Printer Friendly

Browse Pereira, Paulo; Oliva, Marc; Baltrenaite, Edita

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
Modelling extreme precipitation in hazardous mountainous areas. Contribution to landscape planning and environmental management/Gausiu krituliu pasiskirstymo poveikio pavojingose kalnu vietovese modeliavimas. Pagalba planuojant krastovaizdi, aplinkos valdyma. Report Dec 1, 2010 8343

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |