Printer Friendly

Providing of Construction work.

Contract notice: Provision of Construction work

This contract is divided into lots: no

II.2)Description

II.2.1)Title

II.2.2)Additional CPV code(s)

II.2.3)Place of performance

NUTS code FI181

Main site or place of performance

Helsingin kaupungin kaupunginosa 38 (Malmi) kortteli 38 317, tontti 4, osoite Pihlajistontie 1, Helsinki.

II.2.4)Description of the procurement

Nuorisosti rakennuttaa paikalle 38-91-317-4 5 kpl pienkerrostaloja. Asuntoja tulee kohteeseen n. 75 kpl ja asuntoala yht. 3 115 asm.

Tontti johon rakennukset rakennetaan on posin kalliota ja lhell maanpintaa ollen paikoin avokallioita. Kallioalueella n. 30 m syvyydess tontin alla on huoltotunneli, mik saattaa asettaa rajoituksia louhinnalle. Osa kalliopinnasta on suojeltu, johon ei tule rakennuksia. Osa louhinnasta tehdn tarkkuuslouhintana.

Kohteesta on laadittu rakennuslupatasoiset viitesuunnitelmat selostuksineen, joissa esitetn tilaajan tavoitteet hankkeen toteutukselle.

II.2.5)Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6)Estimated value

Value excluding VAT 8 000 000.00 EUR

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months 18

This contract is subject to renewal no

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number 5

Maximum number 6

Objective criteria for choosing the limited number of candidates

Halutaan varmistaa tarjoajien suorituskyky ja osaaminen.

II.2.10)Information about variants

Variants will be accepted no

II.2.11)Information about options

Options no

II.2.12)Information about electronic catalogues

II.2.13)Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds no

II.2.14)Additional information

Section III Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation

III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions

Yrityksell tulee olla hankinnan kokoon ja laatuun nhden riittv ptevyys sek riittvt taloudelliset ja tekniset edellytykset tyn toteuttamiseen. KVR-urakoitsijan keskeisen valintaperusteena on monipuolinen ammatillinen osaaminen KVR-hankkeista ja asuntotuotannosta.

Yrityksell tulee olla voimassa oleva RALA-todistus ja yrityksen tulee kuulua tilaajavastuu.fi jrjestelmn.

Yrityksen liikevaihdon tulee olla viimeiselt tilinptskaudelta vhintn 16 000 000 EUR.

III.1.2)Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria

Liikevaihto ja sen kehitys viimeiselt 5 vuodelta.

III.1.3)Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria

Referenssit viimeiselt 5 vuodelta asuntohankkeista.

Referenssit KVR tote

Major organization : C/O ISS PROKO (0217066-0)

Address : PL 300

ISSHelsinki01055

Contact person: Esko Seppnen

Nuorisosti/ Pihlajistontie 1

Country :Finland

Email : esko.seppanen@iss.fi

Address : Ww.sokopro.fi

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:

ISS Proko Oy

0920253-0

c/o ISS Proko, PL 300

Helsinki

01055

FINLAND

Contact person: Esko Seppnen

E-mail: esko.seppanen@iss.fi

NUTS code: FI181

Internet address(es):

Main address: www.issworld.com

Tender notice number : 186827-2016

Notice type : Tender Notice

Open date : 2016-06-30

Tender documents : T33887132.html

[c] 2016 Al Bawaba (Albawaba.com) Provided by SyndiGate Media Inc. ( Syndigate.info ).
COPYRIGHT 2016 SyndiGate Media Inc.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2016 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Mena Report
Date:Jun 2, 2016
Words:514
Previous Article:Comprehensive security service.
Next Article:Prefabricated secondary substations.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters