Printer Friendly

Primary melanoma of the male urethra Erkek uretrasinin primer melanomu.

ABSTRACT

Primary melanomas of the genitourinary tract are rare and have poor prognoses. We report a case of a malignant melanoma in the urethra of a 63-year-old man. This case was regarded as a primary malignant melanoma of the urethra according to histopathological and immunohistochemical findings. Herein, the case is presented and the relevant literature is reviewed and discussed.

Key words: Malign melanoma; male; urethra.

OZET

Erkek uretrasinin malign melanomu cok nadir gorulur ve prognozu kotudur. Bu yazida 63 yasinda bir erkek uretrasi malign melanomu olgusu histopatolojik ve immunohistokimyasal bulgularla degerlendirilip sunulmus ve literatur gozden gecirilerek tartisilmistir.

Anahtar sozcukler: Erkek; malign melanom; uretra.

Giris

Erkek uretrasinin primer malign melonomu oldukca nadirdir ve prognozu oldukca kotudur. Maign melanom erkek genitouretrasinda en sik uretra ve peniste yerlesir. Erken tani ve uygulanan cerrahi klinik prognozu etkiler. Uretral melanomlar klinik olarak nadiren semptom verir ve gec taninmasindan dolayi tedavisi gecikir. (1) Kesin tani histopatolojik olarak konur. Bizim olgumuzda karunkul on tanisiyla biyopsi yapilan hastanin biyopsisi malign melanom olarak rapor edilmistir.

Olgu sunumu

Altmis uc yasinda erkek hasta idrar yaparken zorlanma, idrarin ince gelmesi, cinsel iliskiden sonra meadan kan gelme sikayeti ile uroloji poliklinigimize basvurdu. Hastanin hikayesinden bir yildir sayilan sikayetlerin oldugu, son 6 aydir idrar kanalindan disari sarkan kitle oldugunu fark etmesi uzerine yapilan muayenesinde penis, skrotum ve inguinal bolge muayenesinde ozellik yoktu. Eksternal meatustan disari sarkans ince sapli, 0,6x0,5 cm capli eritamatoz polipoid olusum tespit edildi. Sistouretroskopide fossa navikularis mukozasindan kaynaklanan ince sapli oval kitle lezyonun eksternal meadan disari tastigi gozlendi. Proksimal uretra ve mesanede normal olmayan bir bulguya rastlanmadi. Patolojiye karunkul on tanisiyla gonderildi. Histopatolojik incelemede vezikuler nukleuslu, belirgin nukleoluslu, nukleusu eksantirik yerlesimli, eozinofilik sitoplazmali, atipik hucrelerin yuvalar seklinde dizilim gosterdigi neoplastik hucreler goruldu (Resim 1). Olguya uygulanan immunohistokimyasal incelemelerde, tumor hucrelerinde HMB-45 ve MART-1 melanin ile yaygin pozitif boyanma elde edildi (Resim 2). Olgu Malign Melanom seklinde rapor edildi. Hastanin daha sonra cekilen toraks ve abdominopelvik bilgisayarli tomagrafilerinde metastaza rastlanmadi. Postoperatif donemde yapilan dermatolojik muayenede onemli ozellik bulunmadi. Olgunun 6 aylik takibinde problem yasanmadi.

Tartisma

Uriner traktin urotelyal olmayan neoplazmiari nadindir. Genitouriner traktin malign melanomlari tum melanomlarin %1'den azini olusturur. (2) Primer malign melanomlar urotelyal tumorlerin yaklasik %4'unu olusturur. (1-17) Malign melanomalar uriner traktta en sik distal uretrada yerlesir. Erkeklerde %55'i fossa navikulariste, %5'i uretral meatusta, %15'i pendulous uretrada, %10'u bubous uretrada ve %15'i prostatik uretrada yerlesir. Bazi hastalarda glans peniste yerlesir. (7), (18) Metastatik malign melanomlarda bu bolgede siktir, bu durumda detayli klinik bilgi, dikkatli fizik muayene gereklidir. (2)

[ILLUSTRATION OMITTED]

Erkek uretrasinin malign melanomu ilk olarak Tyrell tarafindan 1871 yilinda rapor edilmistir. (3) Daha sonra Ingiltere'de kucuk seriler halinde yayinlanmistir (1-10). Kore'de sadece iki vaka bildirilmistir. (12), (19)

Urotelyal melanomlarin klinik bulgulari diger urotelyal tumorlere benzerdir ve en sik bulgu hematuridir. Bazi hastalarda melanuri ve koyu pigmente lezyon taniya yardimci olur. Hastalar genellikle hastaneye gec basvurur ve tani aninda yaygin metastazlar gorulur. (12-18) Tumorler siklikla polipoid olduklarindan uretelyal polip, uretral karunkul ya da malign uretelyal neoplazmlarla karisir. (5)

Histopatolojik degerlendirmede genis histolojik bulguya rastlanir. Diffuz, yuvalar seklincle veya pseudoglanduler gelisim gosteren pleomorfik hucrelerden olusur. (13) Tumor epiteloid ya da spindle sekilli melanin pigmenti iceren ve/veya icermeyen hucrelerden olusur. Amelanotik melanomlarda tani koymak oldukca zordur. Ayirici tanida sarkom, spindle cell karsinom ve kotu diferansiye urotelyal karsinomlar yer alir. Urotelyal primer melanom tanisi baska yerde primer lezyonlarin olmadiginin tesbiti ile konulabilir. Immunohistokimyasal olarak S-100, HMB-45 ve Melan A ayirici tanida yardimcidir.

Urotelyal malign melanomlar kutanoz lezyonlara gore daha kotu prognoza sahiptir. Tani aninda, bircok uretral melanomlar derin dokulara invazedir, inguinal lenf nod metastazlari ve uzak metastazlar gorulebilir. (14) Erken evrede komsu organ, bolgesel lenf nodlari ve bazi olgularda hematojen yolla uzak organ metastazi yaptigi icin prognozu oldukca kotudur. (15-18) Bundan dolayi kismi veya total penektomi ve beraberinde inguinal lenf nodu disseksiyonu onerilen tedavi yontemidir. (2), (16)

[ILLUSTRATION OMITTED]

Primer uretral malign melanom olgularinin teciavisi konusunda tam bir gorus birligi yoktur. Bu konuda literatur arastirmasi yapildiginda degisik arastirmacilar tarafindan subtotal uretrektomiden anterior pelvik eksenterasyona kadar cesitli tedavi secenekleri onerildigi gorulmektedir. Ayrica bildirilen olgu sayisi da azdir. Ancak uretral malign melanom erken evrede metastaz yaptigi icin, erken tani ve metastaz olusmadan once yapilacak genis bir cerrahi girisim tek tedavi secenegi olarak gorulmektedir. (1-18)

Rikaniadis ve ark.'lari (17) distal uretra yerlesimli secilmis malign melanom olgularinda lokal eksizyonu, hastanin yasam kalitesini koruyan konservatif bir tedavi secenegi olarak onermislerdir. (18) Lee ve ark.'lari (19) 74 yasinda, uretrasinda primer malign melanom tanisi alan, lenf nodu metastazi saptanmayan erkek hastanin kismi penektomi ve lenf nodu disseksiyonu sonucu 12 ay takibinde hastaliksiz sag kalim tesbit etmislerdir.

Bizim hastamizda lenf nodu ve uzak metastaz saptanmadi. Hastaya kismi penektomi ve lenf nodu disseksiyonu yapildi. Postoperatif donemde yapilan dermatolojik muayenede onemli ozellik bulunmadi. Olgunun 6 aylik takibinde problem yasanmadi.

Conflict of Interest

No conflict of interest was declared by the authors.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Author Contributions

Concept--H.K.; Design--H.K.; Supervision--H.K.; Funding--H.K.; Materials--H.K.; Data Collection and/or Processing--H.K., Y.Y.; Analysis and/or Interpretation--H.K.; Literature Review--H.K.

Cikar Catismasi

Yazarlar herhangi bir cikar catismasi bildirmemislerdir.

Hakem degerlendirmesi: Dis bagimsiz.

Yarar Katkilari

Fikir--HK.; Tasarim--H.K.; Denetleme--H.K.; Kaynaklar--H.K.; Malzemeler--H.K.; Veri toplanmasi ve/veya islemesi--H.K., Y.Y.; Analiz ve/veya yorum--H.K.; Literatur taramasi--H.K.

Kaynaklar

(1.) Katz EE, Suzue K, Wille MA, Krausz T, Rapp DE, Sokoloff MH. Primary malignant melanoma of the urethra. Urology 2005;65:389.

(2.) Oliva E, Quinn TR, Amin MB, Eble JN, Epstein JI, Srigley JR, et al. Primary malignant melanoma of the urethra: a clinicopathologic analysis of 15 cases. Am J Surg Pathol 2000;24:785-96.

(3.) Tyrell HJ. Melanotic tumor of the urethra. Proc Pathol Soc Dublin 1871;4:194.

(4.) Watanabe J, Yamamoto S, Souma T, Hida S, Takasu K. Primary malignant melanoma of the male urethra. Int J Urol 2000;7:351-3.

(5.) Lopez JI, Angulo JC, Ibanez T. Primary malignant melanoma mimicking urethral caruncle. Case report. Scand J Urol Nephrol 1993;27:125-6.

(6.) van Geel AN, den Bakker MA, Kirkels W, Horenblas S, Kroon BB, de Wilt JH, et al. Prognosis of primary mucosal penile melanoma: a series of 19 Dutch patients and 47 patients from the literature. Urology 2007;70:143-7.

(7.) Manivel JC, Fraley EE. Malignant melanoma of the penis and male urethra: 4 case reports and literature review. J Urol 1988;139:813-6.

(8.) Weiss J, Elder D, Hamilton R. Melanoma of the male urethra: surgical approach and pathological analysis. J Urol 1982;128:382-5.

(9.) Pow-Sang JM, Klimberg IW, Hackett RL, Wajsman Z. Primary malignant melanoma of the male urethra. J Urol 1988;139:1304-6.

(10.) DiMarco DS, DiMarco CS, Zincke H, Webb MJ, Keeney GL, Bass S, et al. Outcome of surgical treatment for primary malignant melanoma of the female urethra. J Urol 2004;171:765-7.

(11.) Calcagno L, Casarico A, Bandelloni R, Gambini C. Primary malignant melanoma of male urethra. Urology 1991;37:366-8.

(12.) Lee GG, Cheon SH, Hwang HH, Kim YM, Park RJ. Primary malignant melanoma of the male urethra. Korean J Urol 2005;46:764-6.

(13.) Nakhleh RE, Wick MR, Rocamora A, Swanson PE, Dehner LP. Morphologic diversity in malignant melanomas. Am J Clin Pathol 1990;93:731-40.

(14.) Yoshizawa T, Kawata N, Sato K, Hirakata H, Igarashi T, Ichinose T, et al. Primary malignant melanoma of the female urethra. Urology 2007;70:1222.e13-6.

(15.) Robutti F, dpBetta PG, Bellingeri M, Bellingeri D. Primary malignant melanoma of the female urethral meatus. Eur Urol 1986;12:62-3.

(16.) Eryildirim B, Erbay E, Kuyumcuoglu U, Tarhan F. Kadin uretrasinin primer malign melanomu: Olgu sunumu. Turk Uroloji Dergisi 2004;30:366-8.

(17.) Rikaniadis N, Konstadoulakis MM, Kymionis GD, Tsibloulis B, Peveretos P, Karakousis CP. Long-term survival of a female patient with primary malignant melanoma of the urethra. EurJ Surg Oncol 1998;24:607-8.

(18.) Oxley JD, Corbishley C, Down L, Watkin N, Dickerson D, Wong NA. Clinicopathological and molecular study of penile melanoma. J Clin Pathol 2012;65:228-31.

(19.) Lee SW, Kim EK, Mi Lee W, Man Jo J, Keun Yoo T, Yoon Kang J. Primary Malignant Melanoma of the Male Urethra. The Korean Journal of Pathology 2010;44:662.

Hatice Karaman (1), Yuksel Yesil (2)

(1.) Clinic of Pathology, Education and Research Hospital, Kayseri, Turkey

(2.) Clinic of Urology, Education and Research Hospital, Kayseri, Turkey

Submitted: 22.10.2012

Accepted: 19.11.2012

Correspondence: Hatice Karaman

Alparslan Mah. Emrah Cad. Beyoglu Apt. 21/3 Melikgazi Kayseri, Turkey

Phone: +90 505 259 31 55

E-mail: htckaraman@yahoo.com

[c]Copyright 2013 by Turkish Association of Urology

Available online at www.turkishjournalofurology.com
COPYRIGHT 2013 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Karaman, Hatice; Yesil, Yuksel
Publication:Turkish Journal of Urology
Article Type:Case study
Geographic Code:7TURK
Date:Sep 1, 2013
Words:1421
Previous Article:Isolated relapse of a lymphoblastic leukemia T cell precursor in the epididymis: t-hucreli prekursor lenfoblastik loseminin izole epididimal relapsi.
Next Article:Granulomatous prostatitis diagnosed during intravesical BCG treatment Mesane ici BCC tedavisi sirasinda tanisal granulomatoz prostatit.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters