Printer Friendly

Browse Protein-protein interactions topic

Articles

1-279 out of 279 article(s)
Title Author Type Date Words
A Novel Balanced Chromosomal Translocation in an Azoospermic Male: A Case Report. Chakraborty, Abhik; Palo, Indira; Roy, Souvick; Koh, Shu Wen; Hande, Manoor Prakash; Banerjee, Biren Report Apr 1, 2021 2480
Differential proteomic analysis of children infected with respiratory syncytial virus. Yin, Gen-Quan; Zeng, Hui-Xuan; Li, Zi-Long; Chen, Chen; Zhong, Jia-Yong; Xiao, Mi-Si; Zeng, Qiang; J Mar 17, 2021 6992
Profile of Apoptotic Proteins after Curcumin Treatment by Antibody Array in H69AR Lung Cancer Cells. Ilhan, Suleyman Dec 1, 2020 4123
Sex-Based Differences in the Cytokine Production and Intracellular Signaling Pathways in Patients With Rheumatoid Arthritis. Pratap, Uday P.; Hima, Lalgi; Kannan, Thangamani; Thyagarajan, Chadrasekaran; Priyanka, Hannah P.; V Dec 1, 2020 6617
Bioinformatics Analysis Identified the Key Genes of Aspirin and Redox Damaged Yeast Cells. Chen, Hui-Ying; Yin, Ping-Chuan; Lu, Ya-Nan; Li, Hai-Yun; Shan, Yang Report Oct 31, 2020 4472
Transcriptome Profiling across Five Tissues of Giant Panda. Li, Feng; Wang, Chengdong; Xu, Zhongxian; Li, Mingzhou; Deng, Linhua; Wei, Ming; Zhang, Hemin; Wu, K Report Aug 31, 2020 8955
Integrated Bioinformatics Analysis Reveals Function and Regulatory Network of miR-200b-3p in Endometriosis. Hu, Wanxue; Xie, Qin; Xu, Yicong; Tang, Xin; Zhao, Hongbo Report Aug 31, 2020 4121
Elucidation of the Mechanisms and Molecular Targets of Sanhuang Xiexin Decoction for Type 2 Diabetes Mellitus Based on Network Pharmacology. Xu, Manman; Li, Zhonghao; Yang, Lu; Zhai, Wujianwen; Wei, Nina; Zhang, Qiuyan; Chao, Bin; Huang, Shi Report Aug 31, 2020 7741
Proteomic Analysis of Human Esophageal Cancer Using Tandem Mass Tag Quantifications. Sun, Suofeng; Zhang, Huijuan; Wang, Yu; Gao, Jing; Zhou, Shen; Li, Yuan; Han, Shuangyin; Li, Xiuling Report Aug 31, 2020 4092
Identification of a Transcription Factor-microRNA-Gene Coregulation Network in Meningioma through a Bioinformatic Analysis. Wang, Juan; Liang, Yan; Yang, Hui; Wu, Jian-Huang Report Aug 31, 2020 4854
Comprehensive Bioinformatics Analysis Reveals Hub Genes and Inflammation State of Rheumatoid Arthritis. Ren, Conglin; Li, Mingshuang; Du, Weibin; Lu, Jianlan; Zheng, Yang; Xu, Haipeng; Quan, Renfu Report Aug 31, 2020 5244
Construction of a MicroRNA-mRNA Network Underlying Decidualized Endometriotic Cyst Stromal Cells Using Bioinformatics Analysis. Li, Junzui; Zhao, Bin; Yang, Cui; Chen, Qionghua Report Aug 31, 2020 4367
Integrative Analysis of MAPK14 as a Potential Biomarker for Cardioembolic Stroke. Li, Zhao; Xu, Li; Wang, Qingxiu Report Aug 31, 2020 5349
Integrated Bioinformatic Analysis Identifies Networks and Promising Biomarkers for Hepatitis B Virus-Related Hepatocellular Carcinoma. Ji, Yun; Yin, Yue; Zhang, Weizhen Aug 31, 2020 8553
ACT-SVM: Prediction of Protein-Protein Interactions Based on Support Vector Basis Model. Ma, Wenzheng; Cao, Yi; Bao, Wenzheng; Yang, Bin; Chen, Yuehui Report Aug 31, 2020 5564
Comprehensive Analysis of a circRNA-miRNA-mRNA Network to Reveal Potential Inflammation-Related Targets for Gastric Adenocarcinoma. Liu, YunXia; Xu, YeFeng; Xiao, Feng; Zhang, JianFeng; Wang, YiQing; Yao, YongWei; Yang, JieWen Report Aug 31, 2020 8128
Network Pharmacology-Based Strategy for Predicting Active Ingredients and Potential Targets of Gegen Qinlian Decoction for Rotavirus Enteritis. Zhong, Peicheng; Song, Lijun; Gao, Mengyue; Wang, Xiaotong; Tan, Wenpan; Lu, Huanqian; Lan, Qian; Zh Aug 31, 2020 6129
Network Pharmacology Integrated Molecular Docking Reveals the Mechanism of Anisodamine Hydrobromide Injection against Novel Coronavirus Pneumonia. Su, Jinsong; Liu, Zixuan; Liu, Chuan; Li, Xuanhao; Wang, Yi; Zhao, Jing; Wu, Qingjiang; Zheng, Shich Aug 31, 2020 5806
Potential Molecular Mechanism of the NPPB Gene in Postischemic Heart Failure with and without T2DM. Guan, Yao-Zong; Yin, Rui-Xing; Deng, Guo-Xiong; Zheng, Peng-Fei; Liu, Chun-Xiao; Wei, Bi-Liu Report Aug 31, 2020 6820
Study of Osteoarthritis-Related Hub Genes Based on Bioinformatics Analysis. Zhu, Zhengqing; Zhong, Lei; Li, Ronghang; Liu, Yuzhe; Chen, Xiangrun; Li, Zhaoyan; Huang, Lanfeng Report Aug 31, 2020 4994
Identification of potential molecular mechanisms and small molecule drugs in myocardial ischemia/ reperfusion injury. Jiang, Tao; Liu, Yingcun; Chen, Biao; Si, Liangyi Aug 26, 2020 5255
Molecular Evolution and Characterization of Fish Stathmin Genes. Cao, Jun; Cheng, Xiuzhu Aug 1, 2020 5603
Characterization of microRNAs during Embryonic Skeletal Muscle Development in the Shan Ma Duck. Li, Chuan; Xiong, Ting; Zhou, Mingfang; Wan, Lei; Xi, Suwang; Liu, Qiuhong; Chen, Yi; Mao, Huirong; Aug 1, 2020 7922
Autophagic Network Analysis of the Dual Effect of Sevoflurane on Neurons Associated with GABARAPL1 and 2. Lu, Guolin; Rao, Dongdong; Zhou, Min; Xu, Liangpu; Zhang, Longxin; Zhang, Sujing; Wang, Yuping Report Jul 31, 2020 5349
Identification of Differentially Expressed Genes and miRNAs Associated with Esophageal Squamous Cell Carcinoma by Integrated Analysis of Microarray Data. Zhang, Lemeng; Chen, Jianhua; Cheng, Tianli; Yang, Hua; Pan, Changqie; Li, Haitao Report Jul 31, 2020 5706
ARMCX Family Gene Expression Analysis and Potential Prognostic Biomarkers for Prediction of Clinical Outcome in Patients with Gastric Carcinoma. Wang, TingAn; Zhong, HuaGe; Qin, YuZhou; Wei, WeiYuan; Li, Zhao; Huang, MingWei; Luo, XiaoLing Report Jul 31, 2020 5971
Effect of BRCA1 on the Concurrent Chemoradiotherapy Resistance of Cervical Squamous Cell Carcinoma Based on Transcriptome Sequencing Analysis. Wen, Xin; Liu, Shui; Cui, Manhua Report Jul 31, 2020 6377
Comprehensive Analyses of miRNA-mRNA Network and Potential Drugs in Idiopathic Pulmonary Arterial Hypertension. Li, Chan; Zhang, Zeyu; Xu, Qian; Shi, Ruizheng Report Jul 31, 2020 4852
Identification of Key Genes of Human Advanced Diabetic Nephropathy Independent of Proteinuria by Transcriptome Analysis. Cai, Fanghao; Zhou, Xujie; Jia, Yan; Yao, Weijian; Lv, Jicheng; Liu, Gang; Yang, Li Report Jul 31, 2020 4892
Identification of Potential Key Genes and Pathways in Enzalutamide-Resistant Prostate Cancer Cell Lines: A Bioinformatics Analysis with Data from the Gene Expression Omnibus (GEO) Database. Zheng, Long; Dou, Xiaojie; Ma, Xiaodong; Qu, Wei; Tang, Xiaoshuang Report Jul 31, 2020 5051
Investigation on the Mechanism of Qubi Formula in Treating Psoriasis Based on Network Pharmacology. Zhou, Lin; Zhang, Lingyun; Tao, Disheng Jul 31, 2020 8429
A Network-Based Approach to Explore the Mechanism and Bioactive Compounds of Erzhi Pill against Metabolic Dysfunction-Associated Fatty Liver Disease. Huang, Shaojie; Mu, Fei; Li, Fei; Wang, Wenjun; Chen, Haixia; Lei, Lu; Ma, Yang; Ding, Yi; Wang, Jin Jul 31, 2020 5705
Galectin-3 Secreted by Human Umbilical Cord Blood-Derived Mesenchymal Stem Cells Reduces Aberrant Tau Phosphorylation in an Alzheimer Disease Model. Lim, Hoon; Lee, Dahm; Choi, Wan Kyu; Choi, Soo Jin; Oh, Wonil; Kim, Dong Hyun Jul 31, 2020 8783
Systematic Identification of lncRNA-Associated ceRNA Networks in Immune Thrombocytopenia. Fan, Zhenwei; Wang, Xuan; Li, Peng; Mei, Chunli; Zhang, Min; Zhao, Chunshan; Song, Yan Jul 31, 2020 2997
Gene Expression, Network Analysis, and Drug Discovery of Neurofibromatosis Type 2-Associated Vestibular Schwannomas Based on Bioinformatics Analysis. Huang, Qiao; Zhai, Si-Jia; Liao, Xing-Wei; Liu, Yu-Chao; Yin, Shi-Hua Jul 31, 2020 4039
Qualigen Therapeutics and University of Louisville sign exclusive worldwide license agreement. Jul 23, 2020 179
Qualigen Therapeutics and University of Louisville sign exclusive worldwide license agreement. Jul 23, 2020 183
Identification of PDLl-Related Biomarkers to Select Lung Adenocarcinoma Patients for PD1/PDL1 Inhibitors. Wu, Yanping; Lin, Lianjun; Liu, Xinmin Jun 30, 2020 5697
Nine Genes Mediate the Therapeutic Effects of Iodine-131 Radiotherapy in Thyroid Carcinoma Patients. Shuwen, Han; Xi, Yang; Miao, Da; Jiamin, Xu; Jing, Zhuang; Weili, Gao Jun 30, 2020 6395
Gene Expression Profiling of the Sciatic Nerve in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats with Peripheral Neuropathy. Tu, Yiji; Chen, Zenggan; Zhang, Feng; Di, Zhenglin; Zhang, Junhui; Cai, Li Jun 30, 2020 7108
Construction and Comprehensive Analysis of Dysregulated Long Noncoding RNA-Associated Competing Endogenous RNA Network in Moyamoya Disease. Gu, Xuefeng; Jiang, Dongyang; Yang, Yue; Zhang, Peng; Wan, Guoqing; Gu, Wangxian; Shi, Junfeng; Jian Jun 30, 2020 6099
CUL1-Mediated Organelle Fission Pathway Inhibits the Development of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Li, Ran; Xu, Feng; Wu, Xiao; Ji, Shaoping; Xia, Ruixue Jun 30, 2020 5047
SLC1A1, SLC16A9, and CNTN3 Are Potential Biomarkers for the Occurrence of Colorectal Cancer. Zhou, Jie; Xie, Zhiman; Cui, Ping; Su, Qisi; Zhang, Yu; Luo, Lijia; Li, Zhuoxin; Ye, Li; Liang, Hao; Jun 30, 2020 5911
Comparative Transcriptome Analysis Reveals the Potential Cardiovascular Protective Targets of the Thyroid Hormone Metabolite 3-Iodothyronamine (3-T1AM). Haiyan, Zhou; Bailong, Hu; Bei, Zhang; Yiming, Wang; Xingde, Liu Jun 30, 2020 4536
Identification of Key Genes and Long Noncoding RNA-Associated Competing Endogenous RNA (ceRNA) Networks in Early-Onset Preeclampsia. Zhang, Zhan; Wang, Ping; Zhang, Linlin; Huang, Chenxi; Gao, Junjun; Li, Yingying; Yang, Bo Jun 30, 2020 4430
Database Mining of Genes of Prognostic Value for the Prostate Adenocarcinoma Microenvironment Using the Cancer Gene Atlas. Zhao, Xin; Hu, Daixing; Li, Jia; Zhao, Guozhi; Tang, Wei; Cheng, Honglin Jun 30, 2020 4823
Prediction of Protein-Protein Interactions with Local Weight-Sharing Mechanism in Deep Learning. Yang, Lei; Han, Yukun; Zhang, Huixue; Li, Wenlong; Dai, Yu Jun 30, 2020 7558
Profiles of Immune Infiltration and Prognostic Immunoscore in Lung Adenocarcinoma. Li, Yanyan; Tao, Liping; Cai, Weiyang Jun 30, 2020 9865
Integrated Analysis of a Gene Correlation Network Identifies Critical Regulation of Fibrosis by lncRNAs and TFs in Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Wang, Fan; Li, Pei; Li, Feng-sen Jun 30, 2020 7216
Identification and Verification of Biomarker in Clear Cell Renal Cell Carcinoma via Bioinformatics and Neural Network Model. Liu, Bin; Xiao, Yu; Li, Hao; Zhang, Ai-li; Meng, Ling-bing; Feng, Lu; Zhao, Zhi-hong; Ni, Xiao-chen; Jun 30, 2020 6910
High-Throughput Sequencing and Exploration of the lncRNA-circRNA-miRNA-mRNA Network in Type 2 Diabetes Mellitus. Yang, Fang; Chen, Yang; Xue, Zhiqiang; Lv, Yaogai; Shen, Li; Li, Kexin; Zheng, Pingping; Pan, Pan; F Jun 30, 2020 6187
Bioinformatical Analysis of miRNA-mRNA Interaction Network Underlying Macrophage Aging and Cholesterol-Responsive Difference between Young and Aged Macrophages. Li, Jianqing; Yin, Xue; Zhang, Bingyu; Li, Chen; Lu, Peirong Jun 30, 2020 4909
Redox States of Protein Cysteines in Pathways of Protein Turnover and Cytoskeleton Dynamics Are Changed with Aging and Reversed by Slc7a11 Restoration in Mouse Lung Fibroblasts. Zheng, Yuxuan; Merchant, Michael L.; Burke, Tom J.; Ritzenthaler, Jeffrey D.; Li, Ming; Gaweda, Adam Jun 30, 2020 11808
A Network Pharmacology Approach to Explore the Mechanisms of Shugan Jianpi Formula in Liver Fibrosis. Fan, Chang; Wu, Fu Rong; Zhang, Jia Fu; Jiang, Hui Jun 30, 2020 5758
Network Pharmacology-Based Identification of the Mechanisms of Shen-Qi Compound Formula in Treating Diabetes Mellitus. Hu, Zhipeng; Yang, Maoyi; Yang, Liangjun; Xie, Chunguang; Gao, Hong; Fu, Xiaoxu; Xie, Hongyan; Liu, Report Jun 30, 2020 8494
Cadmium, Smoking, and Human Blood DNA Methylation Profiles in Adults from the Strong Heart Study. Domingo-Relloso, Arce; Riffo-Campos, Angela L.; Haack, Karin; Rentero-Garrido, Pilar; Ladd-Acosta, C Jun 1, 2020 14532
Transcriptomic Analysis of L. japonicus Symbiosis Reveals New Candidate Genes for Local and Systemic Regulation of Nodule Function. Perez-Delgado, Carmen M.; Garcia-Calderon, Margarita; Monje-Rueda, Maria Dolores; Marquez, Antonio J Jun 1, 2020 13713
Epigenome-Wide Tobacco-Related Methylation Signature Identification and Their Multilevel Regulatory Network Inference for Lung Adenocarcinoma. Dong, Yan-Mei; Li, Ming; He, Qi-En; Tong, Yi-Fan; Gao, Hong-Zhi; Zhang, Yi-Zhi; Wu, Ya-Meng; Hu, Jun May 31, 2020 7184
The Role of Overexpressed Apolipoprotein AV in Insulin-Resistant Hepatocytes. Zhao, Wang; Liu, Yaqiong; Liao, Xiaobo; Zhao, Shuiping May 31, 2020 6754
iTRAQ-Based Comparative Proteomics Analysis of Urolithiasis Rats Induced by Ethylene Glycol. Cao, Yanan; Duan, Bin; Gao, Xiaowei; Wang, E.; Dong, Zhitao May 31, 2020 5690
Identification and Verification of Core Genes in Colorectal Cancer. Xu, Houxi; Ma, Yuzhu; Zhang, Jinzhi; Gu, Jialin; Jing, Xinyue; Lu, Shengfeng; Fu, Shuping; Huo, Jieg May 31, 2020 6699
MCM2 and NUSAP1 Are Potential Biomarkers for the Diagnosis and Prognosis of Pancreatic Cancer. Deng, Yajun; Ma, Hanyun; Hao, Jinyong; Xie, Qiqi; Zhao, Ruochen May 31, 2020 7709
PPARG Drives Molecular Networks as an Inhibitor for the Pathologic Development and Progression of Lung Adenocarcinoma. Zhao, Min; Li, Xiaoyang; Zhang, Yunxiang; Zhu, Hongming; Han, Zhaoqing; Kang, Yan May 31, 2020 4827
Coumarins as Modulators of the Keap1/Nrf2/ARE Signaling Pathway. Hassanein, Emad H.M.; Sayed, Ahmed M.; Hussein, Omnia E.; Mahmoud, Ayman M. May 31, 2020 19621
Systematic Elucidation of the Potential Mechanisms of Core Chinese Materia Medicas in Treating Liver Cancer Based on Network Pharmacology. Wu, Zhulin; Yang, Lina; He, Li; Wang, Lianan; Peng, Lisheng Report May 31, 2020 6792
Exploring Molecular Mechanism of Huangqi in Treating Heart Failure Using Network Pharmacology. Tao, Yan-gu; Huang, Xiu-Fang; Wang, Jun-yan; Kang, Meng-ru; Wang, Ling-jun; Xian, Shao-xiang Report May 31, 2020 7780
An Analysis of the Anti-Neuropathic Effects of Qi She Pill Based on Network Pharmacology. Song, Yong-jia; Bao, Jia-min; Zhou, Long-yun; Li, Gan; Sng, Kim Sia; Wang, Yong-jun; Shi, Qi; Cui, X May 31, 2020 7090
A Network Pharmacology-Based Study on the Anti-Lung Cancer Effect of Dipsaci Radix. Wu, Jiayan; Hong, Shengkun; Xie, Xiankuan; Liu, Wangmi Report May 31, 2020 4467
Prediction of the Network Pharmacology-Based Mechanism for Attenuation of Atherosclerosis in Apolipoprotein E Knockout Mice by Panax notoginseng Saponins. Long, Linzi; Yu, Zikai; Qu, Hua; Wang, Ning; Guo, Ming; Zhou, Xuezhong; Fu, Changgeng; Gao, Zhuye May 31, 2020 3858
Network Pharmacology-Based Approach to Investigate the Mechanisms of Mahai Capsules in the Treatment of Cardiovascular Diseases. Shi, Minjuan; Li, Bo; Yuan, Qiuzhen; Gan, Xuefeng; Ren, Xiao; Jiang, Shanshan; Liu, Zhuo May 31, 2020 7092
Identification of Potential Biomarkers Associated with Basal Cell Carcinoma. Liu, Yong; Liu, Hui; Bian, Queqiao May 31, 2020 5252
Novel Discoveries Targeting Pathogenic Gut Microbes and New Therapies in Pancreatic Cancer: Does Pathogenic E. coli Infection Cause Pancreatic Cancer Progression Modulated by TUBB/Rho/ROCK Signaling Pathway? A Bioinformatic Analysis. May 31, 2020 4686
Construction of ceRNA Coexpression Network and Screening of Molecular Targets in Colorectal Cancer. Hui, Zhao; Zhanwei, Wang; Xi, Yang; Jin, Liu; Jing, Zhuang; Shuwen, Han May 31, 2020 4134
Identification of Hub Genes Related to Carcinogenesis and Prognosis in Colorectal Cancer Based on Integrated Bioinformatics. Gong, Benjiao; Kao, Yanlei; Zhang, Chenglin; Sun, Fudong; Gong, Zhaohua; Chen, Jian Apr 30, 2020 6930
RNA-Seq Analysis of the Liver Transcriptome Reveals the Networks Regulating Treatment of Sitagliptin Phosphate plus Fuzhujiangtang Granule in the Zucker Diabetic Fatty Rats. Guo, Xuan; Sun, Wen; Xu, Guangyuan; Hou, Dan; Zhang, Zhuo; Wu, Lili; Liu, Tonghua Apr 30, 2020 11292
Comparative Study of PPAR[gamma]--Targets in Human Extravillous and Villous Cytotrophoblasts. Liu, Fulin; Rouault, Christine; Guesnon, Mickael; Zhu, Wencan; Clement, Karine; Degrelle, Severine A Apr 30, 2020 9690
Bioinformatics Analysis of the Molecular Mechanism of Late-Stage Heterotopic Ossification. Zhang, Qiang; Zhang, Yan; Yan, Meijun; Zhu, Kai; Zhou, Dong; Tan, Jun Apr 30, 2020 3524
Identification of Potential Biomarkers for Thyroid Cancer Using Bioinformatics Strategy: A Study Based on GEO Datasets. Shen, Yujie; Dong, Shikun; Liu, Jinhui; Zhang, Liqing; Zhang, Jiacheng; Zhou, Han; Dong, Weida Report Apr 30, 2020 7024
Unity Biotechnology completes enrollment in Phase 1b study of UBX0101. Mar 31, 2020 266
Comparative Proteomic Investigation of Plasma Reveals Novel Potential Biomarker Groups for Acute Aortic Dissection. Cheng, Na; Wang, Hao; Zhang, Weizong; Jin, Heng Wang Xiang; Ma, Xiang; Ma, Yitong Mar 31, 2020 5755
Uncovering the Mechanism of Astragalus membranaceus in the Treatment of Diabetic Nephropathy Based on Network Pharmacology. Guo, Ming-Fei; Dai, Ya-Ji; Gao, Jia-Rong; Chen, Pei-Jie Report Mar 31, 2020 5876
Network Pharmacology Study on the Pharmacological Mechanism of Cinobufotalin Injection against Lung Cancer. Mao, Yun; Peng, Xi; Xue, Peng; Lu, Dianrong; Li, Linlu; Zhu, Shijie Report Mar 31, 2020 6634
Identification of the Active Constituents and Significant Pathways of Cangfu Daotan Decoction for the Treatment of PCOS Based on Network Pharmacology. Xu, Wenting; Tang, Mengyu; Wang, Jiahui; Wang, Lihong Mar 31, 2020 6882
Comprehensive Analysis of lncRNA-Mediated ceRNA Crosstalk and Identification of Prognostic Biomarkers in Wilms' Tumor. Zheng, Hong; Li, Bai-Hui; Liu, Chang; Jia, Li; Liu, Feng-Ting Mar 31, 2020 5700
Bioinformatics Analysis to Screen the Key Prognostic Genes in Tumor Microenvironment of Bladder Cancer. Zhang, Zhao; Chen, Dongshan; Li, Zeyan; Liu, Zhao; Yan, Lei; Xu, Zhonghua Mar 31, 2020 5484
Identification of Three lncRNAs as Potential Predictive Biomarkers of Lung Adenocarcinoma. Jin, Donghui; Song, Yuxuan; Chen, Yuan; Zhang, Peng Mar 31, 2020 5270
Identification of Core Prognosis-Related Candidate Genes in Cervical Cancer via Integrated Bioinformatical Analysis. Wei, Jianxia; Wang, Yang; Shi, Kejian; Wang, Ying Mar 31, 2020 4775
Identification and Analysis of Novel Biomarkers Involved in Chromophobe Renal Cell Carcinoma by Integrated Bioinformatics Analyses. Zhang, Wei; Xu, Yin; Zhang, Jinghan; Wu, Jun Mar 1, 2020 3390
Construction and Comprehensive Analyses of a Competing Endogenous RNA Network in Tumor-Node-Metastasis Stage I Hepatocellular Carcinoma. Gu, Xuefeng; Li, Hongbo; Sha, Ling; Zhao, Wei Mar 1, 2020 5325
A Novel Three-miRNA Signature Identified Using Bioinformatics Predicts Survival in Esophageal Carcinoma. Wu, KunZhe; Zhang, ChunDong; Zhang, Cheng; Dai, DongQiu Mar 1, 2020 4834
Identification of Key Modules, Hub Genes, and Noncoding RNAs in Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps by Weighted Gene Coexpression Network Analysis. Zhou, Xuanchen; Zhen, Xiaoyue; Liu, Yiqing; Cui, Zhaoyang; Yue, Zhiyong; Xu, Anting; Han, Jie Mar 1, 2020 6765
Exploring the Key Genes and Pathways in the Formation of Corneal Scar Using Bioinformatics Analysis. Liu, Binfeng; Li, Ang; Wang, Hongbo; Wang, Jialin; Zhai, Gongwei; Ma, Haohao; Feng, Shiqing; Liu, Li Mar 1, 2020 6357
Screening and Identification of Key Biomarkers for Bladder Cancer: A Study Based on TCGA and GEO Data. Xu, Yingkun; Wu, Guangzhen; Li, Jianyi; Li, Jiatong; Ruan, Ningke; Ma, Liye; Han, Xiaoyang; Wei, Yan Mar 1, 2020 6847
Screening and Identification of Differentially Expressed Genes Expressed among Left and Right Colon Adenocarcinoma. Han, Jing; Zhang, Xue; Yang, Yang; Feng, Li; Wang, Gui-Ying; Zhang, Nan Mar 1, 2020 6585
Candidate Genes Associated with Delayed Neuropsychomotor Development and Seizures in a Patient with Ring Chromosome 20. Correa, Thiago; Venancio, Amanda Cristina; Galera, Marcial Francis; Riegel, Mariluce Mar 1, 2020 4248
A Missense Mutation in IRS1 is Associated with the Development of Early-Onset Type 2 Diabetes. Li, Juyi; Sun, Shan; Wang, Xiufang; Li, Yarong; Zhu, Hong; Zhang, Hongmei; Deng, Aiping Mar 1, 2020 5143
PROTEIN-PROTEIN INTERACTION ANALYSIS OF HUMAN INTERFERON ALPHA RECEPTOR 2 (IFNAR-2) PROTEIN USING STRING SERVER. Gulshan Ara Trali, Ambreen Javed and Alia Sadiq Feb 29, 2020 2646
Analysis of the Mechanism of Zhichuanling Oral Liquid in Treating Bronchial Asthma Based on Network Pharmacology. Wang, Ruiyin; Lin, Jiangtao Jan 1, 2020 6038
Integrated Bioinformatics Analysis Identifies Hub Genes Associated with the Pathogenesis and Prognosis of Esophageal Squamous Cell Carcinoma. Zhang, Hui; Zhong, Jianing; Tu, Youbing; Liu, Benquan; Chen, Zhibo; Luo, Yunchen; Tang, Yaping; Xiao Jan 1, 2020 4406
Identification of Key Genes and Prognostic Analysis between Chromophobe Renal Cell Carcinoma and Renal Oncocytoma by Bioinformatic Analysis. Wu, Hongwei; Fan, Lijing; Liu, Haiping; Guan, Baozhang; Hu, Bo; Liu, Fanna; Hocher, Berthold; Yin, L Jan 1, 2020 5499
Weighted Gene Coexpression Network Analysis Identified MicroRNA Coexpression Modules and Related Pathways in Type 2 Diabetes Mellitus. Feng, Tianyu; Li, Kexin; Zheng, Pingping; Wang, Yanjun; Lv, Yaogai; Shen, Li; Chen, Yang; Xue, Zhiqi Dec 31, 2019 5554
Cell Adhesion-Related Molecules Play a Key Role in Renal Cancer Progression by Multinetwork Analysis. Wang, Anbang; Chen, Ming; Wang, Hui; Huang, Jinming; Bao, Yi; Gan, Xinxin; Liu, Bing; Lu, Xin; Wang, Dec 31, 2019 4803
Mining TCGA Database for Tumor Microenvironment-Related Genes of Prognostic Value in Hepatocellular Carcinoma. Deng, Zhenfeng; Wang, Jilong; Xu, Banghao; Jin, Zongrui; Wu, Guolin; Zeng, Jingjing; Peng, Minhao; G Dec 31, 2019 6182
Deciphering Immune-Associated Genes to Predict Survival in Clear Cell Renal Cell Cancer. Hu, Daixing; Zhou, Mi; Zhu, Xin Dec 31, 2019 4225
Identification of Potential Biomarkers and Biological Pathways in Juvenile Dermatomyositis Based on miRNA-mRNA Network. Qiu, Cheng-Cheng; Su, Qi-Sheng; Zhu, Shang-Yong; Liu, Ruo-Chuan Dec 31, 2019 3875
Integration of Gene Expression Profile Data of Human Epicardial Adipose Tissue from Coronary Artery Disease to Verification of Hub Genes and Pathways. Wang, Weitie; Liu, Qing; Wang, Yong; Piao, Hulin; Li, Bo; Zhu, Zhicheng; Li, Dan; Wang, Tiance; Xu, Dec 31, 2019 4294
An Overview of the Intrinsic Role of Citrullination in Autoimmune Disorders. Alghamdi, Mohammed; Alasmari, Doaa; Assiri, Amjad; Mattar, Ehab; Aljaddawi, Abdullah A.; Alattas, Sa Dec 31, 2019 33114
Identification of Key Genes and Prognostic Value Analysis in Hepatocellular Carcinoma by Integrated Bioinformatics Analysis. Wang, Meng; Wang, Licheng; Wu, Shusheng; Zhou, Dongsheng; Wang, Xianming Dec 31, 2019 7063
Bioinformatics Analysis of Potential Key Genes in Trastuzumab-Resistant Gastric Cancer. Yang, Guangda; Jian, Liumeng; Lin, Xiangan; Zhu, Aiyu; Wen, Guohua Dec 31, 2019 5318
Transcriptome Analysis of Hypertrophic Heart Tissues from Murine Transverse Aortic Constriction and Human Aortic Stenosis Reveals Key Genes and Transcription Factors Involved in Cardiac Remodeling Induced by Mechanical Stress. Yu, Peng; Zhang, Baoli; Liu, Ming; Yu, Ying; Zhao, Ji; Zhang, Chunyu; Li, Yana; Zhang, Lei; Yang, Xu Nov 30, 2019 4858
Data Mining of Prognostic Microenvironment-Related Genes in Clear Cell Renal Cell Carcinoma: A Study with TCGA Database. Chen, Bin; Chen, Wei; Jin, Jing; Wang, Xueping; Cao, Yifang; He, Yi Report Nov 30, 2019 4714
Network Pharmacology of Yougui Pill Combined with Buzhong Yiqi Decoction for the Treatment of Sexual Dysfunction. Wang, Yangyun; Yu, Wandong; Shi, Chaoliang; Jiao, Wei; Li, Junhong; Ge, Jianchao; Hong, Yang; Shi, G Nov 30, 2019 5064
A Network Pharmacology Approach to Uncover the Molecular Mechanisms of Herbal Formula Kang-Bai-Ling for Treatment of Vitiligo. Xu, Manyuan; Shi, Jianxin; Min, Zhongsheng; Zhu, Hongliu; Sun, Weiguo Nov 30, 2019 6127
Identified the Synergistic Mechanism of Drynariae Rhizoma for Treating Fracture Based on Network Pharmacology. Lin, Haixiong; Wang, Xiaotong; Wang, Ligang; Dong, Hang; Huang, Peizhen; Cai, Qunbin; Mo, Yingjie; H Nov 30, 2019 8351
Integrated Analysis of miRNA-mRNA Interaction Network in Porcine Granulosa Cells Undergoing Oxidative Stress. Du, Xing; Li, Qiqi; Cao, Qiuyu; Wang, Siqi; Liu, Honglin; Li, Qifa Nov 30, 2019 7876
A Proteomic Network Approach across the Kidney Stone Disease Reveals Endoplasmic Reticulum Stress and Crystal-Cell Interaction in the Kidney. Yang, Baoyu; Lu, Xiuli; Li, Yang; Li, Yuanyuan; Yu, Daojun; Zhang, Weiwen; Duan, Chaojie; Taguchi, K Nov 30, 2019 6573
Hub Genes and Key Pathway Identification in Colorectal Cancer Based on Bioinformatic Analysis. Lv, Jian; Li, Lili Nov 30, 2019 4473
Based on Integrated Bioinformatics Analysis Identification of Biomarkers in Hepatocellular Carcinoma Patients from Different Regions. Teng, Linxin; Wang, Kaiyuan; Liu, Yu; Ma, Yanxia; Chen, Weiping; Bi, Lei Nov 30, 2019 7311
Different Subtypes of Influenza Viruses Target Different Human Proteins and Pathways Leading to Different Pathogenic Phenotypes. Wang, Yujie; Song, Ting; Li, Kaiwu; Jin, Yuan; Ren, Junjie Yue Hongguang; Liang, Long Nov 30, 2019 4556
Bioinformatic Analysis of Circular RNA-Associated ceRNA Network Associated with Hepatocellular Carcinoma. Wu, Jiacheng; Liu, Shui; Xiang, Yien; Qu, Xianzhi; Xie, Yingjun; Zhang, Xuewen Nov 30, 2019 5532
lncRNA Expression Reveals the Potential Regulatory Roles in Hepatocyte Proliferation during Rat Liver Regeneration. Bai, Haijing; Jin, Wei; Guo, Jianlin; Ding, Yi; Chang, Cuifang; Guo, Xueqiang; Song, Yaping; Zhang, Nov 30, 2019 5992
Handling Noise in Protein Interaction Networks. Correia, Fernanda B.; Coelho, Edgar D.; Oliveira, Jose L.; Arrais, Joel P. Nov 30, 2019 8106
Identification of the molecular mechanisms associated with acute type A aortic dissection through bioinformatics methods. Jiang, Tao; Si, Liangyi Nov 1, 2019 4821
CDK1, CCNB1, CDC20, BUB1, MAD2L1, MCM3, BUB1B, MCM2, and RFC4 May Be Potential Therapeutic Targets for Hepatocellular Carcinoma Using Integrated Bioinformatic Analysis. Yang, Wan-Xia; Pan, Yun-Yan; You, Chong-Ge Oct 31, 2019 7424
Spica Prunellae Extract Enhances Fluorouracil Sensitivity of 5-Fluorouracil-Resistant Human Colon Carcinoma HCT-8/5-FU Cells via TOP2[alpha] and miR-494. Fang, Yi; Yang, Chi; Zhang, Ling; Wei, Lihui; Lin, Jiumao; Zhao, Jinyan; Peng, Jun Oct 31, 2019 6642
Study on miRNAs in Pan-Cancer of the Digestive Tract Based on the Illumina HiSeq System Data Sequencing. Lai, Chun-Hui; Liang, Xu-Zhi; Liang, Xiu-Yun; Ma, Sheng-Jun; Li, Jun-Guo; Shi, Ming-Fang; Zhu, Xu; L Report Oct 31, 2019 11292
Identification and Validation of Core Genes Involved in the Development of Papillary Thyroid Carcinoma via Bioinformatics Analysis. Li, Xiaoyan; He, Jing; Zhou, Mingxia; Cao, Yun; Jin, Yiting; Zou, Qiang Sep 30, 2019 7075
Prediction of Protein-Protein Interactions Based on Domain. Li, Xue; Yang, Lifeng; Zhang, Xiaopan; Jiao, Xiong Sep 30, 2019 4514
Identifying Protein Complexes from Dynamic Temporal Interval Protein-Protein Interaction Networks. Zhang, Jinxiong; Zhong, Cheng; Lin, Hai Xiang; Wang, Mian Sep 30, 2019 12247
Identification of Key Pathways and Genes of Acute Respiratory Distress Syndrome Specific Neutrophil Phenotype. Wang, Dong; Li, Yajuan; Gu, Changping; Liu, Mengjie; Wang, Yuelan Sep 30, 2019 4056
Network Pharmacology Reveals the Molecular Mechanism of Cuyuxunxi Prescription in Promoting Wound Healing in Patients with Anal Fistula. Qu, Yin; Zhang, Zhijun; Lu, Yafeng; Zheng, De; Wei, Yang Report Sep 30, 2019 4628
Network Pharmacology Analysis of Traditional Chinese Medicine Formula Xiao Ke Yin Shui Treating Type 2 Diabetes Mellitus. Zhou, Jiewen; Wang, Qiuyan; Xiang, Zhinan; Tong, Qilin; Pan, Jun; Wan, Luosheng; Chen, Jiachun Sep 30, 2019 6416
Detailed Map Shows How Viruses Infect Humans. Aug 31, 2019 990
Bioinformatic Analysis of Transcriptomic Data Reveals Novel Key Genes Regulating Osteogenic Differentiation of Human Adipose Stem Cells. Cheng, Jinluo; Zhao, Xinyuan; Liu, Juan; Cui, Li; Zhu, Yanfeng; Yuan, Xiaoqing; Gao, Jianbo; Du, Yun Aug 31, 2019 3672
Identification of Potential Biomarkers and Survival Analysis for Head and Neck Squamous Cell Carcinoma Using Bioinformatics Strategy: A Study Based on TCGA and GEO Datasets. Shen, Yujie; Liu, Jinhui; Zhang, Liqing; Dong, Shikun; Zhang, Jiacheng; Liu, Yaqin; Zhou, Han; Dong, Report Aug 31, 2019 6282
P4HB, a Novel Hypoxia Target Gene Related to Gastric Cancer Invasion and Metastasis. Zhang, Jun; Guo, Shuai; Wu, Yue; Zheng, Zhi-chao; Wang, Yue; Zhao, Yan Aug 31, 2019 6124
Label-Free Proteomics Revealed Oxidative Stress and Inflammation as Factors That Enhance Chemoresistance in Luminal Breast Cancer. Pires, Bruno R.B.; Panis, Carolina; Alves, Vinicius Dias; Herrera, Ana C.S.A.; Binato, Renata; Pizza Aug 31, 2019 8922
In Silico Phylogenetic and Structural Analyses of Plant Endogenous Danger Signaling Molecules upon Stress. Pavlopoulou, Athanasia; Karaca, Ezgi; Balestrazzi, Alma; Georgakilas, Alexandros G. Aug 31, 2019 8984
Structure of conflict graphs in constrained alignment problems and algorithms. Alkan, Ferhat; Biyikoglu, Turker; Demange, Marc; Erten, Cesim Report Aug 1, 2019 19598
Identification of Aberrantly Expressed Genes during Aging in Rat Nucleus Pulposus Cells. Cheng, Shi; Li, Xiaochuan; Lin, Linghan; Jia, Zhiwei; Zhao, Yachao; Wang, Deli; Ruan, Dike; Zhang, Y Jul 31, 2019 9303
Network Pharmacology-Based Prediction of the Active Compounds, Potential Targets, and Signaling Pathways Involved in Danshiliuhao Granule for Treatment of Liver Fibrosis. Tao, Yueying; Tian, Kunming; Chen, Ji; Tan, Danfeng; Liu, Yan; Xiong, Yongai; Chen, Zehui; Tian, Yin Report Jul 31, 2019 6908
A Systems Pharmacology-Based Study of the Molecular Mechanisms of San Cao Decoction for Treating Hypertension. Ma, Chongyang; Zhai, Changming; Xu, Tian; Lu, Fang; Zhang, Shuang; Li, Changxiang; Wang, Qingguo; Ch Jul 31, 2019 4941
Identification and Interaction Analysis of Significant Genes and MicroRNAs in Pterygium. He, Siying; Sun, Hui; Huang, Yifang; Dong, Shiqi; Qiao, Chen; Zhang, Shuai; Wang, Chen; Zheng, Fang; Jul 31, 2019 6332
Integration of Gene Expression Profile Data to Verify Hub Genes of Patients with Stanford A Aortic Dissection. Wang, Weitie; Wang, Tiance; Wang, Yong; Piao, Hulin; Li, Bo; Zhu, Zhicheng; Xu, Rihao; Li, Dan; Liu, Jul 31, 2019 4688
Analysis of Protein-Protein Functional Associations by Using Gene Ontology and KEGG Pathway. Yuan, Fei; Pan, Xiaoyong; Chen, Lei; Zhang, Yu-Hang; Huang, Tao; Cai, Yu-Dong Jul 31, 2019 7037
A Systematic View Exploring the Role of Chloroplasts in Plant Abiotic Stress Responses. Yo-HanYoo; Hong, Woo-Jong; Jung, Ki-Hong Jul 31, 2019 8254
Screening and Bioinformatics Analysis of IgA Nephropathy Gene Based on GEO Databases. Qian, Wang; Xiaoyi, Wang; Zi, Ye Jul 31, 2019 3069
Selection of candidate genes affecting meat quality and preliminary exploration of related molecular mechanisms in the Mashen pig. Gao, Pengfei; Cheng, Zhimin; Li, Meng; Zhang, Ningfang; Le, Baoyu; Zhang, Wanfeng; Song, Pengkang; G Jul 26, 2019 5964
Roles of the Phosphorylation of Transcriptional Factors in Epithelial-Mesenchymal Transition. Xu, Rong; Won, Jae-Yeon; Kim, Chang-Hyeon; Kim, Da-Eun; Yim, Hyungshin Jun 30, 2019 8657
Mechanisms of Compound Kushen Injection for the Treatment of Lung Cancer Based on Network Pharmacology. Meng, Ziqi; Liu, Xinkui; Wu, Jiarui; Zhou, Wei; Wang, Kaihuan; Jing, Zhiwei; Liu, Shuyu; Ni, Mengwei Jun 30, 2019 8348
The Mechanism of Compound Anshen Essential Oil in the Treatment of Insomnia Was Examined by Network Pharmacology. Ren, Guilin; Zhong, Yu; Ke, Gang; Liu, Xiaoli; Li, Huiting; Li, Xiaofang; Zheng, Qin; Yang, Ming Jun 30, 2019 5037
Anticancer Effects of Emodin on HepG2 Cell: Evidence from Bioinformatic Analysis. Zhou, Rui-sheng; Wang, Xiong-Wen; Sun, Qin-feng; Ye, Zeng Jie; Liu, Jian-wei; Zhou, Dai-Han; Tang, Y Jun 30, 2019 6611
Analysis of Potential Genes and Pathways Involved in the Pathogenesis of Acne by Bioinformatics. Chen, Biao; Zheng, Yan; Liang, Yanhua Jun 30, 2019 4460
Identification of Differentially Expressed miRNAs and mRNAs in Vestibular Schwannoma by Integrated Analysis. Lei, Yanhua; Guo, Ping; Li, Xiuguo; Zhang, Yuanyuan; Du, Ting Jun 30, 2019 3688
An exploration of why and how things happen: GENERATIVITY. D'Adamo, Peter Column Jun 1, 2019 1989
Identification of Transcriptional Signatures of Colon Tumor Stroma by a Meta-Analysis. Uddin, Md. Nazim; Li, Mengyuan; Wang, Xiaosheng May 31, 2019 6434
Bioinformatics Analysis of Gene Expression Profiles of Sex Differences in Ischemic Stroke. Zhu, Wenhao; Nan, Yinan; Wang, Shaoqing; Liu, Wei May 31, 2019 3323
Uncovering the Pharmacological Mechanism of Chaibei Zhixian Decoction on Epilepsy by Network Pharmacology Analysis. Zhang, Jian; Zheng, Chenglong; Yuan, Siyuan; Dong, Xiaoke; Wang, Le; Wang, Yong; Wang, Wei; Gao, Kuo May 31, 2019 4310
Proteomic Assessment of iTRAQ-Based NaoMaiTong in the Treatment of Ischemic Stroke in Rats. Li, Kening; Xian, Minghua; Chen, Chi; Liang, Shengwang; Chen, Lei; Wang, Shumei May 31, 2019 5673
Comparative study of thermal gelation properties and molecular forces of actomyosin extracted from normal and pale, soft and exudative-like chicken breast meat. Li, Ke; Liu, Jun-Ya; Fu, Lei; Zhao, Ying-Ying; Bai, Yan-Hong Report May 1, 2019 9070
In Silico Integration Approach Reveals Key MicroRNAs and Their Target Genes in Follicular Thyroid Carcinoma. Hu, Shengqing; Liao, Yunfei; Zheng, Juan; Gou, Luoning; Regmi, Anita; Zafar, Mohammad Ishraq; Chen, Apr 30, 2019 5545
Identification of Potential Biomarkers in Glioblastoma through Bioinformatic Analysis and Evaluating Their Prognostic Value. Zhou, Yangmei; Yang, Li; Zhang, Xiaoxi; Chen, Rui; Chen, Xiuqiong; Tang, Wenhua; Zhang, Mengxian Apr 30, 2019 6504
miRNA and mRNA Integration Network Construction Reveals Novel Key Regulators in Left-Sided and Right-Sided Colon Adenocarcinoma. Yang, Likun; Li, Lin; Ma, Junhong; Yang, Shimin; Zou, Changlin; Yu, Xiangyang Apr 30, 2019 3947
Network Analyses of Differentially Expressed Genes in Osteoarthritis to Identify Hub Genes. Li, Zhaoyan; Zhong, Lei; Du, Zhenwu; Chen, Gaoyang; Shang, Jing; Yang, Qiwei; Wang, Qingyu; Song, Ya Apr 30, 2019 3612
Pathway enrichment and protein interaction network analysis for milk yield, fat yield and age at first calving in a Thai multibreed dairy population. Laodim, Thawee; Elzo, Mauricio A.; Koonawootrittriron, Skorn; Suwanasopee, Thanathip; Jattawa, Danai Report Apr 1, 2019 7253
Differential Expression of mRNAs in the Brain Tissues of Patients with Alzheimer's Disease Based on GEO Expression Profile and Its Clinical Significance. Ma, Guowei; Liu, Mingyan; Du, Ke; Zhong, Xin; Gong, Shiqiang; Jiao, Linchi; Wei, Minjie Mar 31, 2019 4379
Network Pharmacology Analysis of Damnacanthus indicus C.F. Gaertn in Gene-Phenotype. Long, Shengrong; Yuan, Caihong; Wang, Yue; Zhang, Jie; Li, Guangyu Mar 31, 2019 5770
Kura Oncology reports FDA clearance of IND application for KO-539. Mar 5, 2019 107
Reconstruction and Subcellular Localization Analysis of Eriocheir sinensis Molting Protein-Protein Interaction Network. Wang, Bin; Ning, Qianji; Wang, Qian; Peng, Wei; Hao, Tong; Sun, Jinsheng Report Oct 31, 2018 4685
INTHERA BIOSCIENCE SECURES SERIES A FINANCING. Jul 1, 2018 843
The Potential Protective Effect of Curcumin on Amyloid-[beta]-42 Induced Cytotoxicity in HT-22 Cells. Zhang, Lu; Fang, Yu; Cheng, Xuan; Lian, Yajun; Zeng, Zhaoshu; Wu, Chuanjie; Zhu, Hongcan; Xu, Hongli Jan 1, 2018 4642
Derivation and Validation of the Potential Core Genes in Pancreatic Cancer for Tumor-Stroma Crosstalk. Xue, Ran; Hua, Lin; Xu, Wenbin; Gao, Yan; Pang, Yanhua; Hao, Jianyu Jan 1, 2018 5509
Integration of Gene Expression Profile Data to Screen and Verify Hub Genes Involved in Osteoarthritis. Li, Zhaoyan; Wang, Qingyu; Chen, Gaoyang; Li, Xin; Yang, Qiwei; Du, Zhenwu; Ren, Ming; Song, Yang; Z Jan 1, 2018 5627
Identification of the Key MicroRNAs and the miRNA-mRNA Regulatory Pathways in Prostate Cancer by Bioinformatics Methods. Li, Dongyang; Hao, Xuanyu; Song, Yongsheng Jan 1, 2018 4252
MicroRNA Expression Profiles Identify Biomarker for Differentiating the Embolic Stroke from Thrombotic Stroke. Chen, Lai-Te; Jiang, Chen-Yang Jan 1, 2018 2884
Identification of Key Candidate Proteins and Pathways Associated with Temozolomide Resistance in Glioblastoma Based on Subcellular Proteomics and Bioinformatical Analysis. Yi, Guo-zhong; Xiang, Wei; Feng, Wen-yan; Chen, Zi-yang; Li, Yao-min; Deng, Sheng-ze; Guo, Man-lan; Jan 1, 2018 5164
RNA Sequencing for Gene Expression Profiles in a Rat Model of Middle Cerebral Artery Occlusion. Duan, Xianchun; Gan, Jianghua; Xu, Fan; Li, Lili; Han, Lan; Peng, Can; Bao, Qiuyu; Xiao, Ling; Peng, Jan 1, 2018 4426
FNDC4 Inhibits RANKL-Induced Osteoclast Formation by Suppressing NF-[kappa]B Activation and CXCL10 Expression. Lv, Zheng-tao; Liang, Shuang; Chen, Kun; Zhang, Jia-ming; Cheng, Peng; Guo, Jia-chao; Yang, Qing; Zh Jan 1, 2018 4980
Identification of Hub Genes and Key Pathways Associated with Two Subtypes of Diffuse Large B-Cell Lymphoma Based on Gene Expression Profiling via Integrated Bioinformatics. Liu, Zijian; Meng, Jingshu; Li, Xiaoqian; Zhu, Fang; Liu, Tao; Wu, Gang; Zhang, Liling Jan 1, 2018 7841
Bioinformatics Analysis of the Molecular Mechanism of Aging on Fracture Healing. Zhao, Shu-Jie; Kong, Fan-Qi; Fan, Jin; Chen, Ying; Zhou, Shuai; Xue, Ming-Xin; Yin, Guo-Yong Jan 1, 2018 4159
Revealing the Amylase Interactome in Whole Saliva Using Proteomic Approaches. Crosara, Karla Tonelli Bicalho; Zuanazzi, David; Moffa, Eduardo Buozi; Xiao, Yizhi; Machado, Maria A Jan 1, 2018 8842
Aberrantly Expressed Genes and miRNAs in Slow Transit Constipation Based on RNA-Seq Analysis. Zhao, Shipeng; Chen, Qiang; Kang, Xianwu; Kong, Bin; Wang, Zhuo Jan 1, 2018 6359
Identification of Key Genes and miRNAs in Osteosarcoma Patients with Chemoresistance by Bioinformatics Analysis. Xie, Binbin; Li, Yiran; Zhao, Rongjie; Xu, Yuzi; Wu, Yuhui; Wang, Ji; Xia, Dongdong; Han, Weidong; C Jan 1, 2018 4977
Clustering, Pathway Enrichment, and Protein-Protein Interaction Analysis of Gene Expression in Neurodevelopmental Disorders. Yadav, Ruchi; Srivastava, Prachi Jan 1, 2018 5621
Microarray Analysis of the Molecular Mechanism Involved in Parkinson's Disease. Tan, Cheng; Liu, Xiaoyang; Chen, Jiajun Jan 1, 2018 6053
Environmental and Genetic Variables Influencing Mitochondrial Health and Parkinson's Disease Penetrance. Zanon, Alessandra; Pramstaller, Peter P.; Hicks, Andrew A.; Pichler, Irene Jan 1, 2018 6174
In Vitro Weight-Loaded Cell Models for Understanding Mechanodependent Molecular Pathways Involved in Orthodontic Tooth Movement: A Systematic Review. Janjic, Mila; Docheva, Denitsa; Janjic, Olivera Trickovic; Wichelhaus, Andrea; Baumert, Uwe Jan 1, 2018 10058
Emerging Role of Histone Acetyltransferase in Stem Cells and Cancer. Trisciuoglio, Daniela; Di Martile, Marta; Del Bufalo, Donatella Jan 1, 2018 8494
Predicting Interactions between Virus and Host Proteins Using Repeat Patterns and Composition of Amino Acids. Alguwaizani, Saud; Park, Byungkyu; Zhou, Xiang; Huang, De-Shuang; Han, Kyungsook Jan 1, 2018 6775
Identification of Core Biomarkers Associated with Outcome in Glioma: Evidence from Bioinformatics Analysis. Geng, Rong-Xin; Li, Ning; Xu, Yang; Liu, Jun-hui; Yuan, Fan-en; Sun, Qian; Liu, Bao-Hui; Chen, Qian- Jan 1, 2018 6708
Identification of Core Gene Biomarkers in Patients with Diabetic Cardiomyopathy. Li, Ning; Wu, Haiming; Geng, Rongxin; Tang, Qizhu Jan 1, 2018 7546
Systematic Understanding of the Mechanism of Baicalin against Ischemic Stroke through a Network Pharmacology Approach. Xu, Tian; Ma, Chongyang; Fan, Shuning; Deng, Nang; Lian, Yajun; Tan, Ling; Du, Weizhe; Zhang, Shuang Jan 1, 2018 6695
A Network Pharmacology Approach to Uncover the Mechanisms of Shen-Qi-Di-Huang Decoction against Diabetic Nephropathy. Di, Sha; Han, Lin; Wang, Qing; Liu, Xinkui; Yan, Yingying; Li, Fan; Zhao, Linhua; Tong, Xiaolin Jan 1, 2018 7801
A Network Pharmacology Approach to Uncover the Potential Mechanism of Yinchensini Decoction. Chen, Guoming; Huang, Chuyao; Liu, Yunyun; Chen, Tengyu; Huang, Ruilan; Liang, Miaozhen; Zhang, Jie; Jan 1, 2018 7302
The Identification of Core Gene Expression Signature in Hepatocellular Carcinoma. Li, Ning; Li, Ling; Chen, Yongshun Jan 1, 2018 8434
14-3-3 Proteins in Glutamatergic Synapses. Zhang, Jiajing; Zhou, Yi Jan 1, 2018 4253
Biomolecular Networks for Complex Diseases. Wu, Fang-Xiang; Wang, Jianxin; Li, Min; Wang, Haiying Jan 1, 2018 1567
Predicting Protein Interactions Using a Deep Learning Method-Stacked Sparse Autoencoder Combined with a Probabilistic Classification Vector Machine. Wang, Yanbin; You, Zhuhong; Li, Liping; Cheng, Li; Zhou, Xi; Zhang, Libo; Li, Xiao; Jiang, Tonghai Jan 1, 2018 8261
LCK as a Potential Therapeutic Target for Acute Rejection after Kidney Transplantation: A Bioinformatics Clue. Jia, Linpei; Jia, Rufu; Li, Yinping; Li, Xiaoxia; Jia, Qiang; Zhang, Hongliang Report Jan 1, 2018 4746
STAT1, IGF1, RAC1, and MDM2 Are Associated with Recurrence of Giant Cell Tumor of Bone. Chen, Shuxin; Du, Zepeng; Wu, Bingli; Shen, Huiyang; Liu, Chunpeng; Qiu, Xueli; Zhang, Yufeng; Xu, L Jan 1, 2018 4390
TNIP1 in Autoimmune Diseases: Regulation of Toll-like Receptor Signaling. Shamilov, Rambon; Aneskievich, Brian J. Jan 1, 2018 10846
Excavation of attractor modules for nasopharyngeal carcinoma via integrating systemic module inference with attract method. Jiang, T.; Jiang, C.-Y.; Shu, J.-h.; Xu, Y.-J. Aug 1, 2017 3775
Computational Analysis of High Risk Missense Variant in Human UTY Gene: A Candidate Gene of AZFa Sub-region. Nailwal, Mili; Chauhan, Jenabhai Bhathibhai Report Jul 1, 2017 5236
Benchmarking pathway interaction network for colorectal cancer to identify dysregulated pathways. Wang, Q.; Shi, C.-J.; Lv, S.-H. Report May 1, 2017 4479
Forma Therapeutics Achieves First Clinical Development Milestone in Boehringer Ingelheim Partnership. Mar 14, 2017 154
Investigating ego modules and pathways in osteosarcoma by integrating the EgoNet algorithm and pathway analysis. Chen, X.Y.; Chen, Y.H.; Zhang, L.J.; Wang, Y.; Tong, Z.C. Report Feb 1, 2017 4132
PAIRS: Prediction of Activation/Inhibition Regulation Signaling Pathway. Wang, Tengjiao; Feng, Yanghe; Wang, Qi Report Jan 1, 2017 2703
Predicting Protein Complexes in Weighted Dynamic PPI Networks Based on ICSC. Zhao, Jie; Lei, Xiujuan; Wu, Fang-Xiang Report Jan 1, 2017 7083
Comparative Proteomic Analysis of Paulownia fortunei Response to Phytoplasma Infection with Dimethyl Sulfate Treatment. Wei, Zhen; Wang, Zhe; Li, Xiaoyu; Zhao, Zhenli; Deng, Minjie; Dong, Yanpeng; Cao, Xibing; Fan, Guoqi Report Jan 1, 2017 6708
The Identification of Key Genes and Pathways in Glioma by Bioinformatics Analysis. Liu, Mingfa; Xu, Zhennan; Du, Zepeng; Wu, Bingli; Jin, Tao; Xu, Ke; Xu, Liyan; Li, Enmin; Xu, Haixio Report Jan 1, 2017 4857
Pathway Interaction Network Analysis Identifies Dysregulated Pathways in Human Monocytes Infected by Listeria monocytogenes. Fan, Wufeng; Zhou, Yuhan; Li, Hao Report Jan 1, 2017 5188
Cardioprotection Effects of Sevoflurane by Regulating the Pathway of Neuroactive Ligand-Receptor Interaction in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery. Wang, JinquanfxCheng, Jian; Zhang, Chao; Li, Xiaojun Report Jan 1, 2017 5026
Investigating the Mechanisms of Action of Depside Salt from Salvia miltiorrhiza Using Bioinformatic Analysis. Li, Hua; Liu, Hongying Report Jan 1, 2017 4207
The Significant Pathways and Genes Underlying the Colon Cancer Treatment by the Traditional Chinese Medicine PHY906. Su, Ziyuan; Zhou, Changyu; Qin, Shaoyou; Jia, Erna; Wu, Zhenting Jan 1, 2017 3541
Identification of Pharmacologically Tractable Protein Complexes in Cancer Using the R-Based Network Clustering and Visualization Program MCODER. Kwon, Sungjin; Kim, Hyosil; Kim, Hyun Seok Report Jan 1, 2017 3994
Drug Target Protein-Protein Interaction Networks: A Systematic Perspective. Feng, Yanghe; Wang, Qi; Wang, Tengjiao Report Jan 1, 2017 9736
New Targets for Zika Virus Determined by Human-Viral Interactomic: A Bioinformatics Approach. Esteves, Eduardo; Rosa, Nuno; Correia, Maria Jose; Arrais, Joel P.; Barros, Marlene Report Jan 1, 2017 11060
A Novel Phosphorylation Site-Kinase Network-Based Method for the Accurate Prediction of Kinase-Substrate Relationships. Wang, Minghui; Wang, Tao; Wang, Binghua; Liu, Yu; Li, Ao Report Jan 1, 2017 6724
Systems Study on the Antirheumatic Mechanism of Tibetan Medicated-Bath Therapy Using Wuwei-Ganlu-Yaoyu-Keli. Wang, Tianhong; Yang, Jian; Chen, Xing; Zhao, Kehui; Wang, Jing; Zhang, Yi; Zhao, Jing; Ga, Yang Report Jan 1, 2017 6369
Prediction and Validation of Hub Genes Associated with Colorectal Cancer by Integrating PPI Network and Gene Expression Data. Xiong, Yongfu; You, Wenxian; Wang, Rong; Peng, Linglong; Fu, Zhongxue Report Jan 1, 2017 5916
Dissect the Dynamic Molecular Circuits of Cell Cycle Control through Network Evolution Model. Peng, Yang; Scott, Paul; Tao, Ruikang; Wang, Hua; Wu, Yan; Peng, Guang Report Jan 1, 2017 4666
Identification of Key Pathways and Genes in Advanced Coronary Atherosclerosis Using Bioinformatics Analysis. Tan, Xiaowen; Zhang, Xiting; Pan, Lanlan; Tian, Xiaoxuan; Dong, Pengzhi Report Jan 1, 2017 6306
Response Detection of Castrate-Resistant Prostate Cancer to Clinically Utilised and Novel Treatments by Monitoring Phospholipid Metabolism. Smith, Tim A.D.; Phyu, Su.M.; Alzyoud, Kholoud S.; Tseng, Chih-Chung Report Jan 1, 2017 3556
Identification of Significant Pathways Induced by PAX5 Haploinsufficiency Based on Protein-Protein Interaction Networks and Cluster Analysis in Raji Cell Line. Gu, Jia; Li, TongJuan; Zhao, Lei; Liang, Xue; Fu, Xing; Wang, Jue; Shang, Zhen; Huang, Wei; Zhou, Ji Report Jan 1, 2017 5765
Identification of Candidate Genes Related to Inflammatory Bowel Disease Using Minimum Redundancy Maximum Relevance, Incremental Feature Selection, and the Shortest-Path Approach. Yuan, Fei; Zhang, Yu-Hang; Kong, Xiang-Yin; Cai, Yu-Dong Report Jan 1, 2017 12082
Protein Array-Based Detection of Proteins in Kidney Tissues from Patients with Membranous Nephropathy. Wang, Shuqiang; Lu, Yang; Hong, Quan; Geng, Xiaodong; Wang, Xu; Zheng, Wei; Song, Chengcheng; Liu, C Report Jan 1, 2017 4692
Potential Anticancer Mechanisms of a Novel EGFR/DNA-Targeting Combi-Molecule (JDF12) against DU145 Prostate Cancer Cells: An iTRAQ-Based Proteomic Analysis. Zheng, Haofeng; Liang, Guancan; Chen, Yanxiong; Lin, Sijie; Liu, Wei; Fang, Youqiang Report Jan 1, 2017 6028
A*STAR and MSD Establish a New Research Collaboration to Advance Peptide Therapeutics. Jul 19, 2016 885
Complexity of yolk proteins and their dynamics in the sea star Patiria miniata. Zazueta-Novoa, Vanesa; Onorato, Thomas M.; Reyes, Gerardo; Oulhen, Nathalie; Wessel, Gary M. Report Jun 1, 2016 5963
Molecular docking studies of PA-824 with pyridoxine 5'-phosphate oxidase. M, Sathish Kumar; Uca, Jaleel Report Mar 1, 2016 2083
Gene expression profiling analysis of lung adenocarcinoma. Xu, H.; Ma, J.; Wu, J.; Chen, L.; Sun, F.; Qu, C.; Zheng, D.; Xu, S. Report Mar 1, 2016 5569
Key Molecular Mechanisms of Chaiqinchengqi Decoction in Alleviating the Pulmonary Albumin Leakage Caused by Endotoxemia in Severe Acute Pancreatitis Rats. Wu, Wei; Luo, Ruijie; Lin, Ziqi; Xia, Qing; Xue, Ping Jan 1, 2016 9860
Learning about enzyme specificity with an interactive enzyme model: influences on student motivation, cognitive load, and achievement. Saleh, Mounir R.; Herron, Sherry S.; Shelley, Kyna; Bateman, Robert Report Jul 1, 2015 3266
Neuropeptide Y, substance P, and human bone morphogenetic protein 2 stimulate human osteoblast osteogenic activity by enhancing gap junction intercellular communication. Ma, W.H.; Liu, Y.J.; Wang, W.; Zhang, Y.Z. Report Apr 1, 2015 6282
Behaviour of proteins on reversed-phase supports during high performance liquid chromatography on C18 stationary phase/Proteiinide kaitumine pooratud faasi kolonnis korgrohu vedelikkromatograafia ajal C18 statsionaarses faasis. Rotkaja, Oksana; Golushko, Jelena; Mekss, Peteris Report Mar 1, 2015 3088
Effect of Varying Levels of Protein from Different Animal Sources on Growth and Survival of Carp Cirrhinus mrigala Reared in Cemented Cisterns. Report Dec 31, 2014 3661
The increased level of serum p53 in hepatitis B-associated liver cirrhosis. Shahnazari, Parisa; Sayehmiri, Kourosh; Minuchehr, Zarrin; Parhizkar, Ardavan; Poustchi, Hossein; Mo Author abstract Sep 1, 2014 3579
Tomi Sawyer at Merck, to Keynote Present at Protein-Protein Interaction, Oct. 23-24, 2014 in Boston. Aug 14, 2014 221
Gene-gene interactions in renin-angiotensin-aldosterone system contributes to end-stage renal disease susceptibility in a Han Chinese population. Su, Sui-Lung; Yang, Hsin-Yi; Wu, Chia-Chao; Lee, Herng-Sheng; Lin, Yuh-Feng; Hsu, Chi-An; Lai, Ching Report Jan 1, 2014 5867
Characterisation of Drosophila [Ubx.sup.CPTI000601] and [hth.sup.CPTI000378] protein trap lines. Choo, Siew Woh; Beh, Ching Yew; Russell, Steven; White, Robert Report Jan 1, 2014 5959
An empirical study of different approaches for protein classification. Nanni, Loris; Lumini, Alessandra; Brahnam, Sheryl Report Jan 1, 2014 13311
Prediction of protein-protein interaction strength using domain features with supervised regression. Kamada, Mayumi; Sakuma, Yusuke; Hayashida, Morihiro; Akutsu, Tatsuya Report Jan 1, 2014 5313
Many local pattern texture features: which is better for image-based multilabel human protein subcellular localization classification? Yang, Fan; Xu, Ying-Ying; Shen, Hong-Bin Report Jan 1, 2014 10041
Protein-protein interactions prediction based on iterative clique extension with gene ontology filtering. Yang, Lei; Tang, Xianglong Report Jan 1, 2014 3318
The characterization of Rfa interaction with Csm3, Mrc1, and Tof1. Dailey, Kaitlin; Haring, Stuart J. Author abstract Jan 1, 2014 326
The N-terminal phosphorylation domain of Rfa2 is essential but its phosphorylation is dispensable in S. cerevisiae. Ghospurkar, Padmaja L.; Severson, Amber L.; Haring, Stuart J. Author abstract Jan 1, 2014 322
Characterization of RPA-protein interactions and their dependence on the phospho-mimetic state of the N-terminus of Saccharomyces cerevisiae Rfa2. Mueller, Erica N.; Piya, Gunjan; Severson, Amber L.; Haring, Stuart J. Author abstract Jan 1, 2014 407
Characterization of novel Rfa1 interaction with YNR071C using yeast-two hybrid method in Saccharomyces cerevisiae. Severson, Amber L.; Piya, Gunjan; Dailey, Kaitlin M.; Haring, Stuart J. Report Jan 1, 2014 304
"Saccharomyces sapiens": N-terminal RFA2 phosphorylation of human-yeast fusion proteins. Wilson, Timothy; Herauf, Anna; Ghospukar, Padmaja; Dailey, Kaitlin; Haring, Stuart J. Author abstract Jan 1, 2014 222
Current overview of allergens of plant pathogenesis related protein families. Sinha, Mau; Singh, Rashmi Prabha; Kushwaha, Gajraj Singh; Iqbal, Naseer; Singh, Avinash; Kaushik, Sa Report Jan 1, 2014 13836
Comparison of protein acetyltransferase action of crtaase with the prototypes of HAT. Ponnan, Prija; Kumar, Ajit; Singh, Prabhjot; Gupta, Prachi; Joshi, Rini; Gaspari, Marco; Saso, Lucia Report Jan 1, 2014 7337
P104 binds to Rac1 and reduces its activity during myotube differentiation of C2C12 cell. Choi, Ki Young; Lee, Min Sup; Cho, Young Jun; Jeong, Myong Ho; Han, Seung Jin; Hong, Seung Hwan Report Jan 1, 2014 6375
Interaction of Cu(II) and Ni(II) with Ypk9 protein fragment via NMR studies. Peana, Massimiliano Francesco; Medici, Serenella; Ledda, Alessia; Nurchi, Valeria Marina; Zoroddu, M Report Jan 1, 2014 4954
Identification of differentially expressed gene after femoral fracture via microarray profiling. Zhong, Donggen Report Jan 1, 2014 4772
Coexpression within integrated mitochondrial pathways reveals different networks in normal and chemically treated transcriptomes. Chen, Cong; Hyun, Tae Kyung; Han, Xiao; Feng, Zhihui; Li, Yuan; Liu, Xiaolong; Liu, Jiankang Report Jan 1, 2014 6316
Identification and expression profiling of the BTB domain-containing protein gene family in the silkworm, Bombyx mori. Cheng, Daojun; Qian, Wenliang; Meng, Meng; Wang, Yonghu; Peng, Jian; Xia, Qingyou Report Jan 1, 2014 6113
In silico identification, phylogenetic and bioinformatic analysis of argonaute genes in plants. Mirzaei, Khaled; Bahramnejad, Bahman; Shamsifard, Mohammad Hasan; Zamani, Wahid Report Jan 1, 2014 7884
Biomedical relation extraction: from binary to complex. Zhou, Deyu; Zhong, Dayou; He, Yulan Report Jan 1, 2014 13277
Pin-Align: a new dynamic programming approach to align protein-protein interaction networks. Amir-Ghiasvand, Farid; Nowzari-Dalini, Abbas; Momenzadeh, Vida Report Jan 1, 2014 6757
Mathematical model of dynamic protein interactions regulating p53 protein stability for tumor suppression. Wang, Hua; Peng, Guang Report Jan 1, 2014 4110
P38[delta] MAPK: emerging roles of a neglected isoform. O'Callaghan, Carol; Fanning, Liam J.; Barry, Orla P. Report Jan 1, 2014 9851
Small G proteins Dexras1 and RHES and their role in pathophysiological processes. Thapliyal, Ashish; Verma, Rashmi; Kumar, Navin Report Jan 1, 2014 6837
Structural features of the peptide homologous to 6-25 fragment of influenza a PB1 protein. Egorov, Vladimir V.; Matusevich, Oleg V.; Shaldzhyan, Aram A.; Skvortsov, Alexey N.; Zabrodskaya, Ya Report Jan 1, 2014 2532
Proteinase-activated receptor-1 and immunomodulatory effects of a PAR1-activating peptide in a mouse model of prostatitis. Stanton, M. Mark; Nelson, Lisa K.; Benediktsson, Hallgrimur; Hollenberg, Morley D.; Buret, Andre G.; Report Jan 1, 2014 5760
Amaranth-Protein Interaction in Food System and its Impact on Tryptic Digestibility. Saeed, Syed Muhammad Ghufran; Sayeed, Syed Asad; Ashraf, Seema; Qureshi, Afreen; Ali, Rashida; Kausa Report Jun 30, 2013 2622
An overview of the statistical methods used for inferring gene regulatory networks and protein-protein interaction networks. Noor, Amina; Serpedin, Erchin; Nounou, Mohamed; Nounou, Hazem; Mohamed, Nady; Chouchane, Lotfi Jan 1, 2013 9058
Antimicrobial peptides: versatile biological properties. Pushpanathan, Muthuirulan; Gunasekaran, Paramasamy; Rajendhran, Jeyaprakash Report Jan 1, 2013 10520
Renin and the IGFII/M6P receptor system in cardiac biology. Heger, Jacqueline; Schluter, Klaus-Dieter Report Jan 1, 2013 7705
Generation of mature [N.sup.[alpha]]-terminal acetylated thymosin [alpha]1 by cleavage of recombinant prothymosin [alpha]. Liu, Bo; Gong, Xin; Chang, Shaohong; Sun, Peng; Wu, Jun Report Jan 1, 2013 4705
The evolutionary relationship between microbial rhodopsins and metazoan rhodopsins. Shen, Libing; Chen, Chao; Zheng, Hongxiang; Jin, Li Report Jan 1, 2013 6793
Protein profiling and histone deacetylation activities in somaclonal variants of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.). Yaacob, Jamilah Syafawati; Loh, Hwei-San; Taha, Rosna Mat Report Jan 1, 2013 4256
Multiple-reaction monitoring-mass spectrometric assays can accurately measure the relative protein abundance in complex mixtures. Hoofnagle, Andrew N.; Becker, Jessica O.; Oda, Michael N.; Cavigiolio, Giorgio; Mayer, Philip; Vaisa Report Apr 1, 2012 2997
Proteomic functional characterization of bovine stromal vascular cells from omental, subcutaneous and intramuscular adipose depots. Rajesh, Ramanna Valmiki; Kim, Seong-Kon; Park, Mi-Rim; Nam, Jin-Seon; Kim, Nam-Kuk; Kwon, Seulemina; Report Jan 1, 2011 9423
Acetylation labeling mass spectrometry: a method for studying protein conformations and interactions. King, Brad; Normant, Lynne; King, Daniel Report Dec 29, 2009 3673
Proteomic solutions for analytical challenges associated with alcohol research. MacCoss, Michael J.; Wu, Christine C. Sep 22, 2008 3253
What a tangled protein web humans weave: complexity depends more on network of interactions than on number of genes. Barry, Patrick Jun 7, 2008 630
Full-length cDNA, expression pattern and association analysis of the porcine FHL3 gene. Zuo, Bo; Xiong, YuanZhu; Yang, Hua; Wang, Jun Report Oct 1, 2007 3493
41. Interaction of lectin from Viscum album L. with arabinogalactan-proteins from Echinacea purpurea L. Moench. Classen, B.; Herbst, B.; Blaschek, W.; Pfuller, K.; Pfuller, U. Oct 1, 2007 395
Transient receptor potential (TRP) channels are regulated via protein-protein interaction. Singh, Brij B. Report Apr 1, 2004 341

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |