Printer Friendly

Prostat Biyopsisi Oykusu Olan Hastalarda Transrektal Ultrason Kilavuzlugunda Yapilan Prostat Rebiyopsisi Sirasinda Agri Skorlari Degisiyor mu?/Do the Pain Scores During Transrectal Ultrasound-guided Prostate Rebiopsy Change in Patients with a Prior History of Prostate Biopsy?

Oz

Amac: Bu calismada prostat biyopsisi oykusunun, transrektal ultrason kilavuzlugunda prostat biyopsisi (TRUS-PBx) yapilan hastalardaki agri uzerine etkisini degerlendirdik.

Gerec ve Yontem: Ekim 2014 ve Nisan 2015 tarihleri arasinda, anormal dijital rektal muayene bulgusu, yuksek prostat spesifik antijen (PSA) degeri ([mayor que o igual a]2,5 ng/mL) ya da onceki biyopsilerinde prostat kanseri acisindan supheli lezyonlar nedeniyle ilk kez ya da tekrar biyopsi yapilacak 198 hasta calismaya dahil edildi. Biyopsiden once tum hastalara 10 mL %2 prilokain ile transperineal periprostatik blok uygulandi. 10'luk vizuel analog skala (VAS) prob girisi esnasindaki (VAS-1) ve prostat orneklemesi esnasindaki (VAS-2) agrilari degerlendirmak icin kullanildi. Hastalar iki gruba ayrildi: Prostat biyopsisi oykusu olmayanlar grup 1'e, olanlar grup 2'ye dahil edildiler.

Bulgular: Hastalarin ortalama yasi 64[+ or -]7,3 yil, ortalama PSA degeri 12,5[+ or -]18,3 ng/dL idi. Prostat kanseri tespit orani %22,7 idi. Grup 1'de 173, grup 2'de 25 hasta vardi. VAS-1 skorlari gruplar arasinda karsilastirilabilir duzeydeydi (1,7[+ or -]2,0'a 1,7[+ or -]1,8; p=0,957). VAS-2 skoru grup 2'de grup 1'den daha dusuk olmakla birlikte (2,0[+ or -]2,3'e 2,6[+ or -]2,4), aradaki fark istatistiksel acidan anlamli degildi (p=0,290).

Sonuc: Onceki prostat biyopsisi deneyimi TRUS-PBx sirasindaki agri skorlarini etkilememektedir.

Anahtar Kelimeler: Prostat kanseri, prostat biyopsisi, lokal anestezi, agri, rebiyopsi

Abstract

Objective: In this study we evaluated the effects of prior history of prostate biopsy on pain scores of patients who underwent transrectal ultrasound-guided prostate biopsy (TRUS-PBx).

Materials and Methods: Between October 2014 and April 2015, 198 patients who underwent primary or repeat prostate biopsy with abnormal digital rectal examination findings, high prostate specific antigen (PSA) levels ([mayor que o igual a]2.5 ng/mL) or suspicious lesions for prostate cancer in prior biopsies were included in the study. Before the biopsy procedure, all patients underwent transperineal periprostatic block with 10 mL of 2% prilocaine. A 10-point linear visual analogue scale (VAS) was used to assess the pain arising from probe insertion (VAS-1) and prostate sampling (VAS-2). Patients were separated into two groups: Patients without a prior prostate biopsy were enrolled in group 1 and the patients with history of prostate biopsy were enrolled in group 2.

Results: The mean age of the patients was 64[+ or -]7.3 years, and the mean PSA value was 12.5[+ or -]18.3 ng/dL. Prostate cancer detection rate was 22.7%. There were 173 patients in group 1 and 25 patients in group 2. VAS-1 scores were comparable between the groups (1.7[+ or -]2.0 vs. 1.7[+ or -]1.8; p=0.957). VAS-2 score was lower in group 2 than group 1's (2.0[+ or -]2.3 vs. 2.6[+ or -]2.4); however, the difference was not statistically significant (p=0.290).

Conclusion: Prior prostate biopsy experience does not affect the pain scores during TRUS-PBx.

Keywords: Prostate cancer, prostate biopsy, local anesthesia, pain, rebiopsy

Giris

Prostat kanseri, Amerika Birlesik Devletleri'nde yasayan erkeklerde en sik gorulen malignite tipidir. Istatistiklere gore, 2016 yilinda yaklasik 180,890 Amerikali erkege prostat kanseri tanisi konulmasi ve 26,120 erkegin bu hastaliktan dolayi olmesi beklenmektedir (1). Transrektal ultrason kilavuzlugunda yapilan prostat biyopsisi (TRUS-PBx) prostat kanserinin tanisinda gunumuzdeki altin standart yontemdir. Hastalardan bazilari bu islemi rahatlikla tolere edebilirken, bazilari cok ciddi agri ve rahatsizlik duymaktadirlar (2). Irani ve ark.'nin (3) calismasinda, herhangi bir anestezi uygulanmayan hastalarin cogu TRUSPBx islemini yalnizca hafif derecede rahatsizlik verici olarak belirtirlerken, %19'u herhangi bir anestezi uygulanmadigi takdirde ayni islemi bir daha yaptirmayacaklarini bildirmislerdir. Bir baska calismada ise islemden once intrarektal lidokain uygulamasi yapilsa bile hastalarin %50'sinin orta-dayanilmaz siddette agri duyduklari gosterilmistir (4). Bu nedenle, TRUS-PBx isleminden once agri kontrolunun etkili bir sekilde saglanmasi gerekmektedir.

Biyopsi isleminden once, hastayi yapilacak islemin asamalari hakkinda bilgilendirmek hastanin anksiyetesinin azalmasina katki saglamaktadir (5). Gunumuzde, prostati inerve eden norovaskuler demetin Denonvillier fasyasi icerisinde direkt anestezisini iceren periprostatik sinir blokaji (PPSB) standart teknik olarak onerilmektedir (6). Bu teknige alternatif olarak ileri surulen transperineal PPSB (TPPSB) ise, ozellikle anorektal patolojisi olan hastalarda uygulanabilecek guvenli ve etkili bir yontemdir (7).

Yapilan bazi calismalarda TRUS-PBx'ten once uygulanan anestezi tekniginin her hastada ayni etkiyi gostermedigini, bazi hastalarin kombine yontemlere ihtiyac duydugu gosterilmistir (8). Buradan hareketle biyopsi sirasinda hissedilen agriya etki edebilecek faktorler inceleme konusu olmustur. Yapilan calismalarda hasta yasinin, biyopside alinan kor sayisinin ve lokalizasyonunun, prostat hacminin ve islem sirasindaki hasta pozisyonunun TRUS-PBx sirasinda hissedilen agri uzerine olan etkileri degerlendirilmistir (9,10,11). Biz bu calismada, prostat biyopsisi oykusu olan hastalarin tekrarlayan biyopsilerdeki agri duzeylerini ilk kez biyopsi uygulanacak olan hastalarla karsilastirarak, biyopsi oykusunun agri parametreleri uzerine etkisini arastirdik.

Gerec ve Yontem

Ekim 2014 ile Nisan 2015 tarihleri arasinda klinigimizde prostat spesifik antijen (PSA) yuksekligi ([mayor que o igual a]2,5 ng/mL) olmasi, parmakla rektal incelemede prostatinda supheli lezyon tespit edilmesi, onceki biyopsilerinde supheli lezyon (cok odakli prostatik intraepitelyal neoplazm, atipik kucuk asiner proliferasyon) olmasi uzerine ilk kez ya da tekrar TRUS-PBx yapilan toplam 198 hasta calismaya dahil edildi. Ilk kez biyopsi yapilan hastalar grup 1'e, tekrar biyopsi yapilanlar ise grup 2'ye dahil edildiler.

Bu calisma Bozyaka Egitim ve Arastirma Hastanesi Etik Kurulu'nun 10.03.2015 tarih ve 01 no'lu karariyla onaylandi ve calismaya katilan hastalardan bilgilendirilmis gonullu onam formu alindi. Hastalara islemden once ve islem sonrasi 3 gun kullanmak uzere florokinolon profilaksisi verildi ve barsak temizligi olarak islem gunu rektal lavman uygulandi. Tum hastalara biyopsi oncesinde 10 mL %2 prilokainle parmak kilavuzlugunda TPPSB uygulandi (7).

Tekrar biyopsi islemi, persistan yuksek PSA'si olan, ilk biyopsisi negatif olmasina ragmen supheli rektal muayene bulgusu olan, ilk biyopsi patoloji raporu multifokal yuksek dereceli prostatik intraepitelyal neoplazi ya da atipik kucuk asiner proliferasyon (ASAP) olarak gelen hastalara uygulandi.

Anestezi teknigi: Hastaya dorsal litotomi pozisyonu verildikten sonra perineal cilt antiseptik solusyon kullanilarak temizlendi. Hastaya skrotumu perinenin uzerinde olacak sekilde kaldirtildi. Operatorun eldivenli sol isaret parmagi anal kanala yerlestirildi. Bu parmak kilavuzlugunda, 27 G igneyle orta hattan 300 aciyla rektumun yaklasik 1,5-2,0 cm uzerinden, sag tarafta transperineal cilt ve cilt alti dokular sag prostatik lob tabanina kadar gecildi. Intravaskuler enjeksiyon onlemek icin, enjektor aspire edildi. Aspirasyonal kan gelmedigi gozlendikten sonra, igne prostatin tabanindan apeksine dogru geri cekilirken 5 mL anestezik ajan enjekte edildi. Enjekte edilen ajan, anal kanalda isaret parmagi ucuyla prostat yuzeyinde sislik olarak hissedildi. Ayni islem, igne perineal ciltten cikarilmaksizin, sol taraf icin de uygulandi (7).

Biyopsi teknigi: TRUS, urolog tarafindan BK Medical Flex Focus ultrason tarayiciya baglanmis cok duzlemli cok frekansli prob ile gerceklestirildi. Biyopsi oncesinde prostat hacmi prostat elipsoid formulu ile hesaplandi. Ornekleme, anestezik ajan enjeksiyonundan bes dakika sonra baslatildi. Biyopsi islemi 18 G Trucut[TM] igne ile, ilk kez biyopsi yapilacak olan hastalarda standard 10-12 kor seklinde uygulanirken, tekrar biyopsi yapilacak olan hastalarda her iki transizyonel zonlari ve supheli nodulden alinacak biyopsileri de icerecek sekilde en az 16 kor seklinde otomatik biyopsi tabancasi kullanilarak gerceklestirildi. Agri skorlari 10'luk lineer vizuel analog skala (VAS) kullanilarak, ultrason probu rektuma yerlestirildikten hemen sonra VAS-1 ve biyopsi esnasinda igne girisi sirasinda VAS-2 agri duzeyi degerlendirildi. VAS skorunda 0 agrisiz (veya hic rahatsizlik duymadim) olarak skorlandirilirken, 10 dayanilmaz agri (veya dayanilmaz rahatsizlik) olarak belirlendi.

Istatistiksel Analiz

Veriler Statistical Package for Social Sciences (SPSS, version 17.0 for Windows, Chicago, IL, USA) programi ile analiz edildi ve degiskenin tipine gore ortalama [+ or -] standart sapma, sayi ve yuzde olarak verildi. Iki grup arasinda sayisal verilerin karsilastirilmasi icin bagimsiz gruplar t testi, kategorik verilerin karsilastirilmasi icin ki-kare testi kullanildi. P<0,05 degerler istatistiksel olarak anlamli kabul edildi.

Bulgular

Calismaya katilan hastalarin yas ortalamalari 64[+ or -]7,3 (43-83), ortalama PSA degerleri 12,5[+ or -]18,3 (0,6-142) ng/dL idi. Prostat kanseri tespit orani %22,7 olarak bulundu (Tablo 1).

Calismaya dahil edilen hastalarin patoloji sonuclari degerlendirildiginde; 60'inda (%30,3) benign prostat hiperplazisi, 52'sinde (%26,3) kronik prostatit, 24'unde (%12,1) prostatik intraepitelyal neoplazi (PIN), 11'inde (%5,5) ASAP, 45'inde (%22,7) prostat adenokarsinomu ve 6'sinda (%3,1) PIN + kronik prostatit tespit edildi (Tablo 1).

Calismaya dahil edilen hastalarin 173'une ilk kez, 25'ine ise tekrar biyopsi yapilmisti.

Hastalarin VAS-1 ortalamalari karsilastirildiginda, grup 1'de 1,7[+ or -]2,0 ve grup 2'de 1,7[+ or -]1,8 idi (p=0,952). VAS-2 degerleri ise grup 1 ve 2 icin sirasiyla; 2,6[+ or -]2,4 ve 12,0[+ or -]2,3 idi (p=0,290) (Tablo 2).

Tartisma

TRUS-PBx, kanser tespit olasiligini artirmanin yani sira aktif izlem yapilan hastalarin takibi nedeniyle yapilan tekrar biyopsi sayisindaki artisa bagli olarak yaygin olarak uygulanmaktadir (12). Eger bu islem herhangi bir analjezi ya da anestezi uygulamasi yapilmaksizin gerceklestirilirse hastalarda agriya ve rahatsizliga neden olmaktadir (3).

Prostat biyopsisi sirasinda hissedilen agrinin iki orijini vardir: Ultrason probunun rektuma girisi esnasinda anal sfinkterdeki gerilmeye bagli hissedilen agri ve biyopsi ignesinin prostata girisi sirasinda hissedilen agri (13). Ilk kez Nash ve ark. (5) tarafindan PPSB altinda prostat biyopsisi uygulanmis ve bu hastalarda agri skorlarinin hicbir analjezi uygulanmayanlara gore daha dusuk oldugu bulunmustur. Daha sonraki calismalarda ise PPSB ile kombine intrarektal jel uygulamasinin agri kontrolunde PPSB'ye daha ustun oldugu gosterilmistir (8). Bolat ve ark.'nin (7) transperineal periprostatik blok (TPPB) ile PPSB + rektal jel uygulamalarini karsilastirdiklari calismalarinda ise prob girisi esnasindaki agrinin kontrolunde TPPB'nin PPSB + rektal jel uygulamasina kiyasla daha ustun oldugu gosterilmistir.

Biz bu calismamizda tum biyopsi uygulamalarimizi TPPB altinda yaptik. Calismamizin sonuclarina gore, TPPB altinda TRUS-PBx yapilan hastalarda kanser tespit oranimiz %22,7 olarak bulunmustur. Her ne kadar bu calismada ortalama PSA degeri yuksek olsa da (12,5[+ or -]18,3 ng/dL), kanser tespit oranimizin dusuk olmasinin sebebinin biyopsi isleminin farkli tecrubelerdeki urologlar ve patolojik incelemelerin farkli tecrubelerdeki patologlar tarafindan yapiliyor olmasindan kaynaklandigi dusuncesindeyiz.

Kullanilan anestezi tekniginden bagimsiz olarak hangi faktorlerin TRUS-PBx sirasinda hissedilen agriya etki eden faktorleri bilmek ve bu durumlara ozgu onlemler almak hasta konforunun saglanmasi acisindan onemlidir. Bastide ve ark. (14) hicbir anestezi yontemi uygulamadan yaptiklari TRUS-PBx sirasinda hissedilen agriya etki eden faktorlerin arastirildigi calismalarda hasta yasini, prostat volumun, alinan kor sayisini, operatoru, onceki biyopsi oykusunu ve alinan ilk kor lokalizasyonunu (apeks ya da basis) degerlendirmislerdir. Bu calismanin sonuclarina gore hem tekli hem de coklu analizlerde, sadece alinan ilk kor lokalizasyonunun agri ile iliskili oldugu bulunmus ve biyopsiye bazisten baslanmasi gerektigi vurgulanmistir. Fakat, daha onceki biyopsi oykusu ile agri skorlari arasinda anlamli iliski bulunamamistir (14). Djavan ve ark.'nin (9) calismasinda, ilk ve tekrar TRUS-PBx yapilan hastalarin agri skorlarinin ve hasta konforlarinin benzer oldugu belirtilmistir. Bizim calismamizda ise, TPPB altinda TRUS-PBx uygulanan hastalarda onceki biyopsi oykusu ile hem prob girisi hem de ornekleme sirasindaki agri skorlari arasinda anlamli iliski bulunmamistir. Bunun nedeni tekrar biyopsi uygulanan gruptaki hasta sayisinin yetersiz olmasi, dolayisiyla gruplar arasindaki hasta sayisi dengesizligi olabilir. Bizim calismamiz Bastide ve ark. (14) ile Djavan ve ark.'nin (9) bulgularini destekler nitelikte olmakla birlikte Gomez-Gomez ve ark.'nin (15) calismasini desteklememektedir. Cunku GomezGomez ve ark.'nin (15) calismasina gore, daha onceden yapilmis biyopsi oykusu varligi TRUS-PBx sirasindaki agri icin bagimsiz bir risk faktorudur.

Prostat biyopsisi sirasindaki agriya etki eden faktorlerin arastirildigi diger calismalarda ise Moussa ve ark. (16) transrektal prob dizayninin ve igne kilavuzunun TRUS-PBx isleminin her etabinda agri uzerine etkili oldugunu gostermislerdir. Bolat ve ark.'nin (17) yaptiklari calismalarda ise islem sirasinda hissedilen agri ile biyopsi patoloji sonucu arasinda iliski olmadigi gosterilmistir. Bolat ve ark.'nin (18) beden kitle indeksi (BKI) ile prostat biyopsisi sirasindaki agri skorlari arasindaki iliskiyi arastirdiklari bir baska calismalarinda ise prob girisi esnasinda hissedilen agri BKI <30 kg/[m.sup.2] olan hastalarda digerlerine kiyasla benzer duzeyde bulunurken, ornekleme sirasinda hissedilen agri BKI <30 kg/[m.sup.2] olan hastalarda anlamli olarak daha yuksek bulunmustur.

Sonuc

TRUS-PBx yapilacak olan hastalarda daha onceden prostat biyopsisi oykusunun bulunmasi agri skorlarini etkilememektedir. TPPB tekrar biyopsi yapilacak hastalarda etkili bir lokal anestezi yontemidir. Bu hastalarda TRUS-PBx islemi sirasinda agriyi azaltmak ve hasta konforunu artirmak icin fazladan onlemler almaya gerek yoktur. Fakat bu calismanin sonuclari, daha fazla sayida tekrar biyopsi yapilan hastalarin icerildigi genis kapsamli prospektif, kontrollu calismalarla desteklenmelidir.

Etik

Etik Kurulu Onayi: Bozyaka Egitim ve Arastirma Hastanesi Etik Kurulu'nun 10.03.2015 tarih ve 01 no'lu karariyla onaylanmistir, Hasta Onayi: Hastalardan bilgilendirilmis onam formu alinmistir. Hakem Degerlendirmesi: Editorler kurulu ve editorler kurulu disinda olan kisiler tarafindan degerlendirilmistir.

Yazarlik Katkilari

Cerrahi ve Medikal Uygulama: Mehmet Erhan Aydin, Yusuf Kadir Topcu, Ibrahim Kucukturkmen, Konsept: Deniz Bolat, Bulent Gunlusoy, Dizayn: Deniz Bolat, Zafer Kozacioglu, Veri Toplama veya Isleme: Yusuf Kadir Topcu, Analiz veya Yorumlama: Deniz Bolat, Tansu Degirmenci, Literatur Arama: Ibrahim Kucukturkmen, Yazan: Mehmet Erhan Aydin, Deniz Bolat.

Cikar Catismasi: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir cikar catismasi bildirmemistir.

Finansal Destek: Calismamiz icin hicbir kurum ya da kisiden finansal destek alinmamistir.

Kaynaklar

(1.) Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2016. CA Cancer J Clin 2016;66:7-30.

(2.) Wang J, Wang L, Du Y, et al. Addition of intrarectal local analgesia to periprostatic nerve block improves pain control for transrectal ultrasonography-guided prostate biopsy: a systematic review and meta-analysis. Int J Urol 2015;22:62-68.

(3.) Irani J, Fournier F, Bon D, et al. Patient tolerance of transrectal ultrasound-guided biopsy of the prostate. Br J Urol 1997;79:608-610.

(4.) Acar C, Eskicorapci S, Bolat D. Prostat biyopsisi. Endouroloji Bulteni 2010;12:16-20.

(5.) Nash PA, Bruce JE, Indudhara R, Shinohara K. Transrectal ultrasound guided prostatic nerve blockade eases systematic needle biopsy of the prostate. J Urol 1996;155:607-609.

(6.) Heidenreich A, Bastian PJ, Bellmunt J, et al. EAU guidelines on prostate cancer. part 1: screening, diagnosis, and local treatment with curative intent-update 2013. Eur Urol 2014;65:124-137.

(7.) Bolat D, Degirmenci T, Gunlusoy B, et al. A novel pain alternative for patients with anorectal pathologies: the comparison of transperineal prostatic blockage technique with periprostatic nerve blockage and rectal gel technique in initial transrectal ultrasound-guided prostate biopsy-a prospective, randomized trial. Urol Int 2016;97:416-420.

(8.) Obek C, Ozkan B, Tunc B, et al. Comparison of 3 different methods of anesthesia before transrectal prostate biopsy: a prospective randomized trial. J Urol 2004;172:502-505.

(9.) Djavan B, Waldert M, Zlotta A, et al. Safety and morbidity of first and repeat transrectal ultrasound guided prostate needle biopsies: results of a prospective European prostate cancer detection study. J Urol 2001;166:856-860.

(10.) Rodriguez LV, Terris MK. Risks and complications of transrectal ultrasound guided prostate needle biopsy: a prospective study and review of the literature. J Urol 1998;160:2115-2120.

(11.) Kilciler M, Demir E, Bedir S, et al. Pain scores and early complications of transrectal ultrasonography-guided prostate biopsy: effect of patient position. Urol Int 2007;79:361-363.

(12.) Lee C, Woo HH. Current methods of analgesia for transrectal ultrasonography (TRUS)-guided prostate biopsy-a systematic review. BJU Int 2014;113:48-56.

(13.) Luscombe CJ, Cooke PW. Pain during prostate biopsy. Lancet 2004;363:840-841.

(14.) Bastide C, Lechevallier E, Eghazarian C, et al. Tolerance of pain during transrectal ultrasound-guided biopsy of the prostate: risk factors. Prostate Cancer Prostatic Dis 2003;6:239-241.

(15.) Gomez-Gomez E, Ramirez M, Gomez-Ferrer A, et al. Assessment and clinical factors associated with pain in patients undergoing transrectal prostate biopsy. Actas Urol Esp 2015;39:414-419.

(16.) Moussa AS, El-Shafei A, Diaz E, et al. Identification of the variables associated with pain during transrectal ultrasonography-guided prostate biopsy in the era of periprostatic nerve block: the role of transrectal probe configuration. BJU Int 2013;111:1281-1286.

(17.) Bolat D, Aydin ME, Degirmenci T, et al. Is there a relationship between the pain scores and pathology results of transrectal-ultrasound guided prostate biopsy? Eur Urol Suppl 2016;15:1182.

(18.) Bolat D, Aydin ME, Degirmenci T, et al. The effect of body mass index in pain scores in patients who underwent prostate biopsy. Eur Urol Suppl 2016;15:1181.

Dr. Deniz Bolat, Dr. Mehmet Erhan Aydin, Dr. Bulent Gunlusoy, Dr. Tansu Degirmenci, Dr. Yusuf Kadir Topcu, Dr. Ibrahim Kucukturkmen, Dr. Zafer Kozacioglu

Bozyaka Egitim ve Arastirma Hastanesi, Uroloji Klinigi, Izmir, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Deniz Bolat, Bozyaka Egitim ve Arastirma Hastanesi, Uroloji Klinigi, Izmir, Turkiye

Tel.: +90 505 638 30 10 E-mail: drbolat@hotmail.com

Gelis Tarihi/Received: 28.11.2016 Kabul Tarihi/Accepted: 29.12.2016

Bu calismanin ozeti EAU Baltic Meeting 2016 (27-28 Mayis 2016, Tallinn-Estonya)'da sozlu bildiri olarak sunulmustur.
Tablo 1. Hastalarin demografik ozellikleri (ortalama [+ or -] standart
sapma)

Ortalama yas (yil)           64[+ or -]7,3
Ortalama PSA (ng/dL)          12,5[+ or -]18,3
Ortalama prostat hacmi (cc)       57,5[+ or -]26,5
Anormal dijital rektal muayene, n (%)  76 (38,4)
Ortalama VKI (kg/[m.sup.2])       38,1[+ or -] 27,1
Biyopsi patoloji sonucu, n (%)
BPH                   60 (30,3)
PK                   45 (22,7)
Kronik prostatit            52 (26,5)
PIN                   24 (12,1)
PIN + Kronik prostatit          6 (3,0)
ASAP                  11 (5,6)

VKI: Vucut kitle indeksi, PSA: Prostat spesifik antijen, BPH: Benign
prostat hiperplazisi, PK: Prostat kanseri, PIN: Prostatik
intraepitelyal neoplazisi, ASAP: Atipik kucuk asiner proliferasyon

Tablo 2. Vizuel analog skala skor ortalamalari (ortalama [+ or -]
standart sapma)

              Grup 1 (n=173)  Grup 2 (n=25)   p

VAS-1           1,7[+ or -]2,0  1,7[+ or -]1,8  0,957
VAS-2           2,6[+ or -]2,4  2,0[+ or -]2,3  0,290

VAS: Vizuel analog skala
COPYRIGHT 2017 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2017 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Orijinal Makale / Original Article
Author:Bolat, Deniz; Aydin, Mehmet Erhan; Gunlusoy, Bulent; Degirmenci, Tansu; Topcu, Yusuf Kadir; Kucuktur
Publication:Bulletin of Urooncology
Article Type:Report
Date:Mar 1, 2017
Words:3011
Previous Article:Patolojik T2 Evreli Renal Hucreli Karsinom Olgularinda Tumor Boyutunun Onkolojik Sonuclar Uzerine Etkisi/The Effect of Tumor Size on Oncologic...
Next Article:What is the Color of Cancer?/Kanserin Rengi Nedir?
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters