Printer Friendly

Articles from Proceedings of the Estonian Academy of Sciences (March 1, 2008)

1-8 out of 8 article(s)
Title Author Type Words
Deformed surfaces in holographic interferometry. Similar aspects in general gravitational fields/Deformeeritud pinnad holograafilises interferomeetrias. Sarnased aspektid uldistes gravitatsioonivaljades. Schumann, Walter 7437
Energy changes in elastic plates due to holes and cracks/Elastsete plaatide potentsiaalenergia muutumine aukude ja pragude toimel. Kienzler, Reinhold 2931
Introducing the renewed Proceedings. Jarv, Jaak 660
New face of the Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engelbrecht, Juri 702
On the acceleration of convergence by regular matrix methods/Koonduvuse kiirendamisest regulaarsete maatriksmenetlustega. Aasma, Ants 6311
Preparation of nanostructured carbon materials/Nanostruktuurse susinikaerogeeli valmistamine. Perez-Caballero, Fernando; Peikolainen, Anna-Liisa; Koel, Mihkel 3679
Protective coatings for the graphite facing in calcium-aluminothermal processes/Grafiitvooderdise kaitsekihid kaltsium-alumotermilises protsessis. Obabkov, Nikolai; Gorkunov, Valeri; Munter, Rein; Beketov, Askold 3709
The life and work of Olof Thorin (1912-2004)/Olof Thorini elu ja too. Bondesson, Lennart; Grandell, Jan; Peetre, Jaak 5569

Terms of use | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters