Printer Friendly

Premedikasyonda Kullanilan Alprazolam ve Melatoninin Oksidatif Stres, Glikokaliks Butunlugu ve Kognitif Fonksiyon Uzerindeki Etkileri/Effects of Alprazolam and Melatonin Used for Premedication on Oxidative Stress, Glicocalyx Integrity and Neurocognitive Functions.

Giris

Ateroskleroza bagli gelisen kardiyovaskuler hastaliklar dunyadaki olumlerin en onemli nedenidir (1). Koroner arter bypass cerrahisi (CABG); medikal ve perkutan koroner girisimle tedavi edilemeyen ciddi anjina olgularinin tedavisinde efektif oldugu rapor edilen onemli bir tedavi modalitesidir (2). CABG cerrahisi esnasinda olusan fizyolojik olmayan hemodinamik sartlara ek olarak cerrahi travma, kardiyopulmoner bypass (KPB) ve organ reperfuzyon hasari nedeni ile inflamatuar yanit ve oksidatif stres biyobelirteclerinde belirgin artis gozlenir (3-6). Bu surec sonucunda olusan serbest oksijen radikallerinin hucre hasari olusumunda onemli payi vardir ve olusan bu hucre hasari dogrudan postoperatif komplikasyonlar ve mortalite ile iliskili bulunmustur (7,8). Bu nedenledir ki son zamanlarda calismalar antioksidan ozellikli ilaclarin kullanimi uzerinde yogunlasmaktadir.

Benzodiyazepinler; cerrahi hastalarda anksiyoliz, amnezi ve sedasyon olusturmak icin premedikasyonda kullanilan en populer ilaclardir. Alprazolam hizli etki baslangici ve kisa etki suresi ile kotuye kullanim ve bagimlilik riski en dusuk olan potent bir benzodiyazepindir (9). Son yillarda premedikasyon icin popularitesi artan bir diger ilac da melatonindir (N-asetil-5-metoksitriptamin). Melatonin; triptofandan sentezlenip hipofizden sirkadyen bir ritimle salgilanan bir hormondur. Bu hormon; yuksek lipofilitesi sayesinde hucre membranlarim kolayca gecer ve mitokondri dahil tum subseluler kompartmanlarda etki gosterir (10) ve sedatif, anksiyolitik, analjezik, antiinflamatuar ozelliklere sahiptir. Melatonin ayrica antioksidan enzimler uzerinde regulator etki ile etkin bir antioksidan ve serbest oksijen radikali yakalayici olarak da fonksiyon gosterir (11, 12).

Cerrahi strese maruziyet otonomik, visseral, immunolojik yanitlara yol acarak oksidatif strese, norokimyasal ve hormonal anormalliklere neden olur. Bu yanitlari baskilamak icin premedikasyonda cok cesitli ilaclar uygulanabilir. Premedikasyon amacli uygulanan anksiyolitiklerin birbirlerine ustunlukleri gosterilememistir. Biz calismamizda acik kalp cerrahisinde premedikasyon amacli uygulanan alprazolam ile melatoninin sistemik oksidatif stres, glikokaliks butunlugu ve postoperatif noro-kognitif fonksiyonlar uzerine etkilerini karsilastirmayi amacladik.

Yontemler

Acibadem Mehmet Ali Aydinlar Universitesi Etik Kurul onami (ATADEK-2018-1/11) alindiktan sonra retrospektif olarak tasarlanan calismamiza Subat 2016-Nisan 2016 tarihleri arasinda acik kalp cerrahisi geciren ve premedikasyonda alprazolam ya da melatonin kullanilan 42 hasta dahil edildi. Calismada daha once klinigimizde yapilan postoperatif kognitif fonksiyonlari arastirdigimiz klinik arastirma icin alinan ve -70[deggees]C de saklanan plazma ornekleri kullanildi. Daha onceki calismanin protokolune uygun olarak hastalar iki gruba ayrildi. Melatonin grubu (Grup-M) (n=21); cerrahiden 24 saat once 3 mg ve ameliyat sabahi 3 mg olmak uzere toplam 6 mg melatonin verilen, alprazolam grubu (Grup-A) (n=21) ise cerrahiden 24 saat once 0,5 mg alprazolam oral verilmis olan hastalardan olusturuldu. Her iki gruba da ameliyat sabahi cerrahiden 30 dk once 0,06 mg [kg.sup.-1] midazolam intramuskuler olarak uygulanmisti. Standart anestezi protokolu uygulanan hastalardan oksidatif stres durumunu degerlendirmek icin T0: induksiyon oncesi, T1: yogun bakim kabul ve T2: postoperatif 24. satte olmak uzere alinmis kan orneklerinden iskemik modifiye albumin (IMA), Advanced oxidative protein products (AOPP), total tiyol (T-SH), serbest hemoglobin (fHb) ve siyalik asit degerleri calisildi. Hastalarin preoperatif ve postoperatif noro-kognitif durumlarini degerlendirmek icin Mini Mental Durum Degerlendirme (Mini-Mental State Examination, MMSE) testi yapilarak elde edilmis degerler kullanildi. Ayrica hastalarin entubasyon sureleri, kros klemp ve bypass sureleri, operasyon sureleri ile hastanede kalma sureleri dosyalardan tespit edildi.

Protein oksidasyonu

Advanced oxidative protein products (AOPP) seviyelerini spektrofotometrik yontemle olcmek icin Hanasand ve arkadaslarinin gelistirdigi yontemin modifiye sekli kullanildi (13). AOPP konsantrasyonlari mikromol [L.sup.-1] cinsinden ifade edildi.

Total tiyol

Total tiyol (T-SH) duzeylerinin olcumu icin spektrofotometrik yontem kullanilarak, konsantrasyonlar umol [L.sup.-1] cinsinden ifade edildi.

Serbest hemoglobin

Serbest hemoglobin duzeylerinin olcumu icin Harboe (14) yontemi kullanilarak, konsantrasyonlar g [L.sup.-1] olarak ifade edildi.

Iskemik modifiye albumin

IMA duzeylerinin olcumu icin Bar-Or metodu (15) kullanilarak, konsantrasyonlar ABS unite olarak ifade edildi.

Siyalik asit

Siyalik asit duzeylerinin olcumu icin Sydow yontemi (16) kullanilarak, konsantrasyonlar mg m[L.sup.-1] olarak ifade edildi.

Istatistiksel analiz

Orneklem buyuklugunu belirlemek icin G-Power analiz programi kullanil di. Calismanin gucu en az %80 olarak belirlendi. Birincil cikti olarak kan siyalik asit seviyesi kabul edildi ve yuzde degisimleri %20 olarak onceden belirlendi. Gruplara ait veri setleri, normal dagilima uydugunun test edilmesini takiben (Kolmogorov-Smirnov testi ile), ortalama [+ or -] standart sapma olarak sunuldu. Ardindan ayni grubun farkli zaman noktalarinda karsilastirilmasi icin tekrarlayan ANOVA testi (Posthoc Bonferroni), farkli gruplarin ayni zaman noktalarinin karsilastirilmasi icin ise unpaired-t testi kullanildi. Istatistiksel analiz icin Graphpad Prism 6,0 kullanildi. P<0,05 istatistiksel olarak anlamli kabul edildi.

Bulgular

Demografik veriler acisindan gruplar arasinda anlamli fark yoktu (Tablo 1). Oksidatif strese karsi endojen defans yanitinin gostergesi olan total tiyol duzeyleri; melatonin grubunda bazal duzeylere ve T1 zaman noktasinda alprazolam grubuna gore anlamli olarak yuksek bulundu (p<0,05) (Sekil 1). Oksidatif stres parametrelerinden serbest hemoglobin; T1 zaman noktasinda hem alprazolam grubunda hem melatonin grubunda T0 zaman noktasina gore yuksek, yine T1 zaman noktasinda melatonin grubunda alprazolam grubuna gore ise dusuk bulundu (p<0,05) (Sekil 2). Siyalik asit, AOPP ve IMA duzeyleri acisindan hicbir zaman noktasinda gruplar arasinda anlamli farklilik saptanmazken, yine her iki grup arasinda entubasyon suresi, hastanede kalma suresi, kros klemp suresi, bypass suresi ve operasyon suresi ile mini mental test sonuclari acisindan da anlamli farklilik gosterilemedi (Tablo 2).

Tartisma

Melatonin hemodinami ve solunum uzerinde minimal etkisi olan, oksidan hasari azaltan, antiinflamatuar ve analjezik ozellikli iyi bir anksiyolitiktir (11, 12). Koroner arter bypass cerrahisi esnasinda ve sonrasinda gozlenen oksidatif stres, hasta icin zararli sonuclar dogurabilen bir durumdur. Miyokardiyal iskemi-reperfuzyon hasari (17, 18), kanin KPB esnasinda fizyolojik olmayan yuzeyle temasi (19) ve anksiyete; oksidatif stres olusumuna katkida bulunan faktorlerdir. Bilinmektedir ki iskemi-reperfuzyon hasari sonucunda lokal homeostaz bozulmakta, apopitozis ve nekrozla hucre olumu gerceklesmekte ve bu da bir cok klinik probleme yol acabilmektedir (20). Bu nedenle oksidan hasari azalttigi bilinen premedikasyon ajanlarinin kullanimi ve oksidatif stres/antioksidan mekanizma belirteclerinin monitorizasyonu hasta icin olumlu sonuclar dogurabilir. Calismalarda bircok belirtec kullanilmakla birlikte bizim calismamizda kullandigimiz AOPP, siyalik asit, IMA ve serbest hemoglobin duzeyleri; oksidatif stresin gosterilmesinde oldukca degerli parametrelerdir. Diger yandan total tiyol duzeyi de an tioksidan defans mekanizmasinin major belirleyicisi olarak faydali bilgiler saglar.

Acik kalp cerrahisinde anestezi ve postoperatif bakimdaki gelismelere ragmen olusan artmis oksidatif stres duzeyi ile iliskili olarak; oksidan yaniti azaltip, antioksidan defans mekanizmasini iyilestirecek bir tedavi modalitesi arastirmalari her gecen gun popularite kazanmaktadir. Melatonin bu amacla kullanilan, etkinligi bircok calismada gosterilmis (11, 21, 22) ve farkli mekanizmalar uzerinden oksidatif stresi kontrol altina alabilen bir molekuldur. Bu molekul direkt olarak serbest oksijen radikali yakalayici olarak, antioksidan enzim induksiyonu, prooksidan enzim inhibisyonu yaparak ve mitokondriyal oksidatif fosforilasyonun etkinligini artirarak istenen etkiyi olusturur (23). Alprazolam icin de antioksidan ozellikten bahsedilmekle birlikte, bu calismalar cogunlukla hayvan calismalari olup yalniz bir calismada insanlarda antioksidan ozellik arastirilmis ancak bu etkisi gosterilememistir (24). Bizim caksmamizda oksidatif strese endojen yaniti gosteren total tiyol duzeylerinde melatonin grubunda belirgin bir artis ve oksidan hasar belirteci olan serbest hemoglobin duzeylerinde dusus gozlenmistir. T1 noktasinda bazal degerlere gore izlenen serbest hemoglobin artisi cerrahi stres kaynakli olarak degerlendirilmistir. Diger oksidatif stres belirteclerinde ise hicbir zaman noktasinda anlamli farklilik bulunmamistir. Bizim sonuclarimizi destekler sekilde, CABG yapilan hastalarda yapilan bir calismada melatonin kullaniminin, antioksidan savunma sisteminin temel duzenleyici molekulu olan 'nuclear factor-like 2'aktivasyonu yaptigi ve iskemi reperfuzyon hasari uzerinde olumlu etkiler olusturmasi nedeniyle kullanilabilecegi belirtilmistir (25).

Anksiyete, deliryum, kognitif disfonksiyon ve uyku bozuklugu gibi noropsikiyatrik bozukluklar; cerrahi ve anestezideki gelismelere ragmen onlenemeyen ve CABG sonrasi uzun donem yasam kalitesini etkileyebilecek morbiditelerin onemli nedenlerindendir. Premedikasyonda kullanilan ilaclarin bu konudaki etkileri net degildir. Ancak yapilan calismalarda melatonin sekresyonu ile deliryum, yogun bakim psikozu, davranis ve uyku bozukluklari arasinda iliski oldugu ve melatoninin kardiyak by-pass hastalarinda uyku paterni icin endojen regulator oldugu belirtilmistir (26, 27). Kalp cerrahisi sonrasi kognitif disfonksiyonu gostermede yalnizca mini mental test kullanilmasinin duyarlikgimn dusuk oldugunu gosteren calismalar bulunmakta (28), ayrica egitim duzeyi ve yas gibi faktorlerin de test sonuclarini etkiledigi bilinmektedir. Biz calismamizda mini mental test ile norokognitif fonksiyonlari degerlendirdik ancak her iki grup arasinda anlamli fark bulamadik. Calismamiz retrospektif dizayn edildigi ve hasta populasyonunu belirleme olanagi olmadigi icin mini mental test uygulanmasi ve sonuclarin yorumlanmasinin norokognitif fonksiyonlar ile ilgili bilgi vermek icin yeterli olmayabilecegini dusunmekteyiz.

Calismamizin bir takim limitasyonlari mevcut olup bunlardan bir tanesi hasta sayisinin dusuk olmasi olarak belirtilebilir. Calismanin retrospektif dizayn edilmis olmasi calisilacak hasta populasyonunu belirleme yonunden kisitlayici bir etken olmustur. Ayrica premedikasyon amacli kullanilan melatonin dozu ile ilgili veriler yetersiz olmakla birlikte, cerrahi iliskili oksidatif stresi azaltmak icin gerekli dozun 10 mg [kg.sup.-1] oldugu belirtilmistir (29, 30). Bizim calismamizda kullanilan melatonin dozu ise oldukca dusuktur ve yetersiz kalmis, diger oksidatif stres parametreleri bu nedenle etkilenmemis olabilir. Bir diger konu ise melatonin duzeyinin cesitli faktorlerden etkilenmesidir. Benzodiyazepinler, opioidler ve beta blokerlerin melatonin salimmim etkiledigi bilinmekte (26, 27) ancak ekzojen uygulanan melatonin uzerine etkisi bilinmemektedir. Bu nedenle CABG yapilan hastalarda sikca kullanilan bu ilaclarin calisma sonuclarinin yorumlanmasinda karistirici etkisi bulunabilir.

Sonuc

Anksiyolitik, antioksidan ozellikleri ile hemodinami ve solunum uzerindeki guvenli etkileri goz onune alindiginda melatonin; premedikasyon amacli kullanilabilecek iyi bir ajandir. Melatonin saliniminin koroner arter hastalarinda azaldigi (31) bilindiginden bu durum bile premedikasyonda melatonin kullanimi icin bir dayanak olusturabilir. Uzun donem yasam kalitesi ve morbiditeyi azaltmada katkisi olabileceginden, farkli dozlar ve fazla hasta sayisiyla yeni calismalarin yapilmasina ihtiyac oldugunu dusunuyoruz.

Etik Komite Onayi: Bu calisma icin etik komite onayi Acibadem Mehmet Ali Aydinlar Universitesi'nden (ATADEK-2018-1/11) alinmistir.

Hasta Onami: Calismanin retrospektif tasarimindan dolayi hasta onami alinamamistir.

Hakem Degerlendirmesi: Dis bagimsiz.

Yazar Katkilari: Fikir - F.T., H.U., I.G.; Tasarim - F.T., M.G.C., U.A.; Denetleme - F.T., M.G.C., U.A.; Kaynaklar - M.T., H.U., G.K., K.V.; Malzemeler - M.T., I.G.; Veri Toplanmasi ve/veya Islemesi - M.G.C., H.U., I.G., M.T.; Analiz ve/veya Yorum - M.G.C., M.T., G.K., K.V.; Literatur Taramasi - M.T., H.U., G.K., K.V.; Yaziyi Yazan - F.T., M.G.C.; Elestirel Inceleme - FT, M.G.C., U.A.; Diger - U.A., H.U., M.T., G.K., K.V.

Cikar Catismasi: Yazarlar cikar catismasi bildirmemislerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu calisma icin finansal destek almadiklarini beyan etmislerdir.

Ethics Committee Approval: Ethics committee approval was received for this study from the ethics committee of Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University (ATADEK-2018-1/11).

Informed Consent: Due to the retrospective design of the study, informed consent was not taken.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Author Contributions: Concept - ET, H.U., I.G.; Design - FT, M.G.C., U.A.; Supervision - FT, M.G.C., U.A.; Resources - M.T., H.U., G.K., K.V.; Materials - M.T., I.G.; Data Collection and/or Processing - M.G.C., H.U., I.G., M.T.; Analysis and/or Interpretation - M.G.C., M.T., G.K., K.V.; Literature Search - M.T., H.U., G.K., K.V.; Writing Manuscript - FT, M.G.C.; Critical Review - F.T, M.G.C, U.A.; Other- U.A., H.U., M.T., G.K., K.V.

Conflict of Interest: Authors have no conflicts of interest to declare.

Financial Disclosure: The authors declared that this study has received no financial support.

Kaynaklar

(1.) Ruff CT, Braunwald E. The evolving epidemiology of acute coronary syndromes. Nat Rev Cardiol 2011; 8: 140-7. [CrossRef]

(2.) Hillis LD, Smith PK, Anderson JL, Bitti JA, Bridges CR, Byrne JG, et al. American College of Cardiology Foundation/ American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. 2011 ACCF/AHA guideline for coronary artery bypass graft surgery: executive summary: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Thorac Cardiovasc Surg 2012; 143: 4-34. [CrossRef]

(3.) Esposito K, Nappo F, Marfella R, Giugliano G, Giugliano F, Ciotola M, et al. Inflamattory cytokine concentrations are acutely increased by hyperglycemia in humans: role of oxidative stress. Circulation 2002; 106: 2067-72. [CrossRef]

(4.) Meng QH, Zhu S, Sohn N, MycykT, Shaw SA, Dalshaug G, et al. Release of cardiac biochemical and inflammatory markers in patients on cardiopulmonary bypass undergoing coronary artery bypass grafting. J Card Surg 2008; 23: 681-7. [CrossRef]

(5.) Schulze MB, Rimm EB, Li T, Rifai N, Stampfer MJ, Hu FB. C-reactive protein and incident cardiovascular events among men with diabetes. Diabetes Care 2004; 27: 889-94. [CrossRef]

(6.) Del Aguila LF, Claffey KP, Kirwan JR TNF-alpha impairs insulin signaling and insulin stimulation of glucose uptake in C2C12 muscle cells. Am J Physiol 1992; 276: 849-55.

(7.) Quaniers JM, Leruth J, Alber a, Limet RR, Defraigne JO. Comparision of inflammatory responses after off-pump and on-pump coronary surgery using surface modifying additives circuit. Ann Thorac Surg 2006; 81: 1683-90. [CrossRef]

(8.) Hennein HA, Ebba H, Rodriguez JL, Merrick SH, Keith FM, Bronstein MH, et al. Relationship of the proinflammatory cytokines to myocardial ischemia and dysfunction after uncomplicated coronary revascularization. Thorac Cardiovasc Surg 1994; 108:626-35.

(9.) Verster JC, Volkerts ER. Clinical pharmacology, clinical efficacy, and behavioral toxicity of alprazolam: A review of the literature. CNS Drug Rev 2004; 10: 45-76.

(10.) Menendez-Pelaez A, Reiter RJ. Distribution of melatonin in mammalian tissues: the relative importance of nuclear versus cytosolic localization. J Pineal Res 1993; 15: 59-69. [CrossRef]

(11.) Reiter J, Tan DX, Manchester LC. Biochemical reactivity of melatonin with reactive oxygen and nitrogen species: a review of the evidence. Cell Biochem Biophys 2001; 34: 247-56. [CrossRef]

(12.) Tan DX, Manchester LC, Hardeland R, Lopez-Burillo S, Mayo JC, Sainz RM, et al. Melatonin: a hormone, a tissue factor, an autocoid, a paracoid, and an antioxidant vitamin. J Pineal Res 2003; 34: 75-8. [CrossRef]

(13.) Hanasand M, Omdal R, Norheim KB. Improved detection of advanced oxidation protein products in plasma. Clin Chim Acta 2012; 413: 901-6. [CrossRef]

(14.) Harboe M. A method for determination of hemoglobin in plasma by near-ultraviolet spectrophotometry. Scand J Clin Lab Invest 1959; 11: 66-70. [CrossRef]

(15.) Bar-Or D, Lau E, Winkler JV. A novel assay for cobalt-albumin binding and its potential as a marker for myocardial ischemia- a preliminary report. J Emerg Med 2000; 19: 311-5. [CrossRef]

(16.) Sydow G. A simplified quick method for determination of sialic acid in serum. Biomed Biochim Acta 1985; 44: 1721-3.

(17.) Grech ED, Dodd NJF, Jackson MJ, Marrison WL, Faragher EB, Ramsdale DR. Evidence for free radical generation after primary percutaneous transluminal coronary angioplasty recanalization in acute myocardial infarction. Am J Cardiol 1996; 77: 122-7. [CrossRef]

(18.) Kato K, Shao Q, Elimban V, Lukas A, Dhalla NS. Mechanism of depression in cardiac sarcolemmal Na+ - K+ -ATPase by hypochlorous acid. Am J Physiol 1998; 275: 826-31. [CrossRef]

(19.) Eiselt J, Racek J, Opatrny Jr K. Paired filtration dialysis and free radicals. Cas Lek Cesk 2001; 140: 238-41.

(20.) Aivaditi C, Vourliotakis G, Georgopoulos S. Oxidative stress during abdominal aortic aneurysm repair biomarkers and antioxidant's protective effect: a review. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2011; 15:245-52.

(21.) Allegra M, Reiter RJ, Tan DX, Gentile C, Tesoriere L, Livrea MA. The chemistry of melatonin's interaction with reactive species. J Pineal Res 2003; 34: 1-10. [CrossRef]

(22.) Hardeland R, Poeggeler B, Niebergall R, Zelosko V. Oxidation of melatonin by carbonate radicals and chemiluminescence emitted during pyrrole ring cleavage. J Pineal Res 2003; 34: 17-25. [CrossRef]

(23.) Reiter RJ, Tan X, Osuna C, Gitto E. Actions of melatonin in the reduction of oxidative stress: a review. J Biomed Sci 2000; 7: 444-58. [CrossRef]

(24.) Giiner Can M, Ilgaz Kocyigit O, Aksu U, Ozer A, Toraman F. Effect of Alprazolam on Redox Status in Renal Transplantation Donors and Recipients. Ann Transplant 2017; 22: 354-60. [CrossRef]

(25.) Haghjooy Javanmard S, Ziaei A, Ziaei S, Ziaei E, Mirmohammad-Sadeghi M. The effect of preoperative melatonin on nuclear erythroid 2-related factor 2 activation in patients undergoing coronary artery bypass grafting surgery. Oxid Med Cell Longev2013; ID: 676829.

(26.) Yin YQ, Luo AL, Guo XY, Li LH, Huang YG. Postoperative neuropsychological change and its underlying mechanism in patients undergoing coronary artery bypass grafting. Chin Med J (Engl) 2007; 120: 1951-7.

(27.) Yin YQ, Luo AL, Guo XY, Li LH, Ren HZ, Ye TH, et al. Perioperative melatonin circadian secretion in patients undergoing coronary artery bypass grafting surgery. Zhonghua Yixue Zazhi 2004; 84: 456-9.

(28.) Burker EJ, Blumenthal JA, Feldman M, Thyrum E, Mahanna E, White W, et al. The Mini Mental State Exam as a predictor of neuropsychological functioning after cardiac surgery. Int J Psychiatry Med 1995; 25: 263-76. [CrossRef]

(29.) Gitto E, Romeo C, Reiter RJ, Impellizzeri P, Pesce S, Basile M, et al. Melatonin reduces oxidative stress in surgical neonates. J Pediatr Surg 2004; 39: 184-9. [CrossRef]

(30.) De Seabra MLV, Bignotto M, Pinto LR, Tufik S. Randomized, double-blind clinical trial, controlled with placebo, of the toxicology of chronic melatonin treatment. J Pineal Res 2000; 29: 193-200. [CrossRef]

(31.) Guo X, Kuzumi E, Charman SC, Vuylsteke A. Perioperative melatonin secretion in patients undergoing coronary artery bypass grafting. Anesth and Analg 2002; 94: 1085-91. [CrossRef]

Meltem Guner Can (1) [iD], Halim Ulugol (1) [iD], Isin Gunes (2) [iD], Ugur Aksu (3) [iD], Melis Tosun (1) [iD], Gulsum Karduz (3) [iD], Kubra Vardar (3) [iD], Fevzi Toraman (1) [iD]

(1) Acibadem Mehmet Ali Aydinlar Universitesi Tip Fakultesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dali, istanbul, Turkiye

(2) Erciyes Universitesi Tip Fakultesi, Anesteziyoloj i ve Reanimasyon Anabilim Dali, Kayseri, Turkiye

(3) istanbul Universitesi Fen Fakultesi, Biyoloji Bolumu, istanbul, Turkiye

Cite this article as: Can MG, Ulugol H, Gunes I, Aksu U, Tosun M, Karduz G, et al. Effects of Alprazolam and Melatonin Used for Premedication on Oxidative Stress, Glicocalyx Integrity and Neurocognitive Functions. Turk J Anaesthesiol Reanim 2018; 46: 233-7.

Sorumlu Yazar/Corresponding Authors Meltem Guner Can E-mail: drmeltemguner@yahoo.com

Gelis Tarihi / Received : 18.01.2018

Kabul Tarihi / Accepted : 02.04.2018

DOI: 10.5152/TJAR.2018.65475
Tablo 1. Demografik veriler

          Grup A       Grup M        p

Yas         66,1[+ or -]9,2  68,8[+ or -]9,4   0,458
Cinsiyet (K/E)    8/13        8/13        1.000
Boy (cm)      163,9[+ or -]9,6  166,8[+ or -]11,5   0,373
Kilo (kg)      79,6[+ or -]17,9  79,9[+ or -]16,9   0,950
VYA ([m.sup.2])   1,9[+ or -]0,5   1,9[+ or -]0,0   0,768

Degerler Ort[+ or -]SS seklinde verilmistir. VYA: vucut yuzey alani; K:
kadin; E: erkek

Tablo 2. Iki grup icin parametrelerin istatistiksel degerlendirmesi

             Grup A       Grup M       p

Entubasyon suresi (dk)  591,2[+ or -]243,2 587,9[+ or -]223,0 0,963
Yogun bakimda kalis (st)  28,3[+ or -]12,4  29,4[+ or -]12,1  0,774
Hastanede kalis (gun)    9,0[+ or -]4,8   10,6[+ or -]3,7  0,214
Kross klemp suresi (dk)  47,3[+ or -]15,8  56,6[+ or -]25,4  0,167
KPB suresi (dk)      82[+ or -]24,4   134,7[+ or -]184,5 0,202
Operasyon suresi (dk)   209,4[+ or -]29,8  213[+ or -]38,0   0,767
PreoperatifMMT       24,4[+ or -]3,2   23,0[+ or -]4,7  0,292
Yogun bakim cikis MMT   23,3[+ or -]3,9   22,6[+ or -]4,3  0,598
Hastane cikis MMT     23,8[+ or -]3,4   23,4[+ or -]5,4  0,796

Degerler Ort[+ or -]SS seklinde verilmistir. KPB: kardiyopulmoner
by-pass; MMT: mini mental test
COPYRIGHT 2018 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2018 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Ozgun Arastirma / Original Article
Author:Can, Meltem Guner; Ulugol, Halim; Gunes, Isin; Aksu, Ugur; Tosun, Melis; Karduz, Gulsum; Vardar, Kub
Publication:Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation
Article Type:Report
Date:Jun 1, 2018
Words:3350
Previous Article:Effects of Premedication on Heart Rate Variability at Induction of Anaesthesia: Comparison between Midazolam and Hydroxyzine/Premedikasyonun Anestezi...
Next Article:Transient Facial Nerve Palsy After the Scalp Block for Burr Hole Evacuation of Subdural Hematoma/Subdural Hematomun Burr Holle Ile Bosaltilmasi Icin...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |