Printer Friendly

Browse Adenocarcinoma topic

Prognosis subtopic

Articles

1-61 out of 61 article(s)
Title Author Type Date Words
miR-183 promotes radioresistance of lung adenocarcinoma H1299 cells via epithelial mesenchymal transition. Huang, Yi; Zhang, Mengmei; Li, Yang; Luo, Jihang; Wang, Yuanyan; Geng, Wenjing; Yang, Ze; Ma, Hu; Ba Apr 11, 2021 5507
Immunohistochemical Study of BCL2 Protein, Oestrogen Receptor Alpha and Oestrogen Receptor Beta Expression in Adenocarcinoma Prostate and Benign Prostatic Hyperplasia. Appukuttan, Aria Jyothi Report Jan 25, 2021 4975
Bilateral Hearing Loss Due to Metastatic Gastric Signet Cell Adenocarcinoma Involving the Internal Auditory Canal and Cerebellopontine Angle. Bassiouni, Mohamed; Olze, Heidi; Arens, Philipp Jan 1, 2021 1793
Tubular gastric adenocarcinoma: machine learning-based CT texture analysis for predicting lymphovascular and perineural invasion. Yardimci, Aytul Hande; Kocak, Burak; Bekta, Ceyda Turan; Sel, Ipek; Yarikkaya, Enver; Dursun, Nevra; Report Nov 1, 2020 4825
AHNAK2 Is Associated with Poor Prognosis and Cell Migration in Lung Adenocarcinoma. Zhang, Shusen; Lu, Yuanyuan; Qi, Lei; Wang, Hongyan; Wang, Zhihua; Cai, Zhigang Report Aug 31, 2020 5856
Prognostic Value and Immune Infiltrates of ABCA8 and FABP4 in Stomach Adenocarcinoma. Guo, Ya; Wang, Zhong Wei; Su, Wang Hui; Chen, Jing; Wang, Ya Li Report Jul 31, 2020 4289
Tumor Regression Grade Predicts Survival in Locally Advanced Gastric Adenocarcinoma Patients with Lymph Node Metastasis. Tong, Yilin; Zhu, Yanmei; Zhao, Yan; Shan, Zexing; Zhang, Jianjun; Liu, Dong Jul 31, 2020 5197
Identification of a 5-Gene Metabolic Signature for Predicting Prognosis Based on an Integrated Analysis of Tumor Microenvironment in Lung Adenocarcinoma. Yu, Xiaolin; Zhang, Xiaomei; Zhang, Yanxia Jul 31, 2020 5266
Pathology of Treated Pancreatic Ductal Adenocarcinoma and Its Clinical Implications. Nagaria, Teddy Sutardji; Wang, Hua; Chatterjee, Deyali; Wang, Huamin Jul 1, 2020 5896
Annexin A2 Expression in the Aerogenous Spread of Pulmonary Invasive Mucinous Adenocarcinoma with Gastric Lineage. Arai, Kazumori; Iwasaki, Tomohiro; Tsuchiya, Chinatsu; Sonoda, Akihiro Jun 30, 2020 4671
Identification of Prognostic Immune-Related Genes in Pancreatic Adenocarcinoma and Establishment of a Prognostic Nomogram: A Bioinformatic Study. Wu, Guolin; Deng, Zhenfeng; Jin, Zongrui; Wang, Jilong; Xu, Banghao; Zeng, Jingjing; Peng, Minhao; W Report Jun 30, 2020 6218
Effect of Different Expression of Immune-Related lncRNA on Colon Adenocarcinoma and Its Relation to Prognosis. Mu, Meiwei; Tang, Yi; Yang, Zheng; Qiu, Yuling; Li, Xiaohong; Mo, Wuning; Su, Qisheng Jun 30, 2020 3488
Identification of a Seven-lncRNA Immune Risk Signature and Construction of a Predictive Nomogram for Lung Adenocarcinoma. Jin, Donghui; Song, Yuxuan; Chen, Yuan; Zhang, Peng Report Jun 30, 2020 6345
Establishment and Evaluation of a 6-Gene Survival Risk Assessment Model Related to Lung Adenocarcinoma Microenvironment. Wang, Zhitian; Xu, Huiling; Zhu, Linhai; He, Tianyu; Lv, Wang; Wu, Zhigang Apr 30, 2020 3731
Identification of Pancreaticoduodenectomy Resection for Pancreatic Head Adenocarcinoma: A Preliminary Study of Radiomics. Hui, Bei; Qiu, Jia-Jun; Liu, Jin-Heng; Ke, Neng-Wen Apr 30, 2020 6892
Deciphering [N.sup.6]-Methyladenosine-Related Genes Signature to Predict Survival in Lung Adenocarcinoma. Zhu, Jie; Wang, Min; Hu, Daixing Mar 31, 2020 5749
A Robust Signature Based on Autophagy-Associated LncRNAs for Predicting Prognosis in Lung Adenocarcinoma. Zhou, Mi; Shao, Weihua; Dai, Haiyun; Zhu, Xin Mar 31, 2020 5240
Identification and Validation of an Individualized EMT-Related Prognostic Risk Score Formula in Gastric Adenocarcinoma Patients. Zhang, Deyu; Zhou, Siran; Liu, Bingrong Mar 31, 2020 4773
Citron Rho-Interacting Serine/Threonine Kinase Promotes HIFla-CypA Signaling and Growth of Human Pancreatic Adenocarcinoma. Cong, Lin; Bai, Zhile; Du, Yang; Cheng, Yong Mar 31, 2020 5499
Overexpression of eIF3D in Lung Adenocarcinoma Is a New Independent Prognostic Marker of Poor Survival. Wang, Dan; Jia, Yichen; Zheng, Wendan; Li, Changzheng; Cui, Wen Dec 31, 2019 7860
Hepatoid Adenocarcinoma of Stomach: Emphasis on the Clinical Relationship with Alpha-Fetoprotein-Positive Gastric Cancer. Chen, Er-Bao; Wei, Yi-Chou; Liu, Hai-Ning; Tang, Cheng; Liu, Meng-Ling; Peng, Ke; Liu, Tianshu Dec 31, 2019 5199
Incidence and Survival Changes in Patients with Esophageal Adenocarcinoma during 1984-2013. Haiyu, Zhang; Xiaofeng, Pei; Xiangqiong, Mo; Junlan, Qiu; Xiaobin, Zheng; Shuncong, Wang; Huanhuan, Dec 31, 2019 5597
Up-to-Date Tailored Systemic Treatment in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma. Fong, Caroline Y. K.; Burke, Emma; Cunningham, David; Starling, Naureen Sep 30, 2019 11291
DKK2 Impairs Tumor Immunity Infiltration and Correlates with Poor Prognosis in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma. Yang, Jianyu; Jiang, Yongsheng; He, Ruizhe; Liu, Wei; Yang, Minwei; Tao, Lingye; Fu, Xueliang; Shen, Sep 30, 2019 5143
Prognostic Significance of CIP2A in Esophagogastric Junction Adenocarcinoma: A Study of 65 Patients and a Meta-Analysis. Li, Yanhong; Wang, Mei; Zhu, Xueping; Cao, Xu; Wu, Yi; Fang, Fang Sep 30, 2019 6017
The relationship between quantitative positron emission tomography parameters, the invasive lung adenocarcinoma grading system of International Association for the Study of Lung Cancer/American Thoracic Society/European Respiratory Society, and survival. Yilmaz, Ulku; Ozmen, Ozlem; Demirag, Funda; Cengiz, Tuba inal; Kabalak, Pinar Akin; Kizilgoz, Derya; Report May 1, 2019 4056
Androgen Receptor as a Prognostic Marker in Adenocarcinoma Prostate. Mar 31, 2019 4487
Prospective comparative study of pemetrexed and carboplatin versus paclitaxel and carboplatin as first-line chemotherapy in adenocarcinoma lung. Das, Tapas Kumar; Das, Pabitra; Das, Sunita; Jana, Arpan Report Mar 1, 2019 3588
Cutaneous metastasis of colon adenocarcinoma. Kemal, Yasemin; Odabasi, Eylem Alis; Kemal, Ozgur; Bakirtas, Mustafa Sep 1, 2018 1502
Updates on Selected Topics in Lung Cancers: Air Space Invasion in Adenocarcinoma and Ki-67 Staining in Carcinoid Tumors. Yi, Eunhee S.; Lee, Geon Kook Report Aug 1, 2018 4424
Correlation between Programmed Death-1 Ligand-1 and p53 in Patients with Lung Adenocarcinoma. Xu, Cheng; Zhang, Zhi-Hong Report Aug 1, 2018 2833
Submassive pulmonary thromboembolism as a first sign of occult adenocarcinoma. Yildirim, Fatma; Kara, Iskender; Cinar, Halil; Turkoglu, Melda; Aygencel, Gulbin May 1, 2018 2040
Prognostic Implications of Multiplex Detection of KRAS Mutations in Cell-Free DNAfrom Patients with Pancreatic Ductal Adenocarcinoma. Kim, Min Kyeong; Woo, Sang Myung; Park, Boram; Yoon, Kyong-Ah; Kim, Yun-Hee; Joo, Jungnam; Lee, Woo Clinical report Apr 1, 2018 5408
Epidermal Growth Factor Receptor Mutations and Their Prognostic Value with Carcinoembryonic Antigen in Pathological T1 Lung Adenocarcinoma. Zhu, Wang-Yu; Li, Hai-Feng; Fang, Ke-Xin; Zhang, Bing-Jie; Zhou, Shi-Quan; Zhang, Yong-Kui; Le, Han- Jan 1, 2018 7396
Rab27b Is a Potential Indicator for Lymph Node Metastasis and Unfavorable Prognosis in Lung Adenocarcinoma. Zhang, Louqian; Fan, Weifei; Xu, Li; Mao, Qixing; Chen, Yan; Mao, Yuan; Xu, Lin; Wang, Jun Jan 1, 2018 3941
Microtubule-Associated Protein 4 Is a Prognostic Factor and Promotes Tumor Progression in Lung Adenocarcinoma. Xia, Xiaochun; He, Chao; Wu, Anqing; Zhou, Jundong; Wu, Jinchang Jan 1, 2018 4790
Upregulation of Neural Precursor Cell Expressed Developmentally Downregulated 4-1 is Associated with Poor Prognosis and Chemoresistance in Lung Adenocarcinoma. Song, Ying-Hua; Zhang, Cai-Qing; Chen, Fang-Fang; Lin, Xiao-Yan Report Jan 1, 2018 5592
Crosstalk between the Tumor Microenvironment and Immune System in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma: Potential Targets for New Therapeutic Approaches. Parente, Paola; Parcesepe, Pietro; Covelli, Claudia; Olivieri, Nunzio; Remo, Andrea; Pancione, Massi Jan 1, 2018 9870
Corrigendum to "Evaluation of Plasma MicroRNAs as Diagnostic and Prognostic Biomarkers in Pancreatic Adenocarcinoma: miR-196a and miR-210 Could Be Negative and Positive Prognostic Markers, Respectively". Yu, Qi; Xu, Changqing; Yuan, Wei; Wang, Chengfeng; Zhao, Ping; Chen, Lianzhen; Ma, Jie Correction notice Jan 1, 2018 255
Tumor-Associated CD204-Positive Macrophage Is a Prognostic Marker in Clinical Stage I Lung Adenocarcinoma. Sun, Yanbin; Xu, Shun Jan 1, 2018 4225
Suppression of IL-6 Gene by shRNA Augments Gemcitabine Chemosensitization in Pancreatic Adenocarcinoma Cells. Xing, Hai-Bo; Tong, Meng-Ting; Wang, Jing; Hu, Hong; Zhai, Chong-Ya; Huang, Chang-Xin; Li, Da Jan 1, 2018 4259
Diagnostic utility of C-kit protein (CD117) expression in differentiating adenoid cystic carcinoma and polymorphous low grade Adenocarcinoma. Dec 31, 2017 2903
Morphological Features and Prognostic Significance of ARIDIA-Deficient Esophageal Adenocarcinomas. Drage, Michael G.; Tippayawong, Mingkhwan; Agoston, Agoston T.; Zheng, Yifan; Bueno, Raphael; Hornic Report Jul 1, 2017 5025
Rectal adenocarcinoma as an uncommon cause of immunoglobulin a vasculitis (henoch-schonlein purpura). Omma, Ahmet; Enecik, Mehmet Emin; Ozbalkan, Zeynep; Sandikci, Sevinc Can; Karaaslan, Yacar Jun 1, 2017 1564
Malignant Pericardial Effusion Secondary to Lung Adenocarcinoma: Case Report/Derrame pericardico maligno secundario a adenocarcinoma de pulmon: Reporte de caso/Derrame pericardico maligno secundario ao adenocarcinoma pulmonar: relato de caso. Chilatra-Fonseca, Jose Mauricio; Morales-Camacho, William Javier; Plata-Ortiz, Jessica Estefania; Go Apr 1, 2017 3816
Identification of Factors for the Preoperative Prediction of Tumour Subtype and Prognosis in Patients with T1 Lung Adenocarcinoma. Zhu, Wang-Yu; Zhang, Yong-Kui; Chai, Zhen-da; Hu, Xiao-fei; Tan, Lin-lin; Wang, Zhao-yu; Chen, Zhi-j Report Jan 1, 2017 6336
Evaluation of Plasma MicroRNAs as Diagnostic and Prognostic Biomarkers in Pancreatic Adenocarcinoma: miR-196a and miR-210 Could Be Negative and Positive Prognostic Markers, Respectively. Yu, Qi; Xu, Changqing; Yuan, Wei; Wang, Chengfeng; Zhao, Ping; Chen, Lianzhen; Ma, Jie Report Jan 1, 2017 6217
Can cyclin D1 be utilized as a second step "after basal cell marker" for both diagnosis and prognosis of prostatic adenocarcinoma? Atta, Ihab Shafek; Eid, Aly Gomaa; El-Hag, Mohamed Atta; AlQahtani, Faisal Fahd Report May 1, 2016 4456
Clinical significance of circulating tumor microemboli as a prognostic marker in patients with pancreatic ductal adenocarcinoma. Chang, Ming-Chu; Chang, Yu-Ting; Chen, Jia-Yang; Jeng, Yung-Ming; Yang, Ching-Yao; Tien, Yu-Wen; Yan Report Mar 1, 2016 6256
Goblet Cell Carcinoid Tumor, Mixed Goblet Cell Carcinoid-Adenocarcinoma, and Adenocarcinoma of the Appendix: Comparison of Clinicopathologic Features and Prognosis. Taggart, Melissa W.; Abraham, Susan C.; Overman, Michael J.; Mansfield, Paul F.; Rashid, Asif Jun 1, 2015 6856
Tongue metastasis as an initial manifestation of distant metastasis in Oesophageal Adenocarcinoma. Aug 31, 2014 1259
Isolated anterior urethral recurrence of prostatic adenocarcinoma. Beiko, Darren; Zaza, Khaled; Power, Kevin V.; Siemens, D. Robert; Boag, Alexander H. Clinical report May 1, 2014 1694
Elbow synovium as the initial site of colon adenocarcinoma metastasis: diagnosis by arthroscopic biopsy. Ballard, David H.; Cascio, Brett M. Mar 1, 2014 1858
Clinicopathological and prognostic characteristics of hepatoid adenocarcinoma of the stomach. Yang, Jinlin; Wang, Rui; Zhang, Wenyan; Zhuang, Wen; Wang, Mojin; Tang, Chengwei Report Jan 1, 2014 2908
Increased aPKC expression correlates with prostatic adenocarcinoma Gleason score and tumor stage in the Japanese population. Perry, Anthony S.; Furusato, Bungo; Nagle, Raymond B.; Ghosh, Sourav Report Jan 1, 2014 2690
Interobserver Agreement and Assay Reproducibility of Folate Receptor [alpha] Expression in Lung Adenocarcinoma: A Prognostic Marker and Potential Therapeutic Target. Bremer, Ryan E.; Scoggin, Tatiana S.; Somers, Elizabeth B.; O'Shannessy, Daniel J.; Tacha, David E. Dec 1, 2013 4154
The expression of PTEN is associated with improved prognosis in patients with ampullary adenocarcinoma after pancreaticoduodenectomy. Report Nov 1, 2013 5409
HER2/neu gene amplification and protein overexpression in gastric and gastroesophageal junction adenocarcinoma: a review of histopathology, diagnostic testing, and clinical implications. Hechtman, Jaclyn F.; Polydorides, Alexandros D. Jun 1, 2012 4860
Adenocarcinoma of the urinary bladder. Roy, Somak; Parwani, Anil V. Dec 1, 2011 3187
Sarcomatous carcinoma with osteosarcomatoid differentiation of the bladder with simultaneous sigmoid colon adenocarcinoma. Atilgan, D.; Parlaktas, B.S.; Uluocak, N.; Erdemir, F. Case study May 14, 2011 949
Radical exenteration surgery is curative in locally advance mucinous prostatic adenocarcinoma involving bladder and rectum. Koo, Vincent S.W.; Lynn, Naing N.K.; Saxby, Mark F. Case study Aug 1, 2010 900

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |