Printer Friendly

Articles from Oxidative Medicine and Cellular Longevity (April 30, 2019)

1-93 out of 93 article(s)
Title Author Type Words
"Redox Imaging" to Distinguish Cells with Different Proliferative Indexes: Superoxide, Hydroperoxides, and Their Ratio as Potential Biomarkers. Zhelev, Zhivko; Georgieva, Ekaterina; Lazarova, Dessislava; Semkova, Severina; Aoki, Ichio; Gulubova 10700
2-Allylphenol Reduces IL-1[beta] and TNF-[alpha], Promoting Antinociception through Adenosinergic, Anti-Inflammatory, and Antioxidant Mechanisms. Neto, Humberto de Carvalho Aragao; Fonseca, Diogo Vilar da; Braga, Renan Marinho; Scotti, Marcus Tul 8782
A Metabonomics Investigation into the Therapeutic Effects of BuChang NaoXinTong Capsules on Reversing the Amino Acid-Protein Interaction Network of Cerebral Ischemia. Xu, Jing; Liu, Xin; Luo, Liyu; Tang, Liying; Guo, Na; Liu, Mengting; Li, Hongmei; Zhang, Fangbo; Zha 10142
A Protective Role of Paeoniflorin in Fluctuant Hyperglycemia-Induced Vascular Endothelial Injuries through Antioxidative and Anti-Inflammatory Effects and Reduction of PKC[beta]1. Wang, Jing-Shang; Huang, Ye; Zhang, Shuping; Yin, Hui-Jun; Zhang, Lei; Zhang, Yan-Hong; Song, Ye-Wen 5478
Additional Effects of Nutritional Antioxidant Supplementation on Peripheral Muscle during Pulmonary Rehabilitation in COPD Patients: A Randomized Controlled Trial. Gouzi, Fares; Maury, Jonathan; Heraud, Nelly; Molinari, Nicolas; Bertet, Helena; Ayoub, Bronia; Blaq 10237
Alpha Lipoic Acid Improves Endothelial Function and Oxidative Stress in Mice Exposed to Chronic Intermittent Hypoxia. Badran, Mohammad; Abuyassin, Bisher; Golbidi, Saeid; Ayas, Najib; Laher, Ismail 7243
Aminated Graphene Oxide as a Potential New Therapy for Colorectal Cancer. Krasteva, Natalia; Keremidarska-Markova, Milena; Hristova-Panusheva, Kamelia; Andreeva, Tonya; Spera 10579
Antimycin A-Induced Mitochondrial Damage Causes Human RPE Cell Death despite Activation of Autophagy. Hytti, Maria; Korhonen, Eveliina; Hyttinen, Juha M.T.; Roehrich, Heidi; Kaarniranta, Kai; Ferrington 6664
Antioxidant Effects of Baoyuan Decoction on Dysfunctional Erythrocytes in High-Fat Diet-Induced Hyperlipidemic [ApoE.sup.-/-] Mice. Wu, Zhen; Jin, Fengyu; Wang, Lingxiao; Zhao, Yunfang; Jiang, Yong; Li, Jun; Tu, Pengfei; Zheng, Jiao 6161
Antioxidative Property and Molecular Mechanisms Underlying Geniposide-Mediated Therapeutic Effects in Diabetes Mellitus and Cardiovascular Disease. Li, Ning; Li, Ling; Wu, Haiming; Zhou, Heng 14082
Antiphotoaging and Antimelanogenic Effects of Penthorum chinense Pursh Ethanol Extract due to Antioxidant- and Autophagy-Inducing Properties. Jeong, Deok; Lee, Jongsung; Park, Sang Hee; Kim, You Ah; Park, Byoung Jun; Oh, Junsang; Sung, Gi-Ho; 7821
Antistress Effects of San-Huang-Xie-Xin Decoction on Restraint-Stressed Mice Revealed by [sup.1]H NMR-Based Metabolomics and Biochemistry Analysis. Peng, Wei; Du, Huan; Liu, Guangli; Zhang, Qing; Kuang, Tingting; Wang, Zhang; Fan, Gang 7444
Atractylenolide III Attenuates Muscle Wasting in Chronic Kidney Disease via the Oxidative Stress-Mediated PI3K/AKT/mTOR Pathway. Wang, Mingqing; Hu, Rong; Wang, Yanjing; Liu, Lingyu; You, Haiyan; Zhang, Jiaxing; Wu, Xiaohui; Pei, 9844
Blockade of Cyclophilin D Attenuates Oxidative Stress-Induced Cell Death in Human Dental Pulp Cells. Huang, Shengbin; Zheng, Bingbing; Jin, Xing; Yu, Qihao; Zhang, Xiaorong; Sun, Xiaoyu; Chen, Yuting; 6089
Buprenorphine and Methadone as Opioid Maintenance Treatments for Heroin-Addicted Patients Induce Oxidative Stress in Blood. Leventelis, Christonikos; Goutzourelas, Nikolaos; Kortsinidou, Aikaterini; Spanidis, Ypatios; Toulia 6348
Buyang Huanwu Decoction Exerts Cardioprotective Effects through Targeting Angiogenesis via Caveolin-1/VEGF Signaling Pathway in Mice with Acute Myocardial Infarction. Zhu, Jia-Zhen; Bao, Xiao-Yi; Zheng, Qun; Tong, Qiang; Zhu, Peng-Chong; Zhuang, Zhuang; Wang, Yan 6688
CIAPIN1 Targeted NHE1 and ERK1/2 to Suppress NSCLC Cells' Metastasis and Predicted Good Prognosis in NSCLC Patients Receiving Pulmonectomy. Wang, Jian; Zhou, Ying; Ma, Li; Cao, Shannan; Gao, Wei; Xiong, Qingqing; Wang, Kaiyuan; Yang, Lili 8120
Cordyceps militaris Improves Chronic Kidney Disease by Affecting TLR4/NF-[kappa]B Redox Signaling Pathway. Sun, Tingli; Dong, Wenpeng; Jiang, Guohong; Yang, Jingbo; Liu, Jizhang; Zhao, Lijie; Ma, Peilong 8196
Corrigendum to "Antioxidant Status in the Soleus Muscle of Sprague-Dawley Rats in Relation to Duodenal-Jejunal Omega Switch and Different Dietary Patterns". Skrzep-Poloczek, Bronislawa; Stygar, Dominika; Chelmecka, Elzbieta; Nabrdalik, Katarzyna; Romuk, Ewa Correction notice 803
Corrigendum to "Inhibitory Effects of Momordicine I on High-Glucose-Induced Cell Proliferation and Collagen Synthesis in Rat Cardiac Fibroblasts". Chen, Po-Yuan; Shih, Neng-Lang; Hao, Wen-Rui; Chen, Chun-Chao; Liu, Ju-Chi; Sung, Li-Chin Correction notice 220
Cul4a as a New Interaction Protein of PARP1 Inhibits Oxidative Stress-Induced H9c2 Cell Apoptosis. Ye, Ning; Zhang, Naijin; Zhang, Ying; Qian, Hao; Wu, Boquan; Sun, Yingxian 4427
Dietary Polyphenols in Age-Related Macular Degeneration: Protection against Oxidative Stress and Beyond. Pawlowska, Elzbieta; Szczepanska, Joanna; Koskela, Ali; Kaarniranta, Kai; Blasiak, Janusz 10232
Dihydrotanshinone-Induced NOX5 Activation Inhibits Breast Cancer Stem Cell through the ROS/Stat3 Signaling Pathway. Kim, Su-Lim; Choi, Hack Sun; Kim, Ji-Hyang; Jeong, Dong Kee; Kim, Ki-Seok; Lee, Dong-Sun 8673
DNA Methylation of miR-122 Aggravates Oxidative Stress in Colitis Targeting SELENBP1 Partially by p65NF-[kappa]B Signaling. Bai, Jianan; Yu, Junchi; Wang, Jintian; Xue, Bingyan; He, Na; Tian, Ye; Yang, Lixia; Wang, Yipin; Wa 6233
Effects of Microvesicles on Cell Apoptosis under Hypoxia. Guo, Ying; Tan, Jin; Miao, Yuyang; Sun, Zuoming; Zhang, Qiang 7645
Effects of the (Pro)renin Receptor on Cardiac Remodeling and Function in a Rat Alcoholic Cardiomyopathy Model via the PRR-ERK1/2-NOX4 Pathway. Cao, Xinran; Yu, Shiran; Wang, Yuanyuan; Yang, Min; Xiong, Jie; Yuan, Haitao; Dong, Bo 7119
Efficiently Capturing Mitochondria-Targeted Constituents with Hepatoprotective Activity from Medicinal Herbs. Yang, Xing-Xin; Liang, Li; Liu, Xin; Li, Feng-Jiao; Dong, Jin-Cai; Mu, Jian-Kang; Zeng, Lin-Xi; Bi, 9367
Emerging Roles of Redox-Mediated Angiogenesis and Oxidative Stress in Dermatoses. Xian, Dehai; Song, Jing; Yang, Lingyu; Xiong, Xia; Lai, Rui; Zhong, Jianqiao 11141
Endogenous CSE/Hydrogen Sulfide SystemRegulates the Effects of Glucocorticoids and Insulin on Muscle Protein Synthesis. Wang, Ruxia; Li, Kelin; Wang, Hui; Jiao, Hongchao; Wang, Xiaojuan; Zhao, Jingpeng; Lin, Hai 8580
Erratum to "Counteraction of HCV-Induced Oxidative Stress Concurs to Establish Chronic Infection in Liver Cell Cultures". Anticoli, Simona; Amatore, Donatella; Matarrese, Paola; De Angelis, Marta; Palamara, Anna Teresa; Ne Correction notice 260
Ethanol Extract of Centipeda minima Exerts Antioxidant and Neuroprotective Effects via Activation of the Nrf2 Signaling Pathway. Wang, Yi-Jie; Wang, Xin-Yue; Hao, Xu-Yi; Yan, Yong-Ming; Hong, Ming; Wei, Su-Fen; Zhou, Yi-Le; Wang, 8161
Evidence of Blood and Muscle Redox Status Imbalance in Experimentally Induced Renal Insufficiency in a Rabbit Model. Poulianiti, Konstantina P.; Karioti, Aggeliki; Kaltsatou, Antonia; Mitrou, Georgia I.; Koutedakis, Y 11644
Exercise for Prevention and Relief of Cardiovascular Disease: Prognoses, Mechanisms, and Approaches. Tian, Danyang; Meng, Jinqi Clinical report 9704
Exercise in Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency: Harmful or Harmless? A Narrative Review. Georgakouli, Kalliopi; Fatouros, Ioannis G.; Draganidis, Dimitrios; Papanikolaou, Konstantinos; Tsim Report 4732
Fasting Whole-Body Energy Homeostasis and Hepatic Energy Metabolism in Nondiabetic Humans with Fatty Liver. Lattuada, Guido; Radaelli, Maria Grazia; De Cobelli, Francesco; Esposito, Antonio; Manzoni, Giuseppi 5691
FGF21 Mediates Mesenchymal Stem Cell Senescence via Regulation of Mitochondrial Dynamics. Li, Xin; Hong, Yimei; He, Haiwei; Jiang, Guojun; You, Wei; Liang, Xiaoting; Fu, Qingling; Han, Shuo; 6479
Ginkgo Biloba Leaf Extract Attenuates Atherosclerosis in Streptozotocin-Induced Diabetic ApoE-/- Mice by Inhibiting Endoplasmic Reticulum Stress via Restoration of Autophagy through the mTOR Signaling Pathway. Tian, Jinfan; Popal, Mohammad Sharif; Liu, Yanfei; Gao, Rui; Lyu, Shuzheng; Chen, Keji; Liu, Yue 8976
Gut Microbiota in Alzheimer's Disease, Depression, and Type 2 Diabetes Mellitus: The Role of Oxidative Stress. Luca, Maria; Mauro, Maurizio Di; Mauro, Marco Di; Luca, Antonina 8321
Higd1a Protects Cells from Lipotoxicity under High-Fat Exposure. Li, Tong; Xian, Wen-jing; Gao, Yang; Jiang, Shuai; Yu, Qi-hong; Zheng, Qi-chang; Zhang, Yong 6186
Hsp90 Inhibitor SNX-2112 Enhances TRAIL-Induced Apoptosis of Human Cervical Cancer Cells via the ROS-Mediated JNK-p53-Autophagy-DR5 Pathway. Hu, Liubing; Wang, Yan; Chen, Zui; Fu, Liangshun; Wang, Sheng; Zhang, Xinyue; Zhang, Pengchao; Lu, X 11621
Hyperosmotic Stress Initiates AMPK-Independent Autophagy and AMPK- and Autophagy-Independent Depletion of Thioredoxin 1 and Glyoxalase 2 in HT22 Nerve Cells. Dafre, Alcir Luiz; Schmitz, Ariana Ern; Maher, Pamela 6106
Immunohistochemical Study of Antioxidant Enzymes Regulated by Nrf2 in the Models of Epileptic Seizures (KA and PTZ). Munguia-Martinez, Maria Fernanda; Nava-Ruiz, Concepcion; Ruiz-Diaz, Amairani; Diaz-Ruiz, Araceli; Ye 5568
Indoxyl Sulfate Induces Renal Fibroblast Activation through a Targetable Heat Shock Protein 90-Dependent Pathway. Milanesi, Samantha; Garibaldi, Silvano; Saio, Michela; Ghigliotti, Giorgio; Picciotto, Daniela; Amer 6186
Inhibition of Mitofusin-2 Promotes Cardiac Fibroblast Activation via the PERK/ATF4 Pathway and Reactive Oxygen Species. Xin, Yanguo; Wu, Wenchao; Qu, Jing; Wang, Xiaojiao; Lei, Song; Yuan, Lixing; Liu, Xiaojing 6759
Inhibition of Oxidative Neurotoxicity and Scopolamine-Induced Memory Impairment by [gamma]-Mangostin: In Vitro and In Vivo Evidence. Lee, Youngmun; Kim, Sunyoung; Oh, Yeonsoo; Kim, Young-Mi; Chin, Young-Won; Cho, Jungsook 9664
Interactions between Cytosolic Phospholipase A2 Activation and Mitochondrial Reactive Oxygen Species Production in the Development of Ventilator-Induced Diaphragm Dysfunction. Zhou, Xian-Long; Wei, Xiao-Jun; Li, Shao-Ping; Liu, Rui-Ning; Yu, Ming-Xia; Zhao, Yan 6385
Interplay between Redox Signaling, Oxidative Stress, and Unfolded Protein Response (UPR) in Pathogenesis of Human Diseases. Poplawski, Tomasz; Pytel, Dariusz; Dziadek, Jaroslaw; Majsterek, Ireneusz 1227
Luteolin Attenuates Cardiac Ischemia/Reperfusion Injury in Diabetic Rats by Modulating Nrf2 Antioxidative Function. Xiao, Chi; Xia, Man-Li; Wang, Jue; Zhou, Xin-Ru; Lou, Yang-Yun; Tang, Li-Hui; Zhang, Feng-Jiang; Yan 6131
Melatonin Increases Bone Mass around the Prostheses of OVX Rats by Ameliorating Mitochondrial Oxidative Stress via the SIRT3/SOD2 Signaling Pathway. Zhou, Wei; Liu, Yu; Shen, Jining; Yu, Binqing; Bai, Jiaxiang; Lin, Jiayi; Guo, Xiaobin; Sun, Houyi; 7967
MicroRNA-29b Enhances Osteoclast Survival by Targeting BCL-2-Modifying Factor after Lipopolysaccharide Stimulation. Sul, Ok-Joo; Rajasekaran, Monisha; Park, Hyun-Jung; Suh, Jae-Hee; Choi, Hye-Seon 5497
miR-181c-5p Exacerbates Hypoxia/Reoxygenation-Induced Cardiomyocyte Apoptosis via Targeting PTPN4. Ge, Liang; Cai, Yin; Ying, Fan; Liu, Hao; Zhang, Dengwen; He, Yanjing; Pang, Lei; Yan, Dan; Xu, Aimi 7105
Mitochondrial F-ATP Synthase and Its Transition into an Energy-Dissipating Molecular Machine. Lippe, Giovanna; Coluccino, Gabriele; Zancani, Marco; Baratta, Walter; Crusiz, Paola 8191
MLN4924 Exerts a Neuroprotective Effect against Oxidative Stress via Sirt1 in Spinal Cord Ischemia-Reperfusion Injury. Yu, Sifei; Xie, Lei; Liu, Zhuochao; Li, Changwei; Liang, Yu 6050
Monoamine Oxidase-Related Vascular Oxidative Stress in Diseases Associated with Inflammatory Burden. Sturza, Adrian; Popoiu, Calin M.; Ionica, Mihaela; Duicu, Oana M.; Olariu, Sorin; Muntean, Danina M. 6074
Myocardial Protection from Ischemia-Reperfusion Damage by the Antioxidant Effect of Hibiscus sabdariffa Linnaeus on Metabolic Syndrome Rats. Perez-Torres, Israel; Torres-Narvaez, Juan Carlos; Guarner-Lans, Veronica; Diaz-Diaz, Eulises; Perez 8747
NADPH Oxidase Isoforms Are Involved in Glucocorticoid-Induced Preosteoblast Apoptosis. Bai, Shu-Cai; Xu, Qian; Li, Hui; Qin, Ya-Fei; Song, Li-Cheng; Wang, Chen-Guang; Cui, Wen-Hao; Zheng, 5136
New Insights into the Hepcidin-Ferroportin Axis and Iron Homeostasis in iPSC-Derived Cardiomyocytes from Friedreich's Ataxia Patient. Bolotta, Alessandra; Abruzzo, Provvidenza Maria; Baldassarro, Vito Antonio; Ghezzo, Alessandro; Scot 7109
Nutritional Preconditioning of Apigenin Alleviates Myocardial Ischemia/Reperfusion Injury via the Mitochondrial Pathway Mediated by Notch1/Hes1. Huang, Huang; Lai, Songqing; Luo, Yong; Wan, Qing; Wu, Qicai; Wan, Li; Qi, Wanghong; Liu, Jichun Clinical report 8137
Overexpression of BRCA1 in Neural Stem Cells Enhances Cell Survival and Functional Recovery after Transplantation into Experimental Ischemic Strok. Xu, Pengfei; Shi, Xiaolei; Zhang, Xiaohao; Liu, Qian; Xie, Yi; Hong, Ye; Li, Juanji; Peng, Mengna; L 5966
Overexpression of miR-27b-3p Targeting Wnt3a Regulates the Signaling Pathway of Wnt/[beta]-Catenin and Attenuates Atrial Fibrosis in Rats with Atrial Fibrillation. Lv, Xiangwei; Li, Jinyi; Hu, Yisen; Wang, Shirong; Yang, Chengye; Li, Chengxuan; Zhong, Guoqiang 6335
Oxidative Stress and Inflammation Interaction in Ischemia Reperfusion Injury: Role of Programmed Cell Death. Yao, Weifeng; Tai, Lydia Wai; Liu, Yiwei; Hei, Ziqing; Li, Haobo 1089
Pasteurized Orange Juice Rich in Carotenoids Protects Caenorhabditis elegans against Oxidative Stress and [beta]-Amyloid Toxicity through Direct and Indirect Mechanisms. Caland, Ricardo Basilio de Oliveira; Cadavid, Cesar Orlando Munoz; Carmona, Lourdes; Pena, Leandro; 9683
Pharmacotherapeutics and Molecular Mechanism of Phytochemicals in Alleviating Hormone-Responsive Breast Cancer. Rampogu, Shailima; Park, Chanin; Ravinder, Doneti; Son, Minky; Baek, Ayoung; Zeb, Amir; Bavi, Rohit; 7494
Piperine Enhances the Antioxidant and Anti-Inflammatory Activities of Thymoquinone against Microcystin-LR-Induced Hepatotoxicity and Neurotoxicity in Mice. Abdel-Daim, Mohamed M.; Sayed, Amany A.; Abdeen, Ahmed; Aleya, Lotfi; Ali, Daoud; Alkahtane, Abdulla 5732
Potential Applications of NRF2 Inhibitors in Cancer Therapy. Panieri, Emiliano; Saso, Luciano 28861
Potential Benefits of Nitrate Supplementation on Antioxidant Defense System and Blood Pressure Responses after Exercise Performance. Menezes, Eduardo F.; Peixoto, Leonardo G.; Teixeira, Renata R.; Justino, Allisson B.; Puga, Guilherm 4893
Pretreatment Serum Uric Acid as an Efficient Predictor of Prognosis in Men with Laryngeal Squamous Cell Cancer: A Retrospective Cohort Study. Hsueh, Chi-Yao; Shao, Mingxi; Cao, Wenjun; Li, Shengjie; Zhou, Liang 8872
Pretreatment with Cholecalciferol Alleviates Renal Cellular Stress Response during Ischemia/Reperfusion-Induced Acute Kidney Injury. Li, Jun; Xu, Shen; Zhu, Jin-Bo; Song, Jin; Luo, Biao; Song, Ya-Ping; Zhang, Zhi-Hui; Chen, Yuan-Hua; 6909
Prevention of Huntington's Disease-Like Behavioral Deficits in R6/1 Mouse by Tolfenamic Acid Is Associated with Decreases in Mutant Huntingtin and Oxidative Stress. Liu, Peng; Li, Yinjie; Yang, Wei; Liu, Danyang; Ji, Xuefei; Chi, Tianyan; Guo, Zhutao; Li, Lin; Zou, 8156
Propofol Alleviates Apoptosis Induced by Chronic High Glucose Exposure via Regulation of HIF-1[alpha] in H9c2 Cells. Pu, Jinjun; Zhu, Shun; Zhou, Dandan; Zhao, Lidong; Yin, Ming; Wang, Zejian; Hong, Jiang 7574
Protection against HEMA-Induced Mitochondrial Injury In Vitro by Nrf2 Activation. Jiao, Yang; Niu, Tao; Liu, Huan; Tay, Franklin R.; Chen, Ji-hua 6868
Protective Effect of Dinitrosyl Iron Complexes with Glutathione in Red Blood Cell Lysis Induced by Hypochlorous Acid. Shumaev, Konstantin B.; Gorudko, Irina V.; Kosmachevskaya, Olga V.; Grigorieva, Daria V.; Panasenko, 8321
Protective Effect of Ginsenoside Rg1 on Oxidative Damage Induced by Hydrogen Peroxide in Chicken Splenic Lymphocytes. Bi, Shicheng; Ma, Xiaodan; Wang, Yuemin; Chi, Xiaoqing; Zhang, Yong; Xu, Wei; Hu, Songhua 8285
Protective Effects of Inorganic and Organic Selenium on Heat Stress in Bovine Mammary Epithelial Cells. Zou, Yixuan; Shao, Juanjuan; Li, Yongxin; Zhao, F.-Q.; Liu, Jian-Xin; Liu, Hongyun 5671
Protective Effects of Kaempferol on D-Ribose-Induced Mesangial Cell Injury. Zhang, Ning; Zhao, Shaoyang; Hong, Jinni; Li, Weiwei; Wang, Xuemei 5951
Redox Status and Muscle Pathology in Rheumatoid Arthritis: Insights from Various Rat Hindlimb Muscles. Oyenihi, A.B.; Ollewagen, T.; Myburgh, K.H.; Powrie, Y.S.L.; Smith, C. 5900
Regulation of Redox Homeostasis by Nonthermal Biocompatible Plasma Discharge in Stem Cell Differentiation. Li, Ying; Choi, Eun Ha; Han, Ihn 10623
Salvianolic Acid A Protects the Kidney against Oxidative Stress by Activating the Akt/GSK-3[beta]/Nrf2 Signaling Pathway and Inhibiting the NF-[kappa]B Signaling Pathway in 5/6 Nephrectomized Rats. Zhang, Hong-feng; Wang, Jia-hong; Wang, Yan-li; Gao, Cheng; Gu, Yan-ting; Huang, Jian; Wang, Jin-hui 8168
Sex Differences in Age-Associated Type 2 Diabetes in Rats--Role of Estrogens and Oxidative Stress. Diaz, Ana; Lopez-Grueso, Raul; Gambini, Juan; Monleon, Daniel; Mas-Bargues, Cristina; Abdelaziz, Khe 8057
Sodium Sulfite Exacerbates Allograft Vasculopathy and Affects Tryptophan Breakdown in Murine Heterotopic Aortic Transplantation. Sucher, Robert; Hautz, Theresa; Mohr, Elisabeth; Mackowitz, Maximilian; Mellitzer, Vanessa; Steger, 6957
Stem Cell-Derived Exosomes Prevent Aging-Induced Cardiac Dysfunction through a Novel Exosome/lncRNA MALAT1/NF-[kappa]B/TNF-[alpha] Signaling Pathway. Zhu, Bao; Zhang, Lulu; Liang, Chun; Liu, Bin; Pan, Xiangbin; Wang, Yanli; Zhang, Yuqing; Zhang, Yu; 6180
Sulforaphane-Enriched Broccoli Sprouts Pretreated by Pulsed Electric Fields Reduces Neuroinflammation and Ameliorates Scopolamine-Induced Amnesia in Mouse Brain through Its Antioxidant Ability via Nrf2-HO-1 Activation. Subedi, Lalita; Cho, KyoHee; Park, Yong Un; Choi, Hyuk Joon; Kim, Sun Yeou 10491
Supplementing Genistein for Breeder Hens Alters the Fatty Acid Metabolism and Growth Performance of Offsprings by Epigenetic Modification. Lv, Zengpeng; Fan, Hao; Song, Bochen; Li, Guang; Liu, Dan; Guo, Yuming 10920
Suppression of Gut Bacterial Translocation Ameliorates Vascular Calcification through Inhibiting Toll-Like Receptor 9-Mediated BMP-2 Expression. Zhao, Yang; Cai, Yan; Cui, Li-Yan; Tang, Wen; Liu, Bo; Zheng, Jia-Jia; Si, Wen-Zhe; Wang, Xian; Xu, 6526
Syk and Hrs Regulate TLR3-Mediated Antiviral Response in Murine Astrocytes. Mielcarska, Matylda B.; Bossowska-Nowicka, Magdalena; Gregorczyk-Zboroch, Karolina P.; Wyzewski, Zbi 12208
Syzygium cumini Leaf Extract Reverts Hypertriglyceridemia via Downregulation of the Hepatic XBP-1s/PDI/MTP Axis in Monosodium L-Glutamate-Induced Obese Rats. Franca, Lucas Martins; Coelho, Caio Fernando Ferreira; Freitas, Larissa Nara Costa; Souza, Ivana Let 7742
The NADPH Oxidase Nox4 Controls Macrophage Polarization in an NF[kappa]B-Dependent Manner. Helfinger, V.; Palfi, K.; Weigert, A.; Schroder, K. 6653
The Polyphenolic Composition of Extracts Derived from Different Greek Extra Virgin Olive Oils Is Correlated with Their Antioxidant Potency. Kouka, Paraskevi; Tsakiri, Grigoria; Tzortzi, Dimitra; Dimopoulou, Sofia; Sarikaki, Georgia; Stathop 9524
The Preventive Effects and the Mechanisms of Action of Navel Orange Peel Hydroethanolic Extract, Naringin, and Naringenin in N-Acetyl-p-aminophenol-Induced Liver Injury in Wistar Rats. Ahmed, Osama M.; Fahim, Hanaa I.; Ahmed, Heba Y.; Muzafar, Hessah Mohammed Al-; Ahmed, Rasha R.; Ami Drug overview 12397
The Protective Roles of Estrogen Receptor [beta] in Renal Calcium Oxalate Crystal Formation via Reducing the Liver Oxalate Biosynthesis and Renal Oxidative Stress-Mediated Cell Injury. Zhu, Wei; Zhao, Zhijian; Chou, Fu-Ju; Zuo, Li; Liu, Tongzu; Bushinsky, David; Chang, Chawnshang; Zen 9848
The Role of the Antioxidant Response in Mitochondrial Dysfunction in Degenerative Diseases: Cross-Talk between Antioxidant Defense, Autophagy, and Apoptosis. Huang, Michael L.-H.; Chiang, Shannon; Kalinowski, Danuta S.; Bae, Dong-Hun; Sahni, Sumit; Richardso 20167
Uric Acid Provides Protective Role in Red Blood Cells by Antioxidant Defense: A Hypothetical Analysis. Song, Yunxiao; Tang, Li; Han, Jianping; Gao, Yanting; Tang, Binghua; Shao, Mingxi; Yuan, Wenhua; Ge, 6116
Use of Exogenous and Endogenous Photomediators as Efficient ROS Modulation Tools: Results and Perspectives for Therapeutic Purposes. Antognazza, Maria Rosa; Aziz, Ilaria Abdel; Lodola, Francesco 9508

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |