Printer Friendly

Articles from Proceedings of the Estonian Academy of Sciences (December 1, 2016)

1-10 out of 10 article(s)
Title Author Type Words
A parametric framework for the development of bioelectrical applications: application to a bio-impedance signal simulator/Parameetriline raamistik bioelektriliste signaalide kasitlemiseks: rakendamine bioimpedantssignaalide simulaatori valjatootamisel. Muhammad, Yar; Annus, Paul; Moullec, Yannick Le; Rang, Toomas Report 5828
A polynomial approach to a nonlinear model matching problem/Polunoommeetod mittelineaarsete juhtimissusteemide mudeliga sobitamise ulesande lahendamisel. Belikov, Juri; Halas, Miroslav; Kotta, Ulle; Moog, Claude H. Report 8083
A practical method for constructing a reflectionless potential with a given energy spectrum/ Praktiline meetod etteantud energiaspektriga mittepeegeldava potentsiaali konstrueerimiseks. Selg, Matti Report 6346
Assessment of landfill wastewater pollutants and efficiency of different treatment methods/ Prugilate reovee reoainesisalduse ja erinevate puhastusmeetodite hindamine. Kuusik, Aare; Pachel, Karin; Kuusik, Argo; Loigu, Enn Report 12423
Disturbance decoupling by measurement feedback: sensor location/Hairingu kompenseerimine moodetava tagasisidega: sensorite paiknemine. Kaldmae, Arvo; Kotta, Ulle; Shumsky, Alexey; Zhirabok, Alexey Report 7844
Eutrophication-driven spatial and temporal changes in macrophyte diversity in Lake Peipsi/Eutrofeerumisest tingitud ajalistest ja ruumilistest muutustest Peipsi jarve suurtaimede liigirikkuses. Maemets, Helle; Palmik, Kadi; Haldna, Marina Report 7843
Indigenous and alien vascular plant species in a northern European urban setting (Tallinn, Estonia)/ Soontaimede parismaine ja voorfloora Tallinnas. Elvisto, Tiina; Pensa, Margus; Paluoja, Elo Report 6721
Lead-210 in the atmospheric air of North and South Estonia: long-term monitoring and back-trajectory calculations/[sup.210]Pb Pohja- ja Louna-Eesti atmosfaariohus: pikaajaline seire ning paritolu hindamine. Isakar, Kadri; Kiisk, Madis; Realo, Enn; Suursoo, Siiri Report 5320
On the influence of the rheological boundary conditions on the fibre orientations in the production of steel fibre reinforced concrete elements/Reoloogilise aaretingimuse moju terasfiibri orientatsioonile kiudbetoonelementide tootmisprotsessil. Herrmann, Heiko; Lees, Aarne Report 3173
On the influence of wave reflection on shoaling and breaking solitary waves/Peegeldumise mojust uksiklaine teravdumisele ja murdumisele. Senthilkumar, Amutha Report 8152

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |