parameters Levels in Type 2 Diabetic Patients. Mohsen, Israa Harjan; Saadi, Ali Hmood Al-; Nassir, Ishtar Munim; Zaidan, Haider Kamil; Terehi, Mona Report Sep 1, 2018 3606
Polymorphisms of MicroRNA-146a Gene in Behcet's Disease in Iraqi Patients. Mohsen, Israa Harjan; Terehi, Mona N. Al-; Mugheer, Abbas Hussein; Hachamy, Ahmed Al-; Saadi, Ali H. Report Sep 1, 2018 1473
Muscle differentiation induced up-regulation of calcium-related gene expression in quail myoblasts. Park, Jeong-Woong; Lee, Jeong Hyo; Kim, Seo Woo; Han, Ji Seon; Kang, Kyung Soo; Kim, Sung-Jo; Park, Report Sep 1, 2018 3926
Determination of multidrug resistance mechanisms in Clostridium perfringens type A isolates using RNA sequencing and 2D-electrophoresis. Ma, Yu-Hua; Ye, Gui-Sheng Report Aug 1, 2018 3986
Expresion diferencial de genes involucrados en la respuesta al estres por helada en Solanum tuberosum subsp. Andigena. Martinez, Diana; Lopez, Demetrio; Neyra, Edgar Report Aug 1, 2018 3293
Advanced Prostate Cancer Variant More Common Than Thought; Incidence of tx-emergent small-cell neuroendocrine prostate cancer 17 percent among those with mCRPC. Jul 11, 2018 254
Characterization of Human Salivary Extracellular RNA by Next-generation Sequencing. Li, Feng; Kaczor-Urbanowicz, Karolina Elzbieta; Sun, Jie; Majem, Blanca; Lo, Hsien-Chun; Kim, Yong; Jul 1, 2018 6954
New surveillance concepts in food safety in meat producing animals: the advantage of high throughput 'omics' technologies--A review. Pfaffl, Michael W.; Riedmaier-Sprenzel, Irmgard Report Jul 1, 2018 6928
Microbiology and clinical characteristics of viridans group streptococci in patients with cancer. Guerrero-Del-Cueto, Fuensanta; Ibanes-Gutierrez, Cyntia; Velazquez-Acosta, Consuelo; Cornejo-Juarez, Report Jul 1, 2018 3893
Microbiota in Breastfed Infants May Help Prevent Overweight; Elevated risk of overweight for formula-fed infants attenuated with adjustment for gut microbiota. Jun 6, 2018 265
A demonstration of the H3 trimethylation ChIP-seq analysis of galline follicular mesenchymal cells and male germ cells. Chokeshaiusaha, Kaj; Puthier, Denis; Nguyen, Catherine; Sananmuang, Thanida Report Jun 1, 2018 3731
Characterization of Clinical Isolates of Bartonella henselae Strains, South Korea. Kwon, Hea Yoon; Park, Young Kyoung; Lee, Sun Myoung; Baek, Ji Hyeon; Kang, Jae- Seung; Chung, Moon-H Report May 1, 2018 2121
Bioinformatics Platform Updates to Address Next-generation Sequencing. May 1, 2018 106
RNA Analysis as a Tool to Determine Clinically Relevant Gene Fusions and Splice Variants. Teixido, Cristina; Gimenez-Capitan, Ana; Molina-Vila, Miguel Angel; Peg, Vicente; Karachaliou, Niki; Report Apr 1, 2018 6215
Identification of Smoking-Associated Differentially Methylated Regions Using Reduced Representation Bisulfite Sequencing and Cell type-Specific Enhancer Activation and Gene Expression. Wan, Ma; Bennett, Brian D.; Pittman, Gary S.; Campbell, Michelle R.; Reynolds, Lindsay M.; Porter, D Report Apr 1, 2018 13971
AN EFFICIENT METHOD FOR PURIFYING HIGH-QUALITY RNA FROM THE HEPATOPANCREAS OF THE PACIFIC ABALONE HALIOTIS DISCUS HANNAI. Choi, Mi-Jin; Rho, Do-Yeon; Jeong, Tae Hyug; Lim, Han Kyu; Kim, Jong-Myoung Report Apr 1, 2018 5686
Deoxynivalenol- and zearalenone-contaminated feeds alter gene expression profiles in the livers of piglets. Reddy, Kondreddy Eswar; Jeong, Jin young; Lee, Yookyung; Lee, Hyun-Jeong; Kim, Min Seok; Kim, Dong-W Report Apr 1, 2018 8965
Veracyte unveils Afirma Xpression Atlas Platform at ENDO 2018. Mar 19, 2018 130
MHC-II expression: What are the implications? Worcester, Sharon Mar 1, 2018 1247
Association of miR-146a Gene Polymorphism with Systemic Lupus Erthymatous Disease. AL-Jboory, Methak Jasim Report Mar 1, 2018 1429
Isolation and Growth Characterization of the Fresh Water Algae Chlorosarcinopsis Eremi on Different Growth Media. Marimuthu, Dhanalakshmi; Jayaraman, Angayarkanni Report Mar 1, 2018 1887
Gut Microbiota May Affect Vertical Transmission of Being Overweight; Mediator pathway involves birth mode and Firmicutes species richness, especially Lachnospiraceae. Feb 22, 2018 262
Hemicastration induced spermatogenesis-related DNA methylation and gene expression changes in mice testis. Wang, Yixin; Jin, Long; Jideng; Chen, Li; Fu, Yuhua; Long, Keren; Hu, Silu; Song, Yang; Shang, Dazhi Report Feb 1, 2018 5128
Long-Lived Termite Queens Exhibit High Cu/Zn-Superoxide Dismutase Activity. Tasaki, Eisuke; Kobayashi, Kazuya; Matsuura, Kenji; Iuchi, Yoshihito Jan 1, 2018 4900
RIG-I Signaling via MAVS Is Dispensable for Survival in Lethal Influenza Infection In Vivo. Wu, Wenxin; Wang, Xiaoqiu; Zhang, Wei; Tian, Lili; Booth, J. Leland; Duggan, Elizabeth S.; More, Sun Jan 1, 2018 7369
Effects of Estrogen and Estrogen Receptors on Transcriptomes of HepG2 Cells: A Preliminary Study Using RNA Sequencing. Shen, Minqian; Cao, Jingyi; Shi, Haifei Jan 1, 2018 10275
Transcriptomic Profiling of Fruit Development in Black Raspberry Rubus coreanus. Chen, Qing; Liu, Xunju; Hu, Yueyang; Sun, Bo; Hu, Yaodong; Wang, Xiaorong; Tang, Haoru; Wang, Yan Jan 1, 2018 7492
Transcriptome Analysis Reveals Dynamic Fat Accumulation in the Walnut Kernel. Zhao, Shuang; Zhang, Xuemei; Su, Yanping; Chen, Yilan; Liu, Yang; Sun, Meng; Qi, Guohui Jan 1, 2018 7932
Noncoding RNAs in Health and Disease. Barbagallo, Davide; Vittone, Gaetano; Romani, Massimo; Purrello, Michele Jan 1, 2018 1459
Transcriptome Analysis of Porcine PBMCs Reveals the Immune Cascade Response and Gene Ontology Terms Related to Cell Death and Fibrosis in the Progression of Liver Failure. Zhang, YiMin; Shao, Li; Zhou, Ning; Li, JianZhou; Chen, Yu; Lu, Juan; Wang, Jie; Chen, ErMei; Xie, Z Jan 1, 2018 5476
Analyzing the Transcriptome Profile of Human Cumulus Cells Related to Embryo Quality via RNA Sequencing. Liu, Qiwei; Zhang, Junhui; Wen, Huihui; Feng, Yun; Zhang, Xunyi; Xiang, Huifen; Cao, Yunxia; Tong, X Jan 1, 2018 4678
RNA Sequencing Reveals the Suitability of Cardiac Death Livers for Transplantation. Chen, Xinguo; Shen, Zhongyang; Zhang, Xuyi; Guo, Jing; Hao, Yuwen; Cao, Li; Yue, Yang; Wu, Fengdong; Jan 1, 2018 4073
Upregulation of Immune Process-Associated Genes in RAW264.7 Macrophage Cells in Response to Burkholderia pseudomallei Infection. Peng, Dongmei; Pang, Feng; Cao, Ruiyong; Zhu, Shu; Yang, Xiaojian; Nie, Xin; Zhang, Zhenxing; Li, Ba Jan 1, 2018 5122
Identification of Differentially Expressed Genes in Porcine Ovaries at Proestrus and Estrus Stages Using RNA-Seq Technique. Yang, Songbai; Zhou, Xiaolong; Pei, Yue; Wang, Han; He, Ke; Zhao, Ayong Jan 1, 2018 5493
A Simple Guideline to Assess the Characteristics of RNA-Seq Data. Son, Keunhong; Yu, Sungryul; Shin, Wonseok; Han, Kyudong; Kang, Keunsoo Jan 1, 2018 3695
Candidate Genes as Biomarkers in Lipopolysaccharide-Induced Acute Respiratory Distress Syndrome Based on mRNA Expression Profile by Next-Generation RNA-Seq Analysis. Wan, Qi-Quan; Wu, Di; Ye, Qi-Fa Jan 1, 2018 6375
RNA Sequencing for Gene Expression Profiles in a Rat Model of Middle Cerebral Artery Occlusion. Duan, Xianchun; Gan, Jianghua; Xu, Fan; Li, Lili; Han, Lan; Peng, Can; Bao, Qiuyu; Xiao, Ling; Peng, Jan 1, 2018 4426
miR-142-5p in Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells Promotes Osteoporosis Involving Targeting Adhesion Molecule VCAM-1 and Inhibiting Cell Migration. Teng, Zhaowei; Xie, Xueguan; Zhu, Yun; Liu, Jianping; Hu, Xingbo; Na, Qiang; Zhang, Xiongwen; Wei, G Jan 1, 2018 4169
Transcriptome Analysis Reveals Dynamic Gene Expression Profiles in Porcine Alveolar Macrophages in Response to the Chinese Highly Pathogenic Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus. Zeng, Nanfang; Wang, Cong; Liu, Siyu; Miao, Qi; Zhou, Lei; Ge, Xinna; Han, Jun; Guo, Xin; Yang, Hanc Jan 1, 2018 11107
Identifying the Growth Factors for Improving Neointestinal Regeneration in Rats through Transcriptome Analysis Using RNA-Seq Data. Jwo, Shyh-Chuan; Chung, I-Fang; Wang, Hsei-Wei; Chang, Ting-Yu Jan 1, 2018 7681
Aberrantly Expressed Genes and miRNAs in Slow Transit Constipation Based on RNA-Seq Analysis. Zhao, Shipeng; Chen, Qiang; Kang, Xianwu; Kong, Bin; Wang, Zhuo Jan 1, 2018 6359
Hydrogenotrophic Methanogenesis and Autotrophic Growth of Methanosarcina thermophila. Lackner, Nina; Hintersonnleitner, Anna; Wagne, Andreas Otto; Illmer, Paul Jan 1, 2018 5564
Lingguizhugan Decoction Protects against High-Fat-Diet-Induced Nonalcoholic Fatty Liver Disease by Alleviating Oxidative Stress and Activating Cholesterol Secretion. Yang, Lili; Lin, Weili; Nugent, Colleen A.; Hao, Shijun; Song, Haiyan; Liu, Tao; Zheng, Peiyong Jan 1, 2018 6434
Genome-Wide Expression Profiles of Hemp (Cannabis sativa L.) in Response to Drought Stress. Gao, Chunsheng; Cheng, Chaohua; Zhao, Lining; Yu, Yongting; Tang, Qing; Xin, Pengfei; Liu, Touming; Jan 1, 2018 8485
Regulation of Long Noncoding RNAs Responsive to Phytoplasma Infection in Paulownia tomentosa. Fan, Guoqiang; Cao, Yabing; Wang, Zhe Jan 1, 2018 10163
Transcriptome and Expression Profiling Analysis of Recalcitrant Tea (Camellia sinensis L.) Seeds Sensitive to Dehydration. Jin, Xiaofang; Liu, Dandan; Ma, Linlong; Gong, Ziming; Cao, Dan; Liu, Yanli; Li, Yeyun; Jiang, Chang Jan 1, 2018 5779
Transcriptomic Changes in Broiler Chicken Hypothalamus during Growth and Development. Piorkowska, Katarzyna; Zukowski, Kacper; Poltowicz, Katarzyna; Nowak, Joanna; Wojtysiak, Dorota; Der Jan 1, 2018 5850
Transcriptome Analysis of the Thymus in Short-Term Calorie-Restricted Mice Using RNA-seq. Ulu, Zehra Omeroglu; Ulu, Salih; Dogan, Soner; Tuna, Bilge Guvenc; Ozgenturk, Nehir Ozdemir Jan 1, 2018 5977
Differential Expression Profiling of Long Noncoding RNA and mRNA during Osteoblast Differentiation in Mouse. Kim, Minjung; Yu, Youngseok; Moon, Ji-Hoi; Koh, InSong; Lee, Jae-Hyung Jan 1, 2018 7776
SomaGenics announces three patents and one allowance for small RNA analysis and therapeutics. Dec 20, 2017 286
SomaGenics announces three patents and one allowance for small RNA analysis and therapeutics. Dec 20, 2017 282
Agendia Partners with Belgian Hospital to Co-Validate Breast Cancer Subtyping Kit. Dec 11, 2017 252
Maintenance of Endothelial Cell Function in Liquid Based Antithrombotic Surface Coating. Chu, Hunghao; Yao, Jiaqi; Zhang, Tuo; Yip, Mighten C.; Dhara, Mousumi; Min, James K.; Dunham, Simon; Nov 1, 2017 3959
Simultaneously Monitoring Immune Response and Microbial Infections during Pregnancy through Plasma cfRNA Sequencing. Pan, Wenying; Ngo, Thuy T.M.; Camunas-Soler, Joan; Song, Chun-Xiao; Kowarsky, Mark; Blumenfeld, Yair Report Nov 1, 2017 5026
The fecal microbiota composition of boar Duroc, Yorkshire, Landrace and Hampshire pigs. Xiao, Yingping; Li, Kaifeng; Xiang, Yun; Zhou, Weidong; Gui, Guohong; Yang, Hua Report Oct 1, 2017 4948
Lexogen launches SLAMseq product range. Sep 26, 2017 162
Lexogen launches SLAMseq product range. Sep 26, 2017 158
Cofactor Genomics Raises USD 18m in Series-A Round. Sep 19, 2017 338
Adipogenic Effects and Gene Expression Profiling of Firemaster[R] 550 Components in Human Primary Preadipocytes. Tung, Emily W.Y.; Peshdary, Vian; Gagne, Remi; Rowan-Carroll, Andrea; Yauk, Carole L.; Boudreau, Ade Report Sep 1, 2017 10974
Technical Stability and Biological Variability in MicroRNAs from Dried Blood Spots: A Lung Cancer Therapy-Monitoring Showcase. Kahraman, Mustafa; Laufer, Thomas; Backes, Christina; Schrors, Hannah; Fehlmann, Tobias; Ludwig, Nic Report Sep 1, 2017 5769
Identification, Confirmation, and Replication of Novel Urinary MicroRNA Biomarkers in Lupus Nephritis and Diabetic Nephropathy. Cardenas-Gonzalez, Mariana; Srivastava, Anand; Pavkovic, Mira; Bijol, Vanesa; Rennke, Helmut G.; Sti Report Sep 1, 2017 7467
DROUGHT-INDUCED TRANSCRIPTION OF RESISTANT AND SENSITIVE COMMON MILLET VARIETIES. Aug 31, 2017 7047
Strategy to Identify and Test Putative Light-Sensitive Non-Opsin G-Protein-Coupled Receptors: A Case Study. Faggionato, Davide; Serb, Jeanne M. Report Aug 1, 2017 7122
Functional analysis of SH3 domain containing ring finger 2 during the myogenic differentiation of quail myoblast cells. Kim, Si Won; Lee, Jeong Hyo; Park, Tae Sub Report Aug 1, 2017 3887
SeqLL Receives SBIR Grant for Direct RNA Sequencing Technology Development. Jul 12, 2017 259
Myotube differentiation in clustered regularly interspaced short palindromic repeat/Cas9-mediated MyoD knockout quail myoblast cells. Won Kim, Si; Hyo Lee, Jeong; Park, Byung-Chul; Sub Park, Tae Report Jul 1, 2017 4233
Distribution and differential expression of microRNAs in the intestinal mucosal layer of necrotic enteritis induced Fayoumi chickens. Rengaraj, Deivendran; Duc Truong, Anh; Ban, Jihye; Lillehoj, Hyun S.; Ho Hong, Yeong Report Jul 1, 2017 6581
Short Communication - RNA-Seq Reveals Differentially Expressed Genes of Pig Vaccinated with Modified Live Attenuated Porcine Epidemic Diarrhea. Park, Sung Kwon; Jeong, Jin Young; Cho, Eun Seok; Jeong, Yong Dae; Park, Chang Seok Report Jun 30, 2017 2283
The Next Generation of Molecular Pathology is Here: Validation of Next-Generation Sequencing Technology for Clinical Molecular Testing Across Multiple Different Disciplines. Week, Karen E. Report Jun 1, 2017 1376
Single-cell RNA sequencing tracks fate of olfactory stem cells. Ngai, John May 22, 2017 671
NuGEN Technologies Launches Two New RNA-Seq Kits for High Sensitivity Transcriptomics. Apr 11, 2017 354
Early transcriptional responses during heat Stress in the Coral Acropora hyacinthus. Traylor-Knowles, Nikki; Rose, Noah H.; Sheets, Elizabeth A.; Palumbi, Stephen R. Apr 1, 2017 5293
RNA-SEQ analysis of human diabetic neuropathy in subjects with type 2 diabetes. Guo, Kai; de Anda-Jauregui, Guillermo; McGregor, Brett A.; Backus, Carey; Pacut, Crystal; Feldman, E Report Apr 1, 2017 111
Software suite created for single-cell RNA-seq data analysis, visualization. Feb 27, 2017 315
Software suite created for single-cell RNA-seq data analysis, visualization. Feb 20, 2017 316
Software suite created for single-cell RNA-seq data analysis, visualization. Feb 20, 2017 316
Acute Myeloid Leukemia: Advancements in Diagnosis and Treatment. Yu, Meng-Ge; Zheng, Hu-Yong Feb 1, 2017 6234
HEALTH SCIENCES POSTER ABSTRACTS. Feb 1, 2017 1847
Transcriptomic Modification in the Cerebral Cortex following Noninvasive Brain Stimulation: RNA-Sequencing Approach. Holmes, Ben; Jung, Seung Ho; Lu, Jing; Wagner, Jessica A.; Rubbi, Liudmilla; Pellegrini, Matteo; Jan Report Jan 1, 2017 8235
Cytokine Imbalance as a Common Mechanism in Both Psoriasis and Rheumatoid Arthritis. Tan, Yong; Qi, Qiu; Lu, Cheng; Niu, Xuyan; Bai, Yanping; Jiang, Chunyan; Wang, Yang; Zhou, Youwen; L Report Jan 1, 2017 6584
Feasibility of Metatranscriptome Analysis from Infant Gut Microbiota: Adaptation to Solid Foods Results in Increased Activity of Firmicutes at Six Months. Hugenholtz, Floor; Ritari, Jarmo; Nylund, Lotta; Davids, Mark; Satokari, Reetta; de Vos, Willem M. Report Jan 1, 2017 5216
Genomic Survey, Characterization, and Expression Profile Analysis of the SBP Genes in Pineapple (Ananas comosus L.). Ali, Hina; Liu, Yanhui; Azam, Syed Muhammad; Rahman, Zia ur; Priyadarshani, S.V.G.N.; Li, Weimin; Hu Report Jan 1, 2017 7052
Differential MicroRNA Analyses of Burkholderia pseudomallei- and Francisella tularensis-Exposed hPBMCs Reveal Potential Biomarkers. Cer, Regina Z.; Herrera-Galeano, J. Enrique; Frey, Kenneth G.; Schully, Kevin L.; Luu, Truong V.; Pe Report Jan 1, 2017 7510
MicroRNA and Putative Target Discoveries in Chrysanthemum Polyploidy Breeding. Zhang, Fengjiao; Zhao, Jingya; Xu, Sujuan; Fang, Weimin; Chen, Fadi; Teng, Nianjun Report Jan 1, 2017 6693
The Draft Genome and Transcriptome of the Atlantic Horseshoe Crab, Limulus polyphemus. Simpson, Stephen D.; Ramsdell, Jordan S.; Watson, Winsor H., III; Chabot, Christopher C. Report Jan 1, 2017 8188
Enriching Genomic Resources and Transcriptional Profile Analysis of Miscanthus sinensis under Drought Stress Based on RNA Sequencing. Nie, Gang; Huang, Linkai; Ma, Xiao; Ji, Zhongjie; Zhang, Yajie; Tang, Lu; Zhang, Xinquan Report Jan 1, 2017 7506
Lncident: A Tool for Rapid Identification of Long Noncoding RNAs Utilizing Sequence Intrinsic Composition and Open Reading Frame Information. Han, Siyu; Liang, Yanchun; Li, Ying; Du, Wei Report Jan 1, 2017 5736
Comparative RNA-Sequence Transcriptome Analysis of Phenolic Acid Metabolism in Salvia miltiorrhiza, a Traditional Chinese Medicine Model Plant. Song, Zhenqiao; Guo, Linlin; Liu, Tian; Lin, Caicai; Wang, Jianhua; Li, Xingfeng Report Jan 1, 2017 5880
Tissue- and Cell Type-Specific Expression of the Long Noncoding RNA Klhl14-AS in Mouse. Credendino, Sara Carmela; Lewin, Nicole; de Oliveira, Miriane; Basu, Swaraj; DAndrea, Barbara; Amend Report Jan 1, 2017 4099
RNA-Seq Based Transcriptome Analysis of the Type I Interferon Host Response upon Vaccinia Virus Infection of Mouse Cells. Hernaez, Bruno; Alonso, Graciela; Alonso-Lobo, Juan Manuel; Rastrojo, Alberto; Fischer, Cornelius; S Jan 1, 2017 7491
Molecular Genetic Analysis of Human Endometrial Mesenchymal Stem Cells That Survived Sublethal Heat Shock. Vinogradov, A.E.; Shilina, M.A.; Anatskaya, O.V.; Alekseenko, L.L.; Fridlyanskaya, I.I.; Krasnenko, Report Jan 1, 2017 9771
Y-box Protein-1 Regulates the Expression of Collagen I in Hepatic Progenitor Cells via PDGFR-[beta]/ERK/p90RSK Signalling. Li, Fei; Ma, Zhenzeng; Liu, Heng; Zhang, Qidi; Cai, Xiaobo; Qu, Ying; Xu, Mingyi; Lu, Lungen Report Jan 1, 2017 5759
Coliform Bacteria for Bioremediation of Waste Hydrocarbons. Khanafer, Majida; Awadhi, Husain Al-; Radwan, Samir Report Jan 1, 2017 5022
Diagnostic MicroRNA Biomarker Discovery for Non-Small-Cell Lung Cancer Adenocarcinoma by Integrative Bioinformatics Analysis. Shao, Yang; Liang, Bin; Long, Fei; Jiang, Shu-Juan Report Jan 1, 2017 4728
The Effect of Botulinum Toxin Type A on Expression Profiling of Long Noncoding RNAs in Human Dermal Fibroblasts. Miao, Ying-ying; Liu, Juan; Zhu, Jie; Tao, Yan-ling; Zhang, Jia-an; Luo, Dan; Zhou, Bing-rong Report Jan 1, 2017 6812
Functional Virtual Flow Cytometry: A Visual Analytic Approach for Characterizing Single-Cell Gene Expression Patterns. Han, Zhi; Johnson, Travis; Zhang, Jie; Zhang, Xuan; Huang, Kun Report Jan 1, 2017 4509
MicroRNA-16-5p Inhibits Osteoclastogenesis in Giant Cell Tumor of Bone. Sang, Shang; Zhang, Zhichang; Qin, Shu; Li, Changwei; Dong, Yang Report Jan 1, 2017 3128
Genome-Wide Identification of Long Noncoding RNAs in Human Intervertebral Disc Degeneration by RNA Sequencing. Zhao, Bo; Lu, Minjuan; Wang, Dong; Li, Haopeng; He, Xijing Report Jan 1, 2017 4575
Mitochondria Associated MicroRNA Expression Profiling of Heart Failure. Wang, Xiaoxia; Song, Chun; Zhou, Xiao; Han, Xiaorui; Li, Jun; Wang, Zengwu; Shang, Haibao; Liu, Yuli Report Jan 1, 2017 5662
Therapeutic Approaches and Role of ncRNAs in Cardiovascular Disorders and Insulin Resistance. Liyanage, Kalupahana Irushi Pamodya; Ganegoda, Gamage Upeksha Report Jan 1, 2017 6125
MiRNA-Sequence Indicates That Mesenchymal Stem Cells and Exosomes Have Similar Mechanism to Enhance Cardiac Repair. Shao, Lianbo; Zhang, Yu; Lan, Beibei; Wang, Juanjuan; Zhang, Zhiwei; Zhang, Lulu; Xiao, Pengli; Meng Report Jan 1, 2017 4493
Transcriptomic Analysis Reveals Genes Mediating Salt Tolerance through Calcineurin/CchA-Independent Signaling in Aspergillus nidulans. Wang, Sha; Zhou, Hongchang; JunWu; Han, Jiangyu; Li, Shasha; Shao, Shengwen Report Jan 1, 2017 7165
MicroRNA Mediating Networks in Granulosa Cells Associated with Ovarian Follicular Development. Zhang, Baoyun; Chen, Long; Feng, Guangde; Xiang, Wei; Zhang, Ke; Chu, Mingxing; Wang, Pingqing Report Jan 1, 2017 10509
RNA Sequencing Reveals Xyr1 as a Transcription Factor Regulating Gene Expression beyond Carbohydrate Metabolism. Ma, Liang; Chen, Ling; Zhang, Lei; Zou, Gen; Liu, Rui; Jiang, Yanping; Zhou, Zhihua Report Jan 1, 2017 13213
MiR-222 in Cardiovascular Diseases: Physiology and Pathology. Ding, Shengguang; Huang, Haitao; Xu, Yiming; Zhu, Hao; Zhong, Chongjun Report Jan 1, 2017 3425
The Critical Role of Long Noncoding RNA in Osteogenic Differentiation of Human Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells. Qiu, Xiaoling; Jia, Bo; Sun, Xiang; Hu, Weitao; Chu, Hongxing; Xu, Shuaimei; Zhao, JianJiang Report Jan 1, 2017 4400
Circular RNAs in Cardiovascular Disease: An Overview. Fan, Ximin; Weng, Xinyu; Zhao, Yifan; Chen, Wei; Gan, Tianyi; Xu, Dachun Report Jan 1, 2017 6031
MicroRNA-31 Function as a Suppressor Was Regulated by Epigenetic Mechanisms in Gastric Cancer. Wei, Jun; Wang, Zijian; Wang, Zhixiang; Yang, Yong; Fu, Changlai; Zhu, Jianqing; Jiang, Danbin Report Jan 1, 2017 5070
Visual Display of 5p-arm and 3p-arm miRNA Expression with a Mobile Application. Pan, Chao-Yu; Kuo, Wei-Ting; Chiu, Chien-Yuan; Lin, Wen-chang Report Jan 1, 2017 4293
Systematic Identification and Molecular Characteristics of Long Noncoding RNAs in Pig Tissues. Yang, Yalan; Zhou, Rong; Zhu, Shiyun; Li, Xunbi; Li, Hua; Yu, Hui; Li, Kui Report Jan 1, 2017 5487
MapReduce Algorithms for Inferring Gene Regulatory Networks from Time-Series Microarray Data Using an Information-Theoretic Approach. Abduallah, Yasser; Turki, Turki; Byron, Kevin; Du, Zongxuan; Cervantes- Cervantes, Miguel; Wang, Jas Report Jan 1, 2017 6044
miR-31 Functions as an Oncomir Which Promotes Epithelial-Mesenchymal Transition via Regulating BAP1 in Cervical Cancer. Wang, Nan; Li, Yong; Zhou, Jianhong Report Jan 1, 2017 4881
Evaluation of Plasma MicroRNAs as Diagnostic and Prognostic Biomarkers in Pancreatic Adenocarcinoma: miR-196a and miR-210 Could Be Negative and Positive Prognostic Markers, Respectively. Yu, Qi; Xu, Changqing; Yuan, Wei; Wang, Chengfeng; Zhao, Ping; Chen, Lianzhen; Ma, Jie Report Jan 1, 2017 6217
Bioinformatics Study of Structural Patterns in Plant MicroRNA Precursors. Miskiewicz, J.; Tomczyk, K.; Mickiewicz, A.; Sarzynska, J.; Szachniuk, M. Report Jan 1, 2017 5017
Histological and Pathological Assessment of miR-204 and SOX4 Levels in Gastric Cancer Patients. Yuan, Xiao; Wang, Shuanhu; Liu, Mulin; Lu, Zhen; Zhan, Yanqing; Wang, Wenbin; Xu, A-Man Report Jan 1, 2017 4520
Inferring Molecular Processes Heterogeneity from Transcriptional Data. Gogolewski, Krzysztof; Wronowska, Weronika; Lech, Agnieszka; Lesyng, Bogdan; Gambin, Anna Report Jan 1, 2017 9594
Long Noncoding RNA PVT1 as a Novel Diagnostic Biomarker and Therapeutic Target for Melanoma. Chen, Xiangjun; Gao, Guozhen; Liu, Sha; Yu, Li; Yan, Dexiong; Yao, Xingwei; Sun, Weijing; Han, Dezhi Report Jan 1, 2017 4755
PEDF Is Associated with the Termination of Chondrocyte Phenotype and Catabolism of Cartilage Tissue. Klinger, P.; Lukassen, S.; Ferrazzi, F.; Ekici, A.B.; Hotfiel, T.; Swoboda, B.; Aigner, T.; Gelse, K Report Jan 1, 2017 7344
Urinary Exosomal miR-193a Can Be a Potential Biomarker for the Diagnosis of Primary Focal Segmental Glomerulosclerosis in Children. Huang, Zhibin; Zhang, Yong; Zhou, Jianhua; Zhang, Yu Report Jan 1, 2017 3699
Colorectal Cancer: From the Genetic Model to Posttranscriptional Regulation by Noncoding RNAs. Lizarbe, Maria Antonia; Calle-Espinosa, Jorge; Fernandez-Lizarbe, Eva; Fernandez-Lizarbe, Sara; Robl Report Jan 1, 2017 32948
Variety of RNAs in Peripheral Blood Cells, Plasma, and Plasma Fractions. Savelyeva, Anna V.; Kuligina, Elena V.; Bariakin, Dmitry N.; Kozlov, Vadim V.; Ryabchikova, Elena I. Report Jan 1, 2017 8035
Genome-Wide Analysis of mRNA and Long Noncoding RNA Profiles in Chronic Actinic Dermatitis. Lei, Dongyun; Lv, Lechun; Yang, Li; Wu, Wenjuan; Liu, Yong; Tu, Ying; Xu, Dan; Jin, Yumei; Nong, Xia Report Jan 1, 2017 6847
Effects of LncRNA BC168687 siRNA on Diabetic Neuropathic Pain Mediated by P2[X.sub.7] Receptor on SGCs in DRG of Rats. Liu, Chenglong; Tao, Jia; Wu, Hui; Yang, Yixin; Chen, Qiang; Deng, Zeyu; Liu, Jiandi; Xu, Changshui Report Jan 1, 2017 6977
Whole Blood Transcriptome Sequencing Reveals Gene Expression Differences between Dapulian and Landrace Piglets. Hu, Jiaqing; Yang, Dandan; Chen, Wei; Li, Chuanhao; Wang, Yandong; Zeng, Yongqing; Wang, Hui Report Jan 1, 2017 6654
RNA Sequencing Analysis Reveals Interactions between Breast Cancer or Melanoma Cells and the Tissue Microenvironment during Brain Metastasis. Sato, Ryo; Nakano, Teppei; Hosonaga, Mari; Sampetrean, Oltea; Harigai, Ritsuko; Sasaki, Takashi; Koy Report Jan 1, 2017 6281
Evaluation of the Bacterial Diversity in the Human Tongue Coating Based on Genus-Specific Primers for 16S rRNA Sequencing. Sun, Beili; Zhou, Dongrui; Tu, Jing; Lu, Zuhong Report Jan 1, 2017 6230
Serum miR-200c and miR-371-5p as the Useful Diagnostic Biomarkers and Therapeutic Targets in Kawasaki Disease. Zhang, Wei; Wang, Yan; Zeng, Yiwen; Hu, Liyi; Zou, Guotao Report Jan 1, 2017 4132
Serum miRNAs miR-23a, 206, and 499 as Potential Biomarkers for Skeletal Muscle Atrophy. Wang, Fei; Wang, Jing; He, Jian; Li, Wenjiong; Li, Jinglong; Chen, Shengju; Zhang, Peng; Liu, Hongju Report Jan 1, 2017 5054
Microarray Analysis of Circular RNA Expression Profile Associated with 5-Fluorouracil-Based Chemoradiation Resistance in Colorectal Cancer Cells. Xiong, Wei; Ai, Yi-Qin; Li, Yun-Fen; Ye, Qing; Chen, Zheng-Ting; Qin, Ji- Yong; Liu, Qiu-Yan; Wang, Report Jan 1, 2017 3890
Declining Physical Performance Associates with Serum FasL, miR-21, and miR-146a in Aging Sprinters. Kangas, Reeta; Tormakangas, Timo; Heinonen, Ari; Alen, Markku; Suominen, Harri; Kovanen, Vuokko; Laa Report Jan 1, 2017 10674
Microarray Analysis and Detection of MicroRNAs Associated with Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension. Miao, Ran; Wang, Ying; Wan, Jun; Leng, Dong; Gong, Juanni; Li, Jifeng; Zhang, Yunxia; Pang, Wenyi; Z Report Jan 1, 2017 4294
Identifying the Genes Responsible for Iron-Limited Condition in Riemerella anatipestifer CH-1 through RNA-Seq-Based Analysis. Liu, MaFeng; Huang, Mi; Zhu, DeKang; Wang, MingShu; Jia, RenYong; Chen, Shun; Sun, KunFeng; Yang, Qi Report Jan 1, 2017 5889
MiR-219-5p Inhibits the Growth and Metastasis of Malignant Melanoma by Targeting BCL-2. Long, Jianwen; Menggen, Qiqige; Wuren, Qimige; Shi, Quan; Pi, Xianming Report Jan 1, 2017 3249
The Bioinformatic Analysis of the Dysregulated Genes and MicroRNAs in Entorhinal Cortex, Hippocampus, and Blood for Alzheimer's Disease. Pang, Xiaocong; Zhao, Ying; Wang, Jinhua; Zhou, Qimeng; Xu, Lvjie; Kang, De; Liu, Ai-Lin; Du, Guan-H Report Jan 1, 2017 6609
A Review on Recent Computational Methods for predicting Noncoding RNAs. Zhang, Yi; Huang, Haiyun; Zhang, Dahan; Qiu, Jing; Yang, Jiasheng; Wang, Kejing; Zhu, Lijuan; Fan, J Report Jan 1, 2017 7739
Identification of Potential Key lncRNAs and Genes Associated with Aging Based on Microarray Data of Adipocytes from Mice. Yang, Yi; Teng, Zongyan; Meng, Songyan; Yu, Weigang Report Jan 1, 2017 5807
Cytoplasmic Localization of WT1 and Decrease of miRNA-16-1 in Nephrotic Syndrome. Zapata-Benavides, Pablo; Arellano-Rodriguez, Mariela; Bollain-y-Goytia, Juan Jose; Franco-Molina, Mo Report Jan 1, 2017 4513
RNA-Binding Protein Dnd1 Promotes Breast Cancer Apoptosis by Stabilizing the Bim mRNA in a miR-221 Binding Site. Cheng, Feng; Pan, Ying; Lu, Yi-Min; Zhu, Lei; Chen, Shuzheng Report Jan 1, 2017 5371
RNA-seq Based Transcription Characterization of Fusion Breakpoints as a Potential Estimator for Its Oncogenic Potential. Gu, Jian-Lei; Chukhman, Morris; Lu, Yao; Liu, Cong; Liu, Shi-Yi; Lu, Hui Report Jan 1, 2017 5737
Expression signature of MicroRNA-155 and its association with response to treatment within different subtypes of B-cell malignancies. Eldin, Amel Mahmoud Kamal; Naem, Emad Allam Abdel; Higazi, Aliaa Monir; Okaily, Nagwa Ismail; Abdela Report Jan 1, 2017 8215
RNA-guided genome editing tool CRISPR-Cas9: its applications and achievements in model and crop plants. Patidar, Om Prakash; Gautam, Chirag; Tantuway, Girish; Kumar, Sunil; Yadav, Ashok; Meena, Dharam Sin Report Dec 1, 2016 5219
Characterization and profiling of liver microRNAs by RNA-sequencing in cattle divergently selected for residual feed intake. Husseini, Wijdan Al-; Chen, Yizhou; Gondro, Cedric; Herd, Robert M.; Gibson, John P.; Arthur, Paul F Report Oct 1, 2016 8806
Comparison of fecal microbiota of Mongolian and thoroughbred horses by high-throughput sequencing of the V4 region of the 16s rRNA gene. Zhao, Yiping; Li, Bei; Bai, Dongyi; Huang, Jinlong; Shiraigo, Wunierfu; Yang, Lihua; Zhao, Qinan; Re Report Sep 1, 2016 4298
Next-generation sequencing and the future of IVF. Ribustello, Lia Aug 1, 2016 1403
New Market Report: Exiqon AS (EXQ) - Product Pipeline Analysis, 2016 Update. Jul 20, 2016 467
Validation of the Lung Subtyping Panel in Multiple Fresh-Frozen and Formalin-Fixed, Paraffin-Embedded Lung Tumor Gene Expression Data Sets. Faruki, Hawazin; Mayhew, Gregory M.; Fan, Cheng; Wilkerson, Matthew D.; Parker, Scott; Kam-Morgan, L Jun 1, 2016 5065
Optimization and standardization of circulating microRNA detection for clinical application: the miR-Test case. Marzi, Matteo Jacopo; Montani, Francesca; Carletti, Rose Mary; Dezi, Fabio; Dama, Elisa; Bonizzi, Gi Report May 1, 2016 6388
Proteogenomics: opportunities and caveats. Dimitrakopoulos, Lampros; Prassas, Ioannis; Diamandis, Eleftherios P. Discussion Apr 1, 2016 4520
Bioo Scientific Granted Patent for Small RNA Sequencing Technology. Mar 17, 2016 369
Auk.: Genomic approaches to understanding population divergence and speciation in birds. Toews, D.P.; Campagna, L.; Taylor, S.A. Brief article Mar 1, 2016 217
Monitoring the emergence of HBV resistance mutations by HBV-RNA pyrosequencing. Bottecchia, Marcelle; Barcaiu, Halime Silva; Lewis-Ximenez, Lia Laura; da Silva e. Mouta, Sergio, Jr Report Mar 1, 2016 881
Characterization of pectin lyase and polygalacturonase from novel Bacillus cereus GS-2 isolated from Chittoor and Vellore fruit industrial dump sites by SEM, 16SrRNA sequencing, ion-exchange, SDS and HPLC analysis. Kumar, G. Praveen; Suneetha, V. Report Mar 1, 2016 4315
NuGEN Technologies Launches Ovation SoLo RNA-Seq System. Feb 22, 2016 228
Computational detection of piRNA in human using support vector machine. Seyeddokht, Atefeh; Aslaminejad, Ali Asghar; Masoudi-Nejad, Ali; Nassiri, Mohammadreza; Zahiri, Java Report Jan 1, 2016 4161
Molecular pathway and gene responses of the Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei to acute low salinity stress. Wang, Xiaodan; Wang, Shaolin; Li, Chao; Chen, Ke; Qin, Jian G.; Chen, Liqiao; Li, Erchao Report Dec 1, 2015 9673
Molecular identification of salt tolerant Endophytic bacteria from Kutch, India by sequencing of the 16S rRNA coding gene. Bhadania, Roshani A.; Golakiya, B.A.; Akbari, D.L. Report Dec 1, 2015 2996
Bioo Scientific Launches Completely Gel-Free or Low Input Small RNA Library Prep Kit. Nov 25, 2015 452
RNA-seq profiles of immune related genes in the spleen of necrotic enteritis-afflicted chicken lines. Truong, Anh Duc; Hong, Yeong Ho; Lillehoj, Hyun S. Author abstract Oct 1, 2015 22281
Bioo Scientific Releases Automated Small RNA Library Prep Protocol for the Sciclone NGS Workstation. Sep 26, 2015 274
System enables high throughput single-cell mRNA sequencing preparation. Sep 7, 2015 472
System enables high throughput single-cell mRNA sequencing preparation. Sep 7, 2015 472
Molecular identification of drought tolerant endophytic bacteria from grasses of Kutch by sequencing of the 16s rRNA coding gene. Akbari, Disheeta L.; Golakiya, B.A.; Bhadania, Roshani A. Report Sep 1, 2015 2609
RNA testing now automated. Kricka, Larry J.; Wilson, Robert B. Editorial Apr 1, 2015 1222
Rapid origin determination of the northern Mauxia shrimp (Acetes chinensis) based on allele specific polymerase chain reaction of partial mitochondrial 16s rRNA gene. Kang, Jung-Ha; Noh, Eun-Soo; Park, Jung-Youn; An, Chel-Min; Choi, Jung-Hwa; Kim, Jin-Koo Report Apr 1, 2015 2677
Characterization of the fecal microbial communities of Duroc pigs using 16S rRNA gene pyrosequencing. Pajarillo, Edward Alain B.; Chae, Jong Pyo; Balolong, Marilen P.; Kim, Hyeun Bum; Seo, Kang-Seok; Ka Report Apr 1, 2015 26508
Sequencing and characterization of divergent marbling levels in the beef cattle (Longissimus dorsi muscle) transcriptome. Chen, Dong; Li, Wufeng; Du, Min; Wu, Meng; Cao, Binghai Report Feb 1, 2015 4308
Sequencing and characterization of divergent marbling levels in the beef cattle (Longissimus dorsi muscle) transcriptome. Chen, Dong; Li, Wufeng; Du, Min; Wu, Meng; Cao, Binghai Table Jan 15, 2015 21779
Circulating long noncoding RNA TapSAKI is a predictor of mortality in critically ill patients with acute kidney injury. Lorenzen, Johan M.; Schauerte, Celina; Kielstein, Jan T.; Hubner, Anika; Martino, Filippo; Fiedler, Report Jan 1, 2015 4947
The landscape of microRNA, piwi-interacting RNA, and circular RNA in human saliva. Bahn, Jae Hoon; Zhang, Qing; Li, Feng; Chan, Tak-Ming; Lin, Xianzhi; Kim, Yong; Wong, David T.W.; Xi Report Jan 1, 2015 5685
Circulating microRNA biomarker studies: pitfalls and potential solutions. Witwer, Kenneth W. Report Jan 1, 2015 6490
DNA/RNA preparation for molecular detection. Thatcher, Stephanie A. Report Jan 1, 2015 8739
Structure Modeling of Small Subunit Ribosomal RNA (SSU rRNA) of Copper Resistant Ciliates. Report Dec 31, 2014 2410
Co-culturing novel euglena with environmental microbes. Deobald, Kelly; Mecham, Shannon; Miller, Mark; Cole, Douglas Author abstract Dec 1, 2014 194
A smart solution to RNA detection. Brief article Oct 1, 2014 150
A database-based two-phase algorithm for efficient and complete detection of siRNA off-target homology. Zhou, Hong; Wang, Hong Report Sep 1, 2014 4527
Identification of small non-coding RNAs responsive to ZnSO4 stress in gonad of sea urchin (Strongylocentrotus nudus). Wei, Zhenlin Report Aug 31, 2014 2298
GNAS complex group support bone regeneration in vivo model. Moshiri, Farshid; Lefevre, Edouard; Serane, Julien; El Koumiti, Nabil; Stanciulescu, Mihai Report Aug 1, 2014 4655
MicroRNA-29 negatively regulates expression of oncogene TET2. Li, J.; Kramer, N.J.; Magilnick, N.; Boldin, M.P. Report Aug 1, 2014 254
Gastroenteritis outbreaks caused by a DS-1-like G1P[8] rotavirus strain, Japan, 2012-2013. Yamamoto, Seiji P.; Kaida, Atsushi; Kubo, Hideyuki; Iritani, Nobuhiro Report Jun 1, 2014 2804
Identification of Endophytic Actinomycetes from Indonesian Rice Plant based on 16S rRNA and nifH genes Analyses. Sari, Wahyu Eka; Solihin, Dedy Duryadi; Lestari, Yulin Report May 1, 2014 4627
Ribosomal RNA gene repeats, their stability and cellular senescence. Kobayashi, Takehiko Report Apr 1, 2014 4883
Synthesis and characterization of GRP78 siRNAs for silencing gene expression in HepG2 liver carcinoma cells. Maina, Anthony; Morozko, Eva; Bender, Maria E.; Blackman, Brittany; Parronchi, Chris; Blake, Allan D Report Mar 22, 2014 1287
Effects of saturated long-chain fatty acid on mRNA expression of genes associated with milk fat and protein biosynthesis in bovine mammary epithelial cells. Qi, Lizhi; Yan, Sumei; Sheng, Ran; Zhao, Yanli; Guo, Xiaoyu Report Mar 1, 2014 6106
Large scale explorative oligonucleotide probe selection for thousands of genetic groups on a computing grid: application to phylogenetic probe design using a curated small subunit ribosomal RNA gene database. Jaziri, Faouzi; Peyretaillade, Eric; Missaoui, Mohieddine; Parisot, Nicolas; Cipiere, Sebastien; Den Report Jan 1, 2014 5861
Characterization of antibiotic producing rare actinomycete Nonomuraea sp. JAJ18 derived from an Indian coastal solar saltern. Jose, Polpass Arul; Sivakala, Kunjukrishnan Kamalakshi; Rajeswari, Pandiyan; Jebakumar, Solomon Robi Report Jan 1, 2014 4235

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters