Printer Friendly

Obsessive beliefs in panic disorder patients/Panik bozuklugu olan hastalarda obsesif inanclar.

ABSTRACT

Background: Cognitive models highlight the role of obsessive beliefs in the development of obsessive-compulsive disorder (OCD) and the prognosis. But some studies suggested that these beliefs are not specific to OCD; generally may be a common feature of anxiety disorders and depression. In these studies, anxiety disorders were not studied separately, but were used as mixed samples. This study aims to investigate obsessive beliefs only in patients with panic disorder.

Method: In this study, we enrolled 101 patients who were diagnosed with panic disorder and 155 healthy volunteers. The patients were divided into two subgroups according to the cut-off point of the panic and agoraphobia scale (PAS) scores:, group 1-with scores [greater than or equal to] 11 and group 2-with scores [greater than or equal to] 12. Both subgroups and control group were compared for obsessive beliefs assessed with the Obsessive Beliefs Questionnaire-44 (OBQ-44) and also compared while evaluating the mixed effects of state-trait anxiety and depression.

Results: Group 2 had higher total and subscale scores on OBQ-44 than group 1 and controls. Presence of agoraphobia made a statistically significant difference only for the "responsibility/threat estimation" subscale scores. When trait anxiety level was under control, significant difference was maintained for OBQ-44 subscales, while when state anxiety level and depression were under control, only "importance of thought/controlling thoughts" was statistically significant.

Conclusion: Trait anxiety and depression affect all obsessive beliefs except for 'importance of thought/controlling thoughts' subscale of OBQ-44. We think that obsessive beliefs are not specific to OCD. Obsessive beliefs may have a common role in the development of trait anxiety and depression. We assume that further studies investigating obsessive beliefs in other anxiety disorders and depression might be enlightening. (Archives of Neuropsychiatry 2013; 50:141-146)

Key words: Panic Disorder, Obsessive beliefs, OBQ-44

Conflict of interest: The authors reported no conflict of interest related to this article.

OZET

Amac: Bilissel modeller obsesif kompulsif bozukluk (OKB) gelisimi ve surdurumunde obsesif inanclarin rolunu vurgulamaktadir. Ancak bazi calismalarda obsesif inanclarin OKB'ye ozgul olmadiklari: genel olarak anksiyete bozukluklari ve depresyonun ortak bir ozelligi olabilecegi tartisilmaktadir. Bu calismalarda genellikle anksiyete bozukluklari ayri ayri calisilmamis karisik orneklem olarak kullanilmistir. Bu calismada sadece panik bozuklugundan olusan orneklemde obsesif inanclarin arastirilmasi amaclanmistir.

Yontem: Panik bozuklugu olan 101 hasta ve 155 saglikli gonullu calismaya alindi. Panik agorafobi olcegi (PAO) kesme puanina gore [less than or equal to] 11 ve [greater than or equal to] 12 puan alanlar olarak iki grup olusturuldu. Her iki grup da kontrol grubu ile Obsesif inanislar Olcegi-44 (OIO-44) ile obsesif inanclar acisindan ve bunun yani sira depresyon, durumluk ve surekli kaygi karistirici etkileri kontrol edilerek karsilastirildi.

Bulgular: OIO-44 toplam ile tum alt olcek puanlari PAO puani [greater than or equal to] 12 grupta; hem PAO puani [greater than or equal to] 11 olan grup hem de kontrol grubundan yuksek bulundu agorafobi varligi sadece 'abartilmis sorumluluk/abartilmis tehdit' alt olcegi acisindan anlamli fark olusturdu. Durumluk kaygi duzeyinin karistirici etkisi kontrol edildiginde OIO-44 tum alt olceklerinde anlamli fark korunurken surekli kaygi ve depresyon karistirici etkisi kontrol edildiginde yalnizca 'dusuncelere onem verme/dusunceleri kontrol etme alt olcegi anlamli olmayi surdurdu.

Sonuc: Surekli kaygi ve depresyon OIO-44 'dusuncelere onem verme/dusunceleri kontrol etme' alt olcegi disindaki tum obsesif inanclari etkilemektedir. Obsesif inanclarin OKB'ye ozgu olmadigi, surekli anksiyete ile depresyon gelisiminde ortak bir etken olabilecegi dusunuldu. Diger anksiyete bozukluklari ve depresyonda obsesif inanclarin arastirilmasinin aydinlatici olabilecegi dusunuldu. (Noropsikiyatri Arsivi 2013; 50:141-146)

Anahtar kelimeler: Panik Bozuklugu, Obsesif inanclar, OIO-44

Cikar catismasi: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir cikar catismasi bildirmemislerdir.

Giris

Anksiyete bozukluklarinin bilissel modellerinde kisinin tasidigi inanclar yapilan vurgu artmaktadir. 'Obsesif Kompulsif Kognisyonlari Calisma Grubu (0CCWG)' '6 obsesif inanc alaninin OKB' gelisiminde onemli olabilecegini bildirmesinin ardindan bu inanclari nesnel olarak olcen olcekler gelistirmistir (1,2). 0CCWG, gelistirdigi (OIO-44) ile obsesif inanclar 'Abartilmis sorumluluk algisi/abartilmis tehdit algisi', 'mukemmeliyetcilik/belirsizlige tahammulsuzluk', 'dusuncelere onem verme/dusunceleri kontrol etme' olarak 3 alt kumede degerlendirilmektedir (3).

OKB ve diger anksiyete bozukluklarinin, karsilikli estani oranlari yuksektir ve organik etiyoloji arastirmalarina gore buyuk benzerlikler gosterir (4,5,6,7,8,9,10). Bilissel ozellikler acisindan da OKB ve panik bozuklugu benzerlikler gostermektedir. OKB ve diger anksiyete bozukluklarinin obsesif inanclar acisindan benzerlikleri oldugu dusunulerek karsilastirma calismalari yapilmistir. Abartilmis tehdit algisinin yani sira panik bozuklugu hastalarinda normal kontrollere gore belirgin derecede yuksek; obsesif kompulsif bozukluk hastalariyla ise esdeger oranda mukemmeliyetcilik inanclarinin oldugunu belirten calismalar mevcuttur (11). Tolin ve arkadaslarinin yaptiklari calismada 'mukemmeliyetcilik/belirsizlige tahammulsuzluk', 'dusuncelere onem verme/dusunceleri kontrol etme' obsesif inanc alanlarinin OKB'ye daha ozgun oldugu fakat 'abartilmis sorumluluk algisi/abartilmis tehdit" inanc alanin diger anksiyete bozukluklari ile benzer oldugu ileri surmuslerdir (12). Bu calismalarda genellikle anksiyete bozukluklari ayri ayri gruplanarak karsilastirilmamistir. Ayrica depresyon, durumluk ve surekli kaygi karistirici etkileri kontrol edilmemistir. Calismalar sonunda obsesif inanclarin OKB ye ozgu mu yoksa genel olarak anksiyete bozukluklarinin ortak bir ozelligi mi konusunda degerlendirme yapilmasinin gerektigi ileri surulmustur (12) Ancak bu konuda kisitli sayida calisma yapilmistir. Literatur incelenmesinde obsesif inanclarin panik bozuklugu ornekleminde arastirildigi calismaya rastlanmamistir. Tibbi ortamlarda en sik rastlanan anksiyete bozuklugu olan Panik Bozuklugunun genel nufusta yayginlik orani %1-2 olarak bildirilmistir (13,14,15). Panik Bozuklugunun bilissel kavramsallastirilmasinda 'abartilmis tehdit algisi', icsel (interoseptif) duyumlara hatali ya da katastrofik anlamlar verme ve artmis anksiyete duyarliligina vurgu yapilmaktadir (16). Calismamizda yalin panik bozuklugu ornekleminde OIO-44 ile saptanan obsesif inanc alanlari arastirilmistir. Ayrica panik bozuklugunda obsesif inanclar depresyon, durumluk ve surekli kaygi karistirici etkisi kontrol edilerek degerlendirilmistir.

Yontem

Bu calisma Haziran 2010-Subat 2011 tarihleri arasinda Bakirkoy Ruh Sagligi ve Sinir Hastaliklari Egitim ve Arastirma Hastanesi Ayaktan Tedavi birimlerine basvuran ardisik 148 hastadan, bilgilendirme sonucunda calismaya katilim konusunda onam veren 101 panik bozuklugu hastasi ve hastalarla benzer sosyodemografik ozelliklere sahip hastane calisanlari ve yakinlarindan olusan 155 saglikli gonullu ile yapilmistir. Calisma oncesinde hastanemiz etik kurulundan 15.06.2010 tarih 18232/13 sayili onay alinmistir. Calismaya katilim icin 18-65 yas arasinda olma, klinik orneklem grubu icin DSM IV-TR tani olcutlerine (17) gore Panik Bozuklugu tanisi olmasi, kontrol grubu icin DSM IV-TR tani olcutlerine gore bilinen bir major psikiyatrik bozuklugun bulunmamasi ve calismadaki oz bildirim testleri dolduracak duzeyde zihinsel yetilerinin iyi olmasi kosullari arandi.

Hastalara calismayla ilgisi olmayan deneyimli psikiyatristler tarafindan Panik Bozuklugu tanisi konuldu. Deneyimli psikiyatristler tarafindan DSM IV Eksen I Bozukluklari Icin Yapilandirilmis Klinik Gorusme Formu (SCID-I) uygulanarak panik bozuklugu tanisi dogrulandi ve basta agorafobi olmak uzere diger es tanilar degerlendirildi. Test bataryasinda testler randomize sirayla yerlestirildi ve tek seansta calismaya katilan kisilerin doldurmalari istendi.

Calismada kullanilan gerecler

Hastalarin sosyodemografik ve klinik ozelliklerini degerlendirmek amaciyla DSM-IV SCID-I-CV klinik gorusme kilavuzundan uyarlanan form kullanildi. First ve ark. tarafindan DSM-IV gore uyarlanan SCID-l-TV'nin Corapcioglu ve ark. tarafindan Turkce gecerlilik ve guvenilirligi yapilan formu kullanildi (18,19). Depresif semptomlari olcmek icin Beck tarafindan gelistirilen ve Turkceye uyarlanmasi Hisli tarafindan yapilan Beck Depresyon Envanteri (BDE) kullanildi (20,21). Durumluk ve surekli kaygi duzeyleri Spielberger ve ark. tarafindan gelistirilen, bir kendini degerlendirme anketi olan Turkce gecerlilik ve guvenirligi Oner ve Le Compte tarafindan yapilan Durumluk-Surekli. Kaygi Envanteri (DSKE) ile degerlendirildi (22,23).

Panik bozuklugunun siddetini olcmek icin Bandelow tarafindan gelistirilen ve Turkce uyarlamasi Tural ve arkadaslari tarafindan yapilan Panik Agorafobi Olcegi (PAO) kullanildi (24,25). Kesme degeri olarak Tural ve arkadaslarinin yaptigi gecerlik guvenirlik calismasinda en yuksek ozgulluk ve duyarliligin elde edildigi toplam puan 11 ve alti ve 12 ve ustu olarak orneklem ikiye bolunerek karsilastirmalar yapildi.

Obsesif inanislar OCCWG tarafindan gelistirilen OIO-44 ile degerlendirildi (3). OKB ve iliskili inanclari olcen bu olcekte 7 basamakli likert olarak degerlendirilen 44 madde vardir. Olcegin yapisinin faktor analizi ile degerlendirilmesinde OKB ile iliskili inanclar 3 alanda kumelenmistir. 'Abartilmis sorumluluk/tehdit', 'mukemmeliyetcilik/emin olma' ve 'dusuncelerin/kontrol edilmesinin onemi' inanc alanlarindan olusan bu yapi icin iyi bir ic tutarlilik bildirilmistir (3,12). Yuksek puanlar inanclarin ne denli guclu oldugunu gosterir. OIO-44 Boysan ve ark. tarafindan Turkceye uyarlanmistir (26).

Istatistiksel Incelemeler:

Calismada elde edilen bulgular degerlendirilirken, istatistiksel analizler icin 'SPSS 18.0 for Windows' programi kullanildi. Calisma verileri degerlendirilirken tanimlayici istatistiksel metotlar (Ortalama, Standart sapma, frekans), parametrik dagilim ozelligi gosteren nicel olcumlerin karsilastirilmasinda Student t test kullanildi. Niteliksel verilerin karsilastirilmasinda dort gozlu duzende ve cok gozlu duzende ki-kare testi kullanildi. Olcek puanlari ve hastalik ozelliklen arasindaki iliskilerin degerlendirilmesinde cok faktorlu kovaryans analizi kullanildi. Sonuclar %95'lik guven araliginda, anlamlilik p<0.05 duzeyinde degerlendirildi.

Bulgular

Orneklemimizde hasta grubunun %59,4'u, saglikli kontrol grubunun ise %67,1'i kadindi. Hastalik grubunun yas ortalamasi 36,73 [+ or -] 9,42 (19-58) yil, saglikli kontrol grubunun yas ortalamasi 34,74 [+ or -] 12,46 (18-68) yil idi. Hastalik grubunun ortalama ogrenim duzeyi 8,3 yil, kontrol grubunun ise 8,9 yil idi.

Hasta ve kontrol grubu yas ve cinsiyet acisindan karsilastirildiginda istatistiksel olarak anlamli fark saptanmadi (p>0,05). Hastalarin hastalik baslangic yaslari ortalamasi 29,94 [+ or -] 9,17 yas, hastalik suresi ortalamalari 6,73 [+ or -] 7,65 yildi.

Calismamizda kullanilan olcumlerin guvenilir oldugu (Cronbach Alfa degerleri 0,85-0,93) ve normal dagilim gosterdigi saptandi.

Panik bozuklugu grubunda PAO puani 12 ve uzeri olan hastalarin DSKO durumluk, surekli kaygi, BDE puanlari kontrol grubuna gore anlamli derecede yuksek bulundu (Tablo 1).

PAO puani 12 ve daha uzeri olan grup ile kontrol grubu arasinda OIO-44 toplam ve tum alt olcek puanlarinda, kontrol grubu ile arasinda istatistiksel olarak ileri derecede anlamli fark mevcuttur (Tablo 2).

PAO puani 11 ve alti olan 33 hastanin OIO-44 toplam ve alt olcek puanlari acisindan kontrol grubu ile karsilastirilmasinda istatistiksel olarak anlamli fark olmadigi gorulmustur (Tablo 3).

PAO Turkce formunun kesme degeri olan 12 puan ve uzeri alan grupta, 11 ve alti alan gruba gore 'mukemmeliyetcilik/belirsizlige tahammulsuzluk', 'abartilmis sorumluluk/abartilmis tehdit', 'dusuncelere onem verme/dusunceleri kontrol etme' ve 'OIO toplam puanlan' istatistiksel olarak anlamli yuksektir (Tablo 4).

PAO puani 12 ve uzeri olan hastalar, DSKE durumluluk kaygi duzeyi kontrol altina alindiktan sonra obsesif inanclar acisindan kontrol grubuyla kiyaslandiginda OIO-44 toplam ve alt olcek puanlarinin tamami kontrol grubuna gore istatistiksel olarak anlamli bicimde yuksekligini surdurmektedir (Tablo 6).

PAO puani 12 ve uzeri olan grupla kontrol grubunun DSKE surekli kaygi duzeyi kontrol edilerek yapilan karsilastirmada OIO--44 'dusuncelere onem verme/dusunceleri kontrol etme' alt olcegi istatistiksel anlamligini yitirmemesine ragmen diger OIO-44 alt olcek puanlarinda ve OIO-44 toplam puaninda yukseklikler kayboldu (Tablo 7).

PAO puani 12 ve uzeri olan panik bozuklugu grubu ile kontrol grubunun, depresyon duzeyi kontrol edilerek yapilan karsilastirmasinda OIO-44 dusuncelere onem verme/dusunceleri kontrol etme' alt olcegi istatistiksel anlamligini yitirmemesine ragmen diger OIO-44 alt olcek puanlarinda ve OIO-44 toplam puaninda yukseklikler kayboldu (Tablo 8).

Tartisma

Obsesif inanislarin sadece OKB'ye ozgu olup olmadigi ve diger anksiyete bozukluklarindaki yeri az calisilmis bir konudur. OKB disindaki diger anksiyete bozukluklarinda obsesif inanclarin arastirildigi calismalarin sonuclari celiskilidir (2,12,27). Bu calismada DSM IV-TR'ye gore Panik Bozuklugu tanisi konmus hastalarda; OKB'nin gelisimi ve surdurumunde onemli yeri oldugu bilinen obsesif inanclarin bulunup bulunmadiginin ve bu inanclarin genel olarak sureklilik, durumsal kaygi ve depresyon duzeyinden etkilenip etkilenmediginin arastirilmasi amaclandi.

OCCWG OIB--87 olceginin ilk gecerlik calismasinda anksiyoz hastalarin kontrol grubuyla karsilastirilmasi sonucunda 'mukemmeliyetcilik' disinda kalan bes inanc alaninin OKB'ye ozgu oldugunu ileri surmustur (2). Taylor ve ark. OKB ve diger anksiyete hastalarini karsilastirdiklari calismada ise 'belirsizlige tahammulsuzluk', 'abartilmis tehdit algisi' ve 'mukemmeliyetcilik' inanc alanlarinin OKB ve diger anksiyoz kontrol grubunda ayrimlasmadigi ve bu inanclarin OKB ye ozgu olmayabilecegi ileri surulmustur (27). 0CCWG (2005) kisa olcek gelistirme calismasinda ise, 'mukemmeliyetcilik/belirsizlige tahammulsuzluk' alt olcegi icin OKB ve diger anksiyoz hastalar arasinda fark saptanmadigini bildirmistir (3). Tolin ve ark. 89 OKB ile genellesmis anksiyete bozuklugu, panik bozuklugu-agorafobi, ozgul fobi, sosyal anksiyete bozuklugu, travma sonrasi stres bozuklugu ve baska turlu adlandirilmayan anksiyete bozuklugu bulunan 74 kisilik karisik anksiyete bozuklugu hastalari ve 33 anksiyoz olmayan saglikli kontrol grubunu karsilastirdiklari calismalarinda hem OKB grubu hem de anksiyete bozukluklari grubunun saglikli gonullulerle kiyaslandiginda 'tehdidin degerlendirilmesi', 'belirsizlige tahammulsuzluk,' 'dusuncelere onem verme ve dusunceleri kontrol etme ihtiyaci', 'mukemmeliyetcilik' inanc alanlari acisindan yuksek puanlar aldigini bildirmislerdir. Depresyon ve surekli anksiyete karistirici etkisi kontrol edildiginde OKB ve diger anksiyete bozukluklari grubu bircok inanc alaninda birbirinden ayrismamislar, yalnizca 'dusunceleri kontrol etme ihtiyaci' inanc alaninda ayrimlasmalardir (12). Bu calismalarda anksiyete bozukluklari karisik olarak olusturulmus ayri ayri degerlendirilmemistir. Calismamizda OKB ile kiyaslama icin anksiyete bozukluklarindan sadece Panik Bozuklugu alinmis ve obsesif inanislar acisindan saglikli gonullulerden olusan kontrol grubu ile kiyaslanmistir. Calismamizda Panik Bozuklugu olan ve halen remisyonda olmayan hastalarda OIO-44 ile yapilan obsesif inanclar degerlendirilmesinde OIO-44 toplam ve tum alt olcek puanlarinda, kontrol grubuna gore istatistiksel olarak ileri derecede anlamli yukseklik oldugu saptandi. Buna karsilik panik bozuklugu olup PAO puanlarina gore halen remisyonda olan hastalarin OIO-44 toplam ve alt olcekleri puanlari acisindan kontrol grubu ile karsilastirilmasinda istatistiksel olarak anlamli fark olmadigi goruldu. Panik bozuklugu hastalarinin PAO kesme puanina gore 11 ve altinda alan (remisyondaki hastalar) ile PAO puani 12 ve uzerinde olan (remisyonda olmayan hastalarin) karsilastirilmasinda her iki grup arasinda OIO-44 'mukemmeliyetcilik/belirsizlige tahammulsuzluk', 'abartilmis sorumluluk/abartilmis tehdit' 'dusuncelere onem verme/dusunceleri kontrol etme' alt olcekleri ve toplam puan acisindan anlamli, farkliliklarin oldugu belirlendi. Bu sonuclarla panik bozuklugunda obsesif inanclarin hastaligin aktif doneminde bulundugu, remisyonda ise kayboldugu ve hastaligin siddeti ile iliskili olabilecegi dusunuldu.

Panik bozukluguna agorafobinin eslik ettigi ve etmedigi durumlarda obsesif inanclarin karsilastirilmasi amaciyla yapilan incelemede; agorafobinin varliginin yalnizca "abartilmis sorumluluk/abartilmis tehdit" puanlari alt olcegi acisindan istatistiksel olarak anlamli fark olusturdugu saptandi. Agorafobik kacinma ile abartili degerlendirilen tehdit arasinda iliski olabilecegi dusunuldu.

Durumluk kaygi kontrol edildiginde ise kontrol grubu ve panik bozuklugu grubu arasinda OIO-44 toplam ve alt olcek puanlari arasindaki farkliliklarin anlamliliklarini butunuyle korudugu saptandi. Durumluk kayginin panik bozuklugu olan hastalarda obsesif inanclarla iliskisi olmadigi dusunuldu.

PAO puani 12 ve uzeri olan hastalarin kontrol grubu ile kiyaslanmasinda surekli kaygi duzeyi ve depresyon karistirici etkisi kontrol edildiginde yalnizca OIO-44 'dusuncelere onem verme/ dusunceleri kontrol etme' alt olcegi disinda diger alt olcek ve toplam puan olcumleri arasindaki farkliliklarin istatistiksel anlamligini yitirdigi belirlendi. Depresyon ile surekli anksiyetenin panik bozuklugu olan hastalarda obsesif inanclara katkida bulundugu dusunulmustur. Ayrica 'dusuncelere onem verme/ dusunceleri kontrol etme' inanc alani depresyon ve surekli kaygi kontrol edildiginde dahi panik bozuklugu icin sabit kalan ozellik olarak dusunuldu. Ayrica bu inanc alaninin OKB ve panik bozuklugunun ortak noktalarindan biri olabilecegi dusunuldu. Genel olarak obsesif inanclarin OKB ye ozgu degil basta panik bozuklugu olmak uzere diger anksiyete bozukluklari ile depresyonun gelisimi ve surdurumunde ortak etken olabilecegi dusunuldu. Ancak bu calismanin sonuclarinin kesitsel bir degerlendirmeye dayanmasi nedeniyle, uzunlamasina izlem calismalari ile dogrulanma gereksinimi vardir.

DOI: 10.4274/npa.y6309

Kaynaklar

(1.) Obsessive Compulsive Cognitions Working Group. Cognitive assessment of obsessive-compulsive disorder. Behav Res Ther 1997; 35:667-681.

(2.) Obsessive Compulsive Cognitions Working Group. Development and initial validation of the obsessive beliefs questionnaire and the interpretation of intrusions inventory. Behav Res Ther 2001;39:987-1006.

(3.) Obsessive Compulsive Cognitions Working Group. Psychometric validation of the obsessive belief questionnaire and interpretation of intrusions inventory-Part 2: Factor analyses and testing of a brief version. Behav Res Ther 2005; 43:1527-1542.

(4.) Tiikel MR. Panik bozuklugu ve eslik eden psikopatolojiler. Noropsikiyatri Arsivi 1992; 29:93-101.

(5.) Hoffart A, Thornes K, Hedley LM, Strand J. DSM lll-R Axis I and II disorders in agoraphobic patients with and without panic disorder. Acta Psychiatr Scand 1994; 89:186-191.

(6.) Breier A, Charney DS, Heninger GR. Agoraphobia with panic attacks. Development Diagnostic Stability and Course of Illness. Arch Gen Psychiatry 1986;43:1029-1036.

(7.) Mellman TA, Uhde TW. Obsessive-compulsive symptoms in panic disorder. Am J Psychiatry 1987;144:1573-1576.

(8.) Torres AR, Dedomenico AM, Crepaldi AL, Miguel EC. Obsessive-compulsive symptoms in patients with panic disorder. Compr Psychiat 2004; 45:219-224.

(9.) van den Heuvel OA, Mataix-Cols D, Zwitser G, Cath DC, van der Werf YD, Groenewegen HJ, van Balkom AJ, Veltman DJ. Common limbic and frontal-striatal disturbances in patients with obsessive compulsive disorder, panic disorder and hypochondriasis. Psychol Med 2011; 5:1-12.

(10.) Brakoulias V, Starcevic V, Sammut R Berle D, Milicevic D, Moses K, Hannan A. A. Obsessive-compulsive spectrum disorders: a comorbidity and family history perspective. Australas Psychiatry 2011; 19:151-155.

(11.) Randy 0, Heimberg RG, Holt CS, Mattia J I, Neubauer AL. A comparison of two measures of perfectionism. Pers Indiv Differ 1993; 14:119-126.

(12.) Tolin DE Worhunskya RMaltby N. Are "obsessive" beliefs specific to OCD?: a comparison across anxiety disorders. Behav Res Ther 2006;44:469-480.

(13.) Alkin T. Panik bozuklugu ve agorafobi, Tukel R (ed.) 'Anksiyete Bozukluklari' Ankara, Cizgi Tip Yayinevi; 2000; s. 5-37.

(14.) Weissman MM, Bland RC, Canino GJ, Faravelli C, Greenwald S, Hwu HG, Joyce PR, Karam EG, Lee CK, Lellouch J, Lepin? JR Newman SC, Oakley-Browne MA, Rubio-Stipec M, Wells JE, Wickramaratne PJ, Wittchen HU, Yeh EK. Arch Gen Psychiatry 1997;54:305-309.

(15.) Angst J. Panic Disorder, History and Epidemiology. Eur Psychiatry 1998;13:51-55.

(16.) Pilecki B, Arentoft A, McKay D. An evidence-based causal model of panic disorder J Anxiety Disord 2011; 25:381-388.

(17.) Amerikan Psikiyatri Birligi. Ruhsal Bozukluklarin Tanimsal ve Sayimsal El Kitabi. 4. Baski. Yeniden Gozden gecirilmis Tam Metin (DSM IV-TR), Amerikan Psikiyatri Birligi, Washington DC, 2000. Koroglu E, cev. Hekimler Yayin Birligi; Ankara; 2007.

(18.) First MB, Spitzer RL, Gibbon M Williams JBW. Structured Clinical Interview for DSMIV Clinical Version SCID-I/CV). Washington DC: American Psychiatric Press; 1997.

(19.) Corapcioglu A, Aydemir O, Yildiz M, Esen A, Koroglu E. DSM-IV eksen I ruhsal bozukluklarina gore Turkce yapilandirilmis klinik degerlendirmenin guvenirligi. Ilac ve Tedavi Dergisi 1999;12:33-6.

(20.) Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J. An Inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry 1961;7:151-169.

(21.) Hisli N. Beck depresyon envanterinin gecerligi uzerine bir calisma. Psikoloji Dergisi 1988;6:118-126.

(22.) Spielberger C, Gorsuch DRL, Lushene RE. Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Pres; 1970.

(23.) Oner N, Le Compte A. Sureksiz Durumluk/Surekli Kaygi Envanteri El Kitabi, 1. Baski, Istanbul, Bogazici Universitesi Yayinlari; 1983.

(24.) Bandelow B, Brunner E, Broocks A, Beinroth D, Hajak G, Pralle L, Ruther E. The use of the Panic and Agoraphobia Scale (PAS) in a Clinical Trial. Psychiatry Res 1998; 16:77:43-49.

(25.) Tural U, Fidaner H, Alkin T, Bandelow B. Panik Agorafobi Olcegi (PAO) Turkce Uyarlamasi. Turk Psikiyatri Dergisi 2000; 11:29-39.

(26.) Boysan M, Besiroglu L, Cetinkaya N. Obsesif Inanislar Olcegi-44'un (OIO-44) Turkce Formunun Gecerlik ve Guvenirligi. Noropsikiyatri Arsivi 2010; 47:216-222.

(27.) Taylor S, Kyrios M, Thordarson DS, Steketee G,Frost R0. Development and validation of instruments for measuring intrusions and beliefs in obsessive compulsive disorder. In R.O. Frost, G. Steketee (Eds.), Cognitive approaches to obsessions and compulsions: Theory, assessment, and treatment. Amsterdam, Netherlands: Pergamon/Elsevier Science press; 2002; s. 118-138.

Ramazan KONKAN [1], Erkan AYDIN [1], Oya GUCLU [1], Omer SENORMANCI [1], Mehmet Z. SUNGUR [2]

[1] Bakirkoy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sagligi ve Sinir Hastaliklari Egitim Arastirma Hastanesi, 9. Psikiyatri Birimi, Istanbul, Turkiye

[2] Marmara Universitesi Tip Fakultesi, Psikiyatri Anabilim Dali, Istanbul, Turkiye

Yazisma Adresi/Correspondence Address: Dr. Ramazan Konkan, Bakirkoy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sagligi ve Sinir Hastaliklari Egitim Arastirma Hastanesi, 9. Psikiyatri Birimi, Istanbul, Turkiye Gsm: +90 505 23041 06 E-posta: ramazankonkan@gmail.com Gelis tarihi/Received: 12.09.2011 Kabul tarihi/Accepted: 06.01.2012
Tablo 1. PAO puani [greater than or equal to] 12 olan grupla,
kontrol grubunun DSKE surekli, durumluk kaygi olcegi ve BDE
puanlari karsilastirilmasi

             Kontrol (n=155)  Panik (n=101)

PAO           Ortalama  Sd.  Ortalama  Sd.

Durumluk Kaygi Olcegi  37,92   9,911  44,70   10,71
Surekli Kaygi Olcegi   40,70   9,284  51,63   10,67
BDE            9,50   10,07  19,70   12,12
Toplam          15-56   16-54   26,5   32,6

PAO            t    P

Durumluk Kaygi Olcegi  4,590  <0,01
Surekli Kaygi Olcegi  7,719  <0,01
BDE           6,040  <0,01
Toplam          6,3   6,9

Student t test, p<0,01

Tablo 2. PAO puani [greater than or equal to] 12 olan grup ile,
kontrol grubu OIO-44 toplam ve alt olcek puanlari karsilastirilmasi

                            PAO [greater
                            than or equal
                 Kontrol (n=155)    to] 12 n=68

OIO-44              Ortalama  Sd.   Ortalama   Sd.

Mukemmeliyetcilik/belirsizlige  64,08   18,11   72,20   18,71
tahammulsuzluk

Dusunce onem verme/dusunceleri  39,18   13,50   46,51   13,40
kontrol etme

Abartilmis sorumluluk/      58,37   18,75   67,76   18,35
abartilmis tehdit

OIO-44 Toplam           161,64  45,00   186,48   44,85

OIO-44               t    P

Mukemmeliyetcilik/belirsizlige  3,052  <0,01
tahammulsuzluk

Dusunce onem verme/dusunceleri  3,739  <0,01
kontrol etme

Abartilmis sorumluluk/      3,405  <0,01
abartilmis tehdit

OIO-44 Toplam          3,798  <0,01

Student t test, p<0,01

Tablo 3. PAO puani [less than or equal to] 11 olan grup ile, kontrol
grubu OIO-44 toplam ve alt olcek puanlari karsilastirilmasi

                         PA [less than or
               Kontrol (n=155)  equal to] 11 (n=33)

OIO-44            Ortalama  Sd.  Ortalama   Sd.

Mukemmeliyetcilik/       64,08   18,11   60,00   20,16
belirsizlige tahammulsuzluk

Dusunce onem verme/      39,18   13,50   40,51   14,84
dusunceleri kontrol etme

Abartilmis sorumluluk/     58,37   18,75   58,24   20,55
abartilmis tehdit

OIO-44 toplam         161,64  45,00  158,75   50,90

OIO-44             t    p

Mukemmeliyetcilik/      -1,153  >0,05
belirsizlige tahammulsuzluk

Dusunce onem verme/      0,504  >0,05
dusunceleri kontrol etme

Abartilmis sorumluluk/    -0,36  >0,05
abartilmis tehdit

OIO-44 toplam         -0,327  >0,05

Student t test, p<0,05

Tablo 4. PAO puani [greater than or equal to] 12 olan ve,
[less than or equal to] 11 olan gruplarin, OIO-44 toplam,alt
olcek puanlari karsilastirilmasi

             PA [less than or   PA [greater than or
             equal to] 11 (n=33)  equal to] 12 (n=68)

OIO-44          Ortalama   Sd.   Ortalama   Sd.

Mukemmeliyetcilik/     60,00   20,16   72,20   18,71
belirsizlige
tahammulsuzluk

Dusunce onem verme/    40,51   14,84   46,51   13,40
dusunceleri kontrol
etme

Abartilmis sorumluluk/   58,24   20,55   67,76   18,35
abartilmis tehdit

OIO-44 Toplam       158,75   50,90   186,48   45,85

OIO-44           t    P

Mukemmeliyetcilik/    2,997  <0,05
belirsizlige
tahammulsuzluk

Dusunce onem verme/   2,037  <0,05
dusunceleri kontrol
etme

Abartilmis sorumluluk/  2,351  <0,05
abartilmis tehdit

OIO-44 Toplam      2,787  <0,05

Student t test, p<0,05

Tablo 5. PAO puani [greater than or equal to] 12 olan hastalarda
agorafobisi olan ve olmayan gruplarin, OIO-44 ve alt olcek
puanlari karsilastirilmasi

             Agorafobi (+) (n=42)  Agorafobi (-) (n=26)

OIO-44           Ortalama   Sd.    Ortalama   Sd.

Mukemmeliyetcilik/     74,85   19,53    67,92   16,79
belirsizlige
tahammulsuzluk

Dusunce onem verme/     47,69   14,11    44,61   12,18
dusunceleri kontrol
etme

Abartilmis sorumluluk/   71,33   19,77    62,00   14,32
abartilmis tehdit

OIO-44 toplam        193,88   48,01    174,53   37,02

OIO-44           Z    P

Mukemmeliyetcilik/    -1,376  >0,05
belirsizlige
tahammulsuzluk

Dusunce onem verme/    -1,016  >0,05
dusunceleri kontrol
etme

Abartilmis sorumluluk/  -2,185  <0,05
abartilmis tehdit

OIO-44 toplam       -1,786  >0,05

Mann- Whitney U testi, p<0,05

Tablo 6. PAO [greater than or equal to] 12 olan grup ile kontrol
grubunun, DSKE durumluk kaygi duzeyi kontrol edildikten sonra
OIO-44 ve alt olcek puanlari karsilastirilmasi

                      PAO [greater than or
             Kontrol (n=155)  equal to] 12 (n=68)

OIO-44          Ortalama  Sd.  Ortalama    Sd.

Mukemmeliyetcilik/     64,71   1,47   70,77    2,63
belirsizlige
tahammulsuzluk

Dusunce onem verme/    39,68   1,08   45,38    1,66
dusunceleri kontrol
etme

Abartilmis sorumluluk/   59,25   1,48   65,25    2,27
abartilmis tehdit

OIO-44 Toplam       163,70  3,58   181,90    5,57

OIO-44           F    P

Mukemmeliyetcilik/    4,85  <0,05
belirsizlige
tahammulsuzluk

Dusunce onem verme/    7,95  <0,05
dusunceleri kontrol
etme

Abartilmis sorumluluk/  5,51  <0,05
abartilmis tehdit

OIO-44 Toplam       7,44  <0,05

ANCOVA, p<0,05, Durumluluk kaygi duzeyi etkeni cok faktorlu kovaryans
analizinde kovaryans olarak alindi

Tablo 7. PAO [greater than or equal to] 12 olan grupla kontrol
grubunun, DSKE surekli kaygi duzeyi kontrol edildikten sonra OIO-44
toplam ve alt olcek puanlari karsilastirilmasi

                      PAO [greater than or
             Kontrol (n=155)  equal to] 12(n=68)

OIO-44          Ortalama   Sd.   Ortalama   Sd.

Mukemmeliyetcilik/     65,89   1,46   68,08    2,32
belirsizlige
tahammulsuzluk

Dusunce onem verme/    40,00   1,11   44,66    1,75
dusunceleri kontrol
etme

Abartilmis sorumluluk/   60,47   1,47   62,97    2,33
abartilmis tehdit

OIO-44 toplam       166,40   3,58   175,70   5,66

OIO-44          F    P

Mukemmeliyetcilik/    0,58  >0,05
belirsizlige
tahammulsuzluk

Dusunce onem verme/   4,57  <0,05
dusunceleri kontrol
etme

Abartilmis sorumluluk/  0,75  >0,05
abartilmis tehdit

OIO-44 toplam      1,77  >0,05

ANCOVA, p<0,05, Surekli kaygi duzeyi etkeni cok faktorlu
kovaryans analizinde kovaryans olarak alindi

Tablo 8. PAO [greater than or equal to] 12 olan grupla kontrol
grubunun, depresyon duzeyi kontrol edildikten sonra OIO-44 toplam
ve alt olcek puanlari karsilastirilmasi

                      PAO [greater than
                      or equal to]
             Kontrol (n=155)  12 (n=68)

OIO-44          Ortalama  Sd.  Ortalama   Sd.

Mukemmeliyetcilik/    65,25   1,47   69,28   2,32
belirsizlige
tahammulsuzluk

Dusunce onem verme/    39,77   1,10   45,01   1,73
dusunceleri kontrol
etme

Abartilmis sorumluluk/  59,79   1,47   64,22   2,34
abartilmis tehdit

OIO-44 Toplam       164,80  3,61  178,50   5,68

OIO-44          t    P

Mukemmeliyetcilik/    1,99  >0,05
belirsizlige
tahammulsuzluk

Dusunce onem verme/   6,02  <0,05
dusunceleri kontrol
etme

Abartilmis sorumluluk/  2,37  >0,05
abartilmis tehdit

OIO-44 Toplam      3,85  >0,05

ANCOVA, p<0,05, Depresyon duzeyi etkeni cok faktorlu kovaryans
analizinde kovaryans olarak alindi
COPYRIGHT 2013 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Research Article/Arastirma Makalesi
Author:Konkan, Ramazan; Aydin, Erkan; Guclu, Oya; Senormanci, Omer; Sungur, Mehmet Z.
Publication:Archives of Neuropsychiatry
Article Type:Report
Geographic Code:6GBIS
Date:Jun 1, 2013
Words:4161
Previous Article:'Total anterior circulation infarct' to assess gender differences/Total anterior sirkulasyon infarkti' cinsiyetler arasindaki farkliliklar yonunden...
Next Article:Psychometric properties of the Turkish version of the Posttraumatic Cognitions Inventory (PTCI) in a non-clinical sample/Travma Sonrasi Bilisler...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters