Printer Friendly

Browse Apoptosis topic

Physiological aspects subtopic

Articles

1-151 out of 151 article(s)
Title Author Type Date Words
Pharmacological inhibition of mTORC1 activity protects against inflammation-induced apoptosis of nucleus pulposus cells. Chen, Rigao; Yang, Fei; Wang, Yong; Wang, Xinling; Fan, Xiaohong Apr 11, 2021 3403
TNF receptor-associated factor 6 (TRAF6) plays crucial roles in multiple biological systems through polyubiquitination-mediated NF-[kappa]B activation. Yamamoto, Mizuki; Gohda, Jin; Akiyama, Taishin; Inoue, Jun-ichiro Apr 1, 2021 9598
MicroRNAs regulate granulosa cells apoptosis and follicular development--A review. Gong, Zhuandi; Yang, Juan; Bai, Shengju; Wei, Suocheng Report Nov 1, 2020 7674
Selenium Protects against Zearalenone-Induced Oxidative Stress and Apoptosis in the Mouse Kidney by Inhibiting Endoplasmic Reticulum Stress. Zhang, Yi; Hu, Bo; Wang, Mingyang; Tong, Jingjing; Pan, Jianwen; Wang, Nan; Gong, Ping; Long, Miao Aug 31, 2020 5876
Sustained Release of Melatonin from GelMA Liposomes Reduced Osteoblast Apoptosis and Improved Implant Osseointegration in Osteoporosis. Xiao, Long; Lin, Jiayi; Chen, Ruoyu; Huang, Yu; Liu, Yu; Bai, Jiaxiang; Ge, Gaoran; Shi, Xiaopeng; C Jun 30, 2020 10175
Combination of Dichloroacetate and Atorvastatin Regulates Excessive Proliferation and Oxidative Stress in Pulmonary Arterial Hypertension Development via p38 Signaling. Li, Tangzhiming; Li, Suqi; Feng, Yilu; Zeng, Xiaofang; Dong, Shaohong; Li, Jianghua; Zha, Lihuang; L Jun 30, 2020 6977
The Effects of Ghrelin on Renal Complications in Newborn Diabetic Rats. Kacar, Ayse Karatug; Sacan, Ozlem; Ozicli, Neslihan; Bolkent, Sehnaz; Yanardag, Refiye; Bolkent, Sem Jun 1, 2020 4517
TRIM58 Interacts with Pyruvate Kinase M2 to Inhibit Tumorigenicity in Human Osteosarcoma Cells. Yuan, Peng; Zhou, Yiyi; Wang, Rui; Chen, Shayang; Wang, Qiqi; Xu, Zhujie; Liu, Yi; Yang, Huilin Mar 31, 2020 4117
Probucol Prevents Diabetes-Induced Retinal Neuronal Degeneration through Upregulating Nrf2. Liu, Heng-Wei; Luo, Yong; Zhou, Yu-Fan; Chen, Zhong-Ping Mar 1, 2020 4547
MicroRNA and Cardiovascular Diseases. Cakmak, Huseyin Altug; Demir, Mehmet Mar 1, 2020 10358
Effects of Inhibin A on Apoptosis and Proliferation of Bovine Granulosa Cells. Xu, Huitao; Khan, Adnan; Zhao, Shanjiang; Wang, Huan; Zou, Huiying; Pang, Yunwei; Zhu, Huabin Report Feb 1, 2020 4996
HDAC4 Regulates the Proliferation, Differentiation and Apoptosis of Chicken Skeletal Muscle Satellite Cells. Zhao, Jing; Shen, Xiaoxu; Cao, Xinao; He, Haorong; Han, Shunshun; Chen, Yuqi; Cui, Can; Wei, Yuanhan Report Jan 1, 2020 4687
Cellular and Molecular Adaptation of Bovine Granulosa Cells and Oocytes under Heat Stress. Khan, Adnan; Khan, Muhammad Zahoor; Umer, Saqib; Khan, Ibrar Muhammad; Xu, Huitao; Zhu, Huabin; Wang Report Jan 1, 2020 7903
Characterization and Anticancer Potential of Silver Nanoparticles Biosynthesized from Olea chrysophylla and Lavandula dentata Leaf Extracts on HCT116 Colon Cancer Cells. Sufyani, Noha Moslah Al; Hussien, Nahed Ahmed; Hawsawi, Yousef Mohammed Dec 31, 2019 4988
Emerging Roles of 5-Lipoxygenase Phosphorylation in Inflammation and Cell Death. Sun, Qian-Yi; Zhou, Hong-Hao; Mao, Xiao-Yuan Dec 31, 2019 7037
Acute Methylmercury Exposure and the Hypoxia-Inducible Factor-1[alpha] Signaling Pathway under Normoxic Conditions in the Rat Brain and Astrocytes in Vitro. Chang, Jie; Yang, Bobo; Zhou, Yun; Yin, Changsheng; Liu, Tingting; Qian, Hai; Xing, Guangwei; Wang, Dec 1, 2019 10668
Ziziphus spina-christi Leaf Extract Suppressed Mercury Chloride-Induced Nephrotoxicity via Nrf2-Antioxidant Pathway Activation and Inhibition of Inflammatory and Apoptotic Signaling. Almeer, Rafa S.; Albasher, Gadah; Alotibi, Fatimah; Alarifi, Saud; Ali, Daoud; Alkahtani, Saad Nov 30, 2019 6765
Fluorofenidone inhibits apoptosis of renal tubular epithelial cells in rats with renal interstitial fibrosis. Yang, Hiii; Xie, Weiru Zhang Tingting; Wang, Xuan; Ning, Wangbin Nov 1, 2019 4651
Combination of Sodium Selenite and Doxorubicin Prodrug Ac-Phe-Lys-PABC-ADM Affects Gastric Cancer Cell Apoptosis in Xenografted Mice. Wu, Bo; Ge, Jian; Zhang, Zixiong; Huang, Chuying; Li, Xiaodan; Tan, Zifu; Fang, Xiaojun; Sun, Jianhu Sep 30, 2019 4279
The Sirt1/P53 Axis in Diabetic Intervertebral Disc Degeneration Pathogenesis and Therapeutics. Zhang, Zengjie; Lin, Jialiang; Nisar, Majid; Chen, Tingting; Xu, Tianzhen; Zheng, Gang; Wang, Chengg Sep 30, 2019 9175
PPAR-[gamma] Ligand Inhibits Nasopharyngeal Carcinoma Cell Proliferation and Metastasis by Regulating E2F2. Yang, Ping-Li; Wang, Jia-Shun; Cheng, Xiao-Mei; Chen, Jing-Cai; Zhu, Hui; Li, Xiao-Lan; Cao, Li; Tan Aug 31, 2019 4468
Pyrrolidine Dithiocarbamate Attenuates Cardiocyte Apoptosis and Ameliorates Heart Failure Following Coronary Microembolization in Rats. Li, Shumei; Fang, Jun; Chen, Lianglong Jul 1, 2019 4428
Effect of Hypoxia-Induced MicroRNA-210 Expression on Cardiovascular Disease and the Underlying Mechanism. Guan, Yinuo; Song, Xianjing; Sun, Wei; Wang, Yiran; Liu, Bin Jun 30, 2019 9555
The Role of Herbal Bioactive Components in Mitochondria Function and Cancer Therapy. Tao, Fangfang; Zhang, Yanrong; Zhang, Zhiqian Jun 30, 2019 9097
The Role of Autophagy in Chondrocyte Metabolism and Osteoarthritis: A Comprehensive Research Review. Luo, Pan; Gao, Fuqiang; Niu, Dongsheng; Sun, Xichun; Song, Qiang; Guo, Chongjun; Liang, Yuqi; Sun, W Apr 30, 2019 5121
The Role of the Antioxidant Response in Mitochondrial Dysfunction in Degenerative Diseases: Cross-Talk between Antioxidant Defense, Autophagy, and Apoptosis. Huang, Michael L.-H.; Chiang, Shannon; Kalinowski, Danuta S.; Bae, Dong-Hun; Sahni, Sumit; Richardso Apr 30, 2019 20167
Ginkgo Biloba Leaf Extract Attenuates Atherosclerosis in Streptozotocin-Induced Diabetic ApoE-/- Mice by Inhibiting Endoplasmic Reticulum Stress via Restoration of Autophagy through the mTOR Signaling Pathway. Tian, Jinfan; Popal, Mohammad Sharif; Liu, Yanfei; Gao, Rui; Lyu, Shuzheng; Chen, Keji; Liu, Yue Apr 30, 2019 8976
Beneficial Effects of Citrus Flavonoids on Cardiovascular and Metabolic Health. Mahmoud, Ayman M.; Bautista, Rene J. Hernandez; Sandhu, Mansur A.; Hussein, Omnia E. Mar 31, 2019 14848
Association Study of the Caspase Gene Family and Psoriasis Vulgaris Susceptibility in Northeastern China. Yao, Xinyu; Hao, Siyu; Yu, Pei Report Mar 31, 2019 7378
Induction of Apoptosis by a Combination of 2-Deoxyglucose and Metformin in Esophageal Squamous Cell Carcinoma by Targeting Cancel Cell Metabolism. Shafaee, Abbas; Islamian, Jalil Pirayesh; Zarei, Davoud; Mohammadi, Mohsen; Nejati-Koshki, Kazem; Fa Report Mar 1, 2019 4894
Atresia and Apoptosis in Pre- and Postovulatory Follicles of Sharptooth Catfish (Clarias gariepinus, Burchell, 1822). Report Feb 28, 2019 5349
Effect of Phosphorylated-Extracellular Regulated Kinase 1/2 Inhibitor on Retina from Light-induced Photoreceptor Degeneration. Ding, Xin-Yi; Gu, Rui-Ping; Tang, Wen-Yi; Shu, Qin-Meng; Xu, Ge-Zhi; Zhang, Meng Report Dec 5, 2018 5422
Thymidylate Synthase 2T Gene Polymorphism is a Risk Factor for Acute Leukemia/Timidilat Sentaz 2T Gen Polimorfizmi Akut Losemi Icin Bir Risk Faktorudur. Ekmekci, Cumhur G.; Ozbek, Ugur Dec 1, 2018 2605
Protective role of taurine against hepatotoxicity induced by pyrazinamide in rats. Taziki, Shohreh; Khori, Vahid; Jahanshahi, Mehrdad; Seifi, Akhtar; Babakordi, Fatemeh Babakordi; Nik Report Jun 1, 2018 2664
Estimation Micr-RNAl46a Gene Polymorphism in Breast Cancer Tissue. Al-Terehi, Mona N.; Abd-Alhaleem, Israa; Abidali, Mohammed R.; Al-Qiam, Zahraa H.; Al-Saadi, Ali H. Report Mar 1, 2018 2869
BET Inhibition Suppresses S100A8 and S100A9 Expression in Acute Myeloid Leukemia Cells and Synergises with Daunorubicin in Causing Cell Death. Stewart, Helen J. S.; Chaudry, Sabah; Crichlow, Asante; Luiling Feilding, Freya; Chevassut, and Timo Report Jan 1, 2018 4268
Inhibition of MDM2 via Nutlin-3A: A Potential Therapeutic Approach for Pleural Mesotheliomas with MDM2-Induced Inactivation of Wild-Type P53. Walter, Robert F.H.; Werner, Robert; Wessolly, Michael; Mairinger, Elena; Borchert, Sabrina; Schmell Jan 1, 2018 6950
Nuclear Imaging Study of the Pharmacodynamic Effects of Debio 1143, an Antagonist of Multiple Inhibitor of Apoptosis Proteins (IAPs), in a Triple-Negative Breast Cancer Model. Bellaye, Pierre-Simon; Oudot, Alexandra; Vrigneaud, Jean-Marc; Raguin, Olivier; Bichat, Francis; Vas Report Jan 1, 2018 6804
Transplantation of Hypoxic-Preconditioned Bone Mesenchymal Stem Cells Retards Intervertebral Disc Degeneration via Enhancing Implanted Cell Survival and Migration in Rats. Wang, Weiheng; Wang, Yang; Deng, Guoying; Ma, Jun; Huang, Xiaodong; Yu, Jiangming; Xi, Yanhai; Ye, X Jan 1, 2018 8015
The Role of Galectins as Modulators of Metabolism and Inflammation. Brinchmann, Monica Fengsrud; Patel, Deepti Manjari; Iversen, Martin Haugmo Jan 1, 2018 9655
Till Death Do Us Part: The Marriage of Autophagy and Apoptosis. Cooper, Katrina F. Jan 1, 2018 10029
Methane Medicine: A Rising Star Gas with Powerful Anti-Inflammation, Antioxidant, and Antiapoptosis Properties. Jia, Yifan; Li, Zeyu; Liu, Chang; Zhang, Jingyao Jan 1, 2018 7292
SIRT3: A New Regulator of Cardiovascular Diseases. Sun, Wei; Liu, Caixia; Chen, Qiuhui; Liu, Ning; Yan, Youyou; Liu, Bin Jan 1, 2018 9161
Resveratrol-Induced Downregulation of NAF-1 Enhances the Sensitivity of Pancreatic Cancer Cells to Gemcitabine via the ROS/Nrf2 Signaling Pathways. Cheng, Liang; Yan, Bin; Chen, Ke; Jiang, Zhengdong; Zhou, Cancan; Cao, Junyu; Qian, Weikun; Li, Jie; Jan 1, 2018 8504
Xiaoqinglong Decoction Attenuates Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Rats via Inhibition of Autophagy. Wang, Huanan; Mao, Bing; Chen, Chang Jan 1, 2018 3922
Research on Roles of Mongolian Medical Warm Acupuncture in Inhibiting p38 MAPK Activation and Apoptosis of Nucleus Pulposus Cells. Li, Sha; Bao, Lidao; Si, Lengge; Wang, Xiaohui; Bo, Agula Jan 1, 2018 4296
The Role of miRNA-132 against Apoptosis and Oxidative Stress in Heart Failure. Liu, Xuelei; Tong, Zhou; Chen, Keyan; Hu, Xiaofang; Jin, Hongxu; Hou, Mingxiao Jan 1, 2018 4089
Gene Expression Profiling Confirms the Dosage-Dependent Additive Neuroprotective Effects of Jasminoidin in a Mouse Model of Ischemia-Reperfusion Injury. Li, Haixia; Wang, Jingtao; Wang, Pengqian; Zhang, Yingying; Liu, Jun; Yu, Yanan; Li, Bing; Wang, Zho Jan 1, 2018 5906
Blockade of RBP-J-Mediated Notch Signaling Pathway Exacerbates Cardiac Remodeling after Infarction by Increasing Apoptosis in Mice. He, Yanru; Pang, Si; Huang, Jia; Zhu, Kongbo; Tong, Jiayi; Tang, Yaoliang; Ma, Genshan; Chen, Lijuan Jan 1, 2018 5117
IN SITU ANALYSIS OF MITOCHONDRIAL RESPIRATORY CAPACITY --FOUNDATION FOR CELLULAR PHYSIOLOGY/IN SITU ANALIZA MITOHONDRIJALNOG RESPIRATORNOG KAPACITETA --OKOSNICA BUDUCIH ISTRAZIVANJA IZ CELIJSKE FIZIOLOGIJE. Garipi, Enis; Rakovac, Aleksandra; Barak, Otto; Lukac, Damir; Naumovic, Nada; Drapsin, Miodrag; Kara Report Nov 1, 2017 2057
Transicion epitelio mesenquima: de lo molecular a lo fisiologico. Troncoso, Daniela; Madariaga, Ithzayana; Aldana, Sergio; Herreno, Angelica; Chaparro, Viviana; Molin Oct 1, 2017 6014
ROS: Crucial Intermediators in the Pathogenesis of Intervertebral Disc Degeneration. Feng, Chencheng; Yang, Minghui; Lan, Minghong; Liu, Chang; Zhang, Yang; Huang, Bo; Liu, Huan; Zhou, Report Jan 1, 2017 9418
mTOR Signaling in Cardiometabolic Disease, Cancer, and Aging. Das, Anindita; Reis, Flavio; Maejima, Yasuhiro; Cai, Zhiyou; Ren, Jun Editorial Jan 1, 2017 2468
Elucidation of Molecular Mechanisms of Streptozotocin-Induced Oxidative Stress, Apoptosis, and Mitochondrial Dysfunction in Rin-5F Pancreatic [beta]-Cells. Nahdi, Arwa M.T. Al; John, Annie; Raza, Haider Report Jan 1, 2017 7668
Research Progress on Signaling Pathway-Associated Oxidative Stress in Endothelial Cells. Liang, Ying; Li, Jiajia; Lin, Qinlu; Huang, Ping; Zhang, Lin; Wu, Wei; Ma, Youchu Jan 1, 2017 6135
Roles and Mechanisms of Herbal Medicine for Diabetic Cardiomyopathy: Current Status and Perspective. Tian, Jinfan; Zhao, Yingke; Liu, Yanfei; Liu, Yue; Chen, Keji; Lyu, Shuzheng Jan 1, 2017 10934
Effect of ALDH2 on High Glucose-Induced Cardiac Fibroblast Oxidative Stress, Apoptosis, and Fibrosis. Gu, Xiaoyu; Fang, Tingting; Kang, Pinfang; Hu, Junfeng; Yu, Ying; Li, Zhenghong; Cheng, Xiangyang; G Report Jan 1, 2017 6407
Apigenin Inhibits Human SW620 Cell Growth by Targeting Polyamine Catabolism. Wang, Jing; Li, TongMing; Zang, Linquan; Pan, Xuediao; Wang, Sujun; Wu, Yanyan; Wang, Guixiang Report Jan 1, 2017 6262
Dahuang Zhechong Pill Combined with Doxorubicin Induces Cell Death through Regulating Energy Metabolism in Human Hepatocellular Carcinoma Cells. Wu, Li; Zhao, Jiayu; Cai, Hao; Wang, Jiaqi; Chen, Zhipeng; Li, Weidong; Liu, Xiao Report Jan 1, 2017 4038
Effect of R119G Mutation on Human P5CR1 Dynamic Property and Enzymatic Activity. Li, Linhua; Ye, Yujia; Sang, Peng; Yin, Yirui; Hu, Wei; Wang, Jing; Zhang, Chao; Li, Deyun; Wan, Wen Report Jan 1, 2017 4819
Postneonatal Mortality and Liver Changes in Cloned Pigs Associated with Human Tumor Necrosis Factor Receptor I-Fc and Human Heme Oxygenase-1 Overexpression. Kim, Geon A.; Jin, Jun-Xue; Lee, Sanghoon; Taweechaipaisankul, Anukul; Oh, Hyun Ju; Hwang, Joing-Ik; Report Jan 1, 2017 5865
Declining Physical Performance Associates with Serum FasL, miR-21, and miR-146a in Aging Sprinters. Kangas, Reeta; Tormakangas, Timo; Heinonen, Ari; Alen, Markku; Suominen, Harri; Kovanen, Vuokko; Laa Report Jan 1, 2017 10674
Apoptosis of Lewis Lung Carcinoma Cells Induced by Microwave via p53 and Proapoptotic Proteins In vivo. Zhang, Kou-Dong; Tong, Lin-Rong; Wang, Shui-Ming; Peng, Rui-Yun; Huang, Hai-Dong; Dong, Yu-Chao; Zha Report Jan 1, 2017 4677
Biological Function of MicroRNA193a-3p in Health and Disease. Grossi, Ilaria; Salvi, Alessandro; Abeni, Edoardo; Marchina, Eleonora; De Petro, Giuseppina Report Jan 1, 2017 9363
Intracellular pH Regulates TRAIL-Induced Apoptosis and Necroptosis in Endothelial Cells. Zhang, Zhu-Xu; Gan, Ingrid; Pavlosky, Alexander; Huang, Xuyan; Fuhrmann, Benjamin; Jevnikar, Anthony Report Jan 1, 2017 6448
Fas-Related Apoptosis of Peritoneal Fluid Macrophages in Endometriosis Patients: Understanding the Disease. Gogacz, Marek; Galczynski, Krzysztof; Wojtas, Malgorzata; Winkler, Izabela; Adamiak, Aneta; Romanek- Report Jan 1, 2017 5736
Role of Eukaryotic Initiation Factors during Cellular Stress and Cancer Progression. Sharma, Divya Khandige; Bressler, Kamiko; Patel, Harshil; Balasingam, Nirujah; Thakor, Nehal Report Jan 1, 2017 16091
Mitochondrial Function and Mitophagy in the Elderly: Effects of Exercise. Moreira, Osvaldo C.; Estebanez, Brisamar; Martlnez-Florez, Susana; de Paz, Jose A.; Cuevas, Marla J. Report Jan 1, 2017 9532
The Neuroprotective Effects of Carvacrol on Ethanol-Induced Hippocampal Neurons Impairment via the Antioxidative and Antiapoptotic Pathways. Wang, Peng; Luo, Qian; Qiao, Hui; Ding, Hui; Cao, Yonggang; Yu, Juan; Liu, Ruxia; Zhang, Qianlong; Z Report Jan 1, 2017 6820
Rutin as a Mediator of Lipid Metabolism and Cellular Signaling Pathways Interactions in Fibroblasts Altered by UVA and UVB Radiation. Gegotek, Agnieszka; Rybaltowska-Kawalko, Paula; Skrzydlewska, Elzbieta Report Jan 1, 2017 13251
The Degeneration and Apoptosis Patterns of Cone Photoreceptors in rd11 Mice. Zhang, Hua; Li, Xia; Dai, Xufeng; Han, Juanjuan; Zhang, Yangyang; Qi, Yan; He, Ying; Liu, Yan; Chang Report Jan 1, 2017 7230
Endoplasmic Reticulum Stress Induces the Early Appearance of Pro-apoptotic and Anti-apoptotic Proteins in Neurons of Five Familial Alzheimer's Disease Mice. Shen, Hui; Pan, Xiao-Dong; Zhang, Jing; Zeng, Yu-Qi; Zhou, Meng; Yang, Lu-Meng; Ye, Bing; Dai, Xiao- Dec 5, 2016 4950
Monitoring in vitro response of selenium-treated human prostate cells by [sup.1]H NMR spectroscopy. Isaac-Lam, Meden F.; Green, Patricia J.; Kuhn, Jonathan R.D.; Harwood, John S. Report Nov 22, 2016 10058
Gallic acid inhibits proliferation and induces apoptosis in lymphoblastic leukemia cell line (C121). Sourani, Zahra; Pourgheysari, Batoul; Beshkar, Pezhman; Shirzad, Hedayatollah; Shirzad, Moein Report Nov 1, 2016 3181
Trifolin induces apoptosis via extrinsic and intrinsic pathways in the NCI-H460 human non-small cell lung-cancer cell line. Kim, Min-Je; Kwon, Sae-Bom; Kim, Man-Sub; Jin, Seung Won; Ryu, Hyung Won; Oh, Sei-Ryang; Yoon, Do-Yo Report Sep 15, 2016 4017
Effects of Supplemental Boron on Intestinal Proliferation and Apoptosis in African Ostrich Chicks/Efectos del Boro Suplementario sobre la Proliferacion Intestinal y Apoptosis en Polluelos de Avestruz Africana. Sun, PengPeng; Luo, You; Wu, Xin Tong; Ansari, Abdur Rahman; Wang, Jing; Yang, KeLi; Xiao, Ke; Peng, Sep 1, 2016 2719
Stimulation of Anterior Thalamic Nuclei Protects Against Seizures and Neuronal Apoptosis in Hippocampal CA3 Region of Kainic Acid-induced Epileptic Rats. Meng, Da-Wei; Liu, Huan-Guang; Yang, An-Chao; Zhang, Kai; Zhang, Jian-Guo Report Aug 1, 2016 5192
Inhibition on Apoptosis Induced by Elevated Hydrostatic Pressure in Retinal Ganglion Cell-5 via Laminin Upregulating [beta]1-integrin/Focal Adhesion Kinase/Protein Kinase B Signaling Pathway. Li, Yi; Chen, Yan-Ming; Sun, Ming-Ming; Guo, Xiao-Dan; Wang, Ya-Chen; Zhang, Zhong-Zhi Report Aug 1, 2016 5003
Carnosic acid induces proteasomal degradation of Cyclin B1, RB and SOX2 along with cell growth arrest and apoptosis in GBM cells. Cortese, Katia; Daga, Antonio; Monticone, Massimiliano; Tavella, Sara; Stefanelli, Alessia; Aiello, Report Jun 15, 2016 5635
Induction of apoptosis in human leukemia cells through an intrinsic pathway by cathachunine, a unique alkaloid isolated from Catharanthus roseus. Wang, Xiao-Dong; Li, Chen-Yang; Jiang, Miao-Miao; Li, Dong; Wen, Ping; Song, Xun; Chen, Jun-Da; Guo, Report Jun 1, 2016 9004
Boehmenan, a lignan from the Chinese medicinal plant Clematis armandii, induces apoptosis in lung cancer cells through modulation of EGF-dependent pathways. Pan, Li-Long; Wang, Xi-Ling; Zhang, Qiu-Yang; Luo, Xiao-Ling; Xu, Peng; Liu, Si-Yu; Hu, Jin-Feng; Li Report May 15, 2016 5283
Glabridin induces apoptosis and autophagy through JNK1/2 pathway in human hepatoma cells. Hsieh, Ming-Ju; Chen, Mu-Kuan; Chen, Chih-Jung; Hsieh, Ming-Chang; Lo, Yu-Sheng; Chuang, Yi-Ching; C Report Apr 15, 2016 5646
Apoptosis induction of dehydrobruceine B on two kinds of human lung cancer cell lines through mitochondrial-dependent pathway. Zhao, Lijuan; Wen, Qing; Yang, Guotao; Huang, Zhuqing; Shen, Tao; Li, Haizhen; Ren, Dongmei Feb 15, 2016 4840
Apoptosis and necroptosis induced by stenodactylin in neuroblastoma cells can be completely prevented through caspase inhibition plus catalase or necrostatin-1. Polito, Letizia; Bortolotti, Massimo; Pedrazzi, Manuela; Mercatelli, Daniele; Battelli, Maria Giulia Report Jan 15, 2016 6189
A Computational Model for Investigating Tumor Apoptosis Induced by Mesenchymal Stem Cell-Derived Secretome. Hendrata, Melisa; Sudiono, Janti Jan 1, 2016 9426
Reactive Oxygen Species Regulate T Cell Immune Response in the Tumor Microenvironment. Chen, Xinfeng; Song, Mengjia; Zhang, Bin; Zhang, Yi Jan 1, 2016 7705
The Role of the Reactive Oxygen Species and Oxidative Stress in the Pathomechanism of the Age-Related Ocular Diseases and Other Pathologies of the Anterior and Posterior Eye Segments in Adults. Nita, Malgorzata; Grzybowski, Andrzej Jan 1, 2016 19608
Cell Death and Heart Failure in Obesity: Role of Uncoupling Proteins. Ruiz-Ramirez, Angelica; Lopez-Acosta, Ocarol; Barrios-Maya, Miguel Angel; El- Hafidi, Mohammed Jan 1, 2016 8518
Bothrops jararaca and Bothrops erythromelas Snake Venoms Promote Cell Cycle Arrest and Induce Apoptosis via the Mitochondrial Depolarization of Cervical Cancer Cells. Bernardes-Oliveira, Emanuelly; Gomes, Dayanne Lopes; Palomino, Gustavo Martelli; Farias, Kleber Juve Jan 1, 2016 5672
Exenatide Reduces Tumor Necrosis Factor-a-induced Apoptosis in Cardiomyocytes by Alleviating Mitochondrial Dysfunction. Cao, Yuan-Yuan; Chen, Zhang-Wei; Gao, Yan-Hua; Wang, Xing-Xu; Ma, Jian-Ying; Chang, Shu-Fu; Qian, Ju Report Dec 5, 2015 3840
Cytotoxic and anti-colorectal tumor effects of sulfated saponins from sea cucumber Holothuria moebii. Yu, Siran; Ye, Xuewei; Chen, Lu; Xie, Xin; Zhou, Qian; Lian, Xiao-Yuan; Zhang, Zhizhen Report Nov 15, 2015 5241
Artemisinin derivatives induce iron-dependent cell death (ferroptosis) in tumor cells. Ooko, Edna; Saeed, Mohamed E.M.; Kadioglu, Onat; Sarvi, Shabnam; Colak, Merve; Elmasaoudi, Kaoutar; Oct 15, 2015 7270
ETHYLENE GLYCOL AND PROPYLENE GLYCOL ETHERS--REPRODUCTIVE AND DEVELOPMENTAL TOXICITY/ETERY GLIKOLU ETYLENOWEGO I GLIKOLU PROPYLENOWEGO--TOKSYCZNOSC REPRODUKCYJNA I ROZWOJOWA. Starek-Swiechowicz, Beata; Starek, Andrzej Report Sep 1, 2015 8193
Insulin Neuroprotection and the Mechanisms. Yu, Li-Yun; Pei, Yu Report Jul 1, 2015 5342
Cell cycle arrest and induction of apoptosis by cajanin stilbene acid from Cajanus cajan in breast cancer cells. Fu, Yujie; Kadioglu, Onat; Wiench, Benjamin; Wei, Zuofu; Gao, Chang; Luo, Meng; Gu, Chengbo; Zu, Yua Report Apr 15, 2015 5431
G-protein Coupled Receptor 34 Knockdown Impairs the Proliferation and Migration of HGC-27 Gastric Cancer Cells In Vitro. Jin, Zhong-Tian; Li, Kun; Li, Mei; Ren, Zhi-Gang; Wang, Fu-Shun; Zhu, Ji-Ye; Leng, Xi-Sheng; Yu, Wei Report Apr 1, 2015 3007
Esculetin, a coumarin derivative, exerts in vitro and in vivo antiproliferative activity against hepatocellular carcinoma by initiating a mitochondrial-dependent apoptosis pathway. Wang, J.; Lu, M.L.; Dai, H.L.; Zhang, S.P.; Wang, H.X.; Wei, N. Report Mar 1, 2015 4895
Edaravone protects endotoxin-induced liver injury by inhibiting apoptosis and reducing proinflammatory cytokines. Zong, L.; Yu, Q.H.; Du, Y.X.; Deng, X.M. Report Mar 1, 2014 3488
The preliminary study of effects of tolfenamic acid on cell proliferation, cell apoptosis, and intracellular collagen deposition in keloid fibroblasts in vitro. Yi, Dan; Bihl, Ji; Newman, Mackenzie S.; Chen, Yanfang; Simman, Richard Report Jan 1, 2014 3842
Relation of cumulus cell status with single oocyte maturity, fertilization capability and patient age. Lourenco, Barbara; Sousa, Ana Paula; Almeida-Santos, Teresa; Ramalho-Santos, Joao Report Jan 1, 2014 3983
High glucose aggravates the detrimental effects of pancreatic stellate cells on beta-cell function. Zha, Min; Xu, Wei; Zhai, Qing; Li, Fengfei; Chen, Bijun; Sun, Zilin Report Jan 1, 2014 4479
AR-A 014418 used against GSK3beta downregulates expression of hnRNPA1 and SF2/ASF splicing factors. Yadav, Ajay K.; Vashishta, Vidhi; Joshi, Nidhi; Taneja, Pankaj Report Jan 1, 2014 4102
Coenzyme Q0 from Antrodia cinnamomea in submerged cultures induces reactive oxygen species-mediated apoptosis in A549 human lung cancer cells. Chung, Cheng-Han; Yeh, Szu-Chien; Chen, Chun-Jen; Lee, Kung-Ta Clinical report Jan 1, 2014 5053
Rhein induces a necrosis-apoptosis switch in pancreatic acinar cells. Zhao, Xianlin; Li, Juan; Zhu, Shifeng; Liu, Yiling; Zhao, Jianlei; Wan, Meihua; Tang, Wenfu Clinical report Jan 1, 2014 3227
Brazilian red propolis induces apoptosis-like cell death and decreases migration potential in bladder cancer cells. Begnini, Karine Rech; de Leon, Priscila Marques Moura; Thurow, Helena; Schultze, Eduarda; Campos, Vi Clinical report Jan 1, 2014 6056
Up-regulation of insulin-like growth factor binding protein-3 by apigenin leads to growth inhibition and apoptosis of 22Rv1 xenograft in athymic nude mice. Dec 1, 2013 426
Use of bisphosphonates in veterinary oncology/Emprego dos bisfosfonatos em oncologia veterinaria/Uso de bisfosfonatos en oncologia veterinaria. Jark, Paulo Cesar; De Nardo, Carla Daniela Dan; Bernabe, Caio Galera; Pereira, Dayane Cristina Lenha Sep 1, 2013 5621
Scutellaria barbata D. Don extract synergizes the antitumor effects of low dose 5-fluorouracil through induction of apoptosis and metabolism. Xu, Huanli; Jinmei, Yu; Sun, Yan; Xu, Xiaona; Li, Li; Xue, Ming; Du, Guanhua Report Jul 15, 2013 4814
Aging of human epidermis: reversal of aging changes correlates with reversal of keratinocyte fas expression and apoptosis. Brief article Jun 1, 2013 179
Isoformononetin, a methoxydaidzein present in medicinal plants, reverses bone loss in osteopenic rats and exerts bone anabolic action by preventing osteoblast apoptosis. Srivastava, K.; Tyagi, A.M.; Khan, K.; Dixit, M.; Lahiri, S.; Kumar, A.; Changkija, B.; Khan, M.P.; Report Apr 15, 2013 7564
Formaldehyde and epigenetic alterations: microRNA changes in the nasal epithelium of nonhuman primates. Rager, Julia E.; Moeller, Benjamin C.; Doyle-Eisele, Melanie; Kracko, Dean; Swenberg, James A.; Fry, Report Mar 1, 2013 9210
Isothiocyanates from cruciferous vegetables may be useful for acute lymphoblastic leukaemia. Report Jan 1, 2013 481
The effect of intravitreal bevacizumab on apoptosis of rat retina cells/Intravitreal bevacizumabm sican retina hucrelerinde apoptozis uzerine etkileri. Kayikcioglu, Ozcan; Vatansever, Seda; Topcu, Ismet; Aydemir, Isil; Bilecenoglu, Tugce; Kahvecioglu, Report Jan 1, 2013 4309
[alpha]-Santalol, a derivative of sandalwood oil, induces apoptosis in human prostate cancer cells by causing caspase-3 activation. Bommareddy, Ajay; Rule, Brittny; VanWert, Adam L.; Santha, Sreevidya; Dwivedi, Chandradhar Report Jun 15, 2012 5180
Induction of apoptosis against cancer cell lines by four ascomycetes (endophytes) from Malaysian rainforest. Hazalin, Nurul Aqmar Mohamad Nor; Ramasamy, Kalavathy; Lim, Siong Meng; Cole, Anthony L.J.; Majeed, Report May 15, 2012 6919
Alkaloid fraction of jarong (Achyranthes aspera Linn) leaf induced apoptosis breast cancer cell through p53 pathways. Adnyana, Dewa Putu Anom; Meles, I.D.K.; Meles, Wurlina Report Mar 1, 2012 2104
The signaling mechanism of TGF-[[beta].sub.1] induced bovine mammary epithelial cell apoptosis. Di, He-Shuang; Wang, Li-Gang; Wang, Gen-Lin; Zhou, Lei; Yang, Yuan-Yuan Report Mar 1, 2012 3577
Neuroprotection of the leaf and stem of vids amurensis and their active compounds against ischemic brain damage in rats and excitotoxicity in cultured neurons. Kima, Joo Youn; Jeong, Ha Yeon; Lee, Hong Kyu; Kim, SeungHwan; Hwang, Bang Yeon; Bae, KiHwan; Seong, Report Feb 15, 2012 7060
Adenomatoid odontogenic tumor-hamartoma/cyst or true neoplasm; a Bcl-2 immunohistochemical analysis. Anand Tegginamani, S.; Shailesh, Kudva; Shruthi D.K.; Karthik, B.; Vanishree Hargavannar, C. Report Jan 1, 2012 2738
Influence of nitric oxide on steroid synthesis, growth and apoptosis of Buffalo (Bubalus bubalis) granulosa cells in vitro. Dubey, Pawan K.; Tripathi, Vrajesh; Singh, Ram Pratap; Sastry, K.V.H.; Sharma, G. Taru Report Sep 1, 2011 4250
Breast cancer: prevention, detection targeting molecular markers. Jurasunas, Serge Report Aug 1, 2011 4585
Effects of erythropoietin on cell death following of renal ischemic reperfusion in rats. Neshatgharamaleki, Mehrdad; Doustar, Yousef; Mousavi, Ghafor; Mohajeri, Daryoush; Rezaii, Ali; Nazer Report Jun 1, 2011 2663
Kava extract, an herbal alternative for anxiety relief, potentiates acetaminophen-induced cytotoxicity in rat hepatic cells. Yang, Xi; Salminen, William F. Report May 15, 2011 6650
Do you know your sex hormone status? White, Zach Report May 1, 2011 2617
Tanshinone IIA increases recruitment of bone marrow mesenchymal stem cells to infarct region via up-regulating stromal cell-derived factor-1/CXC chemokine receptor 4 axis in a myocardial ischemia model. Tong, Yinghui; Xu, Wei; Han, Hongcan; Chen, Yan; Yang, Jun; Qiao, Hongxiang; Hong, Dongsheng; Wu, Yo Report Apr 15, 2011 5105
Therapeutic hypothermia in acute stroke. Klassman, Lynn Report Apr 1, 2011 6335
Multiple sclerosis. Santelli, Jeanine Seguin Brief article Mar 22, 2011 218
Proteomic identification of proteins involved in the anticancer activities of oridonin in HepG2 cells. Wang, Hui; Ye, Yan; Pan, Si-Yuan; Zhu, Guo-Yuan; Li, Ying-Wei; Fong, David W.F.; Yu, Zhi-Ling Report Jan 15, 2011 5971
S-allylcysteine reduces the MPTP-induced striatal cell damage via inhibition of pro-inflammatory cytokine tumor necrosis factor-[alpha] and inducible nitric oxide synthase expressions in mice. Garcia, Esperanza; Villeda-Hernandez, Juana; Pedraza-Chaverri, Jose; Maldonado, Perla D.; Santamaria Report Dec 15, 2010 5301
Anticancer activity of the Uncaria tomentosa (Willd.) DC. preparations with different oxindole alkaloid composition. Pilarski, Radoslaw; Filip, Beata; Wietrzyk, Joanna; Kuras, Mieczyslaw; Gulewicz, Krzysztof Report Dec 1, 2010 7298
How to target mutant p53 in a case of multiple cancer recurrence. Jurasunas, Serge; Taylor, Olga Galkina Report Aug 1, 2010 2510
Cardioprotective properties of Crataegus oxycantha extract against ischemia-reperfusion injury. Swaminathan, J.K.; Khan, M.; Mohan, I.K.; Selvendiran, K.; Devaraj, S. Niranjali; Rivera, B.K.; Kupp Report Aug 1, 2010 5761
Selective induction of apoptosis in glioma tumour cells by a Gynostemma pentaphyllum extract. Schild, L.; Chen, B.H.; Makarov, P.; Kattengell, K.; Heinitz, K.; Keilhoff, G. Report Jul 1, 2010 5891
A novel polysaccharide, isolated from Angelica sinensis (Oliv.) Diels induces the apoptosis of cervical cancer HeLa cells through an intrinsic apoptotic pathway. Cao, W.; Li, X.-Q.; Wang, X.; Fan, H.-T.; Zhang, X.-N.; Hou, Y.; Liu, S.-B.; Mei, Q.-B. Report Jul 1, 2010 5447
Ardipusilloside I purified from Ardisia pusilla competitively binds VEGFR and induces apoptosis in NCI-H460 cells. Zhang, Yanmin; Qu, Youle; Zhang, Jie; Wang, Xiaojuan Report Jun 1, 2010 4684
Icariin isolated from Epimedium pubescens regulates osteoblasts anabolism through BMP-2, SMAD4, and Cbfa1 expression. Hsieh, Tsai-Pei; Sheu, Shiow-Yunn; Sun, Jui-Sheng; Chen, Ming-Hong; Liu, Man-Hai Report May 1, 2010 7105
The alkaloid berberine inhibits the growth of anoikis-resistant MCF-7 and MDA-MB-231 breast cancer cell lines by inducing cell cycle arrest. Kim, J.B.; Yu, J.-H.; Ko, E.; Lee, K.-W.; Song, A.K.; Park, S.Y.; Shin, I.; Han, W.; Noh, D.Y. Report May 1, 2010 3471
(-)-Epigallocatechin-3-gallate downregulates Pg-P and BCRP in a tamoxifen resistant MCF-7 cell line. Farabegoli, F.; Papi, A.; Bartolini, G.; Ostan, R.; Orlandi, M. Report Apr 1, 2010 4898
Nanocapsular forms of preparations in preclinical studies. Mansharipova, Almagul; Tokeshova, Liza; Abllayuly, Zhangentkhan; Dzhusipov, Alihan; Shokareva, Galin Brief article Apr 1, 2010 233
Role of cyclin inhibitor protein p21 in the inhibition of HCT116 human colon cancer cell proliferation by American ginseng (Panax quinquefolius) and its constituents. King, M.L.; Murphy, L.L. Clinical report Mar 1, 2010 6375
Beyond obesity: the diagnosis and pathophysiology of metabolic syndrome. Gade, Wayne; Schmit, Jessica; Collins, Melissa; Gade, Jean Report Jan 1, 2010 5243
The role of glycogen synthase kinase-3 on muscle hypertrophy pathways modulation and the influence of resistance exercise on this signaling/A participacao da glicogenio sintase cinase 3 na modulacao de vias hipertroficas musculares e as influencias exercidas pelo exercicio de forca nestas sinalizacoes. Aldenucci, Bruno Gil; Hoinaski, Luis Fernando; Nunes, Everson Araujo Jan 1, 2010 5506
Indigowood root extract protects hematopoietic cells, reduces tissue damage and modulates inflammatory cytokines after total-body irradiation: does indirubin play a role in radioprotection? You, Weir Chiang; Lin, Wen Chuan; Huang, Jia Tsz; Hsieh, Chang Chi Report Dec 1, 2009 5324
Natural therapeutics: calorie restriction mimetics. Holt, Stephen Report Oct 1, 2009 3572
Protection of hippocampal slices against hypoxia/hypoglycemia injury by a Gynostemma pentaphyllum extract. Schild, L.; Roth, A.; Keilhoff, G.; Gardemann, A.; Brodemann, R. Report Aug 1, 2009 5037
Neuronal apoptosis: signal and cell diversity/Apoptosis neuronal: la diversidad de senales y de tipos celulares. Becerra, Lina Vanessa; Pimienta, Hernan Jose Jan 1, 2009 6639
Beneficial actions of citrus polymethoxy flavonoids in treating acne. Sato, Takashi; Ito, Akira Jun 1, 2008 3762
How genetics and environment contribute to athletic prowess and compensation for disease deficiencies. Sauter, Edward R. Jan 1, 2008 3292
Programmed cell death in the apical ganglion during larval metamorphosis of the marine mollusc Ilyanassa obsoleta. Gifondorwa, David J.; Leise, Esther M. Apr 1, 2006 7899
Induction of inflammation by West Nile virus capsid through the caspase-9 apoptotic pathway. (Research). Weiner, David B. Dec 1, 2002 3687
Internucleosomal DNA fragmentation in apoptotic myocytes. Linfert, Douglas R.; Chen, Chunguang; Ma, Lijie; Lai, Tianjie; Tsongalis, Gregory J. Dec 1, 1997 2582

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |