Printer Friendly

Articles from Proceedings of the Estonian Academy of Sciences: Biology/Ecology (March 1, 2007)

1-7 out of 7 article(s)
Title Author Type Words
A simple parameterization of columnar aerosol optical thickness/Ohusamba aerosooli optilise paksuse lihtne parametriseerimine. Kannel, Martin; Ohvril, Hanno; Teral, Hilda; Russak, Viivi; Kallis, Ain 4270
Calibration of time series of satellite images to study the seasonal course of forest reflectance/Satelliidipiltide aegrea kaliibrimisest metsade heleduse sesoonse kaigu uurimiseks. Nilson, Tiit; Lukk, Tonu; Suviste, Sandra; Kadarik, Heidi; Eenmae, Alo 4529
Changes in the spectral aerosol optical thickness in Estonia (1951-2004)/Aerosooli spektraalse optilise paksuse muutused Eestis aastatel 1951-2004. Russak, Viivi; Kallis, Ain; Joeveer, Anne; Ohvril, Hanno; Teral, Hilda 1924
Comparison of satellite sea surface temperature with in situ surface layer temperature/Satelliidi merepinna temperatuuri vordlus alusmootmistega. Uiboupin, Rivo; Sipelgas, Liis 1980
Rat kings in Estonia/Rotikuningad Eestis. Miljutin, Andrei 1696
Remote sensing of urban areas: linear spectral unmixing of Landsat Thematic Mapper images acquired over Tartu (Estonia)/Linnaliste alade kaugseire: Tartu kohalt saadud satelliidipiltide spektrisegu lineaarne lahutamine. Kardi, Tonis 4708
Variability of optical water types in Lake Peipsi/Optiliste veetuupide varieeruvus Peipsi jarves. Reinart, Anu; Valdmets, Kristi 4804

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |