Printer Friendly

Osteoid osteoma of the iliac bone associated with bilateral sacroiliitis: a case report/ Bilateral sakroiliite eslik eden iliak kemigin osteoid osteomasi: olgu sunumu.

Summary

Osteoid osteoma is one of the infrequent causes of musculoskeletal pain. Rheumatic diseases such as ankylosing spondylitis are considered especially in cases of bilateral sacroiliitis. An association between these diseases is uncommon. Since both osteoid osteoma and sacroliitis response well to antiinflammatory therapy, radiological investigations, such as computed tomography (CT), have a significant role in diagnosis due to its superiority in visualizing the osseous tissue. Thus, this rare condition can not only be diagnosed, but also managed. This report presents a case of bilateral sacroiliitis in association with osteoid osteoma in a 23-year-old male patient, who was diagnosed and treated initially as bilateral sacroiliitis. CT was performed in order to evaluate the sacroiliac joint space and the accompanying osteoid osteoma was detected coincidentally. Turk J Phys Med Rehab 2010;56:152-4.

Key Words: Sacroiliits, osteoid osteoma, existence

Ozet

Osteoid osteoma kas-iskelet sistemi agrilarinin nadir sebeplerinden biridir. Sakroiliit ise ozellikle bilateral tutulumlu olgularda ankilozan spondilit (AS) gibi romatolojik hastaliklari dusundurmektedir. Bu iki hastaligin birlikteligi sik gorulen bir durum degildir. Her iki hastaligin antiinflamatuvar tedaviye iyi cevap vermesinden oturu dogru tanida radyolojinin, ozellikle de osseoz dokuda ustunlugu kanitlanmis Bilgisayarli Tomografinin (BT) rolu buyuktur. Boylelikle bu nadir birlikteligin dogru tanisi konup, tedavi planlanmasi yapilabilir. Bu bildiride bilateral sakroiliit tanisi alan ve tedaviye baslanan 23 yasindaki erkek hastada, sakroiliak eklem araligi ve eklem yuzlerinin degerlendirilmesi amaciyla uygulanan BT tetkikinde tesadufen fark edilen osteoid osteoma birlikteligi tanimlanmistir. Turk Fiz Tip Rehab Derg 2010;56:152-4.

Anahtar Kelimeler: Sakroiliit, osteoid osteoma, birliktelik

Giris

Osteoid osteoma benign kemik tumorleri icerisinde yer alir. Erkeklerde kadinlara oranla iki kat daha siktir. Geceleri artan ve antiinflamatuvar ilaclara iyi cevap veren agriyla karakterizedir. Ekleme yakin tutulumlar nadir olmakla birlikte tutulan ekleme gore bulgular degismektedir. Alt ekstremitede femurun proksimal yarisi basta olmak uzere genellikle uzun kemikler tutulur. Pelvik tutulum nadir olup pelviste periartikuler tutulum daha da nadirdir. Pelvik tutulumlarda asetabulum lokalizasyonu tipik yerlesim yeridir.

Bilateral sakroiliit genellikle genc erkeklerde gorulen, etiyolojisinde Ankilozan Spondilit (AS) basta olmak uzere romatizmal hastaliklarin rol aldigi bir hastaliktir. AS'li hastalarda inflamatuar bel agrisi, eklem sertligi, subfebril ates ve sedimantasyon yuksekligi gozlenir. Sakroiliak eklemler, genellikle ilk tutulan eklemler olup bilateral ve siklikla simetrik olarak tutulur (1,2).

Yukarida belirtildigi gibi her iki hastalik benzer semptomlar gostermekte ve yanlis taniya yol acabilmektedir.

Pelvisin bilateral sakroiliit ve osteoid osteoma ile birlikte tutulumu literaturde daha once belirtilmemistir.

Olgu

23 yasinda universite ogrencisi erkek hasta, siddetli bel ve kalca agrisi sikayetiyle hastanemize basvurdu. Hikayesinde son dort yil once baslayip zamanla siddetlenen ve son birkac aydir her iki kalcaya yayilan bel agrisi sikayeti mevcuttu. Ayrica her iki el bilegi ve el parmaklarinda da sislik ve agri belirten hastanin, ozellikle tatil gunlerinde uzun sure hareketsiz kaldiginda sikayetleri artmaktaydi. Gece uykudan uyandiran, sabah ise daha belirgin olan kalca agrisi ve sabah sertligi mevcuttu. Bu sikayetlerle hastaneye bas vuran hastaya direkt grafiler esliginde sakroiliit tanisi konularak antiinflamatuvar ilac tedavisi baslanmis. Hastanin ilaclarini kullandigi zamanlarda sikayetlerinde belirgin azalma gozlenirken tedaviyi terk ettigi donemlerde sikayetleri tekrarliyormus.

HLA-B27 pozitifligi olan, romatoid faktor ve antinukleer antikorlari negatif bulunan hastanin laboratuvar testlerinde, eritrosit sedimentasyon hizi 38 mm/h, C-reaktif protein 32 ug/ml tespit edildi.

Bilateral evre 2 sakroiliit tespit edilen ve uc aydan uzun suredir bel agrisi bulunan hasta, ankilozan spondilit tanisiyla sakroiliak eklem BT tetkiki amaciyla radyoloji bolumune sevk edildi. Sakroiliak eklemlere yonelik 3 mm, diger pelvik yapilara ise 5 mm kesit kalinliginda BT tetkiki, kemik filtresinde ve kemik penceresinde uygulandi, inceleme sonucunda bilateral sakroiliak eklem araliginda daralma, eklem yuzlerinde duzensizlik, osteolitik erozyonlar ve iliak yuzde belirgin subkondral diffuz skleroz tespit edildi (Resim 1). Pelvik osseoz yapilar degerlendirildiginde sag sakroiliak eklem superiorunda iliak kemik yerlesimli santralinde hipodens nidus iceren, hiperdens sklerotik lezyon gozlendi (Resim 2). Goruntuleme ozelliginden dolayi osteoid osteoma tanisi konup, ileri tetkik metotlarina gerek duyulmadi. Bulgularin esliginde olguya nadir bir birliktelik olan, iliak kemik yerlesimli osteoid osteomanin eslik ettigi bilateral sakroiliit teshisi konularak naproksen sodyum 750 mg/gun, periferik eklem tutulumu icin sulfasalazin 2000 mg/gun baslandi. Bir aylik tedavi sonrasinda sedimentasyon hizi 20 mm/h, C-reaktif protein degeri 6 ug/ml tespit edildi. Gogus ekspansiyonunu arttirmak amaciyla solunum egzersizleri, ilerleyici kifozu engellemek icin sirt ve boyun ekstansor kaslarina yonelik kuvvetlendirme ve pektoral germe egzersizleri baslandi. Uc aylik aralarla iki yildir takip edilmekte olan hastaya, AS icin uygulanan konservatif tedaviye osteoid osteomanin iyi cevap vermesinden dolayi cerrahi tedavi dusunulmedi.

[ILLUSTRATION OMITTED]

Tartisma

AS bilateral simetrik sakroiliite en sik neden olan hastaliktir. Ankilozan spondilitin erken bulgularindan biri olan bilateral simetrik sakroiliitte, once eklem kenarlarinin keskinligi kaybolur ve subkondral kemik erozyonlari gozlenir (1).

Osteoid osteoma etyolojisi bilinmeyen, matur ve immatur kemigin birlikte bulundugu benign iskelet tumorudur. Tumor genellikle 1,5 cm'den kucuktur. Osteoid osteoma tum kemiklerde gorulebilirken, genellikle uzun kemikler tutulur. Osteoid osteomanin klinik bulgulari, cogu olguda tipik olmakla birlikte ekleme yakin ve eklemi ilgilendiren lokalizasyonlarinda, olusturdugu patolojiye gore farklilik gosterir (2).

Bilateral simetrik sakroiliitin AS disinda diger olasi nedenleri enterik artropati, depozisyon artropatileri (gut, akromegali) ve osteitis kondensans ilii'dir. Subkondral kemik rezorbsiyonlari ile beliren hiperparatiroidizm yine bilateral simetrik sakroiliitin ayirici tanisinda goz onunde bulundurulmalidir (1).

Bilateral asimetrik sakroiliit nedenleri psoriatik artrit, Reiter sendromu ve juvenil romatoid artrittir. Bununla birlikte iliak kemik yerlesimli osteom ile enostoz (kemik adacigi) yine ayirici tanida bulunur. Osteomlar iyi sinirli, yuvarlak sklerotik lezyon olarak belirirler. Enostoz ise belirsiz sinirli sklerotik odak olarak karsimiza cikar. Her ikisinde de kemik destruksiyonu veya periost reaksiyonu mevcut degildir. Nidus gorulmez (1,3,4).

[ILLUSTRATION OMITTED]

Non-steroid antiinflamatuvar ilac (NSAII), AS'ye eslik eden agri ve eklem sertliginin tedavisinde en sik kullanilan ilac grubudur. Bazen semptomlarin giderilmesinde yuksek doz NSAII gerekir. Bu grup ilaclarin olumlu etkilerinin gorulmesi birkac haftayi bulabilir. Ancak bazi olgularda yetersiz kalabilirler veya yan etki olusturabilirler. Bu gibi durumlarda TNF alfa blokor ve periferik eklem tutulumu icin sulfasalazin tedaviye eklenebilir. Sulfasalazin sadece agri ve eklem sisliklerini kontrol altina almakla kalmayip, inflamatuvar barsak lezyonlari tedavisinde de etkilidir.

Metotreksat ve kortikosteroidler yine agir olgularda tedavi secenekleri arasindadir. Ancak bu ajanlarin uzun donemdeki yan etkileri cok ciddi olabilir. TNF alfa blokorler AS tedavisinde gelecek vaat eden biyolojik ilaclardir. Calismalar bu ilaclarin sadece eklem artritine degil, spinal artrite de etkili oldugunu ve hastaligin ilerleyisini yavaslattigini gostermistir (5).

Osteoid osteoma'nin pelvik lokalizasyonu ile sakroiliite benzer semptomlar gostermesi ve tedaviye benzer yanit verme ozelligi nedeniyle karisabilirler. Osteoid osteoma gibi benign kemik tumorleri, pelvise superpoze gaz-feces golgeleri nedeniyle direkt grafide gozden kacmaktadir. Sakroiliak eklem yuzlerindeki skleroz bazen aldatici olabilmektedir. Sakroiliak eklem yerlesimli bir osteoid osteoma, sakroiliit bulgusu vererek yanlis taniya veya teshiste yillarca surebilen gecikmeye neden olabilmektedir (3).

BT incelemede gozlenen nidus varligi osteoid osteoma tanisi icin yeterli olup, Manyetik Rezonans Goruntuleme gibi ileri tetkik metotlari gereksizdir. Sakroiliak eklem BT incelemelerinde sadece sakroiliak eklemler degil, diger osseoz yapilar da dikkatlice incelenmelidir (3,6,7).

Sonuc olarak osteoid osteoma muskuloskeletal agrilarin nadir sebeplerindendir. Her iki hastalikta da antiinflamatuvar ilaclara guclu cevap alinir. BT, direkt grafi ve kemik sintigrafisine oranla ayirici tanida ustundur. Genc hastalarda antiinflamatuvar tedaviyle duzelen agri varliginda, sakroiliak eklem yuzlerindeki subkondral skleroza yonelik BT incelemesi yapilarak, osteoid osteoma gibi eslik edebilecek diger patolojilerin atlanmamasi ve tedavide goz onunde bulundurulmasi gerekmektedir.

DOI: 10.4274/tftr.56.152

Kaynaklar

(1.) Dahnert W. Differential diagnosis of musculoskeletal disorders. In: Dahnert W, ed. Radiology review manual. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins, 2003. p. 17.

(2.) Dahnert W. Bone and soft tissue disorders. In: Dahnert W, ed. Radiology review manual. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins, 2003. p. 134-5.

(3.) Duman I, Aydemir K, Tan AK, Dinger K, Kalyon TA. An unusual case of osteoid osteoma clinically mimicking sacroiliitis. Clin Rheumatol 2007;26: 1158-60.

(4.) Stoller DW, Tirman PFJ, Bredella MA, Beltran S, Branstetter RM, Blease SCP. Bone tumors. In: Stoller DW, ed. Diagnostic imaging orthopaedics. 1th ed. Utah: Amirsys, 2004. p. 134-5.

(5.) Gorman JD, Sack KE, Davis JC. Treatment of Ankylosing Spondylitis by Inhibition of Tumor Necrosis Factor alpha. N Engl J Med 2002;346: 1349-56.

(6.) Sirvanci M, Gogus A, Duran C, Tiskaya K. Case Report: Sacral osteoid osteoma' Turk J Diagn intervent Radiol 2002;8: 43-6.

(7.) Allen SD, Saifuddin A. Imaging of intraarticular osteoid osteoma. Clin Radiol 2003;58:845-52.

Alptekin TOSUN, Bilgehan TOSUN *

Giresun Universitesi Tip Fakultesi, Radyodiagnostik Anabilim Dali, Giresun, Turkiye

* Kocaeli Universitesi Tip Fakultesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dali, Kocaeli, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Alptekin Tosun, Giresun Universitesi Tip Fakultesi, Radyodiagnostik Anabilim Dali, Giresun, Turkiye

Tel: +90 535 496 43 98 E-posta: tosun_alptekin@yahoo.com Gelis Tarihi/Received: Temmuz/July 2009 Kabul Tarihi/Accepted: Aralik/December 2009
COPYRIGHT 2010 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Case Report/(Olgu Sunumu
Author:Tosun, Alptekin; Tosun, Bilgehan
Publication:Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
Date:Sep 1, 2010
Words:1393
Previous Article:Diabetic radiculoplexus neuropathy involving the upper extremity: a case report/ Ust ekstremite tutulumuyla seyreden diyabetik radikulopleksus...
Next Article:Kongre takvimi.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters