Printer Friendly

Plevral epiteloid malign mezotelyoma ile adenokarsinom ayirici tanisinda immunhistokimya; bir panel onerisi / Immunohistochemistry for differentiation of pleural epithelioid malignant mesothelioma from adenocarcinoma: a panel for selection.

OZET

Amac: Toraks patolojisi pratiginde karsimiza cikan onemli sorunlardan biri plevral epiteloid malign mezotelyoma ile plevrayi infiltre eden pulmoner adenokarsinomun ya da metastatik adenokarsinomun ayirici tanisinin yapilmasidir. Epiteloid malign mezotelyoma, adenokarsinoma benzer mikroskopik paternler gosterebildiginden ayirici tanida morfolojik bulgular yetersiz kalmaktadir. Bu ayirimin yapilabilmesi icin gunumuze degin pek cok immunhistokimyasal isaretleyici one surulmus ve her biri icin sensitivite ve spesifiteyi arastiran cok sayida makale yayinlanmistir.

Gerec ve Yontem: Bu calismada bolumumuzde son 7 yil icinde tani almis plevral epitelyal malign mezotelyoma olgulari ile plevrayi infiltre etmis adenokarsinom olgularina ait raporlar incelenmis bu olgularda ayirici taniya giderken kullanilan immunhistokimyasal isaretleyiciler degerlendirilmistir.

Bulgular: En sik kullanilan isaretleyiciler epiteloid malign mezotelyoma icin kalretinin ve CK5/6, adenokarsinom icin CEA, CD15 ve TTF-1 idi. Her iki grupda da EMA calisilmisti.

Sonuc: Laboratuarimizda epiteloid malign mezotelyoma acisindan kalretinin, CK5/6, adenokarsinom acisindan CEA ve CD15 ve bunlara eklenen EMA ve TTF-1'den olusan bir panelin hemen tum olgularda sorunu cozdugunu gorduk. Uygulanan bu panelin sonuclannda bir uyumsuzluk izlendigi takdirde diger antikorlarin eklenmesinin uygun olacagini dusunmekteyiz.

(Tur Toraks Der 2010; 11: 144-8)

Anahtar sozcukler: Malign mezotelyoma, adenokarsinoma, immunhistokimya

Gelis Tarihi: 08.04.2009

Kabul Tarihi: 22.12.2009

ABSTRACT

Objective: An important difficulty pathologists confront concerning thoracic pathology is the differentiation of pleural epithelioid malignant mesothelioma from pulmonary adenocarcinoma infiltrating into the pleura or metastatic adenocarcinoma. Since epithelioid malignant mesothelioma may depict microscopic patterns similar to adenocarcinoma, morphological findings may not be sufficient to make a differential diagnosis. Up to now, many immunohistochemical markers have been proposed for their differentiation and there have been many studies on the sensitivity and specifity of each marker.

Material and Method: In this study we retrospectively evaluated the reports on patients diagnosed as pleural epithelial MM and patients diagnosed as adenocarcinoma infiltrating into the pleura for the past seven years and determined the immunohistochemical markers used for differential diagnosis.

Results: Most frequently used markers were calretinin and CK5/6 for epithelioid malignant mesothelioma and CEA, CD1 5 and TTF-1 for adenocarcinoma. EMA was used in both groups.

Conclusion: We found that a panel including calretinin and CK5/6 for malignant mesothelioma and CEA and CD15 for adenocarcinoma and additionally EMA and TTF-1 avoided the difficulty in all cases. We consider that, if there is any inconsistency between the results of staining with these six markers, other antibodies should be incorporated into the panel.

(Tur Toraks Der 2010; 11: 144-8)

Key words: Malignant mesothelioma, adenocarcinoma, immunohistochemistry

Received: 08.04.2009

Accepted: 22.12.2009

GIRIS

Toraks patolojisi pratiginde karsimiza cikan onemli sorunlardan biri, plevral epiteloid malign mezotelyoma (MM) ile plevrayi infiltre eden pulmoner adenokarsinom ya da metastatik adenokarsinomun ayirici tanisinin yapilmasidir Epiteloid MM, adenokarsinom benzeri mikroskopik paternler gosterebildiginden ayirici tanida morfolojik bulgular yetersiz kalmakta, immunhistokimyasal yontemlerin uygulanmasi gerekmektedir. Bu ayirimin yapilabilmesi icin gunumuze degin pek cok immunhistokimyasal isaretleyici one surulmus ve her bid icin sensitivite ve spesifiteyi arastiran cok sayida makale yayinlanmistir (1-6). Bu isaretleyicilerden bazilari; kalretinin, CK5/6, mesotelin, Wilms' tumor product-1 (WT-1), trombomodulin gibi mezotel hucrelerine yonelik isaretleyiciler iken bazilari karsinoembriyonik antijen (CEA), CD15, B72.3, MOC-31, Ber-Ep4 gibi adenokarsinom hucrelerini boyamaya yonelik isaretleyicilerdir. Tum calismalardan cikan ortak sonuc hic bir immunhistokimyasal yontemin tek basina sorunu cozemeyecegi ve bir panel uygulanmasinin gerekliligidir. Bu nedenle gunumuze kadar farkli sayida ve cesitte antikorlari iceren cok cesitli paneller onerilmistir. En az sayida isaretleyici kullanarak ayirici tan' yapabilen bir panel hem zaman acisindan hem da mali acidan en dogru secim olacaktsr. Bununla birlikte patoloji uzmanlarinin daha az sensitif veya spesifik olsa bile kendi laboratuarlarinda guvenilir uygulanan isaretleyicileri tercih etmesi gerektigi de vurgulamaktadir. Bu calismada amac, bolumumuzde son 7 yil icinde tans almis plevral epitelyal MM olgulari ile plevrayi infiltre etmis adenokarsinom olgularina ait raporlari inceleyerek bu olgularda ayiria taniya giderken kullanilan immunhistokimyasal isaretleyicilerin dokumunu yapmak ve rutin calismada en sik kullanilan ve sonuca goturen immunhistokimya paneli ortaya cikarmaktir.

GEREC ve YONTEM

Son 7 yil icinde bolumumuzde plevral epiteloid MM veya plevrayi infiltre eden adenokarsinom tanisi alan plevra biyopsilerine ait raporlar incelenmistir. Yirmibesi plevral epiteloid MM, 12'si adenokarsinom olmak uzere toplam 37 olgu calismaya alinmistir Olgularin tanisi klinik, radyolojik, morfolojik, histokimyasal ve immunhistokimyasal bulgular sonucunda konulmutur. Tum olgularin mikroskopik degerlendirmesi pulmoner patoloji konusunda tecrubeli tek bir patolog tarafindan yapilmistir.

Bu calismada epiteloid MM ve adenokarsinom olgularinin patoloji raporlari retrospektif olarak incelenmis ve rutin patoloji pratiginde kullanilan immunhistokimyasal isaretleyicilerin dokumu yapilmistir.

BULGULAR

Mezotelyoma olgularinin l7'si erkek (%68), 8'i kadindir (%32). Genel yas ortalamasi 64 olup erkeklerde yasortalamasi 61, kadinlarda yas ortalamasi 68'dir. Adenokarsinom tanisi alan olgularin 9'u (%75) erkek, 3'u (%25) kadindir. Genel yas ortalamasi 60, erkeklerde yas ortalamasi 66, kadinlarda 53 bulunmustur.

Mezotelyoma grubunda 24 olguda kalretinin calisilmis 11-ma ve biri hark tum olgularda (%96) nukleer pozitiflik saptanmistir. Bu grupta kullanilan diger mezotelyal isaretleyiciler, 8 olguda CK5/6, 2 olguda WT-1 ve 1 olguda mezotelin olup tumunde pozitif boyanma mevcuttur. MM olgularinin 22'sinde CEA calisilmis ve hicbirinde boyanma izlenmemistir. CD15 ise 18 olguda caltstImas ve bunlarin ikisinde (%1 1) pozitiflik saptanmistir. EMA ile 22'si membranoz, 3'u membranoz ve sitoplazmik olmak uzere tum olgularda pozitif boyanma izlenmistir. Epiteloid MM olgularinda uygulanan immunhistokimyasal isaretleyiciler ye sonuclari Tablo 1 ve Grafik 1'de gosterilmistir.
Table 1. Epiteloid MM olgulari

Olgu Yas Cinsiyet Kalretinin CK5/6 Mezotelin WT-1 CEA CD15

1   61  K     +                    -

2   54  E     +

3   64  E                         -

4   67  K     +                  -  -

5   58  E     +      +            -  -

6   60  E     +      +            -  -

7   50  E     +      +            -  -

8   55  E     +      +            -  -

9   55  E     +      +            -  -

10  56  E     +         +        -  -

11  40  K     +                  -  -

12  61  E     +                  -  +
                               (Z)

13  77  E     +                  -

14  80  E     + (Z)                -

15  68  E     +                  -  -

16  80  K     +                  -  -

17  75  K     +                  -

18  53  E     +      +            -  +

19  69  K     +                  -

20  75  E     +      +            -  -

21  60  E     +               +   -

22  65  E     -                  -  -

23  80  K     +                  -  -

24  78  K     +               +   -

25  60  E     +      +            -  -

Olgu Yas Cinsiyet  EMA  TTF-1 B72.3  P53

1   61  K     +
           (M, S)

2   54  E     + (M)         %2-8

3   64  E     + (M)     -

4   67  K     + (M)

5   58  E     + (M) -

6   60  E     + (M)

7   50  E     + (M)

8   55  E     + (M)

9   55  E     + (M)

10  56  E     + (M) -

11  40  K     + (M)

12  61  E     + (M) -

13  77  E     + (M)         %20

14  80  E     + (M)

15  68  E     + (M)

16  80  K     + (M)

17  75  K     + (S)     +     %
                     10-20

18  53  E     + (M)

19  69  K     + (M)

20  75  E     + (M)

21  60  E     + (M) -

22  65  E     +       -    %50
           (M,S)

23  80  K     + (M)     -

24  78  K     + (M)

25  60  E     + (M)

E: Erkek, K: Kadin, Z: zaylf boyanma, M: Membranoz boyanma,
S: Sitoplazmik boyanma, EMA; Epitelyal membranoz antijen,
TTF-i: Tiroid transkripsiyon faktor 1 (Kalretin
degerlendirmesinde nukleer boyanma pozitif kabul edilmistir)

Grafik 1. MM olgularinda immunhistokimyasal
incelemede pozitif olgularin yuzdesi (EMA ile
membranoz pozitiflik gosteren olgular gosterilmistir)

Kalrefinin  96

CK 5/6   100

EMA     88

CEA      0

CD 15    11

Note: Table made from bar graph.


Adenokarsinom grubunda 12 olgudan 8'inde TTF-1 calisilmis olup bunlarin 7'inde (%87) pozitiflik izlenmistir, negatif olan bir olguda ise CK7 pozitifligi mevcuttur. Dort olguda TTF-1 calisilmamistir, bununla beraber bu olgularda CEA, CD15, B72.3 pozitifligi saptanmistir. CEA, 9 olguda ve 8'inde (%89) pozitif boyanma Kalretinin calisilan 7 olgudan ikisinde (%28) zayif boyanma mevcuttur ancak her iki olguda TTF-1 calisilmis ve pozitif bulunmustur. EMA 6 olguda calisilmis ve 5'i sitoplazmik, biri membranoz olmak uzere tamaminda pozitif boyanma izlenmistir. Adenokarsinom olgularinda uygulanan immunhistokimyasal isaretleyiciler ve sonuclan Tablo 2 ve Grafik 2'de gosterilmistir.
Tablo 2. Adenokarsinom olgulari

Olgu  Yas  Cinsiyet Kalretinin  CK5/6  Mezotelin  WT-1  CEA

1   75   E

2   58   E    -      -             +

3   61   E    -                    +

4   52   E                        +

5   52   K    + (Z) (S)                +

6   79   E    + (Z) (S)                -

7   54   E    -          + (Z, M)      +

8   41   K    -                    +

9   66   K

10   83   E    -                    +

11   72   E

12   60   E                        +

Olgu  Yas  Cinsiyet  CD15 EMA  TTF-1  B72.3 P53 CK7

1   75   E            +

2   58   E     +   + (M)     +

3   61   E     +   + (S)

4   52   E            +

5   52   K        + (S)  +

6   79   E            +

7   54   E        + (S)  +

8   41   K            +

9   66   K            +

10   83   E     +   +       +

11   72   E                      +

12   60   E     -   +       +

E: Erkek, K: Kadin, Z: Zayif boyanma, M: Membranoz boyanma, S:
Sitoplazmik boyanma, EMA: Epitelyal membranoz antijen, TTF-1:
Tiroid transkripsiyon faktor 1

Grafik 2. Adenokarsinom grubunda immunhistokimyasal
incelemede pozitif olgularin yuzdesi (EMA ile sitoplazmik
pozitiflik gosteren olgular gosterilmistir)

TTF-1    87

EMA     83

CEA     89

CD15    75

Kalretinin 28

Note: Table made from bar graph.


TARTISMA

Mezotelyoma plevra, perikard, periton ve tunika vaginalis serozal yuzeylerinden kaynaklanan malign bir tumordur. Epiteloid tip MM tubulopapiller ve solid patern basta olmak uzere cok farkli paternler gosterebildginden plevrayi infiltre eden pulmoner adenokarsinom veya metastatik adenokarsinom ile karisabilmektedir. Sadece morfolojik bulgularla kesin taniya gitmek mumkun olma-digindan immunhistokimyasal yontemlerin uygulanmasi arttir. Bu konu ile ilgili literaturde cok sayida makale mevcut olup bunlarin co'gru MM ve adenokarsinomlarda kullanilan immunhistokimyasal antikorlarin sensitivite ve spesifite degerlerini saptamaya yoneliktir (1-6). Bazi arastirmacilar ise onceden yayinlanan serileri bir araya getirerek sonuclari tekrar yorumlamis ve ayirici tans icin en uygun immunhistokimyasal paneli olusturmaya calismistir (7), (8). Ornegin King and ark. konu ile ilgili 88 makaleyi tarayarak en cok kullanilan 7 mezotelyal ve 7 epitelyal antikoru saptadiklari calismalarinda her bir antikorun sensitivite ve spesifite degerlerini hesaplamilardir (7). Gunumuzde halen optimal bir antikor paneli uzerinde gorus birligi saglanmis degildir. Calismamizda patoloji pratigimizde bu olgularla karsilastigimizda hangi immunhistokimyasal antikorlarin calisildigi retrospektif olarak incelenmistir. Her olgu icin o donemde kursumuzde mevcut olan isaretleyiciler calisilabildiginden uygulanan immunhistokimyasal metodlarda heterojen bir gorunum mevcuttur, bu nedenle antikorlarin sensitivite ve spesifite degerleri uzerine yorum yapilamamistir.

Mezotelyal hucreleri isaretleyen kalretinin, yuksek sensitivitesi ve spesifitesi nedeni ile MM tanisinda en onemli antikorlardan biridir (2), (3). Oates ve Edwards 42 MM olgusunun 32 sinde (%76) kalretinin ile pozitiflik saptarken, Doglioni ve arkad4an 44 MM olgusunun tamaminda (%100), Ordonez ye arkad4an ise 30 MM olgusunun tamaminda (%100) pozitiflik izlemislerdir (9-11). Bununla birlikte adenokarsinomlarda da kalretinin pozitifligi gorulebilmektedir. Doglioni ye arkadaslan 294 adenokarsinom olgusunun 28'inde (%9.5), Oates ve Edwards ise 40 adenokarsinom olgusundan 8' inde (%20) kalretinin pozitifligi izlemilerdir (9), (10). calivnamizda MM grubunda %96 oraninda kalretinin pozitifligi saptanmistir. Bununla beraber kalretinin calisilan 7 adenokarsinom olgusunun ikisinde (%28) zayif pozitiflik tespit edilmistir. Bu oran degerlendirilirken adenokarsinom grubunda kalretinin calisilan olgu sayisinin az oldugu goz onune alinmalidir.

Epiteloid MM ile adenokarsinomlar arasinda sitokeratin ekspresyonu acisindan belirgin fark vardir. Ordonez 60 MM olgusunun tumunde (%100) CK 5/6 pozitifligi izlerken 50 adenokarsinom olgusundan sadece birinde (%2) pozitiflik izledigini bildirmistir (2). Calismamizda epiteloid MM olgularinin 8'inde CK5/6 calisildigi ve tumunde pozitif sonuc elde edildigi gorulmektedir. Adenokarsinom grubunda ise sadece bir olguda CK5/6 calisilmts ve negatif sonuc elde edilmistir.

CEA onkofetal glikoproteinler grubundan bir antikor olup adenokarsinom tanisinda degerlidir (12). Comin ve arkadaslari adenokarsinomlarda %95.6 oraninda, MM'Iarda ise %9.5 oraninda pozitiflik saptarnislardir (4). Ordonez ise adenokarsinom olgularinin %88'inde CEA aktivitesi saptarken MM grubunda hicbir olguda pozitiflik saptanmadigHni bildirmistir (2). Serimizde de CEA calisilan adenokarsinom olgularinda %89 olguda pozitiflik saptanmis, MM grubunda ise hicbir olguda boyanma izlenmemistir.

CD15 (Leu-M1) myelomonositik hucre membranindaki glikoproteinlerle reaktivasyon gosteren monoklonal bir antikordur (13). Karsinom hucrelerine yonelik bir marker olan CD15 icin adenokarsinomlarda %60 ile %100 arasinda degisen pozitiflik oranlari bildirilmektedir (4), (13), (14). Comin ve arkadaslan 42 MM olgusunun ikisinde (%4.7) CD15 ile pozitiflik saptamis, adenokarsinom olgularinin ise tumunde pozitiflik izlemistir (4). calismamizda MM grubunda 18 olguda CD15 calisilmis ve bunlarin ikisinde (%11) zayif pozitiflik saptanmistir. Adenokarsinom olgularinda ise sadece 4 'unde calisilmis ve ancak bunlardan ucunde (%75) CD15 pozitifligi gorulmustur.

TTF-1 akciger ve tiroid adenokarsinomlarinda pozitiflik gosteren onemli bir isaretleyicidir. King ve arkadaslari 240 MM olgusunun hicbirinde TTF-1 ile boyanma izlenmezken 366 pulmoner adenokarsinom olgusunun 281'inde (%77) TTF-1 pozitifligi saptand4ni bildirmektedir (7). Calismamizda da adenokarsinom olgularinin %91'inde TTF 1 ile pozitiflik mevcuttu, ayrica TTF-1 Ian epiteloid MM olgularinin hicbirinde boyanma izlenmemisti. Bu sonuc cok degerli olsa da akciger adenokarsinomlarinin %25'inin TTF-1 ile negatif oldugu akilda tutulmalidir (15). Bu nedenle boyanma izlenmeyen olgular primer akciger adenokarsinomu olabilecegi gibi plevraya metastaz yapmis akciger disiadenokarsinom da olabilir. TTF -1'in negatif oldugu iki adenokarsinom olgumuzda hem CEA hem de CD15 pozitif bulunmustur. Tiroidde lezyonu olmayan hastalarda TTF-1 pozitifligi tek basina bile MM' yi ekarte ederek primer akciger adenkarsinom tanisini koymak icin yeterli gorulmektedir, TTF-1 negatif olgularda ise CEA ve CD15 calisilmasi MM ile ayirici tanida yol gosterici olacaktir.

Gunumuzde patoloji pratiginde epiteloid MM ile plevrayi, infiltre etmis adenokarsinomlarin ayirici tanisinda hangi immunhistokimyasal isaretleyicinin kullanilmasi gerektigi halen tartismalidir. Hicbir isaretleyicinin tek basina yeterince sensitif ve spesifik olmadigi ve bir panel uygulanmasi gerektigi hakkinda fikir birligi mevcuttur, ancak panelin genisligi ve icerigi hakkinda tartismalar devam etmektedir. Bazi arastirmacilar uygulanan panel icinde en az iki mezotelyal ve iki karsinom isaretleyicisi bulunmasi gerektigini one surmektedir (6). King ve arkadaslari MOC-31, BG8, CK5/6 ve WT1'den olusan bir panel onerirken Marchevski, patoloji uzmanlarinin daha az sensitif veya spesifik olsa bile kendi laboratuarlarinda guvenilir sekilde uygulanan isaretleyicileri tercih etmesi gerektigi vurgulamakta, kendi laboratuvarinda kalretinin, WT-1, CK5/6, TTF-1, CEA ve B72.3'den olusan paneli uyguladigini bildirmektedir (7), (8). Calismamizda patoloji pratigimizde boyie bir problemle karsilastigimizda ne yaptigimizi ve bunlarin sonuca gitmede ne derece ise yaradigini arastirmak istedik. Farkli zamanlarda laboratuyarimizda farkli isaretleyicilerin bulundugu, bazilarinin bulunmadigi ve bu durumun patologun secimini etkiledigi akilda tutulmalidir. Bir cok farkli isaretleyiciler kullanilmasina ragmen en sik kullanilan isaretleyiciler epiteloid MM icin kalretinin ve CK5/6, adeno-karsinom icin CEA, CD15 ve TTF-1, ve her iki grup icin EMA idi. Kendi laboratuvarimizda epiteloid MM acisindan kalretinin, CK5/6 ve adenokarsinom acisindan CEA, CD15, TTF-1 ile bunlara eklenen EMA'dan olusan bir panelin MM ve adenokarsinom ayirici tanisinda sorunu cozdugunu saptadik. Ayirici tanida sorun yasanan bir biyopsi materyalinde oncelikle kalretinin, CK5/6, CEA, CD15, TTF-1 ve EMA'dan olusan bir immunhistokimyasal panelin uygulanmasinin, sonuclarda uyumsuzluk saptandigi takdirde diger mezotelyal ve karsinom hucresi Oretleyicilerinin panele eklenmesinin uygun olacagini dusunmekteyiz.

Cikar Catimasi

Bildirilmemistir.

Yazisma Adresi / Address for Correspondence: Elif Ulker Akyildiz, Uludag Universitesi Tip Fakultesi, Patoloji Anabilim Dali, Bursa, Turkiye

Tel: +90 224 413 64 03 E-posta: ulker33@yahoo.com

KAYNAKLAR

(1.) Orderiez NG. Role of immunohistochemistry in differentiating epithelial mesothelioma from adenocarcinoma. Review and update. Am 1 Clin Pathol 1999;1 12:75-89.

(2.) Ordoriez NG. The immunohistochemical diagnosis of mesothelioma: a comparative study of epithelioid mesothelioma and lung adenocarcinoma. Am J Surg Pathol 2003;27:1031-51.

(3.) Ordonez NG. Immunohistochemical diagnosis of epithelioid mesothelioma: an update. Arch Pathol Lab Med 2005;129:1407-14.

(4.) Comin CE, Novelli L, Boddi V, et al. Calretinin, thrombomodulin, CEA, and CD15: a useful combination of immunohistochemical markers for differentiating pleural epithelial mesothelioma from peripheral pulmonary adenocarcinoma. Hum Pathol 2001;32:529-36.

(5.) Abutaily AS, Addis BJ, Roche WR. Immunohistochemistry in the distinction between malignant mesothelioma and pulmonary adenocarcinoma: a critical evaluation of new antibodies. J Clin Pathol 2002;55:662-8.

(6.) Yaziji H, Battifora H, Barry TS, et al. Evaluation of 12 antibodies for distinguishing epithelioid mesothelioma from adenocarcinoma: identification of a three-antibody immunohistochemical panel with maximal sensitivity and specificity. Mod Pathol 2006;19:514-23.

(7.) King J, Thatcher N, Pickering C, Hasleton P. Sensitivity and specificity of immunohistochemical antibodies used to distinguish between benign and malignant pleural disease: a systematic review of published reports. Histopathology 2006;49:561-8.

(8.) Marchevsky AM. Application of immunohistochemistry to the diagnosis of malignant mesothelioma. Arch Pathol Lab Med 2008;132:397-401.

(9.) Oates J, Edwards C. HBME-1, MOC-31, WT1 and calretinin: an assessment of recently described markers for mesothelioma and adenocarcinoma. Histopathology 2000;36:341-7.

(10.) Doglioni C, Dei Tos AP, Laurino L, et al. Calretinin: a novel immunocytochemical marker for mesothelioma. Am J Surg Pathol 1996;20:1037-46.

(11.) Ordoriez NG. The diagnostic utility of immunohistochemistry in distinguishing between epithelioid mesotheliomas and squamous carcinomas of the lung: a comparative study. Mod Pathol 2006;19:417-28.

(12.) Benjamin CJ, Ritchie AC. Histological staining for the diagnosis of mesothelioma. Am J Med Technol 1982;48:905-8.

(13.) Seyhan EC, cetinkaya E, Altin S, ve ark. Akciger adenokarsinomu ve malign mezotelyoma ayirici tanisinda immunhistokimyasal analiz. Toraks Dergisi 2007;8:202-6.

(14.) Sheibani K, Battifora H, Burke JS. Antigenic phenotype of malignant mesotheliomas and pulmonary adenocarcinomas. An immunohistologic analysis demonstrating the value of Leu M1 antigen. Am J Pathol 1986;123:212-9.

(15.) Travis WD, Brambilla E, Harris CC, Muller-Hermelink HK. Pathology and Genetics of Tumours of the Lung, Pleura, Thymus and Heart. Lyon: IARC Press, 2004:41.

Elif Ulker Akyildiz (1), Buige Oz (2), Hilal Aki (2), Ahmet Demirkaya (3)

(1) Uludag Universitesi Tip Fakultesi, Patoloji Anabilim Dali, Bursa, Turkiye

(2) Istanbul Universitesi Cerrahpasa Tip Fakultesi, Patoloji Anabilim Dali, Istanbul, Turkiye

(3) Istanbul Universitesi Cerrahpasa Tip Fakultesi, Gogus Cerrahisi Anabilim Dali, Istanbul, Turkiye

doi: 10.5152/ttd.2010.23
COPYRIGHT 2010 Aves Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:OZGUN ARASTIRMA ORIGINAL ARTICLE / AKCiGER PATOLOJiSi LUNG PATHOLOGY
Author:Akyildiz, Elif Ulker; Oz, Buge; Aki, Hilal; Demirkaya, Ahmet
Publication:Turkish Thoracic Journal
Date:Dec 1, 2010
Words:2711
Previous Article:Saglik politikasi temel ilkeleri.
Next Article:Hastanemizde tani alan pulmoner tromboemboli (PTE) olgularinin degerlendirilmesi: 5 yillik deneyim / Assessment of patients with pulmonary...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters