Printer Friendly

Paracetamol therapy in a preterm newborn with patent ductus arteriosus/Patent duktus arteriyozuslu erken dogan bir bebekte parasetamol tedavisi.

Sayin Editor,

Patent duktus arteriyozus (PDA), ozellikle asiri dusuk dogum agirlikli erken dogan yenidoganlarda sik gorulen bir sorundur. Patent duktus arteriyozus kapatilmasinda tibbi tedavi olarak indometazin ve ibuprofen kullanilmaktadir. Bununla birlikte bu ilaclar bazi yan etkilere neden olabilmektedir. Cerrahi kapatma tibbi tedavinin uygulanmasina bir engel oldugu veya basarisiz oldugu yenidoganlarda uygulanmaktadir. Ancak, cerrahi kapatma sirasinda veya daha sonra bazi komplikasyonlar gorulebilmektedir (1,2). Bu yazida, agizdan uc kez ibuprofen verilmesine ragmen PDA'si kapanmayan ve cerrahi kapatma oncesi parasetamol tedavisi ile hemodinamik olarak duktusu belirgin kuculen ve cerrahi islemden kurtulan bir erken dogmus erkek bebek olgusu sunuldu.

Yirmi alti yasindaki annenin ilk gebeliginden erken dogum ve oligohidramniyos nedeniyle, bir kez betametazon uygulandiktan 48 saat sonra, hastanemizde 24 hafta bes gunluk olarak sezaryen ile 820 g dogan erkek olgunun birinci ve besinci dakika Apgar skoru sirasiyla 5 ve 7 idi. Entube halde mekanik ventilatorde izlenen olgunun dogum sonrasi altinci saatinde bakilan hemograminda beyaz kure 74 600/[micro]L, hemoglobin 15,2 g/[micro]L, trombosit 417 000/[micro]L, periferik yaymada %44 polimorfonukleer lokosit, %18 lenfosit, %12 bant (olgunlasmamis/olgun hucre orani 0,27), %10 monosit, %16 promiyelosit, toksik granulasyon, %30 normoblast saptanirken blastik hucre yoktu. Lokomoid reaksiyon, toksik granulasyon, olgunlasmamis/olgun hucre orani polimorfonukleer lokosit orani 0,27 saptanan olguda erken yenidogan sepsis dusunulerek duzenli kulturleri alinip ampisilin ve netilmisin damardan uygun dozda baslandi. Radyolojik ve klinik olarak sikintili solunum sendromu dusunulmedi. Kan biyokimyasal degiskenleri normal degerlendirilen olgunun izleminde kulturlerde ureme olmamasi ve enfeksiyon belirteclerinin negatif saptanmasi nedeniyle antibiyoterapi kesildi. Dogum sonrasi dorduncu gunde ufurumu olmayan, ancak femoral arter nabizlari sicrayici ve Fi[O.sub.2] >%40 seyreden hastada yapilan ekokardiyografi'de (EKO) kucuk sekundum atriyal septal defekt saptanirken, duktus kapaliydi ve izlem onerildi. Dogum sonrasi sekizinci gunde tum odaklarda 1/6 sistolik ufurum duyulan olgunun tekrarlanan EKO'sunda PDA 2 mm, sol atriyum (LA)/aort anulusu (Ao) orani 1,5 saptandi ve agizdan ibuprofen tedavisi baslandi. Tedavinin ikinci gununde trombositopeni (28 000/[micro]L) gelismesi nedeniyle ibuprofen verilemedi. Dogum sonrasi 11. gunde ufurumu devam eden, trombosit 119 000/[micro]L, kreatinin 0,8 mg/[micro]L olan hastaya agizdan 10/5/5 mg/kg/gun dozda, 24 saatlik araliklarla ilk ibuprofen tedavisi uygulandi. Birinci tedaviden sonra yapilan EKO'da duktus capi 2 mm, LA/Ao orani 1,4 saptanan ve hemodinamik acidan anlamli olan olguya ayni dozda iki tedavi daha agizdan ibuprofen verildi. Buna ragmen hemodinamik olarak anlamli PDA'si devam eden hastaya aileden yazili onam alinarak cerrahi girisimden once dogum sonrasi 20. gununde agizdan parasetamol tedavisi (15 mg/kg/doz, alti sa araliklarla, 72 sa) verildi. Parasetamol tedavisinden once ve sonra hemogram, periferik yayma ve karaciger islev testleri normaldi. Tedaviden sonra yapilan EKO'da duktus capinin 1 mm'ye, LA/Ao oraninin 1,1'e geriledigi goruldu ve izlem onerildi. Dogum sonrasi 47. gununde ufurum saptanmayan olguda, 75. gunde duktus tamamiyle kapandi (Tablo 1). Kafa ici kanamasi olmayan olgunun izleminde agir bronko-pulmoner displazi ve evre-1 premature retinopatisi gelisti. Olgu dogum sonrasi 108. gunde oksijensiz olarak (oksijen doygunlugu >%90) taburcu edilip yenidogan poliklinik izlemine alindi.

Hemodinamik acidan anlamli EKO bulgusu (LA/Ao >1,4, duktus capi >1,4 mm) saptanan, bulgu veren PDA hastalarina tibbi tedavi baslanmaktadir (1). Indometazin gecici veya kalici bobrek islev bozuklugu, nekrotizan enterokolit, beyin oksijenlenmesinde azalma gibi komplikasyonlara yol acabildigi icin arastirmacilar daha guvenilir bir farmakolojik ajana yonelmislerdir (3,4). Diger bir siklooksijenaz inhibitoru olan ibuprofenin daha az beyin, bobrek ve mezenterik yan etkilerinin oldugu; beyin kan akiminin otoregulasyonunu arttirdigi; hayvan deneylerinde oksidatif stresi takiben norolojik islevleri korudugu gosterilmistir (5-7). Ulkemizden yapilan bir calismada PDA'nin kapatilmasinda agizdan ibuprofen tedavisinin damardan indometazin tedavisi kadar, hatta daha etkili oldugu bildirilmistir (8).

Patent duktus arteriyozus kapatilmasinda tibbi tedavinin kontrendike oldugu veya tedavinin basarisiz oldugu durumlarda cerrahi yolla kapatma uygulanmaktadir. Cerrahi kapatmaya bagli yineleyen laringeal sinir hasari, silotoraks, pnomotoraks, sol ventrikul islev bozuklugu ve skolyoz gibi komplikasyonlar gorulebilmektedir (1).

Tibbi ve cerrahi kapatma tedavilerinin olasi komplikasyonlari nedeniyle arastirmacilar PDA tedavisinde yeni arayislara yonelmislerdir. Bu maksatla PDA tedavisinde yeni bir ajan olan parasetamol kullanilmaya baslanmistir (9,10). Parasetamol, prostaglandin sentetazin peroksidaz bilesenini engelleyerek etkili olur. Ilk kez Hammerman ve ark. (9), iki kez ibuprofen ile PDA'si kapanmayan veya ibuprofenin verilmesine engel oldugu bes olguya alti saat araliklarla 15 mg/kg/doz'dan verilen agizdan parasetamol tedavisiyle ilk uc gunde olgularin tamaminda duktusun kapandigini veya kuculdugunu, hicbir yan etkinin gorulmedigini bildirmislerdir, ikinci calisma ulkemizden yapilmis olup, ayni gerekcelerle sekiz olguya uygulanan parasetamol tedavisiyle %87,5 oraninda basari saglandigi belirtilmistir (10). Biz de bu iki calismadan yola cikarak, uc kez agizdan ibuprofen tedavisiyle PDA'si kapanmayan olgumuza cerrahi girisimden once parasetamol tedavisini ayni dozda 72 saat sureyle uyguladik. Tedaviden sonra yapilan EKO'da duktusun hemodinamik olarak belirgin geriledigi ve kuculdugu goruldu. Tedavi sirasinda herhangi bir yan etki saptanmadi, izlemde EKO kontrollerinde duktus acikligi kuculen ve hemodinamik acidan anlamli olmayan olguda duktusun dogum sonrasi 75. gunde tam olarak kapandigi saptandi.

Bu olgu sunumuyla, tekrarlayan ibuprofen teavilerine ragmen PDA'si kapanmayan cok dusuk dogum agirlikli erken dogan yenidogan olgularina cerrahi girisimden once parasetamol tedavi sansinin verilmesi gerektigini dusunmekteyiz.

DOI:10.4274/tpa.69

Ozmert Muhammet Ali Ozdemir, Kazim Kucuktasci, Mustafa Dogan *, Ozlem Sahin, Hacer Ergin

Pamukkale Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklari, Neonatoloji Bilim Dali, Denizli, Turkiye

* Pamukkale Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklari, Cocuk Kardiyoloji Bilim Dali, Denizli, Turkiye

Kaynaklar

(1.) Hamrick SE, Hansmann G. Patent ductus arteriosus of the preterm infant. Pediatrics 2010; 125(5): 1020-30.

(2.) Chiruvolu A, Jaleel MA. Therapeutic management of patent ductus arteriosus. Early Hum Dev 2009; 85(3): 151-5.

(3.) Betkerur MV, Yeh TF Miller K, Glasser RJ, Pildes RS. Indomethacin and its effect on renal function and urinary kallikrein excretion in premature infants with patent ductus arteriosus. Pediatrics 1981; 68(1): 99-102.

(4.) Edwards AD, Wyatt JS, Richardson C, et al. Effects of indomethacin on cerebral haemodynamics in very preterm infants. Lancet 1990; 335(8704): 1491-5.

(5.) Kushnir A, Pinheiro JM. Comparison of renal effects of ibuprofen versus indomethacin during treatment of patent ductus arteriosus in contiguous historical cohorts. BMC Clin Pharmacol 2011; 11: 8.

(6.) Patel J, Roberts I, Azzopardi D, Hamilton P Edwards AD. Randomized double-blind controlled trial comparing the effects of ibuprofen with indomethacin on cerebral hemodynamics in preterm infants with patent ductus arteriosus. Pediatr Res 2000; 47(1): 36-42.

(7.) Su PH, Chen JY, Su CM, Huang TC, Lee HS. Comparison of ibuprofen and indomethacin therapy for patent ductus arteriosus in preterm infants. Pediatr Intern 2003; 45(6): 665-70.

(8.) Teksam O, Yigit S, Karagoz T, Korkmaz A, Yurdakok M, Tekinalp G. Yenidogan bebeklerde patent duktus arteriyozusun tedavisinde oral ibuprofen ve intravenoz indometazin: bir retrospektif calisma. Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Dergisi 2004; 47: 96-102.

(9.) Hammerman C, Bin-Nun A, Markovitch E, Schimmel MS, Kaplan M, Fink D. Ductal closure with paracetamol: a surprising new approach to patent ductus arteriosus treatment. Pediatrics 2011; 128(6): e1618-21.

(10.) Oncel MY Yurttutan S, Degirmencioglu H, et al. Intravenous paracetamol treatment in the management of patent ductus arteriosus in extremely low birth weight infants. Neonatology 2012; 103(3): 165-8.

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Kazim Kucuktasci, Pamukkale Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Saglige ve Hastaliklari, Neonatoloji Bilim Dali, Denizli, Turkiye E-posta: drkkucuktasci@gmail.com Gelis Tarihi/Received: 07.08.2012 Kabul Tarihl/Accepted: 17.09.2012
Tablo 1. Olgunun PDA kapatma tedavisinin izlemi

Dogum sonrasi
yas (gun)    Ufurum   Duktus capi   LA/Ao (mm)

4         -     Kapali      1
8         +       2       1.5
11         +       2       1.5
13                2       1.4
17         +   Ekokardiyografi
               yapilmadi
20         +       2       1.5
22         +      1.5      1.1
25         +       1       1.1
28         +       1       1.1
34         +       1       1.1
47         -       1       1
75         -     Kapali      -

Dogum sonrasi
yas (gun)     Tedavi   Tedavi (mg/kg/doz)

4         Izlem       -
8         Agizdan      10/-/-
11        Agizdan      10/5/5
13        Agizdan      10/5/5
17        Agizdan      10/5/5
20       Parasetamol  15 (Alti saatte
               bir) Toplam 12 doz
22         Izlem       -
25         izlem       -
28         Izlem       -
34         Izlem       -
47         Izlem       -
75          -        -

LA: Sol artriyum, Ao: Aort anulusu
COPYRIGHT 2013 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Letter To The Editor/Editore Mektup
Author:Ozdemir, Ozmert Muhammet Ali; Kucuktasci, Kazim; Dogan, Mustafa; Sahin, Ozlem; Ergin, Hacer
Publication:Turkish Pediatrics Archive
Article Type:Report
Geographic Code:7TURK
Date:Mar 1, 2013
Words:1306
Previous Article:A rare condition: subgroup incompatibility due to anti-E/Nadir bir durum: anti-E'ye bagli subgrup uyusmazligi.
Next Article:Editorial/Editorden.
Topics:

Terms of use | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters