Printer Friendly

Articles from Proceedings of the Estonian Academy of Sciences (December 1, 2008)

1-8 out of 8 article(s)
Title Author Type Words
A characterization of ccr-curves in [R.sup.m]/Ruumi [R.sup.m] ccr-koverate iseloomustamine. Ozturk, Gunay; Arslan, Kadri; Hacisalihoglu, H. Hilmi 3861
Biobearings: where mechanics meets biology/biolaagrid mehaanika ja bioloogia puutepunktis. Irina; Ghaemi, Hossein 5446
On a new application of power increasing sequences/astmeliselt kasvavate jadade uuest rakendusest. Bor, Huseyin 1391
Quality of Estonian science estimated through bibliometric indicators (1997-2007)/eesti teaduse kvaliteet hinnatuna bibliomeetriliste indikaatorite vahendusel (1997-2007). Allik, Juri 6169
Removal of mechanical additives from the surface of cast niobium/mehaaniliste lisandite korvaldamine alumotermiliselt toodetud nioobiumi jaakide pinnalt. Gorkunov, Valeri; Kogtev, Mihhail; Munter, Rein 3715
Riemannian manifolds with a semi-symmetric metric connection satisfying some semisymmetry conditions/Teatavaid semisummeetrilisuse tingimusi rahuldavad Riemanni muutkonnad semi-summeetrilise meetrilise seostusega. Murathan, Cengizhan; Ozgur, Cihan 2622
Single-subunit allostery in the kinetics of peptide phosphorylation by protein kinase A/proteiinkinaasi a kataluutilise alauhiku allosteeria ilmnemine peptudide fosforuleerimise kineetikas. Kuznetsov, Aleksei; Jarv, Jaak 5196
Wave regime differences along the eastern coast of the Baltic Proper/laanemere idaranniku lainetuse reziimi muutlikkusest. Kelpsaite, Loreta; Herrmann, Heiko; Soomere, Tarmo 4232

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |