Printer Friendly

Articles from Proceedings of the Estonian Academy of Sciences: Engineering (September 1, 2007)

1-7 out of 7 article(s)
Title Author Type Words
An experimental investigation of the oscillatory boundary layer around the breaking point/Ostsilleeruva piirikihi eksperimentaalne uurimine laine murdepunkti umbruses. Liiv, Toomas 4793
Distribution of extreme wet and dry days in Estonia in last 50 years/Ekstreemselt kuivade ja sajuste paevade jaotus Eestis viimase 50 aasta jooksul. Tammets, Tiina 2409
Long-term changes in the sea ice regime in the Baltic Sea near the Estonian coast/Laanemere jaareziimi pikaajalised muutused Eesti ranniku lahedal. Sooaar, Jekaterina; Jaagus, Jaak 4623
On a possibility of estimating the feedback sign of the Earth climate system/Uhest Maa kliimasusteemi tagasiside margi hindamise voimalusest. Karner, Olavi 3629
On the relationship between sea ice deformation and ship damages in the Gulf of Finland in winter 2003/Soome lahe jaadeformatsiooni ja laevavigastuste vahelisest seosest 2003. aasta talvel. Parn, Ove; Haapala, Jari; Kouts, Tarmo; Elken, Juri; Riska, Kaj 4810
Outlook for wind measurement at Estonian automatic weather stations/Automaatjaamade valjavaated tuule mootmisel Eestis. Keevallik, Sirje; Soomere, Tarmo; Parg, Riina; Zukova, Veera 6985
Preface. Soomere, Tarmo; Keevallik, Sirje 875

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters