Printer Friendly

Articles from Proceedings of the Estonian Academy of Sciences (March 1, 2015)

1-17 out of 17 article(s)
Title Author Type Words
Additives in UV-activated urethane acrylate polymerization composite coatings/Lisandid UV-kiirgusega polumerisatsiooni kaigus tekitatud komposiitkatetes. Grigale-Sorocina, Zane; Kalnins, Martins; Simanovska, Jana; Vindedze, Elina; Birks, Ingmars; Brazdau Report 3539
Behaviour of proteins on reversed-phase supports during high performance liquid chromatography on C18 stationary phase/Proteiinide kaitumine pooratud faasi kolonnis korgrohu vedelikkromatograafia ajal C18 statsionaarses faasis. Rotkaja, Oksana; Golushko, Jelena; Mekss, Peteris Report 3088
Detachable connecting fittings failure loads on plywood furniture/Lahtivoetavate mooblikinnitusfurnituuride purunemine vineerist mooblis. Saar, Kaarel; Kers, Jaan; Luga, Ullar; Reiska, Ahto Report 2182
Disturbance-related patterns in unstable rocky benthic habitats of the north-eastern Baltic coast/Fuusilistest hairingutest tingitud pohjaelustiku levikumustrid Laanemere kirdeosa liikuvatel kivistel pohjadel. Liversage, Kiran; Kotta, Jonne Report 5059
Foreword. Opik, Andres Editorial 801
ICP Materials: long-term studies at the Lahemaa monitoring station, Estonia/Materjalide korrosioon ja ohusaaste. Pikaajalised uuringud Lahemaa seirejaamas. Roots, Ott Report 6243
Influence of pectinase enzyme Beisol PRO on hemp fibres retting/Pektinaasi ensuumi Beisol PRO moju kanepikiu leotamisele. Bernava, Aina; Reihmane, Skaidrite; Strazds, Guntis Report 1989
Influence of plant extracts on the growth of oral pathogens Streptococcus mutans and Candida albicans in vitro/ Taimeekstraktide moju suuoone patogeenide Streptococcus mutans ja Candida albicans in vitro kasvu vastu. Krumina, Guntra; Ratkevicha, Linda; Nikolajeva, Vizma; Babarikina, Anna; Babarykin, Dmitry Report 3432
Investigation of the wettability of the hydrophobic textile after mechanical treatments/Vetthulgava kanga marguvus mehaanilise tootlemise jarel. Saceviciene, Virginija; Juciene, Milda; Bieliuniene, Violeta; Cepauskiene, Vitalija; Urbelis, Vaidot Report 2506
Modification of the epoxy resin with epoxide and ester group containing oligomers and compounds/Epoksuvaigu modifitseerimine oligomeere ja nende uhendeid sisaldavate epoksiidide ja estrite ruhmadega. Ahmetli, Gulnare; Yazicigil, Zafer; Soydal, Ulku Report 2829
Nanostructured zinc oxide filler for modification of polymer-polymer composites: structure and tribological properties/Nanostruktuurne ZnO taiteaine polumeer-polumeerkomposiitide modifitseerimiseks: struktuur ja triboloogilised omadused. Bochkov, Ivan; Kokins, Arvis; Meri, Remo Merijs; Zicans, Janis; Padgurskas, Juozas; Zunda, Andrius; Report 1813
Numerical simulation of the propagation of ship-induced Riemann waves of depression into the Venice lagoon/Laevade tekitatud sugavate Riemanni uksiklainete levimine Veneetsia laguunis. Rodin, Artem; Soomere, Tarmo; Parnell, Kevin E.; Zaggia, Luca Report 9800
On chaos control in hierarchical multi-agent systems/Kaose juhtimisest paljuagentsetes hierarhilistes Susteemides. Kallo, Rommi; Eerme, Martin; Reedik, Vello Report 2703
On the effect of finite-time correlations on the turbulent mixing in smooth chaotic compressible velocity fields/Lopliku korrelatsiooniaja mojust turbulentsele segunemisele siledates kaootilistes kokkusurutavates kiirusvaljades. Ainsaara, Siim; Kalda, Jaan Report 4058
Rapid semi-quantitative determination of aspen lignin in lignocellulosic products/Kiire poolkvantitatiivne meetod ligniini maaramiseks haava puitmassis. Kallavus, Urve; Karner, Kristi; Karner, Kart; Elomaa, Matti Report 4136
The influence of accelerated weathering on the mechanical and physical properties of wood-plastic composites/Kunstliku vanandamise moju puitplastkomposiitide mehaanilistele ja fuusikalistele omadustele. Kallakas, Heikko; Poltimae, Triinu; Suld, Tiia-Maaja; Kers, Jaan; Krumme, Andres Report 5867
Water-column mass losses during the emptying of a large-scale pipeline by pressurized air/Kahefaasilise (vesi ja ohk) mittestatsionaarse voolamise massihulga kaod toostusliku mootmega survetorustiku veest tuhjendamisel suruohuga. Laanearu, Janek; Hou, Qingzhi; Annus, Ivar; Tijsseling, Arris S. Report 5208

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters