Printer Friendly

Obstetrik Brakiyal Pleksus Yaralanmali Olgularda Skapular Kinematik Analiz: Vaka Serileri Calismasi/Scapular Kinematic Analysis in Children with Obstetric Brachial Plexus Injury: Case Series Study.

Az

Obstetrik Brakiyal Pleksus Yaralanmasi (OBPY), brakiyal pleksusa bagli dallarin zedelenmesi sonucu ortaya As.ikan bir yaralanma seklidir. Iyilesme gerAs.eklestikAs.e olusacak kas imbalansina bagli olarak ilerleyen yaslarda deformiteler ve fonksiyonel yetersizlikler meydana gelebilmektedir. OBPY'li olgularda etkilenen taraf skapulanin pozisyonu ve hareketleri etkilenmeyen tarafa gA[paragraph]re farkliliklar arz etmektedir. Aalismanin amaci, OBPY geAs.iren 3 olguda istirahatte ve kol elevasyonu sirasinda skapulanin hareketlerini 3 boyutlu kinematik analiz ile degerlendirmektir. Aalismaya katilan olgularin yasi sirasiyla 12, 14 ve 11'di. Olgularin demografik A[paragraph]zellikleri sorgulandiktan sonra Motion Monitor[R] Iskelet Analiz Sistemi ile kol elevasyonu sirasinda 3 boyutlu skapular hareketler degerlendirildi. Kol elevasyonu sirasinda, tA1/4m olgularin skapular hareketi, internal rotasyon, yukari dogru rotasyon ve posterior tilt, indirme fazinda eksternal rotasyon, asagi dogru rotasyon ve anterior tiltti. Fakat olgularimizin etkilenen ve etkilenmeyen taraflari arasindaki hareketler sirasinda senkronizasyon olmadigi belirlendi. Aalismamiza katilan olgularda skapular diskinezi varligi ortaya konmustur. Konuyla ilgili daha net bilgi elde edebilmek ve OBPY sonrasi etkilenen taraf kaslarin diskineziye olan katkilarini inceleyebilmek iAs.in As.alismamiz, olgu sayisi artirilmis As.alismalarla desteklenmelidir.

Anahtar kelimeler: Skapula, kinematik, obstetrik brakiyal pleksus yaralanmasi

Abstract

Obstetric Brachial Plexus Palsy (OBPP) is a type of brachial plexus injury. Deformities and functional deficiency may occur in time because of muscle imbalance. The position and motion of the affected scapula may be different from those of the unaffected side. The aim of this study was to investigate scapular motions by three-dimension kinematic analysis during humeral elevation and at rest in three cases. The ages of the cases are 12, 14, and 11 years. Three-dimensional scapular motions were examined during humeral elevation using the Motion Monitor[R] Skeleton Analysis System after examining other demographic features. Scapular motions of all the cases included internal rotation, upward rotation and posterior tilt during humeral elevation and external rotation, and downward rotation and anterior tilt during humeral depression. However, there was no synchronization between the affected and unaffected scapulas. Scapular dyskinesia was observed in children included our study. To obtain clear data and to investigate the contribution to scapular dyskinesia of the muscles at the affected side, our study should be supported with studies including more cases. Keywords: Scapula, kinematic, obstetric brachial plexus palsy

GIRIS

Obstetrik brakiyal pleksus yaralanmasi (OBPY), dogum sirasinda brakiyal pleksusa ait kA[paragraph]kler, bunlardan olusan turunkuslar ve bunlarin dallarinda olusan zedelenmeye bagli olarak gelisen ve buna bagli ikincil sorunlari iAs.eren unilateral veya bilateral tabloyu ifade eder. Ast turunkus yaralanmasi (C5-6) en sik gA[paragraph]rA1/4len tipidir. Bazi vakalarda A1/4st trunkusa C7 de eslik edebilir (1). OBPY gA[paragraph]rA1/4len olgularda bA1/4yA1/4k oranda iyilesme gA[paragraph]rA1/4lebilmekle birlikte, ilerleyen yaslarda deformiteler ve fonksiyonel yetersizlikler de gA[paragraph]rA1/4lebilir. Deformitelerin ciddiyeti yaralanma siddetiyle ve denervasyon sA1/4resiyle alakalidir. Genellikle etkilenmis tarafta skapula ve klavikulada kemik bA1/4yA1/4mesinde farklilik vardir. Iyilesme gerAs.eklestikAs.e antagonist kaslarin ko-kontraksiyonlari ile olusan kas imbalansi sonucu eklem kontraktA1/4rleri gA[paragraph]zlenebilmektedir. BA1/4tA1/4n bu faktA[paragraph]rler skapulanin normal pozisyonda olmamasina ve etkilenmemis taraftan farkli olarak omuz elevasyonuyla birlikte anormal hareketlerin ortaya As.ikmasina sebep olabilir (2).

Anatomik olarak skapulada baslayan veya sonlanan 17 farkli kas bulunmaktadir. Bu kaslar genellikle brakiyal pleksus A1/4st turunkusundan inerve olup koordineli hareketleri sayesinde A1/4st ekstremite ile birlikte skapula hareketleri sirasinda gerekli olan dinamik mekanik destegi saglarlar. Bu kaslarin dA[paragraph]rt tanesi primer skapula stabilizatA[paragraph]rleri olarak tarif edilmistir (3). Bunlar trapezius, serratus anterior, rhomboideus major ve minA[paragraph]r ve levator skapula kaslaridir. Latissimus dorsi primer olarak omuza addA1/4ksiyon, internal rotasyon ve ekstansiyon yaptirdigi iAs.in skapula stabilizasyonunda sekonder olarak gA[paragraph]rev almaktadir. BA1/4tA1/4n bu kaslar skapulayi posterior toraks duvarinda stabilize etmek iAs.in koordineli olarak gA[paragraph]rev almaktadir. Normalde skapula, horizontal dA1/4zlemde 30 derece internal rotasyonda, frontal dA1/4zlemde 3 derece abdA1/4ksiyonda ve sagittal dA1/4zlemde 20 derece anterior tiltte durmaktadir. Yukarida bahsedilen skapula stabilizatA[paragraph]rleri zayifladiginda, kaslar arasinda imbalans meydana gelecektir ve bu da skapulanin normal postA1/4rA1/4nA1/4n bozulmasina sebep olur (3, 4).

Obstetrik brakiyal pleksus yaralanmali olgularda yapilan bir As.alismada gelisme ve bA1/4yA1/4me ile birlikte etkilenmis taraftaki skapula gelisiminin diger tarafa gA[paragraph]re %14 oraninda daha az oldugu gA[paragraph]sterilmistir (5). C5'in ciddi disfonksiyonuna bagli olarak skapulayi stabilize eden kaslarda etkilenim olacagi iAs.in skapulada hipoplazi, elevasyon ve anterior rotasyon (SHEAR deformitesi) gA[paragraph]rA1/4lebilir. Skapulanin elevasyon ve anterior rotasyonu sonucu inferior aAs.i torakal kafes A1/4zerinde belirginlesir ve skapula laterale dogru yer degistirir (5). Skapular diskinezi, geAs. dA[paragraph]nemde fonksiyonel ve kozmetik problemlere yol aAs.abilir (2, 6).

GA1/4nA1/4mA1/4zde skapulanin pozisyonunu ve hareketlerini belirlemek iAs.in kullanilan birAs.ok yA[paragraph]ntem mevcuttur. Elektromanyetik sensA[paragraph]rler, pasif ya da aktif optik isaretleyiciler, elektrogonyometre, palpatA[paragraph]rler, rA[paragraph]ntgen, magnetik rezonans gA[paragraph]rA1/4ntA1/4leme yA[paragraph]ntemleri gibi yA[paragraph]ntemler sikAs.a kullanilmaktadir. Elektrogonyometre ve radyografi gibi yA[paragraph]ntemler 2 boyutlu analiz yapar, ancak normalde 3 boyutlu olan bir hareket iAs.in yalnizca bir dA1/4zlemdeki hareketi hakkinda bilgi verir. Bu nedenle skapulanin ve omuzun hareketleri incelenirken 3 boyutlu kinematik analiz yA[paragraph]ntemleri tercih edilmektedir (7, 8).

Obstetrik brakiyal pleksus yaralanmada fonksiyonel yetersizliklerin giderilmesi ve yasam kalitesinin artirilmasi hem cerrahi hem de konservatif tedavinin primer amacini olusturur. Kol elevasyonu kisisel hijyenin saglanmasinda ve kendine bakim gibi gA1/4nlA1/4k yasam aktivitelerinde A[paragraph]nemli bir yere sahiptir. OBPY'li olgularda kol elevasyonu ile ilgili yetersizlikler daha A[paragraph]nceki birAs.ok As.alismanin konusu olmustur (9-12). Skapula kinematiginin A1/4st ekstremite fonksiyonuna etkileri bilinmesine ragmen literatA1/4rA1/4 inceledigimizde OBPY'li olgularda kol elevasyonu sirasinda skapulanin A1/4As. boyutlu analizini inceleyen bir As.alismaya rastlamadik. Bu As.alismanin amaci, OBPY geAs.iren 3 olguda istirahatte ve kol elevasyonu sirasinda skapulanin hareketlerini 3 boyutlu kinematik analiz ile degerlendirmektir.

OLGU SUNUMU

Aalismaya OBPY teshisi konmus A1/4st ve/veya orta turunkus tutulumu olan 3 olgu dahil edildi. Olgularin adi, soyadi, yasi ve geAs.irdigi operasyonlar sorgulanarak kaydedildi. Olgularin istirahatteki skapula pozisyonlari gA[paragraph]zlemlendi. Bu degerlendirme kollar gA[paragraph]vdenin yaninda ve ayaktayken posteriordan gerAs.eklestirildi. Olgularin fonksiyonel durumlari ise Aktif Hareket Skalasi- Toronto puani kullanilarak belirlendi. Aktif Hareket Skalasi yenidogan ve As.ocuklarda uygulanmasi As.ok gA1/4As. olan kas testi yerine eklem hareketini degerlendirir. Bu skala ile hareket gA[paragraph]zlemsel olarak degerlendirilebilir ve yapilmasi istenen hareket iAs.in komut verilmesine gerek yoktur. Bu skalaya gA[paragraph]re, hareketin gravite elemine pozisyonda ve graviteye karsi yapilmasina gA[paragraph]re farkli sayisal degerlerle skorlanir. Ilk A[paragraph]nce gravite elemine pozisyonda degerlendirme yapilir; eger bu pozisyonda hareket gerAs.eklestirilebilirse ayni hareketin graviteye karsi yapilmasi saglanir. BA[paragraph]ylece el hareketleri hariAs. A1/4st ekstremite eklem hareketleri skorlanmis olur. Aalismaya katilmayi kabul eden hastalarin ebeveynlerine gA[paragraph]nA1/4llA1/4 olur formu imzalatilmistir.

AAs. boyutlu skapular hareketler elektromagnetik sistem (Motion Monitor[R] Iskelet Analiz Sistemi, Innovative Sports Training Inc, Chicago, ABD) ile A1/4st ekstremitenin hareketi esnasinda degerlendirildi. Degerlendirmede A[paragraph]ncelikle sensA[paragraph]rler hazirlandi. Bilateral skapula ve humerus hareketlerinin kinematik analizi iAs.in toplam 5 sensA[paragraph]r kullanildi. Bu elektromagnetik alicilar ile deri arasindaki hareketi azaltmak amaciyla As.ift tarafi yapiskan bantlar kullanildi ve sensA[paragraph]rler farkli anatomik bA[paragraph]lgeler A1/4zerine yerlestirildi. Ayrica gA1/4venlik amaci ile tA1/4m sensA[paragraph]rler esnemeyen bantlar ile sabitlendi. SensA[paragraph]rler 7. servikal vertebral prosesus spinosus (C7), her iki taraf akromion ve humeral bA[paragraph]lge derisi A1/4zerine yerlestirildi. Altinci sensA[paragraph]r ise sivri uAs.lu isaretleme aletine baglandi. Uygun sira ile belirli kemik As.ikintilar A1/4zerinden dijitasyon islemi birey serbest ve hareketsiz durumda iken tamamlandi. Kollar vA1/4cut yaninda serbest iken elevasyon komutu verildi ve hastadan test boyunca bas parmak yukariya dogru bakacak sekilde kol rotasyonunu sA1/4rdA1/4rmesi istendi. 1 Hz frekansindaki dijital metronom yardimiyla 3 saniyede elevasyonun kaldirma fazi gerAs.eklestirildi ve 3 saniyede kol gA[paragraph]vde yanina indirildi. 30-120[degrees] elevasyon hareketi sirasindaki A[paragraph]lAs.A1/4m kaydedildi.

Aalismaya A1/4st turunkus yaralanmasi olan 3 OBPY geAs.irmis olgu dahil edildi. Istirahat pozisyonlari ve dinamik hareket esnasinda skapulada meydana gelen 3 boyutlu hareket kisiler arasinda degisiklik gA[paragraph]sterdi. Olgularin 3 boyutlu analiz sonuAs.lari ve olgularla ilgili bilgiler asagida anlatilmaktadir.

Olgu 1

Su an 12 yasinda olan ilk olgumuz, daha A[paragraph]nce latissimus dorsi kasinin teres minA[paragraph]r kasina kas transfer cerrahisi geAs.irmisti. Operasyon geAs.irme yasi 7 idi. GA[paragraph]zlem yapildiginda etkilenen taraf skapulanin etkilenmeyen tarafa gA[paragraph]re daha eleve ve lateralde pozisyonlandigi (Resim 1), etkilenen taraf trapezius kasinin A1/4st parAs.asinin belirgin oldugu gA[paragraph]rA1/4ldA1/4 (Resim 2). Olgunun Aktif Hareket Skalasina gA[paragraph]re omuz fleksiyon, abdA1/4ksiyon, internal rotasyon ve eksternal rotasyon skorlari sirasiyla 6, 6, 3, 5; dirsek fleksiyon ve ekstansiyon skorlari sirasiyla 7, 6; el bilegi fleksiyon ve ekstansiyon skorlari 6, 6; ve A[paragraph]n kol supinasyon ve pronasyon skorlari ise 4, 4'tA1/4.

Skapulanin 3 boyutlu analizine bakildiginda; baslangiAs. pozisyonunda etkilenmis taraftaki skapulanin daha fazla internal rotasyonda oldugu gA[paragraph]rA1/4ldA1/4. Elevasyonun ilk derecelerinde skapulanin etkilenmemis tarafla benzer aAs.iklikta hareket ortaya As.ikardigi, ancak daha sonra etkilenmis tarafta skapular internal rotasyonun daha fazla oldugu belirlendi (Sekil 1). Yukari- asagi rotasyonda etkilenen tarafin istirahat pozisyonunda daha fazla asagi rotasyonda oldugu; elevasyonla birlikte ise etkilenen tarafa gA[paragraph]re daha fazla yukari rotasyon hareketi aAs.iga As.ikardigi gA[paragraph]rA1/4ldA1/4 (Sekil 2). Anterior- posterior tilt iAs.in ise etkilenmis taraf ile etkilenmemis taraf skapulanin benzer hareketler ortaya As.ikardigi, ancak etkilenmis taraf skapulanin daha fazla anterior tiltte oldugu saptandi (Sekil 3).

Olgu 2

Su an 14 yasinda olan ikinci olgumuz da daha A[paragraph]nce latissimus dorsi kasinin teres minA[paragraph]r kasina kas transfer cerrahisi geAs.irmisti. Olgunun operasyon geAs.irme yasi 6 idi. GA[paragraph]zlem yapildiginda etkilenen taraf trapezius kasinin A1/4st parAs.asinin belirgin oldugu, etkilenen taraf skapulanin etkilenmeyen tarafa gA[paragraph]re daha eleve ve lateralde pozisyonlandigi gA[paragraph]rA1/4ldA1/4. Olgunun Aktif Hareket Skalasina gA[paragraph]re omuz fleksiyon, abdA1/4ksiyon, internal rotasyon ve eksternal rotasyon skorlari sirasiyla 6, 6, 4, 5; dirsek fleksiyon ve ekstansiyon skorlari 6, 6; el bilegi fleksiyon ve ekstansiyon skorlari 6, 6; ve A[paragraph]n kol supinasyon ve pronasyon skorlari ise 4, 4'tA1/4.

AAs. boyutlu analizde skapular internal-eksternal rotasyon hareketine bakildiginda baslangiAs. pozisyonunda etkilenmis taraf skapulanin diger tarafa gA[paragraph]re yaklasik olarak 35[degrees] kadar internal rotasyonda oldugu gA[paragraph]rA1/4ldA1/4. Elevasyonla birlikte etkilenmis ve etkilenmemis taraf internal-eksternal rotasyon hareketleri benzerdi (Sekil 4). Skapular yukari-asagi rotasyon hareketinde ise istirahat pozisyonunda skapulanin daha fazla yukari rotasyon pozisyonunda durdugu gA[paragraph]rA1/4ldA1/4. Olgu 1'de oldugu gibi kol elevasyonuyla birlikte etkilenen tarafta skapular yukari rotasyonun diger tarafa gA[paragraph]re daha belirgin oldugu gA[paragraph]rA1/4ldA1/4 (Sekil 5). Anterior- posterior tiltte ise etkilenmis taraf skapulanin hareketlerinin etkilenmemis tarafla benzer oldugu, ancak etkilenen tarafin daha fazla anterior tilt pozisyonunda oldugu saptandi (Sekil 6).

Olgu 3

Olgu 3 ise 11 yasinda, 7 yasinda latissimus dorsi kasinin teres minA[paragraph]r kasina kas transfer cerrahisi geAs.irmisti. GA[paragraph]zlem yapildiginda etkilenen taraf trapezius kasinin A1/4st parAs.asinin belirgin oldugu, etkilenen taraf skapulanin etkilenmeyen tarafa gA[paragraph]re daha eleve ve lateralde pozisyonlandigi gA[paragraph]rA1/4ldA1/4. Olgunun Aktif Hareket Skalasina gA[paragraph]re omuz fleksiyon, abdA1/4ksiyon, internal rotasyon ve eksternal rotasyon skorlari sirasiyla 6, 6, 3, 5; dirsek fleksiyon ve ekstansiyon skorlari 6, 6; el bilegi fleksiyon ve ekstansiyon skorlari 6, 6; ve A[paragraph]n kol supinasyon ve pronasyon skorlari ise 3, 3'tA1/4.

AAs. boyutlu kinematik analiz sonucunda ise diger olgulara benzer sekilde baslangiAs.ta skapulanin daha fazla internal rotasyon pozisyonunda oldugu gA[paragraph]rA1/4ldA1/4. Elevasyonun baslangicinda etkilenmis taraf skapula ile etkilenmemis taraf skapulanin hareketleri benzer iken, hareketin ortalarinda etkilenmis tarafta daha fazla skapular internal rotasyon; etkilenmemis tarafta ise daha fazla eksternal rotasyon gA[paragraph]rA1/4ldA1/4. Elevasyonun A1/4As.te birlik son kisminda ise hareketin yine iki tarafta da benzer oldugu kaydedilmistir (Sekil 7). Skapular yukari-a-sagi rotasyon hareketine bakildiginda etkilenmis taraf skapulanin istirahat pozisyonunda daha fazla yukari rotasyonda oldugu gA[paragraph]rA1/4ldA1/4. Elevasyon sirasinda ise etkilenmemis tarafa benzer sekilde bir yol izledigi; ancak diger olgulardan farkli olarak etkilenmemis taraf skapuladan daha fazla yukari rotasyon yapmadigi kaydedildi (Sekil 8). Anterior-posterior tilt hareketine bakilacak olursa elevasyonun A1/4As.te birlik ilk kisminda iki taraf skapulanin hareketlerinin benzer oldugu gA[paragraph]rA1/4ldA1/4. Ancak hareketin ortalarinda etkilenen taraf skapulanin posterior tilte giderken aniden anterior tilte gittigi gA[paragraph]rA1/4ldA1/4. Hareketin son kisminda ise yine etkilenen taraf skapula ile etkilenmemis taraf skapulanin benzer hareketlerinin oldugu gA[paragraph]rA1/4ldA1/4 (Sekil 9).

TARTISMA

Yaptigimiz 3 boyutlu kinematik analiz sonucuna gA[paragraph]re OBPY'li olgularin hepsinin, istirahat pozisyonunda etkilenen taraf skapulalarinin etkilenmeyen tarafa kiyasla daha fazla internal rotasyon, asagi dogru rotasyon ve anterior tilt pozisyonunda oldugu belirlendi. Degerlendirmenin kol elevasyonu fazinda, olgularin skapular hareketi internal rotasyon, yukari dogru rotasyon ve posterior tilt, indirme fazinda eksternal rotasyon, asagi dogru rotasyon ve anterior tiltti. Bu iki fazda gA[paragraph]zlenen hareketler skapulanin tanimlanan normal hareketleridir. Fakat olgularimizin etkilenen ve etkilenmeyen taraflari arasindaki hareketler sirasinda senkronizasyon gA[paragraph]zlenmemistir. Aalismamiz OBPY'li olgularda gA[paragraph]rA1/4len skapular diskineziyi istirahat pozisyonunda ve elevasyon sirasinda 3 boyutlu kinematik analiz ile degerlendiren ilk As.alisma olmasi sebebiyle A[paragraph]nemlidir.

AAs. boyutlu analiz sonucuna gA[paragraph]re As.alismamiza katilan olgularda istirahat pozisyonunda etkilenen taraf skapulanin karsi tarafa oranla daha fazla internal rotasyonda, asagi dogru rotasyonda ve anterior tiltte oldugunu belirledik. Ayrica olgularin hepsinde etkilenen taraf skapulanin daha eleve ve lateralde pozisyonlandigini gA[paragraph]zlemledik. GA[paragraph]zlemledigimiz diger bir nokta ise birAs.ok OBPY olgusunda da kaydedilmis olan trapezius kasinin A1/4st parAs.asinin belirgin olmasiydi. Skapular diskineziye neden olan farkli patolojilerle ilgili As.alismalarda kisalmis pektoralis minA[paragraph]r kasi ve trapezius kasinin A1/4st parAs.asinin skapulayi daha fazla anterior tiltte, internal rotasyonda ve elevasyonda tuttugu belirlenmistir (13). Her ne kadar As.alismamizda pektoralis minA[paragraph]r kas kisaligini degerlendirmesek de olgulardaki belirgin ve kisalmis A1/4st trapezius kas gA[paragraph]rA1/4ntA1/4sA1/4 barizdi. OBPY'de yaralanmanin tipine ve siddetine gA[paragraph]re kas atrofileri meydana gelmektedir. Yaralanma sonrasi kaslara gelen sinirsel iletinin yoklugu ya da gecikmesi, kuvvetsizlige, imbalansa ve As.apraz inervasyonlara neden olmaktadir (14). OBPY'de bu durumlar ayni zamanda skapular diskinezinin nedeni olarak da belirlenmistir. OBPY'de yaralanmanin hemen sonrasinda yani deltoid, supraspinatus ve infraspinatus kaslarinin paralizi ya da zayif oldugu dA[paragraph]nemde, olgular etkilenen ekstremitelerini fonksiyona katmak iAs.in omuz elevasyonunu kullanirlar (11). Bu dA[paragraph]nemde paralizi olmayan omuz elevatA[paragraph]rA1/4, trapezius kasinin A1/4st parAs.asidir. OBPY'de A1/4st trapezius belirginligi erken dA[paragraph]nemden itibaren gelisir (15). Erken dA[paragraph]nemden itibaren fonksiyon gA[paragraph]ren trapezius kasinin A1/4st parAs.asinin istirahat pozisyonunda skapulanin elevasyonuna katkida bulundugunu dA1/4sA1/4nmekteyiz.

Obstetrik brakiyal pleksus yaralanmada inervasyonun baslamasi ile erken dA[paragraph]nemden itibaren gelisen deformitelerin en A[paragraph]nemlilerinden biri de omuz internal rotasyon ve addA1/4ksiyon deformitesidir (16). Glenohumeral eklemdeki bu pozisyon ve internal rotasyon ve addA1/4ktA[paragraph]r-lerinin As.ekis momentinin, skapulanin laterale dogru olan pozisyonunu kolaylastirdigini dA1/4sA1/4nA1/4yoruz. Bu pozisyon ile birlikte zaten zayif ya da denerve olan skapula stabilizatA[paragraph]rlerinin boyu uzar ve optimum kasilma boyunu kaybeder (5). Bizim olgularimizda da skapulanin istirahatte bile bu pozisyonda yerlesiminin bu mekanizmayla gerAs.eklestigini dA1/4sA1/4nA1/4yoruz.

Aalismamiza katilan olgularin 3 boyutlu analizlerinde kolun elevasyon ve indirme fazlarinda skapulanin tanimlanan hareketlerini etkilenmeyen taraf ile senkronize gerAs.eklestirmediklerini belirledik. Bu, ayni istirahat pozisyonunda oldugu gibi skapula ve omuz hareketlerini kontrol eden kaslarin imbalansina bagli olabilir. OBPY sonrasi yaralanmanin siddetine ve tipine gA[paragraph]re bazi kaslarin inerve olmasi, bazilarinin yetersiz inervasyon gA[paragraph]stermesi ve kas inervasyonlarinin farkli zamanlarda gerAs.eklesmesi kas imbalansinin nedeni olarak dA1/4sA1/4nA1/4lmektedir (14). Yaralanma sonrasi haftalar iAs.inde gerAs.eklesen fizyolojik ve mimari deformasyon OBPY'de bu dengesizligi artirmaktadir (16). Kaslarda ve yumusak dokuda olusan geri dA[paragraph]nA1/4sA1/4msA1/4z degisikliklerin, yaralanmadan hemen sonra ve inervasyonun basladigi erken dA[paragraph]nemden itibaren skapula stabilizasyonunun azalmasina ve skapular diskinezinin ortaya As.ikmasina neden oldugu seklinde yorumlanabilir.

Olgu sunumunun verilerini tartismamizi da zorlastiran en bA1/4yA1/4k limitasyonu kinematik analiz sirasinda kaslarin fonksiyona olan katkisini degerlendiremememizdir. Bunu degerlendirebilmenin en iyi yollarindan biri elektromiyografik verileridir. Bu veriler kas fonksiyona katkisindaki sapmalari daha net ortaya koyup tartisabilmemizi saglayacaktir. Diger bir limitasyon ise olgularin sayisidir. Verileri net siniflandirmak ve degerlendirmek iAs.in olgu sayisinin arttigi planli As.alismalara ihtiyaAs. bulunmaktadir. Ayrica OBPY'de skapular diskineziyi degerlendiren ilk rapor olmasi ve benzer mekanizmayla diskinezinin olustugu farkli patolojilerin raporlanmamis olmasi tartismayi sekillendirirken karsimiza As.ikan diger A[paragraph]nemli bir limitasyondu.

SONUA

Bu As.alisma ile OBPY'de 'skapular kanatlasma' olarak adlandirilan deformitenin tam olarak 'skapular diskinezi' olarak tarif edilmesi gerekliliginin alti, yapilan 3 boyutlu analiz ile As.izilmistir. OBPY sonrasinda etkilenmis olan kaslarin diskineziye olan katkilari olgu sayisi artirilmis As.alismalar ve elektromiyografik degerlendirmeler gibi hareket sirasinda kas aktivitesini inceleyen yA[paragraph]ntemler ile aAs.iga As.ikarilmalidir. Bu sayede OBPY'de skapular diskinezi ve olusturdugu fonksiyonel yetersizlikler kaslardaki agonist- antagonist iliskinin netlestirilmesiyle aAs.iga As.ikmis olacaktir. BA[paragraph]ylece erken dA[paragraph]nemden itibaren tedavide alinacak A[paragraph]nlemler netlik kazanacak ve destekledigi fonksiyonlar korunmus olacaktir.

Hasta Onami: Yazili hasta onami bu As.alismaya katilan hastalarin ailelerinden alinmistir.

Hakem Degerlendirmesi: Dis bagimsiz.

Yazar Katkilari: Fikir - D.O.; Tasarim - D.O., I.D.; Denetleme - D.O., S.B.Y.; Kaynaklar - I.D., E.T.; Malzemeler - E.T.; Veri Toplanmasi ve/veya Islemesi - I.D., E.T.; LiteratA1/4r Taramasi - D.O., S.B.Y.; Yaziyi Yazan - D.O., S.B.Y.; Elestirel Inceleme D.O., S.B.Y., I.D., E.T.

Aikar Aatismasi: Yazarlar As.ikar As.atismasi bildirmemislerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu As.alisma iAs.in finansal destek almadiklarini beyan etmislerdir.

Informed Consent: Written informed consent was obtained from the parents of the patients who participated in this study.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Author Contributions: Concept - D.O.; Design - D.O., I.D.; Supervision - D.O., S.B.Y.; Resources - I.D., E.T.; Materials - E.T.; Data Collection and/or Processing I.D., E.T.; Literature Search - D.O., S.B.Y.; Writing Manuscript - D.O., S.B.Y.; Critical Review - D.O., S.B.Y., I.D., E.T.

Conflict of Interest: No conflict of interest was declared by the authors.

Financial Disclosure: The authors declared that this study has received no financial support.

KAYNAKLAR

(1.) Gherman RB, Chauhan S, Oh C, Goodwin TM. Brachial plexus palsy. Fetal Matern Med Rev 2005: 221-43. [CrossRef]

(2.) StrA[paragraph]mbeck C, Krumlinde-Sundholm L, Remahl S, Sejersen T. Long-term follow-up of children with obstetric brachial plexus palsy I: functional aspects. Dev Med Child Neurol 2007; 49: 198-203. [CrossRef]

(3.) McClure PW, Michener LA, Sennett BJ, Karduna AR. Direct 3-dimensional measurement of scapular kinematics during dynamic movements in vivo. J Shoulder Elbow Surg 2001; 10: 269-77. [CrossRef]

(4.) Ludewig PM, Cook TM, Nawoczenski DA. Three-dimensional scapular orientation and muscle activity at selected positions of humeral elevation. J Orthop Sports Phys Ther 1996; 24: 57-65. [CrossRef]

(5.) Nath RK, Melia P. Scapular deformity in obstetric brachial plexus palsy: a new finding. Surg Radiol Anat 2007; 29: 133-40. [CrossRef]

(6.) Zancolli EA, Zancolli ER. Reconstructive surgery in brachial plexus sequelae. The Growing Hand. London: Mosby 2000: 805-23.

(7.) Karduna AR, McClure PW, Michener LA, Sennett B. Dynamic measurements of three-dimensional scapular kinematics: a validation study. J Biomech Eng 2001; 123: 184-90. [CrossRef]

(8.) Anglin C, Wyss UP. Review of arm motion analyses. Proc Inst Mech Eng H 2000; 214: 541-55. [CrossRef]

(9.) Bahm J, Wein B, Alhares G, Dogan C, Radermacher K, Schuind F. Assessment and treatment of glenohumeral joint deformities in children suffering from upper obstetric brachial plexus palsy. J Pediatr Orthop B 2007; 16: 243-51. [CrossRef]

(10.) Kambhampati SBS, Birch R, Cobiella C, Chen L. Posterior subluxation and dislocation of the shoulder in obstetric brachial plexus palsy. J Bone Joint Surg Br 2006; 88: 213-9. [CrossRef]

(11.) Moukoko D, Ezaki M, Wilkes D, Carter P. Posterior shoulder dislocation in infants with neonatal brachial plexus palsy. J Bone Joint Surg Am 2004; 86: 787-93. [CrossRef]

(12.) Clarke HM, Curtis CG. Examination and prognosis in Brachial Plexus Injuries. IFSSH 2001; 12: 159-72.

(13.) Yesilyaprak SS, YA1/4ksel E, Kalkan S. Influence of pectoralis minor and upper trapezius lengths on observable scapular dyskinesis. Phys Ther Sport 2016; 19: 7-13. [CrossRef]

(14.) Al-Qattan MM. Assessment of the motor power in older children with obstetric brachial plexus palsy. J Hand Surg Br 2003; 28: 46-9. [CrossRef]

(15.) Waters PM. Obstetric brachial plexus injuries: evaluation and management. J Am Acad Orthop Surg 1997; 5: 205-14. [CrossRef]

(16.) Terzis JK, Papakonstantinou KC. Outcomes of scapula stabilization in obstetrical brachial plexus palsy: a novel dynamic procedure for correction of the winged scapula. Plast Reconstr Surg 2002; 109: 548-61.[CrossRef]

Deran Oskay (1), SongA1/4l Baglan YentA1/4r (1), Irem DA1/4zgA1/4n (2), Elif Turgut (2)

(1) Gazi Aniversitesi Tip FakA1/4ltesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dali, Ankara, TA1/4rkiye

(2) Hacettepe Aniversitesi Tip FakA1/4ltesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dali, Ankara, TA1/4rkiye

Cite this article as: Oskay D, YentA1/4r SB, DA1/4zgA1/4n I, Turgut E. Obstetrik Brakiyal Pleksus Yaralanmali Olgularda Skapular Kinematik Analiz: Vaka Serileri Aalismasi. Clin Exp Health Sci 2017:DOI:10.5152/dinexphealthsci.2017; 7: 127-32

Bu olgu,13. Ulusal El Cerrahisi ve Ast Ekstremite Cerrahisi Kongresinde (23-26 Mayis 2012, Gaziantep, TA1/4rkiye) sunulmustur. This case is presented in 13 (th) National Hand and Upper Extremity Congress. (23-26 May, Gaziantep, Turkey)

Sorumlu Yazar/Correspondence Author: SongA1/4l Baglan YentA1/4r E-posta/E-mail: songulbaglan23@hotmail.com

Gelis Tarihi/Received: 25.10.2016 Kabul Tarihi/Accepted: 15.12.2016 AevrimiAs.i Yayin Tarihi/Available Online Date: 26.04.2017 DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.217
COPYRIGHT 2017 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2017 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Olgu Sunumu / Case Report
Author:Oskay, Deran; YentA1/4r, SongA1/4l Baglan; DA1/4zgA1/4n, Irem; Turgut, Elif
Publication:Clinical and Experimental Health Sciences
Article Type:Case study
Geographic Code:7TURK
Date:Sep 1, 2017
Words:3439
Previous Article:Amelogenezis Imperfektali Bir Hastanin Multidisipliner Yaklasimla Tedavisi: Bir Olgunun 5 Yillik Takibi/Multidisciplinary Therapy in a Patient with...
Next Article:Effects of Antenatal Education Program on Postpartum Functional Status and Depression/Antenatal Egitimin Dogum Sonrasi Fonksiyonel Statu ve...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters