Printer Friendly

Browse MicroRNA topic

Physiological aspects subtopic

Articles

1-149 out of 149 article(s)
Title Author Type Date Words
SNHG5/miR-299-5p/ATF2 Axis as a Biomarker in Immune Microenvironment of Intervertebral Disc Degeneration. Shi, Yu; Guo, Rong; Zeng, Yanyan; Fang, Qian; Wang, Xianglong; Liu, Wei; Huang, Guozhi Jun 23, 2022 6177
miR-155: An Important Role in Inflammation Response. Hu, Jingyan; Huang, Songli; Liu, Xiaoli; Zhang, Yuan; Wei, Shengli; Hu, Xiuhua Apr 6, 2022 10515
Biosynthesis of Secondary Metabolites Based on the Regulation of MicroRNAs. Hossain, Rajib; Quispe, Cristina; Saikat, Abu Saim Mohammad; Jain, Divya; Habib, Arslan; Janmeda, Pr Report Mar 4, 2022 10757
Integrated miRNA-mRNA Expression Profiles Revealing Key Molecules in Ovarian Cancer Based on Bioinformatics Analysis. Li, Chao; Hong, Zhantong; Ou, Miaoling; Zhu, Xiaodan; Zhang, Linghua; Yang, Xingkun Report Oct 25, 2021 3871
Propranolol Suppresses Proliferation and Migration of HUVECs through Regulation of the miR-206/VEGFA Axis. Zhang, Ting; Qian, Yingying; Yuan, Chunyu; Wu, Yafen; Qian, Hua; Lu, Hui; Hu, Cui Report Oct 16, 2021 5752
miR-216b Downregulates Intestinal IL2RB to Inhibit the Invasion of Echinococcus granulosus Eggs in the Kazakh Sheep. Report Oct 3, 2021 3537
The Effect of miR-1468 on Growth Hormone in Pituitary Cells of Yanbian Yellow Cattle. Report Aug 31, 2021 3776
miR-22-3p Suppresses Adipocyte Formation of Telomerase Transformed Mesenchymal Stromal Cells (iMSC3) by Regulating Non-targeted MAPK Signaling Pathway. Report Aug 31, 2021 3616
circGLI3 Inhibits Oxidative Stress by Regulating the miR-339-5p/VEGFA Axis in IPEC-J2 Cells. Li, Zhi-xin; Wang, Li-xue; Zhang, Yu; Chen, Wei; Zeng, Yong-qing Report Aug 12, 2021 6225
Construction of a Potentially Functional circRNA-miRNA-mRNA Network in Intervertebral Disc Degeneration by Bioinformatics Analysis. Huo, Zhenxin; Li, Hao; Tian, Lijun; Li, Jianhua; Zhang, Kaihui; Li, Zhenhua; Li, Guowang Report Aug 4, 2021 4306
Prediction of a Potential Mechanism of Intervertebral Disc Degeneration Based on a Novel Competitive Endogenous RNA Network. Huang, Junshen; Li, Yuxi; Ye, Ziwei; Cheng, Ziying; Huang, Jiajun; Lu, Shixin; Su, Kaihui Report Jun 30, 2021 8226
miR-458b-5p regulates ovarian granulosa cells proliferation through Wnt/[beta]-catenin signaling pathway by targeting catenin beta-1. Wang, Wenwen; Teng, Jun; Han, Xu; Zhang, Shen; Zhang, Qin; Tang, Hui Report Jun 1, 2021 4675
Mechanistic Investigation on the Regulation of FABP1 by the IL-6/miR-603 Signaling in the Pathogenesis of Hepatocellular Carcinoma. Lin, Ye-xin; Wu, Xiong-bo; Zheng, Chu-wei; Zhang, Qing-lin; Zhang, Guo-qiang; Chen, Ke; Zhan, Qiang Report May 17, 2021 7145
ssc-miR-185 targets cell division cycle 42 and promotes the proliferation of intestinal porcine epithelial cell. Wang, Wei; Wang, Pengfei; Xie, Kaihui; Luo, Ruirui; Gao, Xiaoli; Yan, Zunqiang; Huang, Xiaoyu; Yang, Report May 1, 2021 5108
MicroRNA-302b mitigates renal fibrosis via inhibiting TGF-[beta]/Smad pathway activation. Sun, Mengkui; Zhou, Wei; Yao, Fei; Song, Jianming; Xu, Yanan; Deng, Zhimei; Diao, Hongwang; Li, Shou Feb 19, 2021 5170
Regulation of chicken vanin1 gene expression by peroxisome proliferators activated receptor [alpha] and miRNA-181a-5p. Wang, Zhongliang; Yu, Jianfeng; Hua, Nan; Li, Jie; Xu, Lu; Yao, Wen; Gu, Zhiliang Report Jan 27, 2021 7650
miR-296-5p Inhibits the Secretion of Pulmonary Surfactants in Pulmonary Epithelial Cells via the Downregulation of Wnt7b/? -Catenin Signaling. Zhang, Ying-Hui; Chen, Ai-Ling; Yu, Ren-Qiang; Jia, Bei-Bei; Ye, Dan-Ni; Wang, Min; Mei, Ying-Zi Report Jan 5, 2021 5632
Overexpression Effects of miR-424 and BMP2 on the Osteogenesis of Wharton's Jelly-Derived Stem Cells. Fallah, Asghar; Alipour, Mahdieh; Jamali, Zahra; Farjadfar, Akbar; Roshangar, Leila; Partovi Nasr, M Report Jan 1, 2021 6833
Integrated miRNA-mRNA Expression Profiles Revealing Key Molecules in Ovarian Cancer Based on Bioinformatics Analysis. Li, Chao; Hong, Zhantong; Ou, Miaoling; Zhu, Xiaodan; Zhang, Linghua; Yang, Xingkun Report Jan 1, 2021 3870
Influence of miR-1 on Nerve Cell Apoptosis in Rats with Cerebral Stroke via Regulating ERK Signaling Pathway. Jiang, Yuanding; Wang, Tao; He, Jian; Liao, Quan; Wang, Jingjing Report Jan 1, 2021 4791
circGLI3 Inhibits Oxidative Stress by Regulating the miR-339-5p/VEGFA Axis in IPEC-J2 Cells. Li, Zhi-xin; Wang, Li-xue; Zhang, Yu; Chen, Wei; Zeng, Yong-qing Report Jan 1, 2021 6225
Construction of a Potentially Functional circRNA-miRNA-mRNA Network in Intervertebral Disc Degeneration by Bioinformatics Analysis. Huo, Zhenxin; Li, Hao; Tian, Lijun; Li, Jianhua; Zhang, Kaihui; Li, Zhenhua; Li, Guowang Report Jan 1, 2021 4307
Prediction of a Potential Mechanism of Intervertebral Disc Degeneration Based on a Novel Competitive Endogenous RNA Network. Huang, Junshen; Li, Yuxi; Ye, Ziwei; Cheng, Ziying; Huang, Jiajun; Lu, Shixin; Su, Kaihui Report Jan 1, 2021 8226
Role of SNPs in the Biogenesis of Mature miRNAs. Wang, Ying; Ru, Jidong; Meng, Xianglian; Song, Jianhua; Jiang, Qingfeng; Li, Shengqing; Jiang, Jiule Report Jan 1, 2021 7139
miR-125a-5p Regulates Osteogenic Differentiation of Human Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells under Oxidative Stress. Ye, Yongheng; Liu, Quan; Li, Changzhao; He, Peiheng Report Jan 1, 2021 4438
Mechanistic Investigation on the Regulation of FABP1 by the IL-6/miR-603 Signaling in the Pathogenesis of Hepatocellular Carcinoma. Lin, Ye-xin; Wu, Xiong-bo; Zheng, Chu-wei; Zhang, Qing-lin; Zhang, Guo-qiang; Chen, Ke; Zhan, Qiang Report Jan 1, 2021 7146
Identification of MicroRNAs in Taxillus chinensis (DC.) Danser Seeds under Cold Stress. Fu, Jine; Wan, Lingyun; Song, Lisha; He, Lili; Jiang, Ni; Long, Hairong; Huo, Juan Report Jan 1, 2021 6998
MicroRNA-210-3p Promotes Chondrogenic Differentiation and Inhibits Adipogenic Differentiation Correlated with HIF-3? Signalling in Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells. Yang, Meng; Yan, Xin; Yuan, Fu-Zhen; Ye, Jing; Du, Ming-Ze; Mao, Zi-Mu; Xu, Bing-Bing Report Jan 1, 2021 4050
Expression of miR-93-5p as a Potential Predictor of the Severity of Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension. Gong, Juanni; Yang, Yuanhua; Wang, Jianfeng; Li, Yidan; Guo, Xiaojuan; Huang, Qiang; Kuang, Tuguang; Report Jan 1, 2021 4996
miRNA-mRNA Regulatory Network Reveals miRNAs in HCT116 in Response to Folic Acid Deficiency via Regulating Vital Genes of Endoplasmic Reticulum Stress Pathway. Lu, Lin; Zhao, Hongbo; Liu, Jianjun; Zhang, Yuwen; Wang, Xu Report Jan 1, 2021 8015
Deep Sequencing of the Rat MCAO Cortexes Reveals Crucial circRNAs Involved in Early Stroke Events and Their Regulatory Networks. Wang, Chengtan; Yang, Yuying; Xu, Mengsi; Mao, Fuxiu; Yang, Peng; Yuan, Shan; Gao, Rui Jan 1, 2021 10703
Role of Plasma Soluble Lectin-Like Oxidized Low-Density Lipoprotein Receptor-1 and microRNA-98 in Severity and Risk of Coronary Artery Disease. Sheikh, Md Sayed Ali Report Jan 1, 2021 5705
miR-19a-3p Functions as an Oncogene by Regulating FBXO32 Expression in Multiple Myeloma. Li, Ying; Gao, Song; Xue, Wenjing; Ma, Yanna; Meng, Yuesheng; Zhang, Dawei Report Jan 1, 2021 3361
The Role of miR-23b in Cancer and Autoimmune Disease. Guo, Yu-Xin; Wang, Na; Wu, Wen-Cheng; Li, Cui-Qin; Chen, Rui-Heng; Zhang, Yuan; Li, Xing Jan 1, 2021 8535
Microarray and Bioinformatics Analysis of Differentially-Expressed MicroRNAs in Wnt/-Catenin Signaling-Activated Bovine Skeletal Muscle Satellite Cells. Report Dec 31, 2020 5903
Association of Exosomal miR-34a with Markers of Dyslipidemia and Endothelial Dysfunction in Children and Adolescents with T1DM. Ibrahim, Alshaymaa A.; Wahby, Aliaa A.; Ashmawy, Ingy; Saleh, Rehan M.; Soliman, Hend Report Dec 1, 2020 4913
Role of microRNAs in myogenesis and their effects on meat quality in pig--A review. Iqbal, Ambreen; Ping, Jiang; Ali, Shaokat; Zhen, Gao; Juan, Liu; Kang, Jin Zi; Ziyi, Pan; Huixian, L Report Dec 1, 2020 9828
Downregulated miR-204 Promotes Skeletal Muscle Regeneration. Tan, Ya; Shen, Linyuan; Gan, Mailin; Fan, Yuan; Cheng, Xiao; Zheng, Ting; Niu, Lili Report Nov 17, 2020 4746
Exosomal miR-22-3p Derived from Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps Regulates Vascular Permeability by Targeting VE-Cadherin. Zhang, Wei; Zhang, Ting; Yan, Yongbing; Zhang, Jie; Zhou, Yong; Pei, Yinyin; Yao, Li Report Nov 12, 2020 6013
Comparison of MicroRNA Transcriptomes Reveals the Association between MiR- 148a-3p Expression and Rumen Development in Goats. Zhong, Tao; Wang, Cheng; Hu, Jiangtao; Chen, Xiaoyong; Niu, Lili; Zhan, Siyuan; Wang, Linjie; Guo, J Report Nov 1, 2020 6714
MicroRNAs regulate granulosa cells apoptosis and follicular development--A review. Gong, Zhuandi; Yang, Juan; Bai, Shengju; Wei, Suocheng Report Nov 1, 2020 7674
Coordinated alteration of mRNA-microRNA transcriptomes associated with exosomes and fatty acid metabolism in adipose tissue and skeletal muscle in grazing cattle. Muroya, Susumu; Ogasawara, Hideki; Nohara, Kana; Oe, Mika; Ojima, Koichi; Hojito, Masayuki Report Nov 1, 2020 8232
miR-425-5p Acts as a Molecular Marker and Promoted Proliferation, Migration by Targeting RNF11 in Hepatocellular Carcinoma. Rao, Dan; Guan, Songmei; Huang, Junwei; Chang, Qing; Duan, Shigang Report Oct 17, 2020 5709
Double-Targeted Knockdown of miR-21 and CXCR4 Inhibits Malignant Glioma Progression by Suppression of the PI3K/AKT and Raf/MEK/ERK Pathways. Liu, Feijiao; Yang, Bo Report Oct 15, 2020 6800
ssc-miR-451 Regulates Porcine Primary Adipocyte Differentiation by Targeting ACACA. Gan, Mailin; Shen, Linyuan; Fan, Yuan; Tan, Ya; Liu, Lin; Chen, Lei; Zhao, Ye; Niu, Lili; Tang, Guoq Oct 1, 2020 5755
MiR-143 Regulates Milk Fat Synthesis by Targeting Smad3 in Bovine Mammary Epithelial Cells. Zhang, Li; Wu, Zhang-Qing; Wang, Yu-Juan; Wang, Meng; Yang, Wu-Cai Report Sep 1, 2020 3685
CircRNA-1926 Promotes the Differentiation of Goat SHF Stem Cells into Hair Follicle Lineage by miR-148a/b-3p/CDK19 Axis. Yin, Rong H.; Zhao, Su J.; Jiao, Qian; Wang, Ze Y.; Bai, Man; Fan, Yi X.; Zhu, Yu B. Report Sep 1, 2020 6270
Identification of the Key microRNAs and miRNA-mRNA Interaction Networks during the Ovarian Development of Hens. Li, Jing; Li, Chong; Li, Qi; Wen-Ting; Li, Hong; Li, Guo-Xi; Kang, Xiang-Tao; Liu, Xiao-Jun; Tian, Y Report Sep 1, 2020 5216
miRNA-10a-5p Alleviates Insulin Resistance and Maintains Diurnal Patterns of Triglycerides and Gut Microbiota in High-Fat Diet-Fed Mice. Guo, Yawei; Zhu, Xiaohui; Zeng, Sha; He, Mingyi; Xing, Xiurong; Wang, Changyuan Aug 31, 2020 3983
Construction of a MicroRNA-mRNA Network Underlying Decidualized Endometriotic Cyst Stromal Cells Using Bioinformatics Analysis. Li, Junzui; Zhao, Bin; Yang, Cui; Chen, Qionghua Report Aug 31, 2020 4367
MicroRNA-19a Targets Fibroblast Growth Factor-Inducible Molecule 14 and Prevents Tubular Damage in Septic AKI. Hong, Jun; Hu, Bang-Chuan; Xu, Liang; Zheng, Yang; Shao, Zi-Qiang; Zhang, Run; Yang, Xiang-Hong; Sun Report Jul 31, 2020 5459
MicroRNA Milk Exosomes: From Cellular Regulator to Genomic Marker. Cintio, Michela; Polacchini, Giulia; Scarsella, Elisa; Montanari, Tommaso; Stefanon, Bruno; Colitti, Jul 1, 2020 10766
Analysis of Transcriptome and miRNAome in the Muscle of Bamei Pigs at Different Developmental Stages. Wu, Guofang; Ma, Lin; Wang, Lei; Zhou, Jiping; Ma, Yuhong; Yang, Chen Jul 1, 2020 8680
Expression Profiles and Ontology Analysis of Circular RNAs in a Mouse Model of Myocardial Ischemia/Reperfusion Injury. Sun, Zhaoqing; Yu, Tongtong; Jiao, Yundi; He, Dongxu; Wu, Jiake; Duan, Weili; Sun, Zhijun Jun 30, 2020 4474
Bioinformatical Analysis of miRNA-mRNA Interaction Network Underlying Macrophage Aging and Cholesterol-Responsive Difference between Young and Aged Macrophages. Li, Jianqing; Yin, Xue; Zhang, Bingyu; Li, Chen; Lu, Peirong Jun 30, 2020 4909
MikroRNA'larin Parazitolojideki Yeri/The Role of MicroRNAs in Parasitology. Bagci, Ozlem Ulusan; Caner, Ayse Jun 1, 2020 4585
Circulating miR-34a and Bone Mineral Density of Brazilian Very-Old Adults. Nobrega, Otavio T.; Morais-Junior, Gilberto S.; Viana, Nayara I.; Reis, Sabrina T.; Perez, Diego I.V May 31, 2020 5317
Arginine Supply Impacts the Expression of Candidate microRNA Controlling Milk Casein Yield in Bovine Mammary Tissue. Zhang, Xin; Wang, Yifan; Wang, Mengzhi; Zhou, Gang; Chen, Lianmin; Ding, Luoyang; Bu, Dengpan; Loor, Report May 1, 2020 7080
The Construction and Analysis of the Aberrant lncRNA-miRNA-mRNA Network in Adipose Tissue from Type 2 Diabetes Individuals with Obesity. Hu, Wei; Ding, Yuanlin; Wang, Shu; Xu, Lin; Yu, Haibing Apr 30, 2020 7238
Meta-Analysis of the Potential Role of miRNA-21 in Cardiovascular System Function Monitoring. Krzywinska, Olga; Bracha, Marietta; Jeanniere, Caroline; Recchia, Emeline; Kornatowska, Kornelia Kcd Apr 30, 2020 4673
Identification of Differentially Expressed MicroRNAs and Their Potential Target Genes in Adipose Tissue from Pigs with Highly Divergent Backfat Thickness. Xing, Kai; Zhao, Xitong; Liu, Yibing; Zhang, Fengxia; Tan, Zhen; Qi, Xiaolong; Wang, Xiangguo; Ni, H Report Apr 1, 2020 5732
The Therapeutic Potential of MicroRNAs in Atrial Fibrillation. Xu, Xiaona; Zhao, Zhiqiang; Li, Guangping Mar 31, 2020 4868
Identification and Profiling of Pituitary microRNAs of Sheep during Anestrus and Estrus Stages. Ullah, Yaseen; Li, Cunyuan; Li, Xiaoyue; Ni, Wei; Yao, Rui; Xu, Yueren; Quan, Renzhe; Li, Huixiang; Report Mar 1, 2020 7186
Integrated Analysis of miRNA-mRNA Network Reveals Different Regulatory Patterns in the Endometrium of Meishan and Duroc Sows during Mid-Late Gestation. Yang, Kaijie; Wang, Jue; Wang, Kejun; Luo, Yabiao; Tang, Qiguo; Liu, Ximing; Fang, Meiying Report Mar 1, 2020 8859
MicroRNA and Cardiovascular Diseases. Cakmak, Huseyin Altug; Demir, Mehmet Mar 1, 2020 10358
MiRNAs and mRNAs Analysis during Abdominal Preadipocyte Differentiation in Chickens. Ma, Xiangfei; Sun, Junwei; Zhu, Shuaipeng; Du, Zhenwei; Li, Donghua; Li, Wenting; Li, Zhuanjian; Tia Report Mar 1, 2020 7456
Knockdown of the Long Noncoding RNA LUCAT1 Inhibits High-Glucose-Induced Epithelial-Mesenchymal Transition through the miR-199a-5p-ZEB1 Axis in Human Renal Tubular Epithelial Cells. Zhang, Li-Cai; Wei, Zong-Bin; Tang, Shui-Fu Report Jan 1, 2020 4562
miR-1929-3p Overexpression Alleviates Murine Cytomegalovirus-Induced Hypertensive Myocardial Remodeling by Suppressing Ednra/NLRP3 Inflammasome Activation. Wang, YongJia; Huang, Zhen; Zhong, Hua; Wang, LaMei; Xi, DongMei; Shi, YunZhong; Zhou, Wei Report Jan 1, 2020 6876
Noncoding RNAs in Vascular Aging. Cao, Qidong; Wu, Jiuping; Wang, Xiaoli; Song, Chunli Jan 1, 2020 11638
Expression of Serum Exosomal miRNA 122 and Lipoprotein Levels in Dogs Naturally Infected by Leishmania infantum: A Preliminary Study. Loria, Antonio Di; Dattilo, Vincenzo; Santoro, Domenico; Guccione, Jacopo; De Luca, Adriana; Ciarame Report Jan 1, 2020 5087
Green Tea Prevents NAFLD by Modulation of miR-34a and miR-194 Expression in a High-Fat Diet Mouse Model. Torres, L.F.; Cogliati, B.; Otton, R. Dec 31, 2019 7825
Noncoding RNA Regulation of Dormant States in Evolutionarily Diverse Animals. Reynolds, Julie A. Oct 1, 2019 14090
Emergence of MicroRNAs as Key Players in Cancer Cell Metabolism. Subramaniam, Sugarniya; Jee, Varinder; Clements, Judith A.; Gunter, Jennifer H.; Batra, Jyotsna Sep 1, 2019 8169
Effect of Hypoxia-Induced MicroRNA-210 Expression on Cardiovascular Disease and the Underlying Mechanism. Guan, Yinuo; Song, Xianjing; Sun, Wei; Wang, Yiran; Liu, Bin Jun 30, 2019 9555
The Emerging Perspective of Morphine Tolerance: MicroRNAs. Zhang, Teng J.; Qiu, Yong; Hua, Zhen May 31, 2019 6528
MiR-21-3p Plays a Crucial Role in Metabolism Alteration of Renal Tubular Epithelial Cells during Sepsis Associated Acute Kidney Injury via AKT/CDK2-FOXO1 Pathway. Lin, Zhuoyong; Liu, Zhongwei; Wang, Xi; Qiu, Chuan; Zheng, Shixiang May 31, 2019 6739
MicroRNA in Acupuncture Studies: Does Small RNA Shed Light on the Biological Mechanism of Acupuncture? Ko, Jade Heejae; Kim, Seung-Nam Apr 30, 2019 4923
One-Carbon Metabolism Links Nutrition Intake to Embryonic Development via Epigenetic Mechanisms. Wu, Si; Zhang, Jun; Li, Feifei; Du, Wei; Zhou, Xin; Wan, Mian; Fan, Yi; Xu, Xin; Zhou, Xuedong; Zhen Mar 31, 2019 6735
Upregulation of miR-210 promotes differentiation of mesenchymal stem cells (MSCs) into osteoblasts. Asgharzadeh, Ali; Alizadeh, Shaban; Keramati, Mohammad Reza; Soleimani, Masoud; Atashi, Amir; Edalat Report Nov 1, 2018 4842
Knockdown of long non-coding RNA ANRIL inhibits tumorigenesis in human gastric cancer cells via microRNA-99a-mediated down-regulation of BMI1. Liu, Pei; Zhang, Mingming; Niu, Qinghui; Zhang, Fengjuan; Yang, Yuling; Jiang, Xiangjun Report Oct 1, 2018 5204
Investigation of miR-155 and miR-758 Expression Levels in Peripheral Blood of Alzheimer's Disease Patients/ Alzheimer Hastalarinin Periferik Kanlarinda miR-155 ve miR-758 Anlatim Duzeylerinin Incelenmesi. Ozer, Ebru; Guven, Gamze; Lohmann, Ebba; Gulec, Cagri; Erginel-Unaltuna, Nihan Aug 1, 2018 2041
The Assessment of microRNA Role in Kidney Transplantation. Kocyigit, Asli Ozkizilcik; Soyoz, Mustafa; Ayna, Tulay Kilicaslan Jun 1, 2018 3051
Hints of altered microRNA expression in women exposed to EDCs. May 1, 2018 1880
Estimation Micr-RNAl46a Gene Polymorphism in Breast Cancer Tissue. Al-Terehi, Mona N.; Abd-Alhaleem, Israa; Abidali, Mohammed R.; Al-Qiam, Zahraa H.; Al-Saadi, Ali H. Report Mar 1, 2018 2869
Comparative Analysis of miRNA-Target Prediction Algorithms with Experimentally Positive Data in C. elegans and R. norvegicus Genomes. Das, Shibsankar; Mandal, Debabrata; Mandal, Uttam Roy Report Mar 1, 2018 3286
MiR-30a: A Novel Biomarker and Potential Therapeutic Target for Cancer. Jiang, Lin-hong; Zhang, He-da; Tang, Jin-hai Jan 1, 2018 5942
The Molecular Basis and Therapeutic Potential of Let-7 MicroRNAs against Colorectal Cancer. Mizuno, Rei; Kawada, Kenji; Sakai, Yoshiharu Jan 1, 2018 5388
MicroRNA-155-5p Overexpression in Peripheral Blood Mononuclear Cells of Chronic Lymphocytic Leukemia Patients Is a Novel, Independent Molecular Biomarker of Poor Prognosis. Papageorgiou, Sotirios G.; Kontos, Christos K.; Diamantopoulos, Marios A.; Bouchla, Anthi; Glezou, E Jan 1, 2018 6331
Follistatin-Like 1 Is Downregulated in Morbidly and Super Obese Central-European Population. Horak, Martin; Kuruczova, Daniela; Zlamal, Filip; Tomandl, Josef; Bienertova-Vasku, Julie Jan 1, 2018 5706
Emerging Role of mTOR Signaling-Related miRNAs in Cardiovascular Diseases. Samidurai, Arun; Kukreja, Rakesh C.; Das, Anindita Jan 1, 2018 20656
The Role of miRNA-132 against Apoptosis and Oxidative Stress in Heart Failure. Liu, Xuelei; Tong, Zhou; Chen, Keyan; Hu, Xiaofang; Jin, Hongxu; Hou, Mingxiao Jan 1, 2018 4089
Effect of pre-miRNA-1658 gene polymorphism on chicken growth and carcass traits. Shi, Jianzhou; Sun, Guirong Report Apr 1, 2017 4924
The miRNAomes in Rehmannia glutinosa Roots Exposed to Different Levels of Replanting Disease Pressure. Yang, Yanhui; Li, Mingjie; Yi, Yanjie Report Feb 28, 2017 4808
Integrating miRNA and mRNA Expression Profiling Uncovers miRNAs Underlying Fat Deposition in Sheep. Zhou, Guangxian; Wang, Xiaolong; Yuan, Chao; Kang, Danju; Xu, Xiaochun; Zhou, Jiping; Geng, Rongqing Report Jan 1, 2017 6014
Fish Oil Feeding Modulates the Expression of Hepatic MicroRNAs in a Western-Style Diet-Induced Nonalcoholic Fatty Liver Disease Rat Model. Wang, Hualin; Shao, Yang; Yuan, Fahu; Feng, Han; Li, Na; Zhang, Hongyu; Wu, Chaodong; Liu, Zhiguo Report Jan 1, 2017 6906
Mitochondria Associated MicroRNA Expression Profiling of Heart Failure. Wang, Xiaoxia; Song, Chun; Zhou, Xiao; Han, Xiaorui; Li, Jun; Wang, Zengwu; Shang, Haibao; Liu, Yuli Report Jan 1, 2017 5662
MicroRNAs and Cardiovascular Disease in Diabetes Mellitus. Ding, Yue; Sun, Xue; Shan, Peng-Fei Report Jan 1, 2017 5900
MiR-222 in Cardiovascular Diseases: Physiology and Pathology. Ding, Shengguang; Huang, Haitao; Xu, Yiming; Zhu, Hao; Zhong, Chongjun Report Jan 1, 2017 3425
Do miRNAs Play a Role in Fetal Growth Restriction? A Fresh Look to a Busy Corner. Chiofalo, Benito; Lagana, Antonio Simone; Vaiarelli, Alberto; La Rosa, Valentina Lucia; Rossetti, Di Report Jan 1, 2017 5558
Deregulated Cardiac Specific MicroRNAs in Postnatal Heart Growth. Yu, Pujiao; Wang, Hongbao; Xie, Yuan; Zhou, Jinzhe; Yao, Jianhua; Che, Lin Report Jan 1, 2017 2509
The Involvement of miR-29b-3p in Arterial Calcification by Targeting Matrix Metalloproteinase-2. Jiang, Wenhong; Zhang, Zhanman; Yang, Han; Lin, Qiuning; Han, Chuangye; Qin, Xiao Report Jan 1, 2017 5678
MicroRNA Regulation of Glycolytic Metabolism in Glioblastoma. Alfardus, Huda; McIntyre, Alan; Smith, Stuart Report Jan 1, 2017 10503
Detecting the Candidate Gender Determinants by Bioinformatic Prediction of miRNAs and Their Targets from Transcriptome Sequences of the Male and Female Flowers in Salix suchowensis. Wei, Suyun; Ye, Ning; Yin, Tongming Report Jan 1, 2017 5745
M1 and M2 Functional Imprinting of Primary Microglia: Role of P2X7 Activation and miR-125b. Parisi, Chiara; Napoli, Giulia; Pelegrin, Pablo; Volonte, Cinzia Report Jan 1, 2017 6989
Biological Function of MicroRNA193a-3p in Health and Disease. Grossi, Ilaria; Salvi, Alessandro; Abeni, Edoardo; Marchina, Eleonora; De Petro, Giuseppina Report Jan 1, 2017 9363
MicroRNA and Putative Target Discoveries in Chrysanthemum Polyploidy Breeding. Zhang, Fengjiao; Zhao, Jingya; Xu, Sujuan; Fang, Weimin; Chen, Fadi; Teng, Nianjun Report Jan 1, 2017 6693
MicroRNAs Regulate Thymic Epithelium in Age-Related Thymic Involution via Down- or Upregulation of Transcription Factors. Xu, Minwen; Zhang, Xiaoli; Hong, Ruiyun; Su, Dong-Ming; Wang, Liefeng Report Jan 1, 2017 7424
The Potential of MicroRNAs as Novel Biomarkers for Transplant Rejection. Hamdorf, Matthias; Kawakita, Satoru; Everly, Matthew Report Jan 1, 2017 8004
Elevated Serum miR-7, miR-9, miR-122, and miR-141 Are Noninvasive Biomarkers of Acute Pancreatitis. Lu, Pan; Wang, Feng; Wu, Jia; Wang, Cheng; Yan, Jing; Li, Zhuo-ling; Song, Jia- xi; Wang, Jun-jun Report Jan 1, 2017 5494
MicroRNA Expression in Malignant Pleural Mesothelioma and Asbestosis: A Pilot Study. Mozzoni, Paola; Ampollini, Luca; Goldoni, Matteo; Alinovi, Rossella; Tiseo, Marcello; Gnetti, Letizi Report Jan 1, 2017 7081
Potential Role of Exosomes in Mending a Broken Heart: Nanoshuttles Propelling Future Clinical Therapeutics Forward. Dougherty, Julie A.; Mergaye, Muhamad; Kumar, Naresh; Chen, Chun-An; Angelos, Mark G.; Khan, Mahmood Report Jan 1, 2017 10527
Noncoding RNA and Cardiomyocyte Proliferation. Qu, Shuang; Zeng, Chunyu; Wang, Wei Eric Report Jan 1, 2017 3615
The DEAD-Box RNA Helicase DDX3 Interacts with [m.sup.6]A RNA Demethylase ALKBH5. Shah, Abdullah; Rashid, Farooq; Awan, Hassaan Mehboob; Hu, Shanshan; Wang, Xiaolin; Chen, Liang; Sha Report Jan 1, 2017 5616
Effects of Herb-Partitioned Moxibustion on the miRNA Expression Profiles in Colon from Rats with DSS-Induced Ulcerative Colitis. Huang, Yan; Ma, Zhe; Cui, Yun-hua; Dong, Hong-sheng; Zhao, Ji-meng; Dou, Chuan- zi; Liu, Hui-rong; L Report Jan 1, 2017 7175
Dynamical expression of microRNA-127-3p in proliferating and differentiating C2C12 cells. Li, Jie; Wang, Gaofu; Jiang, Jing; Zhou, Peng; Liu, Liangjia; Zhao, Jinhong; Wang, Lin; Huang, Yongf Report Dec 1, 2016 3262
Direct comparison of metastasis-related miRNAs expression levels in circulating tumor cells, corresponding plasma, and primary tumors of breast cancer patients. Markou, Athina; Zavridou, Martha; Sourvinou, Ioanna; Yousef, George; Kounelis, Sofia; Malamos, Nikos Report Jul 1, 2016 5646
Differences in miRNA and mRNA profile of papillary thyroid cancer variants. Stokowy, Tomasz; Gawel, Danuta; Wojtas, Bartosz Report Jan 1, 2016 6115
The role of microRNAs in enteroviral infections. Wu, Jing; Shen, Li; Chen, Jianguo; Xu, Huaxi; Mao, Lingxiang Report Sep 1, 2015 5365
MicroRNA-29 negatively regulates expression of oncogene TET2. Li, J.; Kramer, N.J.; Magilnick, N.; Boldin, M.P. Report Aug 1, 2014 254
MicroRNA-29 regulates DNA methylation by targeting oncogene TET2. Li, J.; Kramer, N.J.; Magilnick, N.; Boldin, M.P. Author abstract Aug 1, 2014 295
Role of MicroRNA molecules in colon cancer etiology. Ahmed, Farid E. Report Apr 1, 2014 11127
Genetic variations in miR-196a2 determine endometriosis development and are associated with malignant transformation potential. Taiwan, Ching Chung; Chen, Tsu-Kang Report Mar 1, 2014 5211
Prognostic role of MicroRNA-210 in various carcinomas: a systematic review and meta-analysis. Li, Minmin; Ma, Xuelei; Li, Mei; Zhang, Binglan; Huang, Juan; Liu, Lei; Wei, Yuquan Report Jan 1, 2014 5969
Mir-146a expression level as a novel putative prognostic marker for acute promyelocytic leukemia. Xu, Lan; Zhong, Hua; Wan, Haixia; Chen, Fang-yuan; Zhong, Jihua; Xiao, Fei; Liu, Jia; Shen, Lijing Report Jan 1, 2014 4735
Competing endogenous RNA: the key to posttranscriptional regulation. Sen, Rituparno; Ghosal, Suman; Das, Shaoli; Balti, Subrata; Chakrabarti, Jayprokas Report Jan 1, 2014 4439
Mechanisms of miRNA-mediated gene regulation from common downregulation to mRNA-specific upregulation. Orang, Ayla Valinezhad; Safaralizadeh, Reza; Kazemzadeh-Bavili, Mina Report Jan 1, 2014 10661
MicroRNAs as haematopoiesis regulators. Undi, Ram Babu; Kandi, Ravinder; Gutti, Ravi Kumar Report Jan 1, 2014 12970
Differential microRNA profiling in a cellular hypoxia reoxygenation model upon posthypoxic propofol treatment reveals alterations in autophagy signaling network. Chen, Zhuo; Hu, Zhe; Lu, Zhiqi; Cai, Shuyun; Gu, Xiaoxia; Zhuang, Haixia; Ruan, Zhihua; Xia, Zhengyu Report Jan 1, 2014 5114
Identification of crucial parameters in a mathematical multiscale model of glioblastoma growth. Schuetz, Tina A.; Mang, Andreas; Becker, Stefan; Toma, Alina; Buzug, Thorsten M. Report Jan 1, 2014 10975
MicroRNAs in human pituitary adenomas. Li, Xu-Hui; Wang, Elaine Lu; Zhou, Hai-Meng; Yoshimoto, Katsuhiko; Qian, Zhi Rong Report Jan 1, 2014 8181
Regulation of UCP1 in the browning of epididymal adipose tissue by [beta]3-adrenergic agonist: a role for microRNAs. Zheng, Zongji; Liu, Xiaomeng; Zhao, Qianwei; Zhang, Lei; Li, Chenzhong; Xue, Yaoming Report Jan 1, 2014 3551
MicroRNA deregulation in anaplastic thyroid cancer biology. Fuziwara, Cesar Seigi; Kimura, Edna Teruko Report Jan 1, 2014 5542
MicroRNAs involved in the lipid metabolism and their possible implications for atherosclerosis development and treatment. Novak, Jan; Bienertova-Vasku, Julie; Kara, Tomas; Novak, Miroslav Jan 1, 2014 9379
microRNAs as a new mechanism regulating adipose tissue inflammation in obesity and as a novel therapeutic strategy in the metabolic syndrome. Ge, Qian; Brichard, Sonia; Yi, Xu; Li, QiFu Report Jan 1, 2014 7579
Epigenetic effects of ethanol on the liver and gastrointestinal system. Shukla, Shivendra D.; Lim, Robert W. Report Mar 22, 2013 6066
Identification and function prediction of novel microRNAs in Laoshan dairy goats. Ji, Zhibin; Wang, Guizhi; Zhang, Chunlan; Xie, Zhijing; Liu, Zhaohua; Wang, Jianmin Report Mar 1, 2013 3697
Formaldehyde and epigenetic alterations: microRNA changes in the nasal epithelium of nonhuman primates. Rager, Julia E.; Moeller, Benjamin C.; Doyle-Eisele, Melanie; Kracko, Dean; Swenberg, James A.; Fry, Report Mar 1, 2013 9210
A pilot study of urinary microRNA as a biomarker for urothelial cancer. Snowdon, Jaime; Boag, Sandy; Feilotter, Harriet; Izard, Jason; Siemens, D. Robert Report Feb 1, 2013 3329
Bladder cancer: Validating what we've got. Zlotta, Alexandre R. Report Feb 1, 2013 1271
Peculiar evolutionary history of miR390-guided TAS3-like genes in land plants. Krasnikova, Maria S.; Goryunov, Denis V.; Troitsky, Alexey V.; Solovyev, Andrey G.; Ozerova, Lydmila Report Jan 1, 2013 7506
Genetic heterogeneity of breast cancer metastasis may be related to miR-21 regulation of TIMP-3 in translation. Li, Jianyi; Zhang, Yang; Zhang, Wenhai; Jia, Shi; Tian, Rui; Kang, Ye; Ma, Yan; Li, Dan Report Jan 1, 2013 3271
Emerging molecular targets for brain repair after stroke. Krupinski, Jerzy; Slevin, Mark Report Jan 1, 2013 10379
Circulating microRNA miR-323-3p as a biomarker of ectopic pregnancy. Zhao, Zhen; Zhao, Qiuhong; Warrick, Joshua; Lockwood, Christina M.; Woodworth, Alison; Moley, Kelle Report May 1, 2012 5851
Epigenetics of formaldehyde: altered microRNAs may be key to adverse effects. Washam, Cynthia Report Apr 1, 2011 307
Epigenetic changes induced by air toxics: formaldehyde exposure alters miRNA expression profiles in human lung cells. Rager, Julia E.; Smeester, Lisa; Jaspers, Ilona; Sexton, Kenneth G.; Fry, Rebecca C. Report Apr 1, 2011 6617
Intracellular and extracellular microRNAs in breast cancer. Corcoran, Claire; Friel, Anne M.; Duffy, Michael J.; Crown, John; O'Driscoll, Lorraine Report Jan 1, 2011 10806
Direct serum assay for microRNA-21 concentrations in early and advanced breast cancer. Asaga, Sota; Kuo, Christine; Nguyen, Tung; Terpenning, Marilou; Giuliano, Armando E.; Hoon, Dave S.B Report Jan 1, 2011 5174
Particulate matter and miRNA expression. Brief article Jun 1, 2010 178
Exposure to metal-rich particulate matter modifies the expression of candidate MicroRNAs in peripheral blood leukocytes. Bollati, Valentina; Marinelli, Barbara; Apostoli, Pietro; Bonzini, Matteo; Nordio, Francesco; Hoxha, Report Jun 1, 2010 7078

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |