Printer Friendly

Myocardial performance index/Miyokard performans indeksi.

OZET

Miyokard performans indeksi (MPI), kardiyak zaman araliklari kullanilarak elde edilen sayisal bir degerdir. Bu sayisal deger izovolemik kasilma zamani (IKZ) ve izovolemik gevseme zamani (IGZ) toplaminin, ejeksiyon zamanina (EZ) bolunmesi ile elde edilir ve her iki ventrikul icin ayri ayri hesaplanabilir. Miyokard performans indeksi, primer miyokardiyal sistolik disfonksiyonu olan hastalarda sistolik ve diyastolik miyokard performansini birlikte degerlendirebilen bir Doppler indeksi olarak kesfedilmistir. Kalp hizi degisikliklerinden bagimsiz gibi gozuken MPI, farkli klinik durumlarda prognostik degere sahiptir. Bu derlemede MPI'nin klinikteki uygulama alanlari gozden gegirilmistir.

Anahtar kelimeler: Miyokard performans indeksi, ekokardiyografi, Doppler ekokardiyografi

ABSTRACT

Myocardial performance index (MPI) is a numeric value, which could be obtained by using cardiac time intervals. This numeric value is defined as the sum of isovolumetric contraction time (ICT) and isovolumetric relaxation time (IRT) divided by ejection time (ET) and could be calculated for each ventricle individually. Myocardial performance index has been invented as a Doppler index of combined systolic and diastolic myocardial performance in patients with primary myocardial systolic dysfunction. Myocardial performance index has prognostic value in various clinical settings seems to be independent of heart rate. In this review, clinical applications of MPI are scrutinized.

Keywords: Myocardial performance index, echocardiography, Doppler echocardiography

Giris

Transtorasik ekokardiyografi kardiyakyapi,fonksiyon ve patofizyolojinin degerlendirilmesinde guvenilir, cok yonlu bir aractir. Ilerleyen yillarla birlikte yeni ekokardiyografik inceleme teknikleri gelistirilmekte ve klinik kullanima sunulmaktadir. Tei indeksi (Doppler total ejeksiyon izovolum indeksi) olarak da adlandirilan miyokard performans indeksi (MPI) Chuwa Tei tarafindan 1995 yilinda primer miyokardiyal sistolik disfonksiyonu olan hastalarda, sol ventrikul (LV) sistolik ve diyastolik fonksiyonlarmi birlikte degerlendirebilen bir Doppler indeksi olarak kesfedilmistir (1). Miyokard performans indeksi, bircok kalp hastaliginda prognostik degeri olan, sistolik ve diyastolik performansin degerlendirilmesinde kullandabilecek nispeten yeni bir indekstir.

"Pulsed" dalga Doppler ekokardiyografi (PDDE) teknikleri kullandarak kardiyak zaman araliklan elde edilebilmektedir. Miyokard performans indeksi, kardiyak zaman araliklari kullanilarak elde edilen sayisal bir degerdir. Bu sayisal deger izovolemik kasilma zamani (IKZ) ve izovolemik gevseme zamani (IGZ) toplaminin, ejeksiyon zamanina (EZ) bolunmesi ile elde edilir. Miyokard performans indeksi, her iki ventrikul icin ayn ayn hesaplanabilir. Apikal dort bosluk goruntulerden PDDE kullanilarak mitral kapakciklarin uc noktalarina orneklem hacim yerlestirildiginde mitral akimin sonu ve baslangici arasindaki zaman arahgi (a) elde edilir (Sekil 1). Apikal bes bosluk goruntulere gecilip orneklem hacim LV cikim yoluna, aort kapakciklarin hemen altina yerlestirildiginde ise LV EZ (b) elde edilir. Sol ventrikul izovolemik zamanlarmin toplami (IKZ+IGZ), mitral akimin sonu ve baslangici arasindaki zaman araligindan LV EZ cikartilarak hesaplanabilir (a-b). Boylece MPI (a-b/b) kolaylikla elde edilebilir. Sag ventrikul (RV) icin de benzer sekilde PDDE teknikleriyle apikal dort bosluk goruntulerden trikuspit kapakciklarin uc noktalarna ve parasternal kisa eksende RV cikim yoluna, pulmoner kapakciklarin hemen altina yerlestirilecek orneklem hacimden elde edilecek degerlerle RV MPI hesaplanabilir. Mitral ve trikuspit kapaklarin doku Doppler M-mode goruntuleme teknikleri kullanilarak da kardiyak zaman araliklan, LV ve RV MPI dogru bir sekilde hesaplanabilir (2, 3). 'Pulsed' dalga Doppler ekokardiyografi ve doku Doppler ekokardiyografiden elde edilen degerler saglikli ve hasta orneklerde birbirleri He uyumludur (4).

Yas ve MPI

Yasla MPI'deki degisikliklerin degerlendirildigi bir calismada cocuklarda LV MPI'de 3 yasa kadar azalma oldugu, ardindan degerlerin degisiklik gostermedigi bildirilmistir. Yasla MPI'deki degisikliklerin infantlarda LV ozelliklerindeki yapisal ve gelisimsel degisiklikleri yansitabilecegi bildirilmistir (5). Saglikli cocuklarda yasla RV MPI degerlerindeki degisikliklerin degerlendirildigi bir baska calismada ise yasa bagli degisiklik olmadigi bildirilmistir (6). Eriskinlerde yaslanma ile MPI'de onemli degisiklikler oldugu, MPI kullanilarak miyokard performansinin degerlendirilmesinde yasa gore duzeltilmis degerlerin kullanilmasi gerektigi one surulmustur (7).

Onyuk, ardyuk ve MPI

Onyuk degisikliklerinin LV ve RV MPI degerleri uzerine etkileri ile iliskili olarak celiskili veriler mevcuttur. Saglikli ornekler ve daha once miyokard infarktusu (MI) gecirmis olgularda yapilan bir calisma saglikli orneklerde valsalva manevrasi (onyuk azalmasi), pasif alt ekstremite elevasyonu (onyuk artisi) ve dilalti nitrogliserin uygulamasi (onyuk azalmasi) ile LV MPI'nin belirgin arttigini gostermistir. Daha once MI gecirmis olgularda ise ayni manevralar MPI'de onemli degisime neden olmamistir (8). Kronik bobrek yetmezligi olan hastalarda hemodiyaliz oncesi ve sonrasi LV ve RV MPI'nin degerlendirildigi bir calismada, hemodiyaliz ile onyuk azaltilmasinin her iki parametreyi etkilemedigi bildirilmistir (9). Sol ventrikul fonksiyonu azalmis olan deney hayvanlarinda onyuk artisi ile MPI azalma yonunde etkilenmistir. Kalp hizi artisi ise sirasiyla normal ve LVfonksiyonu azalmis deney hayvanlarinda MPI uzerine etki etmemistir (10). Normal ve LVfonksiyonu azalmis deney hayvanlarinda ise MPI'nin ardyuk bagimli oldugu gosterilmistir (11).

Hemodinamik indeksler ve MPI

Miyokard performans indeksi LV diyastol sonu basinci ile iliskilidir. Normal mitral akim orneklerinden yalanci normal/restriktif akim orneklerinin non-invaziv ayriminda MPI kullanilabilir. Sol kalp kateterizasyonu ve geleneksel Doppler tekniklerinin birlikte kullamldigi calismalarda MPI'nin 0.65 ve uzerindeki degerlerde yalanci norma l/restriktif akim icin % 82 duyarlilik ve % 96 ozgulluge (12), 0.47 ve uzerindeki degerlerde konjestif kalp yetersizligi (KKY) icin % 86 duyarlilik ve %82 ozgulluge sahip oldugu bildirilmistir (13). Bir calismada akut anteroseptal MI'li, mitral erken diyastolik akim hizinin (E) gec diyastolik akim hizina (A) oraninin 1 ve uzerinde oldugu hastalarda yalanci normal/restriktif akim orneklerini, normal akim orneklerinden ayirt etmek icin MPI'nin degeri incelenmistir. Sonucta pulmoner kapiller kama basinclari ile en iyi uyumu sol LV hacimleri, E deselerasyon zamani, E ve A, MPI arasinda MPI gostermistir. Bu calismada yalanci normal/restriktif mitral akim ornekleri icin MPI'nin 0.55 ve uzerindeki degerleri kabul edildiginde, MPI'nin bu dolus ornekleri icin %84 duyariilik ve %100 ozgulluge sahip oldugu bildirilmistir (14). Kateterizasyon sirasinda elde edilen basinc kayitlarindan elde edilen MPI ise darlik derecesi ne olursa olsun koroner arter hastaliginin varligi ile iliskili bulunmustur (15).

Kalp yetersizligi ve MPI

Kalpyetersizligi olan hastalarda ise MPI artmaktadir. Miyokard performans indeksi degerleri kalp yetmezligi olan hastalarin takibinde faydali bir parametre gibi gozukmektedir. Idiyopatik dilate kardiyomiyopati hastalari ve normal orneklerin incelendigi bir calismada hasta grubunda MPI belirgin yuksek bulunmustur (p<0.001). Ayni calismada 5 yiilik takipte kardiyak transplantasyon, kardiyak veya kardiyak olmayan/nedeni bilinmeyen olumden olusan sonlanim noktalarinin en onemli belirleyicileri MPI ve LV ejeksiyon fraksiyonu (EF) olarak bildirilmistir (16). Agir dilate kardiyomiyopati (transplantasyon bekleyen, New York Kalp Cemiyeti (NYHA) sinif III ve IV), orta derecede dilate kardiyomiyopati (MA sinif li, LV EF % 30-50) ve normal orneklerin dahil edildigi bir baska calismada MPI'nin ortalama degerleri gruplar arasinda belirgin bir sekilde birbirinden farkli bulunmustur (sirasiyla;1.06 +/- 0.24, 0.59 +/- 0.10 ve 0.39 +/- 0.05, p < 0.001) (1). Iskemik veya dilate kardiyomiyopati kokenli KKY hastalarinda kardiyak olum, dekompanse KKY nedeni ile acil kardiyaktransplantasyon veya hastaneye yatistan olusan birlesik sonlanim noktasinin bagimsiz belirleyicilerinden biri MPI olarak bildirilmistir (17). Agir LV sistolik disfonksiyonu (LV EF< 30) oian hastalarda MPI'si daha yuksek olanlarda herhangi bir nedenden olum ve acil kalp transplantasyonu ihtiyaci gibi klinik durumlarin toplam insidansi daha fazladir (18). Ayrica yasli erkeklerde yuksek MPI degerlerinin ilerleyen yillarda KKY gelisiminde onemli bir belirleyici oldugu bildirilmistir (19). Kalp yetmezligi tedavisinde kullanilan beta-blokor, anjiotensin donusturucu enzim inhibitorleri ve anjiotensin reseptor blokorleri MPI degerlerini iyilestirmektedir. Optimal tedavi alan, MA sinif I, li, ve III kalp yetmezlikli 22 hastada carvedilol'un tedaviye eklenmesi sonrasinda takipte LV EF, E/A orani ve atriyal katkida iyilesme gozlenirken MPI belirgin bir sekilde azalmistir (p<0.03) (20). Akut MI sonrasi kalp yetmezligi ve/veya sol ventrikul disfonksiyonu olanlarda bolgesel sistolik, diyastolik ve tum LV fonksiyonlarinin uzerine kaptopril ve losartan'in etkilerinin degerlendirildigi bir calismada MPI, kaptopril grubunda daha fazia olmak uzere her iki grupta onemli derecede azalmistir (21). Um LV fonksiyonlarinin degerlendirilmesi icin MPI'nin kullamldigi normal ornekler, diyastolik ve sistolik kalp yetmezligi olan gruplarin karsilastirildigi baska bir calismada MPI, sistolik kalp yetmezligi olan grupta en yuksek, diyastolik kalp yetmezligi olan grupta da kontroi grubuna gore yuksek bulunmustur. Bu calismada 0.43 ve uzerindeki MPI degerlerinin diyastolik kalp yetmezligi olan hastalari kontrol orneklerinden ayirmada %79 duyarlilik ve %72 ozgulluge sahip oldugu bildirilmistir (22). Beili sinir degerlerde kalp yetmezligi icin ozgullugu oldukca yuksek olan, LV diyastolik disfonksiyonunda da artabiien beyin natriuretik peptid (BNP) guncel bir norohormondur (23). Cesitli kalp hastaliklarinda BNP seviyeleri MPI ile karsilastirilmis ve LV disfonksiyonu olan hastalarda (LV EF < % 50) BNP seviyeleri ve MPI, LV fonksiyonlari normal olanlara gore onemli derecede artmis bulunmustur. Ayni calismada LV sistolik disfonksiyonuna bakilmaksizin MPI degeri 0.45 ve uzerinde olan hastalarda, 0.45 altinda olanlara gore belirgin artmis BNP sevileri gosterilmistir (24).

Koroner arter hastaligi ve MPI

Koroner arter hastaligina sistolik disfonksiyon eslik ettiginde MPI artis gostermektedir. Bir calismanin sonuclarina gore ise herhangi bir derecedeki koroner arter darliginda MPI artmaktadir (15). Sistolik ve diyastolik disfonksiyonlu, izole diyastolik disfonksiyonlu semptomatik koroner arter hastalari ve asemptomatik kontrol orneklerinin MPI'lerinin degerlendirildigi bir calismada, kontrol grubuna gore sistolik ve diyastolik disfonksiyonlu grupta MPIN'nin istatistiksel olarak onemli derecede arttigi tespit edilmistir. Bu calismada MPI icin sinir deger olarak 0.49 ve uzerindeki degerler belirlendiginde sistolik ve diyastolik disfonksiyonun bir arada oldugu kardiyak disfonksiyon %96 duyarlilik ve %86 ozgullukle tespit edilmistir (25).

Miyokard infarktusu ve MPI

Akut MI'li hastalarda erken ve gec donemlerde MPI artmaktadir. Ancak akut MI sonrasi hastanede ve hastane sonrasi donemde KKY ve baska komplikasyonlar gelisen hastalardaki MPI degerleri ile iliskili veriler celiskilidir. Bir calismada akut MI sonrasi hastaneye kabulun 1. gunu ve 1. yildaki MPI degerleri hasta grubunda kontrol grubundan yuksek, KKY gelisen veya Men hastalarda ise KKY gelismeyen veya hayatta kalan hastalara gore daha yuksek bulunmustur (26). Akut MI sonrasi hastanede KKY gelisen hastalar, KKY gelismeyen hastalar ile kiyaslandiklarinda ilk grupta MPI belirgin bir sekilde yuksek bulunmustur. Bu calismadaki cok degiskenli regresyon analizi 0.45 ve uzerindeki indeks degerlerinin akut MI sonrasi hastanede KKY gelisimi icin en guclu bagimsiz belirleyici oldugunu gostermistir (27). Bir baska calismada anteroseptal MI'li hastalarin kabuldeki MPI degerlerinin 30 gunluk donemde KKY ve baska komplikasyonlan tahmin etmede kullanilabilecegi, komplikasyon gelisen hastalarda MPI'nin belirgin bir sekilde yuksek oldugu bildirilmistir (28). Hipertansiyon hikayesi, diyabetes mellitus, hiperkolesterolemi, diyastolik disfonksiyonun konvansiyonel parametreleri, infarktus alani/buyuklugu arasinda fark olmayan hastalarda komplikasyonlarin (olum, kalp yetmezligi, aritmi veya MI sonrasi angina) belirlenmesinde MPI'nin 0.47 ve uzerindeki degerlerde % 90 duyarlilik ve % 68 ozg0110ge sahip oldugu bildirilmistir (29). Akut MI'li hastalarin 2 yd takip edildigi gozlemsel bir calismada baslangic MPI degerlerinin sonradan kalp yetmezligi gelisen hastalarda yuksek oldugu; ancak, olum veya kalp yetmezligi gelisimi icin bagimsiz belirleyici guce sahip olmadigi bulunmustur (30). Akut MI sonrasi 24 saat icinde bakilan MPI'nin 30 gunluk donemde olum, KKY, tekrarlayan MI'den olusan sonlanim noktalan ile iliskisinin degerlendirildigi 417 hastanin dahil oldugu bir baska calismada ise cok degiskenli analizleri sadece yas, LV EF ve mitral E dalgasi deselerasyon zamaninin sonlanim noktalarinin bagimsiz belirleyicileri oldugunu ortaya koymustur (31). Miyokard infarktaso sonrasindaki ilk 15 gunde KKY gelisiminde dusuk LV EF (en guclu belirleyici), kisa mitral E deselerasyon zamani ve artmis MPI'nin belirleyici oldugu ancak, sonradan gelisen kalp yetmezliginde dusuk LV EF, yuksek mitral E/A oranlannin ve kisa mitral E deselerasyon zamanlarinin degerli oldugu bildirilmistir (32). Akut RV MI'de RV MPI degerleri artis gostermektedir. Akut inferior MI'ne RV MI eslik ettiginde RV MPI degerleri belirgin artmaktadir (33). Akut MI sonrasi EF hesaplanmasinda MPI kullanilabilir. Akut MI sonrasi 2. ve 7. gunler arasinda, sinus ritminde, asikar kalp yetmezligi olmayan hastalarda MPI'den elde edilen EF (EF=0.60 - (0.34 x MPI), biplan Simpson ve radyonOklit anjiografiden elde edilen EF ile uyumlu bulunmustur (34).

Kardiyopulmoner egzersiz testi ve MPI

Kardiyopulmoner egzersiz performansi MPI degerleri ile iliskili gozukmektedir. Kardiyopulmoner egzersiz testindeki LV performansi ile MPI ters uyum gostermektedir. Egzersiz kapasitesi ve LV EF arasindaki uyum zayifken MPI, maksimal egzersiz testinde ulasilan metabolik esdeger (METs) ile uyumludur (35). Ayrica, MPI kalp yetmezligi olan hastalarin risk derecelendirmesini iyilestirebilecek bir parametredir.

Yeniden senkronizasyon ve MPI

Intraventrikuler ileti gecikmesi olan kalp yetmezlikli hastalarda kardiyak yeniden senkronizasyon (resenkronizasyon) tedavisi hemodinamik performansi artirmaktadir. Miyokard performans indeksi, pacing parametrelerinin ayarlanmasinda ve invaziv olmayan takipte yararli bir parametredir. Uzun donem yeniden senkronizasyon tedavisinin atriyal ve ventrikuler tersine yeniden sekillenme, hemodinamik parametrelerde artis, LV EF'de artis, LV hacimlerinde azalma, fonksiyonel mitral yetmezliginde azalma, NYHA sinifinda iyilesme ve de MPI'de azalma ile iliskili oldugu bildirilmistir (36-38). Orta-agir kalp yetmezligi ve ventrikOler senkronizasyonu bozulmus olan hastalarda kardiyak yeniden senkronizasyonun LV boyutlan ve fonksiyonlan uzerine etkisinin degerlendirildigi bir calismada kontrol grubuna gore kardiyak yeniden senkronizasyon uygulanan hastalarda 6. ay sonunda MPI'nin azaldigi gosterilmistir (37).

Dobutamin stres ekokardiyografi

Birkac calismada MPI'nin dobutamin stres ekokardiyografi ile birlikte kullanilabilirligi degerlendirilmistir. Dusuk doz dobutamin ekokardiyografi sirasinda MPI'deki artisin azalmis sistolik ve diyastolik LV rezervini birlikte yansittigindan yola cikilmis, MPI'deki artisin tum nedenlerden olum ve kardiyak olaylarin bir belirleyicisi oldugu gosterilmistir (39). Miyokard performans indeksi, dobutamin stres ekokardiyografideki iskemik olmayan cevaplardan iskemik cevaplari ayirt etmekte de faydali olabilir (40).

[ILLUSTRATION OMITTED]

Kapak hastaliklari ve MPI

Kapak hastaliklarinda etkilenen kapaga, kapagin ve miyokardin etkilenme derecesine gore MPI degisim gostermektedir. Sol ventrikul sistolik fonksiyonu azalmis olan kapak hastalarinda MPI'nin artis gostermesi beklenir. Farkli kapak hasta liklarinda, farkli asamalarda MPI'nin nasil etkilendigi ile ilgili veriler ise sinirlidir. Agir aort darligi olan sistolik fonksiyonlari azalmis hastalarda MPI artma, sistolik fonksiyonlari korunmus hastalarda ise normal orneklere gore MPI azalma gostermektedir (kisa IGZ ve uzamis EZ nedeniyle) (41). Aortyetmezlikli hastalarda ise LV EF azalmadikca MPI degisim gostermemektedir (42).

Diyabet ve MPI

Diyabetik hastalarda da MPI yararli bir parametredir. Tip II diyabeti olup bulgusu, hipertansiyon, koroner veya kapak hastaligi oykusu olmayan hastalar ve kontrol orneklerinin karsilastirildigi bir calismada kontrol grubuna gore hasta grubunda MPI belirgin bir sekilde artmis bulunmustur (43). Belirgin kalp yetmezligi ve koroner arter hastaligi olmayan diyabetik hastalarda yapilan bir calismada MPI ve albuminuri derecesi arasinda kuvvetli iliski tespit edilmistir. Bu calisma sonucunda arastirmacilar MPI'nin diyabetli hastalarda LV disfonksiyonu tanisi icin hassas bir belirleyici olabilecegi one surmuslerdir (44).

Akciger hastaliklari ve MPI

Kronik akciger hastaligi olgularda Doppler ekokardiyografinin anatomik faktorler, atriyal fibrilasyon, tasikardi gibi dezavantajlari olsa da bu ve primer pulmoner hipertansiyonlu hastalarda RV MPI degerli bir parametredir. Primer pulmomer hipertansiyonlu hastalarin geriye dogru degerlendirildigi bir calismada RV MPI'nin kardiyak olum ve akciger transplantasyonundan olusan sonlanim noktalarinin belirlenmesinde faydali olduguna isaret edilmistir (45). Gecirilmis pulmoner tuberkuloz nedeniyle evde oksijen tedavisi alanlarda, kontrol orneklerine gore RV MPI daha yuksek bulunmustur. Sag ventrikul disfonksiyonunun degerlendirildigi bir baska calismada RV bozuklugunun degerlendirilmesinde RV MPI, trikuspit A/E orani ve pre-ejeksiyon periyodu/ejeksiyon zamani oranina (PEP/EZ) gore daha degerli bulunmustur (46, 47). Kronik obstruktif akciger hastaliginda, ozellikle pulmoner hipertansiyon gelismisse LV sistolik ve diyastolik fonksiyonlari bozulmaktadir ve bu bozulma RV MPI ile iliskilidir (3).

Cesitli klinik durumlarve MPI

Kardiyak amiloidozlu hastalarda RV MPI degerlendirilmis ve RV disfonksiyonunun degerlendirilmesinde kullanilabilecegi gosterilmistir (48). Amloidozlu hastalarda LV MPI normal orneklere gore artmaktadir. Miyokard performans indeksi ve NYHA sinifi bu hasta grubunda hayatta kalimin en onemli belirleyicileri olarak bildirilmistir (49). Orta agir duzeydeki obstruktif uyku apnesi olan olgularda RV MPI, agir duzeydeki olgularda ise hafif derecedeki olgulara gore LV MPI onemli derecede artmaktadir. Hipertansiyonlu hastalarda LV geometrisindeki degisikliklerle MPI artis gostermektedir (50). Ebstein anomalisi gibi karmasik ventrikuler geometrisi olan hastalarda MPI, ventrikul performansmi nicel olarak yansitir. Ebstein anomalisi olan cocuklarda RV disfonksiyonu arthkca RV MPI degerlerinin artis gosterdigi bildirilmistir. Romatolojik hastaliklarin, kemoterapotik ajanlara bagh kardiyotoksisitenin degerlendirilmesinde, kalp transplantasyonu sonrasi takipte de bu indeks faydali olabilir.

Sonuc

Sonuc olarak; ekokardiyografik inceleme suresini cok uzatmadan kolaylikla elde edilebilecek bir indeks olan MPI, bircok klinik durumda prognostik degere sahip gibi gozukmektedir. Indeks kalp hizi degisikliklerinden bagimsizdir. Yasla indeks degerlerinin degisebilmesi yonunde veriler yaygin klinik kullanim icin kisitlayici bir nokta olabilir. Sol ventrikul ve RV onyuk, ardyuk degisikliklerinin indeks uzerine etkisiyle ilgili celiskili verilerin olmasi bir baska kisitlayici noktadir. Kapak hastaliklarinda indeksin kullanimi ile ilgili veriler smirlidir, kapak hastaliklarinda indeks dikkatle kullanilmalidir. Atriyal fibrilasyon, sik ektopik vuru ve transtorasik ekokardiyografideki goruntu kalitesinin yetersiz olabildigi ileri evre akciger hastaligi gibi eslik eden klinik durumlarin varliginda indeksin kesin degerlerinin elde edilememesi dezavantajlardir. Kalp yetmezligi hastalarmin takibinde faydali bir parametre gibi gozuken MPI ilac tedavisine yanitin degerlendirilmesinde kullanilabilir ancak bu konudaki cahsma sayilan kisithdir. Farkli klinik durumlardaki miyokardiyal disfonksiyonu kolay bir sekilde ortaya koyabilecegi yonunde bircok veri olan MPI'nin klinik degeri, genis hasta gruplarinda yapilacak calismalarla daha da netlik kazanacaktir.

Kaynaklar

(1.) Tei C, Ling LH, Hodge DO, Bailey KR, Oh JK, Rodeheffer RJ, et al. New index of combined systolic and diastolic myocardial performance: a simple and reproducible measure of cardiac function a study in normals and dilated cardiomyopathy. J Cardiol 1995; 26: 357-66.

(2.) Kjaergaard J, Hassager C, Oh JK, Kristensen JH, Berning J, Sogaard P. Measurement of cardiac time intervals by Doppler tissue M-mode imaging of the anterior mitral leaflet. J Am Soc Echocardiogr 2005;18: 1058-65.

(3.) Yilmaz R, Gencer M, Ceylan E, Demirbag R. Impact of chronic obstructive pulmonary disease with pulmonary hypertension on both left ventricular systolic and diastolic performance. J Am Soc Echocardiogr 2005;18: 873-81.

(4.) Tekten T, Onbasili AO, Ceyhan C, Unal S, Discigil B. Novel approach to measure myocardial performance index: pulsed-wave tissue Doppler echocardiography. Echocardiography 2003; 20: 503-10.

(5.) Eto G, Ishii M, Tei C, Tsutsumi T, Akagi T, Kato H. Assessment of global left ventricular function in normal children and in children with dilated cardiomyopathy. J Am Soc Echocardiogr 1999;12:1058-64.

(6.) Ishii M, Eto G, Tei C, Tsutsumi T, Hashino K, Sugahara Y, et al. Quantitation of the global right ventricular function in children with normal heart and congenital heart disease: a right ventricular myocardial performance index. Pediatr Cardiol 2000; 21: 416-21.

(7.) Spencer KT, Kirkpatrick JN, Mor-Avi V, Decara JM, Lang RM. Age dependency of the Tei index of myocardial performance. J Am Soc Echocardiogr 2004;17: 350-2.

(8.) Moller J, Poulsen S, Egstrup K. Effect of preload alternations on a new Doppler echocardiographic index of combined systolic and diastolic performance. J Am Soc Echocardiogr 1999;135: 1065-72.

(9.) Ulucam M, Yildinr A, Muderrisoglu H, Yakupoglu U, Korkmaz ME, Ozdemir N, et al. Effects of hemodialysis on myocardial performance index. Adv Ther 2004; 21: 96-106.

(10.) Lavine SJ. Effect of heart rate and preload on index of myocardial performance in the normal and abnormal left ventricle. J Am Soc Echocardiogr 2005;18: 133-41.

(11.) Lavine SJ. Index of myocardial performance is afterload dependent in the normal and abnormal left ventricle. J Am Soc Echocardiogr 2005;18: 342-50.

(12.) Zhang H, Otsuji Y, Matsukida K, Hamasaki S, Yoshifuku S, Kumanohoso T, et al. Noninvasive differentiation of normal from pseudonormal/restrictive mitral flow using TEI index combining systolic and diastolic function. Circ J 2002; 66: 831-6.

(13.) Bruch C, Schmermund A, Marin D Katz M, Bartel T, Schaar J, et al. Tei-index in patients with mild-to-moderate congestive heart failure. Eur Heart J 2000; 21: 1888-95.

(14.) Abd-El-Rahim AR, Otsuji Y, Yuasa T, Zhang H, Takasaki K, Kumanohoso T, et al. Noninvasive differentiation of pseudonormal/restrictive from normal mitral flow by Tei index: a simultaneous echocardiography-catheterization study in patients with acute anteroseptal myocardial infarction. J Am Soc Echocardiogr 2003;16:1231-6.

(15.) Uzun M, Ozkan M, Erinc K, Baysan O, Koz C, Yakupoglu M, et al. The value of augmentation index and myocardial performance index obtained from cardiac catheterization pressure recordings in predicting coronary artery disease. Anadolu Kardiyol Derg 2006; 6: 121-25.

(16.) Dujardin KS, Tei C, Yeo TC, Hodge DO, Rossi A, Seward JB. Prognostic value of a Doppler index combining systolic and diastolic performance in idiopathic-dilated cardiomyopathy. Am J Cardiol 1998; 82:1071-6.

(17.) Acil T, Wichter T, Stypmann J, Janssen F, Paul M, Grude M, et al. Prognostic value of tissue Doppler imaging in patients with chronic congestive heartfailure. IntJ Cardiol 2005;103: 175-81.

(18.) Harjai KJ, Scott L, Vivekananthan K, Nunez E, Edupuganti R. The Tei index: a new prognostic index for patients with symptomatic heart failure. J Am Soc Echocardiogr 2002;15: 864-8.

(19.) Arnlov J, Ingelsson E, Riserus U, Andren B, Lind L. Myocardial performance index, a Doppler-derived index of global left ventricular function, predicts congestive heart failure in elderly men. Eur Heart J 2004; 25: 2220-5.

(20.) Palloshi A, Fragasso G, Silipigni C, Locatelli M, Cristell N, Pala MG, et al. Early detection by the Tei index of carvedilol-induced improved left ventricular function in patients with heart failure. Am J Cardiol 2004; 94:1456-9.

(21.) Moller JE, Dahlstrom U, Gotzsche 0, Lahiri A, Skagen K, Andersen GS, et al. Effects of losartan and captopril on left ventricular systolic and diastolic function after acute myocardial infarction: results of the Optimal Trial in Myocardial Infarction with Angiotensin II Antagonist Losartan (OPTIMAAL) echocardiographic substudy. Am Heart J 2004; 147: 494-501.

(22.) Bruch C, Gradaus R, Gunia S, Breithardt G, Wichter T. Doppler tissue analysis of mitral annular velocities: evidence for systolic abnormalities in patients with diastolic heart failure. J Am Soc Echocardiogr 2003;16: 1031-6.

(23.) Duygu H, Turk U, Zoghi M, Nalbantgil S. The importance of plasma B-type natriuretic peptide levels in cardiovascular diseases. Anadolu Kardiyol Derg 2005; 5: 305-11.

(24.) Ono M, Tanabe K, Asanuma T, Yoshitomi H, Shimizu H, Ohta Y, et al. Doppler echocardiography-derived index of myocardial performance (TEI index): comparison with brain natriuretic peptide levels in various heart disease. Jpn Circ J 2001; 65: 637-42.

(25.) Bruch C, Schmermund A, Dagres N, Katz M, Bartel T, Erbel R. Tei-Index in coronary artery disease-validation in patients with overall cardiac and isolated diastolic dysfunction. Z Kardiol 2002; 91: 472-80.

(26.) Poulsen SH, Jensen SE, Nielsen JC, Moller JE, Egstrup K. Serial changes and prognostic implications of a Doppler-derived index of combined left ventricular systolic and diastolic myocardial performance in acute myocardial infarction. Am J Cardiol 2000; 85: 19-25.

(27.) Poulsen SH, Jensen SE, Tei C, Seward JB, Egstrup K. J Value of the Doppler index of myocardial performance in the early phase of acute myocardial infarction. J Am Soc Echocardiogr 2000;13: 723-30.

(28.) Yuasa T, Otsuji Y, Kuwahara E, Takasaki K, Yoshifuku S, Yuge K, et al. Noninvasive prediction of complications with anteroseptal acute myocardial infarction by left ventricular Tei index. J Am Soc Echocardiogr 2005;18: 20-5.

(29.) Ascione L, De Michele M, Accadia M, Granata G, Sacra C, D'Andrea A, et al. Myocardial global performance index as a predictor of in-hospital cardiac events in patients with first myocardial infarction. J Am Soc Echocardiogr 2003;16: 1019-23.

(30.) Hole T, Skaerpe T. Myocardial performance index (Tei index) does not reflect long-term changes in leftventricularfunction after acute myocardial infarction. Echocardiography 2003; 20: 1-7.

(31.) Schwammenthal E, Adler Y, Amichai K, Sagie A, Behar S, Hod H, et al. Prognostic value of global myocardial performance indices in acute myocardial infarction: comparison to measures of systolic and diastolic left ventricular function. Chest 2003;124: 1645-51.

(32.) Lavine SJ. Prediction of heart failure post myocardial infarction: comparison of ejection fraction, transmitral filling parameters, and the index of myocardial performance. Echocardiography 2003; 20: 691-701.

(33.) Yoshifuku S, Otsuji Y, Takasaki K, Yuge K, Kisanuki A, Toyonaga K, et al. Pseudonormalized Doppler total ejection isovolume (Tei) index in patients with right ventricular acute myocardial infarction. Am J Cardiol 2003; 91: 527-31.

(34.) Hole T, Vegsundvag J, Skjaerpe T. Estimation of left ventricular ejection fraction from Doppler derived myocardial performance index in patients with acute myocardial infarction: agreement with echocardiographic and radionuclide measurements. Echocardiography 2003; 20: 231-6.

(35.) Skaluba SJ, Bray BE, Litwin SE. Close coupling of systolic and diastolic function: combined assessment provides superior prediction of exercise capacity. Card Fail 2005;11: 516-22.

(36.) Yu CM, Chau E, Sanderson JE, Fan K, Tang MO, Fung WH, et al. Tissue Doppler echocardiographic evidence of reverse remodeling and improved synchronicity by simultaneously delaying regional contraction after biventricular pacing therapy in heart failure. Circulation 2002;105: 438-45.

(37.) St John Sutton MG, Plappert T, Abraham WT, Smith AL, DeLurgio DB, Leon AR, et al. Effect of cardiac resynchronization therapy on leftventricular size and function in chronic heartfailure. Circulation 2003;107: 1985-90.

(38.) Macioce R, Cappelli F, Demarchi G, Lilli A, Ricciardi G, Pieragnoli P, et al. Resynchronization of mitral valve annular segments reduces functional mitral regurgitation in cardiac resynchronization therapy. Minerva Cardioangiol 2005; 53: 329-33.

(39.) Norager B, Husic M, Moller JE, Pellikka PA, Appleton CP, Egstrup K. The Doppler myocardial performance index during low-dose dobutamine echocardiography predicts mortality and left ventricular dilation after a first acute myocardial infarction. Am Heart J 2005;150: 522-9.

(40.) Ling LH, Tei C, McCully RB, Bailey KR, Seward JB, Pellikka PA Analysis of systolic and diastolic time intervals during dobutamine-atropine stress echocardiography: diagnostic potential of the Doppler myocardial performance index. J Am Soc Echocardiogr 2001;14: 978-86.

(41.) Bruch C, Schmermund A, Dagres N, Katz M, Bartel T, Erbel R. Severe aortic valve stenosis with preserved and reduced systolic leftventricularfunction: diagnostic usefulness of the Tei index. J Am Soc Echocardiogr 2002;15: 869-76.

(42.) Ortiz AA, Lavine SJ. The index of myocardial performance and aortic regurgitation: the influence of a volume overload lesion. Anadolu Kardiyol Derg 2006; 6: 115-20.

(43.) Karvounis HI, Papadopoulos CE, Zaglavara TA, Nouskas IG, Gemitzis KD, Parharidis GE, et al. Evidence of left ventricular dysfunction in asymptomatic elderly patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus. Angiology 2004; 55: 549-55.

(44.) Orem C, Kucukosmanoglu M, Hacihasanoglu A,Yilmaz R, Kasap H, Erdogan T, et al. Association of Doppler-derived myocardial performance index with albuminuria in patients with diabetes. J Am Soc Echocardiogr 2004;17:1185-90.

(45.) Yeo TC, Dujardin KS, Tei C, Mahoney DW, McGoon MD, Seward JB. Value of a Doppler-derived index combining systolic and diastolic time intervals in predicting outcome in primary pulmonary hypertension. Am J Cardiol 1998; 81: 1157-61.

(46.) Miyahara Y, Ikeda S, Yoshinaga T, Yamaguchi K, Nishimura-Shirono E, Yamasa T, et al. Echocardiographic evaluation of right cardiac function in patients with chronic pulmonary diseases. Jpn Heart J 2001; 42: 483-93.

(47.) Yamaguchi K, Miyahara Y, Yakabe K, Kiya T, Nakatomi M, Shikuwa M, et al. Right ventricular impairment in patients with chronic respiratory failure on home oxygen therapy-non-invasive assessment using a new Doppler index. J Int Med Res 1998; 26: 239-47.

(48.) Kim WH, Otsuji Y, Yuasa T, Minagoe S, Seward JB, Tei C. Evaluation of right ventricular dysfunction in patients with cardiac amyloidosis using Tei index. J Am Soc Echocardiogr 2004;17: 45-9.

(49.) Tei C, Dujardin KS, Hodge DO, Kyle RA, Tajik AJ, Seward JB. Doppler index combining systolic and diastolic myocardial performance: clinical value in cardiac amyloidosis. J Am Coll Cardiol 1996; 28:658-64.

(50.) Yilmaz R, Seydaliyeva T, Onlu D, Ulugay A. The effect of left ventricular geometry on myocardial performance index in hypertensive patients. Anadolu Kardiyol Derg 2004; 4: 217-22.

Abdullah Ulucay, Ersan Tatli *

Sarikamis Asker Hastanesi Kardiyoloji Klinigi, Kars * Trakya Universitesi Tip Fakultesi Kardiyoloji Anabilim Dah, Edirne, Turkiye

Yazisma Adresi /Address for Correspondence: Dr. Ersan Tatli, Trakya Universitesi Tip Fakultesi Kardiyoloji Anabilim Dali 22030 Edirne, Turkiye Tel: 0284 235 76 41/2150 Faks: 0284 235 23 05 E-posta: ersantatli@hotmail.com
COPYRIGHT 2008 Galenos Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2008 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Ulucay, Abdullah; Tatli, Ersan
Publication:The Anatolian Journal of Cardiology (Anadolu Kardiyoloji Dergisi)
Geographic Code:7TURK
Date:Apr 1, 2008
Words:4348
Previous Article:Human soluble tumor necrosis factor receptor I (sTNF-RI) and interleukin-I receptor antagonist (IL-I Ra) in different stages of acute rheumatic...
Next Article:Global confusion on the diagnostic criteria for metabolic syndrome: what is the point that guidelines can not agree?/Metabolik sendrom tani...
Topics:


Related Articles
The index of myocardial performance and aortic regurgitation: the influence of a volume overload lesion/Miyokard performans indeksi ve aort...
Kardiyak kateterizasyona ait basinc kayitlarindan elde edilen artirma indeksi ve miyokardiyal performans indeksinin koroner arter hastaligini ongorme...
Is the myocardial performance index a reliable parameter in patients with restrictive filling pattern?/Miyokard performans indeksi restriktif dolus...
No-reflow'a guncel yaklasim/Current management of no-reflow.
Pre-hospital thrombolytic therapy/Hastane oncesi trombolitik tedavi.
Serum apolipoprotein B is superior to LDL-cholesterol level in predicting incident coronary disease among Turks/Turk halkinda yeni gelisen koroner...
Heart rate variability as a predictor of sudden cardiac death.
Cardiac ruptures following myocardial infarction in medicolegal cases / Infarkt sonrasi gelisen kardiyak rupturler; adli otopsi serisi.
Role of leucocytes in microvascular malperfusion in reperfused acute myocardial infarction/Reperfuze akut miyokard infarktusunde mikrovaskuler...
Submaximal target heart rate and the detection of myocardial ischemia by stress myocardial perfusion imaging using the treadmill exercise Bruce...

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters