Printer Friendly

Nosocomial infections in pediatric cancer patients/Pediatrik kanserli hastalarda hastane infeksiyonlari.

Objective: Pediatric cancer patients comprise an important risk group of nosocomial infections (Nl) due to long hospital stay, underlying diseases and intensive chemotherapies. The aim of this study was to evaluate Nl in the pediatric hematooncology clinic over a one year period.

Material and Methods: Nosocomial infections in the pediatric hematooncology clinic (with19 beds) were evaluated over a one-year period. Nosocomial infection was defined according to the criteria of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Results: Nosocomial infections were defined according to the CDC criteria. Of 342 admitted pediatric cancer patients, 44 (12.8%) developed Nl. Sixtyeight Nl occurred in 44 patients (1.54 Nl per patient). The Nl rate was found to be 19.8 per 100 discharge, and 15.6 per 1000 patientdays. Gram positive agents comprised 45.6%, Gram negative agents 43.4% and fungi 11% of all culture-positive Nl. Of 44 children with Nl, 57% (n=25) had acute lymphoblastic leukemia (ALL), 18% (n=8) had non-Hodgkins lymphoma, 9% (n=4) had acute myeloblasts leukemia (AML), 7% (n=3) had neuroblastoma, and 9% (n=4) had other solid tumors. Nl was found at a rate of 14.8/1000 patientdays, specifically in children with ALL. The average hospital stay of children with Nl was 73.6 [+ or -] 53.4 days (median 53). Nl was diagnosed on average after 33.9 [+ or -] 28.3 days of hospitalization. Ten of 44 children with HI (22.7%) died. Seventy percent of these patients were in the terminal stage of their illness. The overall mortality rate was 14.7% in 68 cases of Nl.

Conclusion: Our results reveal that our center has comparable Nl and mortality rates and a similar etio-logic agent distribution with regard to other developed countries. (J Pediatr Inf 2012; 6: 133-8)

Key words: Pediatric, nosocomial infection, cancer, hemoto-oncology

Amac: Cocuk kanser hastalari, uzun sure hastanede yatis, altta yatan hastaliklari ve uygulanan yogun kemoterapilerden dolayi hayati tehdit eden agir saglik hizmetleri iliskin enfeksiyon (SHIE) acisindan onemli bir risk grubu olusturur. Bu calismada cocuk Hematoloji-Onkoloji (HO) kliniginde bir yil icinde yatan hastalarda SHIE degerlendirilmesi amaclandi.

Gerec ve Yontemler: Cocuk Hematoloji-Onkoloji (HO) kliniginde (19 yatakli) bir yil icinde yatan hastalarda SHIE degerlendirildi. SHIE Hastalik Kontrol ve Onleme Merkezi (Centers for Diseases Control and Prevention) (CDC) kriterlerine gore tanimlandi.

Bulgular: Bir yilda yatan 342 hastanin 44'unde (%12.8) SHIE gelisti. Kirkdort hastada toplam 68 SHIE (hasta basina 1.54 SHIE) saptandi. SHIE orani, 100 hasta yatisina gore 19.8 (68/342), 1000 hasta gunune gore ise 15.6 olarak bulundu. Ureyen etkenlere bakildiginda, Gram negatifler %43.4, Gram pozitifler %45.6, funguslar %11 oraninda tespit edildi. SHIE tanisi alan 44 hastadan %57'si (n=25) akut len-foblastik losemi (ALL), %18'i (n=8) non-Hodgkin lenfoma, %9'u (n=4) akut myeloblastik losemi (AML), %7'si (n=3) noroblastom ve %9'u (n=4) digger olgulardi. Sadece ALL'II olgularda SHIE orani ise 14.8/1000 hasta gunu olarak bulundu. SHIE tanisi alan hastalar ortalama 73.6 [+ or -] 53.4 gun (median=ortanca 53 gun) hastanede yatti. Hastalarin hastaneye yatislarinin ortalama 33.9 [+ or -] 28.3. gununde HE tanisi konuldu. SHIE tanisi alan 44 hastanin 10'u (%22.7) eksitus oldu. Eksitus olan hastalarin %70'inde primer hastaligin yaygin tutulumu olup, terminal donemde olan ve SHIE gelisen hastalardi. Toplam 68 SHIE ataginda genel mortalite orani %14.7 idi.

Sonuc: Gelismis ulkelerle kiyaslandiginda, SHIE siklik, mortalite oranlari ile etkenlerin dagilimi ise benzer duzeyde bulundu. (J Pediatr Inf 2012; 6: 133-8)

Anahtar kelimeler: Cocuk, hastane enfeksiyonu, kanser, hematoonkoloji

Giris

Cocuk kanser hastalari altta yatan hastaliklari ve uygulanan yogun kemoterapilerden dolayi hayati tehdit eden saglik hizmetleri iliskili enfeksiyon (SHIE) acisindan onemli bir risk grubu olustururlar (1-3). Ozellikle losemili hastalar agir ve uzun suren notropeni, fiziksel savunma bariyerlerin-deki hasar ve mikrofloradaki degisikliklerden dolayi ciddi ve firsatci enfeksiyon ve bakteriyemi acisindan yuksek risk tasirlar (4-6). Hastalara uygulanan intravenoz kateterler, kemik iligi aspirasyonu, intratekal tedavi girisimleri gibi invaziv islemler enfeksiyon riskini daha da artirir.

Cocuk hemato-onkoloji (HO) hastalarinda SHIE insi-dansi ile ilgili yapilmis sinirli sayida calisma mevcuttur. Cin'de 19972006 yillari arasinda cocuk hematoloji hastalarinda yapilan calismada SHIE hizi %5.4-14.1 arasinda bildirilmistir (6). Avrupa'da 1996-2001 yillari arasinda degisik ulkelerde yapilan calismalarda cocuk HO kliniklerinde SHIE hizlari %5.2 ile 13.3 arasinda, Kanada'da yapilan bir calismada ise %11.7 bulunmustur (7-10). Ulkemizde cocuk HO hastalarinda SHIE insidansi ile ilgili yapilan bir calismaya rastlanmamistir.

Bu calismada cocuk HO kliniginde bir yil icinde yatan hastalarda SHIE insidansinin degerlendirilmesi amaclandi.

Gerec ve Yontemler

Uludag Universitesi Tip Fakultesi (UUTF) Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Anabilim Dali; Guney Marmara bolgesinde ayaktan ve yatakli tedavi hizmeti veren ucuncu basamak uygulama ve arastirma hastanesi olup, cocuk HO klinigi 19 yatakli servisten olusmaktadir. Kemoterapi verilen ya da notropenik sepsis gelisen hastalar tek kisilik odalarda yatirilmaktadir. Bu calismada; bir yillik bir surede, cocuk HO klinigine yatirilarak izlemde SHIE tanisi alan hastalarin, verileri retrospektif olarak degerlendirildi. Calismaya kultur uremesi olsun ya da olmasin, SHIE tanisi alan tum hastalar alindi. SHIE dusunulen tum yatan hastalardan kan kulturuyle birlikte, enfeksiyon odagi oldugu dusunulen idrar, balgam, beyin omurilik sivisi, yara yeri, kateter ve ventilator tedavisi alanlardan endot-rakeal aspirat kulturleri alindi. Kan ornekleri icin BACTEC peds plus/F (BD, Sparks, MD) kultur siseleri kullanildi. Trakeal aspirat sivisi (TAS) ornekleri %5 koyun kanli agar ve eosin-methylene blue (EMB) agar plaklarina ekildi. TAS kulturunde [10.sup.5] koloni saptanmasi CFU/mL pozitif ureme olarak kabul edildi. Mikroorganizmanin identifikas-yonu ve antibiyotik duyarliliginin belirlenmesinde otoma-tize Phoenix kultur sistemi kullanildi ve NCCLS onerileri dogrultusunda yapilan yazili raporlar degerlendirildi. SHIE tanisi alan hastalarin klinik bulgulari, kultur sonuclari, radyolojik ve laboratuvar verileri pediatrik enfeksiyon uzmani tarafindan gunluk olarak kaydedildi. Kaydedilen bu veriler, klinik ve mikrobiyolojik olarak Hastane Enfeksiyonu Kontrol Komitesi tarafindan (ogretim uyesi duzeyinde 2 pediatrik enfeksiyon hastaliklari ve mikrobiyoloji uzmani, 2 eriskin infeksiyon hastaliklari uzmani) aktif surveyans cercevesinde haftalik olarak, ayrica her gun rutin Cocuk Enfeksiyon Hastaliklari Bilim Dali klinik vizitleri kapsaminda degerlendirildi. SHIE CDC (Centers for Diseases Control and Prevention) kriterleri baz alinarak tanimlandi (11). Kultur uremesi olanlar; anlamli, kolonizasyon ve kontaminasyon olarak 3 gruba ayrildi. Kulturlerde patojen oldugu dusunulmeyen, tek bir kulturde ureme saptanan ve hastanin klinigi ile uyumlu olmayan uremeler kontaminasyon, kateter veya yari steril bolgelerin ve trakeanin kendi icinde stabil olan ve enfeksiyon olusturmayan uremeleri ise kolonizasyon olarak degerlendirildi. Kolonizasyon ve kontaminasyon olan hastalar SHIE olarak calismaya alinmadi.

Genel SHIE oranlari; (tum SHIE sayisi/yatan veya taburcu olan hasta sayisi)x100 ve 1000 hasta yatis gunu icin SHIE oranlari (tum SHIE sayisi/ortalama hasta yatis gunu)x1000 formulu ile hesaplandi. Gereken durumlarda (ozellikle ulkemizde baska calismalarla kiyaslamak icin) SHIE gelisen hasta sayisi da hesaplandi. SHIE gelisen hasta orani (SHIE saptanan hasta sayisi/yatan veya taburcu olan hasta)x100 formulu ile hesaplandi. Hastalara tani konuldugu sirada klinik ve laboratuar bulgulari incelendi. Laboratuar bulgusu olarak kultur uremesi disinda lokosit, trombosit sayisi, CRP degeri, radyolojik infiltras-yon, klinik bulgu olarak ise ates, akciger dinleme bulgusu, hipotansiyon kabul edildi. Bu calismada sadece SHIE insidansi ve genel etkenler ve genel mortalite verileri degerlendirildi (Sistemlere ve etkenlere gore SHIE dagilimi ve SHIE ile iliskin risk faktorleri baska calismada degerlendirildi).

Bulgular

Bir yillik surede 19 yatakli HO servisine 342 hasta yatti, yatak doluluk orani %87.5 idi. Calismaya SHIE tanisi alan 44 hasta alindi. Bazi hastalarda birden fazla SHIE saptandi. Kirkdort hastada toplam 68 SHIE atagi (hasta basina 1.54 SHIE) ve 46 anlamli (etken kabul edilen) kultur uremesi (SHIE basina 0.68 kultur uremesi) saptandi. HO servisinde toplam 68 SHIE'ununda ilk sirada %27.9 orani ile primer KAE, ikinci sirada %T7.6 orani ile oral kavite enfeksiyonlari, ucuncu sirada %10.2 orani ile pno-moni yer aldi. Yumusak doku enfeksiyonu ve aspergilloz %8.8, tiflitis %7.3, uriner sistem enfeksiyonu (USE) ve selulit %5.8, kateter yeri enfeksiyonu %2.9, gastroenterit %2.9, konjuktivit ise %1.4 oraninda goruldu.

Toplam 100 hasta yatisina gore SHIE orani 19.8 (68/342), 1000 hasta gunune gore SHIE orani ise 15.6 olarak bulundu. Hasta temelinde degerlendirildiginde ise yatan hastalarin %12.8'in de (44/342) SHIE tespit edildi. SHIE'larin %41'i (n=18) kizlarda, %59'u (n=26) erkeklerde goruldu. SHIE saptandiginda ortalama yas; kizlarda 7.2 [+ or -] 5.5 yas, erkeklerde 9.6 [+ or -] 5.1 yil olarak bulundu. Kultur uremelerinde patojen mikroorganizmalarin dagilimi; Gram negatif mikroorganizmalar %43.4 (20/46), gram pozitif mikroorganizmalar %45.6 (21/46), funguslar %11 (5/46) oraninda tespit edildi. SHIE tanisi alan hastalarin demografik ve klinik ozellikleri Tablo 1 'de gorulmektedir. Gram negatif mikroorganizmalar arasinda en sik rastlanan uc mikroorganizma sirasi ile Acinetobacter baumanni, GSBL+ Escherichia coli ve Enterobacter cloacae idi. Gram pozitif mikroorganizmalar arasinda ise Metisilin Direncli Staphylococcus epidermidis, Clostridium difficile en sik gorulen mikroorganizmalar olarak saptandi, invaziv mantar enfeksiyonu tanisi alan hastalarda Albicans disi Candidalar ilk sirada, Aspergillus flavus ise ikinci sirada saptandi.

Saglik hizmetleri iliskin enfeksiyon tanisi alan 44 hastadan 25'i (%56.8) ALL, 8'i (%18.2) non-Hodgkin lenfoma (NHL), 4'u (%9) AML, 3'u (%6.8) noroblastom, 2'si (%4.5) rabdomyosarkom, 1'i (%2.3) mukoepidermoid karsinom ve 1'i (%2.3) aplastik anemi tanilariyla yatirilmisti. Toplam 68 SHIE ataginin 56'sinda hastalarda notropeni mevcuttu. Hastalarimizda ortalama lokosit sayisi 1383 [+ or -] 1360 bulundu, 16 hastada derin notropeni (Absolute notrofil sayisi <500/[mm.sup.3]) saptandi. Klinigimizde kemik iligi/kok hucre nakli yapilan hasta yoktu.

Saglik hizmetleri iliskili enfeksiyon tanisi alan hastalar ortalama 73.6 [+ or -] 53.4 gun (median=ortanca 53 gun) hastanede yatti. Hastalarin hastaneye yatislarinin ortalama 33.9 [+ or -] 28.3. gununde SHIE tanisi konuldu. Altmissekiz SHIE ataginda genel mortalite orani %14.7 idi. SHIE tanisi alan 44 hastanin 10'u (%22.7) eksitus oldu. Ancak kaybedilen hastalarin %70'i terminal donemde primer hastaligi olan olgulardi. SHIE tanisi konulduktan sonraki ortalama mortalite gunu HO-kliniginde 34.50 [+ or -] 30.81 gun olarak saptandi.

Tartisma

Gelisen teknoloji ile tani ve tedavi yontemlerinin gelismesi, HO hastalarinda agir ve uzun suren immunsupres-yona neden olmaktadir. Kanserli hastalarda uygulanan kemoterapi gastrointestinal sistem mukozasinin butunlugunun bozulmasina neden olarak mikroorganizmalarin invazyonunu kolaylastirmakta ve degisik seviyelerde humoral ve hucresel immunitenin baskilanmasi ile enfeksiyonlara yatkinlik olusturmaktadir. Kanserli cocuklarda agir notropeni enfeksiyon gelisimi acisindan en buyuk risk faktorunu olusturmaktadir (7, 8). Primer hastalik veya kemoterapi ve/veya radyoterapiye sekonder gelisen immun yetmezlik doneminde gorulen enfeksiyon hastaliklari onemli bir morbidite ve mortalite nedenidir (12). Hematoloji ve solid kanserli notropenik eriskin hastalarda ilk kapsamli prospektif surveyans calismasi 1993 yilinda ABD'de yapilmistir, bu calismada SHIE orani hasta gunune gore 46.3/1000 hasta gunu olarak bulunmustur (13). Almanya'da eriskin HO hastalarinda 1998-1999 yillarinda yapilan bir calismada SHIE orani hasta gunune gore 11/1000 hasta gunu olarak bildirilmistir (14). Cocuk kanser hastalarinda SHIE ile ilgili sinirli sayida calisma mevcuttur (Tablo 2) (2, 10, 13-15). Almanya'da 1998 yilinda cocuk HO hastalarinda yapilan calismada SHIE orani %5.2 olarak bulunmus, hastalarin %19.6'sinda SHIE gelistigi bildirilmistir (9). Cocuk HO hastalarinda SHIE oranlari, Ispanya'da 2001 yilinda %13.3, Avrupa'da 1996-1997 yillarinda cok merkezli bir calismada %8.2, Kanada'da 1989 %11.7 bulunmustur (7, 8, 10). Cin'de 1997-2006 yillari arasinda cocuk hematoloji hastalarinda yapilan 10 yillik bir surveyans calismasinda SHIE orani %5.4 ile %14.1 arasinda degismistir (6). Bizim calismamizda HO klinigine yatan hastalarin %12.8'inde SHIE gelisti, SHIE hizi %19.8, hasta gunune gore ise 15.6/1000 olarak bulundu. Sonuclarimiz gelismis ulkelere gore bazi oranlar acisindan kiyaslanabilir (Almanya, SHIE gelisen hasta orani %19.6 gibi) ancak genellikle de daha yuksek bulundu, bu yukseklikte genellikle SHIE'larin daha yuksek bildirildigi ALL'II olgu sayilarimizin gorece fazla olusu (%56.8, Tablo 1) rol oynayabilir. Ulkemizde cocuk HO hastalarinda SHIE surveyansinin bildirildigi bir calismaya rastlanmamistir, bu nedenle kiyaslama yapilamamistir. HO hastalarinda ozellikle losemi hastalari agir ve uzun suren notropeniden dolayi SHIE acisindan daha buyuk risk altindadir. Ispanya'da 2001 yilinda cocuk HO hastalarinda yapilan bir surveyans calismasinda, SHIE hizinin losemi hastalarinda en yuksek oldugu gosterilmis; hasta gunune gore 27.1/1000 hasta gunu olarak bildirilmistir (7). Benzer sekilde Almanya ve Isvicre'de 2001-2005 yillari arasinda cocuk kanser hastalarinda yapilan ortak bir calismada SHIE orani ALL'II hastalarda en yuksek (%33) bulunmustur (3). Bizim calismamizda cocuk HO hastalarinda SHIE atagi olan hastalarin %57.3'unu (39/68) ALL'II hastalar olusturdu. Calismamizda da literatur ile uyumlu olarak cocuk HO kliniginde saptanan 68 SHIE'nun %67.6'si (46/68) losemi hastalarinda, %32.3 (22/68) losemi disi cocukluk cagi kanserlerinde oldugu bulunmustur. Calismamizda losemi hastalarinda SHIE orani hasta gunune gore 14.8/1000 hasta gunu olarak saptandi ve bu oran ispanya'da bildirilen orandan dusuk bulundu.

Hastanede yatis suresi ile SHIE'larin ortaya cikisi yakin iliskilidir. Bunlarin onceliklerini ve muhtemel sebep sonuc iliskisini ortaya koymak zordur. Bir yandan agir hasta ve muhtemelen enfekte olan hastalar hastanede uzun sure kalir, bir yandan da hastanede uzun sure kalmalari SHIE riskini artirir (16). Calismalarda gosterildigi gibi SHIE tanisi alan hastalar, almayanlara gore hastanede daha uzun sure kalirlar (17-19). Hastanede yatis suresini etkileyen bircok faktor vardir; altta yatan hastaliklar, eslik eden komorbiditeler, kullanilan tedavi bicimi gibi. Bu faktorlerin biri veya birkaci enfeksiyon riskini artirir ve hastanede yatis suresini uzatirlar. Almanya'da 1998-1999 yillarinda eriskin HO hastalarinda yapilan bir surveyans calismasinda SHIE tanisi alan hastalarda ortalama yatis suresi 25.2 gun olarak bildirilmistir (14). Cocuk HO hastalarinda yapilan surveyans calismalarinda ise hastanede yatis suresi ve SHIE tanisi konulan gun ile ilgili bilgi verilmemistir. Bizim calismamizda HO kliniginde SHIE tanisi alan hastalarin hastanede yatis suresi ortalama 53 gun bulundu. Yatis suresinin daha uzun olmasi klinik durumu agir olan hastalarin uzun sure takip edilmesinden kaynaklanabilir.

Cocuk hemato-onkoloji kliniklerinde en sik izole edilen mikroorganizmalar Gram pozitif mikroorganizmalar olarak bildirilmistir (3, 7). Almanya ve Isvicre'de 2001-2005 yillari arasinda yapilan ortak bir calismada cocuk kanser hastalarinda izole edilen patojenlerin %57.2'sini, ispanya'da 2001 yilinda cocuk HO hastalarinda yapilan calismada %78.6 sini Gram pozitif mikroorganizmalar (Gram negatif %21.4) olusturmustur (3, 7). Bunlarin aksine Cin'de cocuk hematoloji hastalarinda yapilan calismada Gram negatif mikroorganizmalar %64.7, Gram pozitif mikroorganizmalar ise %12, mantarlar ise %10.5 oraninda saptanmistir (6). Avrupa'da 1996-1997 yillarinda yapilan cok merkezli bir calismada cocuk HO hastalarinda Gram negatif mikroorganizmalar %43.5, Gram pozitif mikroorganizmalar ise %32.2 oraninda saptanmistir (8). italya'da 1985-1996 yillari arasinda cocuk HO hastalarinda yapilan calismada Gram pozitif mikroorganizmalar %65.7, Gram negatif mikroorganizmalar %26.3 ve mantarlar %7.9 oraninda izole edilmistir (Tablo 3) (20). UUTF'de 2003 yilinda kultur uremelerinin degerlendirildigi bir calismada cocuk HO kliniginde Gram pozitif mikroorganizmalar %60 orani ile ilk sirada tespit edilmistir (21). Turkiye'de bu konuda yapilmis baska calismaya rastlanmamistir. Bizim calismamizda ise Gram pozitif ve Gram negatif mikroorganizmalar genellikle gelismis ulkelerdekine benzer oranda izole edildi (sirasi ile %45.6 ve %43.4). Bizim calismamizin sonuclari Gram pozitif mikroorganizmalarin ilk sirada gorulmesi ile Almanya, isvicre, ispanya ve italya gibi ulkelerle benzer ancak Gram pozitif mikroorganizma sikligi dikkate alindiginda sozu edilen ulkelerden oransal (%57.2-78.6) olarak daha dusuk saptandi.

Cocuk HO hastalarinda SHIE iliskili mortalite oranlarinin bildirildigi sinirli sayida calisma mevcuttur. Almanya ve Isvicre'de cocuk HO hastalarinda yapilan ortak bir calismada atfedilen mortalite orani hasta basina %3 bulunmus, cocuk onkoloji hastalarinda sepsis suphesinde erken agresif tedavi ile mortalite oranlarinda azalma saptanmistir (3). Turkiye'de cocuk HO hastalarinda SHIE ile iliskili mortalite oranlarinin degerlendirildigi calismaya rastlanmamistir. Bizim calismamizda SHIE gelisen cocuk HO hastalarinda mortalite orani %22.7, SHIE ataklari icin ise %14.7 olarak bulundu, ancak SHIE atfedilen mortalite hesaplanmadi. Ancak kaybedilen hastalarin %70'inde primer hastaligin yaygin tutulumu olup, terminal donemde olan ve SHIE gelisen hastalardi. ABD'de eriskin hematoloji ve solid tumorlu hastalarda yapilan bir calismada kaba mortalite orani notropenik hastalarda daha yuksek bulunmustur (sirasiyla %36 ve %31) (22). Almanya'da cocuk kanser hastalarinda invaziv aspergillozlu vakalarin degerlendirildigi bir calismada kaba mortalite orani %74 bulunmustur (15). Italya'da cocuk kanser hastalarinda fungal enfeksiyon (aspergilloz ve diger) surveyansinin arastirildigi bir calismada mortalite orani %28 olarak bildirilmistir (23). Cocuk HO hastalarindaki SHIE larda mortalite etkene gore cok degismektedir, calismamizda SHIE icin genel olarak %14.7 olan mortalite orani bu acidan bakildiginda gelismis ulkeler ile kiyaslanabilir, hatta etken iliskili irdeleme yapilmamakla birlikte daha dusuk olarak kabul edilebilir.

Sonuc

Cocuk HO kliniginde yatan hastalarin SHIE acisindan degerlendirilmesi, SHIE gelismesine karsi dogru onlemlerin alinmasi onemlidir. Ayrica SHIE larin onlenmesi hastalarin iyilesme sureclerinin hizlanmasina, mortalite ve morbidite oranlarinin dusmesine ve hasta basina dusen maliyetin azalmasina katkida bulunabilir. Ancak bu konu ile ilgili ulkemizde daha genis serili calismalara ihtiyac vardir.

Cikar Catismasi

Yazarlar herhangi bir cikar catismasi bildirmemislerdir.

doi: 10.5152/ced.2012.39

Gelis Tarihi/ Received: 04.09.2012

Kabul Tarihi/Accepted: 22.10.2012

Kaynaklar

(1.) Castagnola E, Cesaro S, Giacchino M, et al. Fungal infections in children with cancer: a prospective, multicenter surveillance study. Pediatr Infect Dis J 2006; 25: 634-9.

(2.) Haupt R, Romanengo M, Fears T, Viscoli C, Castagnola E. Incidence of septicaemias and invasive mycoses in children undergoing treatment for solid tumours: a 12-year experience at a single Italian institution. Eur J Cancer 2001; 37: 2413-9.

(3.) Simon A, Ammann RA, Bode U, et al. Healthcare-associated infections in pediatric cancer patients: results of a prospective surveillance study from university hospitals in Germany and Switzerland. BMC Infect Dis 2008; 8: 70-80.

(4.) Bow EJ. Management of the febrile neutropenic cancer patient lessons from 40 years of study Clin Microbiol Infect 2005; 11: 24-9.

(5.) Sipsas NV, Bodey GP, Kontoyiannis DP. Perspectives for the management of febrile neutropenic patients with cancer in the 21st century. Cancer 2005; 103: 1103-13.

(6.) Wang A, Fan S, Yang Y, Shen X. Nosocomial infections among pediatric hematology patients: results of a retrospective incidence study at a pediatric hospital in China. J Pediatr Hematol Oncol 2008; 30: 674-8.

(7.) Urrea M, Rives S, Cruz O, Navarro A, Garcia JJ, Estella J. Nosocomial infections among pediatric hematology/oncology patients: results of a prospective incidence study. Am J Infect Control 2004; 32: 205-8.

(8.) Raymond J, Aujard Y. Nosocomial infections in pediatric patients: a European, multicenter prospective study. European Study Group. Infect Control Hosp Epidemiol 2000; 21: 260-3.

(9.) Simon A, Fleischhack G, Hasan C, Bode U, Engelhart S, Kramer M. Surveillance for nosocomial and central line related infections among pediatric hematology- oncology patients. Infect Control Hosp Epidemiol 2000; 21: 592-6.

(10.) Ford-Jones EL, Mindorff CM, Langley JM et al. Epidemiologic study of 4684 hospital-acquired infections in pediatric patients. Pediatr Infect Dis J 1989; 8: 668-75.

(11.) Centers for Diseaese Control. Public health focus: Surveilliance, prevention and control of nosocomial infections. MMWR 1992; 42: 783-7.

(12.) Yagci A, Akbenlioglu C, Canpolat C, Bakir M. Pediatrik HematolojiOnkoloji Hastalarinda Candida Kolonizasyonu. Turk Mikrobiyol Cem Derg 2003; 33: 246-51.

(13.) Carlisle PS, Gucalp R, Wiernik PH. Nosocomial infections in neutropenic cancer patients. Infect Control Hosp Epidemiol 1993; 14: 320-4.

(14.) Engelhart S, Glasmacher, Exner M, Kramer M. Surveillance for nosocomial infections and fever of unknown origin among adult hematology-oncology patients. Infect Control Hosp Epidemiol 2000; 23: 244-8.

(15.) Groll AH, Kurz M, Schneider W et al. Five year survey of invazive aspergillosis in a pediatric cancer centre. Epidemiology, management and long-term survival. Mycoses 1999; 42: 431-42.

(16.) Auriti C, Maccallini A, Di Liso G, Di Ciommo V, Ronchetti MP, Orzalesi M. Risk factors for nosocomial infections in a neonatal intensive-care unit. J Hosp Infect 2003; 53: 25-30.

(17.) Huskins WC, Goldmann DA. Prevention and control of nosocomial infections in healty care fasilities that serve children. Hospital control of infections. Feigin RD, Cherry JD, Demmler GJ, Kaplan SL (eds): Textbook of Pediatric Infectious Diseases. 6. baski, Philadelphia: WB Saunders, 2009. pp.2924-41.

(18.) Stoll BJ, Hansen N, Fanaroff AA, et al. Late-onset sepsis in very low birth wieght neonataes: the experience of the NICHD Neonatal Research Network. Pediatrics 2002; 110: 285-91.

(19.) Urrea M, Pons M, Serra M et al. Prospective incidence study of nosocomial infections in a pediatric intensive care unit. Pediatr Infect Dis J 2003; 22: 490-4.

(20.) Viscoli C, Castagnola E, Giacchino M et al. Bloodstream infections in children with cancer: a multicentre surveillance study of the Italian Association of Paediatric Haematology and Oncology. Supportive Therapy Group-Infectious Diseases Section. Eur J Cancer 1999; 35: 770-4.

(21.) Celebi S, Hacimustafaoglu M, Ozdemir O, et al. Nosocomial Grampositive bacterial infections in children: results of a 7 year study. Pediatrics International 2007; 49: 875-82.

(22.) Wisplinghoff H, Seifert H, Tallent MS, Bischoff T, Wenzel PR, Edmond BM. Nosocomial bloodstream infections in Patients with Hematological Malignancies and Solid Neoplasms in Hospitals in the United States. Clinical Infectious Diseases 2003; 36: 1103-10.

(23.) Zafar N, Wallance CM, Kieffer P, Schroder P. Improving Survival of Vulnerable Infants Increases Neonatal Intensive Care Unit Nosocomial Infection Rate. Arch Pediatr Adolesc Med 2001; 155: 1098-104.

Yazisma Adresi: Correspondence Address: Dr. Sumru Kavurt Etlik Zubeyde Hanim Kadin Hastaliklari Egitim ve Arastirma Hastanesi, Yenidogan Klinigi, Ankara, Turkiye Tel.: +90 312 322 01 80 E-posta: sumrukavurt@gmail.com

Sumru Kavurt [1], Mustafa Hacimustafaoglu [2], Solmaz Celebi [2], Birol Baytari [3], Adalet Meral Gunes [3], Betul Sevinir [4]

[1] Etlik Zubeyde Hanim Kadin Hastaliklari Egitim ve Arastirma Hastanesi, Yenidogan Klinigi, Ankara, Turkiye [2] Uludag Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Enfeksiyon Hastaliklari Bilim Dali, Bursa, Turkiye [3] Uludag Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Hematoloji Bilim Dali, Bursa, Turkiye [4] Uludag Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Onkoloji Bilim Dali, Bursa, Turkiye
Tablo 1. UUTF SHIE tanisi alan hastalarin demografik ve
klinik ozellikleri

              n (%)      Ortalama[+ or -]SS
                        (min-maks)

Cinsiyet

   Kiz         18(41)
   Erkek        26 (59)

Yas (yil)

   Kiz                  7.2[+ or -]5.5
   Erkek                 9.6[+ or -]5.1

Yatis tanilari

   ALL        25 (56.8)
   NHL         8 (18.2)
   AML         4 (9)
   Noroblastom     3 (6.8)
   Rabdomyosarkom   2 (4.6)
   Diger [yen]     2 (4.6)

Etkenler

   Gram pozitifler  21/46 (45.6)
   Gram negatifler  20/46 (43.4)
   Funguslar     5/46 (11)

Yatis suresi (gun)           73.66[+ or -]53.45 (3-214)
                        ortanca 53

Ilk SHIE saptanma gunu         24.52[+ or -]16.12 (2-80)
                        ortanca 20

SHIE saptanma gunu,          33.96[+ or -]28.35 (2-126)
                        ortanca 33

SHIE sonrasi yatis gunu

   Yasayanlarda           39.71 [+ or -]36.38 (7-138)
   Ex olanlarda           34.50[+ or -]30.81 (1-94)

Mortalite orani

   SHIE atak     10/44(22.7)
   mortalitesi
   SHIE gelisen   10/68 (14.7)
   hastalarda
   mortalite

Mortalite gunu               98.10[+ or -]66.69
                     (3-214) ortanca 77.5

[yen]: 1 hasta mukoepidermoid karsinom, 1 hasta aplastik anemi,
SS: Standart sapma

Tablo 2. Cocuk hemato-onkoloji (HO) kliniklerinde degisik ulkelere
gore SHIE oranlari

Ulkeler       Genel SHIE orani  SHIE/ 1000 Hasta  Referans

ABD HO *                   46.3      13
Almanya HO *       27.6        11       14
Cin Hematoloji **    5.4-14.1               6
Avrupa HO **       8.2                8
Almanya HO **       5.2        10.8      9
Ispanya HO **       13.3        17.7      7
UUTF HO ***        19.8        15.6

* Eriskin hastalar, ** Cocuk hastalar, *** Bizim calismamizin verileri

Tablo 3. Degisik ulkelerde cocuk HO hastalarinda saptanan
etkenlerin dagilimi

Ulkeler      Gram pozitif (%)  Gram negatif (%)

Avrupa         32.2        43.5
Ispanya         78.6        21.4
Italya         65.7        26.3
Almanya-isvicre     57.2        33.7
Cin           12        67.4
UUTF HO         45.6        43.4

Ulkeler      Mantar (%)  Referans

Avrupa        5.9     8
Ispanya              7
Italya        7.9     20
Almanya-isvicre   0.7     3
Cin         10.5     6
UUTF HO        11     *

* : Bizim calismamizin verileri
COPYRIGHT 2012 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2012 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Investigation/Ozgun Arastirma
Author:Kavurt, Sumru; Hacimustafaoglu, Mustafa; Celebi, Solmaz; Baytan, Birol; Gunes, Adalet Meral; Sevinir
Publication:Journal of Pediatric Infection
Article Type:Report
Date:Dec 1, 2012
Words:3764
Previous Article:A retrospective evaluation of patients with infective endocarditis/Infektif endokarditli olgularin retrospektif olarak degerlendirilmesi.
Next Article:Is mothers' knowledge of antipyretics enough?/Annelerin ates dusurucu kullanma bilgileri yeterli mi?
Topics:

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters