Printer Friendly

Browse MicroRNA topic

Articles

1-300 out of 600 article(s) nextnext page
Title Author Type Date Words
CircFBXW7 Inhibits Proliferation, Migration, and Invasion of Nonsmall Cell Lung Cancer Cells by Regulating miR-492. Zhu, Shen-Yu; Zhang, Zu-Xiong; Gu, Liang; Rao, Ding-Yu; Tang, Xiao-Yuan; Sang, Cheng-Peng; Xia, Yao Sep 8, 2022 4635
Identification of Potential miRNA-mRNA Regulatory Network Contributing to Parkinson's Disease. Yin, Xi; Wang, Miao; Wang, Wei; Chen, Tong; Song, Ge; Niu, Yixuan; Jiang, Ziying Sep 5, 2022 5936
miR-559 Inhibits Proliferation, Autophagy, and Angiogenesis of Hepatocellular Carcinoma Cells by Targeting PARD3. Wang, Chunjing; Li, Chengcheng; Hao, Rui Sep 5, 2022 4195
LncRNA cardiac autophagy inhibitory factor is downregulated in rheumatoid arthritis and suppresses the apoptosis of fibroblast-like synoviocytes by promoting the maturation of miRNA-20a. Xu, Dongming; Lin, Ling; Chen, Zhen Sep 1, 2022 3938
MicroRNA analysis reveals the role of miR-214 in duck adipocyte differentiation. Wang, Laidi; Hu, Xiaodan; Wang, Shasha; Yuan, Chunyou; Wang, Zhixiu; Chang, Guobin; Chen, Guohong Sep 1, 2022 6027
Screening and Biological Function Analysis of miRNA and mRNA Related to Lung Adenocarcinoma Based on Bioinformatics Technology. Jia, Kaining; Ren, Xiaocang; Liu, Yuee; Wang, Jiawei Aug 31, 2022 6842
Prognostic Value and Potential Regulatory Mechanism of H19 in Stomach Adenocarcinoma. Guo, Hongyuan; Guo, Xu; Su, Yuanyuan; Liu, Minghui; Chen, Xi; Zhu, Hao; Fu, Zheng Aug 31, 2022 5686
Identification of Novel Multi-Omics Expression Landscapes and Meta-Analysis of Landscape-Based Competitive Endogenous RNA Networks in ALDH+ Lung Adenocarcinoma Stem Cells. Yang, Wei; Liang, Yong; Zheng, Yuanyuan; Luo, Haitao; Yang, Xiaofei; Li, Furong Report Aug 31, 2022 8344
Dysregulation of Pseudogenes/lncRNA-Hsa-miR-1-3p-PAICS Pathway Promotes the Development of NSCLC. Song, Yichen; Wang, Zhiying; He, Lewei; Sun, Feidi; Zhang, Beilei; Wang, Fu Aug 30, 2022 8205
Correlation between Genes of the ceRNA Network and Tumor-Infiltrating Immune Cells and Their Biomarker Screening in Kidney Renal Clear Cell Carcinoma. Kong, Aoran; Dong, Hui; Zhang, Guangwen; Qiu, Shuang; Shen, Mengyuan; Niu, Xiaohan; Wang, Lixin Aug 29, 2022 4985
Identification of Necroptosis-Related miRNA Signature as a Potential Predictive Biomarker for Prognosis and Immune Status in Colon Adenocarcinoma. Ma, Xiaomei; Yang, Baoshun; Dong, Hexiang; Lin, Hao; Wang, Weigang Aug 27, 2022 8728
CircEPSTI1 Promotes the Proliferation of HER2-Positive Breast Cancer Cells via circEPSTI1/miR-145/ERBB3 Axis. Zhang, Yue; Tan, Duxun; Xie, Yi; Wu, Linyu; Wu, Song; Tang, Yuhui; Luo, Yongzhou Aug 26, 2022 5535
Downregulation of miR-221-3p by LncRNA TUG1 Promoting the Healing of Closed Tibial Fractures in Mice. Liu, Laiyou; Yuan, Yinpeng Report Aug 26, 2022 4489
Long Intergenic Nonprotein Coding RNA 00174 Aggravates Lung Squamous Cell Carcinoma Progression via MicroRNA-185-5p/Nuclear Factor IX axis. Gu, Peipei; Lin, Lin Report Aug 25, 2022 4155
Type 1 Diabetes Mellitus-Related circRNAs Regulate CD4+ T Cell Functions. Chen, Jianni; Jia, Guanfei; Lv, Xue; Li, Shufa Report Aug 24, 2022 5787
miR-212 Promotes Cardiomyocyte Hypertrophy through Regulating Transcription Factor 7 Like 2. Yuan, Jinxia; Yuan, Guoliang Aug 24, 2022 5787
Circular RNA KIF4A Promotes Liver Metastasis of Breast Cancer by Reprogramming Glucose Metabolism. Huang, Jun; Deng, Xinpei; Chen, Xuedong; Chang, Zaoshang; Lu, Quzhe; Tang, Anliu; Liu, Peng Aug 23, 2022 5154
MicroRNA-29b Suppresses Inflammation and Protects Blood-Brain Barrier Integrity in Ischemic Stroke. Ma, Xiaoqing; Yun, Ho Jun; Elkin, Kenneth; Guo, Yunliang; Ding, Yuchuan; Li, Guangwen Aug 23, 2022 5087
miR-100-5p Promotes Epidermal Stem Cell Proliferation through Targeting MTMR3 to Activate PIP3/AKT and ERK Signaling Pathways. Liu, Zhe; Yang, Yuan; Ju, Jihui; Zhang, Guangliang; Zhang, Ping; Ji, Pengxiang; Jin, Qianheng Aug 21, 2022 9971
An Overview of the Advances in Research on the Molecular Function and Specific Role of Circular RNA in Cardiovascular Diseases. Yin, Lianli; Tang, Yinghua; Yuan, Yulin Report Aug 18, 2022 9317
Identification of Potential Biomarkers of Platelet RNA in Glioblastoma by Bioinformatics Analysis. Chen, Xianjun; Lin, Qianxia; Jiang, Yong'an; Wang, Changfeng; Min, Feixiang; Ou, Yue; Xia, Yinghua Report Aug 12, 2022 7258
Expression Levels and Clinical Significance of Serum miR-497, CEA, CA24-2, and HBsAg in Patients with Colorectal Cancer. Liu, Yan; Chen, Jie Report Aug 11, 2022 6403
Integrated Analysis of Crucial Genes and miRNAs Associated with Osteoporotic Fracture of Type 2 Diabetes. Mo, Liang; Wang, Zhangzheng; Huang, Haoran; Li, Jianxiong; Ma, Chao; Zhang, Jiahao; Huang, Fayi Report Aug 10, 2022 7621
Effect and Related Mechanism of Platelet-Rich Plasma on the Osteogenic Differentiation of Human Adipose-Derived Stem Cells. Chen, Jufang; Zhang, Yuanyuan; Liu, Mingjin; Zhou, Zongyuan; Li, Qianwen; Huang, Tianjiao; Yue, Yang Report Aug 8, 2022 8315
The Effect of PIS Region on Horned or Polled Phenotype Traits in China Guanzhong Dairy Goats. Zhang, Zilu; Wang, Ning; Hou, Ce; Shafique, Laiba; Rehman, Saif ur; Wu, Zhuyue; Wang, Zhiqiang; Wei, Report Aug 6, 2022 2620
Serum Expression Levels of Certain miRNAs in Predicting Diagnosis, Prognosis, and Response to Chemotherapy in Malignant Pleural Mesothelioma. Metintas, Muzaffer; Ak, Guntulu; Ozbayer, Cansu; Bogar, Filiz; Metintas, Selma Report Aug 1, 2022 5486
Circ_0010235 Regulates HOXA10 Expression to Promote Malignant Phenotypes and Radioresistance in Non-small Cell Lung Cancer Cells Via Decoying miR-588. Zhu, Hongyan; Yang, Wenshu; Cheng, Qingping; Yang, Shuai Report Aug 1, 2022 4781
Evaluation of Serum microRNA Let-7c and Let-7d as Predictive Biomarkers for Metastatic Pancreatic Cancer. Demiray, Atike Gokcen; Demiray, Aydin; Yaren, Arzu; Taskoylu, Burcu Yapar; Dogu, Gamze Gokoz; Degirm Report Aug 1, 2022 4890
Evaluation of Serum microRNA Let-7c and Let-7d as Predictive Biomarkers for Metastatic Pancreatic Cancer. Demiray, Atike Gokcen; Demiray, Aydin; Yaren, Arzu; Taskoylu, Burcu Yapar; Dogu, Gamze Gokoz; Degirm Aug 1, 2022 4911
Ferulic Acid Protects Endothelial Cells from Hypoxia-Induced Injury by Regulating MicroRNA-92a. Huang, Yuqi; Tian, Li; Liu, Yan; Liu, Jiangwei; Huang, Jianzhao Jul 31, 2022 3611
Identification of Six Genes as Diagnostic Markers for Colorectal Cancer Detection by Integrating Multiple Expression Profiles. Wu, Peijie; Yang, Xiuqing; Qiao, Ling; Gong, Yanju Jul 22, 2022 7131
DNMT3A Regulates miR-149 DNA Methylation to Activate NOTCH1/Hedgehog Pathway to Promote the Development of Junctional Osteosarcoma. Cheng, Shigao; Wang, Wanchun Report Jul 21, 2022 5242
The Regulatory Effects of MicroRNAs on Tumor Immunity. Lu, Yan; Deng, Muwen; Wang, Kang; Peng, Yuanhong; Ouyang, Manzhao Report Jul 20, 2022 9471
Progression of Type 1 Diabetes: Circulating MicroRNA Expression Profiles Changes from Preclinical to Overt Disease. Santos, Aritania Sousa; Ferreira, Ludmila Rodrigues Pinto; da Silva, Amanda Cabral; Alves, Laís Isid Jul 19, 2022 8819
Progress of Noncoding RNA Regulating the Growth and Development of Antler Tissue Research. Wang, Yipu; Hu, Wei Report Jul 19, 2022 6483
Relationship between Serum miR-106 and MYL4 Levels and the Prevalence, Risk Stratification, and Prognosis of Atrial Fibrillation. Liu, Yanfeng; Zhou, Haiwen; Tao, Yu; Xu, Zhicheng; Lai, Hengli Jul 14, 2022 5153
Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cell-Derived Small Extracellular Vesicles Deliver miR-21 to Promote Corneal Epithelial Wound Healing through PTEN/PI3K/Akt Pathway. Liu, Xiaolong; Li, Xuran; Wu, Guangyuan; Qi, Pengfei; Zhang, Yanyan; Liu, Zhiyu; Li, Xinyue Jul 14, 2022 9573
Identifying miRNAs Associated with the Progression of Keloid through mRNA-miRNA Network Analysis and Validating the Targets of miR-29a-3p in Keloid Fibroblasts. He, Yan; Zhang, Zexin; Yin, Bin; Li, Shu; Wang, Peng; Lan, Junhong; Lian, Wenqin Report Jul 13, 2022 6837
Long Noncoding RNA LINC01554 Inhibits the Progression of NSCLC Progression by Functioning as a ceRNA for miR-1267 and Regulating ING3/Akt/mTOR Pathway. Wang, Zizong; Yang, Bin; Zhang, Jin; Chu, Xiangyang Report Jul 8, 2022 5235
Effect of MicroRNA-138 on Tumor Necrosis Factor-Alpha-Induced Suppression of Osteogenic Differentiation of Dental Pulp Stem Cells and Underlying Mechanism. Liu, Wenzhe; Wu, Kankui; Wu, Wancui Report Jul 8, 2022 4898
Mesenchymal Stem Cells Alleviate Renal Fibrosis and Inhibit Autophagy via Exosome Transfer of miRNA-122a. Li, Dawei; Qu, Junwen; Yuan, Xiaodong; Zhuang, Shaoyong; Wu, Haoyu; Chen, Ruoyang; Wu, Jiajin Jul 7, 2022 7935
Insulin-Like Growth Factor 2 mRNA-Binding Protein 3 and Its Related Molecules as Potential Biomarkers in Small-Cell Lung Cancer. Zhu, Lin; Gao, Xing; Du, Yun; Tang, Min; Guo, Xiaofei; Chen, Zhigang; Liu, Yulong; Lu, Yimin Report Jul 7, 2022 5526
Exosomal miRNA Expression Profiling and the Roles of Exosomal miR-4741, miR-32, miR-3149, and miR-6727 on Gastric Cancer Progression. Tang, Guojun; Wang, Jianping; Dong, Wuzhen; Dai, Kangfu; Du, Jinlin Report Jul 4, 2022 6452
hsa-miR-34a-5p Ameliorates Hepatic Ischemia/Reperfusion Injury Via Targeting HNF4[alpha]. Zheng, Xiaoqiang; Wang, Gang; Yuan, Jiang; Li, Nuoya; Yan, Biaolei; Yan, Jinlong; Sheng, Yanling Report Jul 1, 2022 4629
Cancer-Associated Fibroblast-Derived Exosomal miRNA-320a Promotes Macrophage M2 Polarization In Vitro by Regulating PTEN/PI3K? Signaling in Pancreatic Cancer. Zhao, Mingkun; Zhuang, Aobo; Fang, Yuan Jul 1, 2022 6534
miR-212-3p attenuates neuroinflammation of rats with Alzheimer's disease via regulating the SP1/BACE1/ NLRP3/Caspase-1 signaling pathway. Nong, Wei; Bao, Chuanhong; Chen, Yixin; Wei, Zhiquan Report Jul 1, 2022 7050
Dysregulated circulating miR-4429 serves as a novel noninvasive biomarker and is correlated with EGFR mutation in patients with non-small cell lung cancer. Ruan, Mei; Sun, Liyan; Qiu, Wen; Dong, Yanjie; Fang, Chunmei; Cui, Haiyan; Rong, Jiansheng Report Jul 1, 2022 4698
mir210 and BCL2 Expressions in Patients with Acute Myeloid Leukemia/Akut Myeloid Losemi Hastalarinda mikroRNA-210 ve BCL-2 Ekspresyon Seviyeleri. Göktan, Handenur; Kuru, Rahiye Dilhan; Yilmaz, Sükriye; Alaylioglu, Merve; Dursun, Erdinç; Ak, Du Report Jul 1, 2022 4381
Expressions of -1[alpha] and MiR-210 in aqueous humor of patients with central retinal vein occlusion combined with macular edema. Pinghui Hu, Guanghui Liu, Huaping Sun and Wei Wei Jun 30, 2022 2629
Bioinformatics Analysis Reveals the Biomarker Value and Potential Mechanism of miR-675-3p in Gastric Cancer. Chen, Ruyi; Li, Yi; Ouyang, Wei; Chen, Shaoji Jun 29, 2022 4029
Identification of Potential miRNA-mRNA Regulatory Network in Denervated Muscular Atrophy by Bioinformatic Analysis. Wang, Jianhua; Liu, Yuhang; Zhang, Yongming; Liu, Bin; Wei, Zhijian Report Jun 28, 2022 6751
Cervical Cancer Cells-Derived Extracellular Vesicles Containing microRNA-146a-5p Affect Actin Dynamics to Promote Cervical Cancer Metastasis by Activating the Hippo-YAP Signaling Pathway via WWC2. Wang, Weiwei; Wu, Lipei; Tian, Jiale; Yan, Wenhui; Qi, Chunrun; Liu, Wuchao; Xuan, Shihai Jun 28, 2022 9416
miR-887-3p Inhibits the Progression of Colorectal Cancer via Downregulating DNMT1 Expression and Regulating P53 Expression. Teng, Da; Xia, Shaoyou; Hu, Shidong; Yan, Yang; Liu, Boyan; Yang, Yu; Du, Xiaohui Jun 27, 2022 6639
Resveratrol Downregulates miR-155-5p to Block the Malignant Behavior of Gastric Cancer Cells. Su, Nana; Li, Lanlan; Zhou, Erle; Li, Hong; Wu, Shuhua; Cao, Zhang Report Jun 25, 2022 4747
A Cell Component-Related Prognostic Signature for Head and Neck Squamous Cell Carcinoma Based on the Tumor Microenvironment. Li, Siyu; Gu, Yajun; Wang, Junguo; Ma, Dengbin; Qian, Xiaoyun; Gao, Xia Jun 25, 2022 8767
Construction of a Prognostic Immune-Related LncRNA Risk Model for Gastric Cancer. Ding, Wei; Sun, Pengcheng; Tan, Yulin; Jiang, Huaji; Xi, Cheng; Zhuang, Ling; Xu, Yixin Jun 25, 2022 6162
Human Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cell-Derived Extracellular Vesicles Carrying MicroRNA-181c-5p Promote BMP2-Induced Repair of Cartilage Injury through Inhibition of SMAD7 Expression. Zhang, Qiang; Cao, Le; Zou, Shanqi; Feng, Yuanling; Miao, Xudong; Huang, Lu; Wu, Yongping Jun 24, 2022 7246
SNHG5/miR-299-5p/ATF2 Axis as a Biomarker in Immune Microenvironment of Intervertebral Disc Degeneration. Shi, Yu; Guo, Rong; Zeng, Yanyan; Fang, Qian; Wang, Xianglong; Liu, Wei; Huang, Guozhi Jun 23, 2022 6177
LncRNA FAM13A-AS1 Regulates Proliferation and Apoptosis of Cervical Cancer Cells by Targeting miRNA-205-3p/DDI2 Axis. Qiu, Zhiqin; He, Lin; Yu, Feng; Lv, Hui; Zhou, Ye Jun 23, 2022 5015
lncRNA FOXD2-AS1 Promotes the Retinoblastoma Cell Viability and Migration by Sponging miR-31. Liang, Yan; Wang, Hong; Song, Ruiying; Yin, Xiuyan Report Jun 23, 2022 4451
Prediction of Necroptosis-Related Markers in Head and Neck Carcinoma by Bioinformatics. Zheng, Lin; Li, Minhui; Gu, Ruiyuan; Zhang, Haoxiang; Qi, Xiaotong; Dong, Honglin Jun 22, 2022 3359
The Expression Profile of miRNA in Glioma and the Role of miR-339-5p in Glioma. Lin, Jie; Wang, Shouyi; Shen, Huanan; Zheng, Buyi Report Jun 22, 2022 4488
Kukoamine A Improves Mycoplasma pneumoniae Pneumonia by Regulating miR-222-3p/Superoxide Dismutase 2. Liu, Xiu-Xiu; Wang, Ming-Jing; Kan, Qian-Na; Li, Cui; Xiao, Zhen; Jiang, Yong-Hong; Li, Wen; Li, Xia Report Jun 21, 2022 6089
miR-338-3p Plays a Significant Role in Casticin-Induced Suppression of Acute Myeloid Leukemia via Targeting PI3K/Akt Pathway. Yu, Kewei; Wang, Juan; Hou, Junhui; Zhang, Lei; Liang, Hui Report Jun 18, 2022 5477
Investigation of the Disparities in Ultrasound Imaging Features of miR-323, miR-409-3p, and VEGF Expression Scales in Different Clinicopathological Features of Prostate Carcinoma and Their Correlation with Prognosis. Liu, Bao; Wang, Jingqi; Cui, Yanhua; He, Hui Report Jun 18, 2022 4244
The Role of MicroRNAs in Hyperlipidemia: From Pathogenesis to Therapeutical Application. Xiang, Yu; Mao, Li; Zuo, Mei-Ling; Song, Gui-Lin; Tan, Li-Ming; Yang, Zhong-Bao Jun 17, 2022 8373
The Role of Small Extracellular Vesicles and MicroRNAs in the Diagnosis and Treatment of Allergic Rhinitis and Nasal Polyps. Liu, Yiting; Sha, Jichao; Meng, Cuida; Zhu, Dongdong Disease/Disorder overview Jun 16, 2022 7654
miRNA-Gene Interaction Network Construction Strategy to Discern Promising Traditional Chinese Medicine against Osteoporosis. Li, Lubing; Ayiding, Xiahatai; Han, Ran Report Jun 15, 2022 5053
A Novel miRNA Located in the HER2 Gene Shows an Inhibitory Effect on Wnt Signaling and Cell Cycle Progression. Shabaninejad, Zahra; Mowla, Seyed Javad; Yousefi, Fatemeh; Soltani, Bahram Mohammad Report Jun 14, 2022 5445
A comprehensive overview of miRNA targeting drought stress resistance in plants/ Uma visao geral abrangente do miRNA visando a resistencia ao estresse hidrico em plantas. Shah, S.M.S.; Ullah, F. Jun 8, 2022 4829
Engineered Exosomes Loaded with miR-563 Inhibit Lung Cancer Growth. Gao, Weiwei; Yang, Nan; Yin, Chunyang; Zeng, Yi; Zhu, Xiaoping Report Jun 6, 2022 5250
miR-211-5p Alleviates the Myocardial Ischemia Injury Induced by Ischemic Reperfusion Treatment via Targeting FBXW7. Liu, Yonghui; Meng, Jiatian; Di, Hongqin; Zheng, Liheng; Meng, Zili Report Jun 3, 2022 3993
miR-214 Modulates the Growth and Migration of Oral Cancer before and after Chemotherapy through Mediating ULK1. Yang, Yongtao; Sun, Xiaolan; Li, Minghua; Li, Limei; Wang, Shanshan; Zhu, Yaomin Jun 2, 2022 4409
Integrative Analysis of Pyroptosis-Related Prognostic Signature and Immunological Infiltration in Lung Squamous Cell Carcinoma. Luo, Pengfei; Jiang, Yongjun; Ding, Sijuan; Jiang, Shaohui; Tang, Ruoting; Tang, Zhaohui Report Jun 1, 2022 5237
Biomimetic Nanosystems for the Synergistic Delivery of miR-144/451a for Oral Squamous Cell Carcinoma. Li, Kunshan; Liu, Xin; Huang, Fang Report Jun 1, 2022 5746
Exosomal CTCF Confers Cisplatin Resistance in Osteosarcoma by Promoting Autophagy via the IGF2-AS/miR-579-3p/MSH6 Axis. Zhan, Haibo; Xiao, Jun; Wang, Po; Mo, Fengbo; Li, Kaihuang; Guo, Fengfen; Yu, Xiaolong May 31, 2022 10408
Bioinformatics Analysis for Identifying Differentially Expressed MicroRNAs Derived from Plasma Exosomes Associated with Radiotherapy Resistance in Non-Small-Cell Lung Cancer. Zeng, Lirong; Zeng, Guilin; Ye, Zhong May 31, 2022 5487
Identification of Novel circRNA-Based ceRNA Network Involved in the Pathogenesis of Gastric Cancer. Peng, Dengfa; Feng, Li; Li, Huqing May 31, 2022 5700
miR-138-5p Inhibits Vascular Mimicry by Targeting the HIF-1a /VEGFA Pathway in Hepatocellular Carcinoma. Liu, Hongwei; Tang, Tao; Hu, Xiujin; Tan, Weihe; Zhou, Peng; Zhang, Huixian; Liu, Yanmei May 28, 2022 5609
MZF1 Transcriptionally Activated MicroRNA-328-3p Suppresses the Malignancy of Stomach Adenocarcinoma via Inhibiting CD44. Qi, Zining; Wang, Jing; Li, Yaoping; Xu, Yanzhao May 28, 2022 7403
COL11A1 is Downregulated by miR-339-5p and Promotes Colon Carcinoma Progression. Liu, Weizhi; Meng, Ke May 28, 2022 4662
MiR-205-5p Functions as a Tumor Suppressor in Gastric Cancer Cells through Downregulating FAM84B. Chen, Xi; Zhang, Lei; Geng, JingBo; Chen, Zhong; Cui, XiaoPeng May 27, 2022 4812
Potential Value of Circular RNA circTBC1D4 in Gastrointestinal Stromal Tumors. Chunyan-Zou,; Yanpeng-He,; Changshun-Xie,; Fulai-Gao,; Xiaoli-Xie,; Xiukun-Chai,; Chenxi-He, May 24, 2022 4556
miR-196a-5p-Rich Extracellular Vesicles from Trophoblasts Induce M1 Polarization of Macrophages in Recurrent Miscarriage. Zhang, Jing; Tao, Yu; Cai, Renfei; Wang, Yao Medical condition overview May 23, 2022 8175
Respiratory Syncytial Virus Nonstructural Protein 1 Promotes 5-Lipoxygenase via miR-19a-3p. Zheng, Mei; Fan, Panpan; Yang, Pu; Zheng, Junwen; Zhao, Dongchi May 20, 2022 5406
Diosmetin Affects Gene Expression on Human Lung Adenocarcinoma Cells. Song, Changshan; Deng, Shunfu; Hu, Hui; Zheng, Zheng; Shen, Bairu; Wu, Xuhui; Huang, Minqian May 20, 2022 4571
Downregulation of hsa-miR-30b-3p Inhibits the Oncogenicity of Lung Adenocarcinoma by Targeting the METTL7B Gene. Li, Ning; Li, Rui; Song, Bin; Ge, Hong; Qu, Yiqing May 20, 2022 6582
Akouos presents nonclinical data on AK-OTOF, microRNA target sites. May 19, 2022 507
A Novel Hypoxia-Related Gene Signature with Strong Predicting Ability in Non-Small-Cell Lung Cancer Identified by Comprehensive Profiling. Yang, Huajun; Wang, Zhongan; Gong, Ling; Huang, Guichuan; Chen, Daigang; Li, Xiaoping; Du, Fei May 19, 2022 8057
Endothelial Cell-Derived Extracellular Vesicles Target TLR4 via miRNA-326-3p to Regulate Skin Fibroblasts Senescence. Yang, Xinni; Tan, Jiyong; Shen, Jiqing; Zhang, Xin; Huang, Gaoxiang; Su, Xiaoxue; Li, Jing May 18, 2022 4452
Long Noncoding RNA HCP5 Contributes to Nasopharyngeal Carcinoma Progression by Targeting MicroRNA-128-3p. Miao, Gangyong; Liu, Bin; Ling, Keji; Peng, Tao; Zhou, En; Xie, Sijun; Tan, Zhiqiang May 12, 2022 4249
Tumor-Originated Exosomal hsa-miR-3937 as a Minimally Invasive Early Biomarker for Liquid Biopsy of Colorectal Cancer. Qiao, Dan; Gu, Chenzheng; Wang, Weiwei; Yan, Wenhui; Jiang, Chenfei; Hu, Jingwen; Shang, Anquan May 11, 2022 6642
Identification of lncRNA Biomarkers and LINC01198 Promotes Progression of Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps through Sponge miR-6776-5p. Wang, Xueping; Zhu, Xiaoyuan; Peng, Li; Zhao, Yulin Report May 6, 2022 8485
6[sup.?]-O-Galloylpaeoniflorin Exerts Inhibitory Bioactivities in Human Neuroblastoma Cells via Modulating AMPK/miR-489/XIAP Pathway. Zhou, Lijun; Li, Aiwu; Zhang, Qiangye Report May 5, 2022 5862
Exploration of the Molecular Mechanisms of Hyssopus cuspidatus Boriss Treatment of Asthma in an mRNA-miRNA Network via Bioinformatics Analysis. Cai, Zhongdi; Liu, Mimin; Yuan, Fengjuan; Zeng, Li; Zhao, Kaiyue; Sun, Ting; Li, Zhuorong; Riu, Liu Report May 5, 2022 9603
Screening of Serum Exosomal miRNAs as Diagnostic Biomarkers for Gastric Cancer Using Small RNA Sequencing. Wang, Jun-fu; Jiang, Yue-mei; Zhan, Wen-hui; Ye, Shan-ping; Li, Tai-yuan; Zhang, Jiang-nan May 4, 2022 8329
The Role of Cancer Stem Cell-Derived Exosomes in Cancer Progression. Li, Xueting; Li, Xinjian; Zhang, Bin; He, Baoyu May 4, 2022 10622
The expression patterns of MALAT-1, NEAT-1, THRIL, and miR-155-5p in the acute to the post-acute phase of COVID-19 disease. Abbasi-Kolli, Mohammad; Nahand, Javid Sadri; Kiani, Seyed Jalal; Khanaliha, Khadijeh; Khatami, AliRe Report May 1, 2022 6542
The tRNA-Derived Fragment tRF-24-V29K9UV3IU Functions as a miRNA-like RNA to Prevent Gastric Cancer Progression by Inhibiting GPR78 Expression. Wang, Hui; Huang, Weikang; Fan, Xirui; He, Xiaoxue; Chen, Sijin; Yu, Su; Zhang, Yan Apr 29, 2022 6963
Clinical significance of miR-129-5p in patients with neonatal sepsis and its regulatory role in the lipopolysaccharide-induced inflammatory response. Li, Meng; Huang, Xiaoyang; Zhuo, Qingcui; Zhang, Jinghui; Ju, Xiuli Report Apr 23, 2022 3628
MicroRNA-573 inhibits cell proliferation, migration, and invasion and is downregulated by PICSAR in cutaneous squamous cell carcinoma. Wang, Yanhua; Tang, Shengjian; Jianping, L.V. Report Apr 23, 2022 5288
MiR-375-3p Promotes Cardiac Fibrosis by Regulating the Ferroptosis Mediated by GPX4. Zhuang, Yu; Yang, Dicheng; Shi, Sheng; Wang, Limin; Yu, Min; Meng, Xiangdong; Fan, Yongliang Apr 22, 2022 5943
An Ex Vivo Study on Release, Uptake, and miRNA Profile of Exosomes in Rat Lens. Zhang, Junfang; Luo, Jiawei; Zhang, Guowei; Qin, Bai; Ren, Xiumei; Guan, Huaijin Apr 21, 2022 3929
Identification of Serum miRNAs as Effective Diagnostic Biomarkers for Distinguishing Primary Central Nervous System Lymphoma from Glioma. Si, Pei-pei; Zhou, Xiao-hui; Qu, Zhen-zhen Apr 20, 2022 3142
Histone Methyltransferase SETDB1 Promotes Immune Evasion in Colorectal Cancer via FOSB-Mediated Downregulation of MicroRNA-22 through BATF3/PD-L1 Pathway. Tian, Jiale; Wang, Weiwei; Zhu, Jichao; Zhuang, Yun; Qi, Chunrun; Cai, Zhengxin; Yan, Wenhui Apr 20, 2022 7814
Dexmedetomidine Mitigates Microglial Activation Associated with Postoperative Cognitive Dysfunction by Modulating the MicroRNA-103a-3p/VAMP1 Axis. Wu, Zhichao; Wang, Han; Shi, Zuan; Li, Yalan Apr 19, 2022 7386
A Novel Helper qPCR Assay for the Detection of miRNA Using Target/Helper Template for Primer Formation. Jiang, Xianfeng; Wang, Jiahui; Shen, Xudan; Talap, Jadera; Yang, Yang; Yang, Dan; Xiao, Guizhou Apr 16, 2022 4106
Construction of a miRNA Signature Using Support Vector Machine to Identify Microsatellite Instability Status and Prognosis in Gastric Cancer. Wang, Ya-nan; Wei, Ya-ning; Fan, Xiang-yu; Xu, Fang; Dong, Zheng-yang; Cheng, Shu-jie; Zhang, Jin-ku Apr 15, 2022 3514
Upregulated Circular RNA KIF4A Promotes Cell Migration and Invasion by Regulating MicroRNA-144-3p/EZH2 Axis in Gastric Cancer. Yan, Honglin; Han, Linyu; He, Na; Li, Rong; He, Shuixiang Apr 15, 2022 3441
Construction and Analysis of lncRNA-Associated ceRNA Network in Atherosclerotic Plaque Formation. Li, Danyu; Ma, Yunci; Deng, Weiqian; Feng, Jianhua Report Apr 15, 2022 5265
The Reaction Pathway of miR-30c-5p Activates Lipopolysaccharide Promoting the Course of Traumatic and Hemorrhagic Shock Acute Lung Injury. Li, Jianmin; Pan, Chanyuan; Tang, Chao; Tan, Wenwen; Liu, Hui; Guan, Jing Report Apr 13, 2022 3883
miR-135a Targets SMAD2 to Promote Osteosarcoma Proliferation and Migration. Chen, Yuanyuan; Cai, Bin; Lian, Xiaofeng; Xu, Jianguang; Zhang, Tao Apr 13, 2022 4921
Development an Immune-Related MicroRNA Risk Index in Hepatocellular Carcinoma. Zhou, Shun; Xu, Jian; Wang, Dong; Wang, Yong; Meng, Lijuan Apr 12, 2022 5319
Association between the Expression Levels of MicroRNA-101, -103, and -29a with Autotaxin and Lysophosphatidic Acid Receptor 2 Expression in Gastric Cancer Patients. Tutunchi, Sara; Akhavan, Saeedeh; Panahi, Ghodratollah; Zare, Mina; Emami Razavi, Amirnader; Shirkoo Apr 11, 2022 5627
Differential expression of cancer associated plasma miRNAs in the ordnance factory workers, exposed to 2,4,6-Trinitrotoluene. Muhammad Aamir, Abdul Khaliq Naveed, Muhammad Afzal and Aamir Siddique Apr 8, 2022 3013
Diagnostic Test to Identify Parkinson's Disease from the Blood Sera of Chinese Population: A Cross-Sectional Study. Tong, Guangan; Zhang, Pingping; Hu, Wenbin; Zhang, Kun; Chen, Xianwen Report Apr 6, 2022 4970
Comprehensive Analysis of Potential Biomarkers of Acute Lymphoblastic Leukemia in Children by Using a Competing Endogenous RNA Network. Lin, Xiao-Ying; Yuen, Ka-Yuk; Chen, Hai-Lei; Shen, Miao-Na; Huang, Yan; Huang, Qian-Wen; Liu, Yong Apr 6, 2022 6020
miR-155: An Important Role in Inflammation Response. Hu, Jingyan; Huang, Songli; Liu, Xiaoli; Zhang, Yuan; Wei, Shengli; Hu, Xiuhua Apr 6, 2022 10515
IL-6 Promotes Hepatocellular Carcinoma Invasion by Releasing Exosomal miR-133a-3p. Ren, Xudong; Zhou, Yu; Luo, Yunling; Wang, Chaoqun; Pan, Anna; Ju, Yanqin; Sun, Haoting Apr 6, 2022 5719
Long Noncoding RNA Hotair Promotes the Progression and Immune Escape in Laryngeal Squamous Cell Carcinoma through MicroRNA-30a/GRP78/PD-L1 Axis. Yuan, Xiaowei; Shen, Qinhua; Ma, Wenxue Apr 4, 2022 7747
Identification of Key CircRNAs Related to Pulmonary Tuberculosis Based on Bioinformatics Analysis. Yuan, Qin; Wen, Zilu; Yang, Ke; Zhang, Shulin; Zhang, Ning; Song, Yanzheng; Chen, Fuxue Report Apr 4, 2022 6008
MiR-300 Alleviates Cell Proliferation and Migration and Facilitates Cell Apoptosis by Targeting c-Met in Gastric Cancer. Wang, Xiaoyan; He, Lian; Wang, Yan; Liu, Yunyun; Wang, Yuxin; Chen, Dandan; Gong, Dandan Apr 4, 2022 4459
Assessment of miR-1179 As a Potential Biomarker in Juvenile Myoclonic Epilepsy. Susgun, Seda; Toruntay, Ceyhun; Bayrakoglu, Alihan; Uslu, Ferda; Yucesan, Emrah Apr 1, 2022 2582
miRNA-Mediated Low Expression of EPHX3 Is Associated with Poor Prognosis and Tumor Immune Infiltration in Head and Neck Squamous Cell Carcinomas. Ding, Shun; Hong, Qichao; Duan, Tingting; Xu, Zhengyang; He, Qing; Qiu, Dongqin; Li, Lin Apr 1, 2022 5390
Clinical Value of Serum miRNA in Patients with Acute Promyelocytic Leukemia. Zhang, Bei; Pei, Zhixin; Wang, Hongxia; Bai, Junjun; Wang, Junjie; Zhao, Yingxin; Jiang, Mei Apr 1, 2022 4944
miRNA-129-3P Expression in Synovial Fluid of Patients with Osteoarthritis/Osteoartritli Hastalarin Sinovyal Sivilarinda miRNA-129-3p Ekspresyonlarinin Degerlendirilmesi. Polat, Sila Hidayet Bozdogan; Polat, Abdulkadir; Uzun, Hafze; Sahin, Gulderen; Dariyerli, Nuran Report Apr 1, 2022 2868
Overexpression of miR-490-5p/miR-490-3p Potentially Induces IL-17-Producing T Cells in Patients With Breast Cancer. Seif, Farhad; Vaseghi, Hajar; Ariana, Mehdi; Ganji, Shahla Mohammad; Nazari, Mohammad; Rad, Kowsar K Report Apr 1, 2022 4620
Effect of omentin-1 on cancer stem cell surface markers and tumour-suppressive miRNA expression in a high-glucose environment associated with colorectal cancer. Hou Lele; Xu Murong; Zhao Xiaotong; Chen Mingwei; Hui Cancan; Ji Hua; Deng Datong Report Mar 31, 2022 3686
Construction of MicroRNA-mRNA Regulatory Network in the Molecular Mechanisms of Bleomycin-Induced Pulmonary Fibrosis. Chen, Liuyin; Shi, Zhiling; Deng, Lin; Wu, Jiangtao; Wang, Housheng; Lu, Yushuang; Fan, Ting; Lu, Ji Report Mar 30, 2022 5285
Exosomal miR-543 Inhibits the Proliferation of Ovarian Cancer by Targeting IGF2. Zhang, Shupei; Pan, Diling; Zhang, Shaoyu; Wu, Qiumei; Zhen, Lan; Liu, Shihuang; Chen, Jingjing Mar 29, 2022 7307
Effects of miR-363 on the Biological Activities of Eutopic Endometrial Stromal Cells in Endometriosis. Nai, Manman; Zhang, Yingying; Li, Lei; Jin, Yuxi; Li, Yangge; Wang, Luwen; Ren, Chenchen Report Mar 26, 2022 6042
A Novel Prognostic Model Based on Seven Necroptosis-Related miRNAs for Predicting the Overall Survival of Patients with Lung Adenocarcinoma. Hong, Xiaohua; Wang, Guangyao; Pei, Kai; Mo, Chunmei; Rong, Zhen; Xu, Guanglan Report Mar 24, 2022 5239
Exosomes as Nanocarriers for Theragnostic miRNA Markers in Nonsmall Cell Lung Cancer Therapy. Jiang, Ziyu; He, Yun; Ding, Wenlong; Zhu, Siyao; Li, Qinyuan; Sun, Xiuchun; Bian, Meiguang Mar 22, 2022 11594
Omani research identifies COVID-19 specific miRNAs as a potential therapeutic target. Mar 22, 2022 369
Omani research identifies COVID-19 specific miRNAs as potential therapeutic target. Mar 21, 2022 370
Omani research identifies COVID-19 specific miRNAs as potential therapeutic target. By: Times News Service Mar 21, 2022 369
microRNA-106b-5p Promotes Cell Growth and Sensitizes Chemosensitivity to Sorafenib by Targeting the BTG3/Bcl-xL/p27 Signaling Pathway in Hepatocellular Carcinoma. Enkhnaran, Bilegsaikhan; Zhang, Guang-Cong; Zhang, Ning-Ping; Liu, Hai-Ning; Wu, Hao; Xuan, Shi; Yu, Mar 17, 2022 7251
Circ_0078767 Inhibits the Progression of Non-Small-Cell Lung Cancer by Regulating the GPX3 Expression by Adsorbing miR-665. Liu, Xiting; Chen, Ze; Wu, Yuqiang; Gu, Feng; Yan, Dong; Yang, Lei; Ma, Qin Mar 17, 2022 5466
hsa-miR-206b Involves in the Development of Papillary Thyroid Carcinoma via Targeting LMX1B. Lu, Hongsheng; Zhu, Chumeng; Ruan, Yanyun; Fan, Lilong; Ruan, Zhengying; Chen, Qi; Yuan, Jiuyun; Xu, Report Mar 15, 2022 5424
Establishment and Comprehensive Analysis of Underlying microRNA-mRNA Interactive Networks in Ovarian Cancer. Ye, Gengchen; Feng, Shuyue; Yang, Yufei; Cao, Zhengzhi; Zhang, Beilei; Wang, Fu Mar 10, 2022 5810
Circular RNA hsa_circ_0004543 Aggravates Cervical Cancer Development by Sponging MicroRNA hsa-miR-217 to Upregulate Hypoxia-Inducible Factor. Liu, Jun; Liu, Yingqiao; Zhang, Yang; Zheng, Jing; Wang, Shuzhen; Cao, Guangming Mar 9, 2022 5876
Hepatoblastoma: Derived Exosomal LncRNA NEAT1 Induces BMSCs Differentiation into Tumor-Supporting Myofibroblasts via Modulating the miR-132/MMP9 Axis. Hu, Yu; Zai, Hongyan; Jiang, Wei; Ou, Zhenglin; Yao, Yuanbing; Zhu, Qin Mar 8, 2022 7546
MicroRNA-129-1-3p Represses the Progression of Triple-Negative Breast Cancer by Targeting the GRIN2D Gene. Li, Qi; Gu, Zehui; Tan, Qi; Ren, Liqun; Chen, Suxian Report Mar 7, 2022 4522
Biosynthesis of Secondary Metabolites Based on the Regulation of MicroRNAs. Hossain, Rajib; Quispe, Cristina; Saikat, Abu Saim Mohammad; Jain, Divya; Habib, Arslan; Janmeda, Pr Report Mar 4, 2022 10757
MicroRNA Expression Analysis of Mice Retinas with Oxygen-Induced Retinopathy by RNA Sequencing. Chen, Xiuping; Li, Xianglian; Liu, Yan; Yuan, Yuanzhi; Feng, Yifan; Wang, Jing; Li, Min Mar 3, 2022 5458
Genetic Indices Relationship to Hyperglycemia-associated Biomarkers: Consistency with miRNA Expression in Egyptian Children with T1DM. Barseem, Naglaa Fathy; Mahasab, Marwa Mohamed; Zaed, Ibrahem Fathy; Said, Aya Eldesoky A.; Gayed, Em Report Mar 1, 2022 5853
Inhibiting miR-182-3p Alleviates Gestational Diabetes Mellitus by Improving Insulin Resistance in Skeletal Muscle. Rao, Jinghong; Chen, Youfang; Huang, Jingying; Wu, Ruoying; Dong, Zhenzhu; Gao, Yuling; Chen, Xuan Report Mar 1, 2022 4844
Roles of microRNAs in metabolic reprogramming of breast cancer. Feng Gan; Yu Qinqin; Zhang Feng Report Feb 28, 2022 2914
MiR-1301-3p Inhibits Epithelial-Mesenchymal Transition via Targeting RhoA in Pancreatic Cancer. Zhang, Xinxue; Ren, Zhangyong; Xu, Junming; Chen, Qing; Ma, Jun; Liu, Zhe; Kou, Jiantao Feb 26, 2022 4785
Long Noncoding RNA TUG1 Inhibits Tumor Progression through Regulating Siglec-15-Related Anti-Immune Activity in Hepatocellular Carcinoma. Ren, Yanyi; Lyu, Jiayi; Guo, Yaoguang; Yao, Yuan; Hu, Lin Feb 21, 2022 7812
To the Future: The Role of Exosome-Derived microRNAs as Markers, Mediators, and Therapies for Endothelial Dysfunction in Type 2 Diabetes Mellitus. Fluitt, Maurice B.; Mohit, Neal; Gambhir, Kanwal K.; Nunlee-Bland, Gail Feb 21, 2022 10110
Meloxicam Inhibits Hepatocellular Carcinoma Progression and Enhances the Sensitivity of Immunotherapy via the MicroRNA-200/PD-L1 Pathway. Guangshun, Sun; Guoqiang, Sun; Xin, Chen; Xiangyi, Kong; Wubin, Zheng; Zhitao, Li; Zhiying, Zheng Feb 21, 2022 5026
The lncRNA NEAT1/miRNA-766-5p/E2F3 Regulatory Axis Promotes Prostate Cancer Progression. Zhao, Wenhui; Zhu, Xinshu; Jin, Qiu; Lin, Bo; Ji, Runyuan Feb 21, 2022 5835
Construction of a circRNA-miRNA-mRNA Regulatory Network for Coronary Artery Disease by Bioinformatics Analysis. Zhang, Zebo; Qian, Haiyan; Wang, Li; Tao, Zhenbo; Cheng, Keai; Wang, Kaiyue; Xie, Yanqing Feb 16, 2022 5920
Preeclampsia, Natural History, Genes, and miRNAs Associated with the Syndrome. Parada-Niño, Laura; Castillo-León, Luisa Fernanda; Morel, Adrien Report Feb 14, 2022 9512
MiR-526b-3p Inhibits the Resistance of Glioma Cells to Adriamycin by Targeting MAPRE1. Qiu, Lei; Xing, Shuyuan; Lang, Fuxin; Bao, Qing Feb 14, 2022 5498
Integrated Analysis of miR-7-5p-Related ceRNA Network Reveals Potential Biomarkers for the Clinical Outcome of Gastric Cancer. Shi, Meng-Yang; Mu, Yan-fei; Shen, Neng Feb 14, 2022 4072
Exploring the Study of miR-1301 Inhibiting the Proliferation and Migration of Squamous Cell Carcinoma YD-38 Cells through PI3K/AKT Pathway under Deep Learning Medical Images. Gong, Chaofan; Bhargava, Rohit; Bajaj, Chandrajit Report Feb 10, 2022 7065
Transcript Expression Profiles and MicroRNA Regulation Indicate an Upregulation of Processes Linked to Oxidative Stress, DNA Repair, Cell Death, and Inflammation in Type 1 Diabetes Mellitus Patients. Takahashi, Paula; Xavier, Danilo J.; Lima, Jessica E. B. F.; Evangelista, Adriane F.; Collares, Cris Feb 1, 2022 7737
Role of microRNAs in non-functioning pituitary adenoma. Rajani, Mehak; Mirza, Yumna; Advani, Rohan; Ali, Syed Muhammad Adnan; Enam, Syed Ather Report Jan 31, 2022 3583
Application Value of Serum Multi-Antibody Combined Detection in Differential Diagnosis and Typing of Lung Cancer. Cai, Tian; Yao, Weishen; Liang, Fuyou; Yang, Qingshui; Han, Fulang Jan 28, 2022 4040
Long Noncoding RNA Mediated Regulation in Human Embryogenesis, Pluripotency, and Reproduction. Liu, Lei; Fang, Fang Jan 22, 2022 15592
The Function of circRNA-0047604 in Regulating the Tumor Suppressor Gene DACH1 in Breast Cancer. Zhao, Bingkun; Zhou, Rong; Ji, Changle; Liu, Diya; Wu, Tianqi; Xu, Hui; Lan, Dongmei Report Jan 20, 2022 5142
Integrative Modeling of Multiomics Data for Predicting Tumor Mutation Burden in Patients with Lung Cancer. Wang, Jun; Chen, Peng; Su, Mingyang; Zhong, Guocheng; Zhang, Shasha; Gou, Deming Report Jan 20, 2022 8774
HDAC10 Inhibits Cervical Cancer Progression through Downregulating the HDAC10-microRNA-223-EPB41L3 Axis. Gu, Yuan Yuan; Zhou, Guan Nan; Li, Yao; He, Hong Yu; Ding, Jing Xin; Hua, Ke Qin Jan 19, 2022 6148
Exosome-Mediated miR-4792 Transfer Promotes Bladder Cancer Cell Proliferation via Enhanced FOXC1/c-Myc Signaling and Warburg Effect. Wu, Jian-Hong; Sun, Ke-Ning; Chen, Zhi-Hao; He, Yi-Jun; Sheng, Lu Jan 19, 2022 7389
MicroRNA-323a-3p Negatively Regulates NEK6 in Colon Adenocarcinoma Cells. Hong, Zhongshi; Chen, Zhichuan; Pan, Jianpeng; Shi, Zesheng; Wang, Chunxiao; Qiu, Chengzhi Jan 19, 2022 5887
Resveratrol Alleviates Skeletal Muscle Insulin Resistance by Downregulating Long Noncoding RNA. Liu, Zhihong; Zhang, Zhimei; Song, Guangyao; Wang, Xing; Xing, Hanying; Wang, Chao Jan 19, 2022 7913
Effect of Combined Endurance Training and MitoQ on Cardiac Function and Serum Level of Antioxidants, NO, miR-126, and miR-27a in Hypertensive Individuals. Masoumi-Ardakani, Yaser; Najafipour, Hamid; Nasri, Hamid Reza; Aminizadeh, Soheil; Jafari, Shirin; M Report Jan 13, 2022 7241
Acidic Tumor Microenvironment Promotes Pancreatic Cancer through miR-451a/MEF2D Axis. Xu, Jingyong; Li, Yao; Li, Zhe; Shao, Weiwei; Song, Jinghai; Wei, Junmin Jan 12, 2022 5603
Epi-miRNAs: Regulators of the Histone Modification Machinery in Human Cancer. Mortazavi, Deniz; Sohrabi, Behnoush; Mosallaei, Meysam; Nariman-Saleh-Fam, Ziba; Bastami, Milad; Man Jan 11, 2022 20139
Circulating MicroRNAs for Diagnosis of Acute Pulmonary Embolism: Still a Long Way to Go. Sobrero, Matteo; Montecucco, Fabrizio; Carbone, Federico Report Jan 10, 2022 5926
PM10 Alters Trophoblast Cell Function and Modulates miR-125b-5p Expression. Chaiwangyen, Wittaya; Pintha, Komsak; Tantipaiboonwong, Payungsak; Nuntaboon, Piyawan; Khantamat, Or Report Jan 7, 2022 8451
miR-622 Induces Breast Cancer Cell MCF-7 Proliferation, Migration, and Invasion by Directly Negatively Targeting EYA1. Tang, Pan; Shen, Yanyan; Yang, Jihui; Wen, Nan; Liu, Ying; Zeng, Qiqing; Yin, Tingting Jan 6, 2022 6176
miR-23a-3p inhibits sepsis-induced kidney epithelial cell injury by suppressing Wnt/[beta]-catenin signaling by targeting wnt5a. Ye, Junwei; Feng, Huibing; Peng, Zhiyong Report Jan 1, 2022 4241
Circulating MicroRNAs, Polychlorinated Biphenyls, and Environmental Liver Disease in the Anniston Community Health Survey. Cave, Matthew C.; Pinkston, Christina M.; Rai, Shesh N.; Wahlang, Banrida; Pavuk, Marian; Head, Kimb Report Jan 1, 2022 12586
Deacetylated-poly-N-acetylglucosamine-folic Acid as a Nanocarrier for Delivering miR-196a Inhibitor to Anticancer Activity. Hao, Yuxia; Li, Xi Report Jan 1, 2022 5306
Expression of MicroRNA-224-3p in vitiligo. Abd-El Aziz El-Rifaie, Rehab Mohamed Naguib, Hanan Ahmed Ibrahim and Laila Ahmed Rashed Dec 31, 2021 1631
The lncRNA H19/miR-766-3p/S1PR3 Axis Contributes to the Hyperproliferation of Keratinocytes and Skin Inflammation in Psoriasis via the AKT/mTOR Pathway. He, Yuexi; Yin, Xiran; Yan, Jianjun; Li, Xue; Sun, Qing Dec 28, 2021 4982
Identification of Circulating Exosomal miR-101 and miR-125b Panel Act as a Potential Biomarker for Hepatocellular Carcinoma. Sun, Li; Xu, Mu; Zhang, Guoying; Dong, Lin; Wu, Jie; Wei, Chenchen; Xu, Kexin Report Dec 27, 2021 5412
Identification of Differentially Expressed and Prognostic lncRNAs for the Construction of ceRNA Networks in Lung Adenocarcinoma. Cui, Yimeng; Cui, Yaowen; Gu, Ruixue; Liu, Yuechao; Wang, Xin; Bi, Lulu; Zhang, Shuai Dec 27, 2021 5839
Circulating miRNA-29b and Sclerostin Levels Correlate with Coronary Artery Calcification and Cardiovascular Events in Maintenance Hemodialysis Patients. He, Jiqing; Pan, Mingjiao; Xu, Mingzhi; Chen, Ruman Dec 23, 2021 7435
COL3A1 and Its Related Molecules as Potential Biomarkers in the Development of Human Ewing's Sarcoma. Tang, Min; Liu, Peiqing; Wu, Xiaoke; Gong, Jie; Weng, Jiacheng; Gao, Guangyu; Liu, Yulong Report Dec 22, 2021 6448
miR-149 Suppresses the Proliferation and Metastasis of Human Gastric Cancer Cells by Targeting FOXC1. Li, Dan; Zhang, Yunqing; Li, Yulong; Wang, Xiaofei; Wang, Fenghui; Du, Juan; Zhang, Huahua Report Dec 17, 2021 6317
miR-137 Inhibition of the Invasion, Metastasis, and Epithelial-Mesenchymal Transition of Nasopharyngeal Cancer by Regulating KDM1A. Lu, Han-qiang; Wang, Run-kun; Wang, Hui-rong; Zhou, Guang-quan; Zhang, Yan-shu Dec 17, 2021 5181
MicroRNA Hsa-Let-7b Regulates the Osteogenic Differentiation of Human Periodontal Ligament Stem Cells by Targeting CTHRC1. Fu, Lin; Li, Na; Ye, Yu; Ye, Xiaying; Xiao, Tong; Wu, Xiao; Ma, Yanxia Dec 14, 2021 6064
MicroRNA-300 Inhibits the Proliferation and Metastasis of Cervical Cancer Cells via Posttranscriptional Suppression of G Protein-Coupled Receptor 34 (GPR34). Wang, Mei; Tian, Ying; Miao, Lin; Zhao, Wenxia Dec 14, 2021 5162
Particulate Matter-Induced Acute Coronary Syndrome: MicroRNAs as Microregulators for Inflammatory Factors. Razak, Nur Izah Ab; Ezani, Nor Eliani; Ismail, Norzian Dec 11, 2021 9778
Bioinformatic Analysis Identified Potentially Prognostic Long Noncoding RNAs and MicroRNAs for Gastric Cancer. Guo, Jiao; Liu, Yongda; Zhao, Ping Report Dec 10, 2021 5951
Expression of Circulating MicroRNAs and Myokines and Interactions with Serum Osteopontin in Type 2 Diabetic Patients with Moderate and Poor Glycemic Control: A Biochemical and Molecular Study. Al-Rawaf, Hadeel A.; Alghadir, Ahmad H.; Gabr, Sami A. Report Dec 7, 2021 13537
Identification of Novel Biomarkers for Predicting Prognosis and Immunotherapy Response in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma Based on ceRNA Network and Immune Infiltration Analysis. Guo, Ya; Pan, Wei Kang; Wang, Zhong Wei; Su, Wang Hui; Xu, Kun; Jia, Hui; Chen, Jing Report Dec 6, 2021 8595
circHUWE1 Exerts an Oncogenic Role in Inducing DDP-Resistant NSCLC Progression Depending on the Regulation of miR-34a-5p/TNFAIP8. Yang, Xueliang; Sun, Quan; Song, Yongming; Li, Wenli Dec 3, 2021 6221
Expression of miR-210, miR-137, and miR-153 in Patients with Acute Cerebral Infarction. Tian, Hongtao; Zhao, Yan; Du, Chao; Zong, Xiao; Zhang, Xiuping; Qiao, Xia Report Dec 2, 2021 5385
In Hepatocellular Carcinoma, miRNA-296-3p Targets MSL2 and Suppresses Cell Proliferation and Invasion. Li, Xiaocui; An, Min; Gao, Zhenjun Dec 2, 2021 4668
RNA-targeting Therapy: A Promising Approach to Reach Non-Druggable Targets. Zaafar, Dalia; Elemary, Toka; Hady, Yara Abdel; Essawy, Aya Report Dec 1, 2021 5424
Circulating MicroRNA-21 as a Novel Noninvasive Biomarker for Hepatocellular Carcinoma Compared with Alpha Fetoprotein Gold Test. Osman, Asmaa Gamal; Hashem, Khalid Shaaban; Youssef, Laila Mohamed; Nabil, Ahmed Dec 1, 2021 6401
The plasma microRNA levels and their relationship with the general health and functional status in female patients with fibromyalgia syndrome. Akaslan, Erbil; Guvener, Orhan; Gorur, Aysegul; Celikcan, Didem Havva; Tamer, Lulufer; Bicer, Ali Dec 1, 2021 6136
MicroRNA let-7: A promising non-invasive biomarker for diagnosing and treating external genital endometriosis/Dis genital endometriozis teshisi ve tedavisi icin umut verici non-invaziv biyobelirtec olarak MikroRNA let-7. Pokrovenko, Darya A.; Vozniuk, Volodymyr; Medvediev, Mykhailo V. Report Dec 1, 2021 4013
The Activation of PI3K/AKT/mTOR Signaling Pathway in Response to Cabazitaxel Treatment in Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer Cells. Eryilmaz, Isil Ezgi; Eskiler, Gamze Guney; Colakoglu, Ceyda; Egeli, Unal; Cecener, Gulsah Dec 1, 2021 3880
The Protective Effects of miR-21-Mediated Fibroblast Growth Factor 1 in Rats with Coronary Heart Disease. Zhang, Bin; Liu, Hongguang; Yang, Guoping; Wang, Yongmei; Wang, Yan Report Dec 1, 2021 5133
The Expression of miR-23a and miR-146a in the Saliva of Patients with Periodontitis and Its Clinical Significance. Kang, Lanhua; Li, Ning; Wang, Lexiu Report Nov 30, 2021 5231
Screening of Parkinson's Differential MicroRNA Based on GEO Database and Its Clinical Verification. Jiang, Xuping; Xiao, Lili; Jiang, Xumei; Li, Guangsheng; Lu, Zhijuan Report Nov 13, 2021 4462
miRNAomic Approach to Plant Nitrogen Starvation. Yousuf, Peerzada Yasir; Shabir, Peerzada Arshid; Hakeem, Khalid Rehman Nov 9, 2021 11726
Bioinformatic Analysis and Integration of Transcriptome and Proteome Results Identify Key Coding and Noncoding Genes Predicting Malignancy in Intraductal Papillary Mucinous Neoplasms of the Pancreas. Saha, Barsha; Chhatriya, Bishnupriya; Pramanick, Swapnila; Goswami, Srikanta Report Nov 8, 2021 7379
Overexpression Effects of miR-424 and BMP2 on the Osteogenesis of Wharton's Jelly-Derived Stem Cells. Fallah, Asghar; Alipour, Mahdieh; Jamali, Zahra; Farjadfar, Akbar; Roshangar, Leila; Partovi Nasr, M Report Nov 8, 2021 6834
Differential Expression Profiles and Functional Prediction of circRNAs in Necrotizing Enterocolitis. Pan, Ya; Chen, Wenjuan; Yan, Xiangyun; Yu, Boshi; Yao, Shuwen; Chen, Xiaohui; Han, Shuping Report Nov 3, 2021 4137
miR-1226-3p Promotes eNOS Expression of Pulmonary Arterial Endothelial Cells to Mitigate Hypertension in Rats via Targeting Profilin-1. Jian, Jie; Xia, Liang Report Nov 3, 2021 4542
MicroRNA-27a Promotes Oxidative-Induced RPE Cell Death through Targeting FOXO1. Ren, Chengda; Hu, Weinan; Wei, Qingquan; Cai, Wenting; Jin, Huizi; Yu, Donghui; Liu, Chang Report Nov 1, 2021 7974
Analysis of the diagnostic and prognostic value of miR-9-5p in carotid artery stenosis. Liu, Hongxin; Zhou, Juan; Jiang, Wei; Wang, Feng Report Nov 1, 2021 4189
Integrated miRNA-mRNA Expression Profiles Revealing Key Molecules in Ovarian Cancer Based on Bioinformatics Analysis. Li, Chao; Hong, Zhantong; Ou, Miaoling; Zhu, Xiaodan; Zhang, Linghua; Yang, Xingkun Report Oct 25, 2021 3871
MicroRNA-139-5p Alleviates High Glucose-Triggered Human Retinal Pigment Epithelial Cell Injury by Targeting LIM-Only Factor 4. Shao, Kan; Chen, Gong; Xia, Lili; Chen, Cheng; Huang, Shan Oct 23, 2021 5004
Identification and Validation of a Dysregulated miRNA-Associated mRNA Network in Temporal Lobe Epilepsy. Li, Xing; Han, Yunli; Li, Dejun; Yuan, Hai; Huang, Shiqin; Chen, Xiaolan; Qin, Yuanhan Report Oct 22, 2021 5543
Iron Metabolism and Idiopathic Pulmonary Arterial Hypertension: New Insights from Bioinformatic Analysis. Zou, Hua-Xi; Qiu, Bai-Quan; Lai, Song-Qing; Zhou, Xue-Liang; Gong, Cheng-Wu; Wang, Li-Jun; Yuan, Min Report Oct 22, 2021 8075
Comprehensive Bioinformatics Analysis of Lipopolysaccharide-Induced Altered Autophagy in Acute Lung Injury and Construction of Underlying Competing Endogenous RNA Regulatory Mechanism. Liu, Jian-Yu; Jiang, Ying-Xiao; Zhang, Meng-Yu; Huo, Chen; Yang, Yi-Can; Ji, Xiu-Li; Qu, Yi-Qing Report Oct 21, 2021 9129
Propranolol Suppresses Proliferation and Migration of HUVECs through Regulation of the miR-206/VEGFA Axis. Zhang, Ting; Qian, Yingying; Yuan, Chunyu; Wu, Yafen; Qian, Hua; Lu, Hui; Hu, Cui Report Oct 16, 2021 5752
A novel lncRNA-mRNA-miRNA signature predicts recurrence and disease-free survival in cervical cancer. Li, Mengxiong; Tian, Xiaohui; Guo, Hongling; Xu, Xiaoyu; Liu, Yun; Hao, Xiulan; Fei, Hui Oct 16, 2021 6328
The Assessment of Selected miRNA Profile in Familial Mediterranean Fever. Kahraman, Cigdem Yuce; Egin, Mehmet Ertugrul; Tatar, Abdulgani; Turkez, Hasan; Mardinoglu, Adil Report Oct 13, 2021 5274
Effects of High-Flux Dialysis Combined with Hemoperfusion on Serum GRP78 and miR-495-3p in Renal Failure Patients. Fan, Wei; Li, Xudong; Xu, Xiangjun; Chu, Hong Report Oct 11, 2021 4162
An Overview of miRNAs Involved in PASMC Phenotypic Switching in Pulmonary Hypertension. Zhang, Weifang; Tao, Zeying; Xu, Fei; Diao, Qian; Li, Juan; Zhou, Lu; Miao, Yaxin Report Oct 7, 2021 16107
Investigation of Key Signaling Pathways Associating miR-204 and Common Retinopathies. Bereimipour, Ahmad; Satarian, Leila; Taleahmad, Sara Report Oct 4, 2021 6741
miR-216b Downregulates Intestinal IL2RB to Inhibit the Invasion of Echinococcus granulosus Eggs in the Kazakh Sheep. Report Oct 3, 2021 3537
Circ-RNF13, as an oncogene, regulates malignant progression of HBV-associated hepatocellular carcinoma cells and HBV infection through ceRNA pathway of circ-RNF13/miR-424-5p/TGIF2. Chen, Yan; Li, Shuhua; Wei, Yinbin; Xu, Zhihong; Wu, Xiongfei Report Oct 1, 2021 6511
circCOL1A1 Promotes the Progression of Gastric Cancer Cells through Sponging miR-145 to Enhance RABL3 Expression. Ma, Yue; Ren, Yanyi; Wen, Huitao; Cui, Chengcheng Sep 29, 2021 7017
The Role of miRNAs 340-5p, 92a-3p, and 381-3p in Patients with Endometriosis: A Plasma and Mesenchymal Stem-Like Cell Study. Bahramy, Afshin; Zafari, Narges; Izadi, Pantea; Soleymani, Fatemeh; Kavousi, Saeideh; Noruzinia, Meh Report Sep 29, 2021 9570
Influence of miRNA-30a-5p on Pulmonary Fibrosis in Mice with Streptococcus pneumoniae Infection through Regulation of Autophagy by Beclin-1. Liu, Hanyu; Li, Yabo; Zou, Yingdong; Zhang, Xingzong; Shi, Xiongfei; Yin, Zhiping; Lin, Yun Report Sep 24, 2021 8545
Crosstalk between Heart Failure and Cognitive Impairment via hsa-miR-933/RELB/CCL21 Pathway. Feng, Wenxiao; Yang, Jie; Song, Wenchao; Xue, Yitao Report Sep 21, 2021 6707
Expression levels of MiRNA-16, SURVIVIN and TP53 in Preeclamptic and Normotensive women. Ali, Zaima; Zafar, Uzma; Zaki, Saima; Ahmad, Sadia; Khaliq, Saba; Lone, Khalid Pervaiz Report Sep 19, 2021 3070
Screening and Bioinformatics Analysis of Competitive Endogenous RNA Regulatory Network --Related to Circular RNA in Breast Cancer. Wang, Tao; Zhang, Yi; He, Yan; Liu, Yang; Qi, Peng Report Sep 11, 2021 6959
MicroRNA-137 Inhibited Hypoxia-Induced Proliferation of Pulmonary Artery Smooth Muscle Cells by Targeting Calpain-2. Ge, Xiao-Yue; Zhu, Tian-Tian; Yao, Mao-Zhong; Liu, Hong; Wu, Qian; Qiao, Jie; Zhang, Wei-Fang Report Sep 1, 2021 7190
Differential Expression of micro RNAs and their Association with the Inflammatory Markers in Familial Mediterranean Fever Patients. Abdelkawy, Rania Fawzy Mahmoud; Kholoussi, Shams; Eissa, Eman; Hamed, Khaled; Raouf, Haiam Abdel; Ba Report Sep 1, 2021 3944
The Effect of miR-1468 on Growth Hormone in Pituitary Cells of Yanbian Yellow Cattle. Report Aug 31, 2021 3776
miR-22-3p Suppresses Adipocyte Formation of Telomerase Transformed Mesenchymal Stromal Cells (iMSC3) by Regulating Non-targeted MAPK Signaling Pathway. Report Aug 31, 2021 3616
Effect of miR-25 on Proliferation of Nasopharyngeal Carcinoma Cells through Wnt/? -Catenin Signaling Pathway. He, Haixia; Yuan, Kun; Chen, Wei Report Aug 27, 2021 4265
Synthetic Evaluation of MicroRNA-1-3p Expression in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma Based on Microarray Chips and MicroRNA Sequencing. Chen, Yubing; Liu, Mingjiang; Jin, Hu; Peng, Bo; Dai, Luo; Wang, Sifan; Xing, Hao Report Aug 25, 2021 7797
Comparative Transcriptome Analysis Reveals Relationship among mRNAs, lncRNAs, and circRNAs of Slow Transit Constipation. Yan, Shuai; Yue, Yinzi; Sun, Mingming; Chen, Yinghui; Wang, Xiaopeng; Qian, Haihua Report Aug 24, 2021 7072
A Potential ceRNA Network for Neurological Damage in Preterm Infants. Huang, Jin; Liang, Xuejing; Cai, Zhenyu Report Aug 23, 2021 5027
A Biological Insight into the Susceptibility to Influenza Infection in Junior Rats by Comprehensive Analysis of lncRNA Profiles. Qiu, Fen-Sheng; Chen, Hao-Kun; Ying, Hua-Zhong; Yu, Wen-Ying; Guo, Mei-Ying; Zhou, Wen-Wei Report Aug 17, 2021 4735
miR-129 Attenuates Myocardial Ischemia Reperfusion Injury by Regulating the Expression of PTEN in Rats. Dai, Zhao-Hui; Jiang, Zhi-Ming; Tu, Hua; Mao, Li; Song, Gui-Lin; Yang, Zhong-Bao; Liu, Fang; Sheikh, Report Aug 16, 2021 5942
circGLI3 Inhibits Oxidative Stress by Regulating the miR-339-5p/VEGFA Axis in IPEC-J2 Cells. Li, Zhi-xin; Wang, Li-xue; Zhang, Yu; Chen, Wei; Zeng, Yong-qing Report Aug 12, 2021 6225
Effect of MiR-210 on the Chemosensitivity of Breast Cancer by Regulating JAK-STAT Signaling Pathway. Xing, Zeyu; Wang, Xin; Liu, Jiaqi; Liu, Gang; Zhang, Menglu; Feng, Kexin; Wang, Xiang Report Aug 11, 2021 4725
miR-339-5p Inhibits Autophagy to Reduce the Resistance of Laryngeal Carcinoma on Cisplatin via Targeting TAK1. Li, Guang; Cheng, Zexing Report Aug 4, 2021 4811
Construction of a Potentially Functional circRNA-miRNA-mRNA Network in Intervertebral Disc Degeneration by Bioinformatics Analysis. Huo, Zhenxin; Li, Hao; Tian, Lijun; Li, Jianhua; Zhang, Kaihui; Li, Zhenhua; Li, Guowang Report Aug 4, 2021 4306
Comparative Transcriptome Profiling Reveals Changes of microRNAs Response to Exercise in Rats with Neuropathic Pain. Guo, Jia-Bao; Chen, Bing-Lin; Song, Ge; Zheng, Yi-Li; Zhu, Yi; Yang, Zheng; Su, Xuan Aug 3, 2021 8236
Long Noncoding RNA MIR100HG Knockdown Attenuates Hepatocellular Carcinoma Progression by Regulating MicroRNA-146b-5p/Chromobox 6. Li, Fushun; Sun, Xianghua; Liu, Qing; Liu, Xilu; Zhang, Jia Aug 2, 2021 6103
Optimization of One Step Reverse Transcription Quantitative PCR Method for miRNA Expression Analyses/Tek Basamakli Ters Transkripsiyon Kantitatif PZR Yonteminin miRNA Ekspresyon Analizleri icin Optimizasyonu. Susgun, Seda; Karacan, Ilker; Yucesan, Emrah Aug 1, 2021 3531
Plasma-Derived Exosomal hsa-miR-4488 and hsa-miR-1228-5p: Novel Biomarkers for Dermatomyositis-Associated Interstitial Lung Disease with Anti-Melanoma Differentiation-Associated Protein 5 Antibody-Positive Subset. Zhong, Danli; Wu, Chanyuan; Xu, Dong; Bai, Jingjing; Wang, Qian; Zeng, Xiaofeng Report Jul 29, 2021 6922
Roles of MicroRNAs in Peripheral Artery In-Stent Restenosis after Endovascular Treatment. Wang, Mo; Zhang, Weichang; Zhang, Lei; Wang, Lunchang; Li, Jiehua; Shu, Chang; Li, Xin Report Jul 28, 2021 9331
ARHGEF3 Associated with Invasion, Metastasis, and Proliferation in Human Osteosarcoma. Gong, Jie; Tang, Wei; Lv, Bin; Zhang, Shushu; Fan, Tingjuan; Gao, Guangyu; Chen, Dong Report Jul 26, 2021 6038
A Potential miRNA-mRNA Network for Dementia and Hernia Crosstalk. Chen, De-jian; Li, Da-peng Report Jul 24, 2021 4241
Bioinformatics Analysis: The Regulatory Network of hsa_circ_0007843 and hsa_circ_0007331 in Colon Cancer. Han, Zeping; Chen, Huafang; Guo, Zhonghui; Zhu, Jianxia; Xie, Xingyi; Li, Yuguang; He, Jinhua Report Jul 23, 2021 5367
Role of Extracellular Vesicles in Compromising Cellular Resilience to Environmental Stressors. Alharbi, Mona G.; Lee, Seok Hee; Abdelazim, Aaser M.; Saadeldin, Islam M.; Abomughaid, Mosleh M. Report Jul 22, 2021 14816
Genome-Wide MicroRNA Analysis of Peripheral Blood Mononuclear Cells Reveals Elevated miR-142-3p Expression as a Potential Biomarker for Secondary Syphilis. Yang, Zhusheng; Yang, Xiumin; Gan, Zhaoyan; Yuan, Liang; Liu, Wei; Si, Chaozeng Report Jul 20, 2021 4162
Analysis and Construction of a Competitive Endogenous RNA Regulatory Network of Baicalin-Induced Apoptosis in Human Osteosarcoma Cells. Lan, Haifeng; Wang, Haiyan; Gao, Mi; Luo, Guan; Zhang, Jiahuan; Yi, Erkang; Liang, Chunxiao Report Jul 20, 2021 8654
Systematic Understanding of the Mechanism of Baicalin against Gastric Cancer Using Transcriptome Analysis. Zhou, Wenqu; Gao, Mi; Liang, Chunxiao; Lin, Biting; Wu, Qinghua; Chen, Ruikun; Xiong, Xiaoxiao; Chen Report Jul 20, 2021 5791
miR-101-3p Serves as a Tumor Suppressor for Renal Cell Carcinoma and Inhibits Its Invasion and Metastasis by Targeting EZH2. Dong, Yunze; Gao, Yuchen; Xie, Tiancheng; Liu, Huan; Zhan, Xiangcheng; Xu, Yunfei Report Jul 8, 2021 4601
MicroRNA-103a-3p Promotes Cell Proliferation and Invasion in Non-Small-Cell Lung Cancer Cells through Akt Pathway by Targeting PTEN. Li, Haixun; Huhe, Muren; Lou, Jiaxin Report Jul 7, 2021 3697
The Construction and Comprehensive Analysis of Inflammation-Related ceRNA Networks and Tissue-Infiltrating Immune Cells in Ulcerative Colitis Progression. Lu, Jia-Wei; Rouzigu, Aimaier; Teng, Li-Hong; Liu, Wei-Li Report Jul 6, 2021 7050
Identification and Validation of Potential Biomarkers and Pathways for Idiopathic Pulmonary Fibrosis by Comprehensive Bioinformatics Analysis. Qian, Weibin; Cai, Xinrui; Qian, Qiuhai; Zhang, Xinying Report Jul 5, 2021 6553
Exosomes of Mesenchymal Stem Cells as a Proper Vehicle for Transfecting miR-145 into the Breast Cancer Cell Line and Its Effect on Metastasis. Sheykhhasan, Mohsen; Kalhor, Naser; Sheikholeslami, Azar; Dolati, Masoumeh; Amini, Elaheh; Fazaeli, Report Jun 30, 2021 8802
Prediction of a Potential Mechanism of Intervertebral Disc Degeneration Based on a Novel Competitive Endogenous RNA Network. Huang, Junshen; Li, Yuxi; Ye, Ziwei; Cheng, Ziying; Huang, Jiajun; Lu, Shixin; Su, Kaihui Report Jun 30, 2021 8226
Role of SNPs in the Biogenesis of Mature miRNAs. Wang, Ying; Ru, Jidong; Meng, Xianglian; Song, Jianhua; Jiang, Qingfeng; Li, Shengqing; Jiang, Jiule Report Jun 18, 2021 7140
Weighted Gene Coexpression Network Analysis to Construct Competitive Endogenous RNA Network in Chromogenic Renal Cell Carcinoma. Chen, Yong-Bo; Gao, Liang; Zhang, Jin-Dong; Guo, Jiang; You, Ping-Hong; Tang, Liang-You; Liu, Ying-W Report Jun 11, 2021 5345
Integrated MicroRNA Expression Profile Reveals Dysregulated miR-20a-5p and miR-200a-3p in Liver Fibrosis. Ye, Mu; Wang, Sheng; Sun, Peilong; Qie, Jingbo Report Jun 8, 2021 4728
miR-125a-5p Regulates Osteogenic Differentiation of Human Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells under Oxidative Stress. Ye, Yongheng; Liu, Quan; Li, Changzhao; He, Peiheng Report Jun 7, 2021 4438
Analysis of Serum MicroRNA-122 Expression at Different Stages of Chronic Hepatitis B Virus Infection. Liu, Wenjun; He, Xinxiang; Huang, Fei Report Jun 3, 2021 3700
Identification of MicroRNAs in Taxillus chinensis (DC.) Danser Seeds under Cold Stress. Fu, Jine; Wan, Lingyun; Song, Lisha; He, Lili; Jiang, Ni; Long, Hairong; Huo, Juan; Ji, Xiaowen; Wei Report May 30, 2021 6999
Genome-Wide Screening Identifies Prognostic Long Noncoding RNAs in Hepatocellular Carcinoma. Feng, Yujie; Hu, Xiao; Ma, Kai; Zhang, Bingyuan; Sun, Chuandong Report May 21, 2021 5219
Identification of Differentially Expressed circRNAs, miRNAs, and Genes in Patients Associated with Cartilaginous Endplate Degeneration. Xu, Haiwei; Li, Yongjin; Li, Jianhua; Huo, Zhenxin; Li, Guowang; Du, Lilong; Tian, Lijun Report May 19, 2021 6389
PD-L1 and Immune Infiltration of m[sup.6]A RNA Methylation Regulators and Its miRNA Regulators in Hepatocellular Carcinoma. Lin, Yingxue; Yao, Yinhui; Wang, Ying; Wang, Lingdi; Cui, Haipeng Report May 17, 2021 4757
mir-126-5p Promotes Cisplatin Sensitivity of Non-Small-Cell Lung Cancer by Inhibiting ADAM9. Liu, Bo; Wang, Rui; Liu, Hongyan Report May 17, 2021 5484
Mechanistic Investigation on the Regulation of FABP1 by the IL-6/miR-603 Signaling in the Pathogenesis of Hepatocellular Carcinoma. Lin, Ye-xin; Wu, Xiong-bo; Zheng, Chu-wei; Zhang, Qing-lin; Zhang, Guo-qiang; Chen, Ke; Zhan, Qiang Report May 17, 2021 7145
Diagnostic and Therapeutic Potential of Exosomal MicroRNAs for Neurodegenerative Diseases. He, Miao; Zhang, Hai-nan; Tang, Zhen-chu; Gao, Shu-guang May 17, 2021 10488
Experimental Study on the Correlation between miRNA-373 and HIF-1? , MMP-9, and VEGF in the Development of HIE. Liu, Chun-Yang; Al-Ward, Hisham; Ngaffo Mekontso, Francine; Liu, Ning; Zeng, Hui-Qin; Liu, Min; Yu, Report May 4, 2021 4080
Cisplatin inhibits the proliferation of Saos-2 osteosarcoma cells via the miR-376c/TGFA pathway. Wang, Yuan; Wu, Yichao; Cai, Awei; Ma, Chengxiao; Cai, Shang; Wang, Hao; Que, Yukang; Xu, Shenglin; Report May 1, 2021 6276
miR-942-5p Inhibits Proliferation, Metastasis, and Epithelial-Mesenchymal Transition in Colorectal Cancer by Targeting CCBE1. Zhou, Lin; Chen, Qing; Wu, Jie; Yang, Jian; Yin, Huancai; Tian, Jingjing; Gong, Lian Report Apr 29, 2021 4959
miRNA-mRNA Regulatory Network Reveals miRNAs in HCT116 in Response to Folic Acid Deficiency via Regulating Vital Genes of Endoplasmic Reticulum Stress Pathway. Lu, Lin; Zhao, Hongbo; Liu, Jianjun; Zhang, Yuwen; Wang, Xu Report Apr 27, 2021 8016
Expression and Clinical Significance of miR-146a and Tumor Necrosis Factor Receptor-Associated Factor 6 (TRAF6) in Myasthenia Gravis Patient Serum. Yan, Mei; Fu, Yue; Rao, Hui; Zhou, Huiling; Liang, Xiaohuang Report Apr 21, 2021 3500
Expression of miR-93-5p as a Potential Predictor of the Severity of Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension. Gong, Juanni; Yang, Yuanhua; Wang, Jianfeng; Li, Yidan; Guo, Xiaojuan; Huang, Qiang; Kuang, Tuguang Report Apr 19, 2021 4996
Senescence Osteoblast-Derived Exosome-Mediated miR-139-5p Regulates Endothelial Cell Functions. Lu, Qing; Qin, Hao; Tan, Haitao; Wei, Cansen; Yang, Xinni; He, Jinqiao; Liang, Weibing Report Apr 16, 2021 5134
MicroRNA Biomarkers of High-Grade Cervical Intraepithelial Neoplasia in Liquid Biopsy. Causin, Rhafaela L.; da Silva, Luciane S.; Evangelista, Adriane F.; Leal, Letícia F.; Souza, Karen C Report Apr 14, 2021 6370
Downregulation of miR-497-5p Improves Sepsis-Induced Acute Lung Injury by Targeting IL2RB. Lou, Wei; Yan, Jieping; Wang, Weisi Report Apr 13, 2021 6344
MicroRNA-210-3p Promotes Chondrogenic Differentiation and Inhibits Adipogenic Differentiation Correlated with HIF-3? Signalling in Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells. Yang, Meng; Yan, Xin; Yuan, Fu-Zhen; Ye, Jing; Du, Ming-Ze; Mao, Zi-Mu; Xu, Bing-Bing Report Apr 12, 2021 4050
MicroRNA-4325 Suppresses Cell Progression in Hepatocellular Carcinoma via GATA-Binding Protein 6. Huo, Xiaoxia; Zhou, Houmin; Li, Tiantian Report Apr 10, 2021 4355
miRNA-221 Regulates Spinal Cord Injury-Induced Inflammatory Response through Targeting TNF-? Expression. Sun, Feng; Zhang, Haiwei; Huang, Tianwen; Shi, Jianhui; Wei, Tianli; Wang, Yansong Report Apr 8, 2021 3585
miR-720 Regulates Insulin Secretion by Targeting Rab35. Lu, Chunting; Wang, Dan; Feng, Yunlu; Feng, Lie; Li, Zejian Report Apr 7, 2021 5306
Identification of Key miRNAs in the Treatment of Dabrafenib-Resistant Melanoma. Gao, Guangyu; Yao, Zhen; Shen, Jiaofeng; Liu, Yulong Report Apr 7, 2021 5155
Whole-Transcriptome RNA Sequencing Reveals Significant Differentially Expressed mRNAs, miRNAs, and lncRNAs and Related Regulating Biological Pathways in the Peripheral Blood of COVID-19 Patients. Li, Cai-xia; Chen, Jian; Lv, Shu-kai; Li, Jin-hui; Li, Lei-lei; Hu, Xiao Report Apr 2, 2021 7829
MiR-502 Suppresses TNF-? -Induced Nucleus Pulposus Cell Apoptosis by Targeting TARF2. Guo, Zhao; Gao, Wen-Shan; Wang, Yun-Fei; Gao, Fei; Wang, Wei; Ding, Wen-Yuan Report Apr 2, 2021 4823
circSLC8A1 Acts as a Tumor Suppressor in Prostate Cancer via Sponging miR-21. Wang, Daoyuan; Yan, Shuxian; Wang, Lihui; Li, Yunlong; Qiao, Baoping Report Apr 2, 2021 4082
miR-543 Inhibits the Occurrence and Development of Intrauterine Adhesion by Inhibiting the Proliferation, Migration, and Invasion of Endometrial Cells. Liu, Xin; Xu, Qian; Chen, Chao; Duan, Hua Report Mar 30, 2021 4709
Osteosarcoma Cell-Derived Exosomal miR-1307 Promotes Tumorgenesis via Targeting AGAP1. Han, Fei; Pu, Peidong; Wang, Chao; Ding, Xiao; Zhu, Zhoujun; Xiang, Wei; Wang, Weishan Report Mar 25, 2021 7105
Dynamical Mechanisms for Gene Regulation Mediated by Two Noncoding RNAs in Long-Term Memory Formation. Hao, Lijie; Yang, Zhuoqin Mar 25, 2021 5914
Screening of Hub Genes Associated with Pulmonary Arterial Hypertension by Integrated Bioinformatic Analysis. Zeng, Yu; Li, Nanhong; Zheng, Zhenzhen; Chen, Riken; Peng, Min; Liu, Wang; Zhu, Jinru Report Mar 23, 2021 7516
Upregulating hsa-miR-128a Increased the Effects of Pembrolizumab on Laryngeal Cancer Cells via the p53 Pathway. Chen, Hui; Guo, Yang; Huang, Jiameng; Zhou, Liang Report Mar 19, 2021 4882
The Association between Five Genetic Variants in MicroRNAs (rs2910164, rs11614913, rs3746444, rs11134527, and rs531564) and Cervical Cancer Risk: A Meta-Analysis. Liu, Jia; Dong, Peng; Zhou, Liane; Wang, Shijun Report Mar 16, 2021 6314
Identification of Potential Therapeutic Targets and Molecular Regulatory Mechanisms for Osteoporosis by Bioinformatics Methods. Zhang, Li; Yang, Yunlong; Geng, Dechun; Wu, Yonghua Report Mar 10, 2021 4506
Tetrandrine Ameliorates Myocardial Ischemia Reperfusion Injury through miR-202-5p/TRPV2. Zhao, Wei; Wu, Youyang; Ye, Fanhao; Huang, Shiwei; Chen, Hao; Zhou, Rui; Jiang, Wenbing Report Mar 9, 2021 5785
ABCA1-Labeled Exosomes in Serum Contain Higher MicroRNA-193b Levels in Alzheimer's Disease. Liu, Chen-Geng; Zhao, Yue; Lu, Yao; Wang, Pei-Chang Report Mar 9, 2021 5756
Upregulation of miR-138 Increases Sensitivity to Cisplatin in Hepatocellular Carcinoma by Regulating EZH2. Zeng, Taohui; Luo, Lin; Huang, Yuye; Ye, Xiaoli; Lin, Jinhai Report Mar 8, 2021 4353
Electroacupuncture Inhibits Autophagy of Neuron Cells in Postherpetic Neuralgia by Increasing the Expression of miR-223-3p. Zou, Jing; Dong, Xueyang; Wang, Ke; Shi, Jing; Sun, Ning Report Mar 8, 2021 6353

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |