Printer Friendly

Minister announces appointments to Te M?ngai P?ho Board.

M2 PRESSWIRE-August 19, 2019-: Minister announces appointments to Te M?ngai P?ho Board

(C)1994-2019 M2 COMMUNICATIONS

RDATE:18082019

http://feedproxy.google.com/~r/beehive-govt-nz

Minister for Maori Development, Nanaia Mahuta, today announced the appointment of Paraone Gloyne, and the reappointment of Vanessa Clark to the Te Mangai Paho Board.

Mr Gloyne brings a wealth of experience from his background as a Maori language advocate, teacher, composer, mentor, and broadcaster. His appointment to the Board will be welcome news to te reo advocates in the media sector.

"Paraone Gloyne has made incredible contributions to the revitalisation of te reo Maori, most notably through his creation of Mahuru Maori, his leadership of Motai Tangata Rau, and his work on Taringa, a bilingual podcast.

"I am confident that he will provide a valuable insight to the work of the Te Mangai Paho Board," said Hon Nanaia Mahuta.

Ms Clark has been reappointed as a member of the Board for a further three year term. She brings with her over 20 years of business and management experience specialising in the information and communication technology sector.

"Vanessa Clark is a conscientious and highly valued member of the Board. I thank her for the years of service she has already provided and welcome her back to this role. I know she will continue to contribute significantly to the work of Te Mangai Paho," said Nanaia Mahuta.

The Te Mangai Paho Board consists of five members appointed by the Minister. Members serve three year terms and may be reappointed, as was the case for Ms Clark.

Notes to the Editor:

Paraone Gloyne (Ngati Raukawa)

Mr Gloyne is a Maori language advocate, teacher, composer, mentor, and broadcaster, with a focus on language, custom, ceremonial calling, oratory and traditional songs. He has taught for more than 10 years at the national Kura Reo, and tutors at Te Whare Korero o Raukawa.

Mr Gloyne is a former student, and advocate, of Te Panekiretanga o te reo Maori (the Institute of Excellence in the Maori language), and works as the Pou Tikanga and Pou Reo Matua at Te Wananga o Aotearoa campus in Te Awamutu, facilitating the internal Maori language strategy Reo Ora.

He was instrumental in the creation of Mahuru Maori, and is the announcer and programmer of Taringa, a bilingual podcast of Te Wananga o Aotearoa.

Mr Gloyne is currently the Chairperson of the Tainui Waka Cultural Trust, delegate for Tainui to the National Committee of Te Matatini, member of the executive committee or Te Ara Wai: Te Whare Taonga Hou o Waipa. He is also the chairperson of the Te Taumatua of Motai Tangata Rau, and the Marae Committee of O-Tawhao and is currently the organisers of the executive group of Te Ahu o Te Reo ki Tainui.

Vanessa Clark (Waikato-Tainui)

Vanessa Clark is an IT Professional with over 20 years of business and management experience with 15 years global experience in the Information and Communication Technology industry. She has extensive governance experience, and is a current member of the Maori ICT Development Fund Expert Advisory Group and an Associate Member of the Institute of Directors.

Ms Clark specialises predominantly in the information and communication technology sector, working to support Maori in ICT particularly, with innovative ICT solutions and start-up ICT businesses.

Kua panui te Minita i nga kopounga ki te Poari o Te Mangai Paho

I panuitia e te Minita Whanaketanga Maori, a Nanaia Mahuta i te rangi nei te kopounga, ara, te whakatunga o Paraone Gloyne, raua ko Vanessa Clark ki te Poari o Te Mangai Paho.

Haramai nei te tautohito me ona matatau, he kaitaunaki reo Maori, he kaiako, he kaitito waiata, he tauira, he kaipapaho. Ka nui te pakipaki a nga kaimanako reo i te rangai papaho i te rongo kua riro i a ia tenei turanga ki te Poari.

"He whakamiharo nga mahi a Paraone Gloyne ki te whakarauoratanga o te reo Maori, he mea nui te kaupapa Mahuru Maori nana i timata, ana mahi tataki i te ropu o Motai Tangata Rau, me ana mahi i runga Taringa, he paohorangi reorua.

"E tino whakapono ana ahau e tino whai hua ai nga mahi a te Poari o Te Mangai Paho i ana matau ki enei ahuatanga.

Kua whakahokia ano a Vanessa ki te Poari hei mema mo nga tau e toru ano e tu mai nei. Mauria mai ana e ia te matau o te rua tekau tau e mahi ana i roto i nga pakihi me nga mahi whakahaere, he matanga ia i te rangai hangarau mohiohio, whakawhitiwhiti korero.

"He mema ihupuku he mema tino kura nei o te Poari a Vanessa Clark. Kei te mihi ki nga tau i a ia e whakapeto ngoi ana ki nga mahi nei, e tawhiri nei taku reo ki tana hokinga mai ki tenei turanga. Mohio ke au ka haere tonu ana whakapau kaha, tana whakaheke werawera ki nga mahi a Te Mangai Paho te take me ona hua katoa," te ki a Nanaia Mahuta.

E rima nga mema o te Poari a Te Mangai Paho na te Minita ra i whakatu. E toru tau te roa o nga wahanga ki ia mema, a, e ahei ana kia kopoungatia anotia, pera i a Vanessa.

He taipitopito korero ki te Etita:

Paraone Gloyne (Ngati Raukawa)

He kaimanaaki reo Maori a Paraone, he kaiako, he kaitito, he tauira, he kaipapaho, e aronui ana ki te reo, ki nga tikanga, nga karanga, te whaikorero me nga waiata tawhito. He kaiako ia i nga kura reo mo te tekau tau ki nga Kura Reo a-motu, he kaiako hoki ia ki Te Whare Korero o Raukawa.

He akonga i mua ia, he kaimanaaki hoki ia o Te Panekiretanga o te reo Maori, a, kei te mahi ia hei Pou Tikanga, hei Pou Reo Matua ki Te Wananga o Aotearoa ki Te Awamutu, e whakahaere ana i te rautaki reo Maori a-roto a Reo Ora.

Nana te kaupapa o Mahuru Maori i timata, ko ia te kaipapaho, te kaiwhakarite hotaka hoki o te kaupapa Taringa, he paohorangi reorua na Te Wananga o Aotearoa.

I tenei wa ko te Heamana a Paraone o te Tainui Waka Cultural Trust, he mangai mo Tainui i runga i te Komiti a-Motu o Te Matatini, he mema hoki ia o te komiti matua o Te Ara Wai: Te Whare Taonga Hou o Waipa. Ko ia hoki te heamana o Te Taumatua o Motai Tangata Rau, me te Komiti Marae o O-Tawhao, a, ko te kaiwhakarite hoki ia i tenei wa o te ropu matua o Te Ahu o Te Reo ki Tainui.

Vanessa Clark (Waikato-Tainui)

He Matanga Hangarau a Vanessa Clark 20 tau ia e mahi ana i nga pakihi me nga mahi whakahaere me te 15 tau e mahi huri noa ana i te ao i te ahumahi Hangarau Mohiohio, Whakawhitiwhiti Korero. He tino taunga ia ki nga mahi mana poari, he mema ia i tenei wa o te Maori ICT Development Fund Expert Advisory Group, a, he Mema Whakahoa o te Institute of Directors.

He matanga a Vanessa i te rangai hangarau mohiohio, whakawhitiwhiti korero, e mahi ana ki te tautoko i nga Maori i te ao Hangarau, ina koa, ki nga rongoa Hangarau auaha, ki te whakatu pihinga pakihi Hangarau ano hoki.

((M2 Communications disclaims all liability for information provided within M2 PressWIRE. Data supplied by named party/parties. Further information on M2 PressWIRE can be obtained at http://www.m2.com on the world wide web. Inquiries to info@m2.com)).
COPYRIGHT 2019 Normans Media Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2019 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:M2 Presswire
Date:Aug 19, 2019
Words:1252
Previous Article:How Wedding Loans Can Help Cover Expenses for the Big Day.
Next Article:Buy Latest Properties in Lenasia and Lenasia South Now within Reasonable Range through JustHomes.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |