Printer Friendly

Browse Persoons, Davy; Van Hoorebeke, Sebastiaan; Hermans, Katleen; Butaye, Patrick; de Kruif, Aart; Haeseb

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in poultry. Report Mar 1, 2009 1579

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters