Printer Friendly

Polycystic ovary syndrome and the relationship of cardiovascular disease risk: Polycystic ovary syndrome and the relationship of cardiovascular disease risk / Polikistik Over Sendromu ve Kardioyaskuler Hastalik Risk iliskisi.

Ozet

Polikistik over sendromu (PKOS) Ureme cagindaki kadinlarin %5-10 unu etkileyen sik gorulen endokrin bozukluktur. PKOS, hiperandrojenizm, menstrual bozukluk, anovulasyon, infertilite ve obezite ile karakterizedir ve kardiovaskuler risk faktorleri ve erken aterosklerozla Hiperinsulinemi PKOS'lu hastalarda sik gorulen bir bulgudur ve dusuk dereceli kronik inflamasyon ve artmis kardiyovasuler hastalik riski ile sebep-sonuc ilikisi vardir. Turk Jem 2013; 17: 33-7

Anahtar kelimeler: Polikistik over sendromu, insulin direnci, hiperandrojenemi, kardiovaskuler hastalik riski

Abstract

Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a common endocrine disorder affecting at least 5-10% of women of reproductive age. PCOS is characterized by hyperandrogenism, menstrual disturbance, anovulation, infertility and obesity and, also associated with increased number of cardiovascular risk factors and early atherosclerosis. Hyperinsulinemia is a frequent finding in PCOS patients and has cause-and-effect relationship with low-grade chronic inflammation and increased risk of cardiovascular disease. Turk Jem 2013; 17: 33-7

Key words: Polycystic ovary syndrome, insulin resistance, hyperandrogenemia, cardiovascular disease risk

Giris

Polikistik Over Sendromu Tanimi

Polikistik over sendromu (PKOS) dogurganlik cagindaki kadinlarda en sik gorulen endokrin bozukluklardan biridir ve hiperandrojenizmin ve oligo-anovulasyonun en sik nedenidir 1. Prevalansi %5-10 olarak bildirilmektedir (1). PKOS ilk kez 1935 yilinda Stein ve Leventhal tarafindan tanimlanmistir(2), (3).

PKOS tani kriterleri konusunda gunumuzde tam bir fikir birligi saglanamamistir. PKOS tanisinin evrensel kriterlere dayandirilma cabalai ilk olarak 1990 yilinda "U.S. National Institutes of Health (NH)" sponsorlugunda, konuyla ilgili deneyimli kisilerin gorusleri alinarak, yapilan bir toplanti sonunda aciklanmis ve tanim icin gerekli kriterler;

1-Hiperandrojenizm (hirsutizm, akne, erkek tipi kellik) ve/veya hiperandrojenemi (yuksek serum androjen konsantrasyonu),

2-Kronik oligoanovulasyona bagli menstrual duzensizlik

3-Sekonder nedenlerin (hiperprolaktinemi, gec baslangicli adrenal hiperplazi, androjen salgilayan tumorler ve Cushing sendromu gibi) ekartasyonu olarak belirlenmistir.

Ultrasonografik olarak degerlendirilen polikistik over goruntusu muhtemel bir kriter olarak not edilmistir. Bu konferans onerilerine gore hiperandrojenizm ve/veya hiperandrojenemi PKOS'un en onemli tani kriteri olarak degerlendirilmistir. Yine bu tanim cercevesinde bazi PKOS'lu olgularda hiperandrojenemi mevcut iken hiperandrojenizm bulgulari (ornegin hirsutizm varligi) olmayabilir ya da hiperandrojenizm bulgulari izlenirken beraberinde hiperandrojenemi olmayabilir (4).

2003 yilinda ESHRE (European Society for Human Reproduction and Embryology) ve ASRM (American Society for Reproductive Medicine) sponsorlugunda Hollanda'nin Rotterdam kentinde yapilan toplantida tani icin evrensel kriterler;

1-Kronik oligo-anovulasyon,

2- Klinik veya laboratuarla konfirme edilmis hiperandrojenemi,

3- Ultrasonografide polikistik over goruntusu

olarak belirlenmis ve yine diger hastaliklarin ekartasyonu ile birlikte PKOS tanisinin konulabilmesi icin bu kriterlerden en az ikisinin olmasi gerektigine karar verilmistir.

Ayni toplantida polikistik over gorunumu icin diagnostik kriterler.

-2-9 mm capinda her overde 12 veya daha fazla follikul bulunmasi ve/veya

-Overyen volum artisi (>10 ml) olarak belirlenmistir.

Polikistik over gorunumu oligoamenore veya hiperandrojenizm yoklugunda PKOS olarak degerlendirilmemesi onerilmistir (5). PKOS taniminda devam eden tartismalar nedeni ile 2009 yilinda Androgen Excess Society tarafindan PKOS kriterleri yeniden dOzenlenmistir.

Androgen Excess Society kriterieri;

1- Androjen fazIaligi (klinik ve/veya biyokimyasal hiperandrojenizm)

2- Over disfonksiyonu (oligoanovulasyon ve/veya polikistik over morfoloji)

3-Diger androjen fazlaliklarinin ve ovulatuar hastaliklarin dislanmasi olarak belirlenmistir.

Androgen Excess Society PKOS tanist icin bu 3 kriterin birlikte bulunmasi gerektigini onermektedir.

Bu son kriterle yeni bir fenotip daha eklenmis olmaktadir; Polikistik over gorunumu, hiperandrojenizmi (klinik veya biyokimyasal) olan ve normal ovulasyonu olan kadin fenotipi. Androgen Excess Society, Roterdam kriterlerinin aksine hiperandrojenizm olmadan ovulatuar disfonksiyon ve polikistik over gorunumu PKOS kabul edilemeyecegini savunmaktadir (6). Gunumuzde PKOS, hiperandrojenizmin cilt bulgulari (hirsutizm, alopesi, akne, sac dokulmesi, hiperhidrozis), menstruel duzensizlik, insulin direncine alt bulgular (akantozis nigrikans) ye obezite lie karsimiza cikabilir. Insulin art ii ve insulin direnci PKOS'lu hastalarda sik gorulen bulgudur ve dusuk seviyede kronik inflamasyon (7) ve artmis kardiovaskuler risk (KVR) lie iliskili bulunmustur (8).

Klinik ozellikleri

a. Hirsutizm

Seksue1 killarda awl artisla karakterize erkek tipi killanma paterni olarak tanimlanmaktadir 191. Hirsutizmli kadinlarda vucudun androjenlere hassas bolgelerinde lust dudak, cene, gogus, sirt, bel, ust karin, alt karin, ust kol, uyluk) asiri terminal kil buyumesi izlenir. Hirsutizm derecelendirilmesinde Ferriman Gallwey skorlamast kullandir. Ferriman Gallwey androjen sensitif bolgelerdeki kil yogunlugunu kantitatif olarak degerlendiren bir skorlama sistemidir (10). Ferriman Gallwey skorlamasina gore eriskin kadin hastada hirsutizmin degerlendirilmesi ust dudak, cene, gogus bolgesi, swim alt ve ust kusumlaru, alt ve ust abdomen, kol ve bacaklann ust kisimlan olmak Ozere 9 androjen hassas bolgedeki hirsutizm yogunluguna gore yapilir. Hirsutizm 0-4 arasinda derecelendirilir. Toplam skora gore hirsutizm siniflandirilir. Normal: <8; Hafif hirsutizm 8-15; Orta-ileri hirsutizm. >15

b. Menstrual Duzensizlik

Oligomenore, amenore, ovulasyon sikliginda azalma, anovulasyon ile karakterizedir. PKOS'lu hastalarda menstrual dOzensizlik peripubertal donemde baslar. Normal ya da hafif gecikmis menarsi duzensiz menstrual sikluslar izler.

c: Metabolik Bozukluklar

1. Obezite

PKOS'a eslik eden obezitenin nedeni halen bilinmemekle beraber farkli serilerde %10 lie 75 arasinda degisebilen oranlarda obezite varligi bildirilmektedir (11-13). Tipik olarak santral yerlesimlidir. Bel cevresinin 88 santimetrenin Ozerinde olmasi eriskin kadinlarda abdominal obezite olarak tanimlanir (14). PKOS'lu normal vucut agirligi olan hastalarda bile vucut yag icerigi, normal kisilere gore %50 daha fazladir (15). Basta visseral adipozite olmak Ozere artmis yag oranlari; hiperandrojenemi, insulin direnci, glukoz intoleransi ve dislipidemi lie birliktelik gustermektedir (161. Bununla birlikte her obez hastada insulin direnci ortaya cikmadigi gibi insulin direnci olan her hasta da obez degildir. Yine de insulin direncinin ortaya cikardigi hiperinsulinemik durum, yag metaboiizmasi Ozerine olan anabolik etkileri (adipositlerin icine glukoz aliminin artmasi, trigliserit yapimi ve hormon duyarli inhibisyonu) ile obezitenin ortaya cikmasinda etkili olabilir (17).

2. Insulin Direnci

Insulin hucre zanndaki reseptorune baglanmakta ve glukoz tasiyicilarin ekspresyonunu artirarak glukozun hucre icine alinmasini bircok dokuda kolaylastirmaktadir (18). Insulinin reseptarlerine baglanabilmesinin ya da tasima mekanizmalannin bozuldugu durumlarda insulin duyarliligi azalabilmekte ve insulin direnci ortaya cikabilmektedir. Yapilan calismalar insulin aracili reseptor otofosforilasyonunun PKOS'lu kadinlarin yaklasik %50'sinde belirgin olarak bozulmus oldugunu gostermektedir (19). Bunlara ek olarak insulin duyarliliginda azalma ve pankreatik beta hucrelerinde sekresyon bozukluklan da bildirilmistir (20), (21). Rim bunlann klinikteki sonucu olarak ozellikle obez PKOS'lu kadinlann %30-40'i bozulmus glukoz toleransina sahip olup bunlann yaklasik %10'u 40'11 yaslannda diabetik hale gelmektedir (22), (23).

3. Dislipidemi:

PKOS'lu kadinlann karakteristik bir dislipidemiye sahip olup olmadiklan tartismall bir konu olmakla beraber, yapilan caltsmalarda genellikle bu kadinlann dusuk HDL kolesterol ve yuksek trigliserid duzeylerine sahip olduklan bildirilmektedir (24-28). calismalarda daha saklikla gosterilmis olan ve aterojenik lipid profili olarak yuksek TG, LDL ile beraber dusuk HDL duzeyleri bu hastalarda var olan insulin direnci ve hiperandrojenemi ile iliskilendirilmektedir. Insulin arteryel doku ve yag dokusunda asetil-CoA yapimini ve glukoz ile trigliserid girisini artirarak lipogenezi uyarmaktadir (29).

4. Metabolik Sendrom:

Insulin direnci, hiperglisemi, hipertansiyon, hiperlipidemi ve abdominal obezite ile karakterli, artmis kardiovaskuler risk ile iliskili bulgular grubudur (30). PKOS'lu hastalarda %25 oraninda metabolik sendrom izlenmektedir (31).

d. Kardiovaskuler Hastakk Riski

PKOS'lu hastalarda obezite, insulin direnci, hiperinsulinemi, bozulmus glukoz toleransi, dislipidemi ve artmis visseral adipozitenin bulunmasi kardiovaskuler hastaliklara (KVH) egilim yaratir (32-34). Bu sendromun gozlendigi kodinlarda artmis KVH riski tam olarak gosterilemese de veriler artmis kardiovaskuler hastalik sikligini gostermekledir (35), (36).

Artmis kardiak morbidite ve mortaliteye yonelik kanitlar da yetersizdir. Bu konuda yapilan epidemiyoloiik calismalarda farkli sonuclar bildirilmektedir. PKOS'lu kadinlarda ilk donem calismalannda nonfatal, fatal KVH sikliginda art's gozlenmese de (37), (38) nonfatal serebrovaskder hastalik gorulme sikliginda artis saptanmistir (38) Bir diger calismada bunun aksine bykiide menstrual diizensizlik olmasinin nonfatal ve fatal koroner kalp hastaliginda artis ile iliskili oldugu bulunmustur (39).

Yakin zamanda yapilan Women's Ischemia Evaluation Study (WISE) alt grup calismasinda PKOS'lu hastalarda ilk donem calismalannin aksine daha yuksek sayida kardiovaskuler olay izlenmistir (40). Aynca, ayni calismada PKOS'lu kadinlarda coklu damar koroner hastalik siklii daha yuksek saptanmis ve artmis serum testosteron seviyeleri ile korelasyon gozlenmistir. Yine ayni calismada PKOS'Iu hastalarda diabet, obezite ve metabolik hastalik sikliginda artis izlenmis ve besyillik donemi kardiovaskuler hastaliksiz gecirme siklii PKOS'lu hastalarda %78.9 iken, PKOS Ozellikleri tasimayan kadinlarda %88.7 olarak gozlenmistir. Bu calismada arastinalar postmenopozal kadinlarda PKOS bzelliklerinin tanimlanmasinin koroner arter hastaligi ve kardiovaskuler olaydan korunmada bir firsat yaratabilecegini savunmuslardir.

Azeyedo ve arkadaslannin yaptigi calismada reproduktif donemde PKOS bulgulannin bulunmasinin kardiovaskuler hastalik riskinde artisla iliskili oldugu gosterilmistir (41). Diger bir calismada PKOS, prematur karotis aterosklerozu ve inflamasyon gostergesi olan CRP ile iliskili saptanmis ye PKOS yarligi, insulin seviyesinden ve visseral yag dokusundan baginsiz olarak artmis karotis intima media kalinligi ile iliskili bulunmustur (42).

PKOS'Iu genc eriskin kadinlarda metabolik sendrom, insulin direnci ve bunun sonucu olarak gelisen hiperinsulinemi, dislipidemi, abdominal obezite gibi kardiovaskijler hastalik icin multipl risk faktorleri bulunmaktadir (36), (43), (44). Ayrica, PKOS'lu kadin hastalarda normal kiloda olsalar bile daha yuksek visseral adipozite gozlenmis ve daha yuksek inflamatuar adipositokin Oretimi izlenmistir (45), (46)

Cascella ve arkadaslarinin yaptigi calismada visseral yag dokusu, insUlin direnci ile direk iliskili bulunmus ve PKOS'lu hastalarda belirgin yuksek izlenmistir. Lineer regresyon analizinde PKOS'lu hastalarda visseral yag dokusunun ve CRP duzeylerinin karotis intima media kalinligini pozitif etkiledigi gozlenmistir (47).

Krentz ye arkadaslannin yaptigi calismada 713 postmenopozal intakt overleri olan nondiabetik kadin hastada oykude PKOS Ozelliklerinin bulunmasi (premenopozal menstrual duzensizlik, hirsutizm) veya mevcut hiperandrojenizm varlig: ile kardiovaskuler hastalik arasinda kademeli bir iliski oldugu gozlenmistir (48).

1. Endotelyal Disfonksiyon

Ateroskleroz gelisimine endotelyal fonksiyon bozuklugunun katkis: oldugu dusunulmektedir. PKOS'lu kadinlarda endotel disfonksiyonu varligi halen tartismalidir. Bazi calismalar (49-52) endotel disfonksiyon varligini gosterse de bunun aksini dusunduren calismalar da vardir. (53). Insulin rezistansl (49), (50), hiperandrojenemi (50), CRP yOksekligi (49), total kolesterol yasekliginin (50) endotel fonksiyon bozuklugu ile likili oldugu bulunmustur.

2. Subklinik Ateroskleroz

Lileraturdeki calismalarin cogunda, PKOS'lu kadinlarda, artmis subklinik ateroskleroz sureci oldugu gosterilmistir.

a: Anjiografi ile Koroner Arter Hastalrginin Degerlendirilmesi

PKOS'lu hastalarda anjiografik olarak koroner crier hastaliginin normal kisilere gore daha yaygin oldugu izlenmistir. 60 yasin altinda gogus agnsi ya da kapok hastaligi nedeni lie takip edilen 143 hastanin anjiografik olarak degerlendirildigi calismada ultrasonografik olarak polikislik over morfolojisi %42 hastada gozlenmistir ve polikistik over morfolojisinin hirsutizm, yuksek dansiteli lipoprotein kolesterol (HDL-K) seviyesinde hiperandrojenemi, hipertrigliseridemi ile iliskili oldugu gorulmustur. Polikistik over morfolojisine sahip kadinlarda daha yaygin koroner arler hastaligi oldugu izlenmistir. Ancak bu calismada polikistik over morfoloji ile PKOS varligi ayirici tanisi yapilmarnistir. Bu nedenle de sonuclan icin ileri calismalara ihtiyac oldugu ifade edilmistir (54).

b: Karotis intima Media Kalinligi

Literaturdeki calismalarin cogunda PKOS'lu kadinlarda karotis intima media kalinliginin artmis oldugu gosterilmistir (8), (55), (56). Bu durum PKOS'da artmis ateroskleroz lehine bir bulgudur.

C: Elektron Isinli Bilgisayarli Tomografi ile Koroner Arter Kalsiyumu

Bu, ateroskleroz icin bir risk faktoru olan koroner arter kaisiyumunu degerlendiren noninvazif bir metottur. Ortalama yaslari 38 olan 36 premenopozal PKOS'lu kadin, yas ve agirlik yonunden benzer saglikli kontrollerle karsilastirilmistr. Koroner arter kalsiyumunun artmis bulunmasi PKOS'lu kadinlarda daha yaygin olarak gozlenmistir (57). Diger bir calismada yaslan 40-61 arasinda degisen 61 kadin hasta ve 85 saglikli kisi arasinda yapilan calismada koroner arter hastaligi ve aortik kalsifikasyonun PKOS grubunda daha yuksek oldugu bulunmustur. Metabolik sendrom komponentlerinin (dusuk HDL-K, insulin direnci obeziteden bagirnsiz olarak PKOS ve koroner arter kalsifikasyonu arasindaki iliskiye aracilik ettigi izlenmistir (58). Ortalama yaslan 31 olan 24 PKOS'Iu kadin hastadan 8' inde (%33) koroner arter kalsiyumu izlenirken, yo s ve airlik yonunden benzer saglikh kontrol grubunda 24 hastadan 2' inde (%8) izlenmistir (59). Sonuc olarak suan ki epidemiyolojik veriler PKOS'da kardiovaskuler hastalik artmis oldugunu gostermektedir ve bu artisin da cogunlukla artan gene) ve abdomina! obeziteye, hiperinsulinemiye ve hiperandrojenemiye bagli oldugu dusunulmektedir. Henuz reproduktif donmede iken PKOS ozelliklerinin tanimlanmasi ve kardiovaskuler riskin belirlenmesi ve hastalarin bu acidan taranmasi kardiovaskuler olaydan korunmada bir firsat yaratabilir.

Kaynaklar

(1.) Norman RJ, Dewailly D, Legro RS, Hickey TE. Polycystic ovary syndrome. Lancet 2007;370:685-97.

(2.) Stein IL, NL. Amenorrhea associated with bilateral polycystic ovaries. Am J Obstet Gynecol 1935;29:181.

(3.) Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 7th ed. ed. Philadelphia, Pa. ; London: Lippincott Williams & Wilkins, 2005.

(4.) Dunaif A. Polycystic ovary syndrome. Boston ; Oxford: Blackwell Scientific Publications; 1992

(5.) Revised 2003 consensus on diagnostic criteria and long-term health risks related to polycystic ovary syndrome (PCOS). Hum Reprod 2004;19:41-7.

(6.) Azziz R, Carmina E, Dewailly D, et al. The Androgen Excess and PCOS Society criteria for the polycystic ovary syndrome: the complete task force report. Fend Steril 2009;91:456-88.

(7.) Escobar-Morreale HF, Luque-Ramirez M, San Milian JL. The molecular-genetic basis of functional hyperandrogenism and the polycystic ovary syndrome. Endocr Rev 2005;26:251-82.

(8.) Legro RS. Polycystic ovary syndrome and cardiovascular disease: a premature association? Endocr Rev 2003;24:302-12.

(9.) Martin KA, Chang RJ, Ehrmann DA, et al. Evaluation and treatment of hirsutism in premenopausal women: an endocrine society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2008;93:1105-20.

(10.) Ferriman D, Gallwey JD. Clinical assessment of body hair growth in women. J Clin Endocrinol Metab 1961;21:1440-7.

(11.) Carmina E, Koyama T, Chang L, Stanczyk FZ, Lobo RA. Does ethnicity influence the prevalence of adrenal hyperandrogenism and insulin resistance in polycystic ovary syndrome? Am J Obste1 Gynecol 1992;167:1807-12.

(12.) Bolen AH, Conway GS, Kaltsas G, et al. Polycystic ovary syndrome: the spectrum of the disorder in 1741 patients. Hum Reprod 1995;10:2107-11.

(13.) Azziz R, Ehrmann D, Legro RS, et al. Troglitazone improves ovulation and hirsutism in the polycystic ovary syndrome: a multicenter, double blind, placebo-controlled trial. J Clin Endocrinol Metab 2001;86:1626-32.

(14.) Leibel NI, Baumann EE, Kocherginsky M, Rosenfield RL. Relationship of adolescent polycystic ovary syndrome to parental metabolic syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2006;91:1275-83.

(15.) Kirchengast 5, Huber J. Body composition characteristics and body fat distribution in lean women with polycystic ovary syndrome. Hum Reprod 2001;16:1255-60.

(16.) Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) final report. Circulation 2002;106:3143-421,

(17.) Amer P. Human fat cell lipolysis: biochemistry, regulation and clinical role. Best Prod Res Clin Endocrinol Metab 2005;19:471-82.

(18.) Stephens JM, Pilch PF. The metabolic regulation and vesicular transport of GLUT4, the major insulin-responsive glucose transporter. Endocr Rev 1995;16:529-46.

(19.) Dunaif A. Hyperandrogenic anovulation IPCOS): a unique disorder of insulin action associated with an increased risk of non-insulin-dependent diabetes mellitus. Am J Med 1995;98:33S-9S.

(20.) Ehrmann DA, Stuns J. Byrne MM, et al. Insulin secretory defects in polycystic ovary syndrome. Relationship to insulin sensitivity and family history of noninsulin-dependent diabetes mellitus. J Clin Invest 1995;96:520-7.

(21.) Dunaif A, Finegood DT. Beta-cell dysfunction independent of obesity and glucose intolerance in the polycystic ovary syndrome. J Clin Endocrinol Metab 1996;81:942-7.

(22.) Ehrmann DA, Barnes RB, Rosenfield RL, Cavaghan MK, Imperial J. Prevalence of impaired glucose tolerance and diabetes in women with polycystic ovary syndrome. Diabetes Care 1999;22:141-6.

(23.) Legro RS, Kunselman AR, Dodson WC, Dunaif A. Prevalence and predictors of risk for type 2 diabetes mellitus and impaired glucose tolerance in polycystic ovary syndrome: a prospective, controlled study in 254 affected women. J Clin Endocrinol Metab 1999;84:165-9.

(24.) Reaven GM. Banting lecture 1988. Role of insulin resistance in human disease. Diabetes 1988;37:1595-607.

(25.) Robinson 5, Henderson AD, Gelding SV, et al. Dyslipidaemia is associated with insulin resistance in women with polycystic ovaries. Clin Endocrinol (Oxf) 1996;44:277-84.

(26.) Nolte J, Bergh T. Berne C, Lithell H. Serum lipoprotein lipid profile in women with the polycystic ovary syndrome: relation to anthropometric, endocrine and metabolic variables. Clin Endocrinol 10xf) 1994;41.463-71.

(27.) Wild RA, Painter PC, Coulson PB, Carruth KB, Ranney GB. Lipoprotein lipid concentrations and cardiovascular risk in women with polycystic ovary syndrome. J Clin Endocrinol Metab 1985;61:946-51.

(28.) Legro RS, Blanche P, Krauss RM, Lobo RA. Alterations in low-density lipoprotein and high-density lipoprotein subclasses among Hispanic women with polycystic ovary syndrome: influence of insulin and genetic factors. Fertil Steril 1999;72:990-5.

(29.) Pekala P, Kawakami M, Vine W, Lane MD, Cerami A. Studies of insulin resistance in adipocytes induced by macrophage mediator. J Exp Med 1983;157:1360-5.

(30.) Grundy SM, Brewer HB Jr, Cleeman JI, et al. Definition of metabolic syndrome: Report of the National Heart, Lung, and Blood Institute/American Heart Association conference on scientific issues related to definition. Circulation 2004;109:433-8

(31.) Coviello AD, Legro RS, Dunaif A. Adolescent girls with polycystic ovary syndrome have an increased risk of the metabolic syndrome associated with increasing androgen levels independent of obesity and insulin resistance. J Clin Endocrinol Metab 2006;91:492-7.

(32.) Lo JC, Feigenbaum SL, Yang J, et at. Epidemiology and adverse cardiovascular risk profile of diagnosed polycystic ovary syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2006;91:1357-63.

(33.) Goodarzi MO, Dumesic DA, Chazenbalk G, Azziz R. Polycystic ovary syndrome: etiology, pathogenesis and diagnosis. Not Rev Endocrinol 2011;7:219-31.

(34.) Setji TL, Holland ND, Sanders LL, et at. Nonalcoholic steatohepatitis and nonalcoholic Fatty liver disease in young women with polycystic ovary syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2006;91:1741-7.

(35.) Wild RA. Polycystic ovary syndrome: a risk for coronary artery disease? Am J Obstet Gynecol 2002,186:35-43.

(36.) Carmina E. Cardiovascular risk and events in polycystic ovary syndrome. Climacteric 2009;12 Suppl 1:22-5.

(37.) Pierpoint T, McKeigue PM, Isaacs AJ, Wild SH, Jacobs HS. Mortality of women with polycystic ovary syndrome at long-term follow-up. J Clin Epidemiol 1998;51:581-6.

(38.) Wild S. Pierpoint T, McKeigue P. Jacobs H. Cardiovascular disease in women with polycystic ovary syndrome at long-term follow-up: a retrospective cohort study. Clin Endocrinol (Oxf) 2000;52:595-600.

(39.) Solomon CG, Hu FB, Dunaif A. et at, Menstrual cycle irregularity and risk for future cardiovascular disease. J Clin Endocrinol Metab 2002;87:2013-7.

(40.) Shaw U, Bairey Merz CN, Azziz R, et al. Postmenopausal women with a history of irregular menses and elevated androgen measurements at high risk for worsening cardiovascular event-free survival: results from the National Institutes of Health--National Heart, Lung, and Blood Institute sponsored Women's Ischemia Syndrome Evaluation. J Clin Endocrinol Metab 2008;93:1276-84.

(41.) Azeveclo GD, Duarte JM, Souza MO, et at. (Menstrual cycle irregularity as a marker of cardiovascular risk factors at postmenopausal years]. Arq Bras Endocrinol Metabol 2006;50:876-83.

(42.) Talbott EO, Zborowski JV, Boudreaux MY, et al. The relationship between C-reactive protein and carotid intima-media wall thickness in middle-aged women with polycystic ovary syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2004;89:6061-7.

(43.) Conway GS, Agrawal R. Betteridge DJ, Jacobs HS. Risk factors for coronary artery disease in lean and obese women with the polycystic ovary syndrome. Clin Endocrinol (Oxf) 1992;37:119-25.

(44.) Talbott E, Clerici A, Berga SL, et al. Adverse lipid and coronary heart disease risk profiles in young women with polycystic ovary syndrome: results of a case-control study. J Clin Epidemiol 1998;51:415-22.

(45.) Vink JM, Sadrzadeh S. Lambalk CB, Boomsma DI. Heritability of polycystic ovary syndrome in a Dutch twin-family study. J Clin Endocrinol Metab 2006;91:2100-4.

(46.) Rosenfield RL. Clinical review: Identifying children at risk for polycystic ovary syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2007;92:787-96.

(47.) Cascella T, Palomba 5, De Sio I, et al. Visceral fat is associated with cardiovascular risk in women with polycystic ovary syndrome. Hum Reprod 2008;23:153-9.

(48.) Krentz AJ, von Muhlen D, Barrett-Connor E. Searching for polycystic ovary syndrome in postmenopausal women: evidence of a dose-effect association with prevalent cardiovascular disease. Menopause 2007;14:284-92.

(49.) Tarkunl, Arslan BC, Canturk Z, et al. Endothelial dysfunction in young women with polycystic ovary syndrome: relationship with insulin resistance and low-grade chronic inflammation. J Clin Endocrinol Metab 2004;89:5592-6.

(50.) Kravariti M, Naka KK, Kalantaridou SN, et al. Predictors of endothelial dysfunction in young women with polycystic ovary syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2005;90:5088-95.

(51.) Diamanti-Kandarakis E. Spina G, Kouli C. Migdalisl. Increased endothelin-1 levels in women with polycystic ovary syndrome and the beneficial effect of metformin therapy. J Clin Endocrinol Metab 2001;86:4666-73.

(52.) Carmine E, Orb o F, Palomba S. et al. Endothelial dysfunction in PCOS: role of obesity and adipose hormones. Am J Med 2006;119:356 el-6.

(53.) Mather KJ, Verma S. Corenblum B, Anderson TJ. Normal endothelial function despite insulin resistance in healthy women with the polycystic ovary syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2000;85:1851-6.

(54.) Birdsall MA, Farquhar CM, White HD. Association between polycystic ovaries and extent of coronary artery disease in women having cardiac catheterization. Ann Intern Med 1997;126:32-5.

(55.) Orio F, Palomba S, Colao A Cardiovascular risk in women with polycystic ovary syndrome. Fertil Steril 2006;86 Suppl 1520-1.

(56.) Talbott EO, Guzick DS, Sutton-Tyrrell K, et at. Evidence for association between polycystic ovary syndrome and premature carotid atherosclerosis in middle-aged women. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2000;20:2414-21.

(57.) Christian RC, Dumesic DA, Behrenbeck T. et at. Prevalence and predictors of coronary artery calcification in women with polycystic ovary syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2003;88:2562-8.

(58.) Talbott EO, Zborowski JV, Roger JR, et at. Evidence for an association between metabolic cardiovascular syndrome and coronary and aortic calcification among women with polycystic ovary syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2004;89.5454-61.

(59.) Shroff R, Kerchner A, Maifeld M, et at. Young obese women with polycystic ovary syndrome have evidence of early coronary atherosclerosis. J Clin Endocrinol Metab 2007;92:4609-14.

Evrim Cakir, Erman Cakal*, Mustafa Ozbek*, Mustafa Sahin**, Tuncay Delibasi*

Amasya Sabuncuoglu Seretettin Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Klinigi, Amasya, Turkiye

*Diskapi Yildirim Beyazit Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Klinigi, Ankara, Turkiye

**Ankara Universitesi Hastanesi, Endokrinoloji ve Meteabolizma Anabilim Dali, Ankara, Turkiye
COPYRIGHT 2013 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Derleme Review
Author:Cakir, Evrim; Cakal, Erman; Ozbek, Mustafa; Sahin, Mustafa; Delibasi, Tuncay
Publication:Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism
Article Type:Report
Geographic Code:7TURK
Date:Jun 1, 2013
Words:3474
Previous Article:Depression, anxiety and quality of life among adult turkish patients with Type 1 Diabetes Mellitus / Erskin Tip 1 Diyabetli Hastalarda Depresyon,...
Next Article:Evaluation of preventive studies in type 1 diabetes mellitus / Tip 1 Diabetes Mellitusta Onleme Calismalarinin Degerlendirilmesi.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters