Printer Friendly

Paramime.

Lasata moarta intre capsuni

  a taiat-o in Spania
  saraca fata

Solistul

  in acelasi timp bea si canta
  peste masura

Vesta anti-sprit

  el ramanea de fier
  cand ceilalti din jurul lui se imbatau lemn

Miselul

  si-a imbibat mainile in athrax
  apoi a venit sa d?m noroc

Prolix

  spunea numai vorbe mari
  cu mult prea multe silabe

Suicid in lichid

  ii placea asa de mult Dunarea
  ca intr-o zi a luat-o in brate

Orb de beat

  desi orbise
  tot sorbea paharul din priviri

Sah fara mat

  era asa de nebun
  ca mergea numai in diagonala

Mort printre nori

  sarind cu parasuta
  a fost victima unui atac aerian de cord

Adiere

  se dadea in vant
  dupa gandul de-a fi si el zmeu intr-o zi

Frumusel foc

  toate fetele trageau la el
  cu gloante

Antipatic

  fugeau de mine
  desi erau anti-peroana

Joc cu ... vite

  vaca mulatra in loc sa faca mu
  latra

Text antologic

  le explicam ca frazele au sens analogic, insa ei,
  ignorantii, intelegeau doar sex anal, logic

Proxenetul

  moartea prostituatei l-a facut pe peste sa sufere
  ca dupa un accident ecologic pe Dun?re

Mega starul

  se simtea ca Michael Jackson
  cand mergea cu trenul personal

Alexandru Surdescu (Romania)

COPYRIGHT 2013 Paradoxist Literary Association
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Surdescu, Alexandru
Publication:Paradoxism
Date:Jan 1, 2013
Words:198
Previous Article:Last of the AvantGardes.
Next Article:Cagule.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters