Printer Friendly

Articles from Proceedings of the Estonian Academy of Sciences (December 1, 2015)

1-12 out of 12 article(s)
Title Author Type Words
A comparative SEM study of ossicles in the Pleuronectiformes (Teleostei) of the baltic sea/Laanemere lestaliste (Pleuronectiformes, Teleostei) vaikeste luuliste elementide vordlev SEM-uuring. Marss, Tiiu; Wilson, Mark; Lees, Janek; Saat, Toomas; Spilev, Heli Report 9932
A concept for performance measurement and evaluation in network industries/Vorguettevotete tulemuslikkuse mootmise ja hindamise kontseptsioon. Kuhi, Kristjan; Kaare, Kati Korbe; Koppel, Ott Report 3260
Foreword. Otto, Tauno Editorial 312
Gastrocnemius muscle tone, elasticity, and stiffness in association with postural control characteristics in young men/Kaksik-saaremarjalihase toonuse, elastsuse ja jaikuse seosed asendikontrolli naitajatega noortel meestel. Vain, Arved; Kums, Tatjana; Ereline, Jaan; Paasuke, Mati; Gapeyeva, Helena Report 6827
Longwave radiation at the earth's surface in Estonia/Aluspinna ja atmosfaari pikalaineline kiirgus Eestis. Russak, Viivi; Niklus, Ingrid Report 3766
Model matching problem for discrete-time nonlinear systems/Diskreetsete mittelineaarsete juhtimissusteemide mudeliga sobitamise ulesanne. Belikov, Juri; Haias, Miroslav; Kotta, Ulle; Moog, Claude H. Report 8032
Production monitoring system development and modification/Tootmise seiresusteemi arendamine. Snatkin, Aleksei; Eiskop, Tanel; Karjust, Kristo; Majak, Juri Report 7412
Temperature extremes and detection of heat and cold waves at three sites in Estonia/Ekstreemsete temperatuuride esinemistoenaosused ning kuuma- ja kulmalainete maaratlemine Eestis. Keevallik, Sirje; Vint, Kairi Report 3959
Thermal annealing of sequentially deposited SnS thin films/SnS kilede keemiline sadestamine ZnS ja CdS alusele ning nende jargnev termiline tootlemine. Safonova, Maria; Nair, Padmanabhan Pankajakshy Karunakaran; Mellikov, Enn; Aragon, Rebeca; Kerm, Kar Report 3082
Trophic interactions between native and alien palaemonid prawns and an alien gammarid in a brackish water ecosystem/Kohaliku ja voorliigist kreveti ning voorliigist kirpvahi toitumissuhted riimveelises okosusteemis. Kuprijanov, Ivan; Kotta, Jonne; Lauringson, Velda; Herkul, Kristjan Report 4877
Value-centric business development: descriptive and prescriptive research into five different companies/Vaartuskeskse ettevotte arenduse metoodika rakendusanaluusid viies juhtumettevottes. Kukushkin, Merili; Otto, Tauno; Howard, Thomas Report 7163
Workplace performance analysis: methods and a system/Tookoha tulemuslikkuse analuusi meetodid ja mudelid. Lavin, Jaak; Riives, Juri; Kaganski, Sergei; Lemmik, Rivo; Paavel, Marko; Koov, Kaspar Report 3761

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters