Printer Friendly

Prof. Dr. Omer Yigitbasi'ni kaybettik/Our loss--Prof. Dr. Omer Yigitbasi.

Prof. Dr. Omer Yigitbasi'ni 11 Mart 2006' da kaydettik.

Prof .Dr. Omer Yigitbasi 1918 yilinda, Bolvadin'de dogmustur. Ilk ogrenimini Bolvadin, orta ve lise egitimini Afyon'da bitiren Yigitbasi 1936 yilinda girdigi Istanbul Tip Fakultesi'nden 1942 yilinda mezun olmustur. Bolvadin'de 1942-44 yillari arasinda pratisyen hekim olarak calismis,1944-46 yillari arasinda askerlik gorevini yapmistir. Bin dokuz yuz kirk yedi yilanda Amerika Birlesik Devletleri'ne gitmis, lise ve Universitede Fransizca okudugundan, Ingilizce'yi ogrenmek icin New York'ta City College'e kaydolmus, anlasabilecek kadar Ingilizce'yi ogrendikten sonra New York'taki St Francis Hastanesi'nde intern olarak calismis. Daha sonra 1948-51 yillari arasinda yine New York'ta bulunan Cornell Tip Fakultesi'nde ic hastaliklari ihtisasi yapmistir. Turkiye'ye dondukten sonra Ankara Tip Fakultesi ikinc Ic Hastaliaklarinda bas asistan olarak calismaya baslamis, 1956 yilinda "Akcigerlerin kan lipitleri uzerine tesiri ve klinikteki degeri" isimli docentlik tezini ve gerekli sinavlari vererek Ic Hastaliklari Docenti unvanini kazanmistir.

Bin dokuz yuz elli yedi yilinda Ege Universitesine intisap ederek, Tepecik Gogus Hastaliklari Hastanesi icinde bulunan Ikinci Ic Hastaliklari klinigini kurmustur. 1962 yilinda "Hiperkalemi ile seyreden uremi vakalarinda elektrokardiyografik degisiklikler ve bunlarin serum potasyumu ile olan iliskileri" isimli tezini vererek profesor olmustur. Dort yil, 1966-70 yillari arasinda, Tip Fakultesi dekanligini yapmistir. Bin dokuz yuz yetmis iki yilinda Ege Universitesinin Bornova'daki hastanesine tasinilmis ve 1973 yilinda 1750 sayili Universite kanununu geregince birinci ve ikinci dahiliye kursuleri birlestirilmis, baskanliga Prof. Yigitbasi secilmistir. Daha sonra 1973-74 arasinda Ege Universitesi rektor yardimciliginda bulunmus, 1978'de Ege Universitesinde kurulan ikinci tip fakultesi olan Izmir Tip Fakultesi'ne gecmis, 1982'de yeni kurulan 9 Eylul Universitesi'ne kurucu rektor olarak atanmistir. Bin dokuz yuz seksen yedide rektorlugu bittikten sonra da 1988-92 yillari arasinda Yuksek ogretim Kurulu uyeliginde bulunmustur.

Prof. Dr. Omer Yigitbasi, yukarida da belirtildigi gibi kursu baskanligindan rektorluge kadar pek cok idari kademede bulunmustur. Cok iyi bir egitimci olarak asistanliklarindan itibaren pek cok bilim adaminin yetismesine neden olmustur. Bunlar arasinda kardiyoloji alaninda taninan ogretim uyeleri: Prof. Dr. Ahmet Birand (Cukurova Tip Fak. Kardiyoloji), Prof. Istemi Nalbantgil, Prof.Dr. Ahmet Terek, Prof. Dr. Guven Cagatay, Prof. Dr. Inan Soydan, Prof. Dr. Umit Erturk (Ege Tip Fak Kardiyoloji), Prof. Dr. Bilgin Timuralp (Eskisehir Osmangazi Universitesi Tip Fak), Prof. Dr. Bulent Kiliccioglu (Manisa Celal Bayar Tip Fak)'nun isimleri sayilabilir. Ayrica Ic Hastaliklarinin cesitli branslarinda yetismis pek cok ogretim uyesinin Prof. Dr. Ozgul Ozguven (Ege Universitesi Gastroenteroloji), Prof. Dr. Hanefi Cavusoglu (Ege-Gastroenteroloji, Prof. Dr. Ahmet Musoglu (Ege- Gastroenteroloji), Prof. Dr. Filiz Sebik (Ege- Immunoloji), Prof. Dr. Filiz Buyukkececi (Ege- Hematoloji), Prof. Dr. Candeger Yilmaz (Ege- Endokrinoloji), Prof. Dr. Gurhun Atabay (Ege-Nefroloji) ve daha bircok hocanin asistanliktan itibaren ogretim uyeligine kadar hocaligini yapmistir.

Prof Dr. 0mer Yigitbasi 1964 yilinda Ic Hastaliklan kliniginin icinde Kalp kateterizasyonu ve anjiyografi laboratuvarini kurmustur, burada yetisen yardimcilari ile birlikte Ege deki Kardiyolojinin gelismesinde cok buyuk rolu olmustur. Prof. Dr Altan Onat, "Yuzyilimizda Turkiye'de Kardiyolojinin Nitelik ve Nicelik Yonlerinden gelismesi" isimli yazisinda (Cerrahpasa Tip Fak Derg 12: 233-56: 1981),Turkiye'de Kardiyolojinin hizla gelisme donemini anlatirken bu yukselisin nedenlerden birini de "Ege Tip Fakultesinde Yigitbasi etrafinda kurulan kardiyoloji ekibinin etkinligi" olarak gostermektedir.

Prof. Dr. Yigitbasi, Ankara'da iken o zamanlar bir tam vasitasi olan ve pek cok kisinin artik adini bile hatirlamadigi, ballistokardiyografi ile arastirmalar yapmistir. Ege ye geldikten sonra kurdugu ekibi ile Turkiye'de Universitelerde ilk koroner angiyografiyi uygulatmis, vektorkardiyografi, fonokardiyografi, Holter EKG, sistolik zaman egrileri ile ilgili calismalan tesvik etmis, yayinlarda bulunmustur. Kendisinin, 4 tanesi kardiyoloji ile ilgili, bir tanesi ise 9 Eylul Universitesi rektoru iken yaptigi konusmalari iceren, toplam 5 kitabi, yabanci dilde ve Turkce yayinlanmis 200'e yakin eseri bulunmaktadir.

Ilki Izmir'de yapilan Ulusal Kardiyoloji Kongrelerinden birinci ve dorduncu kongrelerin tertiplenmesini ustlenmis, kongre baskanligini yapmistir.

On bir Mart 2006 gunu vefat eden Prof. Dr Yigitbasi icin, 13 Mart gunu, once Ege Tip Fakultesi'nde, sonra da 9 Eylul rektorluguinde iki ayri toren yapilmis ayni gun Urla'da aile kabristaninda defnedilmistir.

Hocamizin aziz hatirasi onunde saygi ile egilirken, kendisini rahmetle anmaktayiz.

Prof. Dr. Istemi Nalbantgil

Ege Universitesi Tip Fakultesi

Kardiyoloji Anabilim Dali

Emekli Ogretim Uyesi, Izmir, Turkiye

Yazisma Adresi: Prof. Dr. Istemi Nalbantgil, Ege Universitesi Tip Fakultesi, Kardiyoloji Anabilim Dali Emekli Ogretim Uyesi, Izmir,Turkiye Tel.: Has: 0 232 3746278 Faks 0 232 3746618 Mua: 0232 4218060 Tel.-Faks: 0 232 4632595 (garanti) Ev: 0232 2311566 inalbantgil@hotmail.com
COPYRIGHT 2006 Galenos Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2006 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Cesitli/Miscellaneous
Author:Nalbantgil, Istemi
Publication:The Anatolian Journal of Cardiology (Anadolu Kardiyoloji Dergisi)
Article Type:Obituary
Geographic Code:4EUUK
Date:Jun 1, 2006
Words:686
Previous Article:Catheter induced right coronary artery dissection in its three segments/Uc ayri segmentinde kateterin neden oldugu koroner arter disseksiyonu.
Next Article:Yasasin Kalbiniz ki yasasin Turk milleti/Healthy heart means surviving Turkish nation.
Topics:


Related Articles
Onemli mektuplar, Ortadogu yanarken, "on-line" Aralik ayinda/Important letters, burning Middle East, on-line in December.
On SSS, Bratislava-111, doctors who make history, publisher's new advancements, books and once more painful loss/SSS, Bratislava-III, devir yaratan...
In memoriam of Prof Dr. Sabih Oktay (1912-2008)/Prof. Dr. Sabih Oktay'in aziz anisina (1912-2008).

Terms of use | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters