Printer Friendly

Peri-implant Doku Hastaliklari ve Tedavisi/Peri-implant Tissues and Diseases.

Az

Peri-implant hastalik, implantin kemik ile basarili bir sekilde osseoentegrasyonunu takiben bakteriler ile konak cevabi arasindaki dengenin bozulmasi sonucu olusur. Peri-implant hastaliklardan biri olan peri-implant mukozitis, iltihabi reaksiyonlarin sadece mukozada oldugu durumlarda gA[paragraph]rA1/4lA1/4rken, peri-implantitis peri-implant mukozadaki iltihaba kemik kaybinin eslik ettigi durumda gA[paragraph]rA1/4lA1/4r. Peri-implant hastaliklarin teshisinde klinik degerlendirmede sondalama derinligi, sondalamada kanama ve sA1/4pA1/4rasyon gA[paragraph]z A[paragraph]nA1/4ne alinir. Buna ilave olarak radyografik degerlendirmede destek kemik seviyeleri incelenir. Peri-implant hastaliklarin gelismesinde sigara, kA[paragraph]tA1/4 agiz hijyeni, periodontal hastalik geAs.misi, diyabet mellitus, kardiyovaskA1/4ler hastaliklar ve implant yA1/4zey A[paragraph]zellikleri birer risk faktA[paragraph]rA1/4 olarak kabul edilmektedir. Peri-implant mukozitisin tedavisinde mekanik tedavi ile birlikte antimikrobiyal tedavi uygulanirken, peri-implantitis olgularinda bu yA[paragraph]ntemler yeterli sonuAs. vermemektedir. Peri-implantitisin tedavisinde mekanik islemlere ilave, rezektif ve/veya rejeneratif cerrahi ile periodontal tedaviler uygulanmaktadir. Dis hekimlerinin peri-implant hastaliklarin olusmasi ve mevcut bir hastaligin ilerlemesini A[paragraph]nlemeye yA[paragraph]nelik bilgilerinin arttirilmasi gerekmektedir. Bununla birlikte hastalarin da destekleyici periodontal/peri-implant tedavi kapsaminda dA1/4zenli dis hekimi kontrollerine gitmeleri ve agiz hijyen seviyelerini maksimum dA1/4zeyde idame etmeleri saglanmalidir.

Anahtar kelimeler: Peri-implant mukozitis, peri-implantitis, peri-implant risk faktA[paragraph]rleri, peri-implant tedavi

Abstract

Peri-implant diseases occur due to imbalance between host response and biofilm after successful osseointegration of an implant with the bone. Among peri-implant diseases, peri-implant mucositis is used to describe the presence of inflammation only within the mucosa, whereas peri-implantitis is characterized by loss of supporting bone in addition to the inflammation within the mucosa. For the diagnosis of peri-implant diseases, probing depth, bleeding on probing, and suppuration are clinically assessed. Additionally, supporting bone levels are radiographically evaluated. Smoking, lack of oral hygiene, history of periodontal disease, diabetes mellitus, cardiovascular diseases, and implant surface characteristics are the known risk factors for the development of peri-implant diseases. For the treatment of peri-implant mucositis, antimicrobial treatment is performed together with mechanical debridement. However, these treatment approaches are not sufficient for peri-implantitis cases. For the treatment of peri-implantitis, resective and/or regenerative surgical interventions are used in addition to mechanical debridement. It is crucial to improve the knowledge among dentists about the prevention and progression of peri-implant diseases. On the other hand, patients should be advised regular dental visits and to maintain the highest level of oral hygiene.

Keywords: Peri-implant mucositis, peri-implantitis, peri-implant risk factors, peri-implant treatment

GIRIS

Dental implant fonksiyon, tedavi veya estetik sebeplerle agiz iAs.erisinde mukoza altina, periost tabakasina veya kemige cerrahi olarak yerlestirilen ve disin kA[paragraph]kA1/4nA1/4n yerine geAs.en titanyum esasli bir materyaldir. GA1/4nA1/4mA1/4zde eksik dislerin tedavisinde dental implantlarin kullanimi giderek yayginlasmaktadir. Agiz iAs.erisine yerlestirilen ve dis kA[paragraph]kA1/4nA1/4n yerine geAs.en dental implantlar A1/4retildikleri biyomateryaller ile makro ve mikro yA1/4zey A[paragraph]zellikleri aAs.isindan farkliliklar gA[paragraph]stermektedir (1). GA1/4nA1/4mA1/4zde en sik titanyum kemik iAs.i implantlarin kullanimi tercih edilmektedir.

Dogru cerrahi teknik ve tedavi prosedA1/4rA1/4 uygulandigi takdirde dental implantlarin klinik basarisi A[paragraph]ngA[paragraph]rA1/4lebilir dA1/4zeydedir (2). Implantlarin yerlestirilmesini takiben dogrudan kemik ile baglantisini ifade eden osseoentegrasyon sA1/4reci kadar, peri-implant dokularin sagliginin korunmasi da implant basarisinda bA1/4yA1/4k A[paragraph]nem tasimaktadir. Bir implantin basarisi, onu As.evreleyen yumusak dokunun sagligina ve bu sagligin idamesine baglidir.

Implanti As.evreleyen yumusak doku, peri-implant mukoza olarak tanimlanmaktadir (Resim 1a). Implantin cerrahi olarak yerlestirilmesini takiben yumusak dokuda yara iyilesmesi baslar. Hayvan As.alismalarinin histolojik bulgularina gA[paragraph]re, implant etrafindaki yumusak doku baglantisi 1,5-2 mm epitelyal atasmandan, 1-1,5 mm bag dokusu atasmanindan olusmaktadir (3).

Histolojik As.alismalarda peri-implant mukoza ile periodontal dokular arasindaki benzerlikler ve farkliliklar gA[paragraph]sterilmistir (Sekil 1) (4). Her ikisinde de mukozal oluk/diseti olugu, uzun baglanti epiteli ve bag dokusu atasmani alveol kemiginin A1/4zerinde yer almaktadir. Implant As.evresindeki serbest diseti, dogal dislere benzer sekilde implant As.evresindeki olugun yumusak doku duvarini meydana getirir, oluk epiteli ile apikalindeki baglanti epiteli epitelyal atasmani olusturur. Epitel dis yA1/4zeyine oldugu gibi titanyum yA1/4zeye de bazal lamina ve hemidesmozomlar araciligiyla tutunmaktadir (5). Periodontal dokulardaki damarlanma supraperiostal ve periodontal ligament kaynakli iken, peri-implant dokularda periodontal ligament bulunmadigindan damarlanma sadece supraperiostal kaynaklidir (6).

Peri-implant mukozadaki bag dokusunun morfolojisi diseti bag dokusuna oldukAs.a benzemektedir. Ancak periodontal dokulardaki periodontal ligament, sement ve bu iki doku arasindaki fibriller, peri-implant bag dokusunda yer almamaktadir ve bag dokusu daha az fibroblast, daha fazla kolajen iAs.erdiginden skar dokusuna benzemektedir (7). Ayrica bag dokusunda yer alan fibriller periodontal dokularda dis yA1/4zeyine dik bir sekilde uzanirken, peri-implant dokularda implant yA1/4zeyine paralel seyretmektedir.

Peri-implant Doku Hastaliklari

Agiz iAs.ine yerlestirilen implant, oral florada mevcut mikroorganizmalarin birikimi iAs.in yeni ve fiziksel olarak farkli bir yA1/4zey teskil eder. Koka ve ark. (8) implantlarin agiz ortamina aAs.ilmasindan 4 gA1/4n sonra periodontal patojenlerin implant yA1/4zeyinde birikmeye basladigini ve 28. gA1/4nA1/4n sonunda subgingival flora olusturacak yogunluga ulastigini belirtmislerdir. Azellikle agiz hijyeninin yetersiz oldugu durumda As.ok erken dA[paragraph]nemde dahi implantlarin yA1/4zeyinde birikebilen bu bakteriler, peri-implant dokularin iltihabina ve peri-implant hastaligin baslayip ilerlemesine yol aAs.maktadir.

Dogal dislerdeki periodontitis lezyonlarinda, hastalikli doku ile altindaki saglikli doku arasinda suprakrestal bag dokusu bulundugu iAs.in enflamasyonun alveol kemigine ulasmasi zordur (9). Buna karsin, peri-implant lezyonlarda suprakrestal bag dokusu bulunmadigindan enfeksiyon periodontal dokulara kiyasla daha hizli gelisir ve dogrudan kemige ilerler (10). Bu bilgiler dogrultusunda, peri-implantitis lezyonlarinin As.ok hizli ilerledigi ve teshis edilir edilmez en kisa zamanda tedavi edilmesi gerektigi belirtilmistir (11).

Peri-implant hastaliklar, peri-implant mukozitis ve peri-implantitis olmak A1/4zere ikiye ayrilmaktadir. Peri-implant mukozitis A[paragraph]nceleri iltihabi reaksiyonun sadece mukozada gA[paragraph]rA1/4ldA1/4gA1/4, sondalamada kanama ve/veya sA1/4pA1/4rasyon ile karakterize bir hastalik olarak tanimlanirken; hastalarin baslangiAs. radyografilerinin bulunmadigi durumlarda 2 mm'ye kadar olan kemik kaybi da tani kriterleri arasinda yer almaktadir (Resim 1a, b) (12-14).

Peri-implantitis, sondalamada kanama ve/veya sA1/4pA1/4rasyon klinik bulgularina ilave radyografik kemik kaybinin da gA[paragraph]rA1/4ldA1/4gA1/4 bir hastaliktir (12). Bu kemik kaybi bazi As.alismalarda implantin 2 ve daha fazla yivi etrafinda kemik desteginin olmadigi durum olarak tanimlanirken, bazilarinda 2 mm ve daha fazla kemik kaybinin oldugu durum olarak ifade edilmistir (Resim 2) (15, 16).

Peri-implant Hastaliklarin Mikrobiyolojisi

Agizda mevcut mikroflora, peri-implant dokularda gA[paragraph]rA1/4len mikrofloranin olusmasinda belirleyici rol oynamaktadir (17). Saglikli peri-implant dokularda gram pozitif fakA1/4ltatif kok ve rodlara rastlanmaktadir. FA1/4rst ve ark. (18) implantlar yerlestirildikten 30 dakika sonra aldiklari peri-implant oluk sivisinda Actinomyces ve Veillonella tA1/4rlerini saptamislardir. Peri-implant dokularda iltihabin gA[paragraph]rA1/4lmesiyle birlikte mikroflora gram negatif anaerobik bakteriler yA[paragraph]nA1/4nde degismektedir (11). Peri-implantitis lezyonlarinda ayni periodontitis lezyonlarinda oldugu gibi Fusobacterium tA1/4rleri ve Prevotella intermedia gibi turuncu kompleks bakterileri, Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola ve Tannerella forsythia gibi kirmizi kompleks bakterileri gA[paragraph]rA1/4lmektedir (19). Buna ilave olarak, peri-implantitis lezyonlarinda Staphylococcus aureus bakterisine de siklikla rastlanmaktadir (11, 20).

Peri-implant Hastaliklara Ait Risk FaktA[paragraph]rleri

Peri-implant hastalik, implantin kemik ile basarili bir sekilde osseoentegrasyonunu takiben bakteriler ile konak cevabi arasindaki dengenin bozulmasi sonucu olusur (21). Heitz-Mayfield (22) kA[paragraph]tA1/4 agiz hijyeni, sigara, periodontitis geAs.misi, diyabet mellitus, genetik, alkol tA1/4ketimi ve implant yA1/4zey A[paragraph]zelliklerinin peri-implant hastaliklarin gelismesinde potansiyel risk faktA[paragraph]rleri olabilecegini A[paragraph]ne sA1/4rmA1/4stA1/4r. Altinci Avrupa Periodontoloji Aalistayi'nin 2008 yilindaki raporunda periodontal hastalik geAs.misi, kA[paragraph]tA1/4 agiz hijyeni ve sigara tA1/4ketiminin risk faktA[paragraph]rleri olduguna dair yeterli bilgi ve kanitin bulundugu belirtilmis ancak kontrol altinda olmayan diyabet mellitus, alkol tA1/4ketimi, genetik ve implant yA1/4zey A[paragraph]zelliklerinin risk faktA[paragraph]rA1/4 olarak kabul edilmeleri iAs.in daha fazla arastirmaya ihtiyaAs. oldugu vurgulanmistir (23).

Son dA[paragraph]nemde yapilan As.alismalarda, diyabet mellitus ve kardiyovaskA1/4ler hastaliklarin da kesin risk faktA[paragraph]rleri oldugu kabul edilmistir (24, 25).

LiteratA1/4rde tartismali sonuAs.larin varligina ragmen implant As.evresi yumusak doku karakterinin keratinize A[paragraph]zellikte ve kalin bir biyotipte olmasi uzun dA[paragraph]nem implant basarisinda, enflamasyona karsi direnAs.li bir bariyer olusturmanin yani sira hastanin agiz hijyenini saglayabilmesi noktalarinda ciddi A[paragraph]neme sahiptir. Implant uygulamalarindan A[paragraph]nce sadece sert dokular degil yumusak dokularin da dikkatlice degerlendirilmesi gerekmektedir. Implantlarin uzun dA[paragraph]nem basarisi hedefiyle daha az riskli bir ortam olusturabilmek iAs.in implant cerrahisi A[paragraph]ncesinde, sirasinda veya sonrasinda yetersiz keratinize mukoza miktarinda artis apikale pozisyone flep, laterale pozisyone flep ve serbest diseti grefti uygulamalari gibi As.esitli mukogingival cerrahi yA[paragraph]ntemlerin etkin bir sekilde uygulanmasi ile saglanabilir (26, 27).

KLINIK ve ARASTIRMA ETKILERI

Peri-implant Hastaliklarin Prevalansi

Implantlarin basarisinin ve hayatta kalma oranlarinin yA1/4ksek olmasina ragmen peri-implant hastaliklara sahip implantlarin/bireylerin sayisi giderek artmaktadir (28). Dolayisiyla peri-implant hastaliklarin olusmasini A[paragraph]nlemek ve tedavisini yapabilmek iAs.in prevalans As.alismalari oldukAs.a bA1/4yA1/4k A[paragraph]nem tasimaktadir (29). Ancak gA1/4nA1/4mA1/4ze kadar yapilan As.alismalarda peri-implant hastaliklarin teshisinde standardize edilmis bir tani kriteri kullanilmadigindan, prevalans degerleri de As.alismadan As.alismaya farkliliklar gA[paragraph]stermektedir.

Mir-Mari ve ark. (15) ortalama 6 yildir fonksiyonda olan implantlari inceledikleri bir As.alismada, hastalarin %40 oraninda peri-implant mukozitise, %16 oraninda ise peri-implantitise sahip olduklarini tespit etmislerdir. Ferreira ve ark.'nin (13) 212 hastada 578 implanti degerlendirdikleri As.alismada, hasta seviyesinde peri-implant mukozitis prevalansi %64,6; peri-implantitis prevalansi ise %8,9 olarak bulunmustur. Rinke ve ark. (30) ayni tip implant ve protetik restorasyona sahip 89 hastada yaptiklari degerlendirmede, peri-implant mukozitisin hasta seviyesinde %44,9 oldugunu belirtmislerdir.

Koldsland ve ark.'nin (28) 109 hastada ortalama 8,4 yildir agizda bulunan implantlarda yaptiklari As.alismada, farkli peri-implant klinik parametrelerle (sondalama derinligi [greater than or equal to]4 mm ve [greater than or equal to]6 mm) birlikte farkli peri-implant kemik kaybi dereceleri ([greater than or equal to]2 mm ve [greater than or equal to]3 mm) degerlendirilmis ve peri-implantitis prevalansinin %11-%47 arasinda degiskenlik gA[paragraph]sterdigi belirtilmistir. Cavalli ve ark. (31) implant A1/4stA1/4 sabit protetik restorasyona sahip 69 hastadaki toplam 336 implanti, ilk 2 yil her 6 ayda bir sonrasinda ise yilda bir destekleyici tedavi altinda ortalama 5 yil boyunca takip etmisler ve implantlar etrafinda peri-implant mukozitis prevalansini %5,06, peri-implantitis prevalansini ise %3,81 olarak bulmuslardir. Konstantinidis ve ark. (32) 186 hastadaki ortalama 5,5 yildir fonksiyonda olan 597 implanti inceledikleri As.alismalarinda, hasta seviyesinde peri-implant mukozitis prevalansini %64,5, peri-implantitis prevalansini ise %12,9 olarak tespit etmislerdir. TA1/4rkiye'de yapilan bir As.alismada yas ortalamasi 52,81[+ or -]12,2 olan 200 hastada ortalama 53,52[+ or -]36,76 aydir fonksiyonda olan toplam 655 implantin As.evresindeki dokularin %3,5'i saglikli, %36,5'i peri-implant mukozitisli ve %60'i peri-implantitisli olarak tespit edilmistir (33). Peri-implantitis gA[paragraph]rA1/4lme ihtimalinin 60 yas ve A1/4zerindeki bireylerde 6,2 kat, 5 yil ve daha uzun sA1/4redir fonksiyonda olan implantlarda 3 kat daha fazla oldugunu bildirmislerdir (33). Bu durum, dis hekimlerinin peri-implant hastaliklarin olusmasi ve mevcut hastaligin ilerlemesini A[paragraph]nlemeye yA[paragraph]nelik bilgilerinin arttirilmasi gerektigini ortaya koymaktadir. Bununla birlikte hastalarin da destekleyici periodontal tedavi kapsaminda dA1/4zenli dis hekimi kontrollerine gitmelerini ve agiz hijyen seviyelerini maksimum dA1/4zeyde idame etmelerini saglamak gerekmektedir.

Peri-implant Hastaliklarin Tedavisi

Mikroorganizmalarin bir araya gelmesiyle meydana gelen biyofilm, periodontal dokularda oldugu gibi, peri-implant dokularda da enflamasyona yol aAs.abilmektedir. Implant yA1/4zeyinde biriken biyofilmin gelismesi, peri-implant hastaliklarin baslamasina ve ilerlemesine sebep olmaktadir (34). Dolayisiyla peri-implant mukozitis ve peri-implantitisin tedavisindeki esas amaAs., bu biyofilm tabakasinin uzaklastirilmasidir.

Peri-implant Mukozitis Tedavisi

Mekanik tedavi

Mekanik tedavi, implant yA1/4zeyindeki ve implant ile abutman arasindaki supragingival ve subgingival birikintilerin uzaklastirilmasidir. Tedavideki esas amaAs., biyofilmin uzaklastirilmasi sonucu saglikli bir peri-implant mukozanin elde edilmesidir. Peri-implant mukozitisin mekanik tedavisinde kA1/4retler ve ultrasonik aletler kullanilir. Implant yA1/4zeyinin temizliginde As.elik, titanyum kapli, karbon fiber, teflon ve plastik gibi farkli kA1/4ret tipleri kullanilabilirken; bunlardan As.elik kA1/4retler titanyum yA1/4zeye zarar verebileceginden sadece titanyum zirkonoksit kapli yA1/4zeylerde tercih edilmektedir (Resim 3) (35). Ultrasonik aletler ise polieter keton kapli uAs.lar yardimiyla implant As.evresi birikintilerin uzaklastirilmasinda kullanilmaktadir (36).

Antimikrobiyal tedavi

Peri-implant mukozitisin tedavisinde mekanik tedavi sonrasinda bakterilerin rekolonizasyonunu A[paragraph]nlemek amaciyla klorheksidin iAs.erikli antimikrobiyal ajanlar birAs.ok As.alismada kullanilmistir (37-39). Heitz-Mayfield ve ark. (40) peri-implant mukozitisli implantlara sahip 29 hastada yaptiklari As.alismada, mekanik tedaviye ek olarak %0,5'lik klorheksidin jelin 4 haftalik kullaniminin tek basina mekanik tedaviye bir A1/4stA1/4nlA1/4gA1/4 olmadigi sonucuna varmislardir. Ate yandan klorheksidinin farkli oran ve siklikta kullanimi, peri-implant mukozitis tedavisinde farkli sonuAs.lara yol aAs.maktadir (Resim 4) (15, 39, 41).

Mekanik tedavi ile elde edilen antibakteriyel etkiyi arttirmak ve implant yA1/4zeyinde bakteri birikimini engellemek amaciyla peri-implant mukozitisin antimikrobiyal tedavisinde lokal ve sistemik antibiyotikler de kullanilmaktadir. Ancak Schwarz ve ark.'nin (42) yaptiklari sistematik derlemede, antibiyotik kullaniminin peri-implant mukozitisin tedavisine olumlu bir katkisinin olmadigi ortaya konmustur.

SonuAs. olarak, antimikrobiyal tedaviden bagimsiz bir sekilde, mekanik tedavi ve hastanin agiz hijyeni peri-implant mukozitis hastaliginin tedavisinde yeterli olmaktadir (43).

Peri-implantitis tedavisi

Peri-implantitisin cerrahi olmayan tedavisinde kA1/4ret ve ultrasonik cihazlar yardimiyla mekanik tedavi, lazer kullanimi ve antimikrobiyal tedavi gibi farkli alternatifler mevcuttur (44, 45). Ancak bA1/4tA1/4n bu tedavi yA[paragraph]ntemleri peri-implantitisin tam tedavisinde yeterli olmadigindan, ileri cerrahi tedavi A[paragraph]nerilmektedir (43).

Peri-implantitisin cerrahi tedavisinde, rezektif veya rejeneratif tedaviler ile birlikte yA1/4zey dekontaminasyonu uygulanmaktadir. Peri-implant dokularin iyilesmesini hizlandirmak iAs.in biyofilmin uzaklastirilmasi yani implant yA1/4zeyinin dekontamine edilmesi gerekmektedir. Mekanik yolla dekontaminasyon, A[paragraph]zel uAs.lara sahip kA1/4retler ve ultrasonik cihazlar yardimiyla ya da implant yA1/4zeyinin frezlerle dA1/4zlestirilmesi (implantoplasti) ile gerAs.eklestirilmektedir (46). Dekontaminasyon ayni zamanda sitrik asit, hidrojen peroksit ve klorheksidin ile kimyasal yolla ya da lazer araciligiyla uygulanabilmektedir (Resim 5) (47). Ancak bu farkli tekniklerin birbirlerine A1/4stA1/4nlA1/4gA1/4 henA1/4z kanitlanmamistir (43).

Romeo ve ark. (46) peri-implantitisli implantlara sahip 17 hastada yaptiklari As.alismada rezektif tedavi ve implantoplastinin implantlarin hayatta kalma oranlarini arttirdigi sonucuna varmislardir. Albouy ve ark. (48) peri-implantitisli 4 farkli tipteki implantin etrafinda uyguladiklari rezektif tedavinin, klinik ve radyografik aAs.idan basarili oldugunu bulmuslardir. Ate yandan Wiltfang ve ark. (49) 36 implant etrafinda ksenojen ve otojen grefti kombine kullanmis ve 1 yil sonunda ortalama 3,5 mm kemik kazanci ve 4 mm cep derinliginde azalma gA[paragraph]zlemlemislerdir. Roos Jansaker ve ark. (50) peri-implantitisli implantlarin rejeneratif tedavisinde ortalama 5 yil sonunda greft ve membran kullaniminin tek basina greft uygulamasina bir A1/4stA1/4nlA1/4gA1/4 olmadigini belirtmislerdir.

Her ne kadar peri-implantitisin cerrahi tedavisinde farkli teknikler ve malzemeler kullaniliyor olsa da, tedavi seklini belirlemede peri-implant defekt morfolojisinin de etkili oldugu belirtilmekte; As.evresel ve kemik iAs.i defektlerin varliginda rejeneratif tedavi, kemik A1/4stA1/4 defektlerin varliginda da rezektif tedavi yA[paragraph]ntemleri A[paragraph]nerilmektedir (Resim 6) (43).

SONUA

Son yillarda dental implantlarin, konvansiyonel hareketli ve sabit protezlere alternatif olarak siklikla kullanilmaya baslanmasi peri-implant hastaliklarla daha sik karsilasilmasina yol aAs.acaktir. Bu durum, dis hekimlerinin peri-implant hastaliklarin olusmasini ve mevcut bir hastaligin ilerlemesini A[paragraph]nlemeye yA[paragraph]nelik bilgilerinin arttirilmasi gerektigini ortaya koymaktadir. Bununla birlikte hastalarin da destekleyici perio-dontal/peri-implant tedavi kapsaminda dA1/4zenli dis hekimi kontrollerine gitmeleri ve agiz hijyen seviyelerini maksimum dA1/4zeyde idame etmeleri saglanmalidir.

Etik Komite Onayi: Bu As.alisma iAs.in etik komite onayi Marmara Aniversitesi Tip FakA1/4ltesi Girisimsel Olmayan Arastirmalar Etik Kurulu'ndan alinmistir (Karar no: 70737436-050.06.04-1400123324).

Hakem Degerlendirmesi: Dis Bagimsiz.

Yazar Katkilari: Fikir - E.E., L.K.; Tasarim - E.E., L.K.; Denetleme - L.K., A.B.A.; Kaynaklar - E.E., L.K.; Malzemeler - E.E., L.K.; Veri Toplanmasi ve/veya islemesi - E.E., A.B.A., S.Y.; Analiz ve/veya Yorum - E.E., A.B.A., S.Y.; LiteratA1/4r taramasi - E.E., A.B.A., S.Y., L.K.; Yaziyi Yazan - E.E., A.B.A., S.Y., L.K.; Elestirel I nceleme - E.E., L.K.

Aikar Aatismasi: Yazarlar As.ikar As.atismasi bildirmemislerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu As.alisma iAs.in finansal destek almadiklarini beyan etmislerdir.

Ethics Committee Approval: Ethics committee approval was received for this study from the ethics committee of Marmara University Non-interventional Clinical Research Ethics Board (Decision no:70737436-050.06.04-1400123324).

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Author contributions: Concept - E.E., L.K.; Design - E.E., L.K.; Supervision - L.K., A.B.A.; Resource -E.E., L.K.; Materials E.E., L.K.; Data Collection and/or Processing - E.E., A.B.A., S.Y.; Analysis and/or Interpretation - E.E., A.B.A., S.Y.; Literature Search - E.E., A.B.A., S.Y., L.K.; Writing - E.E., A.B.A., S.Y., L.K.; Critical Reviews - E.E., L.K.

Conflict of Interest: No conflict of interest was declared by the authors.

Financial Disclosure: The authors declared that this study has received no financial support.

KAYNAKLAR

(1.) Listgarten MA, Buser D, Steinemann SG, Donath K, Lang NP, Weber HP. Light and transmission electron microscopy of the intact interfaces between non-submerged titanium-coated epoxy resin implants and bone or gingiva. J Dent Res 1992; 71: 364-71. [CrossRef]

(2.) Lekholm U. Clinical procedures for treatment with osseointegrated dental implants. J Prosthet Dent 1983; 50: 116-20. [CrossRef]

(3.) Etter TH, Hakanson I, Lang NP, Trejo PM, Caffesse RG. Healing after standardized clinical probing of the perlimplant soft tissue seal: a histomorphometric study in dogs. Clin Oral Implants Res 2002; 13: 571-80. [CrossRef]

(4.) Abrahamsson I, Berglundh T, WennstrA[paragraph]m J, Lindhe J. The peri-implant hard and soft tissues at different implant systems. A comparative study in the dog. Clin Oral Implants Res 1996; 7: 212-9. [CrossRef]

(5.) Hansson HA, Albrektsson T, Branemark PI. Structural aspects of the interface between tissue and titanium implants. J Prosthet Dent 1983; 50: 108-13. [CrossRef]

(6.) Berglundh T, Lindhe J, Jonsson K, Ericsson I. The topography of the vascular systems in the periodontal and peri-implant tissues in the dog. J Clin Periodontol 1994; 21: 189-93. [CrossRef]

(7.) Moon IS, Berglundh T, Abrahamsson I, Linder E, Lindhe J. The barrier between the keratinized mucosa and the dental implant. An experimental study in the dog. J Clin Periodontol 1999; 26: 658-63. [CrossRef]

(8.) Koka S, Razzoog ME, Bloem TJ, Syed S. Microbial colonization of dental implants in partially edentulous subjects. J Prosthet Dent 1993; 70: 141-4. [CrossRef]

(9.) Seymour GJ, Powell RN, Davies WI. The immunopathogenesis of progressive chronic inflammatory periodontal disease. J Oral Pathol 1979; 8: 249-65. [CrossRef]

(10.) Lindhe J, Berglundh T, Ericsson I, Liljenberg B, Marinello C. Experimental breakdown of peri-implant and periodontal tissues. A study in the beagle dog. Clin Oral Implants Res 1992; 3: 9-16. [CrossRef]

(11.) Heitz-Mayfield LJ, Lang NP. Comparative biology of chronic and aggressive periodontitis vs. peri-implantitis. Periodontol 2000 2010; 53: 167-81. [CrossRef]

(12.) Zitzmann NU, Berglundh T. Definition and prevalence of peri-implant diseases. J Clin Periodontol 2008; 35: 286-91. [CrossRef]

(13.) Ferreira SD, Silva GL, Cortelli JR, Costa JE, Costa FO. Prevalence and risk variables for peri-implant disease in Brazilian subjects. J Clin Periodontol 2006; 33: 929-35. [CrossRef]

(14.) Sanz M, Chapple IL. Clinical research on peri-implant diseases: consensus report of Working Group 4. J Clin Periodontol 2012; 39 Suppl 12: 202-6. [CrossRef]

(15.) Mir-Mari J, Mir-Orfila P, Figueiredo R, Valmaseda-Castellon E, Gay-Escoda C. Prevalence of peri-implant diseases. A cross-sectional study based on a private practice environment. J Clin Periodontol 2012; 39: 490-4. [CrossRef]

(16.) Marrone A, Lasserre J, Bercy P, Brecx MC. Prevalence and risk factors for peri-implant disease in Belgian adults. Clin Oral Implants Res 2013; 24: 934-40. [CrossRef]

(17.) Lang NP, Berglundh T. Periimplant diseases: where are we now?--Consensus of the Seventh European Workshop on Periodontology. J Clin Periodontol 2011; 38 Suppl 11: 178-81. [CrossRef]

(18.) FA1/4rst MM, Salvi GE, Lang NP, Persson GR. Bacterial colonization immediately after installation on oral titanium implants. Clin Oral Implants Res 2007; 18: 501-8. [CrossRef]

(19.) Botero JE, Gonzalez AM, Mercado RA, Olave G, Contreras A. Subgingival microbiota in peri-implant mucosa lesions and adjacent teeth in partially edentulous patients. J Periodontol 2005; 76: 1490-5. [CrossRef]

(20.) Leonhardt A, Renvert S, DahlA[c]n G. Microbial findings at failing implants. Clin Oral Implants Res 1999; 10: 339-45. [CrossRef]

(21.) Mombelli A, MA1/4ller N, Cionca N. The epidemiology of peri-implantitis. Clin Oral Implants Res 2012; 23 Suppl 6: 67-76. [CrossRef]

(22.) Heitz-Mayfield LJ. Peri-implant diseases: diagnosis and risk indicators. J Clin Periodontol 2008; 35: 292-304. [CrossRef]

(23.) Lindhe J, Meyle J. Peri-implant diseases. Consensus report of the sixth european workshop on periodontology. J Clin Periodontol 2008; 35: 282-5. [CrossRef]

(24.) Renvert S, Aghazadeh A, HallstrA[paragraph]m H, Persson GR. Factors related to peri-implantitis - a retrospective study. Clin Oral Implants Res 2014; 25: 522-9. [CrossRef]

(25.) Jepsen S, Berglundh T, Genco R, Aas AM, Demirel K, Derks J, et al. Primary prevention of peri-implantitis: managing peri-implant mucositis. J Clin Periodontol 2015; 42 Suppl 16: S152-7. [CrossRef]

(26.) Baltacioglu E, Bagis B, Korkmaz FM, Aydin G, Yuva P, Korkmaz YT. Peri-implant plastic surgical approaches to increasing keratinized mucosa width. J Oral Implantol 2015; 41: e73-81. [CrossRef]

(27.) Koseoglu S, Saglam M, Kelebek S: The importance of keratinized mucosa in long term maintenance of dental implants and palatinal rotational pediculated flap application: Case report. J Dent Fac AtatA1/4rk Uni 2015; 25: 221-5.

(28.) Koldsland OC, Scheie AA, Aass AM. Prevalence of peri-implantitis related to severity of the disease with different degrees of bone loss. J Periodontol 2010; 81: 231-8. [CrossRef]

(29.) Daubert DM, Weinstein BF, Bordin S, Leroux BG, Flemming TF. Prevalence and predictive factors for peri-implant disease and implant failure: a cross-sectional analysis. J Periodontol 2015; 86: 337-47. [CrossRef]

(30.) Rinke S, Ohl S, Ziebolz D, Lange K, Eickholz P. Prevalence of peri-implant disease in partially edentulous patients: a practice-based cross-sectional study. Clin Oral Implants Res 2011; 22: 826-33. [CrossRef]

(31.) Cavalli N, Corbella S, Taschieri S, Francetti L. Prevalence of Peri-implant mucositis and peri-implantitis in patients treated with a combination of axial and tilted implants supporting a complete fixed denture. ScientificWorldJournal 2015; 2015: 874842. [CrossRef]

(32.) Konstantinidis IK, Kotsakis GA, Gerdes S, Walter MH. Cross-sectional study on the prevalence and risk indicators of peri-implant diseases. Eur J Oral Implantol 2015; 8: 75-88.

(33.) Elemek E: Peri-implant Dokularin Klinik ve Radyografik Olarak Incelenmesi. Marmara Aniversitesi Saglik Bilimleri EnstitA1/4sA1/4, Doktora Tezi. 2016.

(34.) Renvert S, Polyzois IN. Clinical approaches to treat peri-implant mucositis and peri-implantitis. Periodontol 2000 2015; 68: 369-404. [CrossRef]

(35.) Schenk G, Flemmig TF, Betz T, Reuther J, Klaiber B. Controlled local delivery of tetracycline HCl in the treatment of periimplant mucosal hyperplasia and mucositis. A controlled case series. Clin Oral Implants Res 1997; 8: 427-33. [CrossRef]

(36.) ThA[paragraph]ne-MA1/4hling M, Swierkot K, Nonnenmacher C, Mutters R, Flores-de-Jacoby L, Mengel R. Comparison of two full-mouth approaches in the treatment of peri-implant mucositis: a pilot study. Clin Oral Implants Res 2010; 21: 504-12. [CrossRef]

(37.) Heitz-Mayfield LJ, Lang NP. Antimicrobial treatment of peri-implant diseases. Int J Oral Maxillofac Implants 2004; 19 Suppl: 128-39.

(38.) Renvert S, Lessem J, DahlA[c]n G, Renvert H, Lindahl C. Mechanical and repeated antimicrobial therapy using a local drug delivery system in the treatment of peri-implantitis: a randomized clinical trial. J Periodontol 2008; 79: 836-44. [CrossRef]

(39.) Felo A, Shibly O, Ciancio SG, Lauciello FR, Ho A. Effects of subgingival chlorhexidine irrigation on peri-implant maintenance. Am J Dent 1997; 10: 107-10.

(40.) Heitz-Mayfield LJ, Salvi GE, Botticelli D, Mombelli A, Faddy M, Lang NP. Anti-infective treatment of peri-implant mucositis: a randomised controlled clinical trial. Clin Oral Implants Res 2011; 22: 237-41. [CrossRef]

(41.) Porras R, Anderson GB, Caffesse R, Narendran S, Trejo PM. Clinical response to 2 different therapeutic regimens to treat peri-implant mucositis. J Periodontol 2002; 73: 1118-25. [CrossRef]

(42.) Schwarz F, Becker K, Sager M. Efficacy of professionally administered plaque removal with or without adjunctive measures for the treatment of peri-implant mucositis. A systematic review and meta-analysis. J Clin Periodontol 2015; 42 Suppl 16: S202-13. [CrossRef]

(43.) Figuero E, Graziani F, Sanz I, Herrera D, Sanz M. Management of peri-implant mucositis and peri-implantitis. Periodontol 2000 2014; 66: 255-73. [CrossRef]

(44.) BA1/4chter A, Kleinheinz J, Meyer U, Joos U. Treatment of severe peri-implant bone loss using autogenous bone and a bioabsorbable polymer that delivered doxycycline (Atridox). Br J Oral Maxillofac Surg 2004; 42: 454-6. [CrossRef]

(45.) Renvert S, Lindahl C, Roos Jansaker AM, Persson GR. Treatment of peri-implantitis using an Er:YAG laser or an air-abrasive device: a randomized clinical trial. J Clin Periodontol 2011; 38: 65-73. [CrossRef]

(46.) Romeo E, Ghisolfi M, Murgolo N, Chiapasco M, Lops D, Vogel G. Therapy of peri-implantitis with resective surgery. A 3-year clinical trial on rough screw-shaped oral implants. Part I: clinical outcome. Clin Oral Implants Res 2005; 16: 9-18. [CrossRef]

(47.) Schwarz F, Sahm N, Iglhaut G, Becker J. Impact of the method of surface debridement and decontamination on the clinical outcome following combined surgical therapy of peri-implantitis: a randomized controlled clinical study. J Clin Periodontol 2011; 38: 276-84. [CrossRef]

(48.) Albouy JP, Abrahamsson I, Persson LG, Berglundh T. Implant surface characteristics influence the outcome of treatment of peri-implantitis: an experimental study in dogs. J Clin Periodontol 2011; 38: 58-64. [CrossRef]

(49.) Wiltfang J, Zernial O, Behrens E, Schlegel A, Warnke PH, Becker ST. Regenerative treatment of peri-implantitis bone defects with a combination of autologous bone and a demineralized xenogenic bone graft: a series of 36 defects. Clin Implant Dent Relat Res 2012; 14: 421-7. [CrossRef]

(50.) Roos-Jansaker AM, Renvert H, Lindahl C, Renvert S. Surgical treatment of peri-implantitis using a bone substitute with or without a resorbable membrane: a prospective cohort study. J Clin Periodontol 2007; 34: 625-32. [CrossRef]

Eser Elemek (2), Amer Birkan Agrali (1), Hatice Selin Yildirim (1), Leyla Kuru (1)

(1) Marmara Aniversitesi Dis Hekimligi FakA1/4ltesi, Periodontoloji Anabilim Dali, Istanbul, TA1/4rkiye

(2) Serbest Dis Hekimi, Azel Muayenehane, Istanbul, TA1/4rkiye

Sorumlu Yazar/Correspondence Author: Amer Birkan Agrali E-posta/E-mail: omer.agrali@marmara.edu.tr

Gelis Tarihi/Received: 17.08.2016 Kabul Tarihi/Accepted: 14.11.2016 AevrimiAs.i Yayin Tarihi/Available Online Date: 28.03.2017 DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.167
COPYRIGHT 2017 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2017 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Derleme / Review
Author:Elemek, Eser; Agrali, Amer Birkan; Yildirim, Hatice Selin; Kuru, Leyla
Publication:Clinical and Experimental Health Sciences
Article Type:Report
Geographic Code:7TURK
Date:Jun 1, 2017
Words:4181
Previous Article:Riboflavin Treatment Reduces Apoptosis and Oxidative DNA Damage in a Rat Spinal Cord Injury Model/Omurilik Hasari Olusturulan Sican Modelinde...
Next Article:Gebelikte Yasanan Fizyolojik Degisikliklerin Farmakokinetik Mekanizmalar Uzerine Etkileri/The Impacts of the Physiological Changes Occurring During...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters