Printer Friendly

Prognostic significance of critical patients' platelet indexes in mixed type critical care unit/Karma Yogun Bakimda Takip Edilen Kritik Hastalarda Platelet Indekslerinin Prognostik Degeri.

Giris

Kanin temel bilesenlerinden olan trombositler, hemostaz ve tromboz yolaklarindaki iyi bilinen gorevlerinin yansira, sistemik inflamasyon, immun modulasyon, anjiyogenez ve yara iyilesmesinde de rol oynar (1-4). Trombositopeni, kritik hastalarda mortaliteyi arttiran bagimsiz bir risk faktorudur (5). Kritik hastalarin mevcut komorbid durumlari ve tedavilerinde sik olarak kullanilan bazi ilaclar, siddetli enfeksiyon, travma, sistemik inflamasyon ve trombotik hastaliklar; trombositleri sayisal olarak azaltabilir, yapisal ve fonksiyonel olarak degisiklige ugratabilir, bu nedenle olculen TIN'lerde de degisiklige neden olurlar (6). Trombosit indeksleri, trombositlerin morfolojisi ve fonksiyonlari hakkinda bilgi veren biyolojik belirtecler olup, tam kan sayimi cihazlari ile otomatik olarak, dusuk maliyetle elde edilebilir ya da hesaplanabilirler. Gunumuzde kullanilan ve Tablo 1'de belirtilen trombosit indeksleri, daha cok trombositopeni ve trombolizin ayirici tanisinda kullanilmaktadir (7-10).

Bazilari rutin hematolojik tetkiklerde yer almasina ragmen klinisyenler tarafindan nispeten daha az onemsenen TIN'ler, son zamanlarda hematolojik olmayan hastaliklarin siddeti ve prognozuyla da iliskilendirilmektedir (11, 12). Kritik hastalarda ise TIN'leri hastalik siddet ve prognozuyla iliskilendiren az sayida calisma vardir (5, 6, 13).

Calismamizda trombosit sayi ve fonksiyonlarini etkileyebilecek pek cok etkenin maruziyeti altinda olan YBU hastalarinda, hastanemizde rutin olarak calisilan trombosit indekslerinin (PCT, MPV, PDW) klinik onemini ve mortaliteyi ongormedeki basarisini degerlendirmeyi amacladik.

Gerec ve yontemler

Calismamiz universite hastanemizin Ic Hastaliklari Anabilim Dali, Yogun Bakim Bilim Dali, ucuncu basamak karma YBU'de yurutuldu. Trakya Universitesi Tip Fakultesi Bilimsel Arastirmalar Etik Kurulundan 04.06.2018 tarih ve 204 sayili kararla izin alindi. Uc hasta basina bir hemsirenin gorev yaptigi, 10 yatakli YBU'de 01 Ocak 2016- 31 Aralik 2016 tarihleri arasinda takip edilen 18 yas uzeri tum hastalar, tekrarlayan yatisi olanlarin ilk yatislari baz alinarak calismaya dahil edildi. Yatis TIN'leri olculemeyen, 18 yasin altindaki ve gebe hastalar calisma disinda birakildi. Calismamiz deskriptif amacli ve geriye yonelik bir calisma oldugundan calismaya dahil edilen hastalardan onam alinmamistir. Veriler, hasta dosyalari arsivi ve Hastane Bilgi Yonetim Sistemi (HBYS) elektronik kayitlari kullanilarak elde edildi. Hastalarin demografik ozellikleri, kabul edildikleri birimler, YBU yatisi gerektiren primer tanilari, hastaliga ozgu duzeltilmis Acute Physiologic And Chronic Health Evaluation II score (APACHE II) hastalik siddet skorlari hesaplandi. Hastalarin tam kan sayimi tetkiklerinde, rutin olarak raporlanan TIN'ler (PCT, MPV ve PDW) geriye yonelik olarak tarandi. Hastanemizde tam kan sayimi orneklerinin analizi icin UniCel[R] DxH 800 Coulter[R] Celluler Analysis System (Beckman Coulter Diagnostics, Miami, FL) cihazi kullanilmaktadir. Farkli cihazlar ile elde edilen sonuclarin karsilastirilmasi uygun olmayabileceginden, TIN'lerin yuksek ve dusuk degerleri icin literaturden ziyade hastanemiz laboratuvarinin esik degerleri Tablo 2'de gosterilmis ve calismamizda referans kabul edilmistir.

Istatistik Analiz

Toplanan verilerin analizi icin IBM SPSS Statistics for Windows, Versiyon 23.0. (IBM Corp. Armonk, NY, USA) kullanildi. Normal dagilima uyan olculebilir verilerin karsilastirilmasi t-test ile yapildi ve ortalama [+ or -] standart sapma olarak ifade edildi. Normal dagilim gostermeyen parametrelerin karsilastirilmasinda Mann Whitney U-testi uygulandi. Niteliksel verilerin karsilastirilmasinda kikare testi kullanildi. Trombosit indekslerinin mortaliteyi tahmin etmedeki performansini analiz etmek icin, cok degiskenli lojistik regresyon analizi yapildi. Mortalitenin yuksek oldugu onkolojik ve hematolojik tanili hastalardan olusan grup, diger tanili hasta karmasinin olusturdugu grup ile yas, hastalik siddeti, trombosit ve TIN sayilari acisindan t-test ile karsilastirildi. Normal ve anormal TIN'leri olan hastalar arasindaki sag kalim egrileri arasindaki fark Kaplan- Meier yontemi kullanilarak karsilastirildi. Tum analizler icin p<0,05 (CI %95) anlamli kabul edildi.

Bulgular

Bir yillik surecte takip edilen 347 hastadan TIN'leri olculebilen 314 hasta calismaya dahil edilmistir. Hastalarin 194'u (%62) erkek, yas ortalamasi 62.7 [+ or -] 16.9, APACHE II hastalik siddet skor ortalamasi 18.9 [+ or -] 8.5, ortalama yatis suresi (OYS) 9.06 (1-182) gun, gozlenen kaba mortalite orani %43 saptanmistir. Hastalarin %36'si postoperatif ve cerrahi servislerden, %32'si acil servisten, %28'i medikal servislerden ve %4'u dis servislerden kabul edilmistir. Tum hastalarin YBU'ye yatisini gerektiren, altta yatan primer hastaliklari ve mortalite sayilari Tablo 3'te belirtilmistir. Mortalitenin buyuk oranda (%38) onkolojik ve hematolojik hastalarda goruldugu saptanmistir. Onkolojik ve hematolojik tanili hasta grubunda mortalite %75, diger tanilar nedeniyle tedavi edilen hasta karmasi grubunda ise mortalite %34 saptanmistir. Bu iki grup arasinda yas, hastalik siddeti, trombosit ve TIN dagilimlari acisindan anlamli farklilik saptanmamistir (Tablo 4).

Ortalama trombosit hacmi (MPV) ve PDW indekslerinin birbirleriyle korele oldugu (p<0,0001), ayrica hastalik siddeti (APACHE II skoru) ile pozitif korelasyon (p<0.05; r =0,13) gosterdikleri saptanmistir. Bununla birlikte her iki indeks trombosit duzeyi ile negatif korelasyon gostermistir (p<0.001; r =0,31, p<0.0001; r =0,32). Her iki cinsiyette hastalarin yatis sureleri, yaslari, APACHE II ortalamalari, yogun bakima kabul edildikleri servisler ve trombosit duzeyleri arasinda istatistiksel farklilik izlenmemistir. Bununla birlikte erkek cinsiyette MPV ve PDW indekslerinin nispeten dusuk, PCT degerleri ortalamasinin ise yuksek oldugu tespit edilmistir (p<0,05). Ayrica erkek cinsiyette mortalite (%37.6) kadin cinsiyete gore (%44.1) daha dusuk gerceklesmistir (p<0,005, t:1,4). Genel hasta populasyonuna bakildiginda ise PDW yuksekligi ve trombosit dusuklugunun mortalite artisi ile iliskili oldugu gozlenmistir (p<0.01, p<0.01). Yas arttikca PCT'nin azaldigi (p<0.05) ve PCT indeksi 0.17 altinda olan hastalarda PCT degeri 0,32'nin uzerinde olanlara gore mortalite riskinin iki kat daha fazla oldugu tespit edilmistir (P<0,05). Son olarak PDW/PLT ve PDW/PCT oranlarinin her ikisinin de mortaliteyle korele (p<0.001; r: 0,11, p<0.001; r =0,10) oldugu ancak ROC analizinde ozgulluk ve duyarliliklarinin yeterli olmadigi saptanmistir.

Tartisma

Trombositopeni YBU hastalarinin neredeyse ucte birini etkileyen ortak bir bulgudur. Kritik hastalarda trombositopeninin bircok iyi bilinen nedeni vardir ve beklendigi gibi TIN'lerindeki degisikliklerle birliktedir. Kritik hastalar, siklikla bircok farkli komorbiditeye sahiptir. Bu nedenle YBU'lerde belirli bir hastaligin TIN'ler uzerindeki etkisini saptamak oldukca zordur. Ayrica tam kan sayimi olcum yontemi sonuclari etkileyebileceginden, farkli cihazlar ile elde edilen sonuclarin karsilastirilmasi uygun olmayabilir (7).

Sheng Zhang ve ark.; 24 saatten kisa sureli yatisi olan, gebe, lohusa, aktif kanamali, hematolojik tanili, kan urunu ya da anti-platelet ilac alan, bir ay once kemo-radyoterapi goren hastalari disladiktan sonra 1,5 yillik surecte 261 kritik hastayi calismalarina dahil etmislerdir (6). Bizim calismamizdan farkli olarak bu calismada dislama kriterleri dahilinde kritik hastalarin %28'i calisma disinda birakilmistir; APACHE II ortalamasi 14, mortalite orani ise %22 bildirilmistir. Sonucta dusuk trombosit ve PCT, yuksek MPV ve PDW degerinin; normal TIN'leri olanlara kiyasla, daha siddetli hastalik ve daha yuksek olum riskiyle birlikte oldugunu bildirmislerdir. Ayrica MPV'nin mortalite acisindan prediktif degerinin en yuksek oldugunu bildirmislerdir. Zhongheng Zhang ve ark. ise 24 yatakli medikal, cerrahi, norocerrahi ve kardiyopulmoner baypas ameliyati hastalarini kapsayan karma YBU'de yaptiklari retrospektif calismada; bizim calismamizdan farkli olarak YBU'de 24 saatten az bir sure kalan hastalar calisma disi birakilmis ve APACHE II degerlendirmesi yapilmamis, bunun yerine Charlson komorbidite indeksi kullanilmistir (13). Bu calismaya dahil edilen 1556 hastanin %28,5'i mortal seyrettigi bildirilmistir. Bu calismada da yuksek MPV ve PDW mortalite icin bagimsiz risk faktorleri olarak bulunmustur. Ayrica MPV yuksekligi (iki kat) ve dusuk PCT'nin olum riski artisiyla birlikte oldugunu bildirmislerdir. Ayni zamanda yuksek trombosit ve PCT degerlerinin ise mortaliteyi azalttigi sonucuna varmislardir. Becchi ve ark. septik soklu 124 kritik hasta verisinin retrospektif olarak incelendigi bir calismada %71 mortalite gelisen grupta MPV, PDW ve Platelet Large Cell Orani (PLCR)'de artis olmasinin kotu prognozla iliskili oldugunu ve sepsisin erken evrelerinde MPV'nin prognostik oldugunu, ilk uc gunde 10.5'in ustundeki MPV'nin mortalitenin iyi bir belirteci oldugunu ve prognostik bir gosterge olarak kullanilabilecegini bildirilmislerdir (14).

Kritik hastalar uzerinde yapilan bu calismalarin hasta dislama kriterleri, hastalik siddetleri, hasta karmalari ve mortalite oranlari bizim calisma grubumuzdan farkliliklar gosterse de sonuclar buyuk olcude ortusmektedir. Bu uc calismanin sonuclarina benzer sekilde bizim calismamizda da MPV ve PDW'nin hastalik siddetiyle iliskili oldugu, PDW artisinin genel hasta populasyonunda mortalite artisi, PCT yuksekliginin ise mortalitede azalmayla birlikte olmasi elde edilen benzer sonuclardir. Trombosit ve PCT'nin birlikte azaldigi, trombosit tuketiminin arttigi durumlarda, kemik iliginde olgun trombositlerden daha buyuk hacimli olgunlasmamis trombositler uretilir. Bu nedenle eski ve yeni trombositlerin es zamanli olarak periferik kanda bulunmasi MPV ve PDW artisini aciklayabilir (13). Bu calismalardan farkli olarak calismamizda MPV indeksi hastalik siddeti artisiyla korele olmasina ragmen mortalite riskini arttirmadigi tespit edildi. Bu farklilik dislama kriterlerinin farkliligi ve hasta gruplarinin heterojenitesinden kaynaklaniyor olabilir. Biz YBU'de toplu olarak yonetilen hasta karmasinin genel sonlanimina sistemik inflamasyonun bir gostergesi olan TIN'lerin etkisini gorebilmek adina dislama kriterlerini genis tutmadik.

Pediatrik YBU hastalarinda kabulden sonra yapilan ilk kan sayimi orneginde PDW / PLT oraninin 0,07'den yuksek olmasi mortalite acisindan duyarliligi %77.1 ve ozgullugu %77.5 bildirilmis ve bagimsiz bir mortalite belirleyicisi olabilecegi bildirilmistir (15). Bizim calismamizda eriskin kritik hastalarda PDW/PLT orani ve ek olarak degerlendirilen PDW/PCT oranlarinin her ikisi de mortaliteyle korele (p<0.001; r: 0,11, p<0.001; r =0,10) bulundu, ancak ROC analizinde duyarliligi ve ozgullugu degerlendirmek icin yeterli degildi (AUC: 0,52, AUC: 0,51).

Sonuc

Calismamiz YBU'de takip edilen ve trombosit fonksiyonlarini etkileyen bircok faktorun etkisi altinda olan kritik hastalari bir butun olarak degerlendiren az sayidaki calismadan biridir. Trombosit indekslerinden PDW ve PCT, karma YBU'lerde hastalik siddetini yansitir ve mortalite icin prediktif degeri vardir. Bu nedenle PDW ve PCT'nin trombosit duzeyi gibi, YBU'lerde kullanilan skorlama sistemlerine dahil edilebilecek prognostik biyo-belirtecler oldugu dusuncesindeyiz.

https://doi.org/10.33381/dcbybd.2019.1877

Etik Komite Onayi: Bu calisma icin etik kurul onayi Trakya Universitesi Tip Fakultesi Bilimsel Arastirmalar etik kurulundan alinmistir (Onay Tarihi: 2018 / Oturum No: 2018/4).

Hakem Degerlendirmesi: Dis bagimsiz.

Cikar Catismasi: Yazarlar cikar catismasi bildirmemislerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu calisma icin finansal destek almadiklarini beyan etmislerdir.

* Bu arastirma makalesi, Trakya Universitesi Tip Fakultesi Ic Hastaliklari Anabilim Dali Arastirma Gorevlisi Ismail Asker'in Uzmanlik Tez calismasindan uretilmistir.

Bu calisma 14. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yogun Bakim Kongresi'nde e-poster olarak sunulmustur (4-7 Ekim 2017, Antalya, Turkiye).

Ethics Committee Approval: Ethics committee approval was received for this study from the ethics committee of Trakya University Faculty of Medicine Scientific Researches (Approval Date: 2018 / Session No: 2018/4).

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Conflict of Interest: Authors have no conflicts of interest to declare.

Financial Disclosure: The authors declared that this study has received no financial support.

* This research paper is produced from the thesis study of Ismail Asker, Research Assistant of the Department of Internal Medicine, Trakya University Faculty of Medicine.

* This study was presented as an e-poster at the 14th National Congress of Surgical and Intensive Care Medicine.

Kaynaklar

(1.) Yuri GA, Ayvazyan L, Mikhailidis PD, et al. Mean platelet volume: a link between thrombosis and inflammation? Current pharmaceutical design. 2011;17(1):47-58. [CrossRef]

(2.) Golebiewska EM, Poole AW. Platelet secretion: From haemostasis to wound healing and beyond. Blood reviews. 2015; 29(3):153-62. [CrossRef]

(3.) Ozturk Z, Dag M, Kuyumcu M, et al. Could platelet indices be new biomarkers for inflammatory bowel diseases. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2013;17(3):334-41.

(4.) Budak YU, Polat M, Huysal K. The use of platelet indices, platelet-crit, mean platelet volume and platelet distribution width in emergency non-traumatic abdomINAL surgery: a systematic review. Biochemia medica: Biochemia medica. 2016;26(2):178-93. [CrossRef]

(5.) Sezgi C, Taylan M, Kaya H, et al. Alterations in platelet count and mean platelet volume as predictors of patient outcome in the respiratory intensive care unit. The clinical respiratory journal. 2015;9(4):403-8. [CrossRef]

(6.) Zhang S, Cui Y-L, Diao M-Y, et al. Use of platelet indices for determining illness severity and predicting prognosis in critically ill patients. Chinese medical journal. 2015;128(15):2012. [CrossRef]

(7.) Lippi G, Pavesi F, Pipitone S. Evaluation of mean platelet volume with four hematological analyzers: harmonization is still an unresolved issue. Blood Coagulation & Fibrinolysis. 2015;26(2):235-7. [CrossRef]

(8.) Sachdev R, Tiwari AK, Goel S, et al. Establishing biological reference intervals for novel platelet parameters (immature platelet fraction, high immature platelet fraction, platelet distribution width, platelet large cell ratio, platelet-X, plateletcrit, and platelet distribution width) and their correlations among each other. Indian Journal of Pathology and Microbiology. 2014;57(2):231. [CrossRef]

(9.) Vagdatli E, Gounari E, Lazaridou E, et al. Platelet distribution width: a simple, practical and specific marker of activation of coagulation. Hippokratia. 2010;14(1):28.

(10.) Huysal K, Ustundag Y, Gunay L, et al. The Impact of Time Delay on the Measurement of Platelet Indices. Journal of Turkish Clinical Biochemistry. 2016;14(1):26-31.

(11.) Al-Sweedan SA, Alhaj M. The effect of low altitude on blood count parameters. Hematology/oncology and stem cell therapy. 2012;5(3):158-61. [CrossRef]

(12.) Steiropoulos P, Papanas N, Nena E, et al. Mean platelet volume and platelet distribution width in patients with chronic obstructive pulmonary disease: the role of comorbidities Angiology. 2013;64(7):535-9. [CrossRef]

(13.) Zhang Z, Xu X, Ni H, et al. Deng H. Platelet indices are novel predictors of hospital mortality in intensive care unit patients. Journal of critical care. 2014;29(5):885. e1-. e6. [CrossRef]

(14.) Becchi C, Al Malyan M, Fabbri L, et al. Mean platelet volume trend in sepsis: is it a useful parameter? Minerva anestesiologica. 2006;72(9):749-56.

(15.) Purbiya P, Golwala ZM, Manchanda A, et al. Platelet Distribution Width to Platelet Count Ratio as an Index of Severity of Illness. The Indian Journal of Pediatrics. 2018;85(1):10-4. [CrossRef]

Serdar EFE [1] [ID], Ismail ASKER [1] [ID], Volkan INAL [1] [ID]

[1] Trakya Universitesi, Ic Hastaliklari Yogun Bakim, Edirne, Turkiye

Corresponding Author / Sorumlu Yazar: Serdar Efe

E mail: drserdarefe@gmail.com

Received/Gelis: 31.08.2018

Accepted/Kabul: 14.03.2019

Available online/ Cevrimici yayin: 20.03.2019
Tablo 1. Platelet ?ndeksleri

PCT      Trombositlerin olusturdugu hacmin, toplam kan
       hacmine oranini gosterir, kandaki trombosit
       yuzdesidir. [PLT X MPV/1000]

MPV      Kemik iliginde trombosit uretim hizinin direkt
       gostergesidir. Trombosit sayilariyla ters
       orantilidir. [PCT/Trombosit sayisi]

PDW      Trombosit boyutu dagiliminin, standart
       sapmasidir. Trombosit boyutlarinin
       homojenligini gosterir.

PLCR     Buyuk trombositlerin (>12 fL) normal
       olanlara oranidir.

PLCC     Buyuk trombositlerin konsantrasyonunu gosterir.

IPF      Akis sitometresi ile olculur. Trombositler
       icerisindeki olgunlasmamis trombositlerin
       yuzdesidir. Trombopoezi yansitir.

MPC ve MPM  Trombosit aktivasyonunun yansitan yeni
       parametrelerdir.

PCT: Plateletcrit; MPV: Ortalama Trombosit Hacmi; PDW: Trombosit
Dagilim Genisligi; PLCR: Platelet Large Cell Orani; fL:
femtolitre; PLCC: Platelet Large Cell Konsantrasyonu; IPF:
Immatur Platelet Fraksiyonu; MPC: Ortalama Platelet Bileseni;
MPM: Ortalama Platelet Kutlesi.

Tablo 2. Trombosit indekslerinin dusuk, normal ve yuksek degerleri

Tombosit
Indeksleri   Dusuk   Normal Aralik   Yuksek

PLT       <100     100-300     300>
PCT      < 0.170   0.170-0.320    0.320>
MPV      <9.4 fL   9.4 fL-12.4 fL  12.4 fL>
PDW       <%9.9    %9.9-%15.4    %15.4>

PLT: Trombosit; PCT: Plateletcrit; MPV: Ortalama Trombosit Hacmi;
PDW: Trombosit Dagilim Genisligi; fL: femtolitre

Tablo 3. Olen ve hayatta kalan hastalarin demografik,
klinik ve laboratuvar verileri

                 Olenler

Hasta sayisi (n: 314)      136 (%43)
Cinsiyet (E / K)         73 / 53
(194 / 120)
Yas (median) (19-96)        65,1
APACHE II (2-45)          24,2
OYS (1-182)            11,6
Platelet indeksleri
(ort [+ or -] SS)
PLT ([10.sup.9]/L)      234 [+ or -] 138
(5-968)
PCT (0,01- 0,98)      0,25 [+ or -] 0,13
MPV (fL) (8-13,7)         10,8
PDW (%) (8,2-21,6)         13,6
PDW/PLT Orani        0,11 [+ or -] 0,21
PDW/PCT Orani         91 [+ or -] 13

Alindiklari
birimler (n)           Olenler

Cerrahi servisler          19
Acilden alinan           47
Medikal servisler          63
Dis servisler            7

Etiyoloji (n)           136

Postoperatif            9
Onkolojik              31
Pulmoner              15
Norolojik              11
Hematolojik             21
Renal yetmezlik           8
Post-CPR              11
Gastrointestinal          10
Travma               4
Kardiyovaskuler           5
Sepsis               4
?ntoksikasyon            2
Endokrin              0
Romatolojik             2

               Hayatta kalan      p

Hasta sayisi (n: 314)      178 (%57)      <0,01
Cinsiyet (E / K)        121 / 67       <0,01
(194 / 120)
Yas (median) (19-96)       57,5        <0,01
APACHE II (2-45)         13,1       <0,0001
OYS (1-182)            7,7        <0,001
Platelet indeksleri
(ort [+ or -] SS)
PLT ([10.sup.9]/L)     268 [+ or -] 130     <0,05
(5-968)
PCT (0,01- 0,98)      0,28 [+ or -] 0,14    <0,05
MPV (fL) (8-13,7)         10,8         AD
PDW (%) (8,2-21,6)        13,2        <0,01
PDW/PLT Orani       0,07 [+ or -] 0,06   <0,001 (*)
PDW/PCT Orani         67 [+ or -] 4    <0,001 (*)

Alindiklari
birimler (n)        Hayatta kalanlar     Toplam

Cerrahi servisler         93         112
Acilden alinan           53         100
Medikal servisler         25         88
Dis servisler            7         14

Etiyoloji (n)           178        314

Postoperatif            79         89
Onkolojik             15         46
Pulmoner              27         42
Norolojik             14         25
Hematolojik             2         23
Renal yetmezlik           9         17
Post-CPR              4         15
Gastrointestinal          4         16
Travma               9         13
Kardiyovaskuler           6         11
Sepsis               2         6
?ntoksikasyon            2         4
Endokrin              4         4
Romatolojik             1         3

APACHE II: Acute Physiologic and Chronic Health Evaluation II score;
OYS: ortalama yatis suresi; PLT: trombosit; PCT: plateletcrit;
MPV: Ortalama Trombosit Hacmi; fL: femtolitre; PDW: Trombosit Dagilim
Genisligi; ort [+ or -] SS: ortalama [+ or -] standart sapma.
(*) ROC egrisi analizi anlamli degil.

Tablo 4. Hematolojik ve onkolojik tanili hasta grubu verilerinin
diger tanilara sahip hasta karmasi grubu ile karsilastirilmasi

              Onkolojik ve
             Hematolojik tanili
               hasta grubu       Digerleri
              ort [+ or -] SS     ort [+ or -] SS

Yas           64,5 [+ or -] 18,6   62,2 [+ or -] 16,4
APACHE II        20,3 [+ or -] 8,6    18,5 [+ or -] 8,4
PLT ([10.sup.9]/L)    230 [+ or -] 142    260 [+ or -] 132
PCT           0,24 [+ or -] 0,14   0,27 [+ or -] 0,13
MPV (fL)         10,5 [+ or -] 1,04   10,7 [+ or -] 1,1
PDW (%)         13,1 [+ or -] 2,6    13,3 [+ or -] 2,7

             p

Yas           0,322
APACHE II        0,120
PLT ([10.sup.9]/L)   0,109
PCT           0,109
MPV (fL)        0,153
PDW (%)         0,640

ort [+ or -] SS: ortalama [+ or -] standart sapma; APACHE II:
Acute Physiologic and Chronic Health Evaluation II score; PLT:
Trombosit; PCT: Plateletcrit; MPV: Ortalama Trombosit Hacmi;
PDW: Trombosit Dagilim Genisligi; fL: femtolitre
COPYRIGHT 2019 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2019 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:ORIGINAL INVESTIGATION/OZGUN ARASTIRMA
Author:Efe, Serdar; Asker, Ismail; Inal, Volkan
Publication:Dahili ve Cerrahi Bilimler Yogun Bakim Dergisi (Journal of Medical and Surgical Intensive Care Medic
Date:Apr 1, 2019
Words:2867
Previous Article:Energy Expenditure in Mechanically Ventilated Patients: Indirect Calorimetry vs Predictive Equations/Mekanik Ventilasyon Uygulanan Hastalarda Enerji...
Next Article:Evaluation of Critically Obstetric III Patients in Intensive Care Unit Follow-Up: A Retrospective 10-Year/Kritik Obstetrik Hastalarin Yogun Bakim...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |